Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
428 postów 2268 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Skok Kopciuszka na Banki?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W swym ostatnim artykule: „Bajka o Kopciuszku i Banku”, napisałem: Unie Kredytowe (SKOK-i), są możliwie najlepszą, a być może jedyną dla obywateli alternatywą, przy braku gruntownej reformy Polskiego Sektora Bankowego.

Jak wiadomo, ok. 85% Banków Komercyjnych RP, jest własnością obcych kapitałów. Instytucje te interesuje wyłącznie kreacja zysków. W gospodarce wolnorynkowej jest to ogólnie akceptowalne. Problem polega na tym, że wszystkie zyski generowane przez te właśnie Banki, są eksportowane z Polskico z pewnością nie sprzyja rozwojowi naszej gospodarki. Kreacja zysków sprzyja, rozmaitym innym „kreatywnym” rozwiązaniom księgowym i podatkowym (ang:-„cooking the books”) - co dodatkowo działa destrukcyjnie na Polską ekonomię. Wiadomo pieniądz robi…pieniądz. Ten obraz przyszłej (już rozpoczętej) „nędzy i rozpaczy” pogarsza fakt, że NBP (bezkarnie) – oddało tym Bankom Komercyjnym - prawo do kreacji pieniądza elektronicznego, kredytowego. Obłęd zamkniętego koła.

Taką właśnie drogę wybrali reformatorzy „Polskiej transformacji”(pod nadzorem obcych Polsce interesów).Taką drogą, jako kraj podążamy nieuchronnie w przepaść finansową. Bez dna.
 
Unie Kredytowe (w Polsce - Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe - SKOK) są jedyną, jak na razie, alternatywą dla sektora bankowego w świecie zachodnim. I chociaż SKOK-i, to też instytucje finansowe, tak naprawdę łączą je istotne dwie najważniejsze dla społeczeństwa role: prawdziwa, nie-fasadowa demokracja oraz zysk, który trafia z powrotem do członków kas. Czyli do lokalnych społeczności. SKOK-i to przede wszystkim spółdzielnie, czyli w uproszczeniu: Ludzie zrzeszają się, wybierają spośród siebie władze, którym dają pełnomocnictwa dotyczące tego, który z członków będzie kredytowany, w jakiej wysokości i na jakich warunkach ma kredyt spłacić.
Depozyty, pieniądze w SKOK należą do każdego członka spółdzielni kredytowej a nie abstrakcyjnych właścicieli.
 
Zasadą podstawową systemu SKOK jest niezarobkowy charakter działalności,co oznacza, że wypracowany zysk, nie jest dzielony między członków, lecz przeznaczony na wzmocnienie kapitału kas, zwiększenie jakości i bezpieczeństwa świadczonych przez nie, rozmaitych usług finansowych.
 
Żadna instytucja finansowa nad Wisłą w ciągu ostatniej dekady nie rozwijała się tak dynamicznie. SKOK-i powstawały w zakładach pracy, zrzeszały lokalne społeczności i całe grupy zawodowe. Dziś mają ponad 2,2 mln członków, tysiące oddziałów. I może właśnie to niepokoi działające w Polsce banki, bo jeśli założyć, że każdy członek reprezentuje rodzinę, system odpowiada za finanse grubo ponad sześciu milionów obywateli polskich. Przypomnijmy, że SKOK-i posiadają sieć bankomatów oraz wydają karty płatnicze – tym więc nie różnią się od klasycznych banków nastawionych wyłącznie na zyski. Kasa Krajowa wprowadziła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Towarzystwo Finansowe SKOK, której głównym profilem działalności jest technologia finansowa – wszystko nie dla zarobku zarządów kas, ale wzmocnienia systemu, który w sytuacji kryzysowej nie raz, ratował niejedną społeczność.
 
SKOK-i, od początku istnienia zbudowaływłasnysystem Program Ochrony Oszczędności, celem zapewnienia bezpiecznego oraz solidnego funkcjonowania wszystkich SKOK-ów w kraju, poprzez efektywny nadzór, lustracje i programy prewencyjne, dla zapobiegania ewentualnych trudności finansowych. Program Ochrony Oszczędności członków SKOK, obejmuje ubezpieczeniem - ochroną równoważną do gwarancji depozytów. Program jest realizowany jest przez 2 instytucje: Kasa Krajowa spełnia funkcje nadzorcze (w tym także rewizyjne), funkcje stabilizujące (fundusz stabilizacyjny wkładów SKOK) oraz utrzymania płynności (funkcja Kasy Centralnej). W ramach sprawowanego nadzoru, Kasa Krajowa ustala normy dopuszczalnego ryzyka w działalności i przeprowadza lustrację kas, dokonuje kontroli prac zarządu. W kasach, w których występuje groźba , rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa, Kasa Krajowa może zawiesić działalność kasy - ustanawiając zarządcę komisarycznego. Te oraz inne jeszcze uprawnienia ustawowe wraz z możliwościami finansowymi funduszu stabilizacyjnego, który stanowi określony procent aktywów SKOK, dobrze chronią system przed niewypłacalnością.
 
Drugą instytucją zabezpieczającą oszczędności w kasach spółdzielczych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, które - poczynając od maja 1998 roku - ubezpiecza oszczędności zgromadzone w SKOK-ach. Kasa Krajowa ustaliła normę dopuszczalnego ryzyka dotyczącą bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych przez członków SKOK-ów, wprowadzając w 1998 r. obowiązek posiadania przez SKOK-i ubezpieczenia tych środków.
 
Realizując swoje obowiązki wynikające z ustawy oraz statutu, SKOK-i wprowadzają w życie dobre praktyki zarządzania, zgodnie z zasadami spółdzielczych kas, kodeksem etycznym, jednolitymi procedurami świadczenia usług i prowadzenia kontroli. Kasy realizują indywidualne programy budowy kapitału i zarządzania ryzykiem oraz tworzą niezbędne rezerwy, na poczet pożyczek i kredytów przeterminowanych. Władze każdego SKOK-u stale podnoszą swoje kwalifikacje w celu zapewnienia najwyższej jakości kadry zarządzającej. System SKOK w Polsce należy zatem rozpatrywać jako całość złożoną z wzajemnie się uzupełniających elementów, których celem jest realizacja ustawowych zadań kas. To gwarantuje bezpieczeństwo oszczędności członków kas oraz pewność kredytów dla członków.
Banki operują wyłącznie dla zysków wypłacanych właścicielom – ich kadra zarządzająca natomiast jest skupiona na tym, aby pieniądze zarobione na klientach trafiły do kadry w postaci wysokich premii. I to bez względu na to, czy pieniądze klientów są bezpieczne, czy właśnie diabli je biorą. Reasumując:
 
 1. Banki Komercyjne w Polsce są własnością nie-polską – kapitały często z nieznanych źródeł. Ich zadaniem jest wyłącznie kreacja zysków i maksymalizacja dochodów, które eksportowane są za granicę, bez żadnych pożytków dla Polskiej gospodarki i społeczeństwa.
 
 1. Bezpieczeństwo depozytów w Bankach komercyjnych jest pozbawione jakiejkolwiek faktycznej kontroli Instytucji Państwa -całkowicie zależne od stanu zysków/strat właścicieli.
 
 1. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – to pieniądze członków Spółdzielni, które pozostają cały czas pod ich kontrolą. Bezpieczeństwo depozytów Spółdzielczych Kas jest całkowicie gwarantowane.
 
 1. Działalność SKOK – nie jest komercyjna, nie jest obliczona na zysk i jego dystrybucje –wszelkie nadwyżki, są do dyspozycji członków spółdzielni, służą rozwojowi gospodarczemu społeczności. WSZYSTKIE ZYSKI ZOSTAJĄ W POLSCE
 
Proponowane inicjatywy Nowego Ekranu:
 
 1. Utworzenie „Księgi Skarg i Zażaleń” – dotyczącej rozmaitych nieprawidłowości w działaniach Banków. Jak wiadomo Polska jest krajem, w którym banki pobierają jedne z najwyższych na Świecie opłat za rozmaite usługi. Klienci nie mają wielu alternatyw. Oczywiście w ramach „Akcji Windykacja” zgłaszają się do nas osoby skrzywdzone przez banki, które zostały postawione pod ścianą przez windykatorów i komorników, ale zależałoby nam, aby do Nowego Ekranu były zgłaszane wszystkie zidentyfikowane nieprawidłowości bankowe, zanim jeszcze klient odczuje ich skutek albo nawet wtedy, gdy sobie poradził lub nie zawarł złej umowy.
 2. Stworzenie Centrum Informacji/Edukacji - dotyczącej działalności SKOK.
 3. Otwarcie Spółdzielczej Kasy - SKOK – Nowy Ekran, (opartej o społeczność NE) oraz platformy dostępowej Net-SKOK – dostępnej dla internautów (NEonautów).
 4. Plan akcji transferu depozytów z Banków Komercyjnych do placówek SKOK na terenie kraju (na wzór „Bank Transfer Day” w USA) – pod patronatem Ms Kristen Christian.
      
Najwyższy czas rozważyć społeczną reformę Systemu Bankowego w Polsce. Wymuszoną przez masowe działania obywatelskie – dla dobra Polaków – dla dobra i przyszłości Naszego Kraju.
NAJWYŻSZY CZAS – zrobić WSPÓLNY skok na aroganckie obce Banki. Zapraszamy do działań.

KOMENTARZE

 • @autor
  Może to i dobry pomysł. Jako z przekonania wolnościowiec, jestem za.

  Obawiam się jednak, że po jakimś czasie skończy się podobnie jak ze spółdzielczością mieszkaniową, spółdzielczymi kółkami rolniczymi, bankami spółdzielczymi i BGŻ-etem.

  Jeśli idea spółdzielczości ma sens, to raczej w przypadku małych spółdzielni.
  Obawiam się, że wszystkie molochy z czapami kończą podobnie.

  Ale.

  Obym się mylił.
 • @autor
  Odnośnie, cytuję - #Bezpieczeństwo depozytów Spółdzielczych Kas jest całkowicie gwarantowane.#

  Buha ha ha.

  Gwarantowane są w życiu dwie rzeczy: śmierć i podatki.
  Chociaż niektórzy mają co do tej pierwszej wątpliwości.
 • nonscolar
  Ale spróbować warto.

  Ja jestem jak najbardziej ZA.
 • @mnich zarazy 14:04:44
  To samo napisałem na początku.

  Ale jakoś spieszył się z przeniesieniem konta nie będę.

  Próbowałem znaleźć w necie jakieś dokładniejsze informacje na temat finansów Skoków. Prawie same ogólniki, trochę danych, w większości sprzed kilku, może kilkunastu lat, które można w bardzo różny sposób interpretować.

  Co prawda, jeden z moich znajomych gorąco jeden ze SKOK-ów poleca jednak nie potrafił (jak na razie) mnie do tego przekonać.

  Pozdrawiam
 • Jak szybko całość uruchomić?
  Sądzę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby szybkie utworzenie kasy SKOK-NowyEkran.

  Powołanie na głównodowodzącego Pana Jacka Rossakiewicza.

  Zmobilizowanie członków Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów do przeniesienia kont.

  Udzielenie bezprocentowego kredytu spółce akcyjnej Nowy Ekran na dalszy owocny rozwój.

  A następnie podzielenie się zyskiem lub stratą.

  Pozdrawiam wszystkich Ludzi Dobrej Roboty
 • PS
  Na pewno zysk z mojego pomysłu byłby taki, że wszystko pozostanie w jednej, wielkiej rodzinie.
 • nonscolar
  Ja mam podzielone oszczędności. Połowę trzymam w jednym ze skoków. Owszem nie ma tam najwyższego oprocentowania ale w jednym banku trzymać wszystkiego nie zamierzam.

  Może najpierw przekonujmy do trzymania swoich pieniędzy również w SKOKach?
 • nonscolar 30.05.2012 14:22:26
  Pomysł na dzielenie się zyskiem/stratą może być dobrą alternatywą. Zwłaszcza dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

  W lokalnych społecznościach wiemy kto jest oszczędny i pracowity, a kto szpanerem chcącym się szybko, po trupach dorobić? Dobra alternatywa dla Banków!!!
 • @mnich zarazy 14:32:17
  Powiem szczerze.

  Nie będę ani nikogo przekonywać, ani nikomu odradzać.

  Bo z tego są później same pretensje :-)
 • @mnich zarazy 14:35:40
  #Pomysł na dzielenie się zyskiem/stratą może być dobrą alternatywą#

  Na pewno ma Pan rację, jeśli ktoś chce się bawić w udziały w biznesie.

  Chociaż wtedy chyba prościej kupić coś na giełdzie. Trochę łatwiej się zorientować jak co chodzi.

  Ewentualnie ziainwestować w jakiś fundusz.
 • nonscolar 30.05.2012 14:43:11
  Ale co może zainwestować w fundusze rozpoczynający działalność gospodarczą młody człowiek? Z małych zainwestowanych pieniędzy nie wyżyje, a ze swojej pracy tak.

  A z drugiej strony prowadzący taką działalność ludzie mogliby widzieć w tym szansę dla swojego regionu. To również byłaby szansa dla ich dzieci i wnuków gdyby w takich SKOKach szukały pieniędzy na start.
 • @mnich zarazy 14:49:29
  Zdaję sobie sprawę, że nasze propozycje wzbudzają emocje i są trudne dla niektórych do akceptacji.
  Mam nadzieję, że wszyscy zgodzą się, że SKOK-i to sensowna alternatywa dla reformy Polskiego Sektora Bankowego.
  Mam też nadzieję, że wszyscy zgodzimy się, że tzw Polskie Banki, które są w nie-polskich rękach (nastawione wyłącznie na profit i eksport zysków) - nie są żadną alternatywą na naprawę Polskiej ekonomii.

  Mamy więc sytuację, zdawałoby się bez wyjścia -dla której musimy wspólnie znaleźć rozwiązanie. Inaczej nie będzie Nas. Inaczej nie będzie Polski.

  Najłatwiej narzekać i NIC nie robić. Ale z tego NIC nie będzie.

  Ja proponuję rozwiązania, realne pomysły rozwiązania problemów.
  Zapraszam do dyskusji i współpracy.

  Pozdrawiam wszystkich
  Ryszard Opara
 • Oferta SKOK
  Ta oferta raczej "bez szału", jakość obsługi, oprocentowanie, ... nie jest wyraźnie konkurencyjne do innych ofert, nie mylę się ale brak oferty dla MŚP (małych średnich przedsiębiorstw). Wysłałem nie tak dawno e-maila "zaczepnego"; poskutkował zdawkową odpowiedzą średnio na temat ? Resztę już napisali przedpiszący, może ktoś ze SKOK'u to przeczyta i wyciągnie wnioski (mam teraz mały debet w koncie na 14%, kto da mniej ?)
 • @nonscolar 14:22:26
  Scenariusz możliwy
 • @bodziopl 15:37:23
  MŚP nie mogło być obsługiwane przez SKOKi pod rządami obecnej ustawy. Pod nową mogą być.
 • @Ryszard Opara 15:16:23
  Z proponowanych inicjatyw - jak dla mnie - ta z pkt. 3. i 4. zasługuje na bardzo szczegółową analizę i opracowanie strategii oraz harmonogramu działań.
  To trzeba wykonać bardzo precyzyjnie i konkretnie. Nic więcej nie chcę teraz pisać, gdyż zasadnicza dyskusja merytoryczna będzie możliwa i powinna mieć miejsce dopiero po opracowaniu biznes planu dla tego przedsięwzięcia przez wąskie grono fachowców.

  pozdrawiam

  PS. Oczywiście niejestem przeciw dyskusji: nic nie stoi na przeszkodzie, żeby już w tym miejscu i momencie zgłaszać cenne sugestie i uwagi.
 • @Łażący Łazarz 15:43:39
  Z góry uspokajam - nie będę rościł sobie do niego żadnych praw autorskich :-)

  Pozdrawiam
 • @Maciej Ka 15:55:15
  Popieram Pana w całej rozciągłości.

  Najszybszym i chyba najtańszym sposobem, byłoby wysadzenie wszystkich zakładów farmaceutycznych, chemicznych, nasiennych oraz wydziałów inżynierii genetycznej, biochemii, biofizyki, genetyki (oraz na wszelki wypadek wydziałów farmaceutycznych) w powietrze. Dynamit się znajdzie.

  Najlepiej w tym celu poprosić środowisko Krytyki Politycznej, by zaprosiło swoich ubranych na czarno "kolorowych" kolegów zza zachodniej granicy.

  Nawet, jeśli sami nie mają wprawy, to ich dziadkowie szybko ich w tym przeszkolą. Wszak zdobyli kiedyś u nas doświadczenie.

  Pozdrawiam

  PS.

  I z niecierpliwością czekam na następne ambitne propozycje naprawy polskiej gospodarki i podnoszenia poziomu życia obywateli.
 • @Maciej Ka 16:55:00
  Przecież nie sugerowałem wcale, że to Pan zaproponował.

  Z mojego komentarza chyba jasno wynika, że to mój autorski pomysł.

  Od którego, tym razem (tak, tak Panie Tomaszu - aż takim altruistą nie jestem), życzę sobie 2% od wartości zburzonej nieruchomości.

  Niemcy powinni pracować społecznie - wszak winni są nam co nieco - w końcu zdobyli doświadczenie za friko - tylko po kosztach własnych.

  Pozdrawiam

  PS. Filmiku nie przesłucham, bo:

  1. Nie mam karty dźwiękowej
  2. I tak wiem, że Farage i Leper (i - byłbym zapomniał - panie Łopata i jakaś na R) są dobrzy na wszystko.
 • Ryszard Opara 30.05.2012 15:16:23
  Są tym bardziej trudne do zaakceptowania, gdyż w Instytucjach działających na zasadzie "non profit" zysk z lokaty byłby mniejszy niż w tradycyjnych bankach.

  Jednak może się to zmienić w sytuacji możliwych w najbliższej przyszłości bankructw banków. Lepszy mieć mniejszy zysk ale bezpieczne pieniądze, niż większy ale być narażonym na ich utratę.

  Ta propozycja jest sensowna jeśli spojrzymy na nią długofalowo. Nie tylko zarabiamy na lokatach ale i pracujemy na spłatę swoich zobowiązań. Warto więc by była alternatywa dla naszych zobowiązań. Jeśli mogę płacić mniej za kredyt jaki wziąłem na założenie własnej firmy czy zakup mieszkania. Jeśli mogę w ten sposób pomóc swoim dzieciom lub wnukom, które przejęłyby moje udziały w spółdzielni... to czy to nie jest już realna kontrpropozycja względem banków?

  Moim zdaniem, JEST.
 • @mnich zarazy 17:07:51
  Mnichu.

  Mam jedno pytanie.

  Czy potrafisz Ty, Pan Tomasz Parol, Pan Opara lub ktoś z "waszych fachowców" wskazać link do informacji, jaka jest struktura aktywów SKOK-ów.

  Bo ja na przykład potrafię wyobrazić sobie taki scenariusz (oczywiście jeden z wielu możliwych).

  - Bankrutują duże banki.

  - Pada gospodarka, bankrutują firmy, ludzie idą na bruk. (O kolejność tego i poprzedniego punktu nie chcę się spierać)

  - Zaczynają się cięcia płac, zasiłków, emerytur.

  - Bogaci i średni sobie poradzą.

  - Zwykle kryzys dotyka tych co mają najmniej.

  - Jeśli struktura aktywów SKOK-ów to głównie pożyczki dla biedniejszej części społeczeństwa, zaczynaja się zaległości we wpłatach, spadają depozyty.

  - Są poza systemem bankowym, w związku z czym potencjalnie państwowa kasa im nie pomoże. Towarzystwa Wzajemnej Asekuracji w działają na zasadzie: ja złamię nogę, ty będziesz mnie prowadzał, ty złamiesz nogę, to ja ci pomogę. Jak obaj złamiemy nogi, to jedyna szansa żeśmy się zreasekurowali.
  Jeśli nie, to leżymy.

  - I co dalej. Sąsiad każe zlicytować sąsiada, a SKOK pada, bo nie ma na pokrycie bieżących kosztów utrzymania.

  ----------

  Nie napisałem tego po to, by ludzi odstraszać.

  Tylko - po to, by jeszcze raz zaznaczyć - nie istnieje i nie istniał mechanizm zabezpieczenia wkładów.

  Zapewnianie, że SKOKI są w czymś bezpieczniejsze od zwykłych banków, to tak, jak reklamowanie "Bezpiecznej Kasy Oszczędności".
 • @nonscolar 17:41:02
  Żeby podtrzymać dyskusję

  Cytat z Pana Opary - #Banki Komercyjne w Polsce są własnością nie-polską#

  Zanim użyjesz argumentu, że nie wiem, co to znaczy dobre dla Polski, proponuję byś przeczytał wczorajszą dyskusję

  http://dziadekwojtek.nowyekran.pl/post/63780,requiem-przed-ministerstwem-kultury

  Przez 40 prawie lat wszystko było polskie (bo nie ruskie - tak łatwo, to się nie da). Na Kubie mają kubańskie. W Korei Północnej - koreańskie.

  Też wolałbym, żeby banki były polskie. Tak samo jak sprzedawane na świecie samochody, telewizory, telefony, samoloty, co tam jeszcze chcesz.

  Ale niestety - nie istnieją proste rozwiązania typu - Pani Kristen Christian nam pomoże.

  Bo to zwykła dziecinada (w najlepszym przypadku).

  Pozdrawiam
 • nonscolar 30.05.2012 17:41:02
  Tu są dane GUSu

  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PGWF_wyniki_finansowe_za_2006_2010.pdf

  Tu po krótkie podsumowanie:

  "Kryzys finansowy przyczynił się do upadku wielu renomowanych instytucji finansowych na
  świecie, zwiększając ryzyko działalności podmiotów na rynkach finansowych. Unie kredytowe na
  świecie, jak i SKOK-i w Polsce w okresie kryzysu finansowego nie wymagały rekapitalizacji, która
  dotyczyła sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych i Europie.
  SKOK-i od początku ich powstania rozwijają się przy utrzymaniu wysokiej dynamiki
  wzrostu aktywów, zachowując stabilną sytuację finansową, jednocześnie zwiększając bazę
  członkowską. W relacji do sektora bankowego SKOK-i dysponują niewielkimi aktywami, z ich
  usług korzysta ponad dwa miliony Polaków. Kasy charakteryzują się dużą liczbą depozytów
  i pożyczek o stosunkowo niewielkiej wartości w przeliczeniu na jednego członka SKOK.
  Działalność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych odznaczała się
  zróżnicowanymi wynikami finansowymi w latach 2006-2010 w zależności od sumy bilansowej
  oraz liczby zrzeszonych członków w ramach danej kasy. Najlepszą sytuację finansową odnotowano
  w kasach o najwyższej sumie bilansowej, pomimo to również i te kasy w 2009 r. poniosły stratę
  netto z uwagi na wysoką stratę na działalności operacyjnej. W 2010 r. odnotowano wzrost wyniku
  finansowego dla SKOK-ów ogółem, natomiast powiększyła się w tym okresie różnica pomiędzy
  wynikami finansowymi SKOK-ów, które wygenerowały zysk w relacji do tych które odnotowały
  stratę.
  Dalsza sytuacja finansowa SKOK-ów będzie uwarunkowana zmianami prawnymi
  dokonanymi w 2011 r. w tym: możliwość emisji obligacji przez te jednostki oraz zapewnienie
  gwarancji spłaty zadłużenia tych podmiotów przez Skarb Państwa w sytuacji utraty płynności."
 • @nonscolar 18:01:13
  Sorry

  Ale nie będę sam z sobą dyskutował, bo wpadnę w słowotok.

  Zostawiam miejsce dla innych.

  Pozdrawiam
 • @mnich zarazy 18:01:50
  Dziękuje za linka.

  Dlaczego go nie znalazłem - nie wiem sam. Na pewno przeczytam.

  Odnośnie dalszej części, nie będę się wypowiadał, dopóki nie przeczytam.

  Pozdrawiam jeszcze raz. I - co złego to nie ja.
  No, może - nie tylko ja :-)
 • nonscolar 30.05.2012 18:05:53
  Może dlatego, że ja wcześniej szukałem bo wertowałem dane dotyczące spółdzielczości w Polsce
 • @mnich zarazy 18:01:50
  Jeszcze tylko jedna uwaga.

  Nawet z pobieżnej analizy przytoczonego przez Pana fragmentu wynika, że SKOKI idą pomału w kierunku pełnej bankowości.

  I wtedy - ze wszystkimi tego skutkami.
 • nonscolar 30.05.2012 18:08:31
  Ja to widzę jako alternatywna bankowość, jako bankowość o własności spółdzielczej a nie jako międzynarodowe korporacje.

  Po prostu rosną ich możliwości:)
 • @mnich zarazy 18:14:01
  Zgodzę się z tym.

  Ale docelowo płynność (na wszelki wypadek) i tak zagwarantować ma NBP (bezpośrednio albo pośrednio).
 • @nonscolar 18:20:30
  I co więcej - jestem jak najbardziej ZA.

  Tylko po co jakaś pseudo-cośtam otoczka?

  Pozdrawiam i znikam.

  PS. Rozumiem, że marketing :-)
 • nonscolar 30.05.2012 18:20:30
  Zmiany są na nich wymuszane różnymi ustawami, a mimo to potrafią się dostosować i konkurować z Dużymi Bankami.

  Niedawno na jednym z portali przeczytałem o pomyśle odkupienia sprzedanych banków - po co? Skoro ich wartość... to wartość ich aktywów. Wystarczy przejąć ich klientów :) a budynki niech sobie zostawią na pamiątkę :)))
 • Ryszard Opara
  Zasada SKOK, nie wymaga rekomendacji. Wielu koli w oczy 100% polski kapitał. Swoją drogą ten Kopciuszek to całkiem ładna kobieta.
 • @Andy 51 18:54:42
  Nigdy niczego nie można być pewnym.

  Kto wie, czy zachodni bankierzy nie pożyczają babciom lub dziadkom na weksel lub na hipotekę po 1050 PLN z zadaniem wpłaty 1000 PLN do kas SKOK-ów (50 PLN dla babć lub dziadków na prowizję).

  Jeden taki z obcym akcentem kusił mnie niedawno.

  I jak nagle ruszą do ataku to co będzie?

  Lepiej od razu o tym pomyśleć.
 • SKOK
  Dziękuję za informację. Nie ma tego w przestrzeni medialnej. Jest narracja, że SKOKi, to przyciężkawe instytucje, które mają gorszą ofertę.

  Trzeba punktować, co jest lepsze - zgodnie z prawdą!

  Krótko, jasno i ładnie. SKOKi mają złą kampanię reklamową i informacyjną. Mogę polecić młodą, kreatywną i tanią firmę, która to dobrze zrobi.

  A wtedy wszyscy Polacy czym prędzej przeniosą się do SKOKów.

  Pozdrawiam.
 • @nonscolar 18:24:28
  Szanowny Panie Nonscolar.

  Rozumiem, że Pana komentarze obliczone są na to aby skierować dyskusję na całkowite manowce. Na 35 komentarzy - 18(chyba) jest Pańskich.
  Tylko o czym Pan łaskawy mówi - tego Pan nie mówi.
  Gratuluję sukcesów i naprawdę udanej dyskusji.

  Nawiasem mówiąc, coraz częściej odnoszę wrażenie, że większość moich artykułów jest właśnie w ten sposób "rozgrywana". Przez ludzi, którzy nie mają żadnych konkretnych propozycji - potrafią tylko widzieć problemy i narzekać. W ten sposób nic konkretnego nie osiągniemy. Tracimy czas.

  Pod moim artykułem, ukazało się zaledwie kilka komentarzy na temat. Oczywiście nie chodzi mi o to aby się komentatorzy, ze mną zgadzali. Każdy ma prawo do własnych opinii, tylko niech to będzie z sensem i na temat. Inaczej, drodzy Państwo - może szkoda Waszego cennego czasu

  Ukłony
 • @Ryszard Opara 19:16:50
  Dzień dobry

  cytat - #Rozumiem, że Pana komentarze obliczone są na to aby skierować dyskusję na całkowite manowce#.

  Wcale nie.

  1. Po prostu czasami drażni mnie zbytnia demagogia.

  2. Niezależnie od tego, musi Pan przyznać, że niczyjego komentarza nie zablokowałem, nikogo nie zwyzywałem, i raczej jakiegoś specjalnego narzekania z mjej strony też nie widzę.

  A, że mam pewne wątpliwości?

  Zazwyczaj, jeśli się zgadzam, to nie komentuję. Bo po co?

  I to wszystko.

  Nie mam w zwyczaju zaprzeczać faktom. Widać to chyba po dyskusji z mnichem.

  A, że poza mną nikt specjalnie nie chciał jak na razie komentować postu, to chyba nie moja wina.

  Pozdrawiam serdecznie

  PS. Nie chciałbym, żeby potraktował Pan to jako pochlebstwo, ale wypada mi podziękować za udostępnienie w internautom (w tym również i mnie) platformy do prowadzenia dyskusji.
 • @autor
  Pomysł bardzo pozytywny.
  Zastanawia mnie sprawa taka, jak poszczególne oddziały funkcjonują, jaką mają autonomię, decyzyjność, własną politykę? czy to jest jakoś ujednolicone w ramach całej struktury?
 • @Ryszard Opara
  "Unie Kredytowe (w Polsce - Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe - SKOK) są jedyną, jak na razie, alternatywą dla sektora bankowego w świecie zachodnim. I chociaż SKOK-i, to też instytucje finansowe, tak naprawdę łączą je istotne dwie najważniejsze dla społeczeństwa role: prawdziwa, nie-fasadowa demokracja oraz zysk, który trafia z powrotem do członków kas. Czyli do lokalnych społeczności. SKOK-i to przede wszystkim spółdzielnie, czyli w uproszczeniu: Ludzie zrzeszają się, wybierają spośród siebie władze, którym dają pełnomocnictwa dotyczące tego, który z członków będzie kredytowany, w jakiej wysokości i na jakich warunkach ma kredyt spłacić.
  Depozyty, pieniądze w SKOK należą do każdego członka spółdzielni kredytowej a nie abstrakcyjnych właścicieli."
  =============================

  To nie są mimo nazewnictwa KREDYTY takie jakich udzielają banki komercyjne, np finansujące Grecję miliardami... których NIE MAJĄ, bo kredytują z powietrza w układzie ze swoimi systemami państw, np jak Niemcy.

  SKOK-i udzielą pożyczek, tak jak ja np mogę Panu pożyczyć 100zł na waciki z tego co mam realnie. Nie idealizujmy przesadne tej sieci, też są pewne kontrowersje, wątpliwości, ale brak alternatywy? A banki spółdzielcze?
 • @Marek Kajdas 20:45:21
  Banki Spółdzielcze oczywiście są jakąś alternatywą. Problem niestety, moim zdaniem polega na tym, że;
  -koszty operacyjne BS są niewspółmiernie wyższe do np kosztów SKOK-ów,
  -BS mają wprawdzie większe spektrum operacji finansowych niż SKOK-i, ale..
  -koszty BS zdobycia kapitału, z reguły z "rynków wtórnych", są wyższe niż Banków Komercyjnych - a w związku z tym -
  produkty finansowe oferowane przez Banki Spółdzielcze nie są i nie będą w najbliższej przyszłości konkurencyjne na rynku.

  Niewątpliwie rozwiązaniem, zwiększeniem konkurencyjności rynkowej BS - byłaby pomoc i rozmaite preferencje ze strony NBP - ale to w obecnej sytuacji politycznej - jest mało prawdopodobne.

  Trzeba się naprawdę zastanowić nad rolą NBP w restrukturyzacji Systemu Bankowego w Polsce - ale to wymaga gruntownych zmian sprawowania władzy i nadzoru finansowego w Naszym Kraju.
 • @mnich zarazy 17:07:51
  "gdyż w Instytucjach działających na zasadzie "non profit" zysk z lokaty byłby mniejszy niż w tradycyjnych bankach"

  A niby dlaczego?
 • @Halszka 19:11:52
  To poleć na priv :-)
 • @Ewa Rembikowska 20:10:17
  To nie są oddziały tylko osobne spółdzielnie o wysokiej autonomii ograniczonej przez prawo spółdzielcze
 • Łażący Łazarz 30.05.2012 22:25:13
  Dlatego, że zysk nie jest maksymalizowany ale to nie jest wada. Bo skutkiem tego będą tańsze pożyczki. I mówię tu pożyczaniu prawdziwych pieniędzy a nie kreowanych wirtualnie.

  Niedawno był tu tekst o bezprocentowych pożyczkach, akurat SKOKi by się do tego nadawały.
 • Ryszard Opara.
  Witam. Przytaczam sprawę kredytu, który potrzebowalem wziąść i było to 10 tyś. zł na 3 lata. Mam konto w Banku Millenium i ciekawy byłem, jaki procent weżmie firma Skok. Najpierw doradca zaile tłumaczył mi rózne składniki kredytu i po ok 5 min. poprosiłem go o napisanie na kartce sumy 10 tyś zł i obok, ile muszę oddać. Okazalo się, ze 16,5 tyś zł a mój bank , Millenium-14,5 tyś zł!!! Czyli Skok rąbie obywatela na 2 tyś zł!!! I to ma być przyjazna instytucja kredytowa??? Proszę blogerów o przykłady z działalności Skok.
 • @zibi 22:59:37
  Wiele się zmieniło przez 3 lata
 • @Ryszard Opara 21:48:00
  Zmiany wokół NBP wymagają nawet 2/3 sejmu, większości konstytucyjnej i wręcz najpierw trzeba podziękować smutnym panom w TK - wysłać ich do domu. TK wraz z zagranicą cofną każdą reformę pod prąd NWO, interesów obcych dworów. Do tego trzeba opuścić UE, zapewne wypisać się z MFW, BŚ itd Dopiero wtedy można się zabrać za głębokie reformy i teraz zagadka.

  Załóżmy że powstanie wielki ruch obywatelski, w nim nasz mały ruch obywatelski, siedzimy sobie w sejmie, może nawet obok siebie (fajnie by było, nie chciałbym koło Biedronia, Palikota czy innych hybryd) i czy PiS który zapewne jednak (ale ważne kto liczy głosy i ogłasza wyniki) wygra wybory (jeżeli nie będzie dla nich mocnej alternatywy, rozłamowcy typu SP mogą dostać baty) będzie wspierał głębokie reformy przez nas lansowane? Wątpię. Zatem nie zanosi się na 2/3 do przełamania układu... nie tak szybko, może nie przez sejm... tzn zmiany trzeba na sejmie wymóc.

  Długi marsz przed nami do zasadniczych zmian.

  Zbyt surowo ocenia Pan banki spółdzielcze, to dosyć prężne podmioty wystarczające do obsługi też samorządów, MSP. Polski kapitał, nie wycieka zagranicę, a to cholernie ważne, prawda? Upadek takiego banku to nie jest taka tragedia, system w miarę bezpieczny, a upadek czołowego banku komercyjnego, to będzie armagedon na skalę krajową, niekiedy międzynarodową.

  Koszty BS są obniżane poprzez stosunkowo marne pobory pracowników, zarządów, rad nadzorczych, niedrogie siedziby bez przepychu, umiarkowany socjal, imprezy. W komercyjnych bankach to znacząca pula kosztów, pensje tylko samej góry, kontrakty menadżerskie opiewające na miliony rocznie, na każdym kroku blichtr, kosztowne reklamy.
 • @Marek Kajdas 00:28:06
  Przyznam szczerze.

  Opisem trudności piętrzących się na trasie długiego marszu trochę mnie Pan pocieszył.

  Bo już widziałem oczyma wyobraźni Pana Rossakiewicza na stanowisku prezesa NBP, nikandera jako ministra finansów, GPS-a jako ministra kultury, waldemara.m pełniącego funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Macieja Ka w roli ministra rolnictwa (a przy okazji przemysłu chemicznego) i Jacka jako ministra zdrowia.

  I tylko ciarki zaczęły z lekka przebiegać mi po krzyżu.

  Pozdrawiam i dziękuję za pokrzepiającą wiadomość
 • @Maciej Ka 02:06:45
  Jak najbardziej.

  Dlatego nie napisałem kogo widziałem jako Prezesa Rady Ministrów.

  Bo prezydenta ponoć już mamy. Trzeba go tylko trochę rozreklamować:-)
 • @ autor
  Witam.

  Jako wieloletni praktyk bankowy, a przede wszystkim doradca kredytowy przedsiębiorstw, obserwuję zasadniczą różnicę pomiędzy komercyjnymi bankami, a SKOKami czy nawet Bankami Spółdzielczymi: inne podejście do pojęcia „zdolności kredytowej” i jej oceny. W tych „drugich” instytucjach pojęcie zdolności kredytowej schodzi na dalszy plan w momencie przekazania na zabezpieczenie aktywów co najmniej parokrotnie przewyższających wartość zaciągniętych kredytów. Ktoś powie fajnie, nie zagrażamy płynności banku ze względu na „prawdopodobieństwo” szybkiej windykacji zabezpieczenia, ale moim zdaniem nie tędy droga, tym bardziej iż prawo bankowe jasno określa zasady finansowania.

  Natomiast porównując ofertę cenową banków komercyjnych oraz spółdzielczych – zawsze te drugie będą droższe, co wynika przede wszystkim z utrudnionego dostępu do kapitału – dlatego oferowane lokaty są wyżej oprocentowane niż w bankach komercyjnych, a efektywny koszt pieniądza jest wyższy, co odczuwają kredytujący się.

  Panie Ryszardzie naprawdę trzymam za Pana kciuki – jestem ciekaw szczegółów Pana Projektu oraz „efektywności” obsługi klientów – większość przyjdzie w pierwszej kolejności po finansowanie, z decyzją o ulokowaniu swoich środków będą „zwlekać”. Potrzebuje Pan kapitału, aby zbilansować potrzeby klientów. Ciekaw również jestem rzeczywistych kosztów funkcjonowania SKOKu, tym bardziej iż jako pracownik banku widzę jako dużo, najróżniejszych (ktoś powie „ukrytych”) prowizji pobierają banki, tylko po to, aby wyjść na swoje.

  Jako praktyk, znając ofertę różnych banków i podejście do zasad finansowania Klientów, powiem wprost iż na moment obecny wybrałbym ofertę banku spółdzielczego – nie SKOKu (w którym dodatkowo należy opłacać wkład członkowski). I nad jednym tylko boleję, iż banki komercyjne widzą duże zagrożenie ze strony banków spółdzielczych, przez co ich rozwój zawsze będzie ograniczony.

  Naprawdę życzę powodzenia i czekam z niecierpliwością na szczegóły funkcjonowania Net-SKOKu.

  Pozdrawiam,
 • @Łażący Łazarz 22:28:59
  dzięki.
  czy dobrze rozumiem - do tego przedsięwzięcia będzie potrzebne minimum 10 osób (założycieli) i kapitał minimum 1 mln EUR?
 • @Ewa Rembikowska 07:55:40
  Niestety nie jestem aż tak głębokim znawcą tematu. Jak się dowiem to odpowiem.
 • @nonscolar 02:11:33
  Jaka to jednak wielka pociecha i nadzieja, że mamy wśród komentatorów - tak wielkich analityków i tęgie głowy jak Nonscolar. A już myślałem, że w
  Narodzie brak odwagi a przede wszystkim talentów.

  Szanowny Pan - już może zastanawiać się i wybrać stanowisko dla siebie.

  I masy wyborców, z uznaniem stwierdzą; "niby Nonscolar a jednak Premier"

  Życzę wszelkich sukcesów na tej trudnej drodze. Kłaniam się nisko.
 • @Ryszard Opara 09:59:43
  Dziękuję za komplement.

  Jednak sądzę, że przecenił Pan trochę moje zdolności.

  Do do "mas wyborców" - nigdy nie miałem inklinacji do polityki i raczej już tak zostanie.

  Pozdrawiam i również nisko się kłaniam
 • @Ryszard Opara 15:16:23
  spółdzielczość - to jedna z poważniejszych alternatyw dla banksterstwa

  ale przyszłość dla Wolności może kreować przede wszystkim rozwój systemów barterowych
  czyli kreowanie pieniądza POD WARUNKIEM posiadania jego "towarowego"ekwiwalentu

  nie mniej p. Ryszardzie - szacunek za Pana pracę
  która obnaża feudalny ( w najgorszym znaczeniu tego słowa)charakter bankowej lichwy

  problem (na dzisiaj) polega na tym, że SKOKi też działają w oparciu o lichwiarski instrument (pieniądz fiducjarny), czyli najważniejsze decyzje podejmuje "drukarz i obsługa drukarni" czyli :
  1. fed
  2. ebc (i inne banki centralne)
  3. mfw, bś
  4. największe grupy bankowe

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031