Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
430 postów 2268 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

SKARBIEC Narodowy Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska to Naród wybrany. Wiedzą o tym wszyscy, z wyjątkiem…polaków. Najwyższy czas stworzyć „bilans” osiągnięć narodu polskiego- ostatniego tysiąclecia.

 

Warto przy okazji przeanalizować nasze słabości - cechy i wady Narodowe. Pozwoli to właściwie ocenić znaczenie i szanse Polski, w rozwoju współczesnej cywilizacji – w kontekście przyszłej pozycji geopolitycznej Naszego Kraju.

 

Największym kapitałem Polski jest Naród, który w przeszłości „wygenerował” geniuszy myśli; nauki, kultury; mężów stanu, wielkich dowódców i strategów, ale też przedsiębiorców i wielkie zastępy odwiecznych twórców wartości - zwykłych ludzi pracy.Ich wspólnym dziełem jest - „polskość” – stanowiąca„Skarbiec Narodowy polski”będący sumą wartości materialnych i niematerialnych. To jest nasze dziedzictwo Narodowe, baza dalszego rozwoju i funkcjonowania. Niestety majątek ten, jest rozproszony i w zaniku.Brakuje organizacji i koordynacji wartości „polskości” na świecie.

W obecnych czasach, zdominowanych ideologią globalizacji, istnienie większości narodów cywilizacji łacińskiej jest zagrożone. Celem globalizacji, jak wiadomo, jest przejęcie kontroli nad światem za pomocą instrumentów finansowych. Niestety, Polska traci szanse bytu i zdolności samoobrony jako naród słabnący demograficznie, z silną tendencją emigracji młodych, najbardziej kreatywnych grup społecznych. Brak skoordynowanych działań, słabnącej, bezsilnej, antynarodowej struktury Państwa które powoli staje się kolonią (lennikiem) UE Niemiec. Sytuację Naszego Kraju pogarszają fakty:

Brak mężów stanu i organizacji reprezentujących interesy przyszłości Narodu - w teraźniejszości.

Brak elit politycznych, gospodarczych i kulturowych reprezentujących Propaństwową - Polską Rajcę Stanu.(Obecne elity partyjne tzw. UKŁADU OS– reprezentują interesy własne lub nie-polskie).

Państwa tworzą ludzie, narody stworzył Bóg –Naród jest ważniejszy od Państwa. W XIX wieku, Polacy dowiedli, że naród może rozwijać się (i to całkiem dobrze) bez państwa. Historia Narodu Żydowskiego – jest również dobrym przykładem do naśladowania. A więc jeżeli teraz, z organizacją państwa nie bardzo nam wychodzi, może należałoby, równolegle, skupić się na sprawach przyszłości Narodu.Narodu zamieszkującego nie tylko polskę (słowiańszczyznę) - ale cały świat.

To może być też bazą wyjściową odbudowy świetności „Wielkiej Polski” – w konsekwencji kreacji Federacji Krajów Europy Środkowej (Od Skandynawii do Turcji: Słowianie + Węgry, Grecja, Bałkany).

Polacy to najbardziej przedsiębiorczy Naród świata. Potrafią ciężko pracować. Nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach, dają sobie radę. „Polak potrafi”- to nie gołosłowny slogan. Polacy to także naród indywidualistów. Przyczyn jest wiele: wieki demokracji, czasem anarchii, mające negatywny wpływ na przebieg naszej historii. Największą przywarą narodową jest niemożność życia w zgodzie, pracy w zespole i notoryczny brak dyscypliny. Należy zrozumieć i uczyć się na błędach. Mamy ogromną szansę, którą stwarza nam historia. Wolny Naród Polski, zawsze był potęgą. Dlatego też był i jest największym zagrożeniem dla imperialnych i mocarstwowych interesów Rosji i Niemiec. Dlatego też od 300 lat, MY Polacy właściwie walczymy o prawdziwą Niepodległość i Wolność.

Niemcy, Rosja, USA, nigdy nie byli i nie będą sojusznikami Polski. Taka jest prawda. To potencjalni partnerzy ale przy założeniu zasad równości – a do tego nam daleko.Przyszłość Wielkiej Polski to Federacja Krajów Europy Środkowej, oparta na sojuszu z Brazylią i Chinami – Azją i Ameryką Łacińską. Przyszłość Polski to zadanie dla Narodu, poprzez organiczną pracę wewnątrz (ale też zwłaszcza obecnie) i na zewnątrz kraju.

Propozycja:

Należy stworzyć „SKARBIEC NARODOWY POLSKI” (SNP): ogólnoświatową organizację Polaków, na wzór inicjatywy XIX wieku, z czasów zaborów. Należy rozważyć wzorce współczesne - Yad Vashem. OrganizacjaSNP powinna przyjąć jasne założenia i cele działania - realizować je, bez oglądania się na władze krajowe. W ten sposóbSNP może uniknąć manipulacji i wpływów partii UKŁAD-u, (które szczególnie obecnie są antypolskie). Z tego też względuSNP powinno powstać poza krajem (np. w Szwajcarii, Brazylii).SNP może zaistnieć na połączeniu rozmaitych organizacji polonijnych, a po jego stabilizacji należy umożliwić akces osobom indywidualnym i organizacjom z kraju.

Należy przyjąć zasadę synergii ale w izolacji od polityki krajowej, działać na zasadzie grup nacisku.

Na całym świecie jest wiele nieruchomości, rozmaitych aktywów i majątku, który jest własnością Polski i Polaków. W Ameryce Łacińskiej, USA, Rosji, Niemczech, Szwajcarii- wszędzie, należy zbierać ewidencję i próbować wszelkimi metodami odzyskać ten majątek- do depozytu i w zarządzanieSNP.

Wiele osób fizycznych, organizacji Polskich, Polonijnych powinno mieć możliwość przekazywania darów, dotacji albo też np. spadków – w każdej możliwie formie prawnej na rzeczSNP.

Skarbiec Narodowy Poslki – to wielka, wspólna sprawa. Powinien finansowo wspomagać rozwijanie polskości na ŚWIECIE.

Formy działania:(propozycje)

 1. Zadaniem SNP będzie przekonać ludzi, że „Opłaca się być polakiem”. Stworzyć system wzajemnego poparcia; struktury pomocy na poziomie lokalnym, krajowym i światowym,wspierać polityków, osoby opiniotwórcze, organizacje, przedsiębiorców orazwszystkich, którzy są polakom przychylni.

 2. SNP powinien zawierać sojusze z narodami spoza wpływów USA, Rosji i Niemiec.

Sojusze czysto finansowe (Chiny, Indie, Afryka) – z uwagi na zasadnicze różnice kulturowe i światopoglądowe oraz np. Brazylia, Ameryka Łacińska (na bazie interesów oraz katolicyzmu). Zrobić z tego Polska specjalność.

 1. Opracować „Podręcznik Polskości” - Krótka historia Rzeczpospolitej, wraz z listą największych osiągnięć Narodu od czasu Mieszka I, przez tysiąclecie. Ponieważ „ludzie myślą postaciami” należy położyć nacisk na osoby wielkich polaków.

 2. Tworzyć Kluby Polskie w Internecie; Serwis Informacyjny – „Z polskiego punktu widzenia”.

 3. Należy organizować doroczny konkurs „Polaka Roku” – we wszystkich dziedzinach

 4. Przyznawać ordery, odznaczenia – „Skarb Narodowy”, zasłużonym - przez kapitułę SNP.

 5. Trzymać się prawdziwie polskich tradycji, wartości religii i kultury, działając poprzez parafie.

 6. Stworzyć system lokalnych i globalnych stypendiów i nagród dla szczególnie uzdolnionej młodzieży,

 7. Wokół ośrodków polskich należy skupiać osoby innych narodowości, zainteresowane polską kulturą, znające język, absolwentów polskich uczelni. Należy organizować kursy polskiego.

 8. Należy zrobić listę największych polskich dzieł literackich: Sieniewicz – Trylogia; Reymont: Chłopi, Ziemia Obiecana; Prus - Lalka; muzycznych Chopina, Moniuszkę; malarstwa etc. Kilka obowiązkowych filmów. Konkursy recytatorskie, wiedzy o polsce na wszystkich szczeblach.

 9. SNP powinien prowadzić właściwą, przemyślaną akcję, dążyć do poprawienia sytuacji mniejszości Polskich (niezależnie od spraw politycznych) w Rosji, na Litwie, Białorusi, ale odciąć się od zgubnej wojny propagandowej przeciwko tym krajom

 10. Zarząd to jeden, centralny światowy Sekretariat, zbierający informacje o propagandzie, działaniach Antypolskich. Przygotowanie odpowiedniej reakcji i odpowiedzi na tego typu działania. Akcje pisania listów protestacyjnych do mediów i władz na całym świecie. Musimy się tego nauczyć i wciągać sojuszników z innych narodów i organizacji międzynarodowych.

Oczywiście Skarbiec Narodowy Polski – to projekt do szerokiej dyskusji społecznej, wśród rodaków w kraju i za granicą.

Jeżeli stworzymy również masowy Ruch Społeczny Porozumienia Narodowego – jako organiczną działalność obywatelską – Przyszłość Naszego Kraju jest zapewniona.

W imię Boże – Poloneza Niepodległości czas zacząć.


 

KOMENTARZE

 • Grzechy wołające o pomstę do Nieba!
  1/umyślne zabójstwo
  2/grzech sodomski
  3/uciskanie ubogich, wdów i sierot
  4/zatrzymywanie zapłaty robotnikom

  "Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu...., by nie wzywał Pana przeciw tobie..." (Pwt24,15).

  http://www.traditia.fora.pl/katechizm-nauka-katolicka,15/grzechy-wolajace-o-pomste-do-nieba,47.html
 • Ekwador, Islandia a sprawa polska .
  inspirujący artykuł .

  http://marucha.wordpress.com/2012/12/21/ekwador-islandia-a-sprawa-polska/
 • Taką organizację należy stworzyć tylko poprzez porozumienie z już istniejącymi ośrodkami
  takimi jak organizacje polonijne obydwu Ameryk (Kobylańskiego) i Związek Narodowy Polski, który ma genealogiczną bazę danych Polaków. Dołączyć muszą małe grupki już istniejące w Polsce.

  Inaczej pochwycą to służby PRLu i obce agentury.

  Jeśli w Polsce będzie dowództwo, wyaresztują wszystkich albo skrytobójczo zabiją. Nie liczmy, że ktoś sam się zgłosi- zgłoszą się pieczeniarze. Trzeba więc samemu łowić już aktywnych i tworzyć bazę danych adresowych.

  Trzeba podzielić członków na zwyczajnych i nadzwyczajnych-ci drudzy to nawróceni grzesznicy PRLu-pokutnicy, którzy rozumieją, że trzeba wrócić na łono, ale nie mamy do nich pełnego zaufania.
  Przywództwo musi być poza podejrzeniami- najmniejszy cień, podejrzenie przesuwa na dół hierarchii bez podania przyczyn ( tak jest w korporacjach międzynarodowych) .

  Ktoś to musi fizycznie zrobić i wyłożyć na to pieniądze, lub pracę. Jak teraz nie zaczniemy, wszystko rozejdzie się po kościach. Dobrze że Pan jeździ wszędzie i że wszyscy zrozumieli tę potrzebę jedności.

  Oby nikt nie robił tego dla własnych korzyści, ale dla Boga i narodu. Tylko wtedy nam Polakom się uda.
 • re
  "Na całym świecie jest wiele nieruchomości, rozmaitych aktywów i majątku, który jest własnością Polski i Polaków. W Ameryce Łacińskiej, USA, Rosji, Niemczech, Szwajcarii- wszędzie, należy zbierać ewidencję i próbować wszelkimi metodami odzyskać ten majątek- do depozytu i w zarządzanie SNP."

  nie tędy droga...

  kolejna super pronarodowa propozycja z której nic nie wyniknie, ocierająca się miejscami o absurd,
 • Narody jeszcze nigdy nic nie osiągnęły, śmiem wątpić czy istnieją (nigdy nie spotkałem)
  Osiągnięcia dotyczą ludzi, a jesteśmy podobni i czynimy podobnie bez względu na krew.
  Po za tym nie mogę wziąć ani dysponować skarbem państwa a co za tym należy on do IIIRP niestety nie do mnie, i zwykle wykorzystuję się go przeciw mnie a nie dla mnie.
 • Narescie ...
  ktos zrozumial, ze w Polsce nie da sie rozwijac polskosci na wieksza skale.
 • Jaki jest pana stosunek do liberalizmu
  I TU tak promowanych liberałów np. JKM?

  Pytam, ponieważ liberałom globalizacja nie przeszkadza.

  Pytam, bo jeśli nie będą znane pana poglądy na konkretne sprawy np. co sądzi o JKM, to pana deklaracja nie będzie uważana za wiarygodną.

  Pozdrawiam
 • Aureliusz 22.12.2012 10:49:41
  Według Feliksa Konecznego narody istnieją.

  Ale co on może wiedzieć przy takich światowcach jak szanowny pan.
 • Opracować „Podręcznik Polskości
  Problem że większość wielkich polaków nigdy nie była polakami, taki Jagiełło pogański Litwin który władcą Polski, Litwy i Rusi stał się przypadkiem, przez większość czasu nasi przodkowie należeli do wieloetnicznej wspólnoty interesów (państwa) i należy to uwzględniać, bo inaczej to dokona się lewackiego przekłamania historii, należ położyć kresu propagandzie.
 • @mnich zarazy 11:00:17
  Szanowny panie nigdzie nie pisałem że nie istnieją. Pisze bo zawsze obawiałem różnicowania ludzi etnicznie, jako Litwin w którym tatarska krew płynie miałbym od uważających się za "czystych" polaków którzy zapewne wywodzą się z Ukrainy kuku, takie różnicowanie pachnie mi nazizmem i lewacką ideologią.
  Pozdrawiam
 • @autor
  >Opracować „Podręcznik Polskości” - Krótka historia Rzeczpospolitej, wraz z listą największych osiągnięć Narodu od czasu Mieszka I, przez tysiąclecie. Ponieważ „ludzie myślą postaciami” należy położyć nacisk na osoby wielkich Polaków

  Jeśli mowa o narodzie, to trzeba rozpocząć raczej od Piasta, a nie od Mieszka. Od Mieszka to zaczynają się wpływy papieskie i indoktrynacja katolicka na ziemiach słowiańskich. Rozpoczyna się inwazja żydowsko-niemiecka, która trwa do dzisiaj i którą przegrywamy. Jeśli chcemy mówić o wolności i prawdzie to trzeba najpierw odkłamać historię pisaną przez kościelnych kronikarzy. Zgadza się, że należy mówić o wielkich postaciach, tylko że często za wielkich Polaków uważa się dziś zdrajców i obcych agentów.
 • @mnich zarazy 10:58:57
  Jeśli chcę odróżnić, kto "nasz" a kto złodziej to daję pytania:
  1. Czyją własnością jest wyemitowany pieniądz (obojętnie czy w formie długu czy w oparciu o formułę Locka Ricardo)
  2. Czyją własnością jest przyrost aktywów firmy finansowany w ciężar kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.
  Przy braku odpowiedzi na te pytania odmawiam patriotyzmu nawet JP II

  Do cholery. Chodzę teraz często po biurach poselskich i nie spotkałem posła, który by wiedział kto to był inż. Marian Wieleżyński. Nie spotkałem też takiego, który na ten temat nie chciałby wiedzieć więcej. Temat "spółek dorazowych" zafunkcjonował na rzeszowskich salonach. PiS zażyczył sobie dodatkowych informacji i zrobimy to 11 stycznia w Sanoku, a PO będziemy oświecać 14 w Rzeszowie. Ci lokalni posłowie, to całkiem normalni ludzie. Czasem tylko trochę zagubieni w lesie smoleńskim.


  Jeśli zatem mamy promować polskość, to właściwie co i kogo? Korwina Mikke, któremu nasze państwo przeszkadza!!!!!!!
 • Aureliusz 22.12.2012 11:12:03
  Szanowny panie zbytnio naczytał się pan... w zasadzie nie wiadomo czego.

  Narodowość i poczucie wspólnoty z daną narodowością to nie tylko i wyłącznie geny. Powiedziałbym, że geny są tu sprawą podrzędną. Dam panu taki przykład. Podczas okupacji mój dziadek był świadkiem jak sąsiad choć Polak z pochodzenia podpisał Volkslistę powołując się na niemiecko brzmiące nazwisko (brzmiało niemiecko gdy się go po niemiecku czytało, a polsko jak po polsku, ot nikt nie wiedział skąd się takowe mu wzięło). Był też inny, który dziadka miał Niemca a który nijak polskości wyrzec się nie chciał i który życiem to przepłacił w jakimś KL. Proszę mi powiedzieć, który z nich był Polakiem?

  Nie wiem jak u innych narodów ale Polakiem jest ten kto się nim czuje i który gotowy jest to udowodnić. Przy czym nie musi to być zaraz ofiara z własnego życia. Może to być odmowa szkodzenia Polsce.
 • Jezeli mozna ...To
  siedzibe proponuje w Brazylii, Brazylijczycy sa B. pozytywnie* nastawieni do Polakow* - przekonalem sie o TYM osobiscie.


  * zawdzieczany Duzo dzieki naszemu papiezowi
 • nikander 22.12.2012 11:22:31
  Mnie do tego nie trzeba przekonywać.

  Chciałbym jednak wiedzieć czy p. Opara chce współpracować:

  "Jeśli zatem mamy promować polskość, to właściwie co i kogo? Korwina Mikke, któremu nasze państwo przeszkadza!!!!!!!"

  z takimi osobami?
 • @mnich zarazy 11:23:19
  Na miano Polaka nie zasługuje ten kto handluje ziomkiem lub sąsiadem. Kto go upadla lub okrada. Reszta to sprawa trzeciorzędna.

  Zawsze wkurza mnie fakt ilustrowania polskości kontuszem lub sutanna.
 • No to ja zgłaszam swój akces, bo pomysł mi się podoba.
  Najchetniej bym się w idział w roli przewodniczacego kapituły. Sądze, że wynagrodzenie, powiedzmy w wysokości połowy wynagrodzenia członka Rady Poliktyki Pienieznej mnie zadowoli-dlatego porównanie z tym stanowiskiem, gdyz nie sądza, aby "kapituła" zbierała się częśniej niż Rada Polityki Pienięznej.

  Nie mam wad Polaków - znakomicie pracuję w grupie i jestem zdyscyplinowany.
  Wobec powyższego absolutnie nie będzie dla mnie problemem współpraca z Prezesem Instytutu Szlaku Bursztynowego, czy Prezesem NET-Skoku.
  Bo rozumiem, ze finansowanie działania SKARBCA i Instytutu Szlaku Bursztynowego będzie finansowanie własnie z zysków tegoż NET-SKOKU co na bazie Nowego Ekranu właśnie się wykuwa.
 • @mnich zarazy 11:28:16
  No ja tu robię za dyżurnego pożeracza JKM i wiem dlaczego zbieram same jedynki pod notkami.
 • @mnich zarazy 11:28:16
  jezeli ktos ...jezeli wogole sie ktos taki znajdzie, ktory postawi - na wygladniala szkape- sam sie automatycznie wykluczy ...


  ...w tym nieszczesliwym kraju - przy tylu nieszczesciach - mamy jeden pozytyw, mianowicie - znamy kto jest kto.
 • nikander 22.12.2012 11:29:12, nikander 22.12.2012 11:31:16
  Mnie też to śmieszy.

  Korwinowcy... czy warto się przejmować ich 1? To zaślepieni fanatycy.
 • @nikander 11:29:12
  "Zawsze wkurza mnie fakt ilustrowania polskości kontuszem lub sutanna."

  Diabła też wkurza święcona woda ale gdzie Tobie do Niego.
 • @mnich zarazy 11:46:15
  Szanowny Panie,
  Korwinowcy to jest garstka ludzi myślących i gdyby ich posłuchano na początku lat '90 (trzech było wtedy w sejmie) to dzisiaj wszystko by wyglądało inaczej i to Angole przyjeżdżały by do Polski na zmywak.

  Zwracam też uwagą na właściwy dobór słów, bo tego typu "ekspresja" to może jest dobra w TV czy Sejmie, ale nie na NE,
  Szczęść Boże


  Za słownikiem języka polskiego:

  fanatyk ‹fr. fanatique›
  1. książk. «osoba ślepo oddana jakiejś ideologii, religii itp., nietolerancyjna w stosunku do innych»
   Fanatyk religijny.
  2. pot. «ktoś, kto z pasją oddaje się jakiemuś zajęciu, wielbi kogoś, coś»
   Fanatyk muzyki techno.
  m III, DB. -a, N. ~kiem; lm M. ~ycy, DB. -ów.
 • @Ryszard Opara
  "Historia Narodu Żydowskiego – jest również dobrym przykładem do naśladowania."
  ==============

  Ostrożnie z takimi kontrowersyjnymi opiniami, wskazaniami, wzorcami. Należy od razu uszczegółowić co się ma dokładnie na myśli. Cywilizacja żydowska jest nam biegunowo obca, do żydów mamy mocno ograniczone zaufanie (delikatnie to mówię, święta idą) i generalnie domyślam się że mamy zachować żywotność tego arcychytrego narodu-grupy religijnej-społeczności geszeftu, słowem swoim ziomali. Mamy się wspierać jak oni, ale będąc sobą na bazie swoich katolickich wartości cywilizacji POLSKIEJ.

  Światowa diaspora Polaków powinna być znacznie mocniejsza, też miałem pomysły na taką organizację i to już wiele lat temu. Natomiast nazwa sugerowana jest słaba, a siedziba w Szwajcarii śmierdzi klimatami masońskimi. To ich matecznik. Nie te czasy że łykniemy każdy pomysł bezrefleksyjnie. Jednak sugeruję siedzibę w Polsce, póki jest to możliwe, albo na sam start, a dalej się zobaczy, zapewne w końcu poza Europą.
 • @Provoc 11:29:59
  "Najchetniej bym się w idział w roli przewodniczacego kapituły. "

  Nawet skrzętny dobór kapituły nie zapobiegnie temu, że najdalej po 10 latach stosowania "demokratycznych procedur" będą tam sami żydzi,
  Szczęść Boże
 • @circ 10:24:30
  "Taką organizację należy stworzyć tylko poprzez porozumienie z już istniejącymi ośrodkami
  takimi jak organizacje polonijne obydwu Ameryk (Kobylańskiego) i Związek Narodowy Polski, który ma genealogiczną bazę danych Polaków. Dołączyć muszą małe grupki już istniejące w Polsce."

  BARDZO SŁUSZNA UWAGA, która b e z w z g l ę d n i e musi być dochowana dla zapewnienia powodzenia takowej akcji/działaniu,
  Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo
 • @panMarek 11:57:43
  Co prawda biologia zaczyna upodabniać mnie do diabła, ale do diabła myślącego. Każde łajdactwo, nawet skropione wodą święconą, dla mnie pozostaje łajdactwem.

  A Polacy to wyglądają normalnie. Proszę wyjść na ulicę i popatrzeć.
 • @Autor
  "W obecnych czasach, zdominowanych ideologią globalizacji, istnienie większości narodów cywilizacji łacińskiej jest zagrożone. Celem globalizacji, jak wiadomo, jest przejęcie kontroli nad światem za pomocą instrumentów finansowych."
  ======================

  NWO tworzy się jednak nie tylko w zniewoleniu przez finansjerę w czym bardzo pomagają giełdy, wymienialne waluty jak nasza złotówka, czy wspólne dla wielu krajów jak euro, czy globalny dolar. To dużo bardziej złożony projekt i kiedy któryś kraj nie pasuje do szablonu jak Serbia, Irak, Afganistan, Libia zwłaszcza, czy teraz Syria, IRAN, to się je atakuje czym? Dolarami? Zbrojnie jednak klasycznie albo wspierając miejscową "opozycję" (więcej wśród nich zawodowych najemników), którą lud będzie za parę lat przeklinał jak my większość działaczy KOR, solidarności teraz w PO, nawet w SLD itd

  W globalizacji pomagają też globalne organizacje jak ONZ, który zasłużenie ma w Polsce coraz gorszą opinię podobnie jak NATO, nie mówiąc o UE. Globalne umowy narzucane wszystkim to czyste NWO. Temu trzeba się sprzeciwiać także w skali globalnej i to jest racja. Nowa organizacja Polaków, dla POLSKOŚCI i Polski jest niezbędna, całkiem nowa.

  Istniejące niech sobie działają, jeżeli zechcą się przyłączyć, czy współpracować to wspaniale. Wiele z nich jest jednak mniej lub bardziej trefnych. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, być może wynika to ze złych liderów, może całych zarządów, bo nie wierzę żeby ogół szeregowego aktywu, żeby większość zwykłych członków działała w złej wierze świadomie. Wierchuszka trefna, ale doły są tego nieświadome (my to lepiej widzimy z kraju), albo nie są wstanie tego zmienić, dlatego potrzebna całkiem nowa organizacja.

  Jeżeli nie będzie startowała w Polsce, to wg mnie nie powstanie realnie z zasięgiem na cały świat. Tam gdzie powstanie będzie najmocniej oddziaływać i tyle. To nie PRL, jednak teraz można wystartować w tej Warszawie i uparcie to będę sugerował. Będzie okazja do zjazdów Polaków z całego świata w Ojczyźnie. Natomiast oddziały organizacji muszą powstawać sukcesywnie w każdym kraju gdzie są Polacy, a dalej w tychże krajach w poszczególnych miastach, okręgach z większymi skupiskami Rodaków.

  O ile wyrażałem sceptycyzm co Pana aspiracji na prezydenta Polski tak z marszu bez jakiegoś etapu pośredniego dla uwiarygodnienia się... to jednak kierowanie taką organizacją, to wręcz idealna misja dla Pana. To nie ulega żadnej wątpliwości, pełne poparcie. Jeżeli nie Pan, to KTO? Jeżeli Pan dokona tego dzieła (z nasza pomocą, inspiracją), to kto wie co będzie dalej, ale już taki pomnik da Panu nieśmiertelność w panteonie zasłużonych Polaków. Żydzi mają pełno takich organizacji, nie tylko oni, globalnych stowarzyszeń pełno i to od dawna, jeszcze ludzie statkami podróżowali itd przed stuleciem. Sama finansjera, masoneria i właśnie żydzi mieli globalne kontakty od bardzo dawna, pora na Polaków, tym razem na serio, wielka skala, rozmach.

  Organizacja ma być masowa, otwarta dla wszystkich, integrująca Polaków z całego świata i tych co mają korzenie polskie we krwi, w historii swojego rodu. Takich np Amerykanów jest bardzo wielu, niektórzy chcą być z tego dumni, albo są jak są dumni Irlandczycy itd.

  Ma skupiać nie tylko Polaków z formalnym obywatelstwem polskim, paszportem polskim, narodowości polskiej (po rodzicach), ale osoby korzeni polskich którzy niestety je zatracają po nieraz odległych przodkach, ale zawsze można je ukorzenić na nowo, organizacja będzie też "ukorzeniaczem polskości". To pozwoli praktycznie w każdy kraju świata zbudować nowy ośrodek polskości, ośrodek lobbingu polskiego interesu także, dobrego imienia, polskiej racji stanu, także umocnienie katolików. Należy postawić też na kontakty gospodarcze, wspólne media. Brak takiej idei sprawił iż nie mieliśmy wystarczającego wsparcia podczas powstań narodowych, a słabość Polonii po 1939 pogrzebała szansa na wolną Polskę po II wojnie. Jeszcze podczas I wojny było znacznie lepiej, Paderewski dużo wskórał w USA.

  Taka organizacja w razie czarnego scenariusza może ratować Polskę, Polaków, da szansę na restytucję naszego państwa po nowej zawierusze dziejowej. Jak Feniks z popiołu, zawsze musimy tak wstawać w razie czego, ale lepiej żeby już do tego "czegoś" nie dochodziło, starczy nieszczęść na taką skalę o jakiej się nie śni światu, przecież świat bardzo mało o tym wie. Wiedzą o żydowskim holokauście najwięcej, głównie to że to sprawka Polaków... tak sprawy wyglądają.
 • "NARÓD MOŻE ROZWIJAĆ SIĘ DOBRZE BEZ PAŃSTWA" - CO TO ZA BZDURY !!!!!!!!!!!!!!!!!
  .
  Ryszard Opara:
  "Państwa tworzą ludzie, narody stworzył Bóg –Naród jest ważniejszy od
  Państwa. W XIX wieku, Polacy dowiedli, że naród może rozwijać się (i to
  całkiem dobrze) bez państwa. ......"
  ===========================================

  Cytat: "naród może rozwijać się (i to całkiem dobrze) bez państwa"

  Co to za bzdury ????!!!!!!!! Co do za nonsens ???!!!!!!!!

  To wręcz dywersyjna powtórka ze strasznej przeszłości !!!!!

  Gdyby Konfederacji Barskiej - która była odpowiedzią na narzucony Polsce

  przez Rosję w 1768 "Traktat o wieczystej przyjaźni" - udało się

  zapobiec zaborom i zachować kontynuację Państwa Polskiego

  dzisiaj Polacy byliby narodem 100 milionowym nie muszącym drżeć

  o swoją przyszłość !!!! A tak:

  kości milionów Milionów Polaków są rozrzucone po Syberii !!!

  Miliony Polaków zostały siłą zrusyfikowane lub zgermanizowane !!!

  Dziesiątki milionów wyemigrowało za chlebem - USA, Kanada,

  Ameryka Południowa. W Zagłebiu Ruhry milony Polaków zbudowały

  niemiecki przemysł zanim zostały zgermanizowane itd. itd.

  Jest prawda oczywistą, że bez własnego państwa każdy naród zginie

  albo w najlepszym wypadku zostanie zdegradowany, zniewolony

  i wynarodowiony.

  PAŃSTWO POLSKIE JEST NAJWIĘKSZYM DOBREM POLAKÓW !!!!

  bez niego Naród Polski - żyjący w najgorszym geopolitycznym

  miejscu na Ziemi - znajdzie się na drodze do eksterminacji !!!!!
 • O czym piosenka to ta stoi
  Kolejny zgrabny teks o niczym. Taka instytucja zawsze będzie skażona poglądami swoich założycieli niekoniecznie zgodnymi z poglądami większości.
  Kilkadziesiąt linii sloganów i pobożnych życzeń jedyna prawda jaka się tu objawiła to
  „ Największą przywarą narodową jest niemożność życia w zgodzie, pracy w zespole i notoryczny brak dyscypliny. Należy zrozumieć i uczyć się na błędach”
  Osoba która będzie potrafiła doprowadzić do wykorzenienia tych przywar stanie się mężem opatrznościowym. Autor na takiego się nie zapowiada
 • @Cezary Bialik 15:15:48
  W 100% podzielam zdanie, poniewaz najpierw trzeba dać przykład organizacji pracy i wymagać od siebie, a confabulacje i za każdym razem inne nic nie dają!
  Pozdrawiam.
 • @ All
  Szanowni Państwo,

  Dziękuje uprzejmie za wszystkie komentarze, w większości nie na temat, negatywne i krytyczne. Przyjmuję to z pokorą i należnym szacunkiem.
  No cóż, nawet w tak małym gronie kilkudziesięciu osób (Polaków) na NE, nie potrafimy znaleźć wspólnego języka. Przykre to, ale taka prawda.

  Widzę, że przekonanie większości Narodu jest lub będzie niemożliwe - przynajmniej dla kogoś takiego jak ja.

  Ale będę pisał, przekazywał swoje przemyślenia. Będę walczył o prawdę i lepszą przyszłość dla mojej ukochanej Ojczyzny. Nigdy się nie poddam.
  Takie moje przeznaczenie.

  A tymczasem ciśnie się na usta:

  "Polały się łzy - na moją młodość durną i chmurną
  Na mój wiek męski - wiek klęski..."

  Życzę wszystkim przyjaciołom, zwolennikom a także adwersarzom:
  Wesołych, pogodnych i rodzinnych Świąt - z Panem Bogiem.

  Ryszard Opara
 • ble ble ble
  to mozna byc poakiem i nie katolikiem?

  Umowmy sie jestesmy sredniej wilkosci narodem ze srednio-niska lista osiagniec.

  Ok tworzcie sobie SNP ale z wlasnej kasy a nie podatkow.
 • @ssak 11:17:08
  co w tym podrecznku napiszecie o Walesie i Michniku?
 • @mnich zarazy 10:58:57
  Jaka jest definicja liberalizmu. Co to oznacza? Moim skromnym zdaniem -
  liberalizm, to całkowita bzdura - utopia. Za pomocą takich teorii, ludzie próbują kreować własne osoby - własne EGO.

  Nie wierzę w liberalizm, tak samo zresztą jak i demokrację, która być może kiedyś była w starożytnej Grecji. Ale tylko przez krótki okres czasu. Bo Demokracja i Liberalizm - nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
  Demokracja Grecka upadła, bo Państwo nie miało siły. W schyłkowym jej okresie, każdy obywatel był biurokratą. Nikt nie pracował, nie wojował Znane są absurdy, gdzie w sądach, jednego skazanego - sądziło kilkuset sędziów.!!!

  Obecnie Demokracja praktycznie nie istnieje. Jedyne może kraje, w których jeszcze funkcjonuje to Szwajcaria, Skandynawia (Norwegia). Kraje bardzo zamożne, społeczeństwo wykształcone - które na demokracje stać.

  Nigdy nie popierałem ani też nie propagowałem liberalizmu. JKM to dosyć ciekawa osobowość - nie jest promowany.
  Nowy Ekran - jak wielokrotnie pisałem jest bez cenzury, otwarty dla wszystkich piszących - a więc również JKM. To wszystko.

  Ukłony
 • Ryszard Opara 22.12.2012 16:46:35
  Dziękuję za odpowiedź.

  Również kłaniam się.
 • Bardzo ciekawa inicjatywa...
  Rzeczpospolita jest praktycznie rozproszona po całym świecie, wiec takie zebranie Jej do kupy musi zaoowocowac przywróceniem niepodległości.
  Wydaje mi się jednak, że bardzo ważnym jest to odwołanie się do naszej Historii i związanej z nią Tradcyją Chrześcijaństwa. To są ta filary naszej Tożsamości Narodowej które obok całego bogactwa Polskiej Kultury spajają Naród Polski na całym świecie.
  Uważam także, że tylko i wyłącznie takie właśnie sformułowanie tych założeń, zasad Skarbca, będzie stanowio o jego... WIARYGODNOŚCI...
 • @ramirez301 16:42:50
  ramirez, ale wyobrażasz osbie że byłbys niewierzącym w jakimś kraju islamskim?... Więc ciesz się że żyjesz w Kraju Chrześcijańskim i broń Go, bo jak chyba widzisz, Islam jest juz na nszych granicach. W Belgii islamscy radni żadają ogłoszenia Beligii krajem islamskim
  http://marucha.wordpress.com/2012/11/14/bruksela-kolebka-szariatu-w-europie/
  Wiec, różnej maści ateiści... SZANUJCIE SOBIE CHRZEŚCIJAŃSKĄ POLSKĘ
 • @Ryszard Opara 16:30:04
  Nie bardzo wiem czemu taki płaczliwy ton.
  Przedstawione zręby organizacji odnajdują się w narodowej megalomanii . Zgrabnie się w niej plasują ale nie wnoszą nic pozytywistycznego i spotyka ją to na co zasługuje.
  Wielkich bohaterów u nas zatrzęsienie tylko cegieł nie ma komu nosić.
 • @night rat 18:54:58
  oby była to duża fala a nawet tsunami nawróceń, bo inaczej to czarno to wszystko widzę.
 • @Ryszard Opara 16:46:35
  Panie Ryszardzie

  Obserwuję z niesmakiem to co się na tym portalu dzieje. Pora coś z tym zrobić. Tyle ile znam Polaków to oczekują oni kogoś, kto zorganizuje tę drzemiąca w narodzie siłę. Z jej istnienia Polacy zdają sobie sprawę. Sądzę, że jednak powinniśmy mniej entuzjazmu przywiązywać do NE jako wzorcowego medium wolności wypowiedzi. Z niektórymi modami ekonomicznymi wyraźnie nie powinno nam być po drodze.
  Jeśli ktoś ma kłopoty z odpowiedzią na proste pytania:
  1. Czyją własnością jest wyemitowany pieniądz (obojętnie czy w formie długu czy w oparciu o formułę Locka Ricardo)
  2. Czyją własnością jest przyrost aktywów firmy finansowany w ciężar kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.
  z tym powinniśmy wziąć rozbrat. JKM zapewnia klikalność ale 99% negatywnego elektoratu. Nurty katolickie też powinny uwzględnić obecne rozstrzygnięcia konstytucyjne w zakresie wolności sumienia.

  Powiem prosto. W takim kształcie jak jest to portal ten trudno polecać ludziom rozsądnym.

  Powiem krótko: albo promujemy SGR albo tolerujemy ordyńców w granicach.
 • @nikander 19:12:01
  To Pan szaleje na NE ze swoimi antykatolickimi dygresjami, po co pisać w tym stylu i łączyć dyskusje o gospodarce z "tym" co cytuję? Podobne do powyższego, ale "szersze" w jakże "budującej"
  treści.
  =================================
  "JP II to może uchodzić za autorytet na jakich zapyziałych wioskach zagubionych gdzieś w Beskidach. W swoich bardzo "ślicznych" pismach nigdzie nie odnosi się do zasadniczych kwestii związanych z elementarną uczciwością a mianowicie:
  1. Czyją własnością jest wyemitowany pieniądz (obojętnie czy w formie długu czy w oparciu o formułę Locka Ricardo)
  2. Czyją własnością jest przyrost aktywów firmy finansowany w ciężar kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa.

  Jako taki, jawi się jako kolaborant światowego złodziejstwa. Z Polakamu mu nie po drodze, bliżej z Żydami.

  Jeśli już szukać patronów to wśród Polaków, którzy oprócz ślicznego pisania pozostawili po sobie namacalne dowody dobra: Stanisław Staszic, Marian Wieleżyński, Jerzy Zdziechowski i chociażby Ksawery Drucki Lubecki.

  Polsce gospodarza trzeba a nie klechy.

  nikander 22.12.2012 06:33:56"
  ========================
  http://marekkajdas.nowyekran.pl/post/83657,klub-ruch-narodowy-na-ne-doktryna-narodowa-na-podstawie-mysli-jana-pawla-ii#comment_714181

  Co to ma być? Promocja SGR w stylu Nikandera? SGR której (odmiany zgodnej z kanonem katolickim) niewątpliwie rzecznikiem jest osoba Papieża i instytucja Kościoła Rzymskokatolickiego w ramach Katolickiego Nauczania Społecznego w tych dziedzinach? Takie pisanie właśnie nie sposób polecać ludziom rozsądnym, prędzej to trafi do tych od Palikota, czy SLD, ale ci są liberalni gospodarczo. Pana oślepia ten powiedzmy antyklerykalizm, ale to już coś więcej, fobia niewątpliwie antykatolicka, antychrześcijańska. Zauważyłem to już dosyć dawno, szkoda, bo się nasila, nie słabnie.

  Czy Staszic nie był księdzem, a więc "klechą" katolickim?
 • @nikander 19:12:01
  Sama SGR niestety nie przebije się. Jak nie mogła zaistniec gdy Gierek skłaniał się ku niej (pozwalając na rozwój prywacierstwa, badylarstwa. Powolny bo powolny ale zawsze do przodu) obok potęnego potencjału państwowego. Tak tym bardziej nie przebije się obecnie, bez tej "komunistycznej ochrony" SGR. Po prostu jesteśmy za cienkie bolki, dla tych gigantów mogących nas kupic razem z nami, co chyba własnie robią. Inaiwne gadanie że jak my dojdziemy do władzy to będzie sprawiedliwe niestety jest naiwnym gadaniem. Żadna demokracja nie wygrała jeszcze z filozofią dwóch neseserów (jeden ze złotem, drugi z... ołowiem)
 • @Marek Kajdas 19:28:49
  W obecnej sytuacji na świecie, tylko i wyłacznie nauki Jana Pawła II są jasnym, przejrzystym drogowskazem, także (a może przede wszystkim) w gospodarce. Jan Paweł II bardzo pozytywnie wyraził się o SGR, krytykującv jednocześnie antyludzkie działania tego Wielkiego Kapitału. Ale niektórych (także na NE) nie przekona sie do nauk Jana Pawła II, bo oni mają ambicje na karierę amerykańskigo pucybuta, który przepoczwarza się potem w Fantomasa:-) Im nie wystrczy parę milionów dochodu rocznie (na co bez problemu pozwala SGR), oni chcą kupowac całe kraje:-)
 • @Ryszard Opara 16:46:35
  brakuje mi na NE Kwaśniewsiego, Palikota, Urbana i wielu innych.. jeśli mamy mówić o wolności światopoglądu. Zastanawiam się czy powyżsi odmówili, czy też nie zostali zaproszeni? Na chwilę obecną jak obserwuję NE to promowana jest "prawica" wraz z wszelkiej maści oszołomami/pajacami. Brak lewicowych blogerów sprawia, że przekaz jest jednolity, lecz zafałszowany - a chodzi Panu o jedność Narodu jeśli dobrze rozumiem?

  W wielu kwestiach przyznaję Panu rację, ale.. no właśnie.. czytam wiele poza NE i mam trochę inny światopogląd. Moi ulubieni blogerzy z poza NE: Mizia (zbyt radykalny), FYM (oszołom dla większości społeczeństwa NE), Rolex (za wysokie IQ dla większości), Urbaś (droższy od Rybińskiego i Gwiazdowskiego?)

  Nadal uważam NE za najbardziej nie ocenzurowane źródło informacji, ale tu dzieją się dziwne rzeczy.. zamiast zatrudnić małpę za banana czy też stażystę z UP płaci Pan pensje niedojdą jak Pińscy, za bezsensowne przedruki. Odlećmy trochę od rzeczywistości, i co widzę: Opara prezydentem, a u jego nóg dwa psy półrasowe Pińskie.. Pan chce zmieniać Polskę/Świat, a u siebie ma burdel..

  Będąc Polakiem patriotą nie widząc innej możliwości zacząłem propagować NE wśród znajomych (czytelnicy GW-na). Oczywiście jak to oni, nie wgłębili się w treści na portalu, a wzięli pod lupę to co im pasowało.. czyli: J.Ch. na króla, JKM na Boga, Rybiński i Gwiazdowski są ekonomistami - hehehhehe.. no i dalej jazda która skończyła się na tym, że jestem prawicowym oszołomem (tego to nie kumam wogóle, bo do nowoekranowej prawicy jest mi tak blisko jak do palikotowej lewicy..)

  Aby nie było, że piszę nie na temat, to proszę o sprawozdanie ile Pan włożył do Skarbca Narodowego? milion, może dziesięć, miliard?? och.. to tylko Opara, a nie Kulczyk :( To ile????????????????????

  P.S. jestem "ZA" a nawet "PRZECIW".. Pana rola aby mnie/nas przekonać.. narazie to grafomania i dziwne reklamy na portalu :(
  Chce Pan mieć armię? chyba emerytów i rencistów. Pisze Pan populistyczne teksty co może trafią do debili, jest Pan w stanie zawalczyć o "oświecony" elektorat??
 • @wk..ny 19:43:20
  Kolego, lewicowi "blogerzy" (tylko i wyłacznie mimo że czasami jak kameleony zmieniają barwy) sa obecni w mediach mainstreemowych i wszyscy juz wiemy co oni myślą, co robią, itd, itd... chyba wpadłeś tu tylko na chwilę z...Księżyca
 • @oleg 18:08:15
  "Moim zdaniem powinniśmy skupić się na jednym podstawowym zadaniu, ma stworzeniu Ruchu Narodowego z wszystkimi potrzebnymi do jego działania strukturami, ścisłym kierownictwem, oddziałami terenowymi, z komórkami odpowiedzialnymi za organizowanie spotkań, konferencji, pochodów, obsługą prawną, porządkową, medialną, z czasem finansową.
  Niech pan stanie na czele tego Ruchu i przygotuje go do przekształcenia w partię polityczną zdolną do wzięcia udziału w najbliższych wyborach.
  To powinno być głównym i jedynym celem Nowego Ekranu w ciągu najbliższych trzech lat.
  A już od stycznia rozpocząć dyskusję, jakimi metodami, hasłami, programem pozyskać wyborców, jak dotrzeć i zaistnieć w głównych mediach, bez obecności, w których nie będzie żadnych szans na przekroczenie progu wyborczego.
  =========================

  Na czele całego, krajowego Ruchu Narodowego niech stanie póki co młody Winnicki w otoczeniu mądrych doradców, siła w młodości, na pewno nie był agentem w PRL :) acz jak pokazuje casus Pawła Kowala uwolstwo-pis-PJN można WSI służyć (hehehe doradzać, konsultować) i w III RP...

  Winnickiemu można dać szanse i dalej się zobaczy. Natomiast lider Klubu RUCH NARODOWY na NE to kwestia otwarta. Raczej nie p. Ryszard Opara, zatem kto?

  Nie wiem, jest blogerem i p. Zawisza będący w tym od środka na samej górze nawet, ale ostatnio mało bloguje i z ciemnym ludem ne-onautów NE nie bardzo chciał debatować, zbyt cenny własny czas, duma, jesteśmy niemili, za ostrzy? Bloger powinien jednocześnie komentować, inaczej jest raczej tylko typowym publicystą, felietonistą. Nie będzie łatwo kogoś wyłonić z blogerów NE, dla mnie (jakby co, jakby były takie propozycje) to za duża rola żeby było jasne raz na zawsze. Zawsze będą kontrowersje, poza tym czy musi to być wyrazisty lider? Niech to będzie dobry organizator, przewodniczący klubu, rzecznik dla mediów, łącznik. Może to być... kobieta. Są takie o poglądach patriotycznych, ale na tyle... NARODOWYCH? Może i są.

  Natomiast p. Ryszard znalazł sobie w tej nowej idei (dla mnie nie nowej) naprawdę niszę doskonałą dla siebie jako przedstawiciela emigrantów, którzy wrócili do Ojczyzny. Inni nie wrócili, a mogli po 1989, mogą. Wielu wracało jeszcze do PRL, bo cóż im groziło po 1956? Praktycznie nic poza próbami zwerbowania.

  Jestem za tworzeniem globalnej organizacji, będzie to szansa także dla Ruchu Narodowego, przecież można stworzyć w oddziałach organizacji jakąś sieć kontaktową RN w poszczególnych krajach, namiary, łączników, koordynatorów. Będziemy mieli RN obecny wszędzie i jak dobrze pójdzie to kiedyś oddziały RN zagranicą :)

  Inne kwestia to zintegrowanie choćby części społeczności NE w projekt społeczno-polityczny. Sugeruję drogę w kierunku parlamentu obywatelskiego i kreacji nowej sceny politycznej. Ruch narodowy już jest, są obecne istniejące realnie partie, organizacje, mogą pojawić się nowe kluby jakich nie ma i nie będzie nigdy w naszym ksesejmie, np KLUB KATOLICKI.

  Do wyborów to już trzeba jeszcze większej konstrukcji wyborczej, komitetu obywatelskiego w którym liderem będzie Ruch Narodowy Winnickiego, ale który musi pozyskać jak najwięcej partnerów, sojuszników żeby start był poważny nie po 1-4%, ale po 10, a może 20%. Społeczność NE będzie oczywiście także liczącym się uczestnikiem takiego startu.
 • @wk..ny 19:43:20
  I ciesz się że mieszkasz w Chrześcijańskiej Polsce, bo tylko tu możesz byc mocnym w gębie oszołomem lewicowym, prawicowym, centralnym itd,itd... Spróbuj tej sztuczki w jakims kraju islamskim. A jak byc może w tego księżyca już widzisz... Islam jest juz pod naszymi granicami. Wiec szanuj tą Chrześcijańską Polskę
 • @Bozon...
  zmienił się w ozon. Puff!
 • @Marek Kajdas 19:28:49
  Mam sporo dowodów na to, że wysoko cenię Karola Wojtyłę jako człowieka, osobę duchowną i filozofa (neopersonalizm). Jednak tego co tu Pan wyprawia na NE tolerować nie można i to z kilku powodów. Po pierwsze, kościół katolicki oficjalnie nie chce się wikłać w politykę i jest to zgodne z oficjalna doktryną w tym zakresie. Po drugie to za zarzucane komuś "zbolszewizowanie" w Polsce można iść do pierdla. Proszę wybaczyć, ale na mnie ze ściany spoglądały prawosławne ikony i jak będzie trzeba upomnę się o swoje.

  Do diabła, politykę tu mamy robić czy kółko różańcowe.
 • @Marek.Lipski
  Nawet gdyby siedziba tej organizacji (która zapewne jeszcze długo nie powstanie) była na Marsie, to także będzie inwigilowana. Chcecie nam wmówić że służby sowieckie, PRL, żydowsko-masońskie i pieron wie jeszcze jakie nie działały w środowisku emigrantów, Polonii, Polaków poza granicami PRL??? Mowa także o okresie przed 1980.

  Trzeba normalnie działać bez spiskowania i służby mogą nas w d... PO-całować. W Polsce organizację wzmocnimy będąc na miejscu, a gdzieś w Brazylii... nawet w Szwajcarii... nie, nie widzę tego nawet mimo tego że sytuację poprawia internet.

  Trzeba ją powołać w 2013 w siedzibie NE w Warszawie i nie płakać nad brakiem poparcia, ale je wypracować. Rozumiem że to ma być rodzaj federacji osób prawnych z otwarciem na fizyczne jako wspierające. No cóż, to trochę szablonowe. Zbyt łatwo to ustawić. Przydałby się status dający normalne, pełne możliwości działania osobom fizycznym, wtedy miejmy nadzieję z czasem napłynie naprawdę świeża krew, a nie tylko same stare wygi już sobie żyjące z organizacji którymi rządzą w poszczególnych krajach. Oni właśnie mogą być trefni i kolejna organizacja będzie FASADOWA.
 • @nikander 19:52:17
  Szanowny Kolego, bardzo jest cenne, to o czym piszesz, natomiast nie można działac bez TWARDEGO ZDEFINIOWANIA PUNKTU ODNIESIENIA. Taki właśnie brak definicji, jest obecnie bardzo juz jaskrawo widoczny w tej całej liberlalnej Europie. Po prostu brak definicji to jest- jak widac- PUSTE MIEJSCE, które z całą pewnością zostanie zapełnione. W tym akurat przypadku Islamem. A jak wiemy, wtedy nie będzie już miejsca na RÓŻNORODNOŚC W JEDNOŚCI.
 • Nieporozumienie
  Panie Ryszardzie, ( znamy się) , z całym szacunkiem,
  czemu Polacy mają być niby narodem wybranym ?
  Kto to zadekretował ? To niestety wyraz megalomanii narodowej.
  Jestem dumny z faktu przynależności do narodu polskiego , ale nie stawiam się ponad innymi narodami.
  To nie znaczy,że chciałbym ukrywać nasze sukcesy - przeciwnie.
  W kwestii sojuszów - Brazylia i Chiny ... ten pomysł przypomina mi chęć wstąpienia Polski do NAFTA - fajnie brzmi ale kompletnie nierealnie.
  W przeciwieństwie do Pana nie widzę zagłady polskości za horyzontem i tak uważa ogromna większość Polaków , zwłaszcza młodych.
  Pozdrawiam
 • @Jan Paweł 19:51:57
  Chrześcijaństwo albo Islam.. jesteś bardzo ograniczony.. ja mieszkam w Polsce, jestem Polakiem. To nie ma nic wspólnego z religią, chrześcijaństwo czy też islam to taka sama sieczka intelektualna dla takich jak Ty. Wyobraź Sobie, że chrześcijanie jak i inne religie wielbią tego samego "Boga", tyle że nie mają pojęcia o co chodzi, na komendę klęczą i śpiewają w kościołach, bez sensu, bez refleksji, jak wytresowane zwierzęta.. Jestem za Polską mądrą, bez skaz judaizmu, katolicyzmu czy też islamu.. Mam swoje wartości ponad czasowe, ponad religijne. Mam nadzieję, że nie jestem sam, a to co Wy proponujecie nie trafia do większości. Ma być zgoda ponad podziałami, a tu mi oszołomy tacy ja Ty wyskakują z chrześcijaństwem..
  Wytłumacz mi proszę "Islam jest pod naszymi granicami". Zajęli już Czechy, czy może w Niemczech Islam jest religią narodową?
 • @Jan Paweł 20:26:01
  Proszę się nie obawiać. Nie będzie tu żadnego islamu. Będzie tak jak jest ale - być może - z bezodsetkową bankowością islamską. Katolicyzm był najsilniejszy wtedy, gdyśmy się nikogo nie obawiali. Jak zaczęliśmy walczyć o wiarę sprowadziliśmy na kraj same klęski. Ale to było dawno i nie wiadomo czy prawda.
 • @wk..ny 20:30:10
  przeczytałeś artykuł, do którego link Ci wstawiłem? Piszą tam że Beligii na razie za wczesnie na Islam, bo musieliby poobcinac za dużo rąk... Ale już pracują nad tym. W niemczech zaczyna byc podobnie. Więc chyba dlatego do Polski wciska się niemiecka Monarchia, bo chyba juz czuja pismo nosem. Zamiast pilnowac niemieckich wartości narodowych, to szerzyli liberalną tolernację, a teraz kombinują jak wejśc do jeszcze Chrześcijańskiej Polski
 • @Jan Paweł 19:47:19
  Gwiazdowski i Rybiński oraz kilka sierot po PiSie jest obecnych w mediach mainsteemowych.. masz rację, jak kameleony zmieniają swe barwy, jak z komunisty Balcerowicz stał się liberał Balcerowicz.. P.S. na Księżycu wszystko po staremu, Amerykanie jeszcze tu nie dotarli :P
 • @nikander 20:31:28
  Jednak, co kumu szkodzi Konstytucja oparta o Dekalog.
  Nie kradnij tzn nie kradnij, nie jak jest obecnie, że dotyczy to tylko do pewnego pułapu, nie mów fałszywego świadectwa... gdzie obecnie w sądach w obronie własnej (i nie tylko) można legalnie mówic fałszywe świadectwo... Nie zabijaj... także przy pomocy szczepionek i GMO itd, itd...
  Bronimy sie od tego Dekalogu a wszyscy dostajemy popalic w wyniku braku jego nadrzędności na Konstytucją
 • @wk..ny 20:51:35
  masz przynajmniej poczucie humoru:-) to cieszy:-)
 • @Jan Paweł 20:26:01
  Żaden twardy punkt. Ogólny wektor: cywilizacja łacińska i wolność każdego człowieka. O granicach ww. decydują sędziowie demokratycznie wybrani przez daną zbiorowość, którą później sądzą. Gdy nie podoba się zbiorowości jak ją sądzą - przestają być jej sędziami. Państwo ma konkretne zadania (obronność, dyplomacja, itp.) i tylko je realizuje. Nie ingeruje w sprawy rodziny oraz życie poszczególnych zbiorowości i jej członków (ew. tylko na zasadzie wyjątku).
 • @Jan Paweł 20:50:57
  sorry ale linka nie widzę :( abstrahując od tego, Belgia to nie Polska. A co do obcinania rąk, to by było ciekawe zjawisko, jakby wszyscy w knesejmie głosowali poprzez wciśnięcie przycisku brodą czy też nogą :) P.S. jak by nie było, to islam poradził sobie ze złodziejstwem..
 • @nikander 19:52:17
  " Proszę wybaczyć, ale na mnie ze ściany spoglądały prawosławne ikony"
  ================

  Zatem o to chodzi? Jako prawosławny zwalcza Pan "klechy" katolickie jak Bł. Jana Pawła II? Miło poznać tolerancyjnego prawosławnego :) Tak Pan nic nie zdziała wśród katolików. My nie atakujemy prawosławia.
 • @Jan Paweł 20:58:23
  Dekalogu powyżej 3-go przykazania nie kwestionuje nikt. Jednak aby działały normy prawne czy moralne to muszą być egzekwowane. Kościół od tego umywa ręce więc ewangelię musi wyręczyć kodeks cywilny, karny, administracyjny, handlowy. Tu powiem jasno: grzechów odpuszczenie mi nie pasuje.
 • @Marek Kajdas 21:14:29
  Daleko mi do wojny religijnej. To nie atak na kościół, to atak na Ciebie i Tylko Ciebie.
 • @wk..ny 21:02:15
  pewnie zapomniałem wstawic link:
  http://marucha.wordpress.com/2012/11/14/bruksela-kolebka-szariatu-w-europie/
  Myślę że teraz przejdzie. Pozdro:-)
 • @Prezydent RzBiK 21:00:37
  "wolnośc każdego człowieka" - czy nie jest to jakaś utopia? Jak to zagwaranotowac?, bo wszystko jak najbardziej jest słuszne...
 • @nikander 21:18:29
  Oczywiście że pierwsze trzy przykazania nie dotyczą żadnych kodeksów prawnych a są tylko i wyłącznie kwestią sunienia każdego z nas. Jak zaś wiemy z naszej Historii można było chodzic do kościóła i byc niezłym rzeźnikiem i miec gdzies, zasady i moralnośc...
 • @Prezydent RzBiK 21:00:37
  Rozumiem że w sprawach gospodarczych, państwo chroni swoich obywateli (jak robia to- jakby z ukrycia- w innych państwach) poprzez wspieranie SGR
 • @Ryszard Opara
  "To może być też bazą wyjściową odbudowy świetności „Wielkiej Polski” – w konsekwencji kreacji Federacji Krajów Europy Środkowej (Od Skandynawii do Turcji: Słowianie + Węgry, Grecja, Bałkany).

  Przyszłość Wielkiej Polski to Federacja Krajów Europy Środkowej, oparta na sojuszu z Brazylią i Chinami – Azją i Ameryką Łacińską.

  SNP powinien zawierać sojusze z narodami spoza wpływów USA, Rosji i Niemiec.

  Sojusze czysto finansowe (Chiny, Indie, Afryka) – z uwagi na zasadnicze różnice kulturowe i światopoglądowe oraz np. Brazylia, Ameryka Łacińska (na bazie interesów oraz katolicyzmu). Zrobić z tego Polska specjalność."
  ====================

  Brawo za ujęcie geopolityczne i to w mojej ocenie dosyć trafne, zasadne, przyszłościowe. Kilka uwag do tego wątku. Odradzam snucie wizji dosyć sztywnego związku krajów wokół Polski, mamy dosyć tych sojuzów, unii, z tego nigdy nie ma nic dobrego, trwałego, w końcu narasta niezadowolenie, gorset krępujący wszystkich. Tak jest teraz z UE i całym tym systemem NWO przeróżnych umów, praw, które nam narzucono, które musimy przyjmować.

  Zatem KONFEDERACJA (Światowa, Globalna) MIĘDZYMORZA POLSKIEGO - to proponuję, nazwa robocza, ma wydźwięk informacyjny o co w tym chodzi, kto jest liderem i kto najwięcej ryzykuje...

  Zaczynamy od państw wokół nas, sugeruję Węgry i Skandynawię całą, może wtedy wejdą Czechy, Słowacja, kolejni z czasem. Koniecznie trzeba się przebić nad Adriatyk i Morze Czarne.

  Turcja. To ciekawa kwestia, w sensie geopolitycznym w interesie nie tylko Polski, ale pokoju w Europie byłoby jej pozyskanie do naszego Międzymorza. Będziemy mogli mediować między Turcją, a m.in Grecją utrzymując trwały pokój. Turcja będzie nas ryglować od południa, od całego islamu, od Azji i Afryki nawet. Nie wykluczam pozyskiwania kolejnych państw wokół Turcji i dalej z wyłączeniem Izraela. Uznaję ich za państwo sezonowe groźne dla ludzkości, dla pokoju światowego. Ich upadek i trwanie (rozwój w Wielki, nawet w Globalny Izrael) są jednakowo groźne... tak źle i tak niedobrze, groźnie.

  Zatem wychodzę ponad klasyczną cywilizację chrześcijańską, a tym bardziej samych Słowian w szerszą konstrukcję, bo tylko taka zapewne Polsce bezpieczeństwo, rozwój na skalę największą od zarania. To droga do globalnej mocarstwowości. Mały, ale sprytny (jak Izrael) gracz może także się liczyć nie tylko w Europie o ile będzie miał potężnych sojuszników.

  Jako partnerów nie wykluczam NIKOGO, w tym Niemcy, Rosję, USA zwłaszcza kiedy bardzo się umocnimy. Obecnie to jak proponowanie przyjaźni słoniom przez mrówkę. To utopia, nie będą nas traktować serio, nie będą się z nami liczyć, jesteśmy słabi, skolonizowani, rozgrywanie przez wszystkich, rozkradani. Te "przekształcenia własnościowe" trzeba będzie twardo odwrócić, to nam nie zaskarbi przyjaciół wśród tych co na tym stracą miliardy, wpływy.

  Sojuszników trzeba mieć jednak także wojskowych i tu trzeba popatrzeć na rankingi. Wysoko jest Turcja, kilka silnych państw Europy Zachodniej, ale właśnie Chiny, Indie, to potęgi do konwencjonalnych wojen, nie ma tylu rakiet, bomb żeby im nakopać. To syndrom wielkiej Rosji z którą nikt sobie nie poradził trwale. Ta sama zasada.

  Chiny mogą być naszym sprzymierzeńcem, a jednocześnie nie sprawi to że będziemy z tego powodu np celem dla NATO (z wyjątkiem niepewnych Niemiec które sprzymierzają się cyklicznie z Rosją, dawniej jako zaborcy Prusy-Moskale, intrygi cesarstwa niemieckiego z Rusią przeciw Polsce, Krzyżaków), zatem to bardzo zachęcająca droga. Z Chin możemy kupić licencje na tanią, a solidną broń idealną dla formacji Obrony Terytorialnej zwłaszcza. Postawią nam nawet całe zakłady z gotowymi liniami do masowej produkcji. Mają też natowskie kalibry, ale czy to istotne aż tak bardzo jakimi pociskami strzela broń jeżeli ma się jej produkcję, zapasy i zapewnione dostawy z Chin w razie czego?

  To samo Indie, to samo inne poważne państwa, oraz mniej poważne, ale za to bogate bogactwami naturalnymi, klimatem. Tam może wejść nasze górnictwo, hutnictwo, wszelki przemysł i rolnictwo w kształcie adekwatnym dla danego kraju, ich obywateli. Mamy know how na spółdzielnie, PGR-Y, farmy towarowe na wzór współczesny, niskotowarowe rolnictwo, ekologiczne, rodzinne, agroturystykę itd itp Dowolny kraj gdzieś w Afryce, czy na końcu świata od a do z jesteśmy wstanie podnieść i unowocześnić znacznie efektywnie niż WŁASNY. To ciekawe prawda? Kto nami naprawdę rządzi i dlaczego tak źle? Ano właśnie. Może Polska przyszłości to ziemia nie dla Polaków z wyjątkiem garstki takich drani jak ci z PO, SLD itd?

  I teraz Globalna (Światowa) Organizacja Polaków (GOP) w takim stylu proponuję nazwę, a nie (SNP) Skarbiec Narodowy Polski) mogłaby bardzo pomóc w tworzeniu Międzymorza Globalnego. Najpierw kontakty z obywatelami tych państwa, ich mediami, organizacjami, środowiskami opiniotwórczymi, tworzenie lobbingu, think tanków dla miejscowych, fundacji jak to robią w Polen-Polin-Polszy-Poland dosłownie wszyscy, a Niemcy to całkiem bezczelnie. Z czasem bezpośrednie rozmowy z ich politykami, nigdy nie stawiać na jedną opcję, zawsze rozmawiać z opozycją i obozem rządzącym, równowaga. To kontakty narodu z narodami, państwa z państwami, a nie cyrkowanie jako to robią przedszkolaki z PIS stawiając np na pomarańczowych upowców z Ukrainy, czy na republikanów w USA. Gówniarstwo, a nie geopolityka, to się kończy w lesie... niestety dosłownie w Smoleńsku.

  PiS to jawne lobbies żydowsko-amerykańskie i masonerii, kreatorów NWO. Ich polityka to dla nas pewna wojna z Rosją bez żadnego asa z naszej strony, klasyczny 17 września 1939 mamy murowany. A może i atak od Niemiec jako "wyzwolicieli", dosyć łatwo to przewidzieć. Tak samo jak bierność UE, NATO, ONZ, USA. Nic nie zrobią w naszej obronie, nie ma takiego państwa które w naszej obronie wypowie wojnę Rosji. Nawet czysto symbolicznie. To trzeba zmienić, bo taka sytuacja wręcz skłania do agresji, do wykorzystania sytuacji, naszej słabości, próżni geopolitycznej.

  Wojny teraz są błyskawiczne, nawet jednodniowe co do podstawowych założeń, później dobijanie, faza w której obrońcy już niewiele zdziałają, bo przegrali pierwsze minuty, godziny, dobę. Sama Rosja, (a zapewne wciągnęłaby do tego WNP - Białoruś, Ukraina) jest wstanie przygotować agresję, która spowoduje zajęcie Polski dosłownie w kilka godzin. Powiedzmy od północy do rana byłoby po wszystkim. Najlepsza pora to święta, np 24-26 grudnia, Sylwestra-Nowy Rok i zima generalnie. Wtedy się nie spocą.

  Chodzi więc o to żeby sojusznicy zareagowali od razu, od razu, od pierwszych minut. NATO nam tego nie zapewni, ani USA, oni lubią na wojny pojawiać się po kilku... LATACH. A jak to było w 1939 i przy powstaniach narodowych (w tym 1944, oraz walka Żołnierzy Wyklętych po 1945) z pomocą zachodu... to wiemy.

  To chyba wszystko, jeszcze raz podkreślam że Międzymorze i kontakty z krajami spoza (Niemiec, Rosji, USA=Izraela) muszą mieć kształt także osi militarnej, sojuszu wojskowego, współpracy w zbrojeniówce. Tu nie chodzi tylko o interesy gospodarcze, czy umacnianie (raczej zachowanie) chrześcijaństwa.

  Musimy PRZETRWAĆ być może III wojnę światową, być może z użyciem (oby nie naszym terytorium czy w pobliżu) broni atomowej i innej masowego rażenia, czy też będą wcześniej inne mniejsze konflikty po drodze, ale co było najważniejsze 1 września 1939, czy latem 1920? Obrona narodowa w całokształcie, ale najbardziej uzbrojeni, wyszkoleni obrońcy z DOBRYM planem, którego niestety nie było. Nie było też realnych sojuszników szybko, natychmiastowo reagujących w sposób odczuwalny nie tylko dyplomatycznie. Zresztą agresji Rosji świat do dzisiaj nie uznał jako... wojny. Uznano za wojnę dopiero agresję Rosji na Finlandię.

  Nie możemy liczyć na świat, albo musi to być wyjątkowa oś... właśnie taka jaka lansujemy, Polskie Międzymorze Globalne, Globalny Związek Polaków, takie inicjatywy są niezbędne.
 • @nikander 21:20:32
  "Daleko mi do wojny religijnej. To nie atak na kościół, to atak na Ciebie i Tylko Ciebie."
  ==============

  Przecież jestem WYJĄTKOWO (jak na NE) życzliwy SGR, to już zwolenników nieliberalnych rozwiązań też Pan atakuje, chce Pan całkiem sam zostać na NE ze swoimi ideami? Jeżeli tego nie wdroży kiedyś Ruch Narodowy, czy inny patriotyczny-obywatelski, a nawet czysto katolicki, to kto? Może PiS, a może sami prawosławni z Podkarpacia? Jak zareagują parlamentarzyści u których lansuje Pan swoje pomysły na wiadome spółki, jeżeli znajdą takie zapiski na NE wrogie katolikom, obrażające Błogosławionego Jana Pawła II? Jak oni się pokażą np w Radio Maryja czy u swoich katolickich, chrześcijańskich wyborców na ogół? Media to znajdą i ich rozszarpią, takie gierki to klasyka w III RP.

  Dobra koniec sprawy, bo święta idą, nie róbmy z igły wideł. Nie eskalujmy tego dalej, KONIEC TEGO WĄTKU, ok? Ja już milczę. Dosyć.

  Przykazanie miłości obowiązuje nas wszystkich, w święta szczególnie mocno. Tylko proszę mnie sądem nie straszyć i zluzować nieco wtrącanie tych antykatolickich, antypapieskich, antyklerykalnych dygresji w każdy tekst, komentarz.
 • @Jan Paweł 21:49:52
  Przecież jesteś wolny z natury. Ogólna zasada jest znana: "Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe" - tu kończy się wolność. To czego nam brakuje to sędziów - ludzi sumienia, którzy odpowiadają przed wspólnotą, w której żyją na co dzień (jurydyki powinny pokrywać się z okręgami wyborczymi).

  Ludzie wybierając w sposób wolny (o tym innym razem) swoich sędziów biorą odpowiedzialność za to jak ci orzekają - gdy nie ma ogólnego konsensusu wśród przysięgłych to zdanie sędziego przeważa.
  Sędzia jest w pierwszej kolejności tym, który proponuje różne sposoby widzenia sprawy, a przysięgli oceniają co im się zdaje najbardziej sprawiedliwe.

  Sami przysięgli też mogą zaproponować rozwiązanie wobec którego sędzia może jednak postawić veto. Wtedy sprawa trafia do wyższej instancji lecz sędzia musi się liczyć z odwołaniem ze stanowiska - wszak może nie zostać wybrany.

  W wyższej instancji wyroki są ostateczne i wydają je sędziowie o najwyższym w państwie poziomie zaufania rekrutowani spośród tych, co mieli najwyższą liczbę wyroków zgodnych z odczuciem zbiorowości (w której nadal żyją i czynnie sądzą!)
 • @Marek Kajdas 22:11:59
  Nie liczyłbym na sojuszników wojskowych, ponieważ każdy nasz sojusznik od razu stanie się wrogiem Rosji. Polska jest niechcianym dzieckiem Europy, i jeżeli chce pan zrobić z Polski mocarstwo ,to wzorem Żydów powinien pan postarać się o bombę atomową a najlepiej kilka.
 • @Prezydent RzBiK 22:30:44
  W sumie jest to przekonujące. Dobre jest to wybieranie sędziego w wyborach. Warto jednak poszukac miejsca, gdzie może zadziałac metoda dwóch neseserów do wyboru (jeden ze złotem, drugi z ołowiem)
 • @Ryszard Opara, nikander
  Solidaryzuje się z nikanderem:
  "Obserwuję z niesmakiem to co się na tym portalu dzieje. Pora coś z tym zrobić. Tyle ile znam Polaków to oczekują oni kogoś, kto zorganizuje tę drzemiąca w narodzie siłę. Z jej istnienia Polacy zdają sobie sprawę. Sądzę, że jednak powinniśmy mniej entuzjazmu przywiązywać do NE jako wzorcowego medium wolności wypowiedzi."

  Dodam, że nie widzę tu na nE nikogo zainteresowanego jednoczeniem sił i działaniem dla dobra Ojczyzny!

  ŁŁ chyba winien to robić, ale nie widac, by go to interesowało. Tydzień zajmuje się np. "całowaniem jego...."

  Jaką wartość miał np. blog "pokrzyczeliśmy i co dalej ?" Dodam: jaką wartość ma "Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów"... i "Prezydent RzBiK", który chce rządzić i chyba więcej kompromituje nE i siebie + popisuje się wulgaryzmem i zupełnym brakiem kultury, co udziela się innym! Obserwuję dyskusje nieraz na poziomie smarkaterii, co powinno ubliżać rzekomej "Rzeczpospolitej".

  Jest tu moc "plecoklepów" liczących, że załapią się na lakieś stanowiska. Panuje strach, przed merytoryczną, krytyczną dyskusją, które często są na niskim poziomie, bo niektórzy piszą byle pisać, byle co i byle jak.

  Przypomnę 11.11.2012. Kretynizmem w W-wie było planowanie 11 marszy i nieumiejętność ustalenia kilku wspólnych celi !

  Za dużo jest grup marzących o zdobyciu władzy (niektóre jak zawsze sterowane przez specsłużby tak jak tysiące Bolków, którzy są m.in. parlamentarzystami itp)! Egoizm tych kierownictw ma swój cel, a nie troskę o większość narodu i dopóki to się nie zmieni, to i w RP będzie gorzej!

  Dlatego żal mi pokrzywdzonych w tych marszach i krzyczę do wszystkich razem opracujmy 2 LISTY:

  1. WROGÓW WIĘKSZOŚĆI NARODU – Sam zacząłem to robić i na niej UMIEŚCIŁEM JUŻ PONAD 500 NAZWISK W TYM WSZYSTKICH KOMUNISTYCZNYCH I OPORTUNISTYCZNYCH PARLAMENTARZYSTÓW ! - którzy winni jak najszybciej być pozbawieni bycia parlamentarzystami, jeśli są jego wrogami i go bez przerwy oszukują! Oczywiście wszystko winno być zweryfikowane, ale potem przy wyborach można byłoby bardzo przydatne!

  2. GODNYCH ZAUFANIA WIĘKSZOŚCI NARODU ! - Po dokładnym sprawdzeniu ich moglibyśmy z nich typować prawdziwych reprezentantów narodu. Do tego potrzeba masę ludzi, bo trzeba byłoby to zrobić w całym kraju.

  Z tych tu wybranych (musieliby się tez na to zgodzić!) wytypować do władz regionalnych, centralnych – powstałoby by ugrupowanie, które mogłoby wejść do parlamentu, zmieniać prawo, skompromitowanych urzędników itd. itd.

  Jeśli nie rozpocznie sie działań aby alikwidować układy i wpływy postkomunistów, oportunistów , to tak jak nie ukarano największego zbrodniarza komunistycznego Jaruzelskiego i jego najbliższej bandy oraz wszystkich Bolków, tak i dziś nikomu z nich włos z głowy nie spadnie za pałowanie, bicie, kopanie itp uczestników marszu przez policjantów, a zwiększy się liczba "samobójców", uwięzionych, represjonowanych i ilość BOLKÓW po każdych zatrzymaniach marszach !

  Franciszek Krzysiak - dysydent za komuny i dziś!
 • @Jan Paweł 22:01:46
  Prezydent - Głowa Państwa i Narodu odpowiada za dobrostan Narodu i stan Państwa, w tym dziele wspomaga go administracja państwowa oraz Sejm (jak to ma być urządzone już gdzieś pisałem u pana Opary). Prezydent realizuje swoją wizję w granicach prawa i zgodnie z ww. wektorem zostawiając sądom orzekanie o tym co jest słuszne w konkretnych sprawach (także gospodarczych) oraz Trybunałowi Konstytucyjnemu (który recenzuje jego działania pod kątem zgodności z Konstytucją). Prezydent zarządza majątkiem narodowym kierując się dobrem Narodu, majątkiem obywateli zarządzają obywatele. W sytuacji konfliktu interesów czynione jest referendum. Gdy wizja Prezydenta (wybieranego bez kadencji) nie odpowiada obywatelom odbyć się mogą nowe wybory na stanowisko Prezydenta.

  Generalnie: Prezydentowi nic do tego jak sobie życie układają obywatele. On jest od stwarzania ram i kreowania możliwości. Gdy nie podoba się co czyni - jest odwoływany ze stanowiska.
 • @Jan Paweł 22:58:06
  Sędzia, poseł, radny musi być dobrze zakorzeniony w swojej społeczności - to właśnie nią może być silny. Jestem za bez kadencyjnością sprawowania urzędów. Nie chcę musieć ścierpieć idioty dłużej niż wymaga mój rozum.
 • @czosnek 22:55:51
  "i jeżeli chce pan zrobić z Polski mocarstwo ,to wzorem Żydów powinien pan postarać się o bombę atomową a najlepiej kilka"
  ===============

  Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

  Obecnie nie ma żadnego uzasadnienia poza wyniszczeniem biologicznym, skasowaniem ostatecznym... celowanie w nas wieloma głowicami jak to ma sens np w Niemcy (dlatego Niemcy panicznie boją się Rosji, także Chin w razie światówki), a jedna rakieta, bombowiec strategiczny, okręt podwodny, krążownik może ich mieć 10 czy więcej nawet. Jeżeli jakaś strona zechce nas atomówką do czegoś zmusić, to starczy jedna słaba nawet walizkowa z 1 kilotoną i efekt murowany. To przetrwamy. Skażenie w Hiroszimie nie było duże, większe z Czarnobyla, a jeszcze większe z Fukushimy. Skażenie atomówkami (plutonowe chyba najgorsze) jest największe przy wybuchu na poziomie ziemi, albo kiedy wybuchnie np w podziemiach pałacu Stalina, wtedy cały wyparuje wraz z okolicami i GDZIEŚ to wszystko opadnie, miliony ton pyłu skażonego, oparów.

  Natomiast jeżeli będziemy mieli kilka swoich głowic coś jak Korea Północna, albo natowskie, amerykańskie na swoim terytorium (jak kiedyś sowieckie za PRL), to będziemy na celowniku nie tylko Rosji. To samo z amerykańską tarczą antyrakietową jaką lansował głupio PiS z Kaczyńskimi; jeżeli zgodzimy się na umiejscowienie we frontowym kraju tarczy chroniącej (na pewno nie nas) przed pociskami dalekiego zasięgu, w tym międzykontynentalnymi, czy sięgającymi np z Rosji do Wielkiej Brytanii, Portugalii-Hiszpanii, Francji (kursem mniej więcej przez Polskę), to będziemy celem nr 1. U nas tarcza nie ma sensu, to kraj frontowy, zatem jesteśmy rozgrywani, mamy być ZAPALNIKIEM III WOJNY.

  Po co nam to? Naszym celem nie jest ginąć dla kogoś tam, dla USA, dla NWO, ale przetrwać. To co możemy zrobić z wojskiem, systemem obronnym, to przygotować się do obrony w ramach wojny konwencjonalnej, ale na dużą skalę. Operacje wojenne po II wojnie bywały na wielką skalę, jak pierwsza wojna w Iraku, druga zresztą też, czy naloty dywanowe na Serbię. Jeżeli nawet przegramy wojnę regularną, to wygramy w końcu nieregularną i o to chodzi. O zapobieżeniu trwałej okupacji, kolonizacji, rozbiorom. Opór musi być powszechny, tego brakło jesienią 1939, tylko major Hubal uratował nasz Honor. Tak należało walczyć, tzn nie tylko tak, wystarczyły małe cywilne grupy także, a nie wielki chwilami, umundurowany oddział z taborami itd

  Nawet jeżeli mizerne siły III RP wróg może pokonać równie skromnymi siłami, to co dalej? Polska jest przewidywalna jak Afganistan, ruch oporu będzie narastał i żadne takie dosyć pacyfistyczne w pierwszym okresie AK, będzie od razu twarda walka zbrojna, oraz to co NWO nazywa terroryzmem, czy np wysadzanie wojskowych przecież transportów, patroli czego i nasi żołnierze doświadczają w niezniszczalnych rzekomo (zanim trafiły do Afganistanu) Rosomakach.

  Postawmy na masową, ale przemyślaną obywatelską i systemową Narodową Obronę Terytorialną, do której operacyjne wojsko będzie tylko profesjonalnym dodatkiem. Jako cel nr 1 wojska operacyjne nie przetrwają doby pierwszej, a już na pewno bez "mięsa armatniego" OT. Trzeba ufortyfikować miasta, tereny zabudowane, zejść do podziemia, tam trzymać wszystko, CAŁĄ BROŃ także wielkogabarytową, nawet samoloty jak czynią Chiny.

  Gdyby MON przeznaczył z tych zapowiadanych 130 mld zł na uzbrojenie... chociaż 10 mld na broń, na tworzenie OT... ale nie... nie po to zdrajcy, agenci, głupcy nami rządzą, żeby pozwalać na realne umocnienie obrony narodowej. To nie ich misja, oni mają na tym zarobić, mają nas osłabić, mają zmarnować te środki i BEZCENNY CZAS jak przed 1939. Czy obronią nas np wielozadaniowe nieuzbrojone śmigłowce? Albo Rosomaki z działkiem 30mm i bez aktywnych system obrony, ze słabym pancerzem nie chroniącym nawet przed małokalibrowymi działami, granatnikami automatycznymi 40mm do których modne są ostatnio przeciwpancerne pociski?

  Jeżeli już coś kupujemy, to np ppk Spike (obowiązkowo wszystko z Izraela) o zasięgu wzrokowym do 4km, w sam raz żeby operatorów ustrzelili z czołgu po prostu z armaty, czy wkm. O tym pisałem ostatnio. Kupujemy bardzo drogą broń w małych seriach (setka zamówionych Krabów, setka Raków, 48 myśliwców do których mamy głównie bomby na żelbet, przecież to kpiny!), złomujemy co się da czego nie robią poważne armie świata, mają mnóstwo prostej i przestarzałej broni, ale nadal skutecznej. W co uzbroimy dajmy na to milion obrońców? Podobnie jak w 1939 w skrajnych przypadkach chyba w kosy znowu, nawet kałachów tyle obecnie nie ma, sprzedano za grosze zapasy.

  Pozostaje się nam zbroić w broń czarnoprochową rozdzielnego ładowania.
 • @oleg 00:21:43
  "Inne kraje również, tylko swoje interesy i nic ponad to."
  ================

  Zgoda.
  Nikt nie kocha Polski, nawet większość... niestety Polaków.
  Trzeba zatem szukać wspólnych interesów i sojusz będzie możliwy na naturalnych, zdrowych, racjonalnych podstawach. Te kraje się zbroją, mają pieniądze, a my mamy zbrojeniówkę czekającą na zamówienia, huty z wolnymi mocami itd cały przemysł, kadry. Zwłaszcza mowa o Brazylii, krajach Ameryki Południowej, ale też cała Afryka, kawał Azji, byle nie dawać d... jak Bumar z niektórymi kontraktami, bo wychodzą jak Zabłocki na mydle. Tylko że nasze moce produkcyjne są żałosne, np gdyby Brazylia zamówiła 500 Krabów, to ile trwałaby realizacja zamówienia? Jakieś STO LAT!!! Kontrahenci oczekują szybkich terminów, dwa lata to już szmat czasu, podczas wojen światowych realizowano produkcję w dziesiątkach tysięcy sztuk czołgów, samolotów, a nie było komputerów, robotyzacji, zatem czy my mamy przemysł, czy jakieś manufaktury?
 • @oleg 00:05:13
  Problem w tym iż wg mnie p. Ryszard Opara nie jest narodowcem sensu stricto, jak młody Winnicki. Kim zatem jest? Wg poglądów, to państwowcem raczej z ciągotami do silnego systemu prezydenckiego, niewątpliwie patriotą, wg starych schematów bliżej sanacji, piłsudczyków podobnie jak ŁŁ. Zatem jak może być przywódcą Ruchu Narodowego nienarodowiec? Tak na siłę? W to trzeba naprawdę wierzyć z przekonaniem żeby porwać Polaków jak Dmowski kiedyś. Ponadto może Polakom trzeba palety różnych ruchów do wyboru żeby ich koalicja mogła w sejmie współpracować, rządzić.

  Liderzy to zawsze słabe ogniwo każdej partii, ruchu. Nie przywiązujmy takiej wagi do kultu jednostki. Co będzie kiedy kogoś zabraknie? Koniec danej inicjatywy? Co się stanie z NE bez Gospodarzy? Spółka się zlikwiduje i NE zamkną? Zapewne tak byłoby. Co się stanie z PiS bez Jarosława Kaczyńskiego? Kiedyś się przekonamy, ale marnie im wróżę na podstawie tego widzę od czasów odejścia jeszcze Pawła Zalewskiego do PO i innych ważnych działaczy stopniowo, kolejnych rozłamów bardzo poważnych, kolejnych klęsk, niewykorzystanych szans.
 • @Marek Kajdas 22:11:59
  "...Jak zareagują parlamentarzyści u których lansuje Pan swoje pomysły na wiadome spółki, jeżeli znajdą takie zapiski na NE wrogie katolikom, obrażające Błogosławionego Jana Pawła II? Jak oni się pokażą np w Radio Maryja czy u swoich katolickich, chrześcijańskich wyborców na ogół?..."
  Znowu zaczynasz grać na zdezelowanych cymbałach. A co mnie to obchodzi co o tych "wiadomych spółkach" powie Radio Maryja. Jeszcze raz powtarzam: aby coś dla Polski zrobić dobrego trzeba profesjonalistów od prawa i gospodarki a nie specjalistów od uwodzenia duszy, wieszczów i nawiedzonych idiotów. Pełno tego zwłaszcza w wszelkiej maści ruchach narodowo- katolickich.
 • @panMarek 12:11:50
  "Nawet skrzętny dobór kapituły nie zapobiegnie temu, że najdalej po 10 latach stosowania "demokratycznych procedur" będą tam sami żydzi (…)"
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Bardzo trafny komentarz! A jesli czlonkami zalozycielami beda Panowie Opara, Parol, Pinski, Pietkun i Szeremietiew to beda tam sami zydzi od pierwszego dnia istnienia organizacji.
 • @nikander 07:44:13
  Wybacz mu, bo nie wie, co mówi! szkoda czaasu!
 • @oleg 00:05:13
  Szanowny Panie, Szanowni Państwo

  Macie Państwo absolutną rację. P. Winnicki to bardzo zdolny i obiecujący człowiek Ale z całym szacunkiem - on ma dopiero 27 lat, kończy studia. Niewiele do tej pory zrobił. Niczym w życiu nie zarządzał. Moim zdaniem to znakomity kandydat na polityka, ale musi się naprawdę jeszcze wiele nauczyć, zdobyć doświadczenia, okrzepnąć. A przy okazji -

  Polityka to w dużej mierze dyplomacja i gra słów. Najważniejszy jest cel, który chce się osiągnąć i nie zawsze trzeba czy też można mówić wprost.
  To kwestia oceny oczywiście.
  Mnie też się marzy Wielka Polska Międzymorza. Ale w dzisiejszych czasach jedyną drogą jaka jest możliwa - to droga negocjacji i dyplomacji w której każdy z tych krajów widzi w tym swój interes albo obronę swoich interesów. Natomiast stwierdzenie, że wejdziemy czołgami do... jest dla mnie absolutnie nie na miejscu. Wiele innych zresztą komentarzy liderów MW i ONR - świadczy moim zdaniem o ich braku intuicji politycznej.
  W ten sposób, taką drogą NIC nie osiągniemy a właśnie stracimy szanse, które stwarza NAM Polakom historia - wszystko - Niepodległość i Polskę.

  Dzisiejsze realia to Świat finansów, gospodarki, informacji i pieniędzy.
  Wojny wygrywa się nie przy pomocy armii, generałów czy najlepszej nawet technologii. Dzisiejsze wojny maja zupełnie inny scenariusz. Bronią masowej zagłady jest pieniądz (i gospodarka, finanse).
  Jeżeli się tych rzeczy nie ma - tak jak w przypadku Naszego Kraju - jedyną szansą i przeciwwagą może być Naród - połączony masowym ruchem, ideologią (informacją) - prowadzony przez odpowiednich ludzi.

  Tak jak to się dzieje w Chinach, Brazylii. Dlatego moim zdaniem to są nasi potencjalni partnerzy. I wbrew pozorom, oba te kraje też muszą szukać sojuszników. Nie mogą funkcjonować w izolacji. Rosja jest wrogiem Chin, które muszą też znaleźć partnera w Europie. Może to być UE, ale to z kolei - nie jest w interesie Niemiec.
  Federacja Krajów Europy Środkowej - to rozwiązanie obu problemów dla Chin i to może być olbrzymią szansą dla Polski - jako inicjatora/lidera.
  Takie są moje przekonania - moja wizja. Mogę to realizować ale tylko z poparciem Narodu. Sam oczywiście nie mam szans.

  Dzisiejszy "mąż stanu" - dla Polski, powinien być politykiem-menadżerem, gospodarzem, wizjonerem i negocjatorem. Musi dobrze znać świat i realia nim rządzące. Musi mieć odpowiedni zespół, ale przede wszystkim musi uzyskać poparcie Narodu.

  Zawsze byłem i jestem Polakiem, patriotą i narodowcem. Nam świat, języki. prowadziłem duże przedsiębiorstwa. Jestem doświadczony przez życie. Zawsze interesowała mnie polityka.

  Czy ja się do tego nadaje?

  A czy jest ktoś lepszy?

  Czy myślicie Państwo, że zrobi to Komorowski, Tusk czy Kaczyński ? A może Sikorski, Kalisz albo Palikot. Czy mam wymieniać dalej!!!

  Ja będę walczył. Być może nie wygram, ale nigdy się nie poddam.
  Zginę z przekonaniem, że całe życie walczyłem.

  Z Narodowym Ukłonem

  Ryszard Opara
 • @oleg 11:08:12
  Zgadzam się. Bardzo przytomne stanowisko, tylko niech mi Pan powie, co zrobić, aby profesjonalna robota nie była tu kwitowana krótkim "A co to da?" Zobacz http://nikander.nowyekran.pl/post/83826,odzyskujemy-polske-przytomnie#comment_715169 Tu wszyscy chcą aby się jakaś historia działa a najlepiej jakby się lała krew.
 • Uwaga!!!
  Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i na fakt ,że jestem świeżo po spowiedzi św. rezygnuję z komentowania komentarzy pod tym tekstem.
  Boże Nowonarodzony, błogosław wolnej, liberalnej Polsce!
 • @Ryszard Opara 10:12:56
  "Czy ja się do tego nadaje?"
  =====================

  Myślę że nie tylko mnie nurtuje kwestia nie kompetencji, które niewątpliwie są wystarczające, nawet ponadprzeciętne (plus swoboda związana ze statusem majątkowym), ale jednak NA CO się Pan ostatecznie zdecyduje, na jakiego typu projekt, jaką działalność i z kim. Opisał Pan już kilka projektów, a RUCH NARODOWY jest ruchem obywatelskim, prokatolickim (klasyczna endecja dojrzała) patriotycznym, ale jednocześnie specjalistycznym o unikalnych cechach. Nie jesteśmy zbyt zafascynowani Piłsudskim i sanacją dla przykładu, niby szczegół, ale znaczący, bo nas rani to co piłsudczycy mówią, jak traktują Dmowskiego.

  Narodowcy zostali skrzywdzeni za II RP, dalej też nie było lepiej na uchodźstwie po 1939, czy w realiach AK jako monopolu okupowanej Polski, w PRL, wreszcie w III RP, gdzie PiS się od nas odżegnuje jak od nazistów. Patriotyzm jest jak nazizm? Już Ziemkiewicz zauważył że to PiS zbliża do Michnika, do tej całej bandy układu. Wszyscy razem wspólnie zwalczają patriotyzm narodowy, narodowców.

  "Zawsze byłem i jestem Polakiem, patriotą i narodowcem"

  Skoro czuje się Pan narodowcem, skoro jest taka kolejna publiczna deklaracja, to nie mogę tego nie uznać. Zatem w takiej sytuacji proszę stanąć na czele narodowców na NE. Mamy do tego prawo, możemy powołać suwerenną, autonomiczną strukturę RN, po co mamy czekać aż nam coś MW, ONR zrobią na gotowo ;) Niech każde środowisko robi swoje na ile może i ma na to pomysł, zasoby.

  Jest Pan Gospodarzem NE, zatem tym bardziej to dosyć naturalne. Funkcja może być honorowa do czasu demokratycznego obrania, bo to powinien być wzorcowo demokratyczny klub, vipy zbratane z ludem, Jeden Naród, równe prawa. Możemy tutaj utworzyć najpierw portalowy klub Ruchu Narodowego, następnie otwarty dla internautów spoza NE, wreszcie realny ze spotkaniami, tworzeniem kilku klubów RN w większych miastach.

  Czy są inni chętni liderzy, animatorzy, uczestnicy? U mnie na blogu było wyrażane takie poparcie dla Klubu Ruch Narodowy na NE. Klimat zrobiłem zatem pod taki projekt. Pierwsze zainteresowanie jest. Myślę że z miejsca będzie nas 20-30 osób z NE, ale z komentatorami także.

  http://marekkajdas.nowyekran.pl/post/80537,klub-ruch-narodowy-na-nowym-ekranie

  http://marekkajdas.nowyekran.pl/post/80955,klub-ruch-narodowy-na-ne-jak-obalic-republike-okraglego-stolu-czyli-tzw-uklad-system-iii-rp

  http://marekkajdas.nowyekran.pl/post/83657,klub-ruch-narodowy-na-ne-doktryna-narodowa-na-podstawie-mysli-jana-pawla-ii
 • @night rat 22:02:19
  "Słup" musi być mocny, odporny na ciosy, mobilny, medialny itd, stąd skoro Gospodarz uważa się za narodowca, to niech wodzuje nam na NE w klubie narodowców dla dobra Polski i Narodu Polskiego. Amen. Mamy też w rezerwie na zastępców (ale kto się zgodzi tego nie wiem) na NE bardzo poważnych narodowców, np Pan Krzysztof Zagozda z Błękitnej Polski.

  http://zagozda.nowyekran.pl/post/83869,choinka-narodowcow
 • @night rat 22:02:19
  Tak własnie. Czas juz zaczynać. Czas juz działać.
  Wszystko zostało powiedziane i reszta (co do drobiazgów) będzie się docierać w trakcie.
 • Kilka propozycji Pana Opary
  humorystyczna

  Pieniądz i wartość
  „- wtedy zdobędziemy władzę…
  I pierwszą rzecz, którą zrobimy – to wejdziemy do Państwowej drukarni pieniądza. I wydrukujemy Jeden Bilion Euro (albo ze dwa, trzy) – i zawieziemy cały ten szmal, gotówkę – do Brukseli. Po drodze zostawimy trochę papieru w Berlinie. Możemy nawet na chwile zatrzymać się w Paryżu – wypijemy butelkę szampana z Mer-kozy – za spłatę papierowych długów i przyszłą współpracę. I spłacimy, (nawet jeżeli – symbolicznie) - wszystkie nasze długi”

  radykalna

  UKŁAD – jak to zmienić?
  „Dodatkowo - Należy rozważyć protesty społeczne takie jak:
  a. - akcję odmowy spłaty długów wobec Banków.
  b. - społeczna akcja wycofywania depozytów z Banków”

  było kiedyś też o nacjonalizacji ale nie mam siły szukać

  fantastyczna

  Czy Niezależność Energetyczna Polski jest możliwa?
  „Takim tanim, wprost nieprzebranym źródłem energii jest wysokotemperaturowa energia cieplna z głębokich pokładów formacji skalnych. Jej suche pozyskiwanie, odbywa się za pomocą wymienników ciepła -„żniwiarek”, ulokowanych głęboko w skorupie Ziemi.”
 • @Cezary Bialik 07:09:43
  Szanowny Panie,

  Uprzejmie dziękuję Panu za przypomnienie moich propozycji.

  Właśnie na tym między innymi polega sztuka polityki i zarządzania.
  Aby rzeczy, które wydają się czasem fantastyczne, radykalne bądź nawet humorystyczne - zamienić w realia - korzystne dla NASZEGO KRAJU.

  Sam Pan wie, że większość Polskich długów to fikcja - a pieniądz ma w dużej mierze wartość wirtualną.
  Prawdziwy pieniądz i wartość - tworzy się przy pomocy ciężkiej pracy i inwencji ludzkiej.
  Dzisiejszy pieniądz to papier jest tworzony spekulacjami instrumentów finansowych (handel walutami, papierami wartościowymi - "derivatives")

  Należy zapłacić długi takim samym towarem, odmówić spłaty, tworzyć własne banki, emitować własny pieniądz. To naprawdę proste, choć może trudno zrozumieć i zacząć.

  Mamy przykłady Brazylii, Chin - warto je naśladować.

  Odnośnie energii geotermalnej. Wszystkie inne źródła energii prędzej czy później wyczerpią się. Energie słoneczna, wiatrowa - mają swoje oczywiste ograniczenia.

  Wnętrze naszej Kuli Ziemskiej - to niewyczerpane źródło energii cieplnej - są metody konwersji tej energii i to jest moim zdaniem jedyne obecnie długoterminowe rozwiązanie.

  Oczywiście, to żaden interes dla obecnych producentów energii, dużych koncernów międzynarodowych - które rządzą Światem.
  Ale to już oczywiście inne zagadnienie. To polityka.

  Z pewnością droga, którą obecnie zmierza Polska ( a może cały świat) - to droga do NIKĄD. Jeżeli ludzie - Naród to zaakceptują - ich prawo - ich wola.

  Jeżeli Ludzie - Naród - będą chcieli zmienić kierunek historii - trzeba będzie szukać rozwiązań; fantastycznych, radykalnych - niewiarygodnych.

  Ukłony
 • @Ryszard Opara 10:25:56
  Panie Ryszardzie

  Są pomysły genialnie proste i fantastycznie radykalne a na dodatek na wyciągnięcie ręki. Proszę o poparcie: http://nikander.nowyekran.pl/post/83826,odzyskujemy-polske-przytomnie
 • @Ryszard Opara 10:25:56
  Drogi Panie

  To że nasze długi zostały sprokurowane przez niedudlone rządy na poczet mydlenia oczu społeczeństwa nie znaczy, że da się łatwo z nich wymiksować. Pierwsze ruch jakie świadczyły by o próbie odmowy spłaty spowodują blokadę naszych środków zagranicznych i wydrenowanie depozytów z naszych banków.
  Nastąpiły by blokady naszych rozliczeń, a tych w skali państwa w gotówce nie da się prowadzić
  Sądzę że dotkliwość spłacania długów nauczyła by ludzi patrzeć na „darmowe obiady” tak jak na to zasługują. Jak na zwykłe złodziejstwo na koszt obdarowanych

  Zachodnie banki łatwo poradzą sobie w przypadku natychmiastowego odpływu depozytów, postawione w stanie „wyższej konieczności” zażądają natychmiastowej spłaty kredytów. Zgliszcza jakie zostaną po takiej akcji będzie można kupić za worek centów.

  O głębokiej geotermii słyszę od kilku lat poza instalacjami badawczymi nic się w tej dziedzinie nie dzieje. Najpewniej z powodu kosztów. Jeden odwiert na głębokość 10 km można szacować na koszt 45-50 mln pomnóżmy to przez dwa i dodajmy elektrownię i wyjdzie stówka ile z tego da się wycisnąć energii nie wiem i nie będę zgadywać. Wszelkie materiały jakie w tej mierze przeglądałem mówią o potencjale nic o rzeczywistych uzyskach.
  Oczywiście technologię trzeba badać i dążyć do technicznej doskonałości ale to pieśń przyszłości a nie rozwiązanie problemów energetycznych na teraz.

  Z wieloma z Pańskich haseł gotów jestem się zgodzić tyle,ze nie widzę realnych narzędzi do ich realizacji. A jak mówią dobrymi intencjami ….

  Z świątecznym pozdrowieniem.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930