Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
555 postów 3594 komentarze

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Wojna o przyszłość ludzkości. Część 2

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Narodowy Plan pogoni za społeczeństwem z igłą i strzykawką. Każdy człowiek i cała ludzkość musi dobrze zrozumieć wydarzenia ostatnich kilknastu miesięcy. Każdy człowiek i cała ludzkość musi się zjednoczyć w działaniach i rozpocząć walkę o przyszłość.

Szanowni Państwo,

Pierwszy odcinek wywiadu Pani Agnieszki Kiesielewskiej z Panem Profesorem Romanem Zielińskim –
miał bardzo wiele odsłon; mnóstwo rozmaitych komentarzy.

Uważam, że temat Pandemii Covid-19 oraz proponowanych szczepionek jest bardzo, bardzo na czasie, a jednocześnie obserwując wszystko to co się dzieje na całym świecie i w naszym kraju – musimy wszyscy -
jak najbardziej poważnie próbować zrozumieć realia obecnej rzeczywistości.
Pisałem już niejednokrotnie: Pandemia Covid-19, została sztucznie wykreowana, jako wojna o całkowitą
kontrolę, nad przyszłością świata i ludzkości - przez samozwańcze elity współczesności.
Trzeba o tym pisać, czytać, analizować, dyskutować.

Każdy człowiek i cała ludzkość musi dobrze zrozumieć wydarzenia ostatnich kilknastu miesięcy.
Każdy człowiek i cała ludzkość musi się zjednoczyć w działaniach i rozpocząć walkę o przyszłość.


Jeżeli MY - każdy człowiek i cała ludzkość tego nie zrobimy; jeżeli MY, swoją biernością oraz niezrozumiałą akceptacją rzeczywistości – nie rozpoczniemy walki/wojny o własną przyszłość – w najbliższych latach –
nastąpi koniec świata.
Świata jaki znamy, jaki kochamy i o jaki walczyliśmy MY i nasi przodkowie, przez ostatnie stulecia.
Tej wojny – nie możemy przegrać.

Dr Ryszard Opara

Poniżej 2-ga część wywiadu z Profesorem Romanem Zielińskim – Agnieszka Kisielewska - Stolik Wolności -
dn. 20.12.2020 r.

AK: Jaki może być wpływ takiego szczepienia na seniorów? Co im grozi?

RZ: Tzw. szczepionka przeciwko C-19, nie ma ukończonych badań klinicznych, nadal jest w fazie testowej.
A więc, tak naprawdę wszystko się może wydarzyć po przyjęciu go przez seniora.
Za pomocą takich „skutecznych terapii” Rządy światowe, umożliwią seniorom skrócenie ich czasu życia na ziemskim padole, a środki zgromadzone w ramach emerytur kapitałowych zostaną ochoczo zagospodarowane
na zasypanie dziur budżetowych.
Należy wykazać się solidarnością pokoleniową i zmniejszyć cierpienia Rządów przez ochocze nastawianie
ramion - do podania mRNA, przeciwko nieznanemu nam jeszcze wirusom.

Eksperci pracujący na zlecenie Rządów twierdzą, iż podanie „mRNA” seniorom powinno stanowić bezwzględne zalecenie ponieważ, straszny wirus zniszczy ich płuca w szalonym tempie.
Na dowód porównują, że podatność na śmiertelne powikłania u 25 latka wynosi 1/200, a u 85 latka 20/200. Faktycznie, jeżeli mamy 20-krotny wzrost podatności - to nie brzmi to dobrze.
Założę się, że niejedna osoba slysząc czy czytając to - przestraszy się i ochoczo wystawi ramię.

Tymczasem jest to klasyczna manipulacja statystyką/liczbami, aby pokazać zagrożenie większe niż
faktycznie ono jest. To stary chwyt z serii pułapek myślenia, w których nasz mózg zapisuje liczby ale
nie wysila się na przeliczenia i zastanowienie co te liczby oznaczają.
Prawdopodobieństwo powikłań u zdrowego 25-latka wynosi 1/200, co daje 0,5%, a więc...jest ono bardzo małe.
Natomiast dane odnośnie 85-latka dotyczą grupy schorowanych 85-latków, czyli mamy pierwszą manipulację: zdrowy młody człowiek kontra schorowany senior.

Porównanie nieuprawnione, gdyż należałoby najpierw podać prawdopodobieństwo u zdrowego 85-latka,
a dopiero potem u schorowanego. Założę się, że u tego pierwszego będzie znacznie niższe.
Ale niestety, to jest taka typowa manipulacja; także częsty błąd w środowisku medycznym, w którym panuje przekonanie, że każda osoba starsza jest chora. Nie jest to prawdą. Faktycznie - z wiekiem, wzrasta częstość chorób, ale wiele z nich jest efektem niezdrowego stylu życia i można im skutecznie zapobiegać.
Co więcej, zmiana stylu życia u osoby 60+ ma, (może mieć) - kolosalny wpływ na stan zdrowia.
Stare powiedzenie: Jak o siebie dbasz, tak masz…


RZ: Wracając do liczb.
Pierwsza manipulacja to porównanie zdrowego z chorym.
Druga manipulacja polega na podaniu liczb zamiast procentów.

Otóż 20 osób na 200 w przypadku schorowanych 85 latków to 10%.
Jest to nadal 20 razy więcej niż dla 25-latka, ale 10% może wciąż być akceptowalne zwłaszcza, biorąc
pod uwagę, że skutki uboczne podania mRNA mogą też wystąpić z taką częstością.
O ile 10% przez nasz mózg zostanie odebrane jako mała liczba, to 20 osób już nie. I o to chodzi.
O zmylenie mózgu i wykorzystanie szybkiej ścieżki myślenia: stereotypu lub przyzwyczajenia.
Nasz mózg jest dość leniwy i gdy może iść na skróty - tak robi.
Ośrodki korowe, które przeprowadzają analizę danych uruchamiane są później.
Zanim się uruchomią to układ podkorowy, stereotypowy da odpowiedź.
I tę cechę naszego mózgu perfekcyjnie wykorzystują manipulatorzy. Dlatego czytając artykuł o bezwzględnej konieczności podania seniorom mRNA można mieć pewność, że nie o ich dobro chodzi, a o dobro ZUS.

Dlatego wszyscy, nie tylko seniorzy powinni jak najszybciej włączyć myślenie, aby nie dać się ogłupić
kolorowym reklamom propagującym przyjmowanie mRNA, sami wiecie jakiego wirusa.

AK: No właśnie, w debacie na temat innowacyjności proponowanych nam „szczepień” na wirusa SARS-CoV-2, potocznie na C-19, padają stwierdzenia, że mRNA zawarty w „szczepionce” może wpływać na ludzkie DNA.
W jaki sposób? Co to właściwie oznacza dla przeciętnego człowieka?

RZ: Pani pytanie nawiązuje do zagadnienia jakim jest Centralny Dogmat Biologii Molekularnej, przedstawiony przez Watsona i Crick’a. Wymienieni naukowcy otrzymali wcześniej nagrodę Nobla za opracowanie modelu podwójnej nici DNA. W sformułowanym przez nich Dogmacie, stanowiącym podstawę biologii molekularnej, informacja genetyczna jest przekazywana zarówno od DNA, poprzez RNA do białka, jak i od RNA do DNA.
Tak więc informacja ta krąży pomiędzy tymi dwoma kwasami nukleinowymi. Oznacza to, że każda cząstka
RNA, jaka znajdzie się w cytoplazmie komórki może zostać przekształcona na DNA i włączona do genomu.

Tak rzeczywiście się dzieje.
Przykładem tego są włączane do genomu człowieka retrotranspozony, wirusowego pochodzenia, które
stanowią 60% ludzkiego genomu. W podobny sposób przemieszcza się do jądra tRNA i mRNA.
W komórce występują enzymy, zwane odwrotną transkryptazą, które umożliwiają przepisanie RNA na DNA. Należą do nich ludzka telomeraza i odwrotna transkryptaza - pochodzenia wirusowego. Proces odwrotnej transkrypcji, czyli przepisywania w komórce kwasu rybonukleinowego na deoksy-rybonukleinowy, jest starym ewolucyjnie mechanizmem. Byłoby dziwne...- gdyby z tego procesu zostały wyłączone cząstki mRNA - wprowadzone do naszych komórek wraz z tą „szczepionką”.

Zagrożeń związanych z wprowadzeniem konstruktu mRNA w tej „szczepionce” jest wiele; jednym z nich jest możliwość jego włączenia się do genomu człowieka i związany z tym wpływ na zmianę ekspresji genów i ich mutacje. Potencjał wpływu transgenu na genom jest nie do przecenienia, o czym świadczą wyniki badań genetycznych nad GMO u roślin.
Ich mutagenny wpływ na genom - jest nawet silniejszy niż po zastosowaniu mutagenów chemicznych.

Samoreplikujące się cząsteczki RNA zawarte w „szczepionce”, oprócz bardzo prawdopodobnej ingerencji w
nasz genom, o czym wcześniej mówiłem, mogą wywołać jeszcze wiele innych bardzo niekorzystnych efektów.


Zacznę od tego, że ten konstrukt genetyczny musi przedostać się przez błonę komórkową, aby wniknąć do wnętrza komórki. W tym celu jest on otoczony osłonką lipidową z udziałem glikolu polietylenowego (PEG),
który jest nierozpuszczalny w komórce i działa na nią toksycznie.
Cząstki wirusowego RNA znajdujące się w cytoplazmie są, mogą być - bardzo reaktywne i mogą rekombinować
z innymi wirusami, zarówno w procesie rekombinacji homologicznej jak i heterologicznej.
Może to dotyczyć również konstruktu mRNA znajdującego się w szczepionce.
Konstrukt może być też identyfikowany jako obcy mRNA, ponieważ mRNA gospodarza jest odpowiednio znakowany. Może to skutkować reakcją autoimmunologiczną. Trwałość konstruktu mRNA mają zapewnić wstawione w tym celu zmodyfikowane nukleotydy, toksycznie oddziałujące na komórkę.

RNA komórkowe uczestniczy w rozlicznych szlakach sygnałowych, a obcy konstrukt mRNA, może szlaki te zakłócać. Generalnie, nasza wiedza dotycząca szlaków sygnałowych w komórce jest jeszcze bardzo skromna
i dlatego z wielką obawą (ostrożnością), należy patrzeć na możliwe efekty tej manipulacji genetycznej -
po przyjęciu „szczepionki”.

AK: Czy jest możliwe, że osoby po szczepieniu „szczepionkami” firmy Pfizer będą rozsiewać wirusa-SARS-CoV, podobnie jak po szczepieniu przeciw odrze.
Czy osoby zaszczepione mogą zarażać?

RZ: Dla porównania powiem, że szczepionka na wirusa grypy ma efektywność około 50%, to znaczy chroni
ona tylko co drugą zaszczepioną osobę. Ochrona ta nie musi być jednak całkowita, to znaczy przebieg choroby może być jedynie łagodniejszy. Trzeba zwrócić uwagę, że połowiczny efekt szczepionki na grypę ma miejsce w sytuacji gdy szczepionka jest każdego roku adaptowana do aktualnie występujących zmutowanych szczepów wirusa grypy, a na jej zawartość składa się „koktajl” tych atenuowanych szczepów.

W odniesieniu do szczepionki mRNA na SARS-CoV-2 odpowiedź immunologiczną ma wywołać ten pojedynczy antygen, jedno białko S, wytwarzane przez nasz organizm - na wirusowej matrycy.
Najnowsze badania wskazują, że taka szczepionka, np. u kotów wzmaga ich zachorowalność oraz śmiertelność. Podobnego zdania są naukowcy odnośnie możliwych efektów zastosowania tej szczepionki u ludzi.

Tak więc, odpowiadając na Pani pytanie, odpowiedź nasuwa się taka: osoby zaszczepione na SARS - CoV-2
nie uchronią się przed zakażeniem koronawirusem, a nawet mogą mieć poważniejsze objawy COVID-19,
a co za tym idzie, będą rozsadnikiem tego wirusa.

AK: W jaki więc sposób seniorzy mogą się ochronić przed zachorowaniem na koronawirusa,
jeśli nie szczepieniem?

RZ: Nie można mówić tylko o seniorach; każdy z nas w ten sam sposób może uniknąć ciężkiego zachorowania. Rządzący zamykają w domach - osoby 70+; ku ich zgubie. A potem dziwią się, że wzrasta liczba zgonów. Tymczasem to nie wiek, a styl życia jest głównym czynnikiem ryzyka.

O tym wiedziały nasze babcie, które rzadko chorowały, ale jadły własnoręcznie zrobione produkty z zebranych
we własnym ogrodzie warzyw. Dzisiaj mało kogo stać na taki luksus.
Żyjemy w małych mieszkaniach na kredyt; stłoczeni w blokach, zabiegani, niewyspani.
Jesteśmy w wiecznym stresie. Od dawna wiadomo, że stres pogarsza przebieg każdej infekcji.
Ile razy dopadała nas grypa, gdy skończyliśmy ważny projekt i po wielu nieprzespanych nocach sądziliśmy,
że może odpoczniemy, nadrobimy zaległości w treningu.
A tu klapa: zostaliśmy przykuci do łóżka.

Nie inaczej jest z COVID.
Nie stanowi on zbytniego zagrożenia dla organizmu zdrowego nawet jeżeli jest to osoba nieco starsza. Zagrożeniem są choroby współistniejące, które wynikają z niezbyt zdrowego trybu życia, a więc otyłość,
cukrzyca, nadciśnienie. Pan dr Marek Wasiluk w obszernym artykule na Onet, właśnie otyłość uważa za
jedną z przyczyn ostrego przebiegu COVID. Otyłość jest wynikiem braku ruchu i niezdrowego żywienia.

Szacuje się, że 9% wszystkich rocznych zgonów w Europie jest spowodowana brakiem ruchu.
Choroby wynikające z braku ruchu kosztują rocznie UE około 80 mld dolarów (wg. WHO).

I tę kwotę można zaoszczędzić promując ruch i zdrowy styl życia.

Niestety, w dobie „kowidianizmu”, zapomniano o podstawowej zasadzie, która obowiązywała od wieków. Wprowadzono zalecenia, które przeczą prastarej wiedzy i istocie człowieka jako gatunku biologicznego.
Zakaz wychodzenia z domu, maseczki, przesadna sterylizacja pomieszczeń i ciała – to są zalecenia
prowadzące do zwiększenia podatności na zachorowanie, a nie takie, które chronią przed nimi.
Zwłaszcza dla osób starszych zalecenia te - są wyrokiem śmierci.

Dlatego trudno uwierzyć, że są one wydawane dla naszego dobra. Należałoby bowiem założyć, że politycy
i wielu ekspertów - nagle jakby doznało zbiorowej amnezji pod wpływem niegroźnego wirusa.

Zalecenia tak bardzo przeczące dotychczasowej wiedzy o odporności człowieka na choroby bardziej
przypominają działania eugeniczne niż dbałość o interes społeczny.
I za te działania Rządy powinny być rozliczone, gdyż naraziły one zdrowie i życie tysięcy ludzi.

To właśnie obniżenie zdrowotności społeczeństwa przez tzw. środki zaradcze doprowadziły do gwałtownego wzrostu zgonów jesienią.

Nie dość, że mamy groźną chorobę zwaną syndromem przewlekłej niewydolności służby medycznej,
to dodatkowo mamy obniżoną odporność na skutek wielomiesięcznego noszenia inkubatorów mikroorganizmów na twarzy, siedzenia w domu i w związku z tym ograniczenia w przyjmowaniu witaminy D.

Zdrowie polega na zdolności organizmu do ochrony przed wirusami, a nie na tworzeniu sterylnego organizmu.

Hodowla w warunkach sterylnych zawsze prowadzi do dużej śmiertelności, gdy organizmy hodowane w taki sposób stykają się ze środowiskiem naturalnym.
Zapewne wie to każdy ogrodnik, który do produkcji kwiatów wykorzystuje kultury in vitro (sterylne).

Dzisiaj rządy uczyniły z ludzi organizmy hodowane in vitro i trudno się dziwić, że takie osoby po zetknięciu
ze środowiskiem nie są w stanie się przed nim bronić.
Dlatego nie dajmy się zwariować; prowadźmy zdrowy styl życia bez maseczek, z pełnią ruchu.

Ja już zacząłem i z tej okazji przygotowałem 30 kg kiszonej kapusty.
W razie czego zimę przeżyję suplementując się własnoręcznie wyprodukowaną „bombą witaminową”.

Koniec części 2-iej

Wywiad przeprowadziła pani Agnieszka Kisielewska - Stolik Wolności dn. 20.12.2020 r.
Dr Ryszard Opara
 

KOMENTARZE

 • @ Autor, All
  "Ja już zacząłem i z tej okazji przygotowałem 30 kg kiszonej kapusty.
  W razie czego zimę przeżyję suplementując się własnoręcznie wyprodukowaną „bombą witaminową”."

  Niech prof. Zielińskiemu pójdzie to na zdrowie :-)

  ---

  Mam dwa pytania:

  - czy na wirusa w ogóle można zrobić szczepionkę (szybkość mutacji a czas potrzebny na opracowanie i przetestowanie szczepionki)?

  - w szczepionce przeciwko polio wektorem był małpi wirus SV-40, który wywoływał raka. Co jest wektorem w obecnych szczepionkach?


  Oczywiście 5*
 • Żydzi roznoszą tyfus plamisty !
  Tak w latach trzydziestych w Niemczech EKSPERCI twierdzili że każdy żyd jest roznosicielem tyfusu plamistego ! i dlatego żydzi musieli nosić opaski z gwiazdą Dawida !

  Obecnie żydowscy eksperci twierdzą że wszyscy jesteśmy roznosicielami zarazy ! i dlatego mamy nosić maski !

  CO WAM TO PRZYPOMINA ? powiem wam to TOTALITARYZM !  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • Panie Ryszardzie 5! i pzdr!
  „Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii”. Demaskatorski raport o katastrofie zdrowotnej wywołanej rządową strategią walki z SARS-CoV-2. W piątek (26.03.2021) ukazał się raport autorstwa lek. med. Pawła Basiukiewicza, sporządzony dla Warsaw Enterprise Institute. Raport pt. „Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii” pokazuje, w jaki sposób rządowa strategia walki z SARS-CoV-2 doprowadziła do katastrofy w służbie zdrowia i przełożyła się na najwyższą liczbę zgonów w Polsce od II wojny światowej. W 2020 roku w Polsce doszło do ponad 2 tys. dodatkowych zgonów na mln mieszkańców w stosunku do średniej 2016–2019, podczas gdy w Szwecji do nieco ponad 500 zgonów/mln, a w Niemczech do ok. 400 zgonów/mln. Czyżby wirus jakoś szczególnie wziął na cel Polaków? Oczywiście, że nie. Przyczyna leży gdzie indziej. Oprócz analizy przyczyn tej katastrofy raport zawiera też rekomendacje, które należy natychmiast wdrożyć, aby zapobiec pogłębianiu się dramatu.

  Paweł Basiukiewicz to specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku miesięcy jest kierownikiem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. Jest więc lekarzem mającym na co dzień do czynienia z pacjentami chorującymi na Covid-19 i tymi, którzy trafili na jego oddział wyłącznie na podstawie pozytywnego wyniku testu PCR.

  W raporcie Basiukiewicz odwołuje się do badań naukowych i przeprowadza analizę w oparciu o fakty, a nie wyobrażenia o faktach, którymi niestety kieruje się polski rząd uparcie pchający nas ku katastrofie. Zaletą raportu jest jego przejrzystość i zwięzłość. Wnioski są następujące: Strategia „ZeroCOVID” powinna zostać odrzucona. Zamiast niej powinniśmy przyjąć realistyczne założenie „akceptacji ryzyka”.

  Basiukiewicz wskazuje, że od roku stoimy w obliczu narastającego długu zdrowotnego. Nadmierne, nieadekwatne, nieuwzględniające realiów życia i gwałcące prawa człowieka procedury izolacyjno-aseptyczne doprowadzały do zatrzymania „łańcucha dostaw zdrowia” czytamy w raporcie. Autor wskazuje, że zasada powszechnych badań testem PCR jest absurdalna i szkodliwa. Pozytywny wynik testu PCR wyrzuca pacjenta poza obieg medycyny, gdyż pacjent w momencie uzyskania takiego wyniku w praktyce traci możliwość diagnostyki. (…) Izolowanie 85-latka na oddziale covidowym na podstawie samego wątpliwego wyniku testu naraża go zupełnie niepotrzebnie na zakażenie wirusem SARS2 (część wyników jest fałszywie dodatnia z rożnych przyczyn, np. kontaminacja na każdym etapie od pobrania do nastawienia PCR) i zgon (ok. 15–20% ryzyko śmierci) oraz na mniej korzystny przebieg procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Nie wiadomo, ile jest takich przypadków w Polsce i na świecie, że pacjent zupełnie niepotrzebnie przekazany na oddział COVID ulega zakażeniu.

  Odnosząc się do założeń Narodowego Programu Szczepień Basiukiewicz wskazuje, ze błędem jest przyjęcie strategii szczepień „dywanowych”, w tym szczepienie ozdrowieńców. W sytuacji braku zasobów szczepionkowych oraz udokumentowanego dobrze niskiego ryzyka re-infekcji w ciągu kilku miesięcy po zakażeniu cała populacja osób, które przechorowały COVID-19 wraz z osobami, które o tym nie wiedziały, ale w ich surowicy znajdują się swoiste przeciwciała anty SARS-CoV-2, powinna zostać zasadniczo wyłączona z programu szczepień przynajmniej do czasu zebrania danych klinicznych na temat długości odporności po zakażeniu.

  Basiukiewicz podkreśla też, że wszystkie preparaty dopuszczone do stosowania na terenie Polski (stan na 3 marca 2021 r.) to preparaty będące w trakcie oceny w trwających III fazach badań klinicznych – a więc nie został zakończony proces badawczy i rejestracyjny tych produktów. (…) Oparcie całego ciężaru walki z pandemią na nadziejach związanych z programem szczepień można porównać do braku dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w niepewnych czasach.

  Rozdział dotyczący metod leczenia Covid-19 jest również druzgocący dla tego, co dzieje się w Polsce. W leczeniu COVID-19 należy stosować leki o potwierdzonej lub wysoce prawdopodobnej skuteczności. Polska nie stosuje się do tego wskazania czytamy w raporcie.

  Niedobór personelu (jeden z niższych wskaźników w Europie na 1 tys. mieszkańców), niskie finansowanie ochrony zdrowia w Polsce, ni-ska jakość opieki w ocenie pacjentów, paternalistyczne podejście do pacjenta, nadmiarowe i nieadekwatne procedury izolacyjne wdrażane w celu wyeliminowania ryzyka transmisji SAR-S-CoV-2, zakaz odwiedzin – hermetyczna izolacja chorych (nie tylko COVID-19, ale także non-COVID-19), zamykanie oddziałów, podział systemu ochrony zdrowia łącznie z transportem na dwa niezależne obiegi dla pacjentów COVID-19 i dla pacjentów non-COVID-19, masowa kwarantanna i izolacja personelu – często bez objawów lub ze zwiewnymi objawami, rekomendacje towarzystw naukowych nakazujące maksymalne skracanie czasu przeznaczonego na pacjenta, szczególną wstrzemięźliwość w planowaniu i wykonywaniu procedur diagnostyczno-terapeutycznych, masowe wykonywanie testu PCR, który jak wspomniano wcale nie identyfikuje celnie osoby chorej i zakażającej, masowe kwarantanny rodzin uniemożliwiające normalne funkcjonowanie czy uzyskanie pomocy (a nawet utrudniające samopomoc). Na końcu koniecznie trzeba wspomnieć o chaosie społecznym, stanie „pseudowojny”, w jaki zostały wtrącone rodziny – im mniej zamożne i gorzej sobie radzące, tym silniej – wszystkie te czynniki wpędziły Polaków w przewlekły stres oraz wywołały krytyczny niedobór i tak brakujących zasobów w systemie ochrony zdrowia. To przełożyło się na całkowity kolaps systemu, jakiego byliśmy świadkami w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r.

  Ze względu na niszczycielski dla więzów międzyludzkich, edukacji i gospodarki oraz łamiący prawa obywatelskie charakter większości metod niefarmaceutycznych z grupy dystansowania społecznego, w odniesieniu do choroby wywołanej przez SARS-CoV-2 należy je a priori odrzucić – w szczególności śledzenie kontaktów, przymusową izolację i kwarantannę kontaktów, zakaz podróżowania, zakaz zgromadzeń oraz zamykanie przedsiębiorstw, szkół i granic. Metody walki z wirusem w służbie zdrowia powinny opierać się o zasadę akceptacji ryzyka – przez co należy rozumieć przyjęcie do wiadomości i pogodzenie się z faktem braku możliwości całkowitego przerwania transmisji wirusa nawet przy użyciu najbardziej drastycznych metod. Należy zwrócić uwagę, że wykrywamy bardzo małą frakcję zakażeń w populacji, a więc również poddajemy izolacji bardzo małą frakcję osób zakażonych, co pomijając kwestie etyczne daje niewielki efekt przeciwepidemiczny. Implementując zasadę akceptacji ryzyka, nie tracimy nic z punktu widzenia epidemiologicznego (epidemii i tak nie kontrolujemy), natomiast zyskujemy jakże potrzebny obecnie spokój społeczny pisze Paweł Basiukiewicz. Cały raport pod linkiem

  https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2021/03/Ani-jednej-%C5%82zy.-Ochrona-zdrowia-w-pandemii.pdf

  Źródło informacji: wei.org.pl


  Ps...Mamy twardogłową, betonowa poubecką administrację opanowana przez żydów w tym imigrantów z Izraela i Ukrainy a nad nimi premier który zajmuje się czymś o czym mówił Nowy Lad – wcześniej Agenda i Zrównoważony rozwój (dla nich). Ta obca administracja nie wykorzystuje niczego poza prostackie chamskie metody. Premier w takim kryzysie jaki sam stworzył a nazywa go pandemią powinien być zmieniony, nie następny minister kukiełka ale premier. Jednak on nie ustąpi gdyż ma inne cele niż nasze, on walczy o przetrwanie swojej grupy a nie Polski.
 • @Jasiek 05:46:20
  Szanowny Panie,

  Nie jestem wielkim ekspertem w sprawach wirusologii i szczepionek - ale mam lata doświadczenia - odpowiadam więc - na ile się znam.

  Ad1.
  Moim zdaniem na wirusa, tak naprawdę skutecznej szczepionki nie da się zrobić, ponieważ - tak jak Pan pisze, wirusy bardzo często się zmieniają - podlegają procesom mutacji.
  Tak mnie zresztą uczono na studiach - kilkadziesiąt lat temu.
  Dlatego - ja osobiście nigdy nie brałem szczepionki przeciwwirusowej.

  Ad2.
  Obecny wirus, o ile dobrze wiem - nawet nie został jeszcze dokładnie wyizolowany - jak więc może byc przeciwko niemu szczepionka.
  Szczepionka, przeciwko czemuś - co istnieje wirtualnie; czego nie ma???
  Nie ma też oczywiście "wektora".

  Pozdrawiam serdecznie
 • Lekarz z oddziału covidowego ujawnia: „Większość pacjentów nie ma Covid” [WIDEO]
  W środę (25.11.2020) kardiolog Paweł Basiukiewicz, specjalista chorób wewnętrznych ze Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Od miesiąca Basiukiewicz jest kierownikiem oddziału covidowego. Utwierdziłem się w przekonaniu, że strategia, którą idziemy i którą idzie większość krajów świata, jest zła stwierdził. Wyjaśnił, że strategia lockdownu i izolacji nie zmniejszy liczby zmarłych z powodu Covid. Natomiast już doprowadziła do gwałtownego skoku liczby zgonów pacjentów niecovidowych, których odcięto od służby zdrowia.

  Obserwując chorych widzę, że ok. 20-30% z nich tak naprawdę choruje na Covid, czyli postać płucną przebiegającą z mniejszą lub bardziej zaawansowana niewydolnością oddechową, a znakomita większość chorych w oddziale, chorych hospitalizowanych w najcięższym stanie, to są chorzy, którzy mają inne problemy, inne dolegliwości, często poważne. Natomiast przy okazji mają dodatni wynik testu na obecność RNA wirusa w wymazie z nosogardzieli. Nie można w ogóle powiedzieć o nich, że oni są, nawet nie można powiedzieć, że są zakażeni, nie można powiedzieć, że zakażają i nie można powiedzieć, że mają Covid wyjaśnił lekarz.

  Basiukiewicz zaapelował, żebyśmy zaczęli zachowywać się racjonalnie. Strategia testowania i próby ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń za wszelką cenę, zwłaszcza w populacji osób zdrowych, aktywnych, młodych, to jest strategia samobójcza – ocenił i wskazał, że to właśnie ta grupa powinna stać się tarczą immunologiczną dla reszty społeczeństwa. Ale jeśli takie osoby nie będą miały kontaktu z wirusem, to nie zbudują odporności.

  W tej chwili mamy zapaść służby zdrowia. Można spojrzeć na październikową liczbę zgonów non-Covid. Są to zgony nie związane bezpośrednio z koronawirusem, tylko są to zgony związane z zapaścią służby zdrowia. W mojej opinii zapaść służby zdrowia jest związana z tym, że nadmiarowo próbujemy izolować chorych z dodatnim wynikiem testu PCR. To nie jest równoznaczne z zakażalnością ani chorobą Covid-19. Ze względu na tę nadmiarową izolację, olbrzymie, bardzo kosztochłonne, bardzo pracochłonne, bardzo trudne i niewygodne procedury, nasz system jest niewydolny wyjaśnił Basiukiewicz. Cały wywiad (od 13 minuty nagrania).

  https://wwwpolsatnews..pl/wideo-program/gosc-wydarzen-michal-dworczyk_6780293/
  Doktor Basiukiewicz opublikował też apel do rządu RP, w którym postuluje natychmiastową zmianę stosowanej strategii. Niestety, nic nie wskazuje na to, że rządzący mają zamiar wycofać się ze swoich szkodliwych decyzji, które już doprowadziły do podwojenia liczby zgonów w porównaniu do roku ubiegłego. Procedury wdrożone przez rząd ZABIJAJĄ!

  https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2020/11/apel-1.png
 • @Jasiek 05:46:20
  Covid19 to przykrywka … do wprowadzania Wielkiego Resetu, nowego porządku świata, to dopiero początek Wielkiego Ucisku, globalnego komunistycznego totalitaryzmu, inwigilacji i terroru a celem jest pozbawienie wszystkich wszystkiego, odebrania wolności, odebrania własności prywatnej, zniszczenia biznesów i całej klasy średniej, zniszczenia systemu monetarnego, zniszczenia rodziny, zniszczenia kościoła, zniszczenia wszystkich narodów i państw..99% populacji to owce przeznaczone do strzyżenia w czasie pokoju i na rzeź w czasie wojny. Politycy i biurokraci to owczarki, a gospodarzami farmy są bankierzy i światowa finansjera.
  .
  „Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko czego potrzebujemy, to odpowiednio wielki kryzys, a narody zaakceptują nowy światowy porządek.” David Rockefeller

  To Gates trzęsie WHO, Gates chce depopulacji ludzi, WHO ogłasza pandemię, i ludzie umierają. W czym jest problem wszystko według założeń. Oprócz Gatesa, jest tam również Soros, cały pomiot Rockefellerów, Rothschildów, Wartburgów… cała masoneria i iluminaci, i wielu wielu innych najbogatszych zbrodniarzy ludobójców. W zasadzie mam tylko jedną uwagę wspomniany Bill Gates to tylko chłopak na posyłki rzeczywistych inspiratorów fałszywej pandemii, stojących na szczycie piramidy NWO. Tyle, że oni (Rothschildzi, Rockefellerzy i paru innych) nie pchają się do telawiwzorni i na łamy łże mediów. Z zaciszy swoich banksterskich rezydencji kierują operacją zamachu na ludzkość. Mają do tego chłopców na posyłki takich jak właśnie Bill Gates. Sami pozostają w cieniu, m.in. i po to, że gdyby zamach się nie powiódł, na pierwszy odstrzał pójdą tacy właśnie jak Gates, Bida, Merkel czy Morawiecki i ich ministry…Morawiecki i jego sitwa za daleko zaszli w tym kłamstwie. Czekam tylko na konsekwencje ich postępku.
 • @Jasiek 05:46:20
  Nie ma pandemii jest zamach na ludzkość. Zrozumcie to Polacy. A jak każdy zamach, potrzebuje czasu na przygotowanie. Na jednego człowieka kilka tygodni, miesięcy. Na grupę ludzi bywa, że są to lata.
  Zamach na Ludzkość przygotowywany był przez dekady. Skuteczny zamach (napaść) uderza we wcześniej rozpoznany czuły punkt, lub dogodną sytuację. W przypadku nas, Ludzi, należało stworzyć taką dogodną sytuację, by zamach planowany przez psychopatów (jak de Bill Gates i jemu podobni) przyniósł dla nich pożądane efekty. Kluczowym słowem jest strach. Socjotechnika doskonale wie od którego momentu zastraszony człowiek zaczyna myśleć irracjonalnie (o ile człowiek miał włączoną funkcję myślenia, że o samodzielnym myśleniu nieaktywowanym już od najmłodszych lat szkolnych nie wspomnę). Gwałty, morderstwa, kradzieże, wypadki, kataklizmy to stała od kilkunastu lat czołówka informacji płynących z telewizorni ryjącej banię.
  Równolegle przeprowadzano testy sprawdzające poziom ,,zaawansowania szkolenia”: grypy ptasie, świńskie, gąbczastego zwyrodnienia mózgu krów itp., a przy tym ,,zbawienne szczepionki”. Dla dzieci również na sto wymyślonych chorób. Nie odkrywam Ameryki, twierdząc, że mózg powoli lecz ciągle bombardowany dołującymi (strasznymi) informacjami w końcu ulega temu klimatowi. Pozytywne siły witalne (odporność w tym immunologiczna) ustępują powoli miejsca zaniżonym wibracjom lęku, obawy. Ilość Ludzi w kagańcach na buzi od wiosny ubiegłego roku obnażyła poziom zainfekowanego strachu. Ale psychopaci tego świata popełnili jeden błąd; za wcześnie uderzyli w całą Ludzkość, w której okazuje się istnieć bardzo wielu prawych, samodzielnie myślących lekarzy, naukowców, ekonomistów etc., dzięki którym informacje o globalnym oszustwie docierają do coraz szerszych kręgów zaczadzonych strachem Ludzi. Gdy mowa o Polsce, nadchodzący okres zimy wbrew pozorom (zaleceniom ustnym (!) Morawieckiego i jego opłaconej bandy) będzie czasem na ,,dokształcanie się” większości społeczeństwa. A bodaj największym ,,dokształceniem” w naszym Kraju staje się już doświadczanie niewłaściwej opieki medycznej lub jej braku. Wszyscy wiemy czym to skutkuje; w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, wśród naszych znajomych. Nie będzie drugiego takiego marca, jaki miał miejsce w tamtym roku. Wszczepiany od lat strach zamieni się w sprzeciw i bunt. W każdym Narodzie drzemie potężna siła, przygaszona wciąż się żarzy. Czeka na odpowiedni powiew wiatru.
 • @Jasiek 05:46:20
  https://opolczykpl.files.wordpress.com/2020/11/image.png
 • @Jasiek 05:46:20
  Pytanie w punkt. Nie jestem, co prawda lekarzem ani biologiem ale na zdrowy chłopski rozum nie można znaleźć zdrowego środka na coś co się cały czas zmienia czyli mutuje. W związku z tym dlaczego tak ochoczo nas namawiają do szczepienia ? Medialnie ciągle dane ile osób sie zakaziło, a ile zmarło - przecież gdyby ten wirus był tak śmiercionośny to widziałabym to w realnym świecie nie musiała czytać na necie czy oglądać w tv.
 • @kula Lis 69 07:10:33
  https://wprawo.pl/wp-content/uploads/2020/11/apel-2.png
 • @Ryszard Opara 07:07:54
  "Nie jestem wielkim ekspertem w sprawach wirusologii i szczepionek - ale mam lata doświadczenia - odpowiadam więc - na ile się znam."

  O koronawirusach w podręczniku dla studentów z 1973 roku:

  "Koronawirusy należą do tych drobnoustrojów, które u ludzi na całym świecie i w każdym wieku wywołują pospolite przeziębienia i dlatego stanowią jedną z nieuniknionych przykrości ludzkiego życia.

  Są przyczyną wielu zachorowań szczególnie w zimie oraz na wiosnę kiedy słabną ataki innej dużej grupy katarogennych napastników - rinowirusów.

  Zakażenia wywołane przez koronawirusy bywają czasami śmiertelne u zwierząt laboratoryjnych, ale nie u człowieka, z wyjątkiem być może sytuacji, w których odporność jest drastycznie zmniejszona z jakiegoś innego powodu.

  Koronawirusy z zadziwiającą skutecznością potrafią powtórnie atakować tych samych gospodarzy, co stanowi jedną z przyczyn, dla których wszelkie marzenia o szczepionce pozostają w sferze utopii."

  (Leon Jabłoński - "Wirusologia - Podręcznik dla studentów", Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973 r.)
 • autor all
  Wydaje mi sie , ze warto zwrocic uwage na kilka rzeczy wynikajacych przynajmniej dla mnie z tego wywiadu .
  Plandemia wpisuje sie w pewne procesy zachodzace wokol nas zwiazane z cyfryzacja naszego zycia , wzrostem znaczenia sztucznej inteligencji w naszym otoczeniu a co za tym idzie zmian w srodowisku zawodowym , spolecznym . Odchodza powoli pewne zawody , w to miejsce pojawiaja sie inne , pojawia sie nowy rynek uslug gdzie takze potrzebni beda nowi specjalisci > Pod taki rynek czyli rynek wysoko wyspecjalizowanych pracownikow od dawna przygotowywano procesy nauczania . W ich wyniku mamy dzisiaj specjalistow w pewnych dziedzinach ktorzy nie ogarniaja calosci procesow bo nie musza a co gorsza nie powinni dla dobra systemu .
  Plandemia przygotowuje nas do tego ,ze wedlug szacunkow pewnych gremiow w perspektywie kolejnych 30 lat prace straci okolo 2 mld ludzi w skali calego globu .
  Bedziemy mieli duzo wolnego czasu ,malo pieniedzy ,zostanie zaimplementowany na ogromna skale "dochod gwarantowany " ktory jest juz testowany w wielu miejscach .
  Faktycznie poprzez czy to chipy czy smartfony system opieki medycznej zmieni swoj ksztalt , bedziemy nadzorowani przez programy o ktorych istnieniu nawet nie bedziemy wiedziec .
  Ci ktorzy sie nie szczepia , ktorzy zastanawiaja sie co wokol nich sie dzieje sa i beda w tak znikomej mniejszosci , ze dla systemu nie sa zadnym zagrozeniem .
  Czy ludzkosc sie budzi lub czy sie obudzi trudno powiedziec wiele wskazuje na to iz jedyna szansa a zarazem droga do zaglady jest wojna
  Dla mnie z tego wywiadu wynika to o czym dawno sie przekonalem sam
  w miare sensowna dieta , duzo ruchu , masa kontaktow z ludzmi , unikanie toksycznych ludzi , toksycznych sytuacji , to mi pomaga na codzien .
  Zdaje sobie sprawe z kierunku w jakim zmierza swiat , nie podoba mi sie wiekszosc z tych zmian ale widze takze koniecznosc czesci z nich .
  Mowmy o przyszlosci , terazniejszosc jest taka jaka jest a w przeszlosci nie ma co grzebac bo ona nie wroci.
 • @rowszan 08:28:00
  "Mowmy o przyszlosci , terazniejszosc jest taka jaka jest a w przeszlosci nie ma co grzebac bo ona nie wroci."

  W tym miejscu należy przypomnieć stare polskie przysłowie, które zawsze się sprawdzało, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdziło się także obecnie:

  "Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło"

  Myślę, że mocno zdziwią się zarówno "ofiary" systemu, jak i sami "oprawcy", co z tego wszystkiego, co aplikuje się ludzkości obecnie, wyniknie w przyszłości. I jedni, i drudzy się mylą.
 • Dlaczego hucpa z plandemią
  tak gładko się rozprzestrzeniła i to w wymiarze globalnym?
  Otóż jest to kwestia zaufania rządzącym w poszczególnych państwach - oraz zaufania tzw. organizacjom typu WHO i tym podobnych. Zaufanie oparte przeważnie na tym, że ludziom w głowie się nie mieści, iż czarci pomiot mógł w ten sposób przystąpić do depopulacji. Dlatego ufa się także sprostytuowanym naukowcom, etc.
  Wniosek?
  Ludzie zaufali bezrefleksyjnie - Sztanowi - którego uosabia na Ziemi jego - czarci pomiot - więc nie może się to dla ludzi skończyć - dobrze. Ludzie patrzą a nie widzą - słuchają a nie słyszą - słowem są w jakimś niewytłumaczalnym letargu.
  Czy da się ich na czas wybudzić? Jeżeli nie - mamy konec z boskim eksperymentem człowieka na Ziemi - co to Ziemię miał odebrać z kasmatych łapek czarciego pomiotu - a pomiot ów uczynić bezsilnym.
 • @demonkracja 09:04:00 Czy da się ich na czas wybudzić?
  Pytając ludzi o to: "jak chciałbyś umrzeć"? spora ich liczba wyraża życzenie, że: najlepiej podczas snu.
  (...)
  "Czy da się ich na czas wybudzić? Jeżeli nie - mamy konec z boskim eksperymentem"... sam sobie odpowiadasz, że to wszystko to tylko eksperyment.
  Więc zajmij się sobą i zamiast pluć jadem na lewo i prawo, pokaż swoim przykładem, jak należy żyć.
 • @ABX 09:19:16
  ---------------
  "Więc zajmij się sobą i zamiast pluć jadem na lewo i prawo, pokaż swoim przykładem, jak należy żyć."
  ---------------
  @ABX - dlaczego brzeczysz na stole po moi wpisie, który dla Ciebie okazał się uderzeniem w stół?
  Wnisek?
  @ABX - nie powinieneś bać się - jak to ująłeś - mojego plucia jadem - bo jak przypuszczam - nakładzasz sobie namordnik nawet w łóżku - więc spoko. Zawsze możesz nałożyc dwa kagańce na siebie i więcej - ja nie mam nic przeciwko.
 • @rumpelsiltskin 08:43:56
  oby bylo tak jak mowisz
 • @rumpelsiltskin 08:09:29
  Z tego co napisali w tym podręczniku to dobrze byłoby zrobić wpis.

  Jesteś wielki! :-)

  Dzięki.
 • @demonkracja 09:36:12
  a wiesz, że teraz jest świetny czas dla brzydali? Chowając swe paskudne facjaty, mogą wreszcie utożsamić się z resztą ludzi i wyglądać jak inni, tak samo.
 • @Ryszard Opara 07:07:54
  "Dlatego - ja osobiście nigdy nie brałem szczepionki przeciwwirusowej."

  Mnie ok 20 lat temu coś podkusiło i mocno pożałowałem. Ale przeżyłem.
  Wielu nie było to dane...

  Ukłony
 • Wszyscy
  Od dzisiaj lockdown w całym kraju. Zobacz, co się zmienia.. W sobotę w całym kraju wchodzą w życie nowe obostrzenia epidemiczne. Zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Obowiązują też nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. Dotychczasowe ograniczenia zostały przedłużone. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów nowe obostrzenia będą obowiązywać od soboty 27 marca do piątku 9 kwietnia.

  https://dorzeczy.pl/kraj/177312/od-soboty-nowe-obostrzenia-epidemiczne-zamkniete-duze-sklepy-meblowe-nowe-limity-w-handlu.html
  Ps... Czy rozporządzenia są ponad Konstytucją RP? Pamiętajmy o jednym nie używając legalnych stanów czyli wyjątkowego i nadzwyczajnego za to używając ich wszystkich atrybutów przede wszystkim zmieniają stan prawny nie tylko firmom ale i zwykłym ludziom na gorszy bo stan bezprawny. Inna jest sytuacja firm i obywateli w stanie trudnym ale ujętym prawnie chociażby równoważeniu strat choć nie tylko a inna w okresie bezprawnym jaki mamy de facto teraz. Patologia obostrzeń nie musi być wcale związana z jej sensem choć jak wiemy i tak jest a ze stanem prawnym a raczej bezprawnym jaki mamy. Można przymknąć oczy i zrozumieć wtedy kiedy wszystko robione jest legalnie a stan finansowy kraju wprost na wiele rzeczy nie pozwala i blokuje a nie wtedy kiedy wszystko robione jest od początku nielegalnie a myśli się tylko o ochronie własnego tyłka kłania się tu słynna ustawa bezkarnościowa. Nie mniej im się tylko wydaje że pozjadali wszystkie rozumy i są najsprytniejsi.
 • Ludzie mają już dość - terroru covidowego !
  Niestety.

  Kraje europejskie zamieniają się w państwa policyjne.

  Policja otrzymuje coraz więcej uprawnień do stosowania represji, przemocy, kontroli i aresztowań .

  W Wielkiej Brytanii może rozpędza pokojowe protesty. W Belgii i w Holandii dodatkowo obowiązują godziny policyjne.

  Pod pretekstem covid'19 światowa mafia NWO wspomagana przez przemysł farmaceutyczny z ogromnymi zyskami, zamienia krok po kroku państwa w których istniała wolność słowa, krytyki, protestów, swobody poruszania się obecnie w faszystowskie reżimy i dyktatury.

  Ludzi pozbawia się praw i traktuje jak niewolników którzy pod groźbą przemocy muszą ulegać i wykonywać bezwzględnie rozkazy władz.

  Wczoraj wieczorem w Londynie policja aresztowała ludzi protestujących przeciwko nadużywaniu władzy i ograniczeń swobód. Policja używała koni, psów, gazu, pałek rozpędzając ludzi pokojowo demonstrujących pod pretekstem że nie stosują się do cividowych rygorów.

  To co dzieje się pod pretekstem covid 19 to już jest terror ze strony władz.

  Zeszłej nocy protest w angielskim mieście Bristol ponownie przekształcił się w brutalne starcie między policją a demonstrantami.

  Po raz trzeci w tygodniu ludzie wyszli na ulice, aby zaprotestować przeciwko ustawie, która daje funkcjonariuszom policji więcej uprawnień do rozpędzania pokojowych protestów. Policja twierdzi, że zostali obrzuceni cegłami i butelkami. Dziesięciu demonstrantów zostało aresztowanych za akty przemocy.

  Około tysiąca osób przybyło na protest Kill the Bill. Demonstracja, podobnie jak w ostatnią niedzielę i wtorek, rozpoczęła się spokojnie.

  Kiedy policja próbowała rozproszyć tłum o godzinie 22:00, powołując się na dekrety covid 19, funkcjonariusze napotkali ostry sprzeciw. Użyli pałek, psów, koni i gazu pieprzowego, aby wypędzić protestujących.

  Coraz więcej organizacji i grup społeczeństwa obywatelskiego sprzeciwia się ustawie, która pozwala policji zakończyć protest uliczny, ● jeśli trwa on zbyt długo lub jest zbyt głośny. ●

  ●●● Sprzeciw wobec projektu ustawy narastał z powodu brutalnej represji policyjnej na ludziach zebranych 13 marca w Londynie, aby upamiętnić Sarah Everard, która została porwana i zamordowana przez funkcjonariusza policji. ●●●

  W ten weekend protesty „Kill the Bill” zorganizowano także w innych miejscach w Anglii, w tym w Manchesterze, Sheffield, Birmingham i Portsmouth.

  https://cdn.nos.nl/image/2021/03/27/727610/2560x1440a.jpg

  Źle się dzieje w państwach które niegdyś uważane były za wolne od dyktatury.


  Pozdrawiam serdecznie.
 • @Ryszard Opara 07:07:54 Szczepionki sa "nacelowane" nie na GENETYCZNĄ zawartość wirusa ale na jego BIAŁKOWĄ kapsulke
  Do najczęściej spotykanych chorób wirusowych należą:

  ospa,
  odra,
  grypa,
  świnka,
  różyczka,
  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  choroba Heinego-Medina.

  Proszę mi WSKAZAĆ, na które to z powyżej wymienionych SIEDMIU chorób, pochodzenia wirusowego, NIE WYNALEZIONO skutecznej szczepionki. (Nawet na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, na które zmarł mój ojciec w wieku 64 lat przed 43 laty, są obecnie szczepionki)

  Jeśli chodzi o konieczność corocznego "poprawiania" szczepionki przeciw grypie, to

  - Co sezon epidemiczny opracowywana jest nowa szczepionka przeciw grypie, na podstawie szczepów wirusa krążących aktualnie na półkuli północnej,

  - Szczepienia przeciw grypie zapobiegają zachorowaniom u ok. 40-70% szczepionych osób, w zależności od sezonu i grupy osób szczepionych.

  Dlaczego "co sezon" trzeba "poprawić" jakość szczepionek przeciw chorobom grypopodobnym?

  Tak jak w wypadku obecnego "covida", WYHODOWANE za pomocą szczepionki przeciwciała są ELEKTOSTATYCZNIE KOMPLEMENTARNE do zawierającego "adres docelowy" białka na powierzchni kapsułki ("Korony") tych reterowirusów (białko S" zazwyczaj w wypadku SarsCov2). A ponieważ te kapsułki powstają z fragmentów nabłonka dróg oddechowych, wyrwanych w momencie "pączkowania" retrowirusów, więc wszelkie mikrozmiany, u wybranych grup ludności, struktury nabłonków ich dróg oddechowych, manifestują się w zmianach (mutacjach) "przyczepności" namnażanych w nich koronawirusów.

  Nb. Wiele innych SSAKÓW ma b. podobną do ludzkiej strukturę nabłonka ich dróg oddechowych, stąd możliwość "odzwierzęcych" zachorowań: np. SARS (od pierwszych liter ang. Severe Acute Respiratory Syndrome ... Pierwotnym nosicielem wirusa SARS jest paguma chińska. - Wikipedia)

  Trzeba starać się DOKŁADNIE WIEDZIEĆ, z jakim "przeciwnikiem" ma sie do czynienia, by nie wpaść w pułapkę tego typu myślenia:

  //Ad2.
  Obecny wirus, o ile dobrze wiem - nawet nie został jeszcze dokładnie wyizolowany - jak więc może byc przeciwko niemu szczepionka.
  Szczepionka, przeciwko czemuś - co istnieje wirtualnie; czego nie ma???
  Nie ma też oczywiście "wektora".//
 • @Jasiek Trzecia wojna właśnie się zaczęła. Od dzisiaj lockdown w całej Polin, już był tak długo z utęsknieniem oczekiwany
  "Jeżeli do 9 kwietnia sytuacja epidemiczna nie poprawi się to będę rekomendować całkowite zamknięcie kościołów “ rebe Adam Niedzielski

  Czyżby to już Judeopolonia? Bardzo podoba mi się żydowskie poczucie humoru. Pisich sługusów wala po pysku z ogromną satysfakcja. Warto jest czytać regularnie żydowską prasę, bardzo podnosi poziom zrozumienia tego co się wokół nas dzieje, zwłaszcza spraw polskich. Kiedy Polakom zabrania się w ich największe święto chodzić do Kościoła, dla żydów otwiera się granice szeroko i żydzi nie zaniedbują aby o tym poinformować.
  https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-poland-to-allow-vaccinated-israelis-to-visit-663302


  Kolejny lockdown to szaleństwo! lekarz Piotr Rubas o bezmyślnej walce z Covid

  https://youtu.be/pwBn3tAby6U
 • @kula Lis 69 10:21:20 I bardzo dobrze, że próbuje się tego zabraniać: PASCHA TO PRZECIEŻ PLUGAWE ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE!
  T odnośnie:
  //Kiedy Polakom zabrania się w ich największe święto chodzić do Kościoła, dla żydów otwiera się granice szeroko i żydzi nie zaniedbują aby o tym poinformować. //
 • @Berkeley72 10:19:21
  "Proszę mi WSKAZAĆ, na które to z powyżej wymienionych SIEDMIU chorób,"

  Ja akurat nie potrafię tego wskazać, ani nie mam na to zwyczajnie ochoty. Nurtuje mnie za to inny problem, dlaczego na Białorusi wykorzystywane jest obecnie w związku z tą chorobą (III jej fazą) 8-9 proc. dostępnych respiratorów, jak poinformował wczoraj Łukaszenka w rozmowie z białoruskim ministrem zdrowia,a w Polsce jest z tym katastrofa? Mimo, że na Białorusi nie było ani jednego dnia lockdownu przez ostatni rok, a szkoły, przedszkola żłobki, urzędy i zakłady pracy ani na godzinę nie przeszły na tryb pracy inny od normalnego?

  Czy ten obecny wirus jest na tyle świadomy, że przestrzega zasad ruchu granicznego i bez ważnej wizy nie przechodzi z Polski na stronę białoruską?

  Czy dla inteligentnego człowieka są potrzebne jeszcze jakieś argumenty na to, że z tą całą "zarazą" coś jest nie tak?
 • @kula Lis 69 07:23:26
  "„Znajdujemy się na pograniczu globalnej przemiany. Wszystko czego potrzebujemy, to odpowiednio wielki kryzys, a narody zaakceptują nowy światowy porządek.” David Rockefeller"

  Bardzo dobrze, że przytoczyłeś tę wypowiedź.
  Dzięki temu widać jak przesączone agenturą globalistyczną są media na całym świecie w tym i w Polsce. Znakomita większość stacji tv i radia, prasy, sporo vlogerów to albo bezwzględna agentura wpływu, albo kompletni idioci - musimy ich zapamiętać i już nigdy w niczym im nie zaufać ani niczego nie powierzyć. Ani złamanego grosza. A w sprzyjającym momencie rozliczyć. Dzięki "pandemii" widać też niestety ilu jest ogłupionych Polaków. Sam w 2005 poparłem PiS.... już nigdy więcej tego nie zrobię. Wolałbym poprzeć Kononowicza niż ich.

  Pozdro!
 • @Alfax 10:18:58
  "Źle się dzieje"
  patrząc na zdjęcie, warto pomyśleć z kim dzieje się źle.
 • @Ryszard Opara 07:07:54
  Nie ma ratunku przed coronavirusem. Są nowe, coraz bardziej zaraźliwe mutacje coronavirusa odporne na szczepionki. Żaden lockdown tu nic nie pomoże, wirus pozabija nas wszystkich po kolei, umrzemy wszyscy. Pozostaje nam modlić się o lekką śmierć. Nareszcie PiSlandia jest w światowej czołówce, niestety krajów o największej liczbie zachorowań i zgonów. Na Covida mamy lidera w Europie?! Bo w nadprogramowych (tzw. "NIECOVIDOWE") zgonach też na czele! Dla PiSu covid to jedyne wytłumaczenie masowych zgonów Polaków. Będą się trzymać pandemii do końca. Nie mają innego wyjścia. Rok zamkniętej służby zdrowia + zamykanie i straszenie jeszcze długo będą zabijać. Nie mają wyjścia. Będą w to brnąć do końca. Wybory przegrają. Z racji zabijania Polaków, bankructw biznesów i drożyzny. Dla większości to będzie decydującym czynnikiem. Wzrost cen. Całe to nieszczęsne działanie służby zdrowia jest chore i szkodliwe dla pacjenta. Kasa, kasa, jeszcze raz kasa. Są grupy zawodowe, firmy które na covid zarabiają fortunę, będą nakręcać strach jak najdłużej, żeby covid trwał. Podobnie jak odwracanie uwagi od podpisywanych, bez wiedzy Polaków ustaw, dotyczących wjazdu, świadczeń i bezpłatnej pomocy dla górali z państwa na wschodzie.

  Tak, wiemy. Banksterka i korporacje kazały. Poszedł rozkaz z Berlina.

  Mały, polski biznes ma paść. Na chwałę Tysiącletniej Rzeszy zjednoczonej pod sztandarem marksizmu- covidianizmu. Ale zniszczenie i upodlenie Polski i Polaków nie udałoby się gdyby nie 'dziennikarze', 'lekarze', 'eksperci'. To ich wina. Bóg ich osądzi za to co ludziom zrobili Niekoniecznie po śmierci. Zło wraca. Czyny rodziców i dziadków odbijają się na dzieciach i wnukach. Żydzi i Rosjanie za grosze wykupują polskie firmy wyniszczone lockdownem! Kto kupi Lotos ciekawe?

  https://prawy.pl/112734-taki-byl-cel-mniemanej-pandemii-zagraniczne-korporacje-wykupuja-za-grosze-polskie-hotele-i-restauracje/

  Prezydent Ciechanowa zachęca przedsiębiorców, by się otwierali. „Będziemy pomagać w walce z Sanepidem, ze służbami państwa.

  https://nczas.com/2021/02/10/prezydent-ciechanowa-zacheca-przedsiebiorcow-by-sie-otwierali-bedziemy-pomagac-w-walce-z-sanepidem-ze-sluzbami-panstwa/
 • @Berkeley72 10:19:21
  "Do najczęściej spotykanych chorób wirusowych należą:

  ospa,
  odra,
  grypa,
  świnka,
  różyczka,
  zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  choroba Heinego-Medina.

  Proszę mi WSKAZAĆ, na które to z powyżej wymienionych SIEDMIU chorób, pochodzenia wirusowego, NIE WYNALEZIONO skutecznej szczepionki. "

  Szczepionka na H-M zawierała małpiego wirusa SV-40. Słyszał Pan?
  Odra? Dr Jaśkowski powiedział, że w Niemczech sąd stwierdził brak dowodów na istnienie tego wirusa... Więc na co jest szczepionka? A może szkopy nie wiedzą co robią, hę???
 • @Alfax 10:50:17
  faktycznie pomyliłem się, skasowałem to co napisałem. Problem jednak pozostaje aktualny. Dot. zdjęcia i tego z kim na prawdę jest źle.
 • @Ryszard Opara 07:07:54
  Kiedy skończy się „pandemia”? Prof. Gut: Raczej nigdy końca nie będzie.

  https://nczas.com/2021/03/04/kiedy-skonczy-sie-pandemia-prof-gut-raczej-nigdy-konca-nie-bedzie/

  Rebe Niedzielski straszy AMANTADYNĄ i namawia do szczepień

  https://nczas.com/2020/12/16/amantadyna-ma-pewien-skutek-uboczny-minister-niedzielski-straszy-i-namawia-do-szczepien/

  Duda Prezydent pojechał na narty ma w dupie.......RYGORY COVID

  https://nczas.com/2021/02/18/duda-korzysta-poki-jeszcze-nie-wrocily-obostrzenia-prezydent-na-stoku-a-rzecznik-pis-komentuje/

  Szokujące doniesienia: Restauracja Sowy "tętni życiem". Wśród gości politycy PiSu. Mają w dupie RYGORY

  https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/176119/restaruracja-sowy-otwarta-mimo-obostrzen-wsrod-gosci-politycy.html?utm_source=dorzeczy.pl&utm_medium=homepage-section&utm_campaign=glowna

  Mateusz, matole, twój rząd obalą kibole? Tłumy kibiców Legii pod stadionem. Policja nie odważyła się interweniować.

  https://nczas.com/2021/03/14/mateusz-mae-twoj-rzad-obala-kibole-tlumy-kibicow-legii-pod-stadionem-policja-nie-odwazyla-sie-interweniowac-wideo/

  Ks.Prof..Guz: nie przejmujcie się ZAKAZAMI Państwa są BEZPRAWNE

  https://youtu.be/KCrjRKns6zQ


  Robert Kennedy jr JR. prawnik bratanek zabitego w 1963r. przez FINANSJERĘ prezydenta USA J. F. Kennedyego: GARSTKA ludzi chce zarządzać i władać całym ŚWIATEM -Waluty CYFROWE i sieć 5G będą do kontroli ludzkości

  https://youtu.be/47c4HKRlg8Q
 • @rumpelsiltskin 10:37:45 No jest coś w tym, że od listopada ub. roku Białoruś zamknęła granicę, zarówno z Polską jak i Litwą
  Bowiem w obu tych "wyzwolonych do poddaństwa wobec zarządzeń pochodzących z USA" krajach - także w sprawie organizowanych kolejnych lockdownów - od listopada ub. roku mamy ledwie co wyhamowany w lutym gigantyczny wzrost zachorowań oraz zgonów na ten COVID.

  A to, że prawie od roku, z niewielką przerwą na wrzesień ub. roku, zamknięte są w Polsce szkoły podstawowe i ogólnokształcące, to nawet USA i UE "wysiadają" przyglądając się temu SKRETYNIENIU "SOLIDARNOŚCIOWYCH" ELIT WŁADZY - w końcu wybranych w "naprawdę demokratycznych" wyborach.
 • @ABX 09:47:46
  "a wiesz, że teraz jest świetny czas dla brzydali?"

  O urodzie mężczyzny decyduje jego portfel.

  O urodzie kobiety też decyduje portfel - jej męża ;-)

  Antywirusowo i antymaseczkowo pozdrawiam.
 • @rumpelsiltskin 10:37:45
  "Czy dla inteligentnego człowieka są potrzebne jeszcze jakieś argumenty na to, że z tą całą "zarazą" coś jest nie tak?"

  Trzeba uważać w dyskusji z Berkelejem, bo jako argument ultymatywny jest bardzo często w użyciu zdjęcie wychodka ilustrujące jego "kompetencje poznawcze" po doktoracie w USA.... ;-DDD

  Pozdro!
 • @Jasiek 10:52:57 Czy przypadkiem epidemii HEINE-MEDINA nie wyeliminowano w Polsce, z początkiem lat 1960 za pomocą
  //Szczepionki na H-M (która) zawierała małpiego wirusa SV-40. Słyszał Pan?
  Odra? Dr Jaśkowski powiedział, że w Niemczech sąd stwierdził brak dowodów na istnienie tego wirusa...//

  A to oznacza, że szczepionka na NIE ISTNIEJĄCEGO - wg. tzw. "niemieckiej medycyny" (?) - wirusa odry jakoś b. skutecznie działała w PRL-u, wyraźnie na przekór (NIE)WIEDZY ex-dr Jaśkowskiego.
 • @Ryszard Opara 07:07:54
  Jak rząd który odpowiada za największe ludobójstwo od 2 wojny ma czelność oczekiwać posłuszeństwa? Czy nie czas najwyższy wymienić "ekspertów celebrytów" na fachowców. Żydzi Horban, Gut, praktycznie rządzą, a efekt żaden! O ich kondycji intelektualnej najlepiej świadczy fakt, że nie pojmują iż każdy wypowiedziany bełkot będzie dowodem w sądzie. Jeden z pozytywnych efektów pandemii: obnażenie poziomu tak zwanej "nauki" i reprezentujących ją "ekspertów". Naprawdę szokujące jest to, że "ekspert" opiera swoje opinie na danych, jakie można znaleźć w internecie. Gdzie są jakieś badania pozwalające na uchwycenie statystycznego rozkładu zachorowań? Gdzie oparte o takie dane modele pozwalające na racjonalne reagowanie? Gdzieś obok jest informacja, że po roku trwania pandemii znaleziono 5mln na badania kliniczne amantadyny. Sądzę, że utrzymanie tej bandy ekspertów w ciągu tego roku kosztowało więcej. Wprowadzenie maseczek na świeżym powietrzu to ludobójstwo. Zapobieganie chorobie płuc poprzez ograniczenie respiracji, genialne! No, a jak już tchu całkiem brak, to maseczka respiratorowa. Kretyństwo! Wszelkie tzw. lockdowny przedłużają stan epidemiczny! Dopóki nie złapiemy odporności stadnej, wszelkie działania są do niczego. Pozostaje inna kwestia, dlaczego firmy farmaceutyczne proponują li tylko szczepionki, a żadna nie szuka leku na Covid. No cóż, bardziej opłaca się zaszczepić miliardy niż leczyć miliony. Ot, co!


  Gigantyczna fala bankructw w gastronomii. Pracę straci co czwarty zatrudniony
  https://nczas.com/2021/02/19/gigantyczna-fala-bankructw-w-gastronomii-prace-straci-co-czwarty-zatrudniony/


  PiSo GESTAPO( UKRAINCY w Policji) PiS chce Wojny domowej.

  https://youtu.be/fPYwSypSHLo


  SĄD orzekł: OBYWATEL ma KONSTYTUCYJNE PRAWO do ZGROMADZEŃ. POLICJANCI będą płacić OSOBIŚCIE za zakuwanie w KAJDANY.

  Art.231 KK. POLICJANT ma obowiązek PRZECIWSTAWIĆ się NIELEGALNYM ROZKAZOM( ROTA przysięgi POLICJANTA)

  Stan kwarantanny narodowej
  https://www.youtube.com/watch?v=8F0YdQRKvuM&feature=emb_title&ab_channel=Stanis%C5%82awKrajski

  Strasznie wygląda to co przed nami... Zdrajcy rządzący naszym krajem załatwiają nam globalny obóz koncentracyjny na naszych oczach za pomocą "świrusa"...

  https://prawy.pl/112619-szok-Pisowskiebitwa-w-rybniku-policja-ruszyla-do-walki-z-klubem-i-jego-goscmi-wpadli-jak-bandyci-wideo/

  Ełk. Brutalna straż miejska. Gazem po oczach i w kajdanki za brak maseczki
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2021/03/elk-straz-miejska-interwencja-za-brak-maseczki-696x464.jpg
  https://nczas.com/2021/03/04/elk-brutalna-straz-miejska-gazem-po-oczach-i-w-kajdanki-za-brak-maseczki-wideo/
  Sąd: konstytucja nie pozwala ukarać za złamanie nakazu zakrywania ust i nosa i zakazu przemieszczania się.
  https://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/308069922-Sad-konstytucja-nie-pozwala-ukarac-za-zlamanie-nakazu-zakrywania-ust-i-nosa-i-zakazu-przemieszczania-sie.html

  Sąd Rejonowy w Sopocie stwierdził, że zakazy tylko po wprowadzenia stanu WYJĄTKOWEGO
  https://nczas.com/2021/02/23/sad-w-sopocie-zakaz-dzialalnosci-niezgodny-z-prawem-menedzerka-klubu-uniewinniona/
  Sanepid musi odpowiedzieć za BEZPRAWNE NALOTY . Berkowicz (KONFEDERACJA ) zaczyna kontrolę.
  https://nczas.com/2021/02/25/sanepid-nie-chcial-odpowiadac-polakom-ale-teraz-bedzie-musial-berkowicz-zaczyna-kontrole-video/
 • @Berkeley72 11:16:39
  "A to oznacza, że szczepionka na NIE ISTNIEJĄCEGO - wg. tzw. "niemieckiej medycyny" (?) - wirusa odry jakoś b. skutecznie działała w PRL-u, wyraźnie na przekór (NIE)WIEDZY ex-dr Jaśkowskiego."

  PRL poprawiło stan higieny- to był główny czynnik, który zwalczył niemal wszystkie ciężkie i niebezpieczne choroby.

  A jeśli o PRL mowa, to dlaczego zdecydował się Pan na marcową emigrację? :-)
 • @kula Lis 69 11:30:28
  Ci "strażnicy miejscy" za to co zrobili pewnie pójdą siedzieć...
  Mają działać na podstawie prawa i w ramach prawa.
 • @Jasiek 11:56:45
  W ilości testów na milion mieszkańców jesteśmy na 86. miejscu na świecie. Ale za to w ilości nowych przypadków, na piątym! Brawa dla rządu! Czyżby nagle zwiększenie liczby testów (z 45-65 tys. na ponad 100 tys.) miało na celu uzasadnienie dla 3 fali, tzw. obostrzeń i nagonienie strachu ludziom żeby tym chętniej się szczepili? Czy też po to aby uzasadnić dalsze blokowanie leczenia ludzi chorych na inne niż jedynie słuszną chorobę, żeby ulżyć ZUSowi? Bo tak to właśnie dokładnie wygląda i wygląda to na działanie celowe. Już nawet "pelikany" co "łykają" dotychczas rządową propagandę zaczynają kumać jak się ta covidowa karuzela kręci. A co to jest "maseczka"? Proszę o wskazanie jakiegokolwiek aktu prawnego gdzie to jest zdefiniowane. Najśmieszniejsze jest to, że właśnie tak - "maseczka" - napisali to w rozporządzeniu. A takiego czegoś w języku prawnym nie ma. Dlatego każdy sąd odrzuci mandat za nakaz noszenia czegoś czego nawet definicja nie istnieje. Bo jeśli przyjąć znaczenie potoczne, to podstawowym od lat używanym znaczeniem słowa "maseczka" jest to co kobiety sobie na twarz wsmarowują z różnych kremów i skórek owoców. Jak gamonie próbują stanowić prawo to potem tak jest, że od roku wszystkie kary i mandaty są masowo anulowane. Każdy mandat wystawiony ze złamaniem prawa sądy masowo uchylają te bezprawne mandaty i bardzo dobrze. Jak masz maseczkę to właśnie wtedy bez przerwy jej dotykasz w okolicy ust i nosa regularnie poprawiając maseczkę, która ciągle się zsuwa i przemieszcza. A tam na tej maseczce jest milion razy więcej patogenów, które osiadły z twoich wyziewów, niż jakbyś w ogóle jej nie miał. 85 milionów Niemców oraz 60 mln Brytyjczyków NIGDY nie nosiło masek na ulicy (bo nigdy tam nie było takiego obowiązku) a zakażeń mają wielokrotnie mniej niż u nas. W Anglii i Niemczech maski nosi się wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (sklepy, urzędy, itp). Weź sobie otwórz jakąkolwiek kamerkę internetową pokazującą ulicę np. Berlina i sprawdź czy ktoś tam nosi maski na świeżym powietrzu. A jednak żyją i wskaźniki zakażeń oraz śmiertelności mają o wiele niższe od naszych.
 • @Jasiek 11:56:45
  A przyjrzał się ktoś wykresowi dziennej liczby zakażeń w zależności od dziennej liczby testów? Od głupoty MZ bolą mnie już zęby (to pewnie nowy objaw covid-19). Najlepiej, że testów nikt nie kontroluje można być bez objawów a lekarz przez teleporadę czy przez stronę internetową na słowo pacjenta kieruje na testy które są tak wiarygodne jak Dworczyk i rebe Niedzielski. Jest tu kilka wątpliwości: 1. Jeśli ilość wykrywanych zakażeń nie jest pochodną liczby wykonywanych testów, to wykres nie powinien ujawnić proporcjonalności. 2. Nie jest jasne, co naprawdę wykrywa test PCR - proszę poczytać. 3. Na test trafia się za skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu. Pytanie, czy zmienność dziennej liczby wykonywanych testów nie zależy przypadkiem od zmienności uwarunkowań administracyjnych i ekonomicznych w ośrodkach zdrowia.
 • @Jasiek 11:56:45
  Une leczą? Respiratorami, które pozwalają w samotności i bez odpowiedzialności lekarzy zejść choremu, bo blisko rok amantadyna była blokowana, a teraz udaje się, że się bada od 30 lat przebadany lek.
 • @Jasiek 11:56:45
  W następnej fali nakażą nam chodzić tyłem, żeby pokazać, że jakieś nowe działania w zwalczaniu wirusa stosują, więc będzie się chodzić tyłem i pomstować na garstkę normalnych, która nadal będzie chodzić przodem.
 • @Jasiek 11:56:45
  https://prawy.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16168497541d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372.jpg
  Będzie GODZINA POLICYJNA? Minister i rebe Niedzielski ujawnia plany rządu. Minister i rebe Adam Niedzielski w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM ujawnił plany rządu. Szef resortu zdrowia doniósł się m.in. do pomysłu wprowadzenia w Polsce godziny policyjnej. Jedynym elementem, który odróżnia nas w poważny sposób od innych krajów w obostrzeniach, to zastosowanie godziny policyjnej. To nie zawsze jest stosowane w ramach stanów wyjątkowych mówił rebe Niedzielski. Regulacyjnie musielibyśmy takie obostrzenia wprowadzać poprzez ustawę dodał. Jednocześnie szef resortu zdrowia przyznał, że rząd bierze pod uwagę „wszystkie scenariusze” „i te optymistyczne, ale i te bardzo czarne”. Krzysztof Ziemiec dopytywał, czy w takim razie rząd rozważa możliwość wprowadzenia godziny policyjnej. Jeżeli sytuacja będzie taka, że w ciągu najbliższego tygodnia, półtora tygodnia nie będziemy widzieli, że dochodzi do przesilenia, że zmieniają się trendy, to na pewno będziemy musieli rozważać takie scenariusze przyznał rebe Niedzielski.

  Źródło: RMF FM
 • @Jasiek 11:56:45
  https://prawy.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16168347001d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372.jpg

  Nowy Ład PiS? Faszystowski amerykański Nowy Ład zlikwidował wolny rynek w USA. Omen to zła wróżba, symboliczna zapowiedź czego złego co się wydarzy. 88 lat temu w USA wprowadzono Nowy Ład. Celem władz Stanów Zjednoczonych było wprowadzenie w USA socjalizmu i likwidacja wolnego rynku. Po 88 latach, 20 marca 2021 r., PiS miał poinformować o wprowadzeniu Nowego Ładu w naszym kraju.
  88 lat temu, w USA, 9 marca 1933 rozpoczęło się 100 dni, podczas których amerykańskie władze wprowadziły szereg socjalistycznych ustaw mających rzekomo przeciwdziałać skutkom Wielkiego Kryzysu. W rzeczywistości Nowy Ład (New Deal) miał na celu zwiększenie władzy w rękach rządzących. To, jak do tego doszło, jak wprowadzano w USA socjalizm i tego, jakie były tego skutki opisał Lawrenc W. Reed w wydanej przez wydawnictwo Prohibita książce „Wielkie mity Wielkiego Kryzysu".

  Wielki Kryzys poprzedziło kilka innych kryzysów. Wszystkie poprzednie były owocem interwencji państwa (na rynku finansowym) – podobnie w Polsce obecny kryzys jest wynikiem bezsensownej walki rządu z ''pandemią''. Wielki kryzys trwał dłużej, bo amerykański „rząd zwielokrotnił swoje początkowe błędy serią dodatkowych i szkodliwych interwencji". Przed kryzysem ceny akcji rosły bez uzasadnienia, wzrost cen był spowodowany olbrzymim popytem wykreowanym „nadmiernym udzielaniem kredytów i pożyczek". Za nadmierne udzielanie kredytów i pożyczek odpowiadał rząd, który sztucznie zwiększył podaż pieniądza i kredytu. Przed Wielkim Kryzysem Rezerwa Federalna tłumiła podaż pieniądza, podnosząc stopy procentowe. By zdobyć pieniądze, których brakowało na rynku, rozpoczęła się paniczna wyprzedaż akcji. Doprowadziło to do ogromnego spadku cen akcji (pomimo dalszego istnienia firm na spadku cen tracili właściciele akcji).

  W pierwszych latach kryzysu od 1929 do 1933 roku produkcja spadła o połowę, dochody o 28%, wartość akcji o 10%, liczba bezrobotnych wzrosła z 1,6 miliona do 12,8 milionów (25% zdolnych do pracy amerykanów nie miało pracy).

  Bezrobocie w USA wzrosło na początku lat trzydziestych, gdy władza podnosiła cła i podatki. Wzrost ceł i podatków uderzył w gospodarkę, amerykańskiego przemysłu nie było stać na zakup surowców, likwidowano zakłady, które zaprzestały nierentownej produkcji, a robotnicy znajdowali się na bruku. Bezrobocie rosło. Cła uniemożliwiły zagranicznym producentom eksport do USA (oclone towary były za drogie), pozbawiona zysków zagranica zaprzestała zakupów w Stanach, co powodowało kolejne bankructwa amerykańskich producentów i wzrost bezrobocia. Bezrobotni nie mieli pieniędzy, by kupować, co pogłębiało kryzys. Amerykańskie cła uderzyły w zagraniczne przedsiębiorstwa, pociągając za sobą upadłość, bezrobocie, i ograniczenie konsumpcji za granicą. Na cła amerykańskie zagranica odpowiedziała cłami odwetowymi, koszty tego poniosło amerykańskie rolnictwo, które straciło rynki zbytu. Rozpoczęła się wojna celna. Utrata rynków zbytu zaowocowała masowymi bankructwami amerykańskich rolników. Bankructwa rolników spowodowały bankructwa banków, w których rolnicy byli zadłużeni. Bankructwa banków wpędziły w nędzę osoby, które utraciły oszczędności w bankach, które zbankrutowały.

  Wielki kryzys był niezrozumiały dla ludzi, więc władza wykorzystywała go, by rozszerzyć swoją ingerencję w gospodarkę. Ustawy stanowiące Nowy Ład w gospodarce, mający być lekarstwem na kryzys, przyjął poprzednik Roosevelta Hoover. Działania władz, zamiast likwidować kryzys, tylko go pogłębiały. Władze skłoniły przedsiębiorców do utrzymania wysokich płac - by nie zbankrutować (spadła sprzedaż a koszty pozostały takie same) przedsiębiorcy zaczęli zwalniać pracowników i automatycznie wzrastało bezrobocie. Władze rozpoczęły olbrzymie transfery finansowe i zwiększyły podatki. Gigantyczny wzrost podatków pociągną za sobą bankructwa i zwiększenie się liczby bezrobotnych.

  W obliczu kryzysu prezydentem w 1932 roku został Roosevelt. W czasie kampanii wyborczej głosił postulaty demokratów: redukcję o 25% wydatków federalnych, zrównoważenie budżetu, wycofanie się rządu z zakresu działalności sektora prywatnego. Oczywiście Roosevelt po objęciu fotela prezydenta zapomniał o swoich obietnicach i był inicjatorem działań z nimi sprzecznych. W rezultacie działań Roosevelta USA pogrążyły się w kryzysie na resztę dekady. Roosevelt między innymi: faktycznie znacjonalizował zasoby złota, ustalił państwową cenę złota, przeciwdziałał ustaleniu parytetu złota na rynkach walutowych, zdewaluował dolary, odrzucił parytet złota w dolarze, zakazał bankom otwierania nowych filii w celu różnicowania ofert i zmniejszania ryzyka (czym doprowadził 2000 amerykańskich banków do bankructwa - w Kanadzie nie ograniczono działalności banków i wszystkie przetrwały kryzys), zlikwidował prohibicję, powołał Social Security Administration (która ustaliła płace minimalne).

  Wprowadzenie płacy minimalnej odebrało młodym, niedoświadczonym, niewykwalifikowanym i społecznie upośledzonym pracownikom możliwość pracy i zarabiania na życie. Wprowadzenie płacy minimalnej zaowocowało bezrobociem 500 000 murzynów.

  Ustawa o pomocy rolnikom wprowadziła nowy podatek i przymusowe niszczenie upraw i bydła za odszkodowaniem. Pomimo że robotnicy na tym zyskiwali, reszta konsumentów żyjących w biedzie musiała więcej płacić za żywność (pojawiło się zjawisko głodu).

  Wynikiem ustawy o uzdrowieniu krajowego przemysłu było powstanie Administracji na rzecz Uzdrowienia Krajowego Przemysłu NRA. Większość przemysłu krajowego przemocą wcielono do posiadających rządowe pełnomocnictwa karteli. W stylu faszystowskim ustalono ceny i warunki sprzedaży. W wyniku działania NRA koszty działalności gospodarczej wzrosły o 40%. Przed uchwaleniem ustawy zatrudnienie wzrosło o 23% a wypłaty o 35%, po uchwaleniu ustawy (zakładającej też skrócenie czasu pracy, wzrost płac a w konsekwencji wzrost kosztów) produkcja spadła o 25%. NRA wydała 500 kodeksów regulujących produkcję w 2 milionach zakładów zatrudniających 22 miliony pracowników (w tym w zakładach produkujących bieliznę, środki wzmacniające włosy, smycze dla psów, komedie muzyczne). Zakazano nocnej pracy (np. krawiec nie miał prawa w nocy szyć spodni). Za złamanie kodeksów NRA karała więzieniem (np. krawca, który wyprasował garnitur klientowi nie za ustawowe 40 centów, ale za 35 centów). Ustawa wymusiła powstanie czarnego rynku. Władze, by zwalczać czarny rynek, powołały specjalną policję, która kontrolowała fabryki, przejmowała dokumentację.

  Podatki dochodowe rosły nieustannie. Najwyższa stawka wyniosła 90%. Zrabowane podatnikom pieniądze władza marnowała. „Roosveltowska administracja prac cywilnych" CWA „wynajmowała aktorów, by dawali darmowe przedstawienia [...] bibliotekarzy, by katalogowali archiwa". Zatrudniano naukowców do bezużytecznych badań (np. „historii agrafki"). Ludzi do odstraszania szpaków od budynków publicznych. CWA zastąpiła WPA organizująca zatrudnienie publiczne. Prócz budowy mostów i budynków WPA skatalogowała 350 metod gotowania szpinaku, zatrudniała 6 tysięcy aktorów, zatrudniała osoby do prowadzenia zbiórek pieniędzy na rzecz Partii Demokratycznej. 31% budżetu WPA przejadła na swoje koszty.

  Od połowy lat trzydziestych likwidowano szkodliwe przepisy i instytucje. Sąd Najwyższy zablokował pomysły Roosevelta. Dzięki temu bezrobocie zaczęło spadać. Wiele z posunięć Nowego Ładu Sąd Najwyższy uznał za niekonstytucyjne. Roosevelt zaatakował Sąd Najwyższy, domagając się odwoływania sędziów, którzy przekroczyli 79. rok życia oraz zwiększenia z 9 do 15 liczby sędziów (by posadzić w Sądzie Najwyższym swoich zwolenników).

  Kryzys ponownie uderzył na przełomie 1937 i 1938 roku. Ponowny atak kryzysu był spowodowany przez ustawę, na podstawie której uprawnienia sądów pracy przejęła agencja federalna NLRB. Zapewniło to przywileje związkom zawodowym kosztem pracodawców. Pracodawcy za sprzeciw wobec związków zawodowych byli karani. Związkowcy siali przemoc, a produkcja spadała.

  Roosevelt wielokrotnie deklarował swoją nienawiść do przedsiębiorców (doprowadziło to do zaprzestania inwestycji przez przedsiębiorców i zamrożenia kapitału aż do końca II wojny światowej – podczas II wojny światowej inwestycje kierowano w przemysł wojskowy, a nie w normalną produkcję). Podczas gdy za Hoovera najwyższa stawka podatku dochodowego wzrosła z 24% do 64% to za Roosevelta do 90% (prezydent myślał nawet o stawce 99,5%). Prezydent, podwyższając podatki, jednocześnie ograniczył do 600 dolarów kwotę wolną od opodatkowania.

  Nowy Ład pokazał, że polityka wydawania pieniędzy (ukradzionych przez rząd podatnikom) tylko pogarsza sytuację gospodarczą. Roosevelt pomimo to (oraz pomimo nie spełnienia swoich obietnic wyborczych) czterokrotnie wygrywał wybory (dzięki oszukiwaniu wyborców i ich lękom przed zmianą podczas wojny). Kolejny prezydent Truman był bardziej przychylny dla przedsiębiorczości.

  Autor: Jan Bodakowski
 • @Jasiek 11:56:45
  PZU wchodzi w branżę fitness. Po to był lockdown? Nowością w ofercie kontrolowanego przez państwo ubezpieczyciela mają być karty sportowe. Aby PZU odniosło sukces, musi jednak mieć sporo własnych klubów fitness. A tego boją się ich obecni właściciele. PZU chce wejść na rynek fitness pisze serwis Wyborcza.biz. Ubezpieczyciel planuje dystrybuować własne karty sportowe, dające możliwość korzystania z wielu klubów fitness, basenów i innych obiektów służących poprawie kondycji. Liderem tego rynku jest dziś spółka Benefit, operator kart Multisport, popularne są też karty FitProfit i OK System (dystrybuowane przez Medivover). Wyborcza.biz przypomina, że w tej branży kluczem do sukcesu jest nie tylko wydawanie kart, ale i posiadanie własnych klubów fitness. Benefit Systems jest dziś stuprocentowym właścicielem 141 obiektów ma więc około 37 proc. obiektów sieciowych w Polsce. Dziś sytuacja pandemiczna i związane z nim restrykcje spowodowały zapaść na rynku klubów fitness. Wiele zbankrutowało, reszta balansuje na granicy przetrwania. Właściciele klubów i eksperci cytowani przez Wyborcza.biz przekonują, że PZU będzie musiało przejąć sporo klubów, prawdopodobnie będzie też grało na osłabienie lidera rynku. Już dziś za jednego klienta chce płacić klubom fitness o 30 proc. więcej, niż operator Multisporta. Kontrolowany przez państwo ubezpieczyciel ma zasoby gotówki, które mogą pozwolić mu na skupowanie osłabionych restrykcjami klubów. A to budzi obawy rynku o zachwianie równowagi i spore zmiany – niekoniecznie na lepsze dla właścicieli obiektów. W środowisku huczy od plotek na temat chęci wyeliminowania Benefitu przez PZU pisze serwis. Są obawy, że PZU zechce przejąć z czasem mniejsze kluby albo otworzyć w ich miejsce własne, mając już gotowy produkt. Państwowa spółka będzie się liczyć na tym rynku. Ma dużą bazę klientów uważa właścicielka podwarszawskiego klubu w rozmowie z Wyborcza.biz.

  Koronawirus nas wykończył mówi z goryczą Ewelina Ranc, właścicielka siłowni w Krakowie. 10 lat prowadziłam ten biznes, wystarczył rok pandemii i obostrzenia nakładane przez rząd, aby zniszczyć wszystko. Nie ona jedna kończy działalność. W sieci nie brakuje ofert sprzedaży pełnego wyposażenia do ćwiczeń. Są i tacy, którzy chcą je kupić, ale po zaniżonej cenie. Nie brakuje cwaniaków komentuje jeden z rozmówców money.pl Na portalach sprzedażowych można znaleźć liczne oferty wystawionego sprzętu sportowego, a także kompletnych siłowni wraz z lokalem. Koronawirus nas wykończył. Nie poradziliśmy sobie. Koszty nas przerosły. Nie da się utrzymać, nie mogąc zarabiać przyznaje w rozmowie z money.pl Ewelina Ranc, właścicielka siłowni w Krakowie. Funkcjonowała w tej branży 10 lat, teraz musiała zamknąć interes, a sprzęt wystawić na sprzedaż. Upłynnia całe wyposażenie, od dużych siłowych maszyn do ćwiczeń, zestawów do ćwiczeń kardio, suwnic do wyciskania, orbitreków, rowerków przez ławeczki, po obciążenia, stojaki, sztangi, hantle, czy pasy trx. Słowem wszystko, co służyło klientom do treningów w tej krakowskiej siłowni. Sprzęt odnowiony lub zupełnie nowy, bo siłownia ma za sobą remont. Właścicielka chciała produktywnie wykorzystać tę przerwę. Rok jesteśmy zamknięci. Nikt się nie spodziewał, że zostaniemy zamknięci na tak długo. Środki, które jeszcze były, zostały zainwestowane. Jak podkreśla, te krótkie okresy odwilży nie dały możliwości odbicia się finansowego. Jak zaznacza, najlepszy okres dla funkcjonowania siłowni, czyli kwiecień, maj, czerwiec byli zamknięci. Odmrożono nas na wakacje, w czasie kiedy ruch na siłowniach jest najmniejszy, a po nich przyszło znów zamknięcie zaznacza. Jak mówi, rok pandemii zniszczył wszystko. Co tu dużo mówić. Obostrzenia nakładane przez państwo dobiły nas. Pomoc, którą nam zaoferowano, jest skandalicznie niewystarczająca. Otrzymaliśmy 5 tys. jednorazowo, złożyliśmy wnioski o kolejne, ale co to jest, kiedy sam czynsz to 5,7 tys. zł, a gdzie reszta opłat? pyta pani Ewelina.

  Nie zdecydowali się na bunt i otwarcie pomimo zakazów. Jak mamy mieć opłaty i dodatkowy stres związany z kontrolami, sprawami sądowymi, albo oddać te drobne, które nam dali, to zdecydowaliśmy się wziąć to na przetrwanie tłumaczy. Poza tym nie wiadomo, czy ludzie faktycznie by przyszli. Jest wirus, ludzie się obawiają. Jest w nas również pewna odpowiedzialność. Skoro zdecydowano o zamknięciu, a powodem miało być bezpieczeństwo i walka z pandemią, to nie łamaliśmy tych zasad.

  Autor: Wiktor Odlanor
  Źródło: money.pl, wyborcza.biz
 • @Jasiek 11:56:45
  SZOK! Epidemiolog przyznał, że nie wiadomo czy szczepienia powstrzymują transmisję koronawirusa. Epidemiolog prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wieszczy nawet siódmą falę koronawirusa. Lekarz z rozbrajającą szczerością przyznał też, że nie wiadomo czy szczepienia powstrzymują transmisję koronawirusa. Jak podkreślał prof. Banach, mimo że za chwilę w Polsce liczba dawek szczepień przekroczy niedługo 5 mln, tzw. trzecia fala koronawirusa i tak nadeszła. Dlatego trzeba ciągle utrzymywać dystans, nosić maseczki i dezynfekować, nie tylko ręce, ale i pomieszczenia przekonywał. Nie wiemy wciąż przecież na pewno, czy, a jeśli już, to w jakim stopniu, zaszczepione osoby nie transmitują wirusa, tak jak ci, którzy nie przyjęli jeszcze preparatu przeciw COVID-19 przyznał szczerze epidemiolog. Zdaniem prof. Banacha, jeśli „nie będziemy mądrzy”, czekają nas kolejne fale czwarta, piąta, szósta, a może nawet siódma. Bez restrykcyjnych przepisów sanitarnych i radykalnych obostrzeń, skutki trzeciej fali pandemii będą bardzo poważne. Jeśli nie będziemy mądrzy, będą następne fale czwarta, piąta, a być może nawet szósta i siódma ostrzegł. Przywrócenie obostrzeń na terenie całego kraju naukowiec uznał za absolutnie niezbędne. Nic innego nie można było zrobić podkreślił. Mówię to trochę ze smutkiem ze względu na nasze społeczeństwo, które uważa się za „najmądrzejsze”, ale gdybyśmy w momencie spadku liczby zachorowań i poluzowania przepisów pamiętali o podstawowych zasadach sanitarnych, to bylibyśmy w dużo lepszej sytuacji ocenił. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale jeśli nie będziemy zachowywać się odpowiedzialnie, to naprawdę nie wiem, kiedy wrócimy do normalności grzmiał profesor. Przy nieodpowiedzialnym społeczeństwie, mówię to z pełną odpowiedzialnością za te słowa, nie ma szans powrotu do normalności. Musimy wszyscy zdać sobie z tego sprawę – powiedział Banach. Ciągle widzę osoby, które chodzą bez maseczek, cały czas obserwuję ludzi, którzy spotykają się w dużych gronach nie przestrzegając żadnych zasad, łamiąc przepisy, i to, co szczególnie przykre nawet w moim środowisku narzekał naukowiec. Komuś się wydaje, że jak się zaszczepił, to już nie obowiązują go normy sanitarne. To niedopuszczalne zaznaczył.

  Źródło: niezalezna.pl
 • @Jasiek 11:56:45
  Rekord zakażeń! Powiązany z liczbą testów? W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto prawie 30 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wykonano też rekordową liczbę testów – ponad 95,8 tys.
  „Mamy 29 978 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (4605), mazowieckiego (4308), wielkopolskiego (3188), małopolskiego (2608), dolnośląskiego (2328), pomorskiego (1935), łódzkiego (1934), podkarpackiego (1451), kujawsko-pomorskiego (1273), warmińsko-mazurskiego (1155), zachodniopomorskiego (1096), lubelskiego (977), lubuskiego (749), świętokrzyskiego (691), podlaskiego (689), opolskiego (484)” – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia RP na Twitterze.

  Jeszcze 507 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

  Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 460 osób.

  W ciągu doby wykonano ponad 95,8 tys. testów na obecność koronawirusa. Jest to rekordowa liczba.

  Od początku pandemii w Polsce liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 120 671. Z powodu COVID-19 zmarło 50 340 osób.

  Źródło: MZ
 • @Jasiek 11:56:45
  Lekarz UJAWNIA! To nie w kościołach, ani marketach najłatwiej złapać Covid. Wskazał inne miejsce (WIDEO) W internecie pojawiło się nagranie z konferencji prasowej jednego z lekarzy z SOR w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Piotr Kołodziej podkreślał, że pacjenci są przyjmowani w skandalicznych warunkach, ponieważ jest za mało personelu. Lekarze nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki.
  – Prawda o SOR-ze internistycznym (…) jest taka, że pacjentów mamy co najmniej dwukrotnie więcej niż z opowieści oraz z książki, do której czasami zerknąłem przed pandemią, czyli przed marcem mówił medyk. Jak podkreślał, lekarze nie odbierają telefonów od rodzin pacjentów, ponieważ nie mają na to czasu. Brakuje rąk do pracy. Nie mamy czasu zająć się pacjentami, nie mamy czasu przejrzeć ich wyników, nie mamy czasu zlecić następnych leków. Przegapiamy godzinę, po 8 godzinach, kolejną dawkę antybiotyku dostaje pacjent w 10. godzinie, bo fizycznie nie jesteśmy w stanie, dlatego że jest nas za mało i że jest za dużo pacjentów na SOR-ze zaznaczył. W niedzielę miałem to „szczęście”, że byłem sam na dyżurze, bo nie przyszła druga osoba rozpisana. Nie wiem nawet, dlaczego, nie dzwoniłem, nie pytałem. To nie ma znaczenia. Zająłem się pacjentami. Do 12 wyczyściłem, czyli zorientowałem się we wszystkim, co mi zostawiono. Zostawiono mi 16 pacjentów. W międzyczasie przyjmowałem nowych pacjentów. W tym całym bałaganie przyjąłem pięćdziesiąt kilka osób. Zostawiłem na rano bo w godz. od 22.00 do rana przyjąłem prawie 20 pacjentów (…). Nie miałem czasu, ani możliwości zerknąć, wypisać, sprawdzić wyniki, zobaczyć efekt lekowy, bo po prostu całą dobę byłem na obrotach relacjonował. Jak podkreślał, „żaden minister zdrowia” nie zmusi go do pracy w takich warunkach. To, co się dzieje na części internistycznej SOR-u to już nie zakrawa o żadną kpinę. My prawie rok wojujemy, czekamy na jakąś pomoc. Ale bez wsparcia i odciążenia nie damy rady mówił. Chcę państwu powiedzieć, że to bujda to, co opowiada telewizja. Bo nie sklep typu market nie będę wskazywał, czy to Lidl, Biedronka, Lewiatan, cokolwiek to nie galeria, ani kościół tylko SOR w Radomiu od roku jest miejscem, gdzie najlepiej złapać Covida. Bo nie ma żadnej normy 2 metry od siebie, połowa starszych osób ściąga maski nie tylko nos wystawia, ale całe usta pod pretekstem z dobrą saturacją, że im jest duszno. I to jest miejsce, gdzie można się zarazić Covidem. A pacjenci oczekują 5-6 godzin. Starsze osoby mówił. Z szacunków radomskiego SOR-u wynika, że w ciągu pół roku mniemanej pandemii umieralność na oddziale wzrosła niemal 20-krotnie. Okazało się, że w ciągu pół roku na SOR-ze umarło nam dwukrotnie więcej pacjentów niż przez ostatnich pięć lat. Czyli prawie 20-krotnie wzrosła śmiertelność na SOR-ze mówił lekarz. Nie jesteśmy w stanie świadczyć usług, bo nie jesteśmy w stanie trzymać żadnych norm, nie tylko epidemicznych, ale żadnych norm. Te działania, które my mamy, są na granicy kryminału. Nie jesteśmy w stanie, fizycznie padniemy na nosy, nie chcemy umrzeć na zawał na dyżurze, co też się lekarzom i czasem pielęgniarkom zdarza. Nie chcemy tego, ale nie jesteśmy w stanie dopilnować norm, które się pacjentom należą podkreślał Piotr Kołodziej.

  blob:https://www.facebook.com/4681a222-beb4-41f3-99fc-4d1c46d5ba22

  Źródło: Facebook
 • @Jasiek 11:56:45
  50% podatek! W ramach Nowego Ładu rząd chce ograbić Polaków?! Kiedy globalne siły ogłaszają nową normalność, nasz rząd nie chce być gorszy. Już ogłosił powstanie Nowego Ładu, który teoretycznie ma być sposobem na obudowanie gospodarki po pandemii. W gruncie rzeczy jest natomiast okazją do wielkiego ograbienia Polaków, zlikwidowania klasy średniej i uczynienia z obywateli posłusznych beneficjentów socjalu. Na to wskazuje choćby pomysł wprowadzenia nowego progu podatkowego. Nowy próg podatkowy, trzeci, jest określany jako „podatek dla najbogatszych”. W istocie chodzi o podatek dla osób średnio zarabiających. Mówimy tu bowiem o dochodach na poziomie 120 tys. rocznie, czyli 10 tys. miesięcznie, ale pamiętajmy, że mówimy o kwotach brutto. Na rękę wychodzi to już 7 tys. miesięcznie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że takie zarobki mają z reguły osoby w większych miastach, gdzie koszty życia są największe, z reguły posiadające kredyty na mieszkanie, to okazuje się, że z żadnym bogactwem nie mamy tu do czynienia. Takie osoby miałyby natomiast oddawać państwu 50% swoich zarobków. Nie jest to nic innego niż grabież, która doprowadzi do likwidacji całej klasy średniej.

  Pomysł ten jest tym bardziej przerażający, jeśli uświadomimy sobie okoliczności wprowadzania tego podatku. Po pierwsze, w ostatnich latach rosły pensje Polaków, co miało jednak związek z galopującą inflacją, która wciąż oficjalnie jest niska, bo jest ukrywana. Obserwujemy jednak na co dzień, jak ceny wszystkiego idą w górę. Błyskawicznie rosną ceny produktów spożywczych, mieszkań (nawet o jedną trzecią w ciągu dwóch lat) i samochodów (podobny wzrost). To wszystko więc, co jest w gruncie rzeczy podstawową potrzebą przeciętnego Polaka drożeje niesamowicie, więc nawet relatywnie wysokie pensje, nie są już tyle warte co kiedyś.

  Po drugie, w ostatnich latach Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie i to pomimo krytyki ekonomistów, ale przy poparciu rządu. Oznacza to, że zupełnie nie opłaca się oszczędzać. Za to kredyty są najtańsze w historii, co sprzyja zadłużaniu się. Im zaś ktoś więcej zarabia, tym bardziej jest zadłużony, bo wzrasta jego zdolność kredytowa. Może sobie więc pozwolić na większe mieszkanie czy lepszy samochód.

  Po trzecie, obostrzenia wprowadzane przez rząd w związku z COVID-19 sprawiły, że wielu ludzi straciło oszczędności, zmniejszyły się ich zarobki, znacznie pogorszyły się perspektywy.

  Te wszystko okoliczności sprawiają, że ogół Polaków, w tym najbardziej klasa średnia, został mocno poszkodowany. Teraz tym ludziom z niezłymi dochodami, ale często bez oszczędności, zadłużonych po uszy, rząd chce uwiesić pętlę u szyi, jaką jest 50% podatek.

  W tym wszystkim przeraża to, że sondaże pokazują, iż połowa naszych rodaków popiera to rozwiązanie. Nie wiadomo na ile te sondaże są wiarygodne, ale łatwo sobie wyobrazić, że ktoś zarabiający mniej, może być zachwycony takim pomysłem. Musi jednak pamiętać, że kiedy rząd wyciśnie wszystko z lepiej zarabiających, przestaną oni być dobrze zarabiający. Wtedy już sięgnie do kieszeni biedniejszych. Na podstawie tego pomysłu widać jednak, w jak tragicznej sytuacji znalazły się publiczne finanse. Kolejne tarcze antykryzysowe to setki miliardów złotych przeznaczonych w gruncie rzeczy na przejedzenie. Pieniądze te pochodzą z naszej kieszeni. Jeśli jeszcze tego nie czujemy w tej chwili, niedługo się to zmieni.

  Nowa książka Christophera Klinsky’iego pt. „Szczepionka na koronawirusa – zagrożenie dla ludzkości?” do kupienia na stronie Polskiej Księgarni Narodowej:

  https://polskaksiegarnianarodowa.pl/pl/p/Szczepionka-na-koronawirusa-zagrozenie-dla-ludzkosci/1847

  Autor: Chris Klinsky
 • @Jasiek 11:56:45
  Ilu Polaków ma już przeciwciała na Covid? SZOKUJĄCE wyniki badań. Artur Kuczyński burmistrz Szczuczyna, czterotysięcznego miasteczka niedaleko Białegostoku, zrobił to, co już dawno powinny zrobić władze centralne a czego zapewne nie chcą zrobić, by nie psuć biznesu korporacjom. Korporacje farmaceutyczne mają bowiem zarobić na masowych szczepieniach nie do końca przebadanymi szczepionkami (i na sprzedaży leków na niepożądane skutki szczepień), a finansjera ma przejąć za grosze majątek po małych i średnich polskich przedsiębiorstwach, które zbankrutowały w wyniku lockdown.
  Włodarz podlaskiego miasteczka przeprowadził masowe testy wśród mieszkańców, które pozwolą ocenić, ilu mieszkańców miejscowości wytworzyło przeciwciała na Covid organizm w naturalny sposób po kontakcie z wirusem wytwarza przeciwciała, którymi ten wirus zwalcza (to naturalny mechanizm, który starano się naśladować szczepionkami).

  Obecność przeciwciał w dużej części populacji świadczy o tym, że nie ma potrzeby szczepień, bo sam organizm sobie poradził z zagrożeniem, a wszelkie maseczki czy lockdowny nie mają sensu. Władze działające na rzecz obywateli, a nie w interesie globalnych korporacji, powinny swoją politykę zdrowotną opierać na przeprowadzeniu takich masowych testowań. Jednak tego nie robią, co jak najgorzej świadczy o ich intencjach albo o ich wiedzy o otaczającym świecie.

  W Szczuczynie wśród urzędników lokalnej administracji 21 na 24 osoby miały przeciwciała czyli 87,5% co doskonale pokazuje, że w tym przypadku szczepienia, maseczki i lockdowny nie byłyby absolutnie niezbędne. Wśród pierwszych przetestowanych 78 mieszkańców miasteczka 50% miała przeciwciała większość z nich przeszła Covid bezobjawowo.

  Autor: Jan Bodakowski
 • @Jasiek 11:56:45
  Horban: od niedzieli możliwy całkowity LOCKDOWN! Bardzo możliwe, że od niedzieli będzie w Polsce całkowity lockdown. Jeżeli już w czwartek, czy w środę będziemy zbliżali się do liczby 30 tys. zakażeń wyraźnie ją przekraczając, to będzie już nie tylko potencjalny scenariusz, ale realny - powiedział w poniedziałek prof. Andrzej Horban. Na antenie Polsat News prof. Horban pytany był o szczyt trzeciej fali. "Trudno jest precyzyjnie powiedzieć, kiedy to będzie" powiedział. Wyjaśnił, że zależy to od wielu czynników, w tym m.in. od liczby osób zaszczepionych, przestrzegania zasad sanitarnych bezpieczeństwa, wydolności służby zdrowia i od pogody. "Myślę, że koniec kwietnia, początek maja już sytuacja zacznie być znacznie lepsza. Pod koniec maja będziemy kierować się w kierunku normalności. Musimy więc przetrwać ok. dwóch miesięcy" - powiedział prof. Horban. W ocenie głównego doradca premiera ds. COVID-19, "jeżeli utrzyma się tendencja wzrostowa, to zachorowań będzie więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tys. (w ciągu jednego dnia), to pora zacząć się bać i należy zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać" powiedział profesor. "Naszym głównym celem działań jest utrzymanie drożności jednostek służby zdrowia, a te pracują już na skraju swoich możliwości" zaznaczył.

  Pytany o wprowadzenie w Polsce całkowitego lockdownu powiedział, że "decyzja może być w tym tygodniu lub w przyszłym". "Jesteśmy bardzo bliscy całkowitego zamknięcia" - zaznaczył. Jak dodał, "zaczynamy na ten temat bardzo poważnie rozmawiać". Przyznał, że w tej chwili jest trochę lepsza sytuację niż w listopadzie. "Wówczas mieliśmy w granicach 30 tys. łóżek. Teraz przygotowanych jest kilka tysięcy więcej. Rozwijane są szpitale tymczasowe" zwrócił uwagę prof. Horban. Na pytanie, czy od niedzieli może być wszystko w Polsce zamknięte, główny doradca premiera ds. COVID-19 powiedział, że "bardzo możliwe, że jeżeli już w czwartek, czy w środę - będziemy zbliżali się do liczby 30 tys. wyraźnie ją przekraczając, to będzie już nie tylko potencjalny scenariusz, ale realny. Wskazał, że "jeżeli będzie całkowity lockdown, to kościoły będą prawdopodobnie zamknięte". "Tutaj już nie ma zabawy. Walczymy o ludzkie życie, a nie o różnego rodzaju przyjemności" powiedział prof. Horban.

  Ciekawą kwestią pozostaje to, jak na takie doniesienia zareaguje polska gospodarka. Środowa sesja przynosiła mocne spadki wielu spółek notowanych na GPW, szczególnie negatywnie wyróżniały się duże podmioty zgromadzone w indeksie WIG20. Informacją dnia było wówczas wprowadzenie w całym kraju „częściowego” lockdownu. Jak raportował bankier.pl, aż 2,1 proc. stracił na środowej sesji indeks WIG20, choć momentami spadki przekraczały nawet 3 proc. Tylko nieco lepiej radziły sobie także WIG (-2 proc.), mWIG40 (-1,9 proc.) oraz sWIG80 (-1,2 proc.). Dodatkowo spadkom tym towarzyszyły bardzo wysokie obroty, które na szerokim rynku przekroczyły poziom 3 mld zł. Warto dodać, że czerwień przeważała dziś w zasadzie całej Europie, jednak niewiele indeksów traciło więcej niż 1 proc. Spadki na GPW zatem silnie w tej kwestii odbiegały od wydarzeń na innych europejskich rynkach. Polskiej giełdy nie ratowały nawet pozytywne sygnały z rynku pracy. Dane te są jednak historyczne, tymczasem przyszłość znów rysuje się w niezbyt wesołych barwach.

  Nie wszystkim jednak wprowadzenie lockdownu wyszło na złe. Nie brakowało jednak wyjątków i notowań, które nie wpisywały się w klucz, a najjaskrawszym przykładem wydaje się Allegro, dla którego teoretycznie lockdown jest na rękę (rośnie zainteresowanie zakupami w internecie), jednak inwestorów mocno rozczarowali główni akcjonariusze spółki. Cidinan, Permira VI Investment Platform i Mepinan chcą sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu do 76,5 mln akcji, uprawniających do 7,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Taki pośpiech tuż po debiucie budzi obawy co do perspektyw spółki w porównaniu z obecną wyceną (w międzyczasie do Polski wszedł Amazon). W efekcie Allegro potaniało aż o 6,1 proc. Obroty na akcjach spółki przekroczyły poziom 1 mld zł.

  Autor: Wiktor Odlanor
  Źródło: PAP, bankier.pl
 • @Jasiek 11:56:45
  Stanisław Michalkiewicz: Jak wziąć Europejczyków do niewoli? Sytuacja na świecie wciąż jest poważna, w związku z czym jak 24 lipca 1939 roku pisał w liście do Adolfa Hitlera węgierski premier Paweł hrabia Teleky “narody przewidujące zaczynają gromadzić zasoby materialne i moralne, aby być gotowymi na wszelki wypadek”. Jak zwykle przodują w tym przedstawiciele jednego, najważniejszego, przewidującego narodu, którzy próbują wykorzystać “rewolucyjną szansę”, jaką stworzyło proklamowanie epidemii, do przeprowadzenia przedsięwzięć, które w normalnych warunkach byłyby albo niemożliwe, albo bardzo trudne do przeprowadzenia. Mówię oczywiście o wygłoszonej nie tak dawno deklaracji starego, żydowskiego grandziarza finansowego Jerzego Sorosa. Grandziarz zaproponował, by Unia Europejska wypuściła “wieczyste obligacje”, których nie musiałaby wykupować, ale za to “wieczyście” ten dług obsługiwać, to znaczy – płacić od tych obligacji procenty. To właśnie jest pomysł na “przedsięwzięcie” polegające na wzięciu 500 milionów Europejczyków w niewolę.

  No dobrze a kto miałby zostać właścicielem tych 500 milionów niewolników? To proste, jak budowa cepa: ten, albo ci, którzy te “wieczyste obligacje” wykupią, a potem będą “wieczyście” inkasować od nich procenty. No dobrze ale za co właściwie je wykupią? Skąd wezmą szmalec? To też proste. Ponieważ podobni do wspomnianego starego, tylko młodsi i nawet więksi grandziarze, kontrolują System Rezerwy Federalnej w USA, który od tamtejszych Umiłowanych Przywódców ma przywilej emisji dolarów, mogą więc wyemitować tych dolarów tyle, ile dusza zapragnie i za to kupić “wieczyste obligacje”.

  Kiedyś, to znaczy przed 15 sierpnia 1971 roku - było to trochę trudniejsze, bo wprawdzie dolar, na podstawie porozumienia z Bretton Woods z 1944 roku był walutą światową, z czego USA ciągną grubą rentę, a całego interesu pilnuje potężna amerykańska armia, ale wtedy obowiązywał standard złota. Z tego powodu, gwoli podtrzymania parytetu dolara, Stany Zjednoczone musiały od czasu do czasu swoje złoto wyprzedawać. Aż wreszcie prezydent Nixon wspomnianego 15 sierpnia ogłosił, że USA wycofują się z porozumienia z Bretton Woods i od tej pory świat od standardu złota odszedł. Pojawił się w związku z tym tzw. “pieniądz fiducjarny”, który ma wartość dlatego, że ludzie myślą, że ją ma. Tego pieniądza można wykreować każdą ilość, a jak to się dzieje, o tym opowiada Murray Rothbard w swojej książeczce “Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza”. Oto Rezerwa Federalna wpisuje w swoje papiery, że ma, dajmy na to, 100 miliardów dolarów. Z tego może kredytować banki komercyjne, które z kolei wychodzą ze skóry, by pożyczone w ten sposób pieniądze wtrynić, czyli pożyczyć komuś, kto potem już do końca życia będzie pracował na ich zyski – no i zyski Rezerwy. Będzie zatem ich niewolnikiem, który sam sprzeda się w niewolę – bo istotą niewolnictwa jest konieczność oddawania przez niewolnika swemu panu całego, albo większej części bogactwa, jakie swoją pracą wytwarza. Może nawet być za to swemu właścicielowi wdzięczny. Czegóż chcieć więcej?

  No a teraz Unia Europejska wpadła na pomysł stworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy bo trzeba będzie przecież jakoś odbudować to wszystko, co zostało już i zostanie zniszczone w ramach walki z proklamowaną epidemią zbrodniczego koronawirusa. Ma być tak: Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej pożyczy 750 mld euro, z czego 30 procent ma być przeznaczone na walkę ze znienawidzonym klimatem, czyli na zmuszenie krajów słabszych i głupszych do wyrzeczenia się korzystania z nośników energii, którymi dysponują, na rzecz nośników, którymi nie dysponują. Dzięki temu wzmocnią swoją odporność a w każdym razie tak twierdzą nasi okupanci z Brukseli. Nasi okupanci mają nadzieję, że uzyskają tę pożyczkę na warunkach korzystniejszych, niż... ano właśnie; korzystniejszych od czego? Twierdzą, że korzystniejszych od warunków, które zostałyby przez lichwiarską międzynarodówkę podyktowane poszczególnym krajom członkowskim ale czy aby będą one korzystniejsze od warunków zaproponowanych przez grandziarza? Tajemnica to wielka. Na razie jednak każdy bantustan ma opracować własny plan odbudowy i na przykład nasz nieszczęśliwy kraj ma otrzymać 58 mld euro, z czego prawie 24 mld to “dotacje”, a reszta, to pożyczka. Ten Krajowy Plan Odbudowy Polska ma przedstawić do końca kwietnia, a Komisja Europejska sprawdzi, czy jest on zgodny z jej wytycznymi, przede wszystkim – z jej zaleceniami dla poszczególnych bantustanów. Przedtem jednak Sejm musi ten cały Krajowy Plan Odbudowy “ratyfikować”.

  I tu rodzi się problem, bo rząd “dobrej zmiany” nie może liczyć nawet na poparcie wszystkich swoich koalicjantów. Poparcia odmówiła “Solidarna Polska”, w związku z czym trudno byłoby tę ratyfikację przeforsować tym bardziej, że na razie poparcia odmawia też Koalicja Obywatelska, czyli fragment obozu zdrady i zaprzaństwa. Koalicja twierdzi, że dlatego, iż rząd “dobrej zmiany” te pieniądze “zmarnuje”. Koalicja Obywatelska na pewno by nie zmarnowała, zwłaszcza gdyby o wszystkim decydował pan Sławomir Nowak ale on akurat jęczy i szlocha w lochach “aresztu wydobywczego”. Ale obóz zdrady i zaprzaństwa nie jest w swoim stanowisku jednomyślny. Lewica deklaruje swoje poparcie bezwarunkowo, podczas gdy PSL warunkowo, to znaczy, pod warunkiem że ten szmal nie będzie funduszem wyborczym PiS. Skoro wiadomo, że pierwsze koryto zawsze wylewa się dla świń, to niech rozdział tego funduszu będzie sprawiedliwy. Z kolei Konfederacja odmawia poparcia z przyczyn podobnych do przedstawianych przez “Solidarną Polskę”. “Solidarna Polska” sprzeciwia się możliwości, żeby przydział pieniędzy na Fundusz mógł być uzależniany od spełnienia jakichś warunków politycznych o czym nasi okupanci z Brukseli mówią bez jakichkolwiek zahamowań. Konfederacja dodaje do tego zastrzeżenie, że Polska zadłuża się do spółki z innymi państwami z którymi będzie też zadłużać się w przyszłości a ponadto nasi brukselscy okupanci wykorzystali tę sposobność dla wprowadzenia podatków unijnych, co jest kolejnym krokiem na drodze amputowania Polsce kolejnego segmentu suwerenności państwowej.

  A w ogóle to w tym wszystkim chodzi o to, by obywatelom, a zwłaszcza przedsiębiorcom, można było przychylić nieba. Niektórzy z nich obawiają się jednak embarras de richesse, bo jak powiadają jeszcze nie zdążyli wydać 100 milionów od prezydenta Wałęsy.

  Autor: Stanisław Michalkiewicz
 • @Jasiek 11:30:30 Na żadną "marcową emigrację" się nie wbrałem. 2 sierpnia 1968 wyjechaliśmy przez Berlin na wyprawę do Norwegii
  Cytuję z https://zakop999pl.neon24.pl/post/160575,the-case-of-kultura-tatra-climbers-prl-1969:

  //Ja tymczasem, po zakończeniu naszej mini-wyprawy, zarobiwszy trochę koron (głównie przy sprzedaży, na specjalnych aukcjach w Szwecji, butów z napisem „PB” – czyli „Polski But”), wybrałem się zwiedzać Turcję oraz Grecję. A to dzięki temu, że w Berlinie Wschodnim, za „wschodnie” DM można było nabyć, ze zniżką 50 % na międzynarodową legitymację studencką, bilet kolejowy do Istambułu i z powrotem z Aten do Berlina za jedyne… 16 dolarów!

  Wracając zaś z tej kilkutygodniowej eskapady do Turcjo-Grecji „zahaczyłem o Polskę”, przechodząc przez Tatry sobie znanym szlakiem. Otóż po „inwazji Czechosłowacji” 21 sierpnia 1968 podejrzewałem, że być może następnym razem będę miał trudności z otrzymaniem paszportu i chciałem zabrać z domu w Krakowie przetłumaczony na angielski mój dyplom i zaświadczenia z pracy na UJ i AGH. Już bowiem przed wyjazdem do Norwegii się dowiedziałem, że pojawiła się szansa na dostanie „graduate scholarship” z geofizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim – ale dopiero ZA ROK, czyli od października 1969.

  Rodzina widząc mnie w Krakowie „na lewo” przybyłego do Polski, wpadła w przerażenie i wyekspediowała do Warszawy (itd.)
 • @Jasiek 11:56:45
  Ostatniej doby policjanci złamali prawo 31tys razy (patrz na wyroki sądów). A teraz dojdzie jeszcze następne 6500 wyroków uchylających te mandaty i tak w koło Macieju...CZY TO SĄ STRÓŻE PRAWA?
 • @Jasiek 11:56:45
  Test na Covida to żaden test, metoda PCR została stworzona całkiem do czego innego, zarówno można by badać wszystkich z objawami grypowymi termometrem i wynik byłby taki sam. Jak potrzebujesz wynik ujemny wypłukaj sobie nosogardło wódką albo listerynem i nic ten test tam nie znajdzie.
 • "Trzecia fala przewyższy drugą falę". Rebe Niedzielski przedstawił plan dla trudnej sytuacji na Śląsku
  https://niezalezna.pl/387681-trzecia-fala-przewyzszy-druga-fale-niedzielski-przedstawil-plan-dla-trudnej-sytuacji-na-slasku A jego szef...cyt...Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa. To jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie mówił premier Mateusz Morawiecki.
 • @kula Lis 69 15:08:59
  "Najwyższa stawka wyniosła 90%."

  Ta stawka została podniesiona w 1940 roku do 90% aby opłacić koszty wojny i odnosiła się do dochodów ponad dwa miliony dolarów (w dzisiejszym przeliczeniu). Trwało to do 1963 roku - od końca wojny do lat 1960tych Stany przeżywały okres powszechnej prosperity. Biedniejsi nie płacili podatku.

  Tak jak nie płacą dzisiaj. Dochód roczny do 12 tys. dolarów jest wolny od podatku (2020) dla pojedynczego podatnika, dla małżeństwa 18 tysięcy.
 • @kula Lis 69 15:29:55 Na Świecie zaszczepiono już PÓŁ MILIARDA LUDZI. O czym WY, Szanowni Państwo, na neonie PIE....ICIE?
  Podane dawki: 527 mln

  Zaszczepieni pełną dawką 117 mln

  % populacji po pełnym szczepieniu 1,50%

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2021/03/%C5%9Awiat-szczepienia-przeciw-COVID1.jpg

  A w szczególe to tak wygląda: Izrael zaszczepił już ponad 52 % ludności dwoma dawkami "pfizera" i pod koniec marca liczba nowych dziennych zachorowań w Izraelu to tylko KILKASET:

  March 25 – 817 new cases and 9 new deaths

  March 24 – 339 new cases and 32 new deaths

  March 23 – 925 new cases and 13 new deaths

  March 22 – 992 new cases and 17 new deaths

  March 21 – 552 new cases and 10 new deaths

  March 20 – 611 new cases and 9 new deaths

  March 19 – 1,047 new cases and 4 new deaths
 • @Berkeley72 16:31:37
  Żałosny jesteś, przekupili ciebie, preparat genetyczny zwany szczepionką, udział w tym, to nic innego jak poddanie się eksperymentowi medycznemu, w cenzurowanych portalach można się dowiedzieć ile ludzi ma powikłania ile zmarło, pytam: czy ty jesteś akwizytorem producentów farmaceutycznych? Zlituj się nad ludźmi. Nie ględź non stop o tych szczepionkach! Kto chce niech się szczepi, kto nie to nie. Te ciągłe dyskusje odnoszą odwrotny skutek.

  https://media.wplm.pl/thumbs/fee/NjIwL21oXzEyMDAvY2NfN2Y1MjIvcC8yMDIxLzAzLzI3LzE4NTAvMTE4MS80YjBiMzEzMGY3NWM0MGM2YmIzZmQ2MmQ3NzA3NDQxMy5qcGVn.jpeg
  No to nie jest jeszcze tak źle jak się wydawało. 40 procent normalnych.
  Moja ciocia 90letnia po dwukrotnym zaszczepieniu szczepionką Pfizera zachorowała na covid, więc po co te szczepienia skoro nie chronią przed zakażeniem? Gdyby w badaniu był „fenol” stawiam orzechy przeciwko kamieniom że tak lekko z 15 procent niedouczonych zastraszonych bezmyślnych fanatyków wybrałoby szczepienie fenolem. A zaszczepić to ja się mogę swoją nalewka 75%!

  Dr Vernon Coleman: Szczepionki na COVID-19 są bronią masowej zagłady i mogą zmieść ludzkość z powierzchni Ziemi https://tinyurl.com/yx7s7m2y
 • @Ryszard Opara 07:07:54 //Nie jestem wielkim ekspertem w sprawach wirusologii i szczepionek - ale mam lata doświadczenia -
  odpowiadam więc - na ile się znam.//

  Jeśli nie jest Pan ekspertem jak sam Sz. P. przyznaje to proszę zostawić kwestie dla Pana nieznane ekspertom np.

  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange,
  Prof. zw. dr hab. Andrzej Gamian,
  Prof. Brygida Knysz.

  Poznać COVID-19, to znaczy pokonać tę chorobę (WYKŁAD)
  http://www.iitd.pan.wroc.pl/opencms/export/sites/iitd/pl/Events/Ogloszenia/Pliki/COVID_CYTOKINE_Stormx3xb.png
  https://www.youtube.com/watch?v=l9i1_v1eX3c

  //Dlatego - ja osobiście nigdy nie brałem szczepionki przeciwwirusowej//

  Przecież uzgodniliśmy podczas wspólnej wymiany poglądów, że SZCZEPIONY był Sz. P. jako dziecko pełnym bezpłatnym zestawem szczepionek za PRl-u oraz do tego jako już dojrzały osobnik płci męskiej zgodził się Sz. P. na zaszczepienie wszystkich swoich potomków i potomkiń, aby zacny RÓD OPARÓW nie "wyparował" podczas takich epidemii jak ta obecnie.

  Co Sz. P. mówi taka sentencja, cytuję: "Rób tak, jak mówię (nie tak, jak robię): profile w liberalnej hipokryzji" - Peter Schweizer https://pl.qaz.wiki/wiki/Peter_Schweizer
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c2/Doasisaybook.jpg
 • @Jasiek 05:46:20
  Morawiecki: Wychodzimy z pandemii powoli, poobijani, ale niepokonani
  Morawiecki 19 dni temu! Morawiecki oznajmił ze nie będzie w czasie świąt z własną matką! To widocznie nie jego święta nie jego kultura i nie jego wiara! Nie bądźcie jak on. Zapomnieliście? „I choćbym szedł ciemna doliną…”

  Przecież to jasne, że represje są wprowadzane w zależności od stopnia niezadowolenia. A rebe Niedzielski to automat do ogłaszania woli kilku psychopatycznych żydków. Jeżeli tak dobrze sobie radzicie to czemu boicie się upublicznić danych z powiatowych sanepidów i danych umieralności na inne choroby niż cowid. Obostrzenia będą do 9 kwietnia, a potem od 11 kwietnia.

  Pandemicznego szaleństwa ciąg dalszy
  https://www.pch24.pl/pandemicznego-szalenstwa-ciag-dalszy,82922,i.html
 • @Berkeley72 16:31:37
  Ja chciałem tylko pokazać niespójność Twojej tezy. Przyznajesz, że wirus rozprzestrzenia się szybko i niepostrzeżenie, co oznacza, że jeśli istnieje, to nie da się go zauważyć i ogłosić alarmu, zanim się rozprzestrzeni. Kiedy rządy zaczęły wprowadzać tzw. lockdowny, wirus już dawno był w społeczeństwie i nie działo się nic, co nie działoby się wcześniej w sezonach grypowych. Więc historia o nowym groźnym wirusie nie trzyma się kupy. Albo go nie ma, albo istniał od dawna, albo nie jest groźniejszy od wcześniejszych. Przypomnę tylko, że świńska grypa w 2009 r. też była reklamowana jako groźna choroba, a okazała się jedną z łagodniejszych gryp. Dlatego nie warto wierzyć establshmentowi naukowemu. Praca Drostena, na podstawie której został wprowadzony test na Sars-2 nie była peer-reviewed. Gdyby ktoś wysłał do tych periodyków pracę idącą w poprzek narracji mainstreamowej, miałby problemy z publikacją.

  O czym dokładnie świadczy to, że zamknięto kościoły, w których posługują zakażeni kapłani? Tylko o tym, że komuś wydaje się to słuszne, a nie o tym, że to ma jakikolwiek sens ani o tym, że to właściwe postępowanie. A jak u tych 14 kapłanów stwierdzono zakażenie covid-19? Podejrzewam, że testem wiarygodnym tak samo jak rzut monetą. Na co chorowali ci kapłani? Co wykazała sekcja zwłok? Przeczytaj sobie wyniki badania na blisko 10 milionach osób w Chinach, z których wynika, że coś takiego jak transmisja przez osoby bezobjawowe nie ma miejsca. Zresztą zawsze tak było. Samo to wystarczy, żeby pokazać bezsens tzw. lockdownów. Szczepienia wg samych producentów nie zapobiegają zakażeniu ani transmisji. Nikt nie wykazał też jeszcze ich skuteczności. Podaj proszę dowód naukowy na to, że sars 2 powoduje większe zagrożenie niż w typowym sezonie grypowym. tak te setki naukoffców pracują nad tym, by uwiarygadniać to, co politycy uznają za konieczne! Jeden przykład, TEST PCR jest wykładnikiem tego, czy ktoś ma czy nie ten niby wirus COV19! ale jakim cudem może to się stać, jeżeli sam wynalazca tego testu, aż do śmierci 2019 r., protestował przeciwko używaniu go do celów DIAGNOSTYCZNYCH! Czy to dociera do twego racjonalnego rozeznawania rzeczywistości?! Cała reszta osadzona na tak apokaliptycznym kłamstwie jest tylko ściekiem kloacznym - manipulacji i zbrodni na ludzkości! Jak rozumieć tak uparte omijanie Prawdy Naukowej?! W czwartek ogłoszono, że jest rekordowy poziom zakażeń i wyniósł ponad 34 000 na 102 000 przeprowadzonych testów. W piątek natomiast podano, że jest ponad 35 000 zakażeń na 109 000 przeprowadzonych testów i jest kolejny rekord. Z prostego rachunku matematycznego wynika, że poziom zarażeń oscyluje wokół 32-33%. Myślę, że próba ponad 100 000 jest reprezentatywna dla całej Polski, więc spokojnie można przyjąć, że osób zarażonych jest ponad 12 000 000. Moim zdaniem wszelkie lockdowny są bezcelowe. Wszyscy muszą to przechorować. Jako ciekawostkę podam, że licząc procentowy poziom zakażeń w czwartek i piątek należy uznać, że poziom zarażeń spadł, a ogłoszono, że wzrósł!
 • CZARY - φαρμακείᾳ (PHARMAKEIA, farma-keia, farma-cja) Rzeczownik - celująca żeńska liczba pojedyncza
  .

  Od PHARMAKEUS; MEDYKACJA, MEDYCYNA czyli magia.


  Grecki Stronga 5331:
  - magia, czaro-dziejstwo, czarno-księstwo (korona), za-klęcie,

  1) używanie lub podawanie narkotyków,
  2) trucie,
  3) czary, sztuki magiczne, często spotykane w związku z bałwochwalstwem i przeznie rozwijane

  4) metafia. oszustwa i pokusy bałwochwalstwa. (!)
  FARMA = CHODOWLA np.: zwierząt/ludzi

  KULT-UR-a = CHODOWLA np.: ludzi/bakterii i innych VIRUSów


  Jana 18:23
  I światłość świecy nie będzie się więcej świeciła w tobie,
  i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie więcej słyszany w tobie;

  bo kupcy twoi byli wielcy panowie ziemscy, bo czarami (!) twojemi zostały zwiedzione wszystkie narody.

  http://biblia-online.pl/Biblia/UwspolczesnionaBibliaGdanska/Ksiega-Objawienia/18/1


  https://media.spokesman.com/photos/2007/08/16/n_symbol_08-16-2007_RCB9C02.jpg


  https://i.pinimg.com/originals/d0/ca/2a/d0ca2ac56f8f3b4c3d6936119b62f88a.jpg
  Bogumił Boguchwał
 • @Jasiek 05:46:20
  Koronawirus 'uciekł' z laboratorium w Wuhan? Tak twierdzi amerykański wirusolog: "Nauka w końcu to rozwiąże" . Najprawdopodobniej koronawirus „uciekł” z laboratorium w chińskim Wuhan i rozprzestrzeniał się już we wrześniu lub październiku 2019 roku ocenił w piątek były szef amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC Robert Redfield.

  https://wpolityce.pl/swiat/544713-koronawirus-uciekl-z-laboratorium-w-wuhan-ciekawa-opinia


  Ps...Tak twierdzi amerykański wirusolog: …a gówno prawda, sami go tam zawieźli i Gates maczał w tym paluchy, to zbrodniarz. Obama zabronił pracy na wirusem w USA to pojechali do Wuhan, finansował Gates. USA od czasów Obamy niektóre laboratoria subwencjonowały, Trump wstrzymał dotacje w 2019r! Amerykaniec kłamie…nic nikomu nie uciekło tak miało być i tak jest!…Chiński, masoński, marsjański - nikt nie chce tego wiedzieć ani dociec prawdy. Ani USA ani nasz rząd z Paździerza i Słomy stręczący naród preparatami medycznymi zwanymi potocznie „szczepionkami”. Jak chodzi o tego wirusa to jest tylko taka wymówka dla tych rządów które mówią, że to ten wirus zabija i mają te alibi do zabijania, wytłumaczenie.


  Sąd (południowo-zachodnie Peru) stwierdził, że trwającą pandemię COVID-19 wywołali najbardziej wpływowi ludzie świata, peruwiański sąd wymienił m.in. Billa Gatesa, George’a Sorosa i ród Rockefellerów.

  Zaraz, a to nie TVP ciągle trąbiło o tym, że wirus to z nietoperków się przeniósł, a jak ktoś twierdził inaczej to świr, foliarz i płaskoziemca?

  Normalne koronawirusy żyją z nami od setek lat. Może ten uciekł albo został wypuszczony z laboratorium ale po jakiejś przeprowadzonej modyfikacji, stąd jego szybkie mutacje, coraz bardziej agresywne. Możemy nigdy nie dogonić szczepionkami tej chimery. Nie brak szaleńców na świecie. Może wśród naukowców też się znalazł i zabawił w Boga. Nie wiadomo nawet czy wszystko zaczęło się w Chinach czy do Chin zostało przywleczone. Wielu naukowców prowadzi swoje tajne badania w tajnych laboratoriach np broni bakteriologicznej i innych badań. Słowem mówić można wszystko bo prawdy nikt nie pozna. W 2010r „KTOŚ” zmanipulował ptasią grypę H5N1 na świnie, ze świni na innego ssaka, człowieka! Wirus nie spełnił NADZIEJI „wynalazcy”, mało zgonów (np. RFN ok.4 tyś.) i nie wywołał pandemii! Na przełomie 2002/2003 mieliśmy kilku pacjentów w Unii. Klinik z Cov-1, wtedy co trzeci MUSI umrzeć! Na przedwiośniu 2003r UV i temperatura zniszczyły wirusa!
 • ZNAK - χάραγμα (CHARAGMA)
  .

  Objawienie

  13:16
  I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło;

  13:17
  I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.
  Rzeczownik - biernik nijaki liczby pojedynczej


  Grecki Stronga 5480: rzeźba; grawerunek, pieczęć, sygn.

  Od tego samego co CHARAX; zadrapanie lub wytrawienie, np. stempel lub wyrzeźbiona figura.


  Grecki leksykon NAS Nowego Testamentu

  Numer Stronga: 5482 Szukaj "Lexicon Original Word Origin"

  charax od CHARASSO (ZAOSTRZYĆ w CZUBEK, pokrewny (1125) poprzez SKROBAĆ) Przeliterowany CHARAKS PAL lub PALISADA
  Co Jan próbował nam opisać w związku z tym, co zobaczył w swojej wizji?  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Kan%C3%BCle.jpg
  https://pliki.rynekzdrowia.pl/i/11/72/92/117292_r0_940.jpg

  Bogumił Boguchwał
 • @Berkeley72 10:19:21
  I Pan co sezon szczepi się na grypę? O znakomitym leku "góralska herbatka" z Jego rodzinnych stron nie słyszał? Cóż, żeby nie zapeszyć, ale ostatnio grypę miałam chyba z 15 lat temu.
 • Dzisiaj widać gołym okiem skutki propagandy antyCowidowców.
  Pisałem o tym już dawno temu , wyliczałem, udowadniałem
  Byłem szkalowany opluwany wyzywany....przez zaciekłych antykowidowców.

  Dzisiaj mamy skutki ich działania, ignorowania niebezpieczeństwa.
  I nie wiem czy ty głupota czy świadoma polityka anty Polska.

  Dzisiaj setki Polaków umierają codziennie (śmiertelność statystyczna wzrosła ponad 50%) z powodu tych antycowidowych kreatur, drani, albo zwykłych idiotów.

  Brak słów ...
  Polak idiota głupi i przed i po szkodzie.

  Co teraz wypisują kreatury typu "Kmieć" i podobne ?

  Naprawdę skala głupoty lub zbrodniczości (idiota albo świadoma antyPolska szuja) elementów narodu Polskiego mnie ciągle zaskakuje przeraża.

  Jak solidaruchy rozwalały Polskę miałem identyczne wrażenie.
  Dzisiaj każdy widzi że Polska rękoma solidaruchów pożytecznych idiotów, i zdrajców została podbita opanowana ograbiona i zniewolona przez globalną mafię..

  Coraz bardziej utwierdzam się że Polak przed i po szkodzie głupi..
  To wprost dziedzictwo 1000 letniej okupacji indoktrynacji, wyzysku ze strony KK .
 • Autor
  "Za pomocą takich „skutecznych terapii” Rządy światowe, umożliwią seniorom skrócenie ich czasu życia na ziemskim padole, a środki zgromadzone w ramach emerytur kapitałowych zostaną ochoczo zagospodarowane na zasypanie dziur budżetowych."

  Nawet w Polsce Szanowny Panie Doktorze, emerytury kapitałowe są dziedziczone. W Australii pewnie też.
 • @viridiana 19:26:18
  Ja miałem grypę 45 lat temu, do dziś nawet kataru nie miałem. Wtedy grypę wyleczyłem 2 kubkami herbaty z cytryną ze spirytusem i czosnkiem.
 • @Oscar 19:34:25
  Bardziej precyzyjnie rzecz ujmując..

  Coraz bardziej utwierdzam się że Polak (solidaruch i katolik) przed i po szkodzie głupi..
  To wprost dziedzictwo 1000 letniej okupacji indoktrynacji, wyzysku ze strony KK .

  Innych Polaków się nie czepiam bo nie mają w Polsce nic do gadania.
  od 89 r mamy w Polsce dyktaturę ekstremy solidaruchów pod kontrola żydów i banderowców rywalizujących o koryto z volksdojczami.
 • @viridiana 19:47:04
  Ale nie zusowskie. W Niemczech dochodzi jeszcze do własnej emerytura współmałżonka po jego śmierci by standard życia się nie obniżył no i trzecia z prywatnego ubezpieczenia jak sobie opłacałeś.
 • @kula Lis 69 17:47:28
  Panie, "OBOSTRZENIA" będą tak długo - jak długo szantażowane w ten pośredni sposób przez "Zachód" Chiny, nie zdecydują się na przystopowanie swej ekspansji na świecie.
  MAFIĘ zarządzającą naszą judo-chrześcijańską cywilizacją na to (kosztem szarych obywateli) naturalnie stać.
  Ostatnio jedni jak i drudzy nawet spotkali się na Alasce, ale coś im tam najwyraźniej nie wyszło.
  Nie dogadali się, i stąd to zapewne mamy kolejny etap wydłużania przymusowego okresu "zamrożenia" gospodarek pod przykrywką "walki" z śmiercionośnym wirusem.

  Co zaś się tyczy tejże przez Pana sugerowanej "zagłady ludzkości" przy pomocy szczepionek, w tym konkretnym covidiańskim przypadku, to proszę daruj Pan już sobie.
  One ani groźne, ani pomocne na dłuższy czas. Stąd zapewne ich wybór. Jedyną ich rolą jest tworzyć SKUTECZNĄ "około szczepienną" zasłonę dymną.
  Albo inaczej, leć Pan do Izraela i tam protestuj pod Knesetem, że rząd tamtejszy chce doprowadzić do zagłady NARODU, nie byle jakiego, bo WYBRANEGO.
 • @viridiana
  Mam jeszcze swojską kapustę kiszoną z 25 kilo, jem surową, w bigosie, pijam jej sok, to uzupełnienie do tego co pisałem poprzednio, i grypa, kowidy, katary mi nie straszne.
 • @Ryszard Opara
  Szanowny panie Ryszardzie, jak to dobrze, że pan jest i ma tyle energii. Sam pan widzi, jak trudna jest praca z „autorytetami” medycznymi. Bezstronność niejakiego żydka i pseudo profesora Simona podparta jest grantami od firmy Pfizer, każdy z profesorów jest „podłączony” do jakiejś firmy, koncernu. Przecież na kongresy „naukowe” nikt nie jeździ po świecie za swoje! Przecież lek doktora Bodnara jest oficjalnie dopuszczony do obrotu, nie jest to wymyślona trucizna niewiadomego pochodzenia. Wystarczy, żeby był dostępny, a nie zakazany i obrzydzany. Doktor Bodnar powinien być noszony na rękach, a nie opluskwiany. Czy doświadczony lekarz specjalista z Przemyśla nie może mieć racji, gdyż jest z Przemyśla? Skala kłamstw „ekspertów” nt Viregytu/amantadyny jest przerażająca. Wczoraj słyszałem, że „powodem tak dużej liczby ofiar śmiertelnych jest amantadyna, gdyż ludzie nie idą do szpitali”. Albo że „lek nie jest przebadany, może być niebezpieczny”. Przez 40 lat nie był niebezpieczny, a teraz jest. Ludzie w to wierzą. Stary jak świat lek przeciwwirusowy, (nawet w ulotce niemieckiej jest takie zastosowanie) jest przedstawiany przez naszych „ekspertów” jako niesprawdzona nowość wymagająca długotrwałych żmudnych testów. Jak nie mają osobistego interesu to będą blokować do upadłego. Amantadyna ma 2 wady: już jest i jest tania! Za to szczepionki których nie ma i są drogie to jest cud nad cudami, reklamowany przez żydowskich pajaców: Horbana, Simona i innych patałachów na usługach Big Farmy! Rok temu było mnóstwo sygnałów, że działa. Ludobójcy wszelkiej maści zablokowali skuteczny lek. Do końca swoich dni specjaliści od błyskawicznych mutacji powinni siedzieć w więzieniu. Ohydni łapówkarze! Śledzę sprawę od wielu miesięcy i widzę, że MZ tak naprawdę ma to wszystko w dupie. Pieprzenie o zdrowiu Polaków jest bez znaczenia. Wykończyć naród szczepionkami, to jest cel narzucony z góry.
 • @Ryszard Opara 07:07:54
  Cytat tłumoka ..„Ile rząd przygotował inspiratorów do walki z Covid-19?” - Marzec 2020, kandydatka PO na prezydenta RP, Małgorzata Kidawa-Błońska.
 • @Ryszard Opara 07:07:54
  https://prawy.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/16168467931d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372.jpg

  Rząd, w imię walki z pandemią, zabronił już wcześniej organizacji zgromadzeń. Nadal pozostawały jednak legalne tzw. spontaniczne zgromadzenia. Teraz to się zmieniło, bo od soboty, na drodze rozporządzenia, rząd zabronił udziału w zgromadzeniach "w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju". Jest to wprost sprzeczne z konstytucją i godzi w podstawowe wolności obywatelskie. Znamienne, że na konferencji, która miała miejsce w czwartek, premier i minister zdrowia mówiąc o nowych obostrzeniach, nawet nie zająknęli się, że tak drastycznie ograniczają wolność Polaków. Mowa była m.in. o zamknięciu zakładów fryzjerskich, a nic na ten temat. Tymczasem z treści rozporządzenia wynika, że można zostać ukaranym za udział w jakimkolwiek rodzaju zgromadzenia, w tym spontanicznego. Wystarczy, że duża rodzina spotka się przypadkowo na ulicy i może zostać ukarana mandatem. Tymczasem zgodnie z art. 57 konstytucji „każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa”. Zauważmy: ustawa, a nie rozporządzenie. Jest to kolejny przejaw bezprawnego łamania przez rząd fundamentalnych praw obywatela, zamach na jego wolność i przejaw arogancji władzy. Skoro rządzących nie obowiązuje konstytucja, mogą robić, co chcą. Jeżeli obywatele będą to tolerować, rząd, ten lub następny, będzie mógł zrobić z nimi wszystko. Nie wolno tolerować tego, aby władza sama łamała przepisy, wzywając do ich wypełniania innych i egzekwując to dzięki aparatowi przemocy.
 • Rebe Niedzielski miał kontakty z Pfizerem już od lat.
  https://prawy.pl/111955-niedzielski-mial-kontakty-z-pfizerem-juz-od-lat-koncern-chwalil-sie-gosciem-specjalnym-na-partnerskiej-gali
  Doradcy Morawieckiego biorą pieniądze (łapówki) od producentów szczepionek

  https://youtu.be/cFHESnB5VLA
 • @Ryszard Opara
  Dwa tygodnie temu byłem w placówce służby zdrowia na badaniach okresowych. W placówce służby zdrowia spędziłem blisko siedem godzin oczekując na wizyty do kolejnych gabinetów. Na korytarzach tłumy ludzi, jeden ociera się o drugiego, tasiemcowa kolejka do rejestracji, a w ramach walki z chińskim wirusem wszyscy obowiązkowo wypełniają deklarację, że nie mają objawów, żeby było śmieszniej to wszyscy używają tego samego pisaka, bo jak się zakazić to koniecznie zgodnie z procedurami, wtedy wszystko jest w porządku. Oglądałem właśnie mecz reprezentacji Holandii w Amsterdamie. Kibice na trybunach, większość bez masek, bawią się i piją piwo. Piłkarze na ławkach bez masek. I NIKT z tego powodu nie umrze. Kanclerz A. Merkel przeprosiła za tzw. lockdown i restrykcje, oraz prosiła o wybaczenie. Kiedy M. Morawiecki z rebe Niedzielskim i żydkiem Horbanem przeproszą i poproszą o wybaczenie? Czas przestać rujnować zdrowie Polaków i polską gospodarkę.
 • @kula Lis 69 07:39:55 Problem INTELEKTU Kul(wego) Lisa: nie odróżnia (ułatwiajacego życie) LEKU od (utrudniających je) SZCZEPIEŃ
  INTELEKT- to od łac. inter-legere, czytać pomiędzy, rozróżniać pomiędzy.

  SZCZEPIENIA - to są UTRUDNIENIA ŻYCIA poprzez narażenie go na małe dawki ŚRODKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

  LEKI - (np. antybiotyki) to są ŚRODKI NEUTRALIZUJĄCE czynniki chorobotwórcze (antybiotyki np. zabijają bakterie, na NIEŻYWE wirusy zatem nie działają)

  ISTOTY OŻYWIONE (np. ludzie) są zbudowane tak, że ich organy NIE-KRYTYCZNIE USZKODZONE regenerują się, spontanicznie, w ich formie WZMOCNIONEJ - np. mięśnie uszkodzone w ramach ćwiczeń, po ich REGENERACJI staja się SILNIEJSZE.

  Jest to usilnie negowane przez (wypchanych żydowskim Pismem Świętym) (NEO)DARWINISTÓW, 2-CZŁONOWE PRZECIWENTROPICZNE PRAWO BIOLOGII.

  I z tego "PONAD BOSKIEGO" PRAWA ZOON (ŻYWINY) wynika, że małe dawki ŚRODKÓW TRUJĄCYCH wywołują NADREGENERACJĘ uszkodzonych przez nie organów, co jest podstawą

  - i PRAWA FARMACJI PARECELSUSA ("wszystko jest lekiem lub trucizna w zależności od dozy")

  - i skuteczności szczepień

  - i osiągnięć sportowych ludzi, którzy coś ĆWICZĄ

  - i tego, że tak długo, pomimo tych wszystkich bakterii, wirusów i napromieniowań wszelkich odmian, JAKOŚ ŻYJEMY.

  Ale to chyba ZBYT DUŻO PRZECIWBOŻEJ MĄDROŚCI jak na KULA(wego) Lisa - niewatpliwie NIEDOĆWICZONY - INTELEKT  szczepienia
 • @Jasiek 05:46:20
  W TVP Kurskiego kasa niezła: Michał Adamczyk - 40,25 tys. zł miesięcznie netto Danuta Holecka - 40 tys. zł miesięcznie netto Krzysztof Ziemiec - 33,5 tys. zł miesięcznie netto, który inżynier z wyższym wykształceniem czy lekarz tyle zarobi.
 • @kula Lis 69 09:20:19
  Cyt. Kiedy M. Morawiecki z rebe Niedzielskim i żydkiem Horbanem przeproszą i poproszą o wybaczenie? Czas przestać rujnować zdrowie Polaków i polską gospodarkę.

  W polityce nie ma miejsca na myślenie życzeniowe czy magiczne.
 • @kula Lis 69 09:23:00
  I co zamierza Pan z tym faktem zrobić ?
 • @werka1321 09:56:55
  NIC.
 • @kula Lis 69 10:06:53
  szkoda.
 • @kula Lis 69 07:39:55
  Ze wzgledu na brak czasu niestety nie moglem wszystkich Pana wpisow przeczytac, bo jest ich duzo. Sa bardzo ciekawe i rozsadne. Wszystkiego najlepszego.
 • @werka1321 09:56:17
  Czy rozporządzenia rządu warszawskiego przekraczają Kodeks Norymberski?

  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/czy_rozporzadzenia_rzadu,p849207478


  Znana mi mi osoba w teleporadzie usłyszała zalecenie słuchania muzyki i otrzymała receptę na leki przeciwdepresyjne. Następnego dnia zmarła na zawał z negatywnym wynikiem na COVID. Winię za to nie tylko obecny rząd, rebe Niedzielskiego i jego doradców ale też takich dziennikarzy.
 • @Nambucca Heads 10:26:25
  Dziękuję i pozdrawiam.
 • @werka1321 10:13:01
  Nie mam mocy sprawczej, tylko mogę poinformować.
 • @kula Lis 69 10:47:33
  Cyt. Nie mam mocy sprawczej, tylko mogę poinformować.


  Kto Panu tak powiedział ?
 • Satanisci i Plan Covid do 31.03.2025
  Plandemia została zaplanowana, Plan covid skończy się 31.03.2025
  Bank światowy wydał dyrektywy 2.04.2020 a zakończy projekt cowid 31.03.2025 http://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparedness-and-Response-Project.pdf
 • @Jasiek 05:46:20
  Chorzy na nowotwory i inne poważne choroby umierają, bo szpitale zajęte są kovido-kuracjuszami "cierpiącymi" na katarowirusa.... szatańskie dzieło. Gdzie jest grypa, angina zapalenie oskrzeli? znikły.... szatański wirus wyleczył! Powtórzę to co pisałem na pch24.pl. parafrazując słowa piosenki " gdzie ci Prymasi... , gdzie ci Biskupi .. ... z tamtych lat.... / może odnajdą się ? / Pasterz biblijny miał prowadzić owce , a dzisiaj to owce często muszą , nie tylko prowadzić, ale nawet " popychać " swoich pasterzy. Więc łączmy się i wspierajmy nawzajem . Doceniajmy i wspierajmy również tych prawdziwych pasterzy, niech wiedzą, że w razie potrzeby mogą na nas liczyć. I może najważniejsze "nie lękajmy się"! Odnoszę wrażenie, że podobno katolicki rząd nie zna zapisów konkordatu. Natomiast świetnie daje sobie rady z niszczeniem katolików. Hitler, Stalin, Gomułka, Gierek, Jaruzelski nie dali rady Kościołowi, a Kaczyński dał rady. Co za ironia losu!
 • @Berkeley72 09:21:45
  Widzę Berkej, że douczyłeś się trochę a propo scypionek. Ostatnio jak pamiętam twierdziłeś że w scypionkach znajduje się osłabiony, inaktywowany, atenuowany ,itp wirus ale nie umiałeś odpowiedzieć jak to to się sprawdza. Dzisiaj już piszesz, że w scypionkach znajdują się małe dawki ŚRODKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH.
  Berkej skup się i jak już piszesz to pisz w sposób zrozumiały. Napisz jakie to są środki chorobotwórcze i co to według ciebie są małe dawki. Bo o ile powszechnie wiadomo, że pół litra na łeb to dla jednych jedynie przygrywka a dla drugich dawka śmiertelna, to nic nie wiadomo jak to jest z tymi scypionkami. Może Berkej dowiedz się od mądrzejszych od siebie i nam wytłumacz co to za ŚRODKI CHOROBOTWÓRCZE są stosowane, w jakich dawkach i jak to jest kontrolowane oraz dlaczego jednakową dawkę dla wszystkich od niemowlaka po starca.
  A i jeszcze jedno. Na Słowacji w głównym kanale informacyjnym podano że osoby zaszczepione zarażają osoby niezaszczepione. Czyli co Berkej zastosowali za dużą dawkę ŚRODKA CHOROBOTWÓRCZEGO czy też chcą przeprowadzić podobny manewr jak w przypadku choroby Mareka u kur i spowodować konieczność corocznych i systematycznych szczepień dla chcących przeżyć na tym łez padole.
 • @Jasiek 05:46:20
  Obawiam się, że to... wyszczepieni, mutują po genetycznych eksperymentach i zarażają wszystkich dookoła i siebie nawzajem..."W Polsce podano dotąd prawie 5,6 mln dawek szczepionki; drugą dawką zaszczepiono ponad 1 mln 928 tys. osób" = zmutowane chimery generują coraz nowsze wersje wirusa i zarażają, potraficie sobie wyobrazić skalę katastrofy... w milionach...?
 • @d.jaś 12:51:55
  To jest zadufany w sobie prymityw z ponoć doktoratem, więc nie oczekuj nic od niego. Pzdr.
 • @Berkeley72 09:21:45
  Sławomir Mentzen z Konfederacji kolejnym wpisem zmiażdżył politykę rządu w walce z epidemią. Porównał ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i jego ekspertów do bohatera legendarnego tabloidowego materiału – „Nie śpię, bo trzymam kredens”. Gdy tylko wydaje się, że głupiej już nie będzie, że oni doszli do dna, zaprzyjaźnili się z rurkowcami i tam już na stałe osiadli, od razu pojawia się kolejny chodzący i mówiący dowód, na prawdziwość słów Einsteina, że wszechświat może i jest skończony, ale ludzka głupota już nie. Tym razem, doradzającego rządowi profesora medycyny, w poszerzaniu granic ludzkiej głupoty zastąpił minister Niedzielski, który rozważa wprowadzenie kar za wyjazdy zagraniczne. Dlaczego trzeba ludzi karać za przekraczanie granicy? Ponieważ jest to „głęboko niestosowne wobec tej części społeczeństwa, która bierze na siebie ciężar walki z wirusem”. Rozumiecie? To, że ktoś może wyjechać na wakacje, w czasie gdy inny ciężko pracuje, jest głęboko niestosowne. Niedługo się dowiemy, że równie niestosowne jest to, że jeden ma dwa mieszkania, kiedy ktoś inny nie ma ani jednego. Co się będziemy ograniczali, przecież już to, że ktoś ma więcej, a inny mniej, jest niestosowne i trzeba za to karać. Temu klaunowi marzy się, żeby było jak za komuny, gdy również karano za wyjazd z Polski bez zgody władzy ludowej. Gdy pojawił się wirus, świat powinien się zatrzymać i patrzeć jak politycy dzielnie stawiają czoła wirusowi. Walka trwa, ale oni już są wielcy. Nie śpią po nocach, bo trzymają kredens i walczą z wirusem. Pójdę tym kredensem dalej, bo to dobra analogia. W normalnym domu kredens w nocy stoi sam, nie trzeba go trzymać, można normalnie spać. W normalnym państwie, gdy mamy zwiększoną zachorowalność, to szpitale są bardziej obłożone, ale życie toczy się dalej. Uczelnie działają, puby działają, szkoły działają, dentyści działają, fryzjerzy działają, wszystko działa. Zupełnie tak samo jak w latach, w których fali zachorowań nie ma. Ale my nie żyjemy w normalnym kraju. Minister zdrowia, razem z premierem, bandą profesorów, dziennikarzami, politykami, liderami opinii i sporą liczbą pożytecznych idiotów trzymają w nocy ten kredens, wszystkim innym każą na siebie patrzeć i są śmiertelnie obrażeni, gdy ktoś ma dosyć tego cyrku i chce iść spać. Fryzjerzy, kosmetyczki, kelnerzy, kucharze, restauratorzy, trenerzy, zawodnicy, uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy, przedsiębiorcy, kibice, rowerzyści, spacerowicze, artyści a najlepiej to wszyscy, mają patrzeć jak minister tymi rękami, oczywiście dla naszego dobra, trzyma w nocy kredens. Kiedy tylko wirus kiedyś się skończy, oczywiście powiedzą, że to dzięki nim. I tak jak Wałęsa do teraz powtarza, że to on sam, z Danuśką i dzieciakami obalił komunizm, tak Niedzielski z Morawieckim na starość będą bredzić, że obalili wirusa sprawniej, niż Kwaśniewski obalił pół litra. To dzięki nim, dzięki ich pracy i poświęceniu, Słońce wschodzi rano na wschodzie i zachodzi wieczorem na zachodzie. To dzięki nim fale zachorowań chorób wirusowych przechodzą, to dzięki nim wszyscy jeszcze żyjemy, a kredens w nocy spokojnie stoi. Ale my nie żyjemy w normalnym kraju. Minister zdrowia, razem z premierem, bandą profesorów, dziennikarzami, politykami, liderami opinii i sporą liczbą pożytecznych idiotów trzymają w nocy ten kredens, wszystkim innym każą na siebie patrzeć i są śmiertelnie obrażeni, gdy ktoś ma dosyć tego cyrku i chce iść spać. Fryzjerzy, kosmetyczki, kelnerzy, kucharze, restauratorzy, trenerzy, zawodnicy, uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy, przedsiębiorcy, kibice, rowerzyści, spacerowicze, artyści a najlepiej to wszyscy, mają patrzeć jak minister tymi rękami, oczywiście dla naszego dobra, trzyma w nocy kredens. Kiedy tylko wirus kiedyś się skończy, oczywiście powiedzą, że to dzięki nim.
 • @Oscar 19:34:25
  Jesteś bęcwalem nie rozumiejącym prostego tekstu wstawionego przez autora notki, a wyjaśniającego przyczyny wzrostu zgonów. Wlaź w ten op1 i siedź w nim do końca życia.
 • Prawdziwa "bomba"dla czytelnikow neon24 :)
  Chcecie poznac adresy najwazniejszych politykow[zdrajcow i zlodziei] Polski ? Zeby bylo ciekawiej,wszystko calkowicie legalnie-dane zostaly udostepnione przez Sad Okregowy w Warszawie.Kopiowac,przesylac dalej...... https://miziaforum.com/2021/03/15/sensacja-sad-ujawnil-prywatne-adresy-najwazniejszych-politykow-w-polsce-z-internetu-moze-je-pobrac-kazdy-%e2%98%80autor-gabi%e2%98%80/
 • @69daro 14:12:42
  Wstaliśmy z kolan. Kościoły „dygający” pod ścianą płaczu Morawiecki pozamykał, ale niemieckie, francuskie, portugalskie markety szeroko otwarte. Tfu!
 • Wiemy kto zadał trutkę
  Wiemy, że uniemożliwia stosowanie istniejących odtrutek, wręcz przymusza do procedur odbierających życie. Wiemy , że jest to robione w celu odebrania nam własności, wolności, wolnej woli w końcu zdrowia i życia.
  Zatem tylko zupełny ignorant lub płatny sługus złego może polecać zaproponowaną przez truciciela szczepionkę jako jedyne lekarstwo, do tego w trybie eksperymentu medycznego bez ponoszenia odpowiedzialności za skutki uboczne.
  Proszę znanych propagatorów szczepień i śmiertelnej pandemii, czyli berkeleya, Oscara, oraz wandalę o wskazanie błędów w mojej logice.
 • @zadziwiony 14:57:42
  Dziś niedziela handlowa. Carrefour market pełny ludzi. Nikt nie pęka. Patrząc na dotychczasowe dynamiki fal zakażeń, uważam, że właśnie teraz jesteśmy na szczycie tzw. 3 fali (naturalnie występującej o tej porze roku) i musimy wytrzymać jeszcze z tydzień, a nastąpi znaczny jej spadek. Dlatego: higiena, dystans, zdrowe żywienie, ruch na powietrzu i dobre relacje z innymi ludźmi.
 • @kula Lis 69 15:17:25
  dynamika w statystykach zawsze będzie w zależności od etapu zadań nałożonych na marionetkowe władze w Polsce. W zależności od potrzeb, a skończy się gdy plan zostanie zrealizowany, lub sami go zakończymy na co się jednak nie zanosi.
 • @69daro 14:12:42
  co ten Mizia? Wysmażył instrukcję rejestracji na 40 minut? Nie mam ochoty na to tracić czasu.
 • @zadziwiony 15:23:39
  Po prawej,na stronie MIZIAFORUM masz scrollbar,czyli pasek przesuwania,dajesz w dol i wszystko gra :) Nie trzeba sie rejestrowac,aby przeczytac ten artykul.
 • @zadziwiony 14:57:42 COVIDOWE KLAMSTWO
  https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/picture_6053f97277413.gif Maciej ORŁO$ : PANDEMIA WIRUSA to BZDURA. Śmiertelność wynosi ok.0,5% https://youtu.be/1wnQ6ya5fro NSZZ Solidarność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku ujawnia OSZUSTWA przy TESTACH na koronawirusa w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku https://www.se.pl/slask/koronawirus-na-slasku-skandal-w-szpitalu-pracownicy-ujawniaja-oszustwa-przy-testach-aa-t7Y3-xckW-eHNi.html
 • @zadziwiony 14:57:42
  Astra Zeneca 2008.r. Produkcja!
 • @zadziwiony 14:57:42
  Prof. Simon 31 .I 2020r : COVID nie jest GROŹNY. https://youtu.be/fCMqIXpmcRo https://prawy.pl/112958-szokujace-nagranie-prof-simon-o-koronawirusie-rok-temu-zachowajmy-normalnosc-koronawirusy-sa-wszedzie-wideo/ Dr Basiukiewicz: Maski w pomieszczeniach wątpliwe, na zewnątrz – bez SENSU! https://www.m.pch24.pl/dr-basiukiewicz--maski-w-pomieszczeniach-watpliwe--na-zewnatrz---bez-sensu,82231,i.html Chasydzi żydzi w Leżajsku bez MASEK! Ośmieszają Polaków!
  facebook.com/…to-rzecz-jasn/471497037551490 https://youtu.be/U53GY1miT58
 • Zakażeni" górnicy UJAWNIAJĄ! Nikt ich nawet nie zbadał.
  Górnicy otrzymali wynik testu na koronawirusa jeszcze przed BADANIAMI! https://www.se.pl/slask/koronawirus-na-slasku-zakazeni-gornicy-ujawniaja-nikt-ich-nawet-nie-zbadal-szok
 • @kula Lis 69 16:00:57
  namów do skomentowania tych informacji berkeleya, wandalę oscara...
 • Nawet przy pełnych wysiłkach szczepień teoretyczny próg pokonania COVID-19 wydaje się być poza zasięgiem.
  https://media.nature.com/w700/magazine-assets/d41586-021-00728-2/d41586-021-00728-2_18974570.jpg Jak dotąd około 50% populacji Izraela zostało w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, ale odporność stadna pozostaje nieuchwytna. Źródło: Kobi Wolf / Bloomberg / Wraz ze wzrostem liczby szczepień przeciwko COVID-19 na całym świecie, ludzie słusznie zaczęli pytać: jak długo potrwa ta pandemia? Jest to problem otoczony niepewnością. Jednak niegdyś popularny pomysł, że wystarczająca liczba ludzi w końcu uzyska odporność na SARS-CoV-2, aby zablokować większość transmisji - „próg odporności stadnej” - zaczyna wydawać się mało prawdopodobny. Ten próg jest generalnie osiągalny tylko przy wysokich wskaźnikach szczepień , a wielu naukowców uważało, że gdy ludzie zaczną być masowo szczepieni, odporność stadna pozwoli społeczeństwu wrócić do normy. Większość szacunków określała próg na poziomie 60–70% populacji, która uzyskała odporność poprzez szczepienia lub wcześniejszą ekspozycję na wirusa. Ale gdy pandemia wkracza w drugi rok, myślenie zaczęło się zmieniać. W lutym niezależny analityk danych Youyang Gu zmienił nazwę swojego popularnego modelu prognozowania COVID-19 z „Ścieżka do odporności stadnej ” na „Droga do normalności”. Powiedział, że osiągnięcie progu odporności stadnej wydaje się mało prawdopodobne ze względu na takie czynniki, jak wahanie szczepionek, pojawienie się nowych wariantów i opóźnione nadejście szczepień dla dzieci. Gu jest naukowcem zajmującym się danymi, ale jego myślenie jest zbieżne z myślami wielu osób w społeczności epidemiologicznej. „Odchodzimy od pomysłu, że przekroczymy próg odporności stada, a pandemia zniknie na dobre” - mówi epidemiolog Lauren Ancel Meyers, dyrektor wykonawczy University of Texas w Austin COVID-19 Modeling Consortium . Ta zmiana odzwierciedla złożoność i wyzwania pandemii i nie powinna przesłaniać faktu, że szczepienia pomagają. „Szczepionka oznacza, że ​​wirus zacznie się samoistnie rozpraszać” - mówi Meyers. Ale w miarę pojawiania się nowych wariantów i potencjalnego osłabienia odporności na infekcje, „możemy znaleźć się miesiące lub rok dalej, wciąż walcząc z zagrożeniem i mając do czynienia z przyszłymi falami”. Długoterminowe perspektywy pandemii prawdopodobnie obejmują COVID-19, który stanie się chorobą endemiczną , podobnie jak grypa. Ale w najbliższym czasie naukowcy rozważają nową normę, która nie obejmuje odporności stadnej. Oto niektóre z powodów tego sposobu myślenia i ich znaczenie na następny rok pandemii. Nie jest jasne, czy szczepionki zapobiegają przenoszeniu

  Kluczem do odporności stada jest to, że nawet jeśli dana osoba zostanie zarażona, wokół jest zbyt mało podatnych żywicieli, aby utrzymać transmisję - osoby, które zostały zaszczepione lub już miały infekcję, nie mogą się zarazić i rozprzestrzenić wirusa. Na przykład szczepionki COVID-19 opracowane przez Moderna i Pfizer – BioNTech są niezwykle skuteczne w zapobieganiu chorobom objawowym, ale nadal nie jest jasne, czy chronią one ludzi przed zakażeniem, czy przed przenoszeniem wirusa na innych. To stanowi problem dla odporności stada. „Odporność zbiorowa ma znaczenie tylko wtedy, gdy mamy szczepionkę blokującą przenoszenie. Jeśli tego nie zrobimy, jedynym sposobem na uzyskanie odporności stadnej w populacji jest podanie wszystkim szczepionki ”- mówi Shweta Bansal, biolog matematyczny z Georgetown University w Waszyngtonie. Mówi, że skuteczność szczepionki w powstrzymywaniu transmisji musi być „cholernie wysoka”, aby odporność stada miała znaczenie, a obecnie dane nie są rozstrzygające . „Dane Moderna i Pfizer wyglądają dość zachęcająco” - mówi, ale to, jak dokładnie te i inne szczepionki powstrzymują ludzi przed przenoszeniem wirusa, będzie miało duże konsekwencje. Zdolność szczepionki do blokowania transmisji nie musi być w 100% skuteczna. Nawet 70% skuteczności byłaby „niesamowita”, mówi Samuel Scarpino, naukowiec sieciowy, który bada choroby zakaźne na Northeastern University w Bostonie w stanie Massachusetts. Ale nadal może istnieć znaczna ilość rozprzestrzeniania się wirusów, co znacznie utrudniłoby przerwanie łańcuchów transmisji. Getty
  Wersja PDF

  Wraz ze wzrostem liczby szczepień przeciwko COVID-19 na całym świecie, ludzie słusznie zaczęli pytać: jak długo potrwa ta pandemia? Jest to problem otoczony niepewnością. Jednak niegdyś popularny pomysł, że wystarczająca liczba ludzi w końcu uzyska odporność na SARS-CoV-2, aby zablokować większość transmisji - „próg odporności stadnej” - zaczyna wydawać się mało prawdopodobny.

  Ten próg jest generalnie osiągalny tylko przy wysokich wskaźnikach szczepień , a wielu naukowców uważało, że gdy ludzie zaczną być masowo szczepieni, odporność stadna pozwoli społeczeństwu wrócić do normy. Większość szacunków określała próg na poziomie 60–70% populacji, która uzyskała odporność poprzez szczepienia lub wcześniejszą ekspozycję na wirusa. Ale gdy pandemia wkracza w drugi rok, myślenie zaczęło się zmieniać. W lutym niezależny analityk danych Youyang Gu zmienił nazwę swojego popularnego modelu prognozowania COVID-19 z „Ścieżka do odporności stadnej ” na „Droga do normalności”. Powiedział, że osiągnięcie progu odporności stadnej wydaje się mało prawdopodobne ze względu na takie czynniki, jak wahanie szczepionek, pojawienie się nowych wariantów i opóźnione nadejście szczepień dla dzieci.

  Gu jest naukowcem zajmującym się danymi, ale jego myślenie jest zbieżne z myślami wielu osób w społeczności epidemiologicznej. „Odchodzimy od pomysłu, że przekroczymy próg odporności stada, a pandemia zniknie na dobre” - mówi epidemiolog Lauren Ancel Meyers, dyrektor wykonawczy University of Texas w Austin COVID-19 Modeling Consortium . Ta zmiana odzwierciedla złożoność i wyzwania pandemii i nie powinna przesłaniać faktu, że szczepienia pomagają. „Szczepionka oznacza, że ​​wirus zacznie się samoistnie rozpraszać” - mówi Meyers. Ale w miarę pojawiania się nowych wariantów i potencjalnego osłabienia odporności na infekcje, „możemy znaleźć się miesiące lub rok dalej, wciąż walcząc z zagrożeniem i mając do czynienia z przyszłymi falami”.

  Długoterminowe perspektywy pandemii prawdopodobnie obejmują COVID-19, który stanie się chorobą endemiczną , podobnie jak grypa. Ale w najbliższym czasie naukowcy rozważają nową normę, która nie obejmuje odporności stadnej. Oto niektóre z powodów tego sposobu myślenia i ich znaczenie na następny rok pandemii.
  Nie jest jasne, czy szczepionki zapobiegają przenoszeniu

  Kluczem do odporności stada jest to, że nawet jeśli dana osoba zostanie zarażona, wokół jest zbyt mało podatnych żywicieli, aby utrzymać transmisję - osoby, które zostały zaszczepione lub już miały infekcję, nie mogą się zarazić i rozprzestrzenić wirusa. Na przykład szczepionki COVID-19 opracowane przez Moderna i Pfizer – BioNTech są niezwykle skuteczne w zapobieganiu chorobom objawowym, ale nadal nie jest jasne, czy chronią one ludzi przed zakażeniem, czy przed przenoszeniem wirusa na innych. To stanowi problem dla odporności stada.

  Koronawirus ma pozostać - oto, co to oznacza

  „Odporność zbiorowa ma znaczenie tylko wtedy, gdy mamy szczepionkę blokującą przenoszenie. Jeśli tego nie zrobimy, jedynym sposobem na uzyskanie odporności stadnej w populacji jest podanie wszystkim szczepionki ”- mówi Shweta Bansal, biolog matematyczny z Georgetown University w Waszyngtonie. Mówi, że skuteczność szczepionki w powstrzymywaniu transmisji musi być „cholernie wysoka”, aby odporność stada miała znaczenie, a obecnie dane nie są rozstrzygające . „Dane Moderna i Pfizer wyglądają dość zachęcająco” - mówi, ale to, jak dokładnie te i inne szczepionki powstrzymują ludzi przed przenoszeniem wirusa, będzie miało duże konsekwencje.

  Zdolność szczepionki do blokowania transmisji nie musi być w 100% skuteczna. Nawet 70% skuteczności byłaby „niesamowita”, mówi Samuel Scarpino, naukowiec sieciowy, który bada choroby zakaźne na Northeastern University w Bostonie w stanie Massachusetts. Ale nadal może istnieć znaczna ilość rozprzestrzeniania się wirusów, co znacznie utrudniłoby przerwanie łańcuchów transmisji.
  Wprowadzenie szczepionki jest nierównomierne

  Szybkość i dystrybucja szczepionek ma znaczenie z różnych powodów, mówi Matt Ferrari, epidemiolog z Centrum Dynamiki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii w University Park. Jak twierdzi, doskonale skoordynowana globalna kampania mogłaby zniszczyć COVID-19, przynajmniej teoretycznie. „Jest to technicznie wykonalne, ale w rzeczywistości jest bardzo mało prawdopodobne, abyśmy osiągnęli to w skali globalnej” - mówi. Istnieją ogromne różnice w skuteczności rozpowszechniania szczepionek między krajami (patrz „Różnice w dystrybucji”), a nawet wewnątrz nich. https://media.nature.com/lw800/magazine-assets/d41586-021-00728-2/d41586-021-00728-2_18978588.jpg Izrael zaczął szczepić swoich obywateli w grudniu 2020 r., A częściowo dzięki umowie z Pfizer – BioNTech w sprawie wymiany danych w zamian za dawki szczepionek, obecnie jest liderem na świecie pod względem rozpowszechniania. Na początku kampanii pracownicy służby zdrowia codziennie szczepili ponad 1% populacji Izraela, mówi Dvir Aran, badacz danych biomedycznych z Technion - Israel Institute of Technology w Hajfie. Od połowy marca około 50% populacji kraju zostało w pełni zaszczepionych dwiema dawkami wymaganymi do ochrony. „Problem polega na tym, że młodzi ludzie nie chcą robić sobie zdjęć” - mówi Aran, więc władze lokalne kuszą ich takimi rzeczami, jak bezpłatna pizza i piwo. Tymczasem sąsiedzi Izraela, Liban, Syria, Jordania i Egipt, nie zaszczepili jeszcze nawet 1% swojej populacji.

  W całych Stanach Zjednoczonych dostęp do szczepionek był nierówny. Niektóre stany, takie jak Georgia i Utah, zaszczepiły w pełni mniej niż 10% swojej populacji, podczas gdy Alaska i Nowy Meksyk zaszczepiły w pełni ponad 16%. W większości krajów dystrybucja szczepionek jest podzielona według wieku, przy czym pierwszeństwo mają osoby starsze, które są najbardziej narażone na ryzyko zgonu z powodu COVID-19. Kiedy i czy będzie zatwierdzona szczepionka dla dzieci, dopiero się okaże. Firmy Pfizer – BioNTech i Moderna zapisały teraz nastolatki do badań klinicznych swoich szczepionek, a szczepionki Oxford – AstraZeneca i Sinovac Biotech są testowane u dzieci w wieku od trzech lat. Ale wyniki są jeszcze za kilka miesięcy. Bansal mówi, że jeśli nie jest możliwe zaszczepienie dzieci, zaszczepionych musiałoby być znacznie więcej dorosłych osób, aby uzyskać odporność zbiorową. (Osoby w wieku 16 lat i starsze mogą otrzymać szczepionkę Pfizer – BioNTech, ale inne szczepionki są zatwierdzane tylko dla osób powyżej 18 roku życia). Na przykład w Stanach Zjednoczonych 24% osób ma mniej niż 18 lat (według danych spisu z 2010 ).Jeśli większość osób poniżej 18 roku życia nie może otrzymać szczepionki, 100% osób w wieku powyżej 18 lat będzie musiało zostać zaszczepionych, aby osiągnąć 76% odporności w populacji. Bansal mówi, że kolejną ważną rzeczą do rozważenia jest geograficzna struktura odporności stada. „Żadna społeczność nie jest wyspą, a krajobraz odporności, który otacza społeczność, naprawdę ma znaczenie” - mówi. COVID-19 wystąpił w klastrach w całych Stanach Zjednoczonych w wyniku zachowania ludzi lub lokalnej polityki. Wcześniejsze wysiłki w zakresie szczepień sugerują, że spożycie będzie miało tendencję do skupiania się również geograficznie, dodaje Bansal. Na przykład miejscowa oporność na szczepienie przeciwko odrze spowodowała ponowne pojawienie się niewielkich ognisk choroby. „Klastry geograficzne sprawią, że droga do odporności stada będzie znacznie mniej prosta i zasadniczo oznacza, że ​​będziemy grać w walkę z kretem z epidemiami COVID”. Nawet w kraju o wysokich wskaźnikach szczepień, takim jak Izrael,jeśli sąsiednie kraje nie zrobiły tego samego, a populacje są w stanie się mieszać, potencjał nowych ognisk pozostaje nadal. Nowe warianty zmieniają równanie odporności stadnej

  Nawet gdy plany wprowadzenia szczepionek napotykają przeszkody w dystrybucji i alokacji, pojawiają się nowe warianty SARS-CoV-2, które mogą być bardziej przenoszone i odporne na szczepionki. „Ścigamy się z nowymi wariantami” - mówi Sara Del Valle, epidemiolog matematyczny i obliczeniowy z Los Alamos National Laboratory w Nowym Meksyku. Mówi, że im dłużej trwa powstrzymanie przenoszenia wirusa, tym więcej czasu muszą pojawić się i rozprzestrzenić te warianty. https://media.nature.com/lw800/magazine-assets/d41586-021-00728-2/d41586-021-00728-2_18974576.jpg

  Brazylia rozpoczęła szeroką dystrybucję szczepionki CoronaVac firmy Sinovac Biotech w styczniu. Kredyt: Rodrigo Paiva / Getty
  To, co dzieje się w Brazylii, jest przestrogą. Badania opublikowane w Science sugerują, że spowolnienie COVID-19 w mieście Manaus między majem a październikiem mogło być przypisane efektom odporności zbiorowej ( LF Buss et al . Science 371 , 288–292; 2021). Obszar ten został poważnie dotknięty chorobą, a immunolog Ester Sabino z Uniwersytetu w São Paulo w Brazylii i jej współpracownicy obliczyli, że do czerwca 2020 r. Ponad 60% populacji zostało zarażonych. Według niektórych szacunków powinno to być wystarczyło, aby doprowadzić populację do progu odporności stadnej, ale w styczniu Manaus doświadczył ogromnego odrodzenia się przypadków. Ten wzrost nastąpił po pojawieniu się nowego wariantu znanego jako P.1, co sugeruje, że poprzednie infekcje nie zapewniały szerokiej ochrony wirusowi. „W styczniu 100% przypadków w Manaus było spowodowanych przez P.1” - mówi Sabino. Scarpino podejrzewa, że ​​60% mogło być zawyżone. Mimo to mówi: „Nadal masz odrodzenie w obliczu wysokiego poziomu odporności”. Jest jeszcze jeden problem, z którym trzeba się zmierzyć, ponieważ odporność rośnie w populacji, mówi Ferrari. Wyższe wskaźniki odporności mogą powodować presję selekcyjną, która faworyzuje warianty, które są w stanie zarażać osoby, które zostały zaszczepione. Szybkie i dokładne szczepienie może uniemożliwić nowemu wariantowi zdobycie przyczółka. Ale znowu, nierówność rozpowszechniania szczepionek stanowi wyzwanie, mówi Ferrari. „Masz sporą odporność, ale nadal masz sporo chorób i utknąłeś w środku”. Dodaje, że szczepionki niemal nieuchronnie stworzą nowe presje ewolucyjne, które spowodują powstanie wariantów, co jest dobrym powodem do budowania infrastruktury i procesów do ich monitorowania.
  Odporność może nie trwać wiecznie

  Obliczenia odporności zbiorowej uwzględniają dwa źródła indywidualnej odporności - szczepionki i naturalne zakażenie. Ludzie, którzy zostali zarażeni SARS-CoV-2, wydają się mieć pewną odporność na wirusa, ale jak długo to potrwa, pozostaje kwestią, mówi Bansal. Biorąc pod uwagę to, co wiadomo o innych koronawirusach i wstępne dowody na SARS-CoV-2, wydaje się, że odporność związana z infekcjami z czasem spada, więc należy to uwzględnić w obliczeniach. „Wciąż brakuje nam jednoznacznych danych na temat spadku odporności, ale wiemy, że nie jest to zero ani 100” - mówi Bansal.

  Twórcy modeli nie będą w stanie zliczyć wszystkich zarażonych podczas obliczania, jak blisko populacja osiągnęła próg odporności stadnej. I będą musieli wziąć pod uwagę fakt, że szczepionki nie są w 100% skuteczne. Jeśli odporność oparta na infekcji utrzymuje się tylko przez około miesiące, zapewnia to krótki termin na dostarczenie szczepionek. Ważne będzie również zrozumienie, jak długo utrzymuje się odporność oparta na szczepionkach i czy w miarę upływu czasu konieczne są dawki przypominające. Z obu tych powodów COVID-19 może przypominać grypę.
  Szczepionki mogą zmienić ludzkie zachowanie

  Przy obecnych wskaźnikach szczepień Izrael zbliża się do teoretycznego progu odporności stadnej, mówi Aran. Problem polega na tym, że im więcej osób zostanie zaszczepionych, tym większe będą ich interakcje, a to zmienia równanie odporności stadnej, które częściowo zależy od tego, ile osób jest narażonych na wirusa. „Szczepionka nie jest kuloodporna” - mówi. Wyobraź sobie, że szczepionka zapewnia 90% ochronę: „Jeśli przed szczepieniem spotkałeś co najwyżej jedną osobę, a teraz ze szczepionkami spotkasz dziesięć osób, wrócisz do punktu wyjścia”. Meyers mówi, że najtrudniejszymi aspektami modelowania COVID-19 są komponenty socjologiczne. „To, co do tej pory wiemy o ludzkim zachowaniu, jest naprawdę wyrzucane przez okno, ponieważ żyjemy w bezprecedensowych czasach i zachowujemy się w niespotykany dotąd sposób”. Meyers i inni próbują na bieżąco dostosowywać swoje modele, aby uwzględnić zmiany w zachowaniach, takie jak noszenie masek i dystans społeczny. Interwencje niefarmaceutyczne będą nadal odgrywać kluczową rolę w ograniczaniu liczby przypadków, mówi Del Valle. Chodzi o to, aby przełamać ścieżkę przenoszenia, mówi, a ograniczenie kontaktów społecznych i ciągłe zachowania ochronne, takie jak maskowanie, mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się nowych wariantów podczas wprowadzania szczepionek. Trudno będzie jednak powstrzymać ludzi przed powrotem do zachowań sprzed pandemii. Teksas i niektóre inne rządy stanowe USA już znoszą mandaty dotyczące masek, mimo że znaczna część ich populacji pozostaje niezabezpieczona. Scarpino mówi, że frustrujące jest patrzenie, jak ludzie teraz łagodzą te zachowania ochronne, ponieważ kontynuowanie działań, które wydają się działać, takich jak ograniczanie spotkań w pomieszczeniach, może znacznie przyczynić się do zakończenia pandemii. Próg odporności stadnej to „nie próg„ jesteśmy bezpieczni ”, to próg„ jesteśmy bezpieczniejsi ”- mówi Scarpino. Nawet po przekroczeniu progu nadal będą się pojawiać pojedyncze ogniska choroby. Aby zrozumieć addytywne skutki zachowania i odporności, weź pod uwagę, że ten sezon grypowy był niezwykle łagodny. „Grypa jest prawdopodobnie nie mniej podatna na przenoszenie niż COVID-19” - mówi Scarpino. „Prawie na pewno powodem, dla którego grypa nie pojawiła się w tym roku, jest to, że zazwyczaj około 30% populacji jest uodpornionych, ponieważ zostali zakażeni w poprzednich latach, a szczepienia pokrywają być może kolejne 30%. Więc prawdopodobnie siedzisz na 60% odporności ”. Dodaj maskę i dystans społeczny, a „grypa po prostu tego nie wytrzyma”, mówi Scarpino. Te zwykłe obliczenia pokazują, w jaki sposób zachowanie może zmienić równanie i dlaczego więcej osób musiałoby zostać zaszczepionych, aby uzyskać odporność stadną, ponieważ ludzie przestają praktykować takie zachowania, jak dystans społeczny. Zakończenie transmisji wirusa jest jednym ze sposobów powrotu do normalności. Ale innym może być zapobieganie ciężkim chorobom i śmierci, mówi Stefan Flasche, epidemiolog szczepionek z London School of Hygiene & Tropical Medicine. Biorąc pod uwagę to, co do tej pory wiadomo o COVID-19, „osiągnięcie odporności stada jedynie poprzez szczepionki będzie raczej mało prawdopodobne” - mówi. Czas na bardziej realistyczne oczekiwania. Szczepionka to „absolutnie zdumiewający rozwój”, ale jest mało prawdopodobne, aby całkowicie powstrzymał rozprzestrzenianie się wirusa, więc musimy pomyśleć, jak możemy żyć z wirusem, mówi Flasche. To nie jest tak ponure, jak mogłoby się wydawać. Wydaje się, że nawet bez odporności stadnej możliwość szczepienia osób wrażliwych zmniejsza liczbę hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19. Choroba może nie zniknąć w najbliższym czasie, ale jej znaczenie prawdopodobnie osłabnie.

  Natura 591 , 520-522 (2021)
  doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00728-2 ŹRÓDŁO https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2&prev=search&pto=aue
 • Skandal związany z próbą szczepionki COVID na peruwiańskich uniwersytetach wywołuje oburzenie
  Naukowcy strzelali do polityków i członków rodzin, naruszając przepisy procesowe i niszcząc zaufanie publiczne. https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.nature.com/articles/d41586-021-00728-2&prev=search&pto=aue
 • @zadziwiony 16:10:08
  to w ramach uzupełnienia....Konsekwencje covidowych szczepionek
  https://www.youtube.com/watch?v=nSRZmN0VrVg
 • @zadziwiony 14:57:42 GUT radzi: ​ Szczep się brachu, bo może wcześniej pójdziesz do piachu
  A mnie niepokoi obecność tego doktorka Mengele w życiu publicznym.
  Ciekawe kiedy ustalą wspólną i spójna wersję tej 3 fali. Czekam na info kiedy uderzy 4. Znowu ten żydowski szarlatan powtarza to idiotyczne założenie w którą mają uwierzyć idioci "Że to ludzie są winni epidemii". Nie, to nie ludzie winni są temu, że wirus się rozprzestrzenia, tylko człowiek po raz kolejny nie potrafi zapanować nad naturą, bo ta jako całość jest znacznie od niego potężniejsza. Z drugiej strony co ma dziadzia Gut opowiadać, przecież gdyby wszystko otworzyli i nie byłoby gorzej niż jest to jak wszyscy spojrzelibyśmy na nich jako ekspertów i na te kretyńskie przeciwskuteczne zakazy? Gdzie byłoby ich miejsce? Na śmietniku historii? W normalnym państwie to najbardziej optymistyczny wariant dla nich. Zniesienie restrykcji nie spowodowałoby lawinowego wzrostu liczby chorych nie mogą one zostać zniesione, gdyż oznaczałoby to kompromitację tzw. ekspertów i upadek całej cowidowej legendy, z bolesną, gdyż czysto finansową, szkodą dla środowisk zarabiających na jak najdłuższej "walce z pandemią". Z kolei, gdyby w wyniku zniesienia restrykcji doszło do lawinowego wzrostu zakażonych bezobjawowo, a takich osób, pomijając oczywiście zdrowych, statystycznie jest przecież najwięcej, należałoby się z tego wręcz cieszyć, z jednej strony dlatego, że jeśli już komuś życzyć choroby, to właśnie bezobjawowej, a z drugiej strony dlatego, że świadczyłoby to o tym, że coraz większa liczba osób w sposób naturalny, a więc najbardziej skuteczny, i bezproblemowy tworzy sobie i nam wszystkim odporność zbiorową. Tylko, że tu znowu wracamy do punktu wyjścia, gdyż wytworzenie odporności zbiorowej stwarza zagrożenie dla interesów zarabiających na jak najdłuższej "walce z pandemią".

  PS. W tym kontekście, polecam wszystkim obejrzeć film "Rapa Nui".
 • @zadziwiony 14:57:42 PANDEMIA: WYNALEZIENIE CHOROBY ZWANEJ STRACHEM
  „Pandemia” – słowo to jest podobne do słowa „panika”, a nawet „pandemonium”. W rzeczywistości „pandemia” wywołuje niemal natychmiastową falę strachu u osób łatwo manipulowanych przez środki masowego przekazu, zanim jakiekolwiek szczegóły dotkną nawet powierzchni lub kontekstu, w którym jest ono używane. Ci, którzy wygrywają na szachownicy tajnej kontroli ludzi, wiedzą, że kierując się słowem „pandemia”, otrzymują skuteczną broń, aby psychicznie osłabić opór osób podatnych na irracjonalne nastawienie. Tak więc w świecie silnie uwarunkowanym środkami masowego przekazu broń strachu ma ogromną moc psychologiczną. http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/03/pandemia-wynalezienie-choroby-zwanej-strachem/ "Jak ludzie odzyskają rozsądek"? Tylko po wybiciu takich zbrodniarzy i zamachowców jak Bill Gates, Zuckerberg, Rockefellerów, Sorosa, Schwaba,Muska, Bezosa,....wszystkich menagerów i członków zarządów tych stu największych światowych koncernów, które tworzą club z Davos, członków zarządu Banku Światowego oraz posłusznych im polityków i ekspertów.
 • @Oscar 19:34:25
  Testy są niewiarygodne i szkoda na nie kasy podatnika, wszystkie fałszywie dodatnie nawet WHO to przyznaje, a chorować będziemy od noszenia maseczek, które szkodzą zdrowym ludziom, i powodują niedotlenienie serca i grzybicę płuc oraz zapalenie płuc a nawet raka płuc!
 • @Oscar 19:34:25
  Min. Szumowski w TVP : Ja nie noszę maski, bo nie mam objawów.... https://youtu.be/EkzkM2Twv1M Min.Szumowski: Maseczki SZKODZĄ nie pomagają!. https://youtu.be/e2EH2KucTUw
 • @zadziwiony 16:10:08
  https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/picture_6053f97277413.gif
 • @zadziwiony 16:10:08
  WHO potwierdza, że ​​test Covid-19 PCR jest wadliwy: oszacowania „przypadków pozytywnych” są bez znaczenia. Blokada nie ma podstaw naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) milcząco przyznaje rok później, że WSZYSTKIE testy PCR przeprowadzone przy 35-cyklowym progu amplifikacji (Ct) - lub wyższym są NIEPRAWIDŁOWE. Ale to właśnie zalecili w styczniu 2020 r., w porozumieniu z zespołem wirusologów w szpitalu Charité w Berlinie. Jeżeli test przeprowadza się w 35 progu Ct lub więcej (co było zalecane przez WHO), nie mogą być wykrywane segmenty wirusów SARS CoV-2, co oznacza, że wszystkie tak zwane potwierdzone „pozytywne”, wyniki z ostatnich 14 miesięcy są nieważne.
 • @Oscar 19:34:25
  Ludzie... jak wy mało wiecie, i wszystkiego się boicie, bo nie znacie całej prawdy o sobie, o świecie i wszechświecie...Istnieje nie tylko biologiczny system odpornościowy, ale także duchowy system odpornościowy. Nasze współzależne biologiczne i duchowe systemy odpornościowe.

  Nasze większe przeznaczenie

  Być suwerennym nad sobą to być wolnym od kontroli lub przymusu innych. Prawdziwe posiadanie wolności kierowania własnym życiem wymaga dokładnej oceny warunków, które dają prawo do stosowania świadomej zgody przy podejmowaniu indywidualnych decyzji.

  Rozszerzamy to przekonanie, aby obejmowało wolność samostanowienia w kierunku własnej świadomości, która łączy się z Duszą, Duchem i wyższą inteligencją Awatara, duchowymi ciałami, które formują się w potężne siły ochrony, które tworzą Duchowy System Odporności.

  Suwerenność jest z natury prawem człowieka nadanym przez Boskie Źródło i Uniwersalne Prawa, wyrażone przez Prawo Jedynego, które opisuje te prawa, które kierują złożoną mechaniką kwantową rządzącą ruchem świadomości w czasie i przestrzeni.

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2021/03/istnieje-nie-tylko-biologiczny-system-odpornosciowy-ale-takze-duchowy-system-odpornosciowy/
 • @zadziwiony 16:24:02
  https://wiesci24.pl/wp-content/uploads/2021/03/Abbott.jpg W Teksasie, dwa tygodnie po zniesieniu obowiązku noszenia maseczek i otwarcia biznesów, ogromy spadek zachorowań! Szaleństwo lockdownów. Dwa tygodnie temu gubernator Teksasu Greg Abbott zniósł obowiązek noszenia maseczek i otworzył całkowicie gospodarkę. Zamiast wieszczonej zagłady nastąpił… szybki spadek liczby zachorowań, zgonów i hospitalizacji. Ilość nowych wypadków spadła o 23 proc., zgonów aż o 36 proc., a hospitalizacji o 16 proc. W Polsce lockdown wprowadza się wbrew danym i bez żadnego uzasadnienia, poza tym, że władza PiS chce pokazać, że „coś robi”. https://wiesci24.pl/2021/03/27/zla-wiadomosc-dla-wierzacych-w-lockdown-w-teksasie-dwa-tygodnie-po-zniesieniu-obowiazku-noszenia-maseczek-i-otwarcia-biznesow-ogromy-spadek-zachorowan/ Jeden z odważnych lekarzy nie wahających się mówić prawdy o ”pandemii” dr n. med. Zbigniew Martyka podsumował rok bezsensownej walki z covid prowadzonej przez rząd naszego kraju. Zdaniem lekarza rządowa walka z covid sensu nie ma, maseczki nie chronią, ich noszenie szkodzi zdrowiu, lockdown tylko niszczy gospodarkę, odwoływanie operacji to masowe morderstwo. Zdaniem doktora Martyki noszenie maseczek sensu nie ma. Lekarz twierdzi, że „nikogo nie chronicie ani siebie, ani innych. Szczerze mówiąc, nie mogę wyjść z podziwu, że bzdura o ochronnej funkcji maseczek już tyle miesięcy doskonale się trzyma. Wirus jest wielokrotnie mniejszy, niż włókna w masce i bez problemu przedostaje się przez taką “barierę”. Jest również całkowitą nieprawdą, że wirus “podróżuje” jedynie na kroplach, które maseczka zatrzymuje. Wirus doskonale przenosi się na cząsteczkach aerozolu oddechowego, dla których maseczki nie są żadną przeszkodą. Równie dobrze można postawić płot ze zwykłej siatki ogrodzeniowej w celu ochrony przed komarami”
  Według doktora Martyki „jedynym sposobem, aby naukowo zmierzyć skuteczność maseczki, jest przeprowadzenie randomizowanego kontrolowanego badania klinicznego, które uwzględnia zakażenie potwierdzone laboratoryjnie. Tylko takie badania są wiarygodne — nie telewizyjne opinie, choćby wygłaszał je profesor medycyny. I właśnie tego typu badania wskazują brak skuteczności masek w zapobieganiu transmisji wirusów układu oddechowego”. W opinii doktora Martyki bezsensowna jest „konieczność noszenia masek w przestrzeni publicznej. Rząd twierdzi, że niebezpieczeństwo zarażenia występuje przy bliskim kontakcie, to jest w odległości mniej niż 1,5 — 2 metry oraz przez czas dłuższy niż 15 minut bez maski. Dlatego właśnie mamy konieczność noszenia masek, gdyż nie wiadomo, kto jest chory. To teraz proszę mi wskazać, przy jakich czynnościach życia codziennego mamy kontakt z osobami obcymi, twarzą w twarz, z bliskiej odległości, przez co najmniej 15 minut”. Doktor Martyka zwrócił też uwagę, że noszenie maseczek nie tylko nie chroni przed covid, to jeszcze do tego jest szkodliwe dla zdrowia — „chodzi o zmniejszenie dopływu tlenu do organizmu podczas oddychania w maseczce. To jest fakt oczywisty, łatwy do samodzielnego sprawdzenia, choćby przez podręczny czujnik stężenia dwutlenku węgla — i nie zmienią tego telewizyjne dementi. Ludzki mózg jest bardzo wrażliwy na niedobór tlenu. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci, których mózgi cały czas się rozwijają. Pierwszą reakcją na brak tlenu są bóle głowy, senność, problemy z koncentracją czyli wszystko to, co wielu rodziców zaobserwowało u swoich dzieci, które były w wielu szkołach przymuszane do noszenia maseczki przez kilka godzin. Gdy mamy powtarzający się niedobór tlenu, organizm się adaptuje i symptomy te znikają, ale wydajność organizmu jest niższa, a mózg rozwija się znacznie gorzej. Utracone komórki nerwowe nie będą już nigdy regenerowane. Zastanówcie się nad tym Państwo za każdym razem, gdy każecie zasłaniać usta i nos swoim dzieciom”. Zdaniem doktora Martyki „dzisiaj już wiemy na 100%, że lockdown nie daje absolutnie nic. Wystarczy proste porównanie terytoriów bez ograniczeń i z ograniczeniami. Co widzimy? Że Kalifornia i Floryda mają prawie identyczne poziomy zachorowań tylko Kalifornia jest zamknięta, a Floryda otwarta! Taka sama sytuacja w przypadku Dakoty Północnej i Południowej. Mają prawie identyczny wykres nowych zachorowań w czasie przy blokadzie jednego stanu w porównaniu z wolnością w drugim. Ciekawie wygląda sytuacja dzisiaj w Europie: otwarta Szwecja i 46,5 zachorowań na 100 000 osób, całkiem zamknięte Czechy — 111,7 przypadków. Na pół zamknięta Polska 35,4, całkiem otwarta Białoruś: 11,9, zamknięte Niemcy: 10,1. Oczywiste jest dla każdej myślącej samodzielnie osoby, że zamknięcie kraju i restrykcje nie mają nic wspólnego z liczbą zachorowań, a utrzymywanie tej teorii, bez żadnego poparcia naukowego, to farsa”. Bezsensowne było też dezynfekowanie wszystkiego na około w czasopiśmie “Nature” można przeczytać, „że przenoszenie wirusa SARSCOV 2 przez powierzchnię, klamki czy ubrania można uznać za niegroźne i pomijalne”. Dla doktora Martyki „odwołanie operacji planowych ze względu na konieczność zabezpieczenia miejsc dla chorych na COVID-19 […] to jest zbrodnia. […] tego typu idiotyczne i nieprzemyślane działania spowodują więcej zgonów, niż COVID-19. […] W zeszłym roku mieliśmy 75 tysięcy zgonów z powodu ograniczenia dostępu do służby zdrowia. Rządzących niczego to nie nauczyło i ostatnia rekomendacja jest dowodem na to, że nadal bezmyślnie idą w tym samym kierunku. Głupota jest aż tak widoczna, że nasuwa się podejrzenie, że to nie głupota, a celowe działanie. Obyśmy się jak najszybciej otrząsnęli, gdyż dalsze tkwienie w korona-paranoi będzie kosztowało życie kolejnych tysięcy osób”. W opinii doktora Martyki „nie będzie poprawy, dopóki zamiast kierować się wynikami randomizowanych badań naukowych, będziemy słuchali przekazów medialnych, wypowiedzi naukowców sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne, których twierdzenia nie są poparte badaniami, natomiast są oni doskonali w obrażaniu tych, którzy się nie zgadzają z ich opinią. Najlepszym dowodem, ile warte są takie opinie, jest fakt, iż posiedzenia Rady Medycznej przy premierze nie są protokołowane, nie zostały też wytworzone jakiekolwiek inne dokumenty. Taką radosną twórczością “walczy się z pandemią”. Dlatego właśnie umierają ludzie”.
 • @d.jaś 12:51:55 Co za BĘCWAŁ. Mialem nie odpowiadacc, ale to zrobię:
  d. jaś argumentuje:

  //twierdziłeś że w scypionkach znajduje się osłabiony, inaktywowany, atenuowany ,itp wirus ale nie umiałeś odpowiedzieć jak to to się sprawdza. //
  odp. osłabienie / atenuowanie /inaktywowanie wirusa się otrzymuje przez np. słabe napromieniowanie UV (ultrafiolet dla d.jasia). Nie niszczy ono jego solidnej kapsułki, ale ROZWALA słabe połączenia między częściami RNA w niej zawartymi (więcej patrz https://pl.wikipedia.org/wiki/Atenuacja)

  //Dzisiaj już piszesz, że w scypionkach znajdują się małe dawki ŚRODKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH//

  odp. Osłabiony zestaw wirusów pozostaje nadal i stanowi //małą dawkę ŚRODKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH//. po prostu, w wypadku zakażeń, "jedna jaskółka nie robi wiosny" musi być odpowiednio duża ilość FUNKCJONALNYCH wirusów / bakterii, aby przełamać barierę immunologiczną organizmu - która oczywiście ulega WZMOCNIENIU po "rozprawie" ze zbyt słabym AGRESOREM.

  To przecież jest PRZECIWENTOPICZNA zasada działania SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH.

  Banalne zjawisko, jak widać zbyt trudne do uchwycenia przez INTELIGENCJĘ (od łac. inter-ligare, łączyć miedzy sobą, kojarzyć) d.jasia.

  Bez dalszych komentarzy, bo to nudne.
 • @Oscar 19:51:39
  Wyłącz TV bo ci szkodzi na mózg, rząd manipuluje statystykami jak chce. Mogą podawać ile chcą przypadków nikt z nas nie jest w stanie sprawdzić. Non stop twierdzą, że tyle to a tyle osób jest podłączonych pod aparaturę oddychającą. A niedowiarków zapraszają do wolontariatu w szpitalach. I tu ciekawostka, Jurek Zięba wielokrotnie pisał do ministra zdrowia, że chce być wolontariuszem w szpitalu covidowym, i co? A guzik, nikt nie raczył mu nawet odpisać. Przykład 2, gdy jest wypadek w kopalni tąpnięcie czy wybuch gazu to się pokazuje w mediach oddział szpitalny z górnikami. Pokazani są ludzie z zamazanymi twarzami, a w przypadku covidian nikt nic nie pokazuje. Gdzie są te setki osób pod respiratorami? Wystarczyło by nawet drona wpuścić do szpitala narodowego-stadionowego i by sfilmował te "setki" osób. Gdzie są dowody?
 • @Berkeley72 17:49:34
  Nudny już to jesteś zadufany w sobie tępy prymitywie z dr, znikaj zmoro.
 • @Berkeley72 17:49:34 co za DEBIL OPATENTOWANY
  Te filosof, najpierw wyjaśnij w jaki sposób nieżywy wirus może być osłabiony, inaktywowany, atenuowany. No i dalej capie nie odpowiedziałeś na podstawowe pytanie - Jak oni to sprawdzają.
  Ten cytat z wikipedi to pisał taki sam idiota jak ty i dla takich idiotów jak ty skoro uznał wirusa za ustrój żywy. No trochę prawdy napisali przyznając,że te ich działania prowadzą do powstawania MUTACJI ustrojów chorobotwórczych.
  Berkey wrzuć jeszcze jakiegoś linka bo nuda dziś a zdrowy człowiek pośmiać się musi a o dobry kabaret to dziś trudno.
  Dziwne, o Słowacji nic.
 • @Berkeley72 17:49:34
  Byłeś, jesteś i pozostaniesz prymitywnym głupcem choć z dr od niczego, takich teraz pełno vide Środa czy czwartek. Bez odbioru useful idiots i pospolity chamie. Sayonara handlarzu butami z Otmętu na zachodzie. Ja moglem przemycać nie tylko buty lecz tym się brzydziłem przemytniku.
 • @d.jaś 18:53:01
  Jaki on filozof, to prymityw z dr i przemytnik butów z Otmętu.
 • „Na wojnie jak na wojnie”
  .
  Dezinformacja, którą tak intensywnie stosuje agresor, wykorzystując do tego nie tylko mendia ale także zainstalowane w administracji krajów kadry, jest podstawowym elementem każdej wojny.

  MWF prowadzi przynajmniej od wieku wojnę przeciwko ludzkości, zarówno I. Wojnę Światową jak i II. Wojnę zaliczył bym do wojennych poczynań MWF, które też przyniosły wiekowy łup, spłata kredytów I. Wojny zakończono w 2010, II. Wojna trwa,

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#MWF

  chodzi o możliwie wielki łup z tej wojny, o której wyniku z taką pewnością mówi jeden z jej demonów:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2020/11/14/demon-tzw-pandemii-bill-gates/#Buffett

  Pewną nowością w tej wojnie jest masowe użycie broni biologicznej.

  Podobnie jak w przypadku poprzedniego oszustwa z „pandemią” tzw. grypy świńskiej i tym razem zastrzegli sobie producenci preparatów mRNA całkowite zwolnienie od odpowiedzialności za szkody wywołane bronią biologiczną, nazywaną „szczepionką”, zresztą z przekonywującym uzasadnieniem, że firma nie może ryzykować profitu wobec nieznajomości ryzyka, jakie z użyciem preparatów jest związane. Całość ryzyka ponosi zamawiający, tzn. w praktyce ci , którym wstrzyknięto preparat mRNA.

  „I za te działania Rządy powinny być rozliczone, gdyż naraziły one zdrowie i życie tysięcy ludzi. ” Nie tylko naraziły, ale spowodowały śmierć lub kalectwo, swoisty ukłon administracji krajów wobec wielkich ideałów dr. Mengele. Wydaje się, że zachodnia demokracja osiągnęła kolejny stopień mutacji zu zbrodniczym reżymom totalitarnym, nawiązując do sprawdzonej demokratycznej tradycji tzw. nazizmu, które z reguły były produktem demokracji.

  Być może, że niebawem będziemy mogli sprawozdawać o dalszych zbrodniczych reżymach także w bliskim otoczeniu.

  Powoli są istotnie przygotowywane postępowania sądowe, w pierwszym rzędzie wobec odpowiedzialnych z urzędu:
  dr. Drostenowi, odpowiedzialnemu za PCR fake test (przykład Muranka)
  dyrektorowi RKI u RFN
  dyrektorowi WHO z Etiopii.
 • @Berkeley72 17:49:34
  Jesteś bęcwalem do kwadratu gdyż nie potrafisz się ustosunkować do najprostszej logicznej argumentacji.
 • @zadziwiony 21:27:13
  Kiedy wrócimy do normalności? Prof. Gut: Może za trzy lata. https://dorzeczy.pl/opinie/177405/kiedy-skonczy-sie-pandemia-koronawirusa-prof-gut-moze-za-trzy-lata.html Ps... Bredzenie obśliniałego alkoholika na kacu ....Mało prawdopodobne. Angielscy "eksperci" mówili o 10-ciu latach. Natomiast amerykańscy powiązani z WHO i Masonerią, mówią, że szczepienia i okresowe locdowny pozostaną już na zawsze. Nawet jak odbiorą ludziom własność i zrobią z nich niewolników. Dopóki globalizacja nie zostanie zwinięta to pandemie będą się zdarzały i to znacznie gorsze niż COVID. 19Obserwuję to od ponad roku, a mam lat i z całą mocą chcę napisać, że Jerzy Urban, Trybuna Ludu i Polityka w latach 80 to był propagandowy mały pikunio, w porównaniu z tym, co pisiory, PO i SLD oraz podległe im gadzinówy wyprawiają. Coś o zjadliwości grypy ma wykończyć całe społeczeństwo? Żydzi Gut razem Horbanem powinniście być pokazowo żywcem rozerwani końmi, za szkodę na rzecz Narodu Polskiego! Do normalności wrócimy ZARAZ po nowym Trybunale Norymberskim za zbrodnie przeciwko ludzkości w imię PLANdemii Covid-19(84). Oskarżeni będą członkowie rządów, parlamentów, sądów, urzędów i instytucji niby naukowych, którzy w tym udział brali, w tym dr un Gut. Bo jak widać, narody popadły w niełaskę rządów i teraz będą się musiały podwójnie wysilać, aby łaskę odzyskać, albo rządy wybiorą sobie nowy naród, tak B. Brecht nie tak dawno temu. Z tego co od 2015 widzę, rządy chcą jednego i drugiego. A dla delikwentów trybunału proponuję Brave New World daleko na Syberii: Tam mogą pokazać, co potrafią.
  Znamienne jest, że dla profesorów-koronacelebrytów zafiksowanych na szczepionkach w ogóle nie istnieje temat leków o działaniu profilaktycznym przeciw covidowi. Chodzi zwłaszcza o iwermektynę. Na pełną odporność po szczepieniu trzeba czekać ok miesiąca a po iwermektynie parę dni. Ciekawy panel światowej klasy naukowców po angielsku: https://youtu.be/ypxrJhSg5xU https://rynek-ksiazki.pl/wp-content/uploads/2020/11/pandemia-klamstw-szokujaca-prawda-o-skorumpowanym-swiecie-nauki-i-epidemiach-ktorych-moglismy-uniknac-w-iext63348487.jpg https://wydawnictwovital.pl/wp-content/uploads/2020/11/Plandemia-COVID-19-Bruce-Fife-IK-500px.jpg Covid to spisek. Łamcie zakazy rządowe https://youtu.be/zFXr5TCTQaQhttps://youtu.be/zFXr5TCTQaQ
 • Szanowni Państwo
  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie dziękuję, za bardzo liczne odsłony i liczne komentarze.

  Niektóre komentarze naprawdę bardzo ciekawe i dające mnie wiele do myślenia.
  Proszę mi wybaczyć, że z powodu braku czasu - nie mam możliwości do właściwej odpowiedzi - ani dyskusji.
  Piszę książkę o realiach współczesności - oraz także trochę pracuję - jako wolentariusz w domu opieki - dla osób starszych...

  Dużo też - tak dla własnego zdrowia spaceruję, po bezdrożach Australii.

  Cały też, podczas spacerów czas próbuję zrozumieć ŻYCIE.
  Potem zapisuję swoje myśli - tak sobie a muzom - ku serc pokrzepieniu.

  Przesyłam wszystkim pozdrowienia i wyrazy szacunku.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930