Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
430 postów 2268 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Bajka o Kopciuszku i Banku

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

O tym, jak zwyczajna dziewczyna chmarę bankowych Wilków pokonała. How young, simple American girl beat Bank Wolves.

 

Once upon a time in America…Pewnego razu w Ameryce, żyła sobie piękna, młoda dziewczyna o imieniu Kristen. Pochodziła z dobrej, uczciwej, konserwatywnej rodziny. Wykształcona, wrażliwa na problemy zwykłych ludzi. Nie marzyła o księciu,  lecz raczej o spokojnym, normalnym życiu. Ciekawa praca, kochający mąż, dom, rodzina, dzieci, podróże. Nie przypuszczała, że  przeznaczenie postanowi inaczej. W ciągu kilku zaledwie miesięcy, została osobą znaną, wpływową -na całym świecie. A ponieważ była urodziwa, mieszkała w Los Angeles – błyskawicznie, pomimo swej wrodzonej skromności - uzyskała statut celebryty - została gwiazdą.
Kristen, prowadziła galerię sztuki, niewielki interes, który pozwalał jej, pomimo ciężkiej pracy na niezłe życie. Pewnego dnia Kristen dostała od Wilka, którym okazał się Bank Of America, list. Bank informował, że będzie pobierał $5 miesięcznie, z jej koszyka karty debetowej, - jeżeli będzie w nim za mało żarcia dla wilków.. Kristin pomyślała, że to „niesprawiedliwe. Ten Bank/Wilk, i tak dużo zarabia, żerując na moich pieniądzach, (udzielając kredytów). Teraz dodatkowo, będzie pobierał opłaty, za to, że ja daje temu Wilkowi za mało… moich pieniędzy? To nie fair”.
Kristen postanowiła odebrać swoje pieniądze Wilkowi. Zdecydowała też przekonać swoją babcie i przyjaciół, by zrobili to samo. Przekazała im mailowo, straszne rzeczy o Wilku, jako nienasyconym krwiopijcy i rozbójniku. Zawiadomiła poprzez Facebook 200-u innych kopciuszków, przekonując ich do wycofania żarcia (depozytów) z Banków Wilków i przekazania go do składzików lokalnych, blisko domu i pod wspólną opiekę sąsiadów. Wszystkich Banków – wszystkich Wilków.  
Niespodziewanie, działanie Kristen - wytworzyło wielką lawinę (650,000) ludzi, którzy pomyśleli podobnie. Oni zrozumieli, że od lat są oszukiwani, na każdym kroku, w tym ciemnym lesie współczesnego Świata – od lat opanowanym przez Wilki. Wszystkie Banki – wszystkich Wilków. Ludzie, którzy swoją ciężką pracę wymieniają na dolary i które (jako żarcie) deponują w Bankach Wilków - dla zabezpieczenia swej przyszłości, rodziny. A te Banki/Wilki, nie robiąc nic, nie tworząc wartości – żerują na ich ciężko wypracowanych wartościach. Apetyty wilków są nienasycone. Trzeba było więc powiedzieć STOP.
Kristen, razem ze swoimi nowymi internetowymi przyjaciółmi, stworzyła masowy ruch społeczny, który w Ameryce zaczyna przybierać na sile. W listopadzie razem zorganizowali akcję „Bank Transfer Day” – (Dzień Transferu Bankowego), w rezultacie którego, Amerykańskie Wilki straciły niebagatelną kwotę $4.5 milliarda, ze swoich kont, zapasów żarcia!!!.
Jest nadzieja, że Kristen i jej amerykańskie Kopciuszki, będą żyły długo i szczęśliwie –życzę im tego z całego serca. Ale droga przed nimi daleka i niebezpieczna - bo Wilki w USA są wyjątkowo drapieżne. Chcą też grasować na całym świecie.
Zastanawiam się, czy akcja społeczna opisana w Bajce powyżej – jest możliwa nad Wisłą. U nas problem jest znacznie trudniejszy. W USA - Wilki są amerykańskie. A w Polsce są obcokrajowe. Chyba jeszcze bardziej drapieżne, a w dodatku pochodzą z całego świata. Muszą zatem wyżywić hordy współplemieńców spoza naszego kraju, zabawić się naszym kosztem. Oprócz tego takie bajki chyba mogą zdarzyć się w Ameryce, gdzie pomimo wszystko jest demokracja i stosunkowo dobrze rozwinięta świadomość solidarności społecznej. U nas funkcjonuje demokracja Partyjna.
W naszym kraju łatwo przewidzieć scenariusz. No bo czy warto wierzyć w bajki? Trzeba żyć realiami. U nas takiego Kopciuszka, pewnie bardzo szybko otoczyła by sfora przyjaciół, która bardzo szybko zamieniłaby Kopciuszka w osaczonego, uciekającego zajączka. Na wszelki wypadek temu zajączkowi nadano by jeszcze rodowód ze WSI.
A potem „pośród wiernych przyjaciół - te psy by tego zajączka zjadły”. Taki mógłby być smutny koniec bajki.   
Scenariusz No 2 – Mój – i Nowego Ekranu:
Ponieważ, ja jestem niepoprawnym optymistą, nie brak mi odwagi, energii i determinacji oraz większość swojego dorosłego życia spędziłem w Australii (i USA) – gdzie ludzie w bajki wierzą. Tak ja - wierząc w „happy end” i będąc zdrowy na ciele i umyśle – informuję, że:
1.     NE posiada i od dawna gromadzi, informacje na temat działalności Sektora Bankowego w Polsce. Większość informacji jest/będzie przekazywana na łamach NE.
2.     W najbliższym czasie będziemy publikować o wszelkich nieprawidłowościach a szczególnie opłatach i wszystkich innych sprawach, niekorzystnych dla klientów banków. Opracowujemy właśnie Czarną Księgę Polskiego Sektora Bankowego, którą będzie dostępna w wersji e-book.
3.     Razem z zaprzyjaźnionymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami przygotowujemy się do szerokiej ogólnopolskiej akcji, na wzór Bank Transfer Day w USA. Mamy nadzieję zrobić to pod patronatem Ms Kristen Christian.
4.     Proponujemy stworzenie masowego ruchu społecznego w obronie interesów klientów Banków. Do dyspozycji jest portal społecznościowy Nowy Ekran, o coraz większym zasięgu
5.     Szukamy najkorzystniejszej i najbezpieczniejszej alternatywy dla Polaków, MiŚP, którzy będą chcieli zabrać swoje depozyty z banków komercyjnych.
6.     Planujemy stworzenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej NE (Net-SKOK) dedykowany do blogerów, Internautów i społeczności lokalnych. Już za 2-3 miesiące będziemy technologicznie przygotowani, by poziom obsługi nie odbiegał od ofert istniejących instytucji finansowych. Wtedy tylko ruszać!
Uważny czytelnik mojego artykułu musi się zorientować, że mamy w Polsce jeszcze jeden powód wskazujący na konieczność realizacji takiego planu. W Ameryce Banki są mimo wszystko amerykańskie, u nas banki są obce, nie polskie, więc jak podsumowała urocza Kristen „głupotą jest karmić swoimi pieniędzmi obcych”. Doprawdy, lepiej zainwestować środki tam, gdzie korzyść z powstałej instytucji będą miały społeczności lokalne, nasi przyjaciele, sąsiedzi, znajomi… no po prostu Polacy. Tam gdzie potrzebne są nowe miejsca pracy i solidarna samopomoc. Tym bardziej, że obce banki nie mają wielkich hamulców odnośnie podwyższania opłat i penetrowania kieszeni Polaków, a z kolei podatki w Polsce płacą mniejsze niż SKOKi. Czyż nie lepiej powierzyć pieniądze instytucji programowo nie nastawianej na zysk ale na poprawę jakości obsługi swoich członków-klientów? Czy tak trudno będzie do tego przekonać społeczność Nowego Ekranu i resztę naszych rodaków? Pewna alternatywa wprawdzie już jest, ale możemy wspólnie ją rozszerzyć tworząc nową unię kredytową, nowocześniejszą, lepszą i bliższą nam wszystkim.
Zapraszam serdecznie do merytorycznej dyskusji i współpracy.
Wierzę, że Polskie społeczeństwo i Naród, będzie tym Kopciuszkiem, który pokaże Wilkom drogę do lasu skąd przyszli. A wtedy, może będziemy żyć długo i szczęśliwie.

Ryszard Opara

Eng.

Fairy-tale about Cinderella and Bank

(Fairy-tale: how young, simple American girl beat Bank Wolves).
Once upon a time in America, lived very beautiful and young girl, named Kristen. She was from good, honest, conservative family. Well educated, very sensitive about problems of society, simple people. She did not dream about her prince, as most of the girls her age did, but about peaceful and normal life. Interesting job, loving husband, family, home, children, travel. She could not imagine, that her life destiny was different. In a matter of few months, she became influential and well known person – all over the World. And because, she was very beautiful, grew and lived in Los Angeles. Suddenly, despite her humble and sincere nature - she gained the status of celebrity – A star was born.
Kristen owned and managed small business, art gallery – hard but enjoyable work allowing her reasonably comfortable life. One day however, she received a letter from a real life Wolf – Bank of America. In it - the Bank informed Kristen, that it will charge $5 per month, her basket-  credit/debit cart, unless she will keep sufficient funds (food for the wolfs) in her account. Kirsten thought – it is unjust. This Wolf already makes big profits (feeding) on my money - giving credits. Now, in addition the wolf wants me to pay more, because I don’t provide enough food for them? That’s very unfair.
Kristen decided to take away all her money from the Wolf. She decided to convince her grandma and friends – to do the same. She mailed them terrible stories about the Wolf as a hungry beast and thief. She notified through FB – 200 other Cinderellas, convincing them about withdrawing their food and doe from the Wolfs Banks and transferring them to the local, friendly societies, close to home, under strict supervision of all neighboures. From all the Banks – all the Wolfs.
Suddenly, Kristen simple idea work – created a great avalanche (650,000) people, who started to think the same way as Kristen. They understood, that for years they were cheated, in every way, in this big dark forests of modern World – ruled by big Wolves. People, who their hard earned money, everyday work- change for dollars. Then in order to secure their own, family future, People give this money as food for the Wolves Banks. And the Wolves didn’t work, created nothing – just take advantage and feed themselves without any limitation on People’s hard earned values. Wolves are always hungry, always want more. It was a right and best time to say STOP.           
Kristen, together with her newly acquired internet friends, created a massive social movement, of public awareness which in US is growing in strength. In November last year, together they organized an action “Bank Transfer Day”. As the result the American Wolves lost large amount of $4.5B, from their deposits of fat. There is hope that Kirsten and her American Cinderella’s will live long and happily – forever. I wish them that from the bottom of my heart. However, the road in front of them is long and dangerous. American Wolves are dangerous, they want to hunt and kill others - all over the World.
I wonder, if the similar fairy-tale is possible here in our country. The problem is difficult, because in US they have American Wolves. In Poland they all foreign – even more thirsty and because of that they have to feed hordes of their mates, from outside – all over the World. Additionally in US the fairy-tale are more likely and possible, because the democratic processes are well established and there is well developed social awareness of solidarity spirit. In Poland we have democracy, but still under strict control of political parties.
In our country, it would be easy to predict simple screenplay. And can we believe in Cinderella stories? We all have to live by realities of today. Our country Cinderella, would be quickly surrounded by the hordes of friends, which would change Cindy in a lonely, running for help, powerless rabbit. Just in case they would give this rabbit heritage straight from WSI (Polish Secret Service). Then “between the best friends- the dogs would eat the rabbit” –sad end to the story tail.
The screenplay No 2 – Mine and Nowy Ekran:
Because, I am an eternal optimist, full of courage, energy and determination. Most of my adult life I spend in Australia (and USA) – where people believe in story tails - therefore, believing always in “happy ends” and being in good health in my body and mind – I declare:
1.     Nowy Ekran has, collects all important information about activities of The Bank Sector in Poland. Most of them are/will be conveyed through NE to our society.  
2.     In near future NE will publish information about all relevant irregularities regarding Bank charges and other data affecting badly the interests of Banks customers. We working on the Black List of Polish Banks – available shortly in e-book version.
3.     Together with friendly social networks and public organizations we are preparing for a large, (cross-country) action similar to Bank Transfer Day in US. We hope to commence this action under the honorable patronage of Ms Kristen Christian.
4.     We propose a massive social movement in defense of interests of Bank’s customers. We have at our disposal social network portal Nowy Ekran – with rapidly growing popularity.
5.     We are searching for the best/safest options for Polish people and small businesses, who would want to withdraw their funds from commercial Banks and deposit them elsewhere.
6.     We plan to create a new Credit Union (Net-SKOK) – dedicated to blogers, internautes and local communities. We will be ready in 2-3 months- with good, safe, quality bank services.    
The careful reader of this article, will notice that in Poland, we have one additional important reason indicating the necessity of such project. In USA banks are American owned. In our country most (85%) banks are foreign. So as summarized our new, charming friend Kristen: “It is absolutely silly to feed foreigners with our money”. This is totally correct. It is better to invest where benefits from our investment will flow to local communities, our friends, neighboures etc – simply all Polish people. Every place with needs for employment local support and solidarity. As all foreign Banks don’t care at all - about those issues. They don’t have any brakes to increase Bank charges in order to maximize profits. Foreign Banks usually also pay less tax then eg SKOK. Is in better to deposit our money with Polish institution that cares more about their customers then profits? I don’t think it will be difficult job to convince the society of Nowy Ekran and all other Polish people, who are concerned. We already have local alternatives, but together and in cooperation we can create a new, modern Credit Union – better and closer to all of us.
I invite everybody to close cooperation and vivid, wide, open discussion.
I strongly believe in values of our Polish society and Nation. Let us be together a Cinderella who will show our Wolves the way back to their forest. Then we will all live long and ever happy.
Translation - Richard Opara         

KOMENTARZE

 • skok
  Powodzenia. Jeśli pokażecie, że to są polskie banki i oferta będzie dobra - przeniosę się. Jakie przewidujecie koszty produktów bankowych?

  Pytałam kiedyś o kredyty hipoteczne w SKOK. Nie do zaakceptowania, niestety.
 • @
  No...nareszcie!

  Jeśli zrealizuje Pan powyższe plany to będzie to drugie najważniejsze wydarzenie, zaraz po otworzeniu samego portalu.

  Z góry gratuluję.

  Używa Pan skrótu SKOK. Czy Pańskie przedsięwzięcie będzie podmiotem autonomicznym, po prostu kolejną kasą spółdzielczą czy może jednak ma Pan zamiar współpracować z istniejącym systemem SKOK'ów, np. Stefczyka.

  Incjatywa fundamentalna.
  Byłaby to heroiczna próba rozwiązania w zasadzie praproblemu wszystkich innych problemów.

  Przy okazji możliwości dyskusji o sprawach podstawowych i najważniejszych związanych z działaniem nE w imieniu własnym i innych osób korzystających z Pańskiej gościnności uprzejmie proszę o zweryfikowanie sposobu wyboru reklamodawców.

  Reklamy kontekstowe google choć zapewne wygodne dla Was, wśród wielu użytkowników wywołują - tak modny ostatnimi czasy - dysonans poznawczy. Choć wiemy wszyscy jak to jest trudne zadanie to bardzo prosimy by znalazł Pan sposób aby nie narażać użytkowników na to nader niemiłe uczucie.
 • @autor
  Bynajmniej nie uważam, że w polskiej bankowości jest OK.
  Co więcej - cytując klasyka - "jest bardzo nie OKej".

  Niemniej jednak:

  1. Jeśli NE gromadzi informacje od takich "tuzów" jak... (i tu byłaby długa lista piszących o bankowości - od Pana na U... do czegoś na n...), to, zacytuję drugiego klasyka - "to se ne da Panie Havranek".

  2. Masowy "ruch społeczny" skończy się prawdopodobnie jak "Dzień Gniewu". :-)))) Bu ha ha ha.

  3. Co do Net-SKOK.

  Wujek dobra rada radzi:

  Jeśli zaczniecie od reklamy:

  "Tylko u Nas Twoje pieniądze będą bezpieczne. Za jedyne 5% opłaty rocznej od depozytu gwarantujemy Ci, że będziesz miał udział w zyskach lub stratach. Szariat Ci to gwarantuje".

  To raczej widzę marne szanse powodzenia projektu.

  Chociaż....

  Paru myślących inaczej na pewno się znajdzie.

  Pozdrawiam.

  PS. Jako wolnorynkowiec naprawdę (bez cienia złośliwości) życzę powodzenia.

  Chętnie wezmę u Was bezodsetkowy kredyt. Może być na 100 lat.
 • @autor
  Cytat - "Wilki straciły niebagatelną kwotę $4.5 milliarda"

  Z litości nie będę tego komentował.
 • @luiza 18:06:44
  Witam Panią Luizę

  Wiem, że to trochę inny wątek, ale z przyjemnością wrócę na jeden komentarz do zamierzchłych czasów:

  http://rybinski.salon24.pl/420397,eurogeddon-juz-zarobil-ponad-15

  Pozdrawiam i uchylam kapelusika Pani.

  :-)
 • @luiza 18:20:28
  Pani Luizo

  Zapewniam Panią (z rzadka się mylę), że "Pan Opara" wie więcej o bankowości, gospodarce, giełdzie itepe itede niż takim jak my (mówię o sobie) szarakczom kiedykolwiek mogłoby się przyśnić, i nie sądzę, żeby brał pod uwagę opinie "ekspertów" wymienionych przeze mnie w poprzednim komentarzu.

  NE jest prawie doskonałym "centrum badania nastrojów z podziałem na rózne grupy społeczne".

  I nawet jeśli przynosi straty, to i tak, by sparafrazować kolejnego klasyka - "bilans musi wyjść na plus". I wychodzi - jak sądzę. Albo docelowo ma wyjść.

  Pozdrawiam, jak zwykle, niezwykle serdecznie.
  :-)
 • @ Hura !
  Witam,

  z radością powitam każdą inicjatywę stworzenia dużej polskiej firmy,
  niech na początek będzie do przelewania, może jak wypali, da się powołać produkcyjną,

  Wilki są dlatego złe, że służą innym, większym wilkom,
  Co sprawia, że całe prawo jest ustawione pod nie, prawo bankowe,

  Wyobraźmy sobie, że mylimy się w numerze konta odbiorcy przelewu,
  I już, koniec, nie da rady, nawet za pośrednictwem banku, zażądać od bezpodstawnie wzbogaconego zwrotu kasy.
  Banki są powołane do krycia kradzieży, a te lokaty to tylko przykrywka.
 • @komentatorzy
  Tak się fajnie zaczęło.

  I co - dyskusja nagle "zdechła".

  Obiecuję, że w tym poście się już nie odezwę.

  Nawet gdyby mnie "kołem łamali" :-)))))))
 • @Halszka 17:24:53
  Ustawa im na to nie pozwalała (mogły byc tylko kredyty krótkoterminowe), wczoraj Bierecki ogłosił, że po jej zmianie we wrześniu SKOKi będą mogły świadczyć takie usługi. Więc wszystko przed nami.

  Konferecję z Kirsten Christian i Prezesem Biereckim rejestrowaliśmy i jest dostępna na naszej platformie TV.
 • @luiza 18:06:44
  Mam tylko nadzieję, że tego nie piszesz o mnie ;-)

  Poza tym więcej wiary, bo model podejścia "i tak się nie uda" prowadzi na manowce.

  Pozdrawiam
 • @nonscolar 18:17:21
  A ile?
 • @Łażący Łazarz 19:44:53
  Obiecałem nie komentować i słowa dotrzymam.

  Bo jak mówił jeszcze inny klasyk - "słowo droższe piniędzy" (tą razą nie ma literówki a nawet trzech).

  Pozdrawiam Pana Tomasza.

  PS. Trochę więcej wysiłku nie zaszkodzi.
 • @interesariusz z PL 18:37:46
  Z wielką przyjemnością się z Tobą zgadzam :-)
 • @Łażący Łazarz 19:50:45
  A ja z wielką (no, może przesada) nieprzyjemnością się z nim nie zgadzam.

  :-)))
 • ALE O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI?! ODPOWIEDŹ PONIŻEJ!!!
  http://raj.nowyekran.pl/post/63395,przeslanie-dla-poszukiwaczy-prawdy-czyli-jak-oswiecenie-2012-doprowadzi-do-ludobojstwa
 • @RAJan 21:46:53
  Dzięki.

  Bo już myślałem, że "Pan Opara" działa na komentatorów usypiająco.

  Jakbyś jeszcze mógł streścić link to w dwóch zdaniach - treść byłaby łatwiej przyswajalna.

  Bo podejrzewam, że Twoje wysiłki to raczej głos wołającego na puszczy.

  Pozdrawiam.

  Chociaż...

  Zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo tego, że wszyscy obywatele Polski post przeczytają, przesłuchają i wybiorą Cię na Króla.

  Pozdrawiam
 • @nonscolar 19:50:19
  Miałem nie komentować, ale jakoś nudno się zrobiło.
 • @Provoc 22:21:02
  Eee?

  am czy em?

  Pozdrawiam.

  Co do nudów na poście, mam trochę inne zdanie.
  Sądzę, że po prostu nie ma o czym dyskutować :-)))
 • @nonscolar 22:28:08
  Przed chwilą byłem świadkiem cudu.

  Komentowałem Provoc 22:21:02, kliknąłem zapisz. I nic.

  Jak ze zdumieniem odkrył Kubuś Fatalista - "tam nie ma nic".

  Skomentowałem coś co jest nic.
  Lem w to się wkradł ze swoją maszyną, czy co?
 • @Provoc 22:31:08
  Na szczęście żyjesz.

  A już myślałem, żeś w cementowych bucikach :-)))
 • @nonscolar 22:34:21
  Tak na marginesie, na -am zawsze trzeba uważać.

  Zbyt słaba samokontrola (zbyt emocjonalne)

  ;-)
 • @Provoc 22:58:00
  OKi

  Poza tym, nuda jak w "polskim filmie".

  Chyba wejdę na tora i zacznę sam ze sobą dyskutować.

  :-))))))))))))))
 • @Provoc 23:01:50
  Take it easy
 • @Provoc 23:01:50
  A może nie ma komentarzy bo ludzi oduczono mysleć o tym co sie dzieje z ich pieniędzmi? W końcu w bankach są ludzie mądrzejsi (z tego żyją) i na pewno będą się troszczyć o dobro swojego polskiego klienta.

  ...

  kurde

  Przepraszam za to ostatnie zdanie.
 • @nonscolar 23:02:47
  A może sa na wakacjach...

  A może w studni...

  E... na pewno poszli do lasu
 • @nonscolar 21:58:28
  Ze mnie żaden Stefan, więc z Burczymuchą mnie nie myl, a sam raczej uważaj, aby od tej nawijki z samym sobą Cię ten Szalony nie nawiedził ;-)

  P.S. Co do streszczenia tego mojego linka w jednym zdaniu, to pewnie byłoby to ukazanie NWO w pełnej krasie wraz z jej V kolumną w ruchu "Anty"-NWO'owym, co samo z siebie jest interesującym zagadnieniem, jakie na łamach NE jeszcze nie było poruszane.
 • Ech wy, lewacy
  Ja tam się na biznesie nie znam, ale mam z pół tuzina kont na szfajcarskich i szawabskich bankach. Oni tam nie biorą wcale opłat, więc co mi zależy. Mam też konto w holenderskim ing-dibie, koleżanka z gimpla robi tam za informatyczkę i resetuje mi regularnie debety, już od lat. Tak, że nie jestem, niestety, w temacie. Ale jedno wiem: Banki na nas, niewolnikach, nie zarabiają. Zarabiają na klientach biznesowych. Większość rodaków jest zadłużona i ciągnie z miesiąca na miesiąc. Pospólstwo to nie jest wcale target dla banku. Banki zarabiają na firmach, nie na nas. Ten cały "transfer day" to są ci sami lewusy, którzy ustawiają namioty pod bankami i kopulują w nich, przeważnie przy ładnej pogodzie. Nie ufałbym im ni cholery, od razu widać, że to zdalnie sterowane towarzycho. Od kiedy nauczycielka angielskiego podpiździła mi 2k PLN ze szkolnego SKSu, nie ufam nikomu, tylko mojemu kapralowi-konfidentowi. W żadne spółki non-profit nie wchodzę i wam radzę to samo.
 • @Łażący Łazarz i Ryszard Opara
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/63387,apel-do-sadu-okregowego-w-gdansku-prosimy-wypuscie-w-poniedzialek-gawronskiego

  Co NE robi i zrobi jeszcze w sprawie swojego blogera?
 • @Ryszard Opara
  Net-SKOK mocno warunkowo popieram, warto i trzeba spróbować. Jak się domyślam będzie to projekt w ramach systemu, cóż, szkoda że nie spróbujemy wdrożenia odważniejszego dzieła, ale wszystko przed nami, wizjonerzy takich idei (systemy kas not profit, bezodsetkowe, alternatywne pieniądze) są.

  NEt-SKOK powinien od razu mieć jednak cechy unikalne, m.in rozbudowana działalność sponsorowania projektów wartych poparcia, osób godnych wsparcia. Może fundacja, może sponsoring i SPÓŁDZIELCZOŚĆ, stowarzyszenie nawet zamiast kolejnej spółki, czy obecnej.

  Co do patronów, to warto poszukać i polskich wzorców historycznych.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Stefczyk

  albo....

  "Formy przedspółdzielcze
  Źródła pisane wskazują, że na wsi pewne formy współdziałania, przejawiające się zwłaszcza w podejmowaniu przedsięwzięć wymagających pomocy gromady, występowały już w XVI i XVII wieku. W XVI wieku zaczęły powstawać w Polsce tzw. banki pobożne, oparte na wzorach wytworzonych w południowej i zachodniej Europie kilkadziesiąt lat wcześniej. Miały one udzielać kredytu ubogiej ludności, aby uchronić ją przed koniecznością korzystania z pomocy lichwiarzy. Pożyczki w tych bankach były bezprocentowe albo pobierano w nich procent niższy niż normalnie wówczas stosowano. Kapitał obrotowy banki pobożne czerpały z dobrowolnych ofiar.

  ====================================
  Pierwszą tego rodzaju instytucją była Fundacja Ostrołęcka Taniego Kredytu, założona w 1577 r. przez ks. Wawrzyńca Białobrzeskiego.

  W 1585 r. bank pobożny w Krakowie założył ks. Piotr Skarga.
  =====================================

  Podobne banki powstawały potem w Warszawie, Łowiczu, Wilnie, Zamościu i wielu innych miastach, funkcjonując aż do XIX wieku. W XVII wieku powstawały pierwsze kasy pożyczkowe oraz wspólne wiejskie spichrze. Ze wspólnie zgromadzonych zapasów kasy udzielały kredytów na budowę domów, pomoc w wypadku nieurodzaju, naukę rzemiosła, działalność handlową itp. W tym czasie także robotnicy, w celu przeciwstawienia się wyzyskowi tworzyli tzw. kasy brackie, które wypłacały ze składek zapomogi potrzebującym członkom stowarzyszenia.

  ==========================
  Hrubieszowskie Towarzystwo dla Ratowania Wspólnie w Nieszczęściach
  Zdecydowanie bliższe dzisiejszemu ujęciu spółdzielni było, powołane w 1816 roku przez znakomitego naukowca i działacza społecznego ks. Stanisława Staszica, Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach.
  ==========================

  W chwili powstania liczyło ono 329 chłopów, gospodarujących na 6 tys. ha gruntów, przekazanych im przez ks. Stanisława Staszica. Obszar ziemi, który otrzymał „nadzielony” nie mógł przekroczyć 60 mórg polskich (morga = 55,9 a). Towarzystwo prowadziło szeroką działalność, obejmującą nie tylko gospodarkę rolną, ale również zajmowało się produkcją i usługami – posiadało cegielnię, folusz, tartak, młyn, kuźnię i karczmy. Dochody uzyskane z tych zakładów i roczne składki członków – 2 zł od jednej morgi wędrowały do wspólnej kasy i były przeznaczane na absolutnie pionierskie jak na tamte czasy przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa i opieki socjalnej. Towarzystwo samo utrzymywało 5 szkół, przyznawało coroczne stypendium dla najzdolniejszego wychowanka, umożliwiające jego utrzymanie 4 lata przy szkole wojewódzkiej i 3 lata przy szkole głównej. Dzieci osierocone nie pozostawały bez opieki, były wychowywane przez wybrane rodziny do 15 roku życia. Statut Stowarzyszenia przewidywał także szeroki zakres pomocy wzajemnej członków w przypadku klęsk losowych czy nieurodzaju, udzielano wsparcia pogorzelcom przy odbudowie budynków, a także wspólnie magazynowano zboże po jesiennych zbiorach.
  Przemiany polityczne i ekonomiczne na wsi w II połowie XIX wieku
  Korzystne warunki rozwoju spółdzielczości z prawdziwego zdarzenia na ziemiach polskich powstały dopiero w II połowie XIX wieku. Był to okres zasadniczych przemian politycznych i ekonomicznych na wsi. Szczególnie ważne okazały się:
  reformy agrarne w zaborze pruskim (zniesienie poddaństwa w 1807 r. i ustawy regulacyjne na przestrzeni lat 1811 – 1857),
  uwłaszczenie chłopów w Galicji w roku 1848,
  uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim w 1864 roku.
  Następstwem tych regulacji prawnych była zdecydowana poprawa sytuacji chłopa, odzyskał on wolność osobistą, a także prawo własności użytkowanej przez niego ziemi. Jednocześnie, w obliczu upowszechniania się gospodarki rynkowej, chłopi czuli się całkowicie bezbronni i szukali sposobów obrony własnych interesów. Niezmiennie pilną była potrzeba dostępu do tanich kredytów na poszerzenie działalności, a także zorganizowanie wymiany towarowej, uniezależniającej wieś od lichwiarskiego pośrednictwa handlowego.
  Nie tylko względy ekonomiczne skłaniały chłopów do zakładania spółdzielni. Należy pamiętać, że Polska w owym czasie była w rękach zaborców. Spółdzielnia była doskonałą formą organizacji, która mogła skupiać Polaków, co najważniejsze zgodną z systemem prawnym zaborców.
  Spółdzielnie na ziemiach polskich w XIX wieku powstawały w oparciu o doświadczenia pierwszych spółdzielni w Niemczech, których podstawy organizacyjne stworzyli H. Schulze, F. W. Raiffeisen i W. Haas. O ile dwaj pierwsi uważani są raczej za prekursorów bankowości spółdzielczej, o tyle koncepcja W. Haasa była najbliższa powojennej formie gminnych spółdzielni, jako że dotyczyła organizowania spółdzielni, koncentrujących się na obrocie produktami rolnymi i środkami produkcji dla rolnictwa.
  Pierwowzory niemieckie uległy znacznym przekształceniom z uwagi na odmienne warunki gospodarcze i polityczno-prawne w poszczególnych zaborach. Wpłynęło to na znaczne zróżnicowanie rozwoju spółdzielni w zależności od rejonu kraju.
  Spółdzielczość polska aż do I wojny światowej rozwijała się w każdym z 3 zaborów w ramach odmiennych stosunków prawnych, politycznych i gospodarczych.
  Specyficzną cechą polskiego ruchu spółdzielczego w tamtym okresie było jego podłoże narodowe, najsilniej występujące w zaborze pruskim.
  W zaborze tym bowiem władze konsekwentnie realizowały program włączania ziem polskich do niemieckiego organizmu gospodarczego. Jednym z przejawów polskiego ruchu narodowego było organizowanie spółdzielni, które były doskonałą bazą ekonomiczną. Przyjmowały one początkowo formę kółek rolniczych. Stopniowe rozszerzanie zakresu działania kółek doprowadziło do usamodzielnienia się prowadzonego przez nie obrotu towarowego w odrębnej spółdzielczej formie organizacyjnej.
  Pierwsza spółdzielnia rolniczo-handlowa powstała w 1865 roku w Gniewie – przy kółku rolniczym."

  http://gsluban.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=46

  albo

  "Jedynym niezrzeszonym bankiem spółdzielczym jest Krakowski Bank Spółdzielczy (współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości)."

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_sp%C3%B3%C5%82dzielczy

  Może pora na DRUGI niezależny bank spółdzielczy 10 milionów internautów? Może to w kolejnym etapie. Jak inaczej tworzyć polską grupę kapitałową, inwestycyjną budującą naszą gospodarkę ze zniszczeń rabunkowymi działaniami po 1989? Mając miliardowe środki można szarpać się nawet na przejęcia olbrzymich zakładów, czy budowę nowych od zera.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielcza_kasa_oszcz%C4%99dno%C5%9Bciowo-kredytowa

  To jednak nas zmusza do uczestnictwa w tej sieci, gdzie nasza niezależność i UNIKALNOŚĆ?

  http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/zasady_dzialania_pracowniczych_kas_zapomogowo_pozyczkowych-a_1737.htm

  To jedyna szansa na system bezodsetkowy.

  http://www.p-i-w.edu.pl/biblioteka-myli-spodzielczej.html

  Biblioteka Myśli Spółdzielczej (27): O bankach pobożnych
  http://p-i-w.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4225:bms-biblioteka-mysli-spoldzielczej-27&catid=137

  Może jednak zatem patronem obrać ks. Skargę... zwłaszcza że tak pięknie pouczał Polaków, posłów na sejm... Był właściwie w szerszej skali prekursorem w Polsce. Już wtedy królowała żydowska lichwa i tak już zostało.... do dzisiaj, ale nie musi tak być wiecznie!!!
 • @nonscolar 19:25:58
  Człowieku, daj już spokój bo czytać się Ciebie nie da. Stekasz i stekasz, nic nie masz do powiedzenia tylko szydzisz ze wszystkiego Idz spać!
 • @diabelek.wawa 02:44:56
  Tak czy inaczej pomysł prawdopodobnie będzie realizowany na Nowym Ekranie.Pozdrawiam.
 • @Marek Kajdas 01:49:34
  Panie Marku

  Skąd wiedziałem, że ktoś wyskoczy z bezodsetkowym kredytem?

  Prorok jakim, cy co?

  Zapewniam Pana, że może z "Pana Opary" jest i "ludzki Pan", ale na pewno zdrów na ciele i umyśle i nie "palcem robiony".

  :-)
 • @Marek Kajdas 01:49:34
  Nie lubię się powtarzać, ale czasami

  Czemu tak skromnie z patronem.

  Czyż nie piękniej brzmi:

  "Pierwszy Bank Islamski pod patronatem Tego, Który Jest" ?
 • @Marek Kajdas 01:49:34
  Panie Marku

  Robisz dobrą robotę przypominając polskie tradycje. Powiem tak: w Polsce nic się nie uda co nie będzie uszlachetnieniem naszej tradycji. Dobrze, że przypominasz Staszica i jego Włościańskie Towarzystwo Ratowania się Nieszczęściach. Taż to jest protoplasta współczesnego klastra gospodarczego o który walczyliśmy z Jurkiem Wawro w Sejmie!!! Tak naprawdę, to Polacy mogą legalnie należeć jedynie do wspólnoty religijnej. Możliwość organizowania wspólnot gospodarczych jest skutecznie eliminowana przez żydłaków. Kiedyś w mojej wsi było pełno różnych komitetów: a to komitet od gazu, a to od szkoły, a to od kościoła, a to od GS-u itd. To działało!. Teraz to wszystko zostało wywalone na śmietnik historii i wprowadzono przetargi. Żydłak w komitecie lodów nie mógł ukręcić, więc wprowadził przetargi....
 • Ryszard Opara, wszyscy
  Cenna inicjatywa.
  Ale...
  Jedna sprawa - to kwestia współpracy z instytucjami finansowymi mającymi kapitał polski.To jest kwestia, o której Pan pisze.
  Na zasadzie, że przynajmniej zysk zostanie w kraju i będzie służył innym.
  Dlatego kilka dni temu zmieniłem ubezpieczyciela domu na TUW (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) z kapitałem polskim.

  Druga kwestia, to czy te polskie towarzystwa działają i będą działały mniej pazernie, a bardziej spolegliwie dla społeczeństwa?

  Tu ideą rozwiązania jest Cywilizacja Polska.; nie jako gotowe remedium na wszystko, ale droga, którą należy iść.
  Dlatego jest tam (jako ważny cel początkowy) - dążenie do Intronizacji. Bo jest to jedyny jednoznaczny sposób, aby ludzie zaufali kierunkowi. A tylko w ten sposób można przywrócić wiarę we wspólnotę poczynań dla naprawy Polski i rozpocząć ruch społecznej odnowy.

  Bo to nie ma być odnowa haseł, a odnowa wewnętrzna relacji międzyludzkich.
  Pozdrawiam
 • @diabelek.wawa 02:44:56
  Nie mogłem od razu odpowiedzieć, gdyż skorzystałem z Twojej dobrej rady, zanim jeszcze zagościła w Twoim umyśle i wcześniej "walnąłem w kimę".

  Rada bardzo dobra - zrób tak samo jak ja, bo o 3 nad ranem czytanie rzeczywiście potrafi sprawiać ból egzystencjalny.

  Wiem o tym z autopsji, bo sam nie trawię wtedy swoich komentarzy.

  Aaa...
  Kotki dwa...
 • @nikander 08:07:55
  Czemu cały czas podpierasz się Panem Jerzym Wawro?

  Wątpię w to, byś w ten sposób kogokolwiek przekonał, że jesteś normalny.

  Lepiej odpowiedz na proste w końcu pytanie:

  Kogo oprócz mnie i Ultimy planujesz jeszcze do rozwałki?
 • @nikander 08:07:55
  To wszystko rozwalili tacy jak ty naprawiacze.

  http://dworkossakow.nowyekran.pl/post/63365,spichlerz-z-xviii-w-poszukujemy-inwestora
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:09:28
  W pełni się z Panem zgadzam, też uważam, że powinienem zostać "Intronizowany".
 • @nonscolar 08:30:17
  Dla Pana intronizacja - "na pal".
  To szczytowe wyróżnienie. Stosowane w stosownych okolicznościach.

  PS. Jakby był Pan panienką, to przynajmniej początek byłby przyjemny.

  PO ... zdr.
 • @nonscolar 08:18:42
  Jesteś tu wyjątkową mendą i śmierdzielem. Takich to się wywozi ze wsi na furze obornika. Kto by sznur marnował. Dotarło?
 • @Halszka 17:24:53
  Gdyby warunki były nawet takie same (tutaj) jak dotychczas u banksterów, to i tak warto wspierac naszych.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:41:34 & @n.......er
  Za oknem słoneczko wstało, ptacy świergolą, zefirek przyjemnie owiewa.

  W tych "pięknych okolicznościach przyrody" nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam za troskę o mnie.

  :-)
 • ----------- BANKI krwioobieg Państwa / Narodu
  --------wypruli nam już żyły --pojawia się człowiek , który ma możliwości -
  --wskazuje drogę do ULŻENIA w NIEWOLI wampirów --i co słyszy ????
  -----NIEEEEEEEEE to musi się NIEudać --na zasadzie ! wampiry obecne są już prawie NASZE !!!!! my już je znamy -wiemy gdzie wbijają kły i ile wypijają krwi -NIEWOLNIKU POLSKI !!1 rusz dupę !!!! z tego starego wytartego fotela a kolana oderwij z klęcznika --LENIOWI i MALKONTENTOWI i ŚWIĘTY BOŻE NIE pomoże !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • @Marek Kajdas 01:49:34
  Krok po kroczku.
 • Dla tych, którzy są zawsze ANTY
  Zastanawialiście się dlaczego "głubszym" od Was zawsze się coś udaje i odnoszą sukcesy? Bo nie "myślą" tak jak Wy, tylko działają. "Myślenie" bez działania jest GŁUPOTĄ! Każde żydowskie dziecko wie, że działanie stymuluje myślenie...

  To było zaproszeniem do dyskusji i współpracy. Człowiek prosi, żebyście pomogli mu, Wam pomóc, bęcwały jedne. Więc może ruszylibyście swoje tłuste i rozpieszczone grafomańskie DUPY i zaczeli działać, zamiast "myśleć"!

  Szalom!

  P.S. http://www.youtube.com/watch?v=rQLs7r9gREA
 • @nikander 08:07:55
  "Żydłak w komitecie lodów nie mógł ukręcić, więc wprowadził przetargi...."

  No, no... a ja zaobserwowałem powstanie kilku małych fortun na bazie komitetów celowych. Za pytanie o rozliczenie poprzedniego komitetu przed powołaniem kolejnego zostałem niemal zlinczowany, dosłownie!!!
 • @nikander 08:07:55
  Poza tym, do jasnej anielki o co kruszysz kopie?!?!?!?! Klastry istniały i istnieją a ty bijesz pianę.

  http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=A67D625DDCF64CC9B33C3484387B7E94

  Zajmij się czymś pożytecznym...
 • @korwinista 10:50:59
  Jeśli masz taką wiarę w słowo pisane, to spróbuj przyjemności ze słowem na c... , które gówniarzeria wypisuje po płotach. Klaster to nie beneficjent funduszy na dofinansowanie klastrów. Chyba że uwielbiamy schizofrenię. Coś jednak na temat klastrów napisałem: http://www.klastry.org/dokumenty?func=fileinfo&id=11 jeśli interesowałyby Cię związki gospodarcze o integracji produktowej
 • @nonscolar 07:58:04
  Nawet gdybyśmy chcieli to system III RP (NWO) nie pozwala na tworzenie banku, kasy bezodsetkowej. Zwłaszcza banku. Jak zaś uczynić wspólnotę NE zakładem pracy żeby spełnić warunki założenia bezodsetkowej kasy zakładowej? NE zatrudni chętnych do tego projektu? Stawka 10zł na miesiąc :) Tak żeby było tylko na samą składkę. I to jest MOŻLIWE przecież, do sprawdzenia przez prawników.
 • @nikander 11:16:13
  Produktem w przykładzie jest technologia więc o co chodzi??? Klaster to klaster. Jak dostaniesz dofinansowanie do nowej firmy produkcyjnej to już to nie będzie forma produkcyjna???

  Dofinansowanie w przypadku tego klastra pochodziło na pewno z funduszy na ochronę środowiska. Zorganizuj klaster firm prowadzących wspólnie projekt nowego urządzenia dla ochrony środowiska i też dostaniesz dofinansowanie z tego funduszu. O ile o nie wystąpisz. Oni wystąpili. Jeśli stworzysz klaster z firmy produkcyjnej,ośrodka mikroelektroniki i firmy programistycznej w celu wytworzenia i produkcji nowego komputera i nie weźmiesz dotacji z funduszy innowacyjności to to będzie fajne ale jak ktoś zrobi to samo ale weźmie dofinansowanie to już to nie będzie klaster??? Więc zamiast bić pianę walcz o zniesienie dotacji. Większy pożytek z tego będzie. Upraszczaj a nie komplikuj!!!

  "Klaster to nie beneficjent funduszy na dofinansowanie klastrów."

  Beneficjentem funduszy na dofinansowanie klastrów może być TYLKO klaster!!!

  Wróć po rozum tam gdzie go zostawiłeś.
 • @Marek Kajdas 11:34:43
  Niech ktoś przypomni jak się rozwinęła sprawa z tym Bengalczykiem co robił kasy dla biedaków. Jakieś fety były ale chyba potem coś się rozlazło...

  Nie deprecjonuję idei samopomocy ale jestem realistą i wiem, że w Polsce bardzo szybko taka inicjatywa zostanie tak czy inaczej zniszczona. Albo aparatem państwa albo polskim piekiełkiem. Gdyby państwa było mało to takie inicjatywy są zdolne przetrwać wieki.
 • @korwinista 11:36:50
  Według definicji Portera klastrem może być nawet pies z kotem konkurujący w dostępie do koryta i współpracującym aby koryto się nie wywróciło.
  To jest sens mojej walki o zniesienie dotacji i upraszczania. Co do reszty, to pozostanę przy swoim.
 • @Marek Kajdas 11:34:43
  Nikt jeszcze nie zabrania tworzenia spółdzielni.

  Tylko, że działająca pod kierownictwem miszcza Rossakiewicza i reszty, padnie szybciej niż "szmaciarza koń".
 • @korwinista 11:43:40
  Tzw. "bankier biedaków" i "noblowski celebryta" pobiera odsetki w wysokości około 50%. Oczywiście nie osobiście.

  Taką "idęę samopomocy" u nas uprawia np. Provident. I jakoś nikt nie chce firmy chwalić.
 • WYWAŻANIE OTWARTYCH DRZWI ??? ALE W JAKIM CELU ???:))
  Ryszard Opara:
  "...„głupotą jest karmić swoimi pieniędzmi obcych”. Doprawdy, lepiej zainwestować środki tam, gdzie korzyść z powstałej instytucji będą miały społeczności lokalne, nasi przyjaciele, sąsiedzi, znajomi… no po prostu Polacy. ....
  ...............
  6. Planujemy stworzenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej NE (Net-SKOK) dedykowany do blogerów, Internautów i społeczności lokalnych. Już za 2-3 miesiące będziemy technologicznie przygotowani, by poziom obsługi nie odbiegał od ofert istniejących instytucji finansowych. Wtedy tylko ruszać!
  .................
  "

  karoljozef:
  "....Używa Pan skrótu SKOK. Czy Pańskie przedsięwzięcie będzie podmiotem autonomicznym, po prostu kolejną kasą spółdzielczą czy może jednak ma Pan zamiar współpracować z istniejącym systemem SKOK'ów, np. Stefczyka....."

  luiza:
  "....Zakładając nawet, ze ma Pan "czyste" intencje, to i tak Pan nic nie
  zrobi, gdyż postawił Pan na niewłaściwych ludzi. Mówiąc wprost, oblazły Pana "przydupasy" i różnego autoramentu cwaniacy, udający patriotów, intelektualistów i mędrców..."
  =======================================


  Wyważanie otwartych drzwi ? W jakim celu ?

  Przecież SKOKI już funkcjonuję i wystarczy je tylko wspierać :))

  Natomiast sugerowanie, że ten projekt to coś wyjatkowego

  i nowego wydaje się dziwne :))

  Każdy SKOK to nie bank ale spółdzielnia, której działalność bazuje

  nie na wierze w obietnice ale na potwierdzonym ZAUFANIU do

  sprawdzonych już w działaniu znajomych i profesjonalnych osób !!!
 • @Zbigniew-Grzymski 12:36:11
  dziękuję, że skierował Pan rozmowę ponownie na merytoryczne tory

  pozdrawiam
 • @Zbigniew-Grzymski 12:36:11
  "Przecież SKOKI już funkcjonują i wystarczy je tylko wspierać :))"

  A czymże będzie otwarcie nowoekranowego oddziału SKOK jeżeli nie wsparciem tego systemu? Wesprzemy je tak, że ludzie odejdą od banków zagranicznych, od lichwy wręcz gangsterskiej z parabanków prowizdzierców. Pora zastąpić niemiecki mbank i inne popularne platformy internetowych ror-ów zwłaszcza na początek.

  Istotne żeby NEt SKOK miał funkcjonalność zbliżoną czy nawet wyższą z czasem od

  http://www.mbank.pl

  Choćby jednak na początku nie było takiego bogactwa funkcji, to jednak nie będziemy NIGDY częścią jakiegoś zagranicznego

  http://www.brebank.pl jak mbank. Słowem jego polskojęzyczni klienci być może zbroją Niemców przeciw sobie, przeciw nam... a nie jest powiedziane że nie sprzedadzą tego Rosji, judaice bez granic wraz z danymi klientów...

  http://pl.wikipedia.org/wiki/BRE_Bank

  Takie korporacje należy twardo BOJKOTOWAĆ aż zdechną i wyniosą się z Polski.
 • @Marek Kajdas 20:53:37
  czy zdajesz sobie sprawę z kosztów, jakie trzeba ponieść na utworzenie banku ?

  Jakie koszty trzeba ponieść, aby włączyć się w międzynarodowy system przelewów ?

  Jakie utrzymać ZABEZPIECZENIA !?
 • @Ultima Thule 21:19:30
  Całe szczęście, że Pan w swoim bankowym banku jest na bank zabezpieczony.

  zadroszczę dobrego samopoczucia i pozdrawiam
 • @karoljozef 22:27:40
  do pewnej wysokości wkładów - tak.

  Poza tym kwestia bezpieczeństwa jest na tyle istotna, że nie można jej zbyć tak lakonicznie, jak ty to zrobiłeś ...
 • @Zbigniew-Grzymski 12:36:11
  A dlaczego nie? Przecież ten rodzaj spółdzielczości powinien być powszechny i można to robić. 2.2 mln użytkowników SKOK to to już siła ale wciąż nie wiele jak na państwo posiadające 30 mln dorosłych obywateli. Jedna, dwie czy trzy spółdzielnie, nawet najlepsze nie wyciagną Polaków z łap banksterskich. Ty może tego nie rozumiesz ale na szczęście rozumie Centrala SKOK która jest zainteresowana, by powstawały różne SKOKi w różnych środowiskach.

  Rejestracja spółdzielni w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej daje pierwszy rodzaj gwarancji, tworzy sie też inne zabezpieczenia. Nie będziesz miał zaufania to nie przyjdziesz i Twoje prawo, ale być może wiele osób będzie miało zaufanie i w miarę rozwoju spółdzielni ta reputacja bedzie rosła. Głupotą jest krytykować każde działanie tylko dlatego "bo tak", bo scena poltyczna zabetonowana, bo spółdzielnie juz przecież są, po co nowy szewc, adwokat, media, po co piszesz w ogóle, przecież już istnieje wiele innych blogów - w ten własnie sposób tacy jak Ty urabiają Polaków w bierną masę. Zastanów się nad tym.
 • @Ultima Thule 08:50:38
  To zabezpieczenie nie zadziała gdy bedzie krach bo Rezerwa Bankowa tego nie udźwignie. Popatrz na Grecję.
 • @Łażący Łazarz 11:55:44
  Zgadza się, ale wtedy już i tak nic nie działa (to jak "bomba atomowa" resetująca wszystko).

  Ale większe jest prawdopodobieństwo problemów jednej konkretnej instytucji, niż całego systemu, a wtedy lepiej być objętym gwarancją (nawet ograniczoną), niż żadną.

  Chyba, że system "bez gwarancji" jest znacznie tańszy.

  No i trzeba pamiętać, że ludzie w Polsce ciągle pamiętają Bezpieczną Kasę Grobelnego ...
 • @Ultima Thule 12:04:46
  osobiście byłby za tym, aby poprzez akcje społeczne wywalać z rynku największych i najbardziej bezczelnych złodziei poprzez przekazywanie informacji. Nastąpi w ten sposób "naturalna selekcja" i może to nadal będą "złodzieje", ale tacy jakby "mniejsi" ...
 • @Łażący Łazarz 11:55:44
  Jeśli animatorzy "społecznej gospodarki (gospodraki) rynkowej", tak jak w Grecji, rozwalą budżet do szczętu, to niezależnie od tego, czy to bank, czy fundusz, czy SKOK - wszyscy równo popłyną.

  Jak w Zimbabwe w 2008 (na ten przykład).

  I wszelkie gwarancje - "rzeczywiste", czy "papierowe", zdadzą się psu na budę.
 • all
  nowy ekran powinien pozostać nowym ekranem a nie kolejną inicjatywą o której zapomnimy za trzy miesiące, przypominam że miały ruszyć skrzynki mailowe i tygodniki prasowe, chyba że coś przeoczyłem, po drodze był jeszcze wirtualny sejm, z dwie partie polityczne i 8 ruchów protestu

  jeśli chodzi o nasze depozyty = gorące polecam lokalne Banki Spółdzielcze

  naprawdę NIE MUSICIE zakładać nowego banku by dawać nam alternatywę, takie banki już są, polskie banki spółdzielcze... i to je trzeba wspierać i na ich rzecz lobbować

  pozdrawiam ;)
 • @Ultima Thule 12:04:46
  A jeszcze lepiej pamiętają "Kasę Branickiego" :-))))))))))))))))))
 • @Łażący Łazarz 11:53:59
  mimo wszystko mam nadzieję że Wam się uda!
 • @Acontrario 12:31:03
  Mnie tam akurat obojętne, czy się uda, czy nie uda.

  Nie lokowałem u Grobelnego i, znając "ekonomiczną" wiedzę animatorów, tutaj też wpłacać nie będę.

  Nawet gdybym nie miał co z forsą robić :-)
 • @nonscolar 12:28:03
  lokalne unie kredytowe zdychają ostatnie. To przecież takie proste.
 • @Acontrario 12:29:52
  Nie bądź taki defetysta. Próbować trzeba, żeby nam wszystkim prądu nie wyłączyli.
 • @nonscolar 12:37:44
  Wpłacaj Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu. Ma wiedzę.
 • @Łażący Łazarz 15:04:46
  Panie Tomaszu

  Proszę się moją opinią nie przejmować.

  I tak "groszem nie śmierdzę", w związku z czym mała szansa, by ktoś na mnie zarobił :-))

  PS. Co do wiedzy Pana JKB, to rzeczywiście, w odróżnieniu od czegoś na n... i dajmy na to Pana Rossakiewicza, można powiedzieć że pewną wiedzę ma.
 • @Łażący Łazarz 15:02:15
  Niech Pan sobie przypomni historię Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i banku BGŻ.

  Gdyby państwo nie wpompowało w cały ten system kasy (pośrednio z naszych kieszeni), to padłoby to - ponieważ nie lubię się powtarzać, użyję innego zwrotu - jak "kawka na pustyni".

  PS. Rozumiem, że Pan, Pan Opara i pozostali "bojownicy o wolność od banksterów i demokrację bankową" wszystkie finansowe operacje przeprowadzacie za pośrednictwem SKOK-ów.

  Przepraszam, ale przepona wysiadła mi za śmiechu.
 • ---BANKI SPÓLDZIELCZE zatrzymały się na ETAPIE !!!! PRLu
  -----owszem doskonałe dla emerytów --CZAS !!! już im nie drogi a i poziom opłat -prąd/ gaz / czynsz itp-AKURATNY dla tychże !!!
 • BSSS
  ZAPOMNIAŁ PAN O NASZYCH POLSKICH BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH.
 • @Ultima Thule 21:19:30
  "czy zdajesz sobie sprawę z kosztów, jakie trzeba ponieść na utworzenie banku ?

  Jakie koszty trzeba ponieść, aby włączyć się w międzynarodowy system przelewów ?

  Jakie utrzymać ZABEZPIECZENIA !?"
  ============================

  W bankach spółdzielczych wymogi są znacznie mniejsze od komercyjnych, a czy wspólnota blogerów to nie swoista spółdzielnia? Nie będzie chętnych? Będą. Można działać na krajowej działce, byli już tacy cwani jak w Islandii, Irlandii co nieźle zaszkodzili swoim krajom zbyt chciwymi bankami-molochami jak takie małe kraje.
 • @Ultima Thule 08:50:38
  "do pewnej wysokości wkładów - tak."

  Tylko wolnorynkowcu nie z systemów zabezpieczających, bo są GÓWNO WARTE łącznie, ale z kasy podatników, na konto danego państwa gdyby szlag trafił więcej niż jeden duży bank. To socjalizm nieprawdaż? Tyle że bankowej finansjery "liberalnej". Dlaczego moje podatki np z VAT mają iść na ratowanie jakiegoś parszywego banku i to nawet nie skarbu państwa, w każdym razie nie naszego państwa.
 • Możliwości inwestycyjne
  Bardzo dobry artykuł ukazujący rzeczywistość w jakiej niestety żyjemy. Co do banków amerykańskich to dodam, że są one w niewielkim procencie amerykańskie i należą do światowych elit finansowych, na które składa się zaledwie kilkanaście rodzin. Jak powiedział Mike Maloney autor bestsellera Jak inwestować w z loto i srebro:
  „Jeśli wiesz jak działa światowy system finansowy -znasz zasady, którym podlegasz,
  Jeśli jednak nie znasz tych zasad system Cię zniszczy, ZMASAKRUJE”.
  Odnosząc się do artykułu informuję autora i czytelników, że iz istnieją możliwości pozabankowe które odpowiadają wymogom nadmienionym w artykule. Jednym z takich sposobów może być zakup fizycznego złota i srebra oraz deponowanie go poza systemem bankowym i poza strefą geopolityczną w której żyjemy. Rozwiazanie o którym piszę znajdziesz tu http://goo.gl/Rht9j

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930