Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
415 postów 2197 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Przyszłość Polski – to Samorządność!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska - III RP, bez wątpienia, chyli się ku upadkowi - znajdując się na równi pochyłej w Niebyt. W okresie transformacji, zrobiono bardzo wiele błędnych decyzji, będących podstawą problemów niszczących Nasz Kraj.

 

Wyprzedaż majątku państwa, w ramach anty-narodowej prywatyzacji, (kompletnym bezsensem finansowym, była wyprzedaż „sreber rodowych” na potrzeby bieżące). Brak zrozumienia zasad i priorytetów, pro-polskiej/państwowej polityki (przez wszystkie kolejne Rządy RP), skutkują obecnymi problemami gospodarczymi, finansowymi i społecznymi. Dodatkowo są powodem upadku, braku zaufania społecznego do Instytucji Państwa, prowadząc do powolnego całkowitego rozpadu jego struktur. Degrengolada stanu bezpieczeństwa i sił zbrojnych Państwa, aparatu wymiaru sprawiedliwości, edukacji, służby zdrowia, opieki społecznej, to tylko następstwa, nieuchronne efekty uboczne, tej szkodliwej antypaństwowej działalności. Wszystko to, w naszym świecie, działa bowiem na zasadzie „naczyń połączonych”, a wszystko… zaczyna w Polsce dołować. Nadchodzą czasy, w których jedyne co będzie się dobrze w Polsce rozwijać i zyskiwać popularność to kabarety i dowcipy polityczne. Tak jak u schyłku czasów PRL.

Słabość IIIRP, jest wynikiem Kryzysu Systemowego, pogłębiającej się niewydolności struktur sprawowania władzy oraz braku powszechnej kontroli obywatelskiej. Konieczne są zasadnicze, systemowe zmiany.  Polska nie nadaje się do demokracji Parlamentarno - Gabinetowej. Brak jest logicznej koordynacji działań, na istotnych szczeblach drabiny społecznej Państwa. Obecny system dyktatury partyjnej oligarchii, toczy nieuleczalna choroba „sprzeczności interesów”, która zakończy się niebawem zgonem IIIRP. Jedynym prostym i pokojowym rozwiązaniem, jest system władzy centralnej, opartej o Urząd Prezydenta, wybieranego w wyborach powszechnych i bezpośrednich.
 
Na lokalnych biegunach systemu sprawowania władzy, zaczynają jednak coraz lepiej funkcjonować odradzające się struktury samorządowe, poprzez swoje, obywatelskie z natury działania. To wielka nadzieja, jedyna obecnie pokojowa szansa, obrony suwerenności i wyjścia IIIRP z obecnego kryzysu systemowego - poprzez właściwą koordynację władz obywatelskich, samorządowych - z centralną  Urzędu Prezydenta. Konieczna jest dla Polski „Praca u Podstaw i w terenie”. Taka właściwa koordynacja oraz systemowe zmiany sprawowania władzy: (centralnego i samorządowego), zagwarantują też prawdziwie partnerską przynależność Polski do UE – w ramach „Europy Ojczyzn”.

Należy zacząć od przekazania sprawowania władzy, obywatelom RP (ich prawdziwej reprezentacji). Można tego dokonać poprzez Samorządy wybierane bezpartyjnie, całkowicie terytorialnie, na wzór systemu, który dobrze funkcjonował w czasach największej świetności kraju - w czasach Królestwa.
Podstawy władzy, muszą być oparte o samorządność i struktury lokalne – prawdziwe nie partyjne. (Obywatele danej lokalności, najlepiej wiedzą jakie są ich problemy; kto najlepiej się nadaje, aby je rozwiązywać; kto powinien nimi kierować; a kto powinien ich reprezentować na forum krajowym – a w konsekwencji międzynarodowym). My Naród - musimy w ten sposób wygrać przyszłość Polski.

Koniecznym jest precyzyjne określenie roli oraz centralnych funkcji Państwa, (są to oczywiste kwestie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, finansów, polityki zagranicznej, etc.).

Konieczne są zmiany ordynacji wyborczej, konstytucji i prawa administracyjnego na drodze referendum, ogólnopolskiego – z inicjatywy Prezydenta, wybranego większością - z woli Narodu.
 
Konieczna jest współpraca struktur: Centralna (funkcje nadzorcze) i Samorządowa (wykonawczą) – rzeczywista obywatelska władza kraju. Proponowane (inne), zmiany systemowe:

1. Zmiana systemu podatkowego. Samorządy zbierają podatki, poprzez własne Urzędy Skarbowe na terenie starostwa. Określona część podatków (25% ?), jest przekazywana władzom Centralnym – dla finansowania ściśle określonych zadań na szczeblu krajowym - zgodnie z rolą i funkcjami Państwa.

2. Ścisły podział władzy: ustawodawcza – wykonawcza.

-Władzę ustawodawczą sprawuje Parlament – posłowie z list lokalnych, władz samorządowych.  System sejmików, deputowani obywateli, delegaci do Sejmu RP – stanowią władzę ustawodawczą. (Poseł nie może być urzędnikiem wykonawczym państwa np. ministrem),

-Władzę wykonawczą  sprawuje Prezydenti nominowany przez niego Rząd RP.

3. Aparat Wymiaru Sprawiedliwości: (Mianowanie przez odpowiednie władze, całkowita niezależność).
- Centralny (funkcje nadzorujące, odwoławcze) 
- Lokalny - (funkcje bieżące, wykonawcze). 

4. Bank Centralny (NBP) – całkowicie niezależny od władz centralnych.
 
5. System Banków Lokalnych/Samorządowych.

6. Wprowadzenie systemu lokalnych walut (dla dużych aglomeracji miejskich, związków terytorialnych)

7. Lokalna Policja, Prokuratura Rejonowa – Sądy Grodzkie

8. Lokalne Siły Obronne SPOK – (Siły Policyjno-Obronne Kraju) - we współpracy z siłami Obrony terytorialnej Kraju – OTK.

9. Służba Zdrowia oraz Domy Opieki Społecznej – koordynacja działań w ramach – PPPP. Jednolity Centralny - Lokalny system ubezpieczeń społecznych i emerytalnych – ZUS – EZUS.

10. Edukacja, System Oświaty i Komunikacja –właściwa koordynacja działań centralnych i lokalnych.

Proponowane zmiany są częścią programu RS Porozumienie Narodowe w ramach współpracy ze wspólnotami samorządowymi. Zapraszam do merytorycznej dyskusji.

MY Naród – musimy razem wygrać przyszłość Naszego Kraju.

KOMENTARZE

 • RO
  Bardzo dobry tekst będący wskazaniem kierunku rozważań.
  Rozumiem, że to są wskazania szkicowe stanowiące materiał do szczegółowych ustaleń.
  Wydaje się, że na tym etapie niepotrzebne jest np. stawianie kwestii wielkości procentowej podatku przekazywanego na rzecz instytucji centralnych. Niemniej - to ważny element koncepcji.

  Zarys więc jest. Ważne, aby zaznaczyć ideę wokół której będą tworzone rozwiązania, bo te muszą być dostosowane do czasu i okoliczności. Te zasady muszą być na tyle jasne, aby każdy członek społeczności mógł samodzielnie ocenić zgodność rozwiązań z ideą, a wszelkie wątpliwości winny być wyjaśniane w dyskusji - na szczeblu stosownym aplikacji.
 • Trzeba wprost wrócić do systemów korporacyjnych ze Średniowiecza.
  Opartych o powszechną samopomoc, samorządność i solidarność zwykłych dobrych ludzi, i oczywiście o Chrześcijaństwo to podstawa. Bóg dobrym ludziom pomaga, choć nieraz ich traktuje surowo.
  A te współczesne systemy ekonomiczne polegające na wyciśnięciu zysku z człowieka? Jestem ekonomistą, to zaraza. Markety stały się pogańskimi świątyniami złotego cielca. Trzeba od tego szybko zwiewać.
  Tak, systemy średniowieczne były mniej wydajne, ale szanowały elementarną godność człowieka, jako istoty bożej. Teraz jest zatracenie wśród szaleństwa używania dobrobytu ( i oszukiwania innych), gdy miliony bliźnich głodują. Używanie życia, to ślepa uliczka. To nam zaprowadziła komuna, która wciąż operowała magicznym hasłem "wszechstronnego zaspokajania potrzeb człowieka". Z moich obserwacji wynika, ze najbardziej są ześwirowani ci co mają najwięcej (wszechstronnie zaspokajają swoje potrzeby), a najbardziej normalni ci zwykli ubodzy ludzie. Bo ci co mają najwięcej myślą że są już prawie bogami, że ich nie dotyczą zwykłe ludzie troski, i głupio myślą - nie ma takiej możliwości, każdy musi nieść swój krzyż.

  http://www.youtube.com/watch?v=2a6dR-z0emY

  http://www.youtube.com/watch?v=p5H4uQqNUqc
 • Pan Ryszard Opara
  Cenię Pana za konkret , jakim jest sfinansowanie portalu
  o minimalnej cenzurze. I to jest systemowa nowa jakość w polskim życiu
  publicznym.
  Z uwagą wczytuję się w Pańskie posty o sprawach tzw.politycznych.
  I mam zawsze jedną refleksję , możliwe , że nie trafną, że przewartościowuje Pan znaczenie obszerności poruszanych zagadnień nad realnością ich urzeczywiatnienia.
  Jako lekarz prawdopodobnie zastosowałby Pan do chorego organizmu ,
  a za taki uważamy nasze życie wspólnotowe. terapię leczącą schorzenia
  po kolei i , przede wszystkim , starającą się wyzwolić naturalne siły życiowe...

  Nowy Ekran wyzwolił naturalne siły w środowisku blogerskim...,
  Czy "samorządność" , którą nie wiem, jak Pan ma zamiar urzeczywistnić, wyzwoli naturalne siły ozdrowieńcze w większej liczbie naszych Rodaków ?
  Nie jestem przekonany, gdyż obserwując lokalne społeczności , widzę ,
  że celem jest , tak jak w Warszawie, "teraz k...wa my"..., jedynie budżet jest skromniejszy...

  Pozostałe schorzenia--bankowość, siły zbrojne,sprawy zagraniczne--l,
  nie podlegają suwerenności narodowej...Przykre ? Pewnie tak .... Pocieszające , że nasi "wrogowie" też mają związane ręce..

  Próby patriotycznokatolickiej suwerenności państwowej , w świecie, w którym Watykan jest uwikłany w różne "grupy interesów" , jest ...
  wmanewrowywaniem młodych ludzi w ślepą uliczkę...
  My , starzy, mamy z górki ..., ale młodzieży szkoda...
  Wiem co piszę, bo sam w młodości orientowałem się na rzymskie przewodnictwo... Okazało się , że przewodnicy nie umieją sobie poradzić we własnych pałacach....

  Pozdrawiam

  X X X

  Zapraszam http://zbigniewjacniacki-zyciemojeinasze.blogspot.com/2013/09/czy-naprawde-wiemy-czego-chcemy.html
 • Walka o wolność!
  http://nowapolska.neon24.pl/post/98506,6-miesiecy-bezwzglednego-wiezienia-za-200-zl-legalnie-wzietej-zaliczki
 • @
  Dziwny ten Świat, bo kiedyś w wielkiej kulturze demokracji, wszystko kontrolował jeden facet z sygnetem atlantów na palcu.
 • cyt autora:
  "prawdziwe nie partyjne." A co za demagogiczny stwór?
 • @Ryszard Opara
  Pan panie Opara proponuje kontynuacje innej formy tego samego socjalizmu:
  Ad.1 bo tam gdzie planuje się pozostawienie podatków tam nie mysli się o żadnej wolności tylko o rządzeniu ludźmi i pasożytnictwo na ich uczciwej pracy. Bo ta możliwość pasożytnictwa jest karta przetargową kazdej wyborczej walki o władzę- czy metodą demokratyczną czy upozorowana na demokracje.
  Podatek emisyjny zamiast innych podatków kończyłoby socjalizm bo posiadanie władzy byłoby małowartościowe.
  Ale tego Pan nie proponuje? Poprawny jest pan.

  Ad2 bo nie wnosi pan o zniesienie monopolu ustawodawczego dla kolektywu sejmowego. Tym samym proponuje pan pozostanie w kręgu kolektywizmów

  Ad3. bo wolny wybór sędziów nie znosi kolejnego monopolu nieomylności. Tym razem kliki sędziowskiej na orzekanie o winie i interpretacje prawa.

  Pan nie jest inny od otoczenia...
 • @MSzach2 13:07:59
  "Ad.1 bo tam gdzie planuje się pozostawienie podatków tam nie mysli się o żadnej wolności tylko o rządzeniu ludźmi i pasożytnictwo na ich uczciwej pracy."

  Wszystkie pasożyty i wszyscy złodzieje kombinują wciąż jak tu nie płacić podatków, a korzystać z rozbudowanych urządzeń społecznych. Socjalnych? Niekoniecznie. A jak to jest że co chwilę windy nie spadają, albo sufity w domach na głowy ludzi? Ten cholerny państwowy nadzór budowlany. I tak można by temat rozwijać. Nie raz pasożytom, złodziejom i oszustom proponowałem wyjazd do kraju, gdzie praktycznie nie ma państwa, ani podatków, choćby do Somalii. Złodzieje, cwaniacy i oszuści nie skorzystali z tej propozycji. Zgadnij misiu dlaczego.
 • @Ryszard Opara
  Bardzo ważne słowa i szczytne projekty.

  Tylko, jak do tego dojść panie Ryszardzie?

  Gdy my jesteśmy słabi i rozbici.

  Najpierw trzeba być silnym. Bez tego nic nie będzie

  http://jazgdyni.neon24.pl/post/98520,sila-odpowiedziec-na-sile
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:12:55
  Dzięki za słowa uznania. Oczywiście to materiał - propozycja do dalszej dyskusji społecznej - i wspólnego rozwoju.

  Myślę też, że może być to propozycja w ramach Polskiej Racji Stanu.

  Będę chciał taką zakładkę główną, wstawić na SG NEon24.pl

  Zapraszam do dyskusji i współpracy.

  Pozdrawiam
 • @zbigniew1108 11:14:35
  Panie Zbigniewie,

  Dziękuję za słowa uznania (i otuchy), że to co robię lub próbuję robić ma jakieś znaczenie przynajmniej dla niektórych. (że jest w ogóle zauważalne)

  No cóż, całe nasze życie - to jedna wielka walka, wojna o lepszą przyszłość - dla nas - i dla tych co przyjdą po nas.

  Ja całe swoje życie walczę i nadal będę walczył - póki sił starczy - a kiedy przyjdzie moment (z woli Bożej czy też nie), że będę musiał rozstać się z tym naszym światem - powiem tylko jedno zdanie.

  "Szkoda, że to już teraz muszę odejść - tyle przecież jest do zrobienia"!

  Pozdrawiam
 • @jazgdyni 13:42:11
  Szanowny Panie,

  Piszę podobne teksty od niedawna. Gdzieś i z kimś trzeba zacząć.

  Wszystko, najdłuższa nawet droga - zaczyna się od Pierwszego Kroku.

  A Naszym pierwszym krokiem jest słowo pisane.

  Mam nadzieję to słowo pisane -będzie zrozumiane właściwie przez większość.

  Większość jest w stanie zrobić wszystko - zmienić rzeczywistość.

  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara 15:38:01
  Tyle energii i determinacji !!!!
  To bardzo cieszy...
  Poznałem różnych mężczyzn, którzy pełnili lub pełnią funkcje publiczne...
  I każdy z nich musiał udzielić odpowiedzi , czy chce ją pełnić .
  A Pan, RYSZARDZIE OPARA , chce pełnić taką funkcję ?
  Czy chce być Pan raczej publicystą politycznym ?

  Od odpowiedzi na te pytania zależy , gdzie optymalnie skierować Pańską energię i determinację...I nie należy tylko walczyć , podobne efekty może przynieść współpraca .

  Pozdrawiam

  Ps.


  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KbNiTSxc-Uw
 • @zbigniew1108 16:21:57
  Pełnienie funkcji w służbie Narodu Polskiego jest zaszczytem. Można pełnić funkcję mniej odpowiedzialne z ograniczoną odpowiedzialnością, lub bardziej odpowiedzialne funkcje, można poręczyć swoje kompetencje i pełną odpowiedzialność, własnym majątkiem. Ciekawe, jaką drogę wybrał Pan Ryszard Opara? Prostą obliczaną matematyką, czy krętą politycznie, we mgle sięgającej do strefy sacrum.
 • ciekawe, ciekawe, przyszłość Polski to samorządność
  a przyszłość neonu to całkiem co innego, dyktatura własności.
 • ---------MĄŻ STANU
  http://www.youtube.com/watch?v=wPby5GNLGis
 • @ninanonimowa 20:53:49
  ------------ŚPIJCIE SPOKOJNIE Polacy

  http://www.youtube.com/watch?v=hXUXE5RS5t4
 • @
  W tym kraju trzeba by było zmienić w ogóle mentalność niektórych ludzi, no i sprawić by opłacało się komuś patrzeć władzy na ręce już na poziomie gmin. Sprawdzać dochody gminy, czy wszystko zostało dobrze zagospodarowane, czy wszystkie inwestycje były poczynione rozsądnie. Opłacałoby się to robić lokalnym mediom niezależnym gdyby takowe miały szansę się utrzymać.. Tylko jak się utrzymać z mówienia prawdy, informowania obywateli o stanie faktycznym? Tu jest pies pogrzebany...
 • @Magia i Luxus Natury 23:09:23
  Chyba nikt już nie pamięta, że tuż po 90 roku gminy funkcjonowały znakomicie. Takie teksty były w prasie - Warszawa działa źle, ale na szczęście jeszcze gminy dobrze. Musiało to kogoś bardzo denerwować ( bo jak tutaj uzasadnić opowieści o typowym polskim bałaganie, nierządzie i prywacie), więc oczywiście ... zrobiono reformę.
  Kluczowe posunięcia tej "reformy" to:

  - uniemożliwienie kandydowania pojedynczym kandydatom (takim co ich zna dzielnica, że mądrzy uczciwi ludzie), musieli startować z dużych komitetów (zazwyczaj z nadania wielkich centralnych partii),
  - wprowadzenie paraliżującej dwuwładzy (rada i prezydent), klasyczny błąd z punktu nauk zarządzania,
  - no i oczywiście wprowadzenie powiatów, które obcięły kompetencje gminy ( do gmin ludzie wybierali na początku ludzi których osobiście, do powiatów tych co znali z mediów - uszminkowane przez pijarowców małpy dla oszukania ludzi).
  Bez złudzeń, to była operacja świadoma, fachowcy doskonale znają te mechanizmy.
 • @vortex 23:36:34
  Nie upraszczajmy sobie życia.
  Błędy reform Jerzego Buzka nie wynikały z czyjejś złej woli, tylko z braku wizji subsydiarnego wsparcia pracy solidarnej w społeczeństwie sieci wiedzy.

  Tej wizji ciągle brak.
 • @Andrzej Madej 07:32:39
  Nie jest czarną magią brak subsydialnego wsparcia pracy solidarnej w społeczeństwie sieci wiedzy, tylko fizyczna przeszkoda dojścia do równowagi Polakom w postaci Art. 10 Konstytucji III RP. Liczba 3 nieparzysta zawsze robi przechył w kierunku przepaści (t. zw. Kryzysu)
 • @goodness 12:12:40
  Jak wiemy trójpodział i tak jest zmistyfikowaną fikcją, nie sądzę by korekta Konstytucji miała jakieś znaczenie.

  Dla mnie pierwszym problemem jest obecnie wzmocnienie form i kompetencji dla uczestnictwa bezpośredniego w sprawowaniu władzy politycznej.

  A i dla pracy solidarnej, ekonomiści powinni coś nowego zaproponować.
 • @Ryszard Opara
  Przyszlosc Polski to:

  1. Wierni polsce suwerennej (http://wiernipolsce.wordpress.com)
  2. Polska Niepodlegla (www.polskaniepodlegla.pl)
  3. Nawigatorzy Jutra przy UW

  Tak, tak: Gospodarka Bezpodatkowa i Bankowosc Bezprocentowa, ktorych Pan sie tak wyrzekal (razem z Tyminskim, z reszta.)
  Dosc lichiwarstwa!

  A ¨Bank Centralny – całkowicie niezależny od władz centralnych¨ juz istnieje. Nazywa sie Federal Reserve. Wiecej o nim tutaj: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UMo5flth0WY.
 • @Ranger 19:41:36
  Osobiście przeczytałem wszystkie części po przynajmniej 5 razy. Mam w domu całe wydanie . Warto, by przeczytał to każdy młody człowiek. Tylko dlaczego akurat w tym kontekście polecasz te powieści Robertowi, to nie kumam.
 • @Andrzej Madej 13:59:15
  Wiemy trójpodział i tak jest zmistyfikowaną fikcją i nic robić nie musimy? Ciekawe podejście, że dla Pana z wyższym wykształceniem nie ma znaczenia, stały brak równowagi podziału władzy. Bez możliwości uzyskania równowagi prowadzenia Państwa - Pana pierwszy problem wzmacniania form i kompetencji dla uczestnictwa bezpośredniego w sprawowaniu władzy politycznej jest mitem politycznym:)
 • apel Anny Walentynowicz o bojkot wyborów
  Panie Ryszardzie Opara,rozumiem że tym prezydentem miał by być pan.Wporzadku możemy na ten temat rozmawiac,tylko dlaczego nie potrafi pan odpowiedziec na pytanie dlaczego NE jest przeciwny poparciu apelu pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów do sejmu?Skoro pan zauważył że należy skończyć z partyjniactwem to konsekwencją tego mógł by być bojkot partii.Pan sam sobie zaprzecza.Albo pana nie interesuje Polska samorządna,demokratyczna albo?No własnie ?Ale to kwestia czasu i odpowiedż przyjdzie sama.Nasze stowarzyszenie od lat prowadzi w Polsce kampanię na rzecz uwalniania samorządów z partyjniactwa.Mamy kilku radnych w Polsce którzy otrzymali nasze poparcie w czasie kampani samorządowej To zadziałało.Co pan na to panie Ryszardzie Opara?Jakie akcje poparcia dla niepartyjnych kandydatów do rad przeprowadził pan osobiście?Proszę podać przykład.Samo pisanie nie wystarcza,nie wszyscy wiedzą o NE a jeśli nawet to na kampanię potrzebne są pieniadze.Niezależni kandydaci ich nie mają,mają je kandydaci partii mafi.Pozdrawiam Stefan Dembowski za ca prezesa Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy York www.stowarzyszeniedemokracjausa.com
 • @zbigniew1108 11:14:35 Warszawa to nie cała Polska
  Panie Zbigniewie nie można oceniać działalności wszystkich samorządowców na podstawie tego co się dzieje w Warszawie.Jeżdżę od lat po Polsce i wiem że im biedniejsz gmina tym uczciwsi w niej mieszkaja ludzie.Dlatego prowadzimy jako stowarzyszenie z USA ,kampanię na rzecz uwolnienia samorządów od partii politycznych.Partie w Polsce to zorganizowane grupy mafijne które okradają społeczeństwa lokalne z majatku wypracowanego przez poprzednie pokolenie oraz obecne.Ta drogą należało by pójść.Dlatego jesteśmy za bojkotem wyborów do sejmu.Nie dla partii mafi.Stefan Dembowski za ca prezesa Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy York zapraszamy do korespondencji www.stowarzyszeniedemokracjausa.com
 • @Ryszard Opara 15:38:01 pożegnanie z życiem
  Panie Ryszardzie Opara,tym bardziej należy już dzisiaj dobrze się nad tym zastanowić co tak naprawdę liczy się w życiu.Może ta refleksja spowoduje ze zacznie sie pan zastanawiać czy nie warto poprzeć apelu wielkiej patriotki pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów.Kiedy sąsiadka powiedziała mi że samolot prezydencki uległ katastrofie to pierwsze co zrobiłem to zadzwoniłem do agencjii turystycznej i zarezerwowałem bilet do Polski.Z panią Anią bylem w dobrym kontakcie,ostatni raz rozmawialiśmy w dn 8 marca,składałem jej życzenia z okazji dnia kobiet .Zwierzyła mi się wtedy że po powrocie ze Smoleńska odda order Orła Białego prezydentowi Kaczyńskiemu w proteście przeciwko odznaczaniu ubeków i podpisaniu traktatu jewropejskiego.Pani Ania przyjęła to odznaczenie pod namową pana Andrzeja Gwiazdy,zrozumiała jednak że popełniła błąd.To wielka sprawa umieć przyznać się do wlasnych błędów.Pan popełnia błąd nie chcąc bojkotować partii.Może kiedyś pan to zrozumie.Chciał bym jeśli tak się zdaży zrobić to samo co zrobiłem na wieść o śmierci pani Ani i przylecieć z USA na pana pogrzeb,co nie znaczy że życze panu żle.Te tłumy ludzi z całej Polski na pogrzebie pani Ani były więcej warte niż wszystkie pieniadze tego świata.Czy pan to rozumie o czym ja piszę?Pracując w USA przez 7 lat w domu starców,przeprowadziłem tysiące rozmów z ludźmi którzy żegnali się powoli z zyciem i zrozumiałem co tak naprawdę w życiu się liczy i co ma znaczenie po życiu.To napewno nie są pieniądze.Dlatego tutaj moja częsta obecność w Polsce i na pana blogu.Przecież się znamy,przyjąłem pod swój dach po zamachu na World Center dwóch studentów z Warszawy,nie mieli się gdzie podziać. bo wstrzymano loty samolotów.Jednym z nich jest syn pana gen Wileckiego.Pan chyba o tym wie.Dzisiaj postąpił bym tak samo Gdyby nie to wydarzenie z przed 12 lat ,być może nigdy nie dowiedział bym się o panu i NE.Być może nasze drogi miały się zejść.Wierzy pan w takie znaki bo ja wierzę.Pozdrawiam Stefan Dembowski za ca prezesa Stowarzyszenie Demokracja USA NowyYork www.stowarzyszeniedemokracjausa.com
 • @goodness 17:38:52 Pan Opara kręci
  Na dzień dzisiejszy pan Ryszard Opara chodzi krętymi ścieżkami co nie wyklucza możliwości że wejdzie na prostą drogę ku wolnej Polsce.Ps problem w tym że jak nogi się przyzwyczaja do chodzenia po krętych scieżkach to na prostej drodze można sie przewrócić,czego panu Oparze nie życzę.Stefan Dembowski za ca prezesa Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy York www.stowarzyszeniedemokracjausa.com
 • @Robert.Grunholz 18:49:53 apel Anny Wal;entynowicz o bojkot wyborów
  Panie Robercie to młody wiek tłumaczy pana naiwność Przecież Polska jest pod obcą okupacją,Z pana postów wynika że ma pan tego świadomość.To na co pan liczy że wróg uzbroi Polaków i będzie czekał ąż Naród powstanie? Mieszkam od 20 lat w USA i obserwuję zakusy okupantów tego pieknego kraju na odebranie broni którą obywatele amerykańscy posiadają.Chyba pan to rozumie dla czego.Pozdrawiam i ponawiam prośbę o nawiązanie kontaktu Stefan Michał Dembowski za ca prezesa Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy York www.stowarzyszeniedemokracjausa.com
 • @myszka 19:02:36 bojkot wyborów apel Anny Walentynowicz
  Tylko jak to zrobić skoro Polacy chodzą na wybory i głosują na żydowskie partie PO,PiS,SLD,PSL i Ruch Palikota.Poprzesz apel pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów?Jak chcesz to inaczej zrobić,masz pomysł?Napisz,porozmawiamy Stefan Michał Dembowski za ca prezesa Stowarzyszenie Demokracja USA Nowy York www.stowarzyszeniedemokracjausa.com
 • @Robert.Grunholz 20:16:07 olać rangera ciepłym moczem
  Trzeba olewać prowokatorów ciepłym moczem albo oplówać żadkim gównem,do wyboru.
 • żeby wygrać trzeba zbojkotować wybory
  Widzę że panu Oparze przez gardło przejść nie może że Polska jest okupowana i zniewolona przez żydów zainstalowanych w Polsce po II wojnie .Proszę sobie panie Ryszardzie poczytać książki pana Albina Siwaka .A może pan zaprosi byłego członka biura politycznego KC PZPR na dyskusję w salonie 24.pl?To by było ciekawe takie spotkanie Siwaka i gen Wileckiego.Zapewne mieli by sobie wiele do powiedzenia.To co panie Ryszardzie zaprosi pan Siwaka?Pozdrawiam pana z Nowego Yorku Stefan Dembowski ten od Walentynowicz i bojkotu wyborów .Ps postaram sie przylecieć do Polski jak się dowiem że pan zaprosił pana Albina Siwaka.www.stowarzyszeniedemokracjausa.com http://www.youtube.com/watch?v=6lFN-kQg6lM Ps PZPR została rozwiązana ponieważ było w niej kilkaset tysięcy autentycznych patriotów Polski i mogli by przeszkadzać żydom w grabieży majątku narodowego.
 • @Robert.Grunholz 19:21:54 potrzeba zmian w mentalności Polaków
  Myśle sobie czasami że Polacy mają mentalność niewolników.Może to pozostałości po okresie komunizmu? Może to dobrze zorganizowany okupant żydowski spowodował że Polacy bardziej wierzą w czyjąś siłę niż we własne zwycięstwo.To trzeba zmienić.Jeśli Polacy nie poczują się wolnymi ludźmi,u siebie w domu ,który nazywa się Polska to nic się nie zmieni.Stefan Dembowski www.stowarzyszeniedemokracjausa.com http://www.youtube.com/watch?v=6lFN-kQg6lM
 • @ninanonimowa 20:53:49 czyj to mąż ?czyjego stanu?
  Pani nino a czemu ten mąż stanu jest przeciwko ordynacji JOW?Niech go pani zapyta bo na moje pytanie nie odpowiada.Ja często bywam w Polsce i wiem z jakiego powodu tacy mężowie stanu są przeciwnikami JOW.Z takiego samego jak wszystkie zażydzone partie mafie w sejmie pani ninoanonimowa.Ps czemu pani boi się podpisać własnym nazwiskiem.A może pani to nie pani tylko pan.Siedzi pani,pan w szafie czy w komórce.Apeluję do wszystkich szczurów w Polsce powyłaźcie z dziur.Zobaczycie co się stanie,koty zaczną uciekać do Izraela.Stefan Dembowski www.stowarzyszeniedemokracjausa.com http://www.youtube.com/watch?v=6lFN-kQg6lM
 • @Magia i Luxus Natury 23:09:23 bysię opłacało ?
  Opłaci się,opłaci napewno, abyście sami w swojej gminie,mieście patrzyli władzy na ręce.W USA płacę podatek VAT 7% a w Polsce 23% Już za tę różnice stanowiącą 16% opłaci sie pilnować swoich radnych i patrzeć czy nas nie sprzedają wujtowi gminy czy prezydentowi miasta Ale wam się nie chce ruszyc dupy ,wolicie ponarzekać jak jest ciężko i drogo.Zaganiaja was na wybory jak baranów a po wyborach nawet nie wiecie kto jest waszym radnym,posłem .To po co tak naprawdę idziecie na te wybory. Bo inni idą? Bo ksiądz kazał?Ksiądz każe iść na wybory bo od wójta,prezydenta dostaje w łapę.Nie wiedzieliście tego?Lepiej zostańcie w domu.Stefan Dembowski stowarzyszeniedemokracjausa.com http://www.youtube.com/watch?v=6lFN-kQg6lM
 • @Andrzej Madej 07:32:39 pogieło cię Andrzeju?
  naprawdę wierzysz w to że żyd Buzek nie miał wizji zniewolenia Narodu poprzez wprowadzenie zamętu i chaosu,kontrolowanego przez żydostwo?Andrzej wykąp się w zimnej wodzie,chyba że jestes ichni to rozumiem.Stefan Dembowski www.stowarzyszeniedemokracjausa.com http://www.youtube.com/watch?v=6lFN-kQg6lM
 • W co gra Jasna Góra/Watykan ŚDM i partyjny Duda urnowy ?
  Szanowny Panie Opara,
  uprzejmie proszę o osobną zakładkę dla województw, bo polskie 16 województw nie zasługuje na to, by znajdować się pod "klubem dyletantów" i archiwum. Poza tym, gdy rozwinie się pasek z województwami nie są one ustawione alfabetycznie, a także nie mieszczą się w kolumnie pionowej na widocznym ekranie, trzeba kursorem przewijać po stronie w dół, co uprzyksza szukanie. Proszę łaskawie spojrzeć, ze nikt prawie nie umieszcza postów w województwach - dlaczego, jak Pan myśli ?
  Pozdrawiam z Wrocławia bez kompleksów
  Beata Andrejas
  Marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej,
  kandydatka na senatora 2015

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031