Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
413 postów 2180 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

RSPN - Ruch Społeczny Porozumienie Narodowe

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska od stuleci jest wielkim poligonem. Ustawiczne walki, agresje, wojny, zniszczyły elity narodu - zahamowały też - rozwój kulturowy państwa i narodu. W rezultacie kraj jest, niemal totalnie, wewnętrznie skłócony.

Tuż obok siebie, funkcjonują różne oblicza Polski i… co najmniej dwa odmienne narody Polaków. ”Te narody oddzieliły się od siebie i zaczęły wieść życie osobne kilkaset lat temu. Jeden to naród patriotów, drugi – naród kolaborantów (zdrajców)”.

Polska obecnie, jest również krajem bezprawia. Przykłady widzimy na każdym kroku. Szczególnie jest to widoczne, na poziomie struktur lokalnych (powiatowych), gdzie zorganizowane kliki składające się z przedstawicieli biznesu, samorządów, wymiaru sprawiedliwości - połączone z oligarchią partyjną -  sprawują niepodzielnie władzę - robią absolutnie co chcą. Wbrew ideom i pozorom samorządności.

Im wyżej, tym gorzej. W rezultacie układów Republiki Okrągłego Stołu, krajem niepodzielnie rządzi hierarchia polityków (karierowiczów/nieudaczników), uzurpujących sobie prawo własności III RP – którzy handlują naszym narodowym majątkiem i krajem.  Wytworzył się polityczny Układ Zamknięty.

Polską zarządzają ludzie, nie mający najmniejszego pojęcia o zarządzaniu, nigdy też tego nie robili. Potrafią jedynie manipulować ludźmi, populistycznymi hasłami - zawsze bez pokrycia. W dodatku MY Naród, podatnicy (w tym emeryci), płacimy tej całej bandzie darmozjadów o nazwach: PO; PiS, SLD, PSL, RP -za „zarządzanie”, olbrzymie pieniądze. Tak sobie, Układ Zamknięty uchwalił w Sejmie!

Realia są jednoznaczne. Należy jak najszybciej rozwalić Układ Republiki OS, zgodnie z popularnym ostatnio sloganem politycznym – „WSZYSCY WON”. ONI, już dosyć narobili szkód dla kraju – szkód za które powinny odpowiedzieć przed narodowym Trybunałem Stanu. Taki Trybunał, sądzący główne przestępstwa przeciwko Narodowi, musi być wkrótce utworzony. Jest jeden zasadniczy problem. Aby to zrobić trzeba wpierw przejąć władzę. Ale My Naród - musimy to zrobić. Polska znajduje się na równi pochyłej w NIEBYT.

Aby wstrzymać i odwrócić upadek Naszego Kraju – konieczne będą gruntowne zmiany dotyczące podstaw funkcjonowania państwa w obecnych realiach. Zmiany dotyczące:

1. Ordynacji Wyborczej
2. Konstytucji
3. Systemu sprawowania władzy – (połączone z Reformą Samorządową).

Tych zmian oczywiście nie dokonają obecnie funkcjonujące partie polityczne – tworzące Układ Zamknięty Republiki Okrągłego Stołu. Zmiany te może wyłącznie dokonać NARÓD – na drodze Referendum Ogólnopolskiego. Ale…aby to osiągnąć i aby to w ogóle było możliwe: Musimy zacząć od budowy zgody narodowej – Porozumienia Narodowego.

Niestety historia, ostatnich kilkuset lat pokazuje, ciągły brak jedności wśród Polaków. Rzeczpospolita Narodów, u schyłku Odrodzenia, była najbardziej demokratycznym państwem ówczesnego świata. Była też największym zagrożeniem interesów, imperializmów ościennych. Proces podziału Narodu rozpoczął się właśnie wtedy. Rosja, Prusy, Austria, Francja, Szwedzi, Wazowie, Habsburgowie, … Wszyscy, kierując się własnymi interesami zaczęli mieszać w sprawach Polski. Zaczęli od szukania kolaborantów, płacąc im za usługi. Ci zdrajcy niestety, to bardzo często wielkie arystokratyczne rody. W ich interesie leżała też: słabość i brak jedności Narodu. Od czasów wolnej elekcji w Królestwie, rozpoczął się podział na dwa różne obozy. Jeden to naród patriotów,niewątpliwa, ale słaba większość; drugi to naród kolaborantów czyli zdrajców. Musimy rzeczy nazwać po imieniu.

Ten proces, niemal bez przerwy - niestety trwa do dziś. To jest oczywiste. Przecież masowy Ruch Społeczny Solidarność - był protestem patriotycznej części Narodu. Ale potem, przejęli go zdrajcy Narodu (kolaboranci),którzy doprowadzili do obecnej sytuacji kraju - w ramach „Transformacji Ustrojowej”. Rezultaty działań tych zdrajców Narodu - wszyscy obecnie znamy. My Naród, nie możemy tego ignorować. Musimy to zmienić oraz rozliczyć. To być może nasza ostatnia szansa!!!
 
Pomimo tego, że bardzo rzadko w historii Polacy występowali zjednoczeni w boju (i pracy) - nikomu nie udało się jednak - Narodu zniszczyć. Ale musimy walczyć, atakować poprzez wspólne działania sił patriotycznych i poprzez zgodę narodową. Takie siły to wielka niezniszczalna potęga. Konieczny jest także pragmatyzm i zdrowy rozsądek. Nie możemy z kosami, nawet z husarią - rzucać się na czołgi, rakiety. Nie możemy popełniać, ciągle tych samych błędów. Ten kto je popełnia – przegrywa. Najłatwiej być może jest zginąć, - najtrudniej przetrwać i WYGRAĆ. W ostateczności tylko to się liczy.

Początki zawsze są trudne. Do dyspozycji mamy niewiele. Ale mamy: racje, wiarę, determinację, Nowy Ekran, Społeczność NE, RSPN, Referendum - jako pierwszy sygnał masowego protestu narodu. Łączą nas wspólne wartości i troska, o przyszłość naszej Ojczyzny. Zacznijmy od tego co mamy. Jeżeli będziemy działać rozsądnie i wytrwale - spowodujemy efekt kuli śnieżnej. Polskiej i Narodowej. Na łamach (i w ramach NE), będziemy jednoczyć działania. Powoli zaczynają zbierać się autorytety.
 
Należy też sporządzić listę "Zdrajców Narodowych" (kolaborantów), czasu Transformacji Ustrojowej. Reformatorów, którzy poprzez swoje działania, okazali się w efekcie - kolaborantami - zdrajcami.
Należy rozpocząć procesy oceny ich działalności oraz ich publicznego osądzenia - nawet jeżeli te "wyroki" będą miały charakter symboliczny. Możemy to zrobić np. poprzez "Sądy Obywatelskie" - proponowane niedawno na łamach NE.  Takie akcje, połączona z ogólnopolskim Referendum - będzie początkiem procesu zjednoczenia Narodu.

Punktem wyjściowym porozumienia narodowego - będzie aprobata wspólnych wartości. Propozycje wstępną zawierają zasady Ideowe Ruchu Społecznego Porozumienia Narodowego (RSPN), - a więc: Wartości Chrześcijańskie, Prawo do życia, Prawo własności; Naród, Państwo, Rodzina, Suwerenność.

RSPN opracował wstępnie również projekty najważniejszych i koniecznych reform, które stanowią bazę wyjściową porozumienia narodowego. Naszym zdaniem należy dokonać gruntownych zmian w zakresie funkcjonowania naszego państwa („Dekalogu Reform”) a więc:

1. REPOLONIZACJA - poprzez renacjonalizację - odzyskanie zagrabionej Polskiej własności,
2. Repolonizacja sektora Bankowego i Handlu,
3. Reforma Wymiaru Sprawiedliwości,
4. Reforma systemu podatkowego i dochodów Państwa
5. Reforma Służby Zdrowia i Opieki Społecznej (Emerytalna)
6. Reforma Edukacji i Wychowania młodzieży
7. Reforma Sił Zbrojnych i Służb Bezpieczeństwa
8. Reforma Transportu i komunikacji społecznej.
9. Bezpieczeństwo energetyczne kraju
10. Polityka zagraniczna – Federacja Krajów Europy Środkowej.

Oczywiście nim przystąpimy do opracowania Dekalogu Reform, trzeba sporządzić Bilans Otwarcia - szczególnie istotny, w przypadku nieuniknionego naszym zdaniem rozpadu UE. Wiadomo też - jasno trzeba zidentyfikować najważniejsze priorytety dla życia wszystkich obywateli – sprawy, które jednoznacznie kojarzą się z bezpieczeństwem obywateli: dom, praca, zdrowie i koszty życia.

Dlatego też jako punkty wyjściowe REFORM DEKALOGU – proponujemy:
1. Ogłoszenie MEMORANDUM – na spłatę wszystkich Polskich Długów Zagranicznych – niezgodnych z Konstytucją i Polską Racją Stanu.
2. Wielkie Inwestycje Publiczne;
- „Kolonizacja” terenów Skarbu Państwa np. na zachodzie kraju
-  Likwidacja Bezrobocia
3. Reforma Podatkowa:
- reforma podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (liniowy – obrotowy).
- Zwolnienie od podatku dochodowego osób o najniższych zarobkach (próg podatkowy)
- Podatek obrotowy od wielkich firm (np. Sieci Handlowe; Banki - Instytucje finansowe)
- Likwidacja CIT
4. Reforma Służby Zdrowia i ubezpieczeń społecznych – Model Australijski.

To oczywiście początek drogi porozumienia – jesteśmy otwarci na merytoryczna krytykę i dialog.
Zapraszamy do dyskusji i współpracy z Ruchem Społecznym Porozumienia Narodowego.
Przewodniczący RSPN
Ryszard Opara

KOMENTARZE

 • @Ryszard Opara
  1.
  ??? coś tu się nie zgadza:
  Musimy zacząć od budowy zgody narodowej – Porozumienia Narodowego - zgodnie z popularnym ostatnio sloganem politycznym – „WSZYSCY WON”.

  2.
  Porozumienie jest możliwe jedynie w dialogu opartym na prawdzie. To wymaga, by każda wypowiedź była logiczną i odnosiła się do faktów, założeń, lub wcześniej wykazanych racji. Praktycznie wyklucza to porozumienie ze znaczącą częścią społeczeństwa.

  3.
  "Konieczny jest także pragmatyzm i zdrowy rozsądek. "
  Jak to ma się do tych skrajnych (a przez to nierealizowalnych) postulatów?
 • @Brat Żorża 16:13:42
  Bracie
  Przecież jednym z podstawowych zasad jest postulat memorandum na zadłużenie.
  Pańskie pytanie jest przynajmniej złośliwością wskazującą na brak logiki.
  Trochę pragmatyzmu;-)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:46:03
  To Twój brat ?

  Gratuluję...
 • @SpiritoLibero 16:47:15
  Rodziny się nie wybiera;-)))
 • Proszę sprecyzować co Pan rozumie pod wartościami chrześcijańskimi jako fundamencie o ktorym Pan wspomina i jak ma to się do
  Kościoła Katolickiego, jego roli w tym ruchu i uczestnictwa katolików. Proszę wyjaśnić czy ta integracja Polaków i ich jedność ma być budowana na takich hasłach jak Bóg Honor Ojczyzna i na tradycji katolickiej w Polsce, czy coś Pan z tego odrzuca?
 • @Jerzy Wawro 16:00:50
  Odpowiadając na pytania:

  1. Mówimy oczywiście o politykach Układu Zamkniętego - Okrągłego Stołu.
  Oni w ramach różnych partii - są już u władzy - na zmianę od 24 lat.
  I to co zrobili w ramach tzw. Transformacji Ustrojowej - to chyba jest oczywiste:
  - wyprzedany za bezcen majątek narodowy - fabryki, przedsiębiorstwa
  - zniszczony przemysł (np. stoczniowy, ciężki, rybołówstwo),
  - Banki i prawie cały handel - pod kontrolą obcego kapitału,
  - Służba Zdrowia, ZUS, OFE, - wiele innych afer
  - zobowiązania wobec emerytów - olbrzymie zadłużenie kraju,

  I to wyklucza tych polityków z Porozumienia Narodowego a jednocześnie ONI muszą zostać rozliczeni, za działalność na szkodę Polski

  2. Porozumienie oczywiście możliwe jest w dialogu opartym na prawdzie.
  Jeżeli społeczeństwo w swojej większości jest zadowolone z obecnego
  istniejącego stanu rzeczy i będzie popierać obecny Układ polityczny
  - oczywiście - w demokracji - większość ma racje.

  3. Konieczny jest pragmatyzm i zdrowy rozsądek w propozycjach reform
  (i realizacji tych reform) potrzebnych dla zmiany rzeczywistości.

  Jeżeli tego nie zrobimy właśnie w taki sposób, zrobi to "ulica". Dojdzie do zamieszek, rozlewu krwi - a może i wojny obecnych elit rządowych wspieranych przez UE/NATO - przeciw narodowi.
  To ostateczność - i tego z całą pewnością nie sugeruję ani nie popieram.
 • @Ryszard Opara 17:17:24
  > Jeżeli społeczeństwo w swojej większości jest zadowolone ....

  Nie o to chodzi, że jest zadowolone, tylko o to, że jest niezdolne do dialogu, a co za tym idzie nie jest możliwe jakieś szersze porozumienie.

  PS.
  Jak sądzę w tekście chodzi o "moratorium" a nie o "memorandum"
 • @Ryszard Opara 17:17:24
  > Jeżeli tego nie zrobimy właśnie w taki sposób, zrobi to "ulica".

  Wolne żarty.
  Jeśli moje przypuszczenia o których piszę w ostatnich tekstach są słuszne, to rządzący dość dokładnie wiedzą jaki powinien być w Polsce poziom ubóstwa i w jakich grupach społecznych, aby wszystko utrzymać w ryzach. To jest jak z gotowaniem na gazie. Czasem coś wykipi, ale tylko kiepskiej gospodyni.
  Byłem z miesiąc temu na marszu protestacyjnym. Było ze 2 tys ludzi, a ja byłem jednym z młodszych. Jeszcze nigdzie na świecie emeryci nie zrobili rewolucji.
 • @Brat Żorża 16:13:42
  Panie Bracie,

  Odpowiadałem już wielokrotnie. Ja osobiście, nie jestem winien nikomu, żadnych pieniędzy. A szczególnie Panu Pietkunowi czy też jego żonie.
  Ja nie zatrudniałem żadnej z tych osób, nie podpisywałem umów.

  Jeżeli, ktokolwiek (teoretycznie), mógłby być winien jakieś pieniądze Panu Pietkunowi to spółka, która go zatrudniała Nowy Ekran S.A.
  Sprawy roszczeń (wzajemnych) rozstrzygnie Sąd.

  O ile wiem P. Pietkun, miał ze spólką umowę zlecenia, lub umowę o dzieło. Nie znam szczegółów. Ale jak tę umowę wykonał (on i cała grupa osób
  z byłej redakcji NE) - to dla mnie jest oczywiste, jednoznaczne.
  Obiecywali przez 2 lata rozmaite "cuda i wianki" a w rezultacie doprowadzili spółkę do upadłości. Roztrwonili razem, cały bardzo duży kapitał - nie tylko pieniądze, ale najważniejsze -kapitał ludzki.
  Przecież to nie Opara czy Grabowski miał zbudować NE - a własnie ONI.
  Pan Parol w dodatku, ukradł sprzęt (kamery, komputery), bazę danych...

  Była redakcja, P. Pietkun - to są zdolni dziennikarze ale także ludzie "mali", bez żadnej klasy, którzy nic nie potrafią zbudować.
  Ich domeną jest krytyka i destrukcja.

  Teraz udają głupa i pokrzywdzonych. Najłatwiej i najprościej krytykować i oskarżać innych. Najtrudniej przyznać się do własnych błędów.

  Najtrudniej powiedzieć, no cóż: próbowaliśmy z całych sił - tak jak można było najlepiej - ale nie wyszło. Wielka szkoda.

  Ja osobiście uważam, że: "Wszyscy ponosimy odpowiedzialność".
  Wszyscy ponieśliśmy straty. Być może ja ponoszę największą - ale pretensje mam wyłącznie do siebie.
  Wyłącznie za to, że związałem się (naiwnie) z takimi ludźmi.

  I nawet nie wiem, czy jest jakikolwiek sens "występowania" przeciwko nim na drogę prawną. Państwo Pietkun o ile wiem, wyjeżdżają z kraju a Parol i tak w piętkę goni. Został sam - na swoim obiegu.

  Bo czy warto zresztą z głupotą się sądzić oraz argumentować? Trzeba ja raczej omijać z daleka.
 • @oleg 17:52:41
  No to może podyskutujmy o tym, jak wysłać rakietę na Marsa?
  Spędzimy czas równie pożytecznie, a z pewnością mniej stresująco.
  Jeśli natomiast chcemy się opierać na realiach (a tak zrozumiałem notkę R. Opary), to kwestią fundamentalną jest prawda i możliwość dotarcia do niej.
 • @Ryszard Opara 18:03:44
  Z Pańskiej odpowiedzi przebija tryumf, taki że grupie Łazarza nie udało się, a jego portal "3obieg" pozbawiony lokomotyw, ledwie ciągnie.

  Niech Pan zauważy, że również Nowy Ekran, po odejściu całej tej grupy (nie tylko Piektunów i Parola) wyraźnie wyhamował i od tamtego, niepotrzebnego rozbicia nie może dojść do swojej dawnej klasy.

  Wyraźnie więc widać, że obie armie poniosły duże straty, szkoda że za tym wszystkim stali ich dowódcy, którzy poprowadzili żołnierzy do bezsensownej walki.
 • @Ryszard Opara
  W zasadzie nie mm zastrzeżeń do przedstawionej wizji - bo to nie program, i nie powinien być program.
  Jest problem "szabel", czyli tych, którzy chcieć będą to wdrożyć. I tu jest kwestia.
  Jeśli to ma być program - to trzeba do niego przekonać ludzi i znaleźć kadrę realizatorów, którym wdrożenie będzie się opłacać.
  To oczywiście wzbudzi różne zarzuty itd, i tp.
  Czyli żmudna praca partyjna z małymi szansami na powodzenie, bo podobnie myślących jest wielu.
  Powiesz: ale ja to z poczucia patriotyzmu...
  No tak. Tylko kto ci uwierzy?
  A co będzie, gdy ustalony program trzeba będzie zmienić z racji okoliczności?
  Zostaniesz ukrzyżowany. Przynajmniej medialnie.

  Chcesz się oprzeć na Wawro, jako ideologu; w ostatnim pokrzyku stwierdził, że Bóg dał mu prawo "czyńcie ziemię poddaną".
  Perfidne ustalenie kapłanów żydowskich. A jego wynik?
  Weź strukturę hierarchiczną i "czynienie sobie ziemi (z całym dodatkiem) poddaną".
  To dokładnie uprawnienie do tworzenia struktur totalitarnych.
  Wawro jest albo durniem, albo jeszcze nie doszedł do rozumienia takich zależności.
  W obu przypadkach - nie chciałbym słuchać "na wiarę" jego poleceń.

  Dlatego opcja Cywilizacji Polskiej (Słowiańskiej) opiera się na egalitaryzmie (ale nie demokracji). Wskazuję, że więzy społeczne należy tworzyć w oparciu o Porządek Zgodności, a to nie jest demokracja, choć tak się może wydawać.

  Czyli w podsumowaniu: wszystkie zmiany podane w notce - tak, ale pragmatycznie w oparciu o ideę, gdzie poszczególne etapy wdrażania będą wyraźnie nawiązywać do idei, ale też będą w zgodności ze świadomością społeczną i potrzebą zmian. Bo przecież nie wszystko jest złe, a część instytucji życia publicznego może działać jakiś czas.

  To tyle.
 • Panie Opara
  pochwalając inicjatywę całą duszą,
  jednocząc się z jej ideą, i trzymacjąc za powodzenie kciuki,

  nie mogę Panu nie wytknąć, że w celu zapewnienia sobie i nam cienia powodzenia,

  musi Pan zadbać o szczegóły, w których wiadomo co tkwi,

  i przede wszystkim zadbać o logiczność wywodu,
  o czym będzie w następnych uwagach.
 • @Ryszard Opara 18:03:44
  Panie Ryszardzie.

  Kanikuła teraz a Pan do poważnej dyskusji nas zapraszasz. Ja swoje działania odłożyłem do października.
  Jeśli bym coś mógł radzić, to "zejść z linii strzału" i odciąć się od uprawianej tu "teologii polityki". Ten przedwojenny sznyt "Bóg honor ojczyzna" i "wartości chrześcijańskie" różnie są oceniane z kościoła i cerkwi.
  Był taki na Podkarpaciu hrabia Starzeński. Chciał dobrze a wyszło jak w notce http://nikander.nowyekran.net/post/95578,szlak-prawem-i-lewem

  Tu trzeba mieć odwagę stanąć pod mostem w chwili jego odbioru. Czy ma się coś do powiedzenia można sprawdzić tu: http://ligapolit.pl

  Pozdrawiam
 • "W rezultacie kraj jest, niemal totalnie, wewnętrznie skłócony."
  w rezultacie czego ?

  "Ustawiczne walki, agresje, wojny, zniszczyły elity narodu - zahamowały też - rozwój kulturowy państwa i narodu."

  owszem, wojny zniszczyły kraj, żyjące w ich czasie elity, również, ale dlaczego z tego powodu naród miałby być skłócony ?

  Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Jeśli Pan jej nie zna, to proszę nie sugerować fałszywej.
 • "Polska obecnie, jest również krajem bezprawia."
  zgoda, ale nie szczególnie na "na poziomie struktur lokalnych ". Ryba psuje się od głowy, i państwo też. Owe lokalne mafijne struktury są prostym naśladownictwem przykładu, który idzie z góry.

  To jest problem socjologiczny, dlaczego Polacy, nie mając szans zwalczyć nierządu na szczeblu centralnym, zaczęli się garnąć do różnych lokalnych mafii ? Ale tak jest. Przynależność do mafii jest warunkiem przeżycia. Zupełnie jak w obozie zagłady. Tylko ludzie skrajnie nieprzystosowani stawiają opór, ponosząc z tego tytułu osobiste straty, z życiem na marginesie i powolną śmiercią włącznie.

  Jeśli Pan tego nie dostrzega, to lepiej niech się Pan za działalność polityczną nie bierze.
 • Idą tytani (patriotyzmu) - kryj się kto może
  Ponieważ Pan Wojtas raczył dokonać przenikliwej oceny mojego intelektu, wkleję fragment dialogu w jaki nieopatrznie się z nim wdałem:

  KJW: Jakim zatem prawem podważa Pan moje prace idące w kierunku wskazanym przez Papieża i do tego uważa się za katolika?

  JW: jest takie prawo, nadane mi przez samego Boga słowami: "czyńcie sobie Ziemię poddaną". W sferze intelektualnej jest to między innymi zgoda na krytycyzm wobec czytanych tekstów.

  KJW: Chyba jednak jest pan wyraźnie ograniczonym judaistą: jednym z najbardziej perfidnych praw wymyślonych przez judaizm jest : "czyńcie ziemię sobie poddaną". Tego nie ma w Ewangelii tylko ST.
  Dobrze, że pan pokazał jakiej jest proweniencji; to kończy potrzebę dalszej dyskusji.


  Myślę, że to wyczerpuje temat "dogadywania się", dialogu i wszelkich innych temu podobnych kwestii na tym portalu.


  Aha - jeszcze kwestia tytanów:
  http://netsociety.nowyekran.net/post/91788,strzezcie-sie-patrioci-ida
 • "Jeden to naród patriotów,niewątpliwa, ale słaba większość; drugi to naród kolaborantów czyli zdrajców."
  Zgoda, wątpliwe jest tylko rozpoznanie większości. Ja twierdzę, że patrioci znajdują się w mniejszości. Albo ta mniejszość uzyska dzięki swojej aktywności decydujący wpływ na przyszłość państwa, albo po raz kolejny ono zniknie.

  Być może zniknie w sposób płynny już za parę lat. Po roku 2018 okaże się, ile dawnego polskiego majątku jest w niemieckich rękach.
 • "Należy też sporządzić listę "Zdrajców Narodowych" "
  nie,

  należy upowszechniać wiedzę, w jaki sposób nas okradziono/obrabowano,

  detallicznie,

  tylko, że do tego potrzebni są uczciwi ludzie na poziomie naukowców,
  a tych jak na lekarstwo. Niestety.

  Bez pracy (i wysiłku) nie ma kołaczy.
 • "Propozycje wstępną zawierają zasady Ideowe
  Ruchu Społecznego Porozumienia Narodowego (RSPN), - a więc: Wartości Chrześcijańskie, Prawo do życia, Prawo własności; Naród, Państwo, Rodzina, Suwerenność."

  Niestety, ZASADY IDEOWE muszą rozstrzygać konflikt pomiędzy prawem do życia, a prawem własności.

  Bez tego rozstrzygnięcia nie ma żadnej ideologii, tylko stek nieskładnych bzdur.
 • "RSPN opracował wstępnie również projekty najważniejszych i koniecznych reform
  "

  reformy, reformy, .... dla nas każda reforma to nowy rabunek.

  Słowo się zdewaluowało.

  Konkrety proszę.

  Którzy Polacy mają przeżyć owe reformy, a którzy do piachu ?
 • "„Kolonizacja” terenów Skarbu Państwa np. na zachodzie kraju "
  he he,

  a święte prawo własności?

  spora część, a może i większość ziemi ogólem na terenie byłej Rzeszy, a nie tylko tego skrawka wciąż należącego do skarbu państwa, jest już w niemieckich rękach, albo jawnie, albo na słupy.
 • Nie jesteście zorientowani na dialog,
  gdyby tak było, dawno by Pan odpowiedział na apele,

  aby stworzyć organizację samopomocy ułatwiającą przeżycie "niezaradnym".

  A tak, nawołuje Pan do patriotyzmu, ale Pana słowa są kierowane w istocie do tych sytych "kolaborantów".

  Całkiem bez sensu. Do kolaborantów gadka powinna być całkiem inna. Im chodzi o to, czy jeszcze został kawałek sukna do wyrwania.
 • KO N I E C Z N I E ! ! !
  Koniecznie trzeba repolonizować, reformować, zlikwidować, skolonizować no i zwolnić.


  Jaki to dureń, który panie Opara podpisze pod takim programem?
  TO co pan wypocił to jest jedna wielka, kosmiczna żenada.

  Lustracji już nikt w tym kraju nie przeprowadzi, podziękujmy wszyscy ruskim agenciakom: Kaczyńskiemu, Romaszewskiemu i Borusewiczowi.

  Prawdziwe partie polityczne buduje się od podstaw czyli od programu, koncepcji przeprowadzenia reform, zmian.
 • Ten podzielony od setek lat "NARÓD", o którym napisał Pan Ryszard Opara,
  to moim zdaniem około 10% ludności mieszkającej na terenie Rzeczpospolitej . W praktyce szlachta i kler wtedy. Dzisiaj to oficerowie, kler, urzędnicy i ich rodziny. Mozżiwe , że też 10%.

  Pan K.Wojtas stwierdził , że "Jest problem "szabel", czyli tych, którzy chcieć będą to wdrożyć"...Moim zdaniem jest to klucz do przyszłości...
  JAKA PASJA ZBUDUJE TWIERDZĘ PANA RYSZARDA OPARY ?
  MIŁOŚĆ CZY CHCIWOŚĆ ?
  Patrząc na moich rodaków w małej miejscowości pomorskiej stawiałbym na... chciwość.
  Np. wybierajmy Ryszarda Likwidatora Podatku Dochodowego....
  I jeszcze o siłach transcedentnych...
  Watykan nic nie poprze , jeżeli nic nie otrzyma w darze.
  Co mu 10 % Prawdziwie Polski Naród ma do zaoferowania?
  Przypomnijmy sobie komu Watykan zawdzięcza odbudowę swojej pozycji politycznej w XX w.Finansowaniu przez Benito Mussoliniego.
  Faszyści włoscy byli lepiej przyjęci przez Watykan niz włoscy katolicy.
  W pewnym sensie mozna mówić , że Watykan przestał byc donacją / podobno sfałszowaną/ Konstantyna a napewno jest od 1929 roku donacją Benito...
 • @konserwatystka 20:14:43
  ach, to konserwatyści nie są w stanie odróżnić pleców Kaczyńskiego, od Borusewicza, a tych obu, od Romaszewskiego.

  Kompromityści, a nie konserwatyści.
 • Rozdawanie skóry na niedźwiedziu
  Denerwują mnie ciągłe wyliczanki mądrych z programami widmami. Przecież nie zmieniając paradygmatów pozostają one niewiarygodne.


  Podział ludzi na przystosowanych i nieprzystosowanych nie pokazuje przyczyn upadku Polski. Uważam, że zdrajcy, kolaboranci, elastyczni w działaniu, potrafiący szybko się przystosować, te szmaty wiejące z wiatrem nie są problemem. Kolaboranci jak sama nazwa wskazuje są z silniejszymi, z tymi dającymi zarobić ( nawet, jeżeli są to tylko ochłapy). W kapitalistycznym systemie, w którym chodzi o zysk i wyzysk, w którym ten wygrywa, kto lepiej kradnie, oszukuje, denuncjuje, pierwszy uderza, zawsze tak będzie.

  Warunki ramowe to w matematyce aksjomaty. Jeżeli zmienia się aksjomaty to powstaje nowa matematyka - nowa gra naukowa.
  W fizyce przyjęcie istnienia fali wzdłużnej do rozchodzenia się pola elektromagnetycznego spowodowałoby całkiem nową fizykę - do której służby specjalne USA nie chcą dopuścić, gdyż konstrukcje oparte na nowej fizyce są ich domeną ( np. przesyłanie energii elektrycznej bezprzewodowo, zjawiska rezonansowe jak w rfid)

  W naukach społecznych w latach 80-tych dyskutowano zmiany paradygmatów. Następnie, przewrót w Polsce uciszył teoretyczne dyskusje o zmianie paradygmatów patrz "The Structure of Scientific Revolutions" Thomasa S. Kuhna.

  Dlatego bawienie się w dokręcanie śrubek tego samego polskiego auta nie zmieni nigdy sytuacji w Polsce. Trzeba samodzielnie budować nowe auto, niech wygląda jak końska fura, ale chwalmy je gdyż nasze własne - czyli wolne!
  Proszę spojrzeć na warunki ramowe, w których siedzimy:
  Prawa europejskie
  Wpływy USA, NATO, UE, sąsiadów
  Umowy z globalnymi koncernami
  Umowy z kk
  Kolaboranci, głupcy i garstka patriotów
  Paranoja żydowska - Polin ich raj obiecany
  Brak zrozumienia roli korupcji w systemie kapitalistycznym
  Brak zrozumienia dla alternatywnego modelu systemowego (patrz http://demokracjakulista.pl/DemokracjaKulista.pdf ) itd., itp., w którym KORUPCJA jest systemowo niedopuszczana, itd. itp.
  Brak akceptacji nowo proponowanych paradygmatów (obojętnie, jakich) - pasożyty dyktują warunki.

  Gdyby rozpowszechnić dowody Ruperta Sheldrake's np. odnośnie The morphic fields of mental activity ( morficznych pól aktywności umysłowej) to mielibyśmy istotną zmianę paradygmatów.

  Wszyscy przecież jesteśmy połączeni przez pola i wiry elektromagnetyczne, które jak w bezprzewodowych komórkach nie ograniczają się do głowy, czy przyrządu telekomunikacyjnego tylko wychodzą daleko poza terytorium, w którym powstały. Jak wiemy NSA może je czytać, ale może je też zmieniać..

  http://www.petycjeonline.com/akt
  By uratować Polskę, podpisz AKT WOLI NARODU.
 • ------------- Polska podzielona
  ------TO BYŁO TAK !!! bociana dziobał szpak a potem była zmiana i szpak dziobał bociana !! --------

  -------historia Polski czytelna jest !!!! DZIEL i RZĄDZ --------

  ---kto ??? lub co ?? ODPUŚCI takie KRÓLESTWO boże ???każda INSTYTUCJA to ----MAJĄTEK !!!!!!!! -budynki / ziemia /pieniądze / itd -NIERUCHOMOŚCI / NIERUCHOMOŚCI / NIERUCHOMOŚCI / KRAKÓW /NIERUCHOMOŚCI ..........................................................

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_w_Polsce
 • @ninanonimowa 22:13:18
  -----------------------SZALOM --------------------
  http://www.youtube.com/watch?v=fLdLUytrCTw
 • @adevo 21:38:06
  dość zagadkowy komentarz, wart przeprowadzenia studiów,

  jednak zaznaczę, iż wątpię, aby "demokracja kulista" systemowo niedopuszczała korupcję,

  fakt, że ów model zarządzania utrudnia manipulację dla osiągnięcia własnych korzyści, ale czy uniemożliwia ?

  ps.
  Korupcja ma wiele znaczeń. W polskim prawie jest celowo strywializowana, aby tylko niektóre sprzeniewierzenia mogły być kwalifikowane jako korupcja.
 • @interesariusz z PL 20:57:10
  Plecki mają jednakowe, korzonki też.
 • @ninanonimowa 22:21:50
  ---------------------ILE Polski w Polsce ???? -----------------
 • @interesariusz z PL 22:31:13
  >jednak zaznaczę, iż wątpię, aby "demokracja kulista" systemowo niedopuszczała korupcję.
  ----------------------
  Korupcja dotyczy tylko indywidualnych decydentów, nigdy wszystkich. Przekupuje, kupuje się pojedyncze osoby, które przekonują im podległe w ramach piramidki hierarchii. Jeżeli hierarchii nie ma i wszyscy mają równe prawa władzy to trudno przekupywać cały naród.
  ----------------------
  Przykład

  Zakłady porcelany Rosenthal zostały w 1935r. poddane aryzacji, (czyli odebrane rodzinie żydowskiej). Po wojnie Rosenthal chciał odzyskać firmę, nie było to możliwe gdyż niemieccy właściciele mieli dobre poparcie wśród w większości nazistowskiej administracji. Pomogło CIA, które wykryło, że minister gospodarki Ludwig Erhard, rzekomy ojciec niemieckiego sukcesu gospodarczego był bardzo chciwy i miał umowę na doradztwo z niemieckimi właścicielami firmy Rosenthal w wysokości 12000 DM (już po reformie walutowej). Po takiej sensacyjnej wiadomości udało się rodzinie Rosenthal odzyskać 11 procent udziału w firmie.

  W demokracji kulistej, gdy decyzje należą do całego narodu mamy do czynienia z olbrzymią firmą Rosenthal, której upadek mógłby zagrozić niemieckiemu cudowi gospodarczemu, a z drugiej strony każdy wiedział, że się ukradzione powinno oddawać. Decyduje w takim układzie nie jeden chciwy, przekupny polityk, tylko referendum ogólnoniemieckie.

  Z dzisiejszego punktu widzenia po takim referendum rodzina Rosenthal nic by nie dostała, gdyż w latach 50-tych ubiegłego wieku, zbrodnie przeciwko Żydom były dla narodu niemieckiego nieznane. Wszyscy oni byli bohaterami w walce z narodowym socjalizmem i Hitlerem, każdy był w ruchu oporu przeciwko rządom Hitlera, każda rodzina miała swego Żyda, któremu w czasie wojny pomagała.

  Znaczy w imię rozwoju gospodarczego i w imię swojej niewinności suwerenna ludność niemiecka zdecydowałaby nic nie oddawać! Jak widzisz wtedy byłaby to sytuacja hipotetyczna, gdyż demokracji bezpośredniej w Niemczech nie było, o rozwoju Niemiec decydowali i decydują do dzisiaj Amerykanie, mający na celowniku blokowanie komunizmu, a teraz blokowanie Rosji.

  Podział władzy w narodzie eliminuje całkowicie wpływ obcych sił na decyzje suwerennego państwa: nie ma umów za plecami, nie ma szantażu skorumpowanych, pewnie też będą zlikwidowane Aktami Woli Narodu szajki rządowych służb „specjalnych” kontrolujące poszczególnych wpływowych obywateli.

  W demokracji kulistej zmieniają się podmioty władzy: cały naród ma klucze do panoptikum, cały naród się patrzy i decyduje.
 • .
  W działaniu autora bloga, od samego początku wejścia z działalnością medialną, widzę ogromny błąd.
  Proponuję autorowi bloga promowanie i inwestowanie wyłącznie we własną pozycję i markę polityczną, a nie wyrzucanie pieniędzy w błoto w 'obywatelksi elisty wyborcze', 'ruchy społeczne', 'porozumienia narodowe'.
  Temu wyrzucaniu pieniędzy w błoto kibicują i należycie wspierają przeróznej masci do cna zaczadziali do cna socjaliści pobozni i niepobozni. No, ale przeciez trudno mieć pretensje do gęsi o to, że gęgają...
 • @adevo 02:03:23
  nie podzielam tego zdania,

  aczkolwiek "demokracja kulista" jest lepszym rozwiązaniem od demokracji,

  to jednak trzeba pamiętać, że przekupywanie narodu, a nie decydentów, jest jak najbardziej możliwe i co więcej jest praktykowane.

  Przykładem jest 3 RP, gdzie po zawłaszczeniu państwa zafundowano terapię szokową, wolność osobistą i gospodarczą, oraz szybki wzrost dochodów po szoku. Przekupiono społeczeństwo, mamiąc fałszywą wizją przyszłości.

  A potem dochody, średnie, nie dotyczy to kaloborantów, rosły coraz wolniej, a potem zaczęły spadać - dochody netto, po potrąceniu wszystkich podatków i parapodatków, czyli niby opłat.

  No i przekupić lub omamić wystarczy większość z głosującej mniejszości.
 • @Jerzy Wawro 17:33:07
  Witam. Żeby znaczna większość naszego społeczeństwa była zdolna do dialogu i poparcia radykalnych reform, to potrzebna jest duży wysiłek ludzi. którzy będą uświadamiać i pokazywać polakom całościowo , jakim państwem jesteśmy i jak to zmienić!!! Katalog zmian jest potrzebny, ale do tego trzeba jeszcze pokazać metody i czas, potrzebne do zmian!
 • Ktoś tu sobie
  nieźle bekę kręci.
  Poważnie.
  Bez kitu.
 • @konserwatystka 20:14:43
  Napisz, co brałaś, bo mieszanie J. Kaczyńskiego z tymi ZDRAJCAMI I RESZTĄ, dowodzi, że nadajesz się na odwyk, co pokazują twoje wpisy!!!
 • @interesariusz z PL 09:20:01
  Wszystkie klucze ma naród - znaczy korektury następują sukcesywnie jak naród się uczy. Teraz to naród może sobie chcieć i korektur nie będzie, gdyż układ PO--PiS to najstabilniejszy układ polityczny. Znasz z deszczu pod rynnę? Lub jak kto woli koło zdarzeń. Jak to GPS zadrwił "Bóg jest kołem".
  AKT WOLI NARODU
  daje społeczeństwu siłę do zmian.
  Natomiast układy parlamentarne zużywają siłę narodu do przeforsowywania zmian.
  Demokracja Kulista jest lepszym rozwiązaniem!
 • @zibi 09:34:39
  "Napisz, co brałaś, bo mieszanie J. Kaczyńskiego z tymi ZDRAJCAMI I RESZTĄ, dowodzi, że nadajesz się na odwyk, co pokazują twoje wpisy!!!"
  _________________________

  Najwyraźniej juz zapomniałes jak ustawa lustracyjna była negocjonowana z czynnym udzialem takich osób jak Romaszewski, Borusewicz (wówczas senator PISu), Piesiewicz (często i gęsto jeżdzil do Pałacu Prezydenckiego na megocjajcje z L.Kaczyńskim).
  Koniec wszystkiego jaką wynegocjowali, taką uchwalili.
  Okrągłostołowcy jak sie patrzy.

  Za traktatem Lizbońskim również Kaczyński podniósl rekę, chociaz teraz będzie udawal patriotę walczącego ze skutkami ubocznymi jakie on niesie.
 • @zibi :"Napisz, co brałaś"
  Nie wiem od kogo ty bierzesz ale to i tak za dużo za taką marną argumentację.
 • Autor.
  Nie wspomniał pan o odsunięciu zydostwa od stanowisk w państwie!!!
  Polecam portal: www.poznajprawdę.net , gdzie jest lista ok 185 żydów, którzy mają teraz polskie nazwiska i są to ludzie z pierwszych stron gazet i TV!!! Pracują w Polsce, ale nie wiadomo, co przekazują do Izraela!!!
 • @konserwatystka 19:39:18
  Jak ten środek przestanie działać, to napisz po ludzku, o co chodzi!!!Mało ci negatywnych komentarzy???
 • @interesariusz z PL 20:06:23
  Prawo własności jest oczywiście u podstaw RSPN.

  Natomiast jest mimo wszystko jeszcze sporo terenów, należących do Skarbu Państwa, Agencji Rynku Rolnego, Lasów Państwowych.

  Uczmy się, - bierzmy przykłady z innych nacji, którzy to obecnie robią.

  Tak robili Amerykanie - na terenach Indian.
  Tak robi się w Izraelu, na terenach należących do Palestyny.

  To polityka faktów dokonanych.
 • @interesariusz z PL 19:55:51
  A może by tak zrobić listę 10 największych szkodników/ zdrajców
  - a potem głosowanie w internecie?
 • Jak spowodować, aby przestano „wybierać” wciąż i tych samych 6% Syjonistów, którzy odwiecznie nami rządzą?
  Odpowiedź:
  Potrzebna jest nowa prawdziwie-konserwatywna i oficjalnie ANTY-SYJONISTYCZNA partia polityczna, która zawalczy o Konstytucyjną Republikę Polski. I zaraz potem:
  1. Zidentyfikować, wyciąć i wyrzucić Syjonistów!
  2. Aresztować tych, którzy spowodowali zadłużenie kraju, zabrać im majątki, i zmusić do spłacenia długów, które spowodowali. Zbrodniarzy rozliczyć łącznie z pomiotem!
  3. Bezwzględnie zlikwidować wszystkie podatki, które są narzędziem zniewolenia, korupcji, oraz celem (korytem) do którego garnie się prostak, chciwiec, i terroryzujący margines społeczny znany nam jako „władza”.
  4. Wyselekcjonować na drodze publicznego egzaminu (nie wyborów!) urzędników państwowych, którzy powinni funkcjonować ZA DARMO jako sprawa honoru za zaufanie społeczeństwa i honoru służenia. Wyeliminuje to nieuczciwych manipulatorów, oportunistów, i kłamców.
  5. Za Michałkiewiczem: ustanowić “Publiczną obecność etyki chrześcijańskiej, jako podstawy systemu prawnego”.
  Itd.
 • Do pana Ryszarda Opary Apel pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów
  Szanowny panie Ryszardzie Opara,wszystko co pan napisał to prawda.Wie o tym ta część społeczeństwa ktura jest świadoma.Trudno to będzie policzyć bez ogulnopolskiej akcji.Dlatego ponawiamy propozycję poparcia apelu pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów do sejmu i senatu w 2015 roku..Apel jest zamieszczony na stronie www.stowarzyszeniedemokracjausa.com i jest jak najbardziej autentyczny.Sam pan napisał że MY Naród płacimy tej całej bandzie o nazwach PO PiS,SLD,PSL i RP za rządzenie ,wielkie pieniadze .Tak sobie uchwalił sejm czyli oni sami.Jak ma pan zamiar to zmienić ?Chodząc na wybory?Niech pan jeszcze raz dobrze to przemyśli.My z tego nie chcemy nic,nam chodzi wyłącznie o dobro Polski i Narodu.Poprzez bojkot wyborów można się będzie policzyć i pokazać tej bandzie z Magdalenki ile nas jest.Już teraz frekwencja w wyborach do sejmu i senatu jest na poziomie poniżej 50 %.Oznacza to że mniejszość decyduje o losach większości.Należy obniżyć ten poziom frekwencji wyborczej najniżej jak tylko się da.W imieniu Stowarzyszenia Demokracja USA przeprowadziliśmy rozmowy sondażowe z wieloma działaczami z różnych środowisk ,kturzy nie godzą się na obecną sytuację.Ze względów na ich bezpieczeństwo nie będę podawał ich nazwisk , chyba to zrozumiałe ale to jest do sprawdzenia. Większość z nich popiera akcję bojkotu wyborów.Panie Ryszardzie Opara być może wierzy pan w stworzenie silnego ruchu społecznego i jego zwycięstwo w wyborach ale to jest mało prawdopodobne przy uwzględnieniu obecnej konstrukcji ordynacji wyborczej.Pana nie muszę chyba przekonywać ze jest to ordynacja partyjna,antydemokratyczna,antyobywatelska i antypolska.Słusznie pan zauważył że stoi za tym przede wszystkim PO,PiS,SLD i PSL a RP wspiera te działania antypolskie i antychrześcijańskie.Pan Andrzej Gwiazda powiedział o apelu pani Anny Walentynowicz o bojkot wyborów że to się może udać.Tak to się może udać bo już kilku politologów wypowiadało się na portalach internetowych że frekwencja wyborcza w 2015 roku może oscylować w granicach 30%.Jeśli sięzorganizujemy to może to być nawet poniżej 30 %.Proszę dobrze rozważyć tę kwestię chyba że ma pan inny pomysł na zjednoczenie Polaków w działaniu przeciwko temu systemowi politycznemu ktury niszczy Polskę.Pozdrawiam z Nowego Yorku Stefan Michał Dembowski, za ca prezesa Stowarzyszenie Demokracja USA stowarzyszeniedemokracjausa@yahoo.com

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031