Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
555 postów 3594 komentarze

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

LISTA HAŃBY - Plebiscyt (ranking) polityków i decydentów „III RP”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zapraszam do głosowania na listę największych szkodników III RP. Głosy będą zliczone w tabeli. Można dawać swoje kandydatury, jeżeli zostaną one sensownie i zgodnie z prawdą uzasadnione. Czym więcej twardych danych i głosów tym lepiej.

 

Historia III RP zaczęła się od rewolucji Solidarności, której niewątpliwym sukcesem (w teorii), były zmiany systemu funkcjonowania Państwa i sprawowania władzy w Polsce. Niestety - kolejne ekipy Rządowe, które w sposób - „teoretycznie” demokratyczny, uzyskując mandat wyborców na sprawowanie władzy w Kraju: na zarządzanie gospodarką, finansami, zasobami ludzkimi, oraz całym majątkiem narodowym - nie wykonały swych historycznych zadań w interesie Polskiej racji stanu. Zaprzepaszczono ogromne szanse rozwoju, a poprzez wyprzedaż prawie całego majątku narodowego doprowadzono Kraj do niewypłacalności(brak majątku-brak pieniędzy). Zlikwidowano armię i siły bezpieczeństwa. Podstawowe instytucje Państwa np. Wymiar Sprawiedliwości, Służba Zdrowia, Policja – nie funkcjonują. ZUS jest bankrutem. Nie ma nowych miejsc pracy. Demoralizujące reformy edukacji i manipulacje medialne, skutecznie zwalczają się Polskość, patriotyzm, tradycje narodowe. Młodzieży brak wzorców, autorytetów.

Ruch Solidarność – jego liderzy (jak również społeczeństwo), nie były przygotowane do Rewolucji Polskiej, zapoczątkowała zmiany w Europie i na całym Świecie. Niestety, najgorzej chyba na tych zmianach wyszło nasze społeczeństwo, obecna Polska. Brak przygotowania elit politycznych kraju, ignorancja, brak doświadczenia i wiedzy o Świecie, zasadach ekonomii, finansów - spowodowały, że Polsce narzucono wiele bardzo niekorzystnych rozwiązań. Nasze społeczeństwo dało się nabrać, wykorzystać, zmanipulować. Większość naiwnie uważała, że skoro proponowane rozwiązania gospodarcze są Unijne/Natowskie lub „Amerykańskie” –to znaczy że są dobre, że muszą sprawdzić się również w naszym kraju.

Nie wystarczyło zrobić rewolucję, trzeba było dokładnie wiedzieć co robić z Rzeczpospolitą.

Uchwalono nawet nową Konstytucję, ale dla niektórych „decydentów”-jakby ona nie istniała. Działania różnych koalicji Rządowych w przeszłości, często naruszały Ustawę Zasadniczą. Np. obecny system finansowy w wielu wypadkach nie jest zgodny z zapisami konstytucyjnymi. Polska stacza się po równi pochyłej w niebyt UE Niemiec. Należy ten proces zatrzymać za wszelką cenę – rozpocząć następną, prawdziwą odbudowę Kraju - w interesie wszystkich obywateli, tak aby zapewnić Polsce właściwe, należne jej miejsce w Europie i na Świecie. Należy rozpocząć budowę IV Rzeczpospolitej, opierając się na doświadczeniach ostatnich lat. Jedną z wielu przyczyn obecnej słabości Naszego Kraju jest to, że nigdy nie przeprowadzono właściwie procesu dekomunizacji i lustracji. Trzeba uczyć się z historii – tak aby od samego początku pokojowej Rewolucji IV RP - uniknąć problemów z przeszłości. Trzeba wykonać Listę (Ranking) głównych winowajców obecnego stanu rzeczy. Tych, którzy zrobili na zlecenie obcych Polsce interesów, działając na szkodę kraju. Trzeba zebrać wszystkie istotne dane, opracować „faktografię” działalności tych osób –na forum publicznym. Osoby te będą miały możliwość obrony. Kiedy zbierzemy wszystkie prawdziwe fakty, kiedy wreszcie dokona się Rewolucja przemiany III w IV RP – Naród zadecyduje (w formie referendum?) o losach najbardziej winnych. Wierzę w Demokrację bezpośrednią. Naród, społeczeństwo – decyduje!

Ale jeszcze Polska nie zginęła - Póki my - Naród żyjemy!!!

Poniżej LISTA HAŃBY: (winnych upadku III RP)osób, które szczególnie przyczyniły się do obecnego kryzysu III RP oraz krótki opis ich działalności.

1. Jan Krzysztof Bielecki:Premier III RP - od 04.01.1991-06.12.1991 – zaledwie 340 dni.

Sprzedał 1208 zakładów! Absolutny rekordzista - 3.6 firm państwowych dziennie! Będąc premierem otrzymał od Michała Falzmana, ówczesnego szefa NIK informacje o aferze FOZZ. Nic w tej sprawie nie zrobił! Zasadniczym problemem prywatyzacji w tamtym okresie było celowe zaniżanie wartości sprzedawanych spółek w niejasnych procesach prywatyzacyjnych. JKB,po odejściu z Rządu, reprezentuje Polskę w EBOiR. Kontynuuje działalność handlową Polskimi firmami (bankami). Po przejęciu kontroli Pekao SA przez Unicredit (z pomocą JKB)- dziwnym zbiegiem okoliczności? –zostaje ON Prezesem Zarządu tegoż Banku, z pensją 5.8 mln zł (w ciągu kilku lat ponad 20mnl zł + premie)!!! W tym czasie miliardowe transakcje, oraz dywidendy z korzyścią dla Włochów, nie dla Polski. Obecnie JKB jest Szefem Doradców Gospodarczych Tuska - „szarą eminencją” Rządu! Kontynuuje politykę wyprzedaży majątku narodowego. „Nieformalnie”, dzięki bliskiej znajomości z Premierem mianuje lojalnych, oczywiście sobie i PO - prezesów na kluczowe stanowiska strategicznych firm państwowych.

 

2. Leszek Balcerowicz: Niekwestionowany lider reformy i destrukcji Polskiej gospodarki, finansów, majątku.

Były pracownik naukowy Instytutu Marksizmu i Leninizmu. Firmował autorytetem profesora „finansów”, przy poparciu „światowej finansjery” -etapy Polskiej rewolucji (transformacji) gospodarczej - z komunistycznej na „wolno-rynkową”. Program przygotowany w całości i na zlecenie George'a Sorosa, który przyjechał doPolski jako przedstawiciel kapitału zachodniego, celem przeprowadzenia reform. Tak aby możliwie najtaniej i najszybciej przejąć własność i kontrolę nad polskim majątkiem narodowym. Balcerowicz i kolejne rządy nigdy nie ujawniły tego, że był alternatywny, lepszy plan reform – wzorowany na szwedzkim modelu „społecznej gospodarki wolnorynkowej”. Wprowadzenie tego programu uratowałoby miliony Polaków przed strukturalnym, niekontrolowalnym bezrobociem i przed kredytami, które np. rozłożyły na łopatki polskich rolników.Balcerowicz będąc członkiem RN FOZZ, brał udział (razem z premierem JK Bieleckim) w słynnej naradzie 14.06.1991, na której Michał Falzman zaprezentował dowody na transfer pieniędzy z Polski. Kiedy Balcerowicz był prezesem NBP - jego żona była szefem CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych), które utrzymywało się z dotacji banków, które nadzorował… jej mąż. Balcerowicz jest odpowiedzialny również, a za politykę sztywnego kursu złotego do dolara (1990r) umożliwiając transfery olbrzymiej gotówki spekulacyjnej z Polski. W kraju szalała inflacja, a rząd uparcie bronił kursu dolara.

 

3. Adam Michnik: „Legenda Polskiego Podziemia” wykreowana, w dużej mierze dla własnych celów.

Uczestnik wydarzeń marcowych w 1968r, działacz KOR,założyciel ROAD, później UD (Unia Wolności). Opowiadał się zdecydowanie za powszechną prywatyzacją i reform gospodarczych przeprowadzanych przez Balcerowicza. Będąc początkowo w bardzo dobrych relacjach z NSZZ Solidarność,przejął kontrolę, nad utworzoną przez Związek - Gazetą Wyborczą, zktórejbardzo umiejętnie stworzył imperium medialne „Agora” (nigdy nie rozliczono pieniędzy, które miały pochodzić na budowę wolnych mediów w Polsce - nie zaś jednego koncernu). „Agora” z Michnikiem od wielu latzwielkim powodzeniemkontroluje i manipuluje umysłami znacznej częścipolskiegospołeczeństwa.Mając dostęp do niewyczerpanych zasobów finansowych oraz zastępy firm prawników- wszystkie niewygodne dla siebie,(orazprowadzonej przez siebie polityki), osoby, aktywność i publikacje pozywa do Sądu. Wykorzystując nieudolność Wymiaru Sprawiedliwości, w swoich poczynaniach jest praktycznie ponad prawem. Michnik,pomimo swojej opozycyjnej działalności, jako pierwszy „rozgrzeszył” Jaruzelskiego/Kiszczaka, odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego, nazywając członków PRON ludźmi honoru. Poprzez podległe sobie media blokował „publiczny sąd” nad autorami Stanu Wojennego. Agora i Michnikprzez dekady skutecznie torpeduje lustrację i dekomunizację w Polsce.W grudniu 2002 Adam Michnik upublicznił tzw. aferę Rywina. W czasach Prezydenta Kwaśniewskiego, Michnika nazywano nieformalnym „Vice-Prezydentem” kraju. Michnik jest/był niewątpliwym rozgrywający i rozdającym karty ostatnich30 lat. Ponosi odpowiedzialność za całkowite zniekształcenie najnowszej historii Polski.

 

4. Wiesław Kaczmarek: minister afer (głównie gospodarczych) tzw. „afera Orlenu” „afera osocza”.

Od 1985 do końca członek PZPR. W 1989r poseł Sejmu kontraktowy z ramienia PZPR, później wybierany z list SLD i SDPl. Pełnił funkcję ministra Skarbu Państwa 2001-03; przekształceń własnościowych 1993-96, ministra gospodarki (1997r) w rządzie Premiera Cimoszewicza. W 2004 roku publicznie deklarował, że rzeczywistym celem zatrzymania szefa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego przez UOP, była chęć jego odwołania i zablokowania kontraktu na dostawy ropy. W tym celu powołano sejmową komisję śledczą do zbadania tzw. "afery Orlenu". W październiku 2006 przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczął się proces karny byłego ministra, oskarżonego o wydanie w 1997 nierzetelnej opinii przesądzającej o udzieleniu spółce LFO poręczenia ze strony Skarbu Państwa, pomimo braku przesłanek dla takiej gwarancji. Wiesław Kaczmarek nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Postępowanie w toku. Największy błąd Kaczmarka to stworzenie Programu Powszechnej Prywatyzacji. (PPP) Program ten zamiast uwłaszczyć społeczeństwo, skorumpował klasę polityczną. To wspólne dzieło SLD i tzw. liberałów. "PPP połączył akcjonariat obywatelski z szansą naprawy przedsiębiorstw w postaci NFI - przekonywał w 1995 r. Janusz Lewandowski - współautor koncepcji PPP. „Program NFI to program o charakterze masowym, dotyczy wszystkich obywateli, a z drugiej strony - znaczącej grupy 512 przedsiębiorstw - około 10% całego polskiego majątku i potencjału wytwórczego sektora publicznego"- wtórował mu W. Kaczmarek, minister przekształceń własnościowych w rządzie SLD-PSL. Do NFI, przekazano najcenniejsze państwowe spółki, a udziały rozdano całemu społeczeństwu (według daty urodzenia). Czyli nikomu. A władzę przejęły firmy zarządzające, zagraniczne. NFI zarządzały firmy, które nie odpowiadały przed nikim, a ich wynagrodzenie było niezależne od wyników. Powstanie NFI stało się początkiem budowy kapitalizmu politycznego ze wszystkimi jego patologiami.

 

5. Janusz Lewandowski: Minister Przekształceń Własnościowych (1990-93) w Rządach Premierów: J.K. Bieleckiego i Hanny Suchockiej

Opracował Program Powszechnej Prywatyzacji. To w jego czasach rozpoczęto wyprzedaż majątku narodowego. Założyciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundatorów. W latach 1980-89 doradca ekonomiczny NSZZ "Solidarność". W 1989 współzałożyciel KLD. Związany ze środowiskiem tzw. gdańskich liberałów. Lewandowski, to cała epoka nieszczęść i prywatyzacji III RP, dla których Lewandowski był kasjerem i bramkarzem. Dlatego został po latach komisarzem UE (emerytura liczona w mln złotych).Już jako komisarz UE JL uczestniczył w Międzyparlamentarnej Konferencji poświęconej finansom i podatkom w UE. Wśród poruszanych zagadnień był m.in. temat podatku od transakcji finansowych, propozycja przyszłego budżetu Unii Europejskiej oraz nowy Pakt Fiskalny. Komisarz Lewandowski podkreślił znaczenie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014 -2020 w walce z kryzysem w Europie. Jeden ze współautorów pomysłu, żeby Polska wspierała kraje strefy euro znajdujące się w kłopotach finansowych - w związku ze swoją nieodpowiedzialną polityką. Odpowiada również za szkodliwy dla Polski Pakt Fiskalny. Zgodnie z projektem m.in. Lewandowskiego Unia Europejska ma wprowadzić nowe podatki pośrednie, czyli: zwiększyć część przekazywanej składki VAT do budżetu unijnego, podatek za emisje CO2, podatki za transakcje bankowe i elektroniczną komunikację. Wiele niejasności związanych z prywatyzacjami przeprowadzanymi przez rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego wciąż pozostaje.

 

 

6. Bronisław Komorowski: zniszczenie Wojska Polskiego.

Komorowski to człowiek bez dorobku. Ma wpływ na rządy od ponad 20 lat a osiągnięcia tylko negatywne.Każdemu ministrowi obrony (z nielicznymi wyjątkami) można przypisać destruktywną role w niszczeniu Polskich sił zbrojnych ale największy udział i rolę ma w tym procesie, bez wątpienia Bronisław Komorowski (w duecie z Januszem Onyszkiewiczem). Oni bowiem razem, najdłużej na stanowiskach ministerialnych i parlamentarnych kontrolowali MON, tworząc prawne i ustawowe podwaliny dzisiejszego rozkładu WP. Ich propagandowe zawołanie ”armia mniejsza ale sprawniejsza” zawierał pretekst do celowej, systematycznej likwidacji określonych struktur organizacyjnych, zmniejszania środków finansowych, zaniechania szkolenia, likwidacja akademii, szkół oficerskich, obniżania sprawności bojowej Wojska Polskiego. Dzisiejszy ”uzawodowiony” zbiór masy ludzkiej, dawno przestał być armią i jest jedynie zdolny do ograniczonego wykonania zadań o charakterze policyjnym. Kilka wrogich dywizji pancernych, wspomaganych przez odpowiednio wyposażone lotnictwo – mogłoby bez trudu całkowicie przejąć kontrolę nad Naszym Krajem - w okresie znacznie krótszym niż Kampania Wrześniowa. Wiadomo, że nie mamy co liczyć na interwencję NATO. Ostatnie dwudziestolecie, to bezustanna gonitwa, kolejnych ekip rządowych o jak najskuteczniejsze zniszczenie obronności kraju. Pod pozorem koniecznych zmian, reform, rzekomej modernizacji prowadzonej przez poszczególne opcje polityczne, pod hasłem cywilnej kontroli nad armią, dokonuje się gospodarka rabunkowa i dezorganizacja Wojska Polskiego. Obecnie człowiek, ponoszący największą odpowiedzialność w rozkładzie Wojska Polskiego - Bronisław Komorowski jest jako Prezydent, również naczelnym zwierzchnikiem Wojska Polskiego. Teoretycznie – bo WP po prostu już nie ma. Ile jednak więcej szkód może zrobić Prezydent Komorowski?

 

7. Donald Tusk: Najdłużej urzędujący premier RP. Polityk od zawsze. Człowiek bezwzględny i egocentryk.

Współzałożyciel i przewodniczący PO od 2001r., pozbywając się konkurentów na przewodniczącego partii – (M. Płażyński i A. Olechowski). Współzałożyciel KLD i jego przewodniczący w 1991r. W 1994 wiceprzewodniczący Unii Wolności, powstałej po połączeniu się KLD z UD. W wyborach 1997 mandat senatora z ramienia UW - znalazł się w koalicji popierającej rząd AWS - Jerzego Buzka. Wicemarszałek Senatu IV kadencji. Na początku 2001, po przegraniu rywalizacji o stanowisko przewodniczącego z B. Geremkiem odchodzi z UW – tworząc PO. W maju 2005 deklaruje zamiar ubiegania się o urząd Prezydenta RP z ramienia PO – przegrywa z Lechem Kaczyńskim. Obecnie doprowadził do kryzysu finansowego ZUS. Tusk nieodmiennie zapewnia, że polska gospodarka to „zielona wyspa na mapie Europy”. Jest Premierem, którego rządy ciągle i drastycznie zwiększały pośrednie i bezpośrednie podatki. Za jego kadencji spadła dzietność Polaków, wzrosła zaś migracja zarobkowa młodych obywateli RP. Dziadek Tuska był żołnierzem Wermachtu. Za rządów Tuska Polska spadła na 102 miejsce (z 67) w rankingu kosztów działania firm (TTR) Jeszcze gorzej wypadamy w rankingu Banku Światowego i PWC - przyjaznych systemów podatkowych -121 miejsce (na 183 kraje). Wyprzedzają nas Iran – 115 i Tanzania – 120. Do tego dodajmy wzrost zadłużenia państwa o 300 mld zł. Tylko jedną na pięć obietnic z 2007 r. dotrzymał rząd Tuska –jak wynika z raportu Fundacji Republikańskiej. Tusk zrobił niewiele podczas swoich rządów: ulegając antyrozwojowym grupom interesu, prowadził politykę nieracjonalnego zadłużania państwa. Wyraził milczące przyzwolenie na niespotykaną w historii inwigilacje obywateli (polskie służby sprawdzają największą liczbę obywateli w UE -protestowała w tej sprawie Naczelna Rada Adwokacka).

 

8. Bronisław Geremek: współtwórca iorędownik „Sejmu kontraktowego”, który dokonał oficjalnego podziału władzy i majątku między PZPR i Polską.

W „kontraktowym” i pierwszym wolnym Sejmie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. W rządzie koalicyjnym AWS/UW, szef MSZ. Zaakceptował niemieckie żądania odstąpienia Polski od sprawy reparacji wojennych oraz zamianę roszczeń na symboliczne renty. Wspólnie z Wł. Bartoszewiczem, w ramach źle pojętego pojednania polsko-niemieckiego, doprowadził do sytuacji, w której za zniszczony przez Niemców majątek żydowski, płaci dzisiaj Skarb Państwa RP. Działając przez lata na forum międzynarodowym torpedował „pro-polskie” inicjatywy. Ponosi niewymierną wprost odpowiedzialność, za osłabienie autorytetu Polski na arenie międzynarodowej. W rezultacie działań Geremka obywatele i ich potomkowie pochodzenia Żydowskiego mogą dochodzić swoich roszczeń w sądach powszechnych. Natomiast organizacje żydowskie mają prawo domagać się, aby majątek, który należał do Żydów, którzy zginęli w holokauście przeszedł na własność organizacji żydowskich, a nie skarbu państwa, którego byli obywatelami. Geremek nic w tej sprawie nie zrobił.

 

9. Hanna Gronkiewicz-Waltz:wiceprzewodnicząca PO, II kadencję prezydent Warszawy.

W 1991 roku członek Komisji Prawa Bankowego, pracującej nad zasadami nowego prawa bankowego. To jej zawdzięczamy obecny kształt bankowego tytułu egzekucyjnego. Prezes NBP (1992-98) i przewodnicząca RPP. Odpowiedzialna za stan polskiej gospodarki, szczególnie za niekorzystną dla naszego kraju prywatyzację sektora bankowego. Z punktu widzenia zachodnich inwestorów przejmujących, polski majątek narodowy– była bardzo dobrym prezesem. Dostała zresztą w nagrodę funkcja wiceprezesa EBOR. Za jej kadencji upłynniono kurs złotego wobec walut wymienialnych, natomiast w 1995 przeprowadzono denominację złotego. Jako szefowa RPP odpowiadała za spowolnienia polskiej gospodarki związane z traktowaniem waluty, jako narzędzia do uprawiania polityki. Opis działalności: w skrócie: karierowicz, manipulant i ślepy wykonawca – nieudacznik. Od 2005 działa w PO, w której przyjęła na siebie zadanie przebudowy struktur partii w Warszawie.

 

10. Tadeusz Mazowiecki: Pierwszy premier wolnej Polski - „sejmu kontraktowego”.

Wyraził zgodę i aktywnie popierał „Plan Balcerowicza”. Kosztem milionów Polaków ich majątku i pracy - wprowadzono przygotowany przez „Wall Street” - Georga Sorosa program reform gospodarczych, niekorzystny dla Polski -a „Eldorado” dla reformatorów i obcego kapitału. Efekty reform Balcerowicza są główną przyczyną obecnych problemów gospodarczych kraju. Wiedząc, że istnieje alternatywny plan wolnorynkowych zmian gospodarczych, bez wielkich wyrzeczeń społeczeństwa i bezrobocia strukturalnego, Mazowiecki rozpoczął bezprecedensową w Europie Środkowej i Wschodniej wyprzedaż majątku narodowego i gigantycznej prywatyzacji, (po zaniżonych cenach),która de facto zlikwidowała polski przemysł. W sprawach politycznych Mazowiecki akceptował brak działań dotyczących lustracji/dekomunizacji, jednocześnie przyzwalając na niszczenie ważnych dokumentów i przekazywanie kopii materiałów dotyczących polskich służb specjalnych do Moskwy.

 

11. Jerzy Buzek: Premier w czasach AWS.

Odpowiedzialny za instytucjonalną grabież oszczędności Polaków w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Prowizje dla firm "zarządzających" sięgały 10% wartości składek. Autorzy reformy pracowali później w spółkach, które zarabiały na OFE. Patologiczne prywatyzacje: PZU - sprzedaż pakietu 30% za 3 mld zł (największego ubezpieczyciela RP)- pakietu kontrolnego za 6,5 mld zł). Wartość giełdowa firmy po "prywatyzacji", w czasie kryzysu, wynosiła ponad 30 mld zł. Prywatyzacja TP S.A., podczas którego „sprywatyzowano monopol” Państwa oraz zahamowano rozwój jego informatyzacji - pozwalając drenować kieszenie obywateli.Na dodatek podczas prywatyzacji sprywatyzowano "przypadkiem" infrastrukturę obrony. Premier Buzek to także tragiczna reforma służby zdrowia (stworzenie kas chorych), błyskawicznie anulowana z uwagi na nieefektywność. Najgorszy premier w historii III RP – W nagrodę za zasługi dla UE Niemiec – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

 

12. Władysław Bartoszewski: dwukrotny minister spraw zagranicznych.

W rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. W czasie II Wojny Światowej był więzień Auschwitz, żołnierzem AK, uczestnik powstania warszawskiego. Były ambasador RP w Austrii. Kandydat z list UW do Sejmu/Senatu, choć formalnie do tej partii nigdy nie należał. Będąc szefem dyplomacji, rządu Premiera Buzka decydował o tym, na jakich warunkach Polska będzie współpracować z Unią Europejską. Kwestia mienia poniemieckiego i pożydowskiego, które obecnie jest lub będzie przedmiotem roszczeń potomków mieszkańców Polski innych narodowości, jest owocem jego działań. Bartoszewski negocjował i podpisywał umowy międzynarodowe, na mocy których Rząd RP zgodził się na to, żeby spadkobiercy np. Niemców mogli dochodzić swoich praw przed sądami powszechnymi. Jednocześnie w imię pojednania polsko-niemieckiego był orędownikiem zrezygnowania Polski z ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za okupację i zniszczenie kraju przez Niemców w czasie II Wojny Światowej.

Od listopada 2007 sekretarz stanu, pełnomocnik do spraw dialogu międzynarodowego w Kancelarii Premiera D. Tuska Przewodniczący komitetu honorowego PO

 

13. Marek Belka:obecny prezes NBP.

Stypendysta Fundacji Fulbrighta- Columbia University, Amerykańskiej Rady Towarzystw Naukowych - University of Chicago oraz London School of Economics. Możliwość zagranicznych wojaży zawdzięczał oczywiście nie tylko opinii zdolnego naukowca, ale także przynależności do PZPR, datującej się od 1973 r. Jako TW „Blech” współpracował z SB i WSI. W 1996 objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. Równolegle, w latach 1994–1996, był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W lutym 1997 został powołany na funkcje wicepremiera oraz ministra finansów w rządzie Cimoszewicza, zastępując w nim Grzegorza Kołodkę. Jest jednym z ministrów wprost odpowiedzialnym za olbrzymie zubożenie społeczeństwa.

 

Powstaje pytanie jak to wszystko było możliwe? Panie Boże i Ty Narodzie – patrzycie na to wszystko i nie grzmicie?

To tylko wstępna lista. Proponuje zastanowić się, dopisać komentarze i wspólne głosowanie aby ustalić (Ranking) Listę Hańby największych szkodników III RP.

 
Lista Hańby - Ranking największych szkodników III RP
1. Adam Michnik punktów: 163
2. Leszek Balcerowicz                                         150
3. Donald Tusk                                           88
4. Jan Krzysztof Bielecki                                           74
5. Lech Wałęsa                                           79
6. Bronisław Komorowski                                           71
7. Janusz Lewandowski                                           77
8. Tadeusz Mazowiecki                                           56
9. Jerzy Buzek                                           52
10. Aleksander Kwaśniewski                                           59
11. Władysław Bartoszewski                                           41
12. Bronisław Geremek                                           52
13. Hanna Gronkiewicz-Waltz                                           37
14.  Wiesław Kaczmarek                                           20
15.  Marek Belka                                           15

Podsumowanie głosowania na dzień 6.04.2012 - Wielki Piątek godz. 0.00. - zamknięcie plebiscytu.

Zgodnie z sugestią ŁŁ zawartą w komentarzu proponuję następujący system głosowań:

Niech każdy wyselekcjonuje 15 nazwisk z tych wymienionych przeze mnie oraz tych które wraz z uzasadnieniem padły w komentarzach i przydzieli każdemu od 1 do 15 punktów. Największy szkodnik otrzymuje 15 punktów, a potem malejąco w kolejności. Jeżeli ktoś podał po prostu swoją kolejność to punkty zostaną odpowiednio przypisane. Będę robił podsumowanie w tabeli raz dziennie dodając informację o stanie głosowania na dany dzień i godzinę. Tylko 15 najczęściej pojawiających się szkodników umieszczę w tabeli. Nie będę uwzględniał nazwisk podanych bez uzasadnienia. Ostatecznie ranking będzie zależał od sumy punktów przy danym szkodniku. Na razie głosujemy do Wielkiego Czwartku.

 

KOMENTARZE

 • KOR-niki na wiodącej fotografii tego artykułu...
  Hehe! Dobre!
  Pozwolę sobie poniżej przypomnieć wiec LPR z października 2006-go roku, na którym dzielny polski trybun ludowy Sławomir Zakrzewski wykrzyczał nasze polskie pretensje. Jeden z transparentów to napis: KOR-NIKI DO LASU TROPIKALNEGO, A POLACY DO WŁADZY! Kto może - niech sobie ściągnie, zanim WASP-ostwo nie zlikwiduje tego materialu historycznego z YouTuba; To był słynny wiec na Placu Bankowym pod pomnikiem Juliusza Słowackiego; I tam Zakrzewski powiedział prawdę;
  http://www.youtube.com/watch?v=TXDFJb0LoxY
 • Nad głosowaniem muszę się jeszcze zastanowić
  Ale koniecznie trzeba dodać Aleksandra Kwaśniewskiego, odpowiedzialnego za podpisanie kontraktu (o nieznanej treści) z Rosją, na mocy którego Polska zrzekła się możliwości ekshumacji zwłok Polskich Oficerów i przywiezienia ich z Katynia by pochować w polskiej ziemi. Kwasniewski zgodził się na budowanie w Miednoje toalet z których ścieki i fekalia spływają do dołów grobowych z Polskimi Bohaterami. W ten sposób tracimy pamięć i zostaliśmy pohańbieni. Kwaśniewski przeprosił w imieniu Polaków za Jedwabne, jeszcze zanim śledztwo zostało przeprowadzone i wobec jawnych dowodów, że wbrew oszczerstwom to nie Polacy byli winni zbrodni na Żydach. Aleksander Kwaśniewski ułaskawiał kolegów przekręciaży z SLD, utrzymywał bliskie kontakty z Kuną, Żaglem, Peterem Voglem, Ałganowem i bardzo szemranym towarzystwem związanym z prywatyzacją i działaniami mafinymi. Stał pijany nad grobem pomordowanych Oficerów, odmówił zeznań przed Komisją Sejmową (nie chciał śpiewac i tańczyć) i wysłał Polaków do Afganistanu bez zabezpieczenia naszych interesów. Siedział w 3 rzędzie na antypolskiej hucpie u Putina. Zdeprecjonował i zhańbił urząd Prezydenta RP.
 • Woooowww..
  Rąbie pan z grubej rury. To dobrze. Szkoda ze tylko na NE czyli
  w malym obiegu. Lepiej lajzy "strachem" pogonic niz miala by krew na chodnikach splynac.
  Osobiscie bylbym za powolaniem do zycia jeszcze jednej waznej listy.
  ....Lista Klamcow Politycznych..... Olbrzymia szkode panstwu polskiemu przynosza politycy klamiacy programowo przed wyborcami w celu
  ich wyboru. Tak jak na pierwszej liscie sa ludzie z roznych przyczyn zle rzadzacy krajem lub wykonujacych swoja prace, tak na drugiej
  byli by tak samo szkodliwi (a moze bardziej), ktorzy przez swoje wyborcze klamstwa nie pozwalaja na zmiane niekorzystnych zjawisk wywolanych przez ludzi bezposrednio za to odpowiedzialnych
  (pierwsza lista).
  Ma to ogromne znaczenie w dzialaniu, gdyz klamiacy politycznie kandydat zrzesza ludzi chcacych zmian spolecznych i politycznych.
  Po jego wyborze do tych zmian nie dochodzi a ludzie swiadomi
  czynienia zla zmuszeni sa czekac do ponownego glosowania aby uslyszec te same klamstwa wyborcze od innego delikwenta. Tak tez tracimy 10~15 lat w czasie ktorym zlo powinno byc tempione a w zamian dostajemy wymuszone przyzwolenie spoleczenstwa na nierzad. Nie musze dodawac ze ludzie pierwszego szeregu chcacy walczyc z krzywda po takim czasie czekania staja sie wiekowo starzy nie majacy checi ani zapalu aby dalej sie przeciwstawiac a mlodzi przechodza nad problemem jak po normalnosci. W taki sposob zlo wygrywa. Lista
  z tymi politycznymi klamcami powinna byc podawana do wiadomosci spolecznej wszedzie gdzie tylko mozna aby odsunac klamcow od wladzy i żlobu.
 • Proponuje
  umieszczenie na tej liscie Lecha "BOLKA" Walesy , Bogdana "borsuka" Borusewicza, Leszka Milera, Aleksandra Kwasniewskiego plejade stokrotek i liskow oraz na poczet przyszlych zaslug Janusza Palikota
 • @Ryszard Opara
  Nie będę głosować w tym plebiscycie bo:

  1. Wolałbym plebiscyt pozytywny, a nie negatywny - ciekawsze byłoby zbadanie kogo sobie blogosfera ceni, a nie kim pogardza.

  2. Uważam, że szkodliwość obecnej drugiej komuny, która nas okupuje, nie wynika z personalnej obsady stanowisk aparatu państwa, ale z ustroju i prawa tego państwa.

  Będą następne plebiscyty, w których można będzie stawiać na osoby, które cenimy, albo krytykować prawa, które chcielibyśmy zlikwidować?
 • Sluszna lista!
  Michnik powinien byc umieszczony na pierwszym miejscu. Dadaje Walesaq za skompromitowanie urzedu prezydenta przez kradziez dokumentow orazKwasniewskiego - czerwonego karierowicza!
 • Proszę dopisać
  Pawlaka i Bolka - bohaterów "nocnej zmiany". Uzasadnienie chyba jest zbędne?

  Do listy hańby należy też dodać niektórych dziennikarzy mainstreamowych, ale na razie wstrzymam się z nazwiskami.
 • Lista marionetek i przygłupków?
  Na liście winni być umieszczeni ideolodzy, nie sługusy.
  Ideolodzy siedzą po uniwersytetach, na wydziałach Nauk Społecznych i Filozofii Prawa, w Trybunale Konstytucyjnym i po różnych Fundacjach i Stowarzyszeniach, Izbach itd.

  Ludzie, trzymajmy jakiś poziom.
 • @GPS.1965 02:39:29
  "Uważam, że szkodliwość obecnej drugiej komuny, która nas okupuje, nie wynika z personalnej obsady stanowisk aparatu państwa, ale z ustroju i prawa tego państwa."

  Kiedyś oglądałem wywiad z Markiem Edelmanem - powiedział, że to nie system jest winny, tylko ludzie - to oni tworzą system...
  A mi trudno sobie wyobrazić bardziej mgliste wytłumaczenie niż ustrój/system/prawo państwa.

  Mamy nie gonić złodziei, tylko dawać medale za uczciwość?

  Serdeczności.
 • jak głosować? W co kliknąć?
  Uważam , że wszyscy na liście są szkodnikami .Proszę dopisać ode mnie po 1 głosie na każdego kandydata.
  Dodałabym Jana Dworaka , za tępy upór w tępieniu wolności słowa , mętne kryteria oceny kandydatów do multipleksu , mętne tłumaczenia się , arogancję , zachowania absolutnie nie przystojące urzędnikowi państwowemu , wysokoopłacanemu z naszych podatków , oczywisty brak obiektywizmu w decyzjach , dotyczących multipleksu , nieodpowiadanie na pytania posłów , pogarde i lekceważenie dla posłów opozycji. kiedy się oglądało i słuchało tego pana na posiedzeniach sejmowych komisji kultury i kontroli państwowej , można było dostać zawału serca i mdłości , oraz gorąco współczuć , że posłowie i ubiegający się o miejsce na multipleksie są zmuszeni do toczenia walki z takim indywiduum. Rozmowy były na zasadzie;strona opozycyjna; argumenty , p. Dworak; nie , bo nie , i co nam zrobicie.
 • @Circ 03:17:18
  "Na liście winni być umieszczeni ideolodzy, nie sługusy."

  Stanisław Michalkiewicz wiele razy napisał, że pierwszym cadykiem jest Smolar... Nie wiem czy jest ideologiem, ale droga przez Panią wskazana jak najbardziej słuszna.
  Kogo Pani proponuje?

  Pozdrawiam
 • @Jasiek 04:02:30
  > Mamy nie gonić złodziei, tylko dawać medale za uczciwość?

  Ale system jest taki, że złodziei nie gani, ale pochwala, nie karze, ale nagradza, w ogóle konstytuuje ich grabież! Medale dostają zgodnie z prawem - jak ich wymienimy, to każdy na ich miejscu za taką samą działalność dostanie taki sam medal. To po co ich wymieniać? By nowi złodzieje mogli się nakraść? Trzeba zmienić system, który im na to pozwala! Świnie się zmieniają, ale dostęp do koryta pozostaje taki sam!
 • @Jasiek 04:05:15
  Nikogo nie proponuję, jest ich zbyt wielu, zresztą karanie za światopogląd uważam za bezcelowe i sprzeczne z chrześcijańską doktryną, Kościół wycofał się z tego błędu dawno. Tym ludziom nalezy zaproponować tomizm by napisali od nowa konstytucję, oraz prawo, jeśli umieją, a jak nie, to na bezrobocie. .
  Jak znam tych łachudrów, kiedy przyjdzie moda, oni szybko zaczną głosić tomizm, bo to najmici.
  Sęk w tym, by lud domagał się filozofii tomistycznej, jako filozofii ustrojowej, a to się nigdy nie stanie bo lud zadowala się pluciem na Tuska.
 • @
  Także wstrzymam się z głosowaniem - nie dlatego, abym nie popierał, ale dlatego, ze lista wydaje się zbyt krótka.

  Te osoby winny w pierwszej kolejności utracić polskie obywatelstwo.
 • @Jasiek 04:02:30
  Jasne! "Ludzie ludziom zgotowali ten los."
 • to jest wprost strzał w dziesiątkę...
  bardzo cenna incjatywa...uszeregowałbym ją według innej zasady ,pierwszym byłby WAŁESA ,MICHNIK ,GIEREMEK gdyż szkodzili już w tym czasie gdy NARÓD jeszcze im wierzył..potem ci inni..a tam na górze ,na zdjęciu ,tłuste ,oślizłe robale to nasza klasa polityczna..dobrze byłbyło wydrukować parę setek plakatów z tymi nazwiskami i rozesłać po kraju do rozwieszenia...cenna incjatywa...i dla takich działań może służyć niedawno powolana RADA BLOGERÓW..
 • Mieszane uczucia, acz...
  Myślę, że winniśmy nie tyle głosować, co dopisywać, opisywać, rozpisywać..., by pokazać tych, którzy przyczynili się do tego, z czym dzisiaj musimy się mierzyć. Ich trzeba osądzić każdego wg jego "zasług" w sądach. Prawdziwie niezależnych! Nie "licytować" poprzez głosowanie. Zbierać i pokazywać publicznie, "głośno", jak największej ilości Polaków! "Przebić" się z tym na forum jak najszersze (tylko: jak?), by zdezawuować "wylizane" pod krawatami niezasłużone "autorytety".
  To, co w poście jest DOSKONAŁYM ZACZYNEM ku temu!
  Sądzę, że brak wiedzy o tych osobnikach jest podstawą marazmu Polaków. Media - przedstawiciele tychże, są nie mniej winni niż "aktywiści" finansjery. Doskonałym przykładem - p. Katarasińska... oraz wielu jej podobnych.
 • RYSZARDZIE OPARA UZNAJĘ CIĘ ZA PRZYJACIELA, MŁODSZEGO BRATA !!!
  DZIŚ SĄ MOJE IMIENINY - JA PODAJĘ CI MOJĄ MOCNĄ DŁOŃ
  I PROPONUJĘ CI DLA DOBRA POLSKI PRZYJMIJ JĄ !

  PRZESTUDIUJ MOJE 3 LISTY, JUŻ JE PUBLIKOWAŁEM I DODAJĘ JE DO TWOJEJ:

  1- Refleksje drhumora: Można gówno nazwać miodem i tak będzie jechać smrodem !
  - 1oo% wierzę w współpracę „BOLKA” i prawidłową działalność Maciarewicza !!!
  2- POSŁOWIE, SENATORZY SĄ JAK GOŁĘBIE, na ziemi nas się trzymają, a jak w górę wzlecą to na nas srają !
  TEJ LISTY NIE UMIEM TU WPISAĆ, ALE tY MASZ PRACOWNIKÓW KAŻ IM TO WPISAĆ I UPORZĄDKOWAĆ !!!
  3- c.d. LISTY NAZWISK WROGÓW OBYWATELI W RP !!! POLACY! Bracia i siostry OBUDŹCIE SIĘ !!!

  0DSŁON BYLO 865 I NIEKTÓRZY ZASTANAWIAJĄ SIE CZY GŁOSOWAĆ CZY NIE, A ILU DAŁO CI OCENĘ "5" - JA BYŁEM CZWARTYM !!!
  POZDRAWIAM


  FRANCISZEK KRZYSIAK
  NA SZCZEGÓLE WYRÓŻNIENIE "ZASŁUGUJĘ" CI Z UNII WOLNOŚCI (ONI MIELI NA MYŚLI WOLNOŚĆ DLA SIEBIE !!!)
  A OTO NAZWISKA WROGÓW OBYWATELI DO TWOJEJ LISTY:
  Balicki Marek UW – za - 41 BYŁO ZA IGNOROWANIEM SPRAW NARODU
  Borusewicz Bogdan UW-ng - AŻ 21 BYŁO TAKICH CWANYCH - NIE CHCIELI SIĘ ZDRADZIĆ ZA SZYBKO
  Braun Juliusz UW – ng
  Buczkowski Piotr UW – za
  Budnik Krzysztof UW – ng
  Chwat Leszek UW – za
  Czech Mirosław UW -ng
  Czarnecki Andrzej UW – ng
  Dmochowska Maria UW – za
  Dołowy Krzysztof UW – za
  Fiedorowicz Czesław UW – ng
  Figura Grzegorz UW – za
  Frasyniuk Władysław UW – ws - 5 BYŁO SUPER CWANYCH TZN. BARDZIEJ WYRACHOWANYCH
  Gaberle Andrzej UW – za
  Gawlik Radosław UW – za
  Geremek Bronisław UW – ng
  Góralska Helena – UW – ng
  Imiołczyk Barbara UW – za
  Janas Zbigniew UW – za
  Komorowski UW –ng
  Koralewski Jerzy UW – za
  Kracik Stanisław UW - za
  Król Jan UW – za
  Krzyżanowska Olga UW – ng
  Kuroń Jacek UW – ng
  Lipowicz Irena UW – za
  Lityński Jan UW – za
  Luks Krzysztof UW – za
  Machowski Andrzej UW -za
  Mazowiecki Tadeusz UW – ng
  Mączka Zbigniew UW – za
  Milewski Zdobysław UW – za
  Niemcewicz Janusz UW –za
  Nowina Konopka UW – za
  Okoński Jan UW – za
  Olszowski Jan UW – ng
  Onyszkiewicz Janusz UW – za
  Osiatyński Jerzy UW – ng
  Piekarska Katarzyna Maria UW – za
  Polmański Piotr UW– za
  Potocki Andrzej UW – za
  Puzyna Włodzimierz UW – ws
  Rokita Jan UW – ws
  Rulewski Jan UW – za
  Selnik Ryszard UW – ng
  Skowrońska-Łuczyńska Anna UW – za
  Staniszewska Grażyna UW- za
  Staręga-Piasek Joanna UW – za
  Stolzmann Maria UW – za
  Suchocka Anna UW – ng
  Syryjczyk Tadeusz – UW – za
  Szafruga-Sypniewska Maria UW – za
  Śledzińska-Katarasińska Iwona UW – za
  Świecicki Marcin UW – ng
  Taylor Jacek UW – za
  Turko Ludwik UW – za
  Wielowieyski Andrzej UW – ng
  Wierchowicz Jerzy UW – ng
  Wolfram Krzysztof UW- ng
  Wójcik Gwidon UW – za
  Wójcik Wiesław UW – za
  Wujec Henryk – UW – za
  Wyrowiński Jan UW – ws
  Zajączkowska Maria UW – za

  Zawiła Marcin UW – ng
  Zdrada Jerzy UW – za
  Zieliński Marek UW – za
  Zieliński Jacek Tadeusz UW – ws

  TO LISTA Z SENATU:
  1. Jan Adamiak- PSL - -za
  2. Jerzy Adamski- SLD – -ng
  3. Piotr Ł. J.Andrzejewski- "Solid."-p
  4. Jan Antonowicz – PSL – -za
  5. Franciszek Bachleda-Księdzularz -"Solid"--p
  6. Artur Balazs - niezrzeszeni - -ng
  7. Gerhard Bartodziej -Klub Demokrat.- ng
  8. Maria Berny- SLD- ng
  9. Mieczysław Biliński - "Solid." -p
  10. Krzysztof Borkowski – PSL – za
  11. Stanisław Ceberek – PSL- -za
  12. August Chełkowski - "Solid." - p
  13. Jerzy Chorąży –PSL – za
  14. Andrzej Chronowski - "Solid.- p
  15. Grażyna Ciemniak –SLD – -za
  16. Jerzy Cieślak – SLD – ng
  17. Ryszard Czarny – SLD – -ng
  18. Lech Czerwiński – SLD – -za
  19. Adam Daraż – PSL – za
  20. Jerzy Derkacz – PSL – za
  21. Kazimierz Działocha – SLD – za
  22. Józef Frączek - "Solidarność" - -ws
  23. Sylwester Gajewski – PSL – -ng
  24. Aleksander Gawronik – Niezależni -ng
  25. Ryszard Gibuła – SLD –- ng
  26. Witold Graboś – SLD –-ng
  27. Alicja Grześkowiak - "Solid." --ng
  28. Eugeniusz Grzeszczak – PSL –za
  29. Paweł Jankiewicz – SLD – - p
  30. Zdzisława Janowska – Niezależni-za
  31. Zdzisław Jarmużek – SLD – -ng
  32. Ryszard Jarzembowski – SLD-ws
  33. Stefan Jurczak - "Solidarność" - za
  34. Henryk Kanicki – niezrzeszeni --za
  35. Roman Karaś - PSL – - ng
  36. Jan Karbowski – SLD – - ng
  37. Dorota Kempka –SLD – - za
  38. Edward Kienig – PSL – -za
  39. Zdzisław Kieszkowski – PSL - za
  40. Stanisław Kochanowski – PSL -za
  41. Zbigniew Komorowski – PSL - ng
  42. Jerzy Kopaczewski – SLD – -p
  43. Krzysztof Kozłowski - Klub Dem.-ws
  44. Czesław Krakowski – PSL – -ng
  45. Wojciech Kruk - Klub Demokrat.--ws
  46. Henryk Krupa – SLD – -za
  47. Stanisław Kucharski – SLD – -za
  48. Józef Kuczyński – SLD – - p
  49. Zbigniew Kulak – SLD – - za
  50. Zofia Kuratowska - Klub Demokrat.-p
  51. Grzegorz Kurczuk – SLD – -za
  52. Wanda Kustrzeba – SLD – -za
  53. Marian Kwiatkowski – PSL – -za
  54. Leszek Lackorzyński niezrzesz.-p
  55. Władysław Lipczyk – PSL – -za
  56. Barbara Łękawa - "Solidarność"- - p
  57. Maria Łopatkowa – PSL – -za
  58. Henryk Maciołek – PSL – -ng
  59. Jerzy Madej - Klub Demokratyczny -ng
  60. Henryk Makarewicz - PSL – - za
  61. Wojciech Matecki – PSL – -za
  62. Bogusław Mąsior – SLD – -ng
  63. Ireneusz Michaś – SLD – -p
  64. Marek Minda - Niezależni- - ng
  65. Piotr Miszczuk – SLD – -za
  66. Jan Mulak – SLD – - za
  67. Zenon Nowak – SLD - -za
  68. Ryszard Ochwat – PSL – -za
  69. Janusz Okrzesik - Klub Demokrat.-p
  70. Anna Olejnicka-Górczewska - PSL –za
  71. Wincenty Olszewski – SLD – -za
  72. Jan Orzechowski – PSL – -za
  73. Stefan Pastuszka – PSL – -za
  74. Eugeniusz Patyk – SLD – -ng
  75. Zbyszko Piwoński – SLD – -ws
  76. Mieczysław Protasowicki – PSL –-za
  77. Zbigniew Religa – Niezależni - -p
  78. Tadeusz Rewaj – SLD – -za
  79. Tomasz Romańczuk – SLD – -za
  80. Zbigniew Romaszewski – niezrzesz. -p
  81. Tadeusz Rzemykowski – SLD –ws
  82. Jan Sęk – PSL – -ng
  83. Stanisław Sikorski - SLD – -za
  84. Dorota Simonides -­ Klub Demokrat.- p
  85. Elżbieta Solska – niezrzeszeni - - za
  86. Piotr Stępień – PSL – -za
  87. Jadwiga Stokarska-"Solid."- - p
  88. HenrykTadeusz Stokłosa – Niezal.-ws
  89. Wacław Strażewicz – PSL – -za
  90. Adam Struzik – PSL – - za
  91. Jan Stypuła – PSL – - za
  92. Andrzej Szczepański – SLD – - ws
  93. Rajmund Szwonder – SLD – -za
  94. Marcin Tyrna - "Solidarność"- - p
  95. Mieczysław Włodyka – PSL – - za
  96. Adam Woś - PSL – -za
  97. Grzegorz Woźny – SLD – za
  98. Mieczysław Wyględowski – SLD-ws
  99. Ireneusz Zarzycki - "Solidarność" - p
  100. Ryszard Żołyniak – PSL - - za

  za - 50
  p (=przeciw) - 19
  ws(wstrzymał sie) - 9
  ng (nie głosował) - 22
  ----------------------
  Razem 100

  Kluby senatu RP w 1996 roku:
  SLD -36, PSL – 34, Solidarność – 12, Klub Demokratyczny – 7, Niezrzeszeni.- 5

  Kończąc pomyś, co powinniśmy robić, bo ja uważam, że nie wolno marzyć, ale należy realnie myśleć i działać legalnie. Dlatego należy :

  1/ Zacząć tworzyć niestety nową partię (problem nazwy) w której
  nie będzie żadnego postkomunisty, karierowicza ani z PO,
  ani z PIS itp. tak jak np. Słomki, który jak był posłem,
  to głosował za przywilejem dającym posłom, senatorom
  prawo do ignorowania próśb, skarg, petycji obywateli !
  2/ J. Kaczyński miał rację mówiąc: trzeba zmienić cały parlament
  ( to znaczy razem z nim, bo PIS z PO walczyli o stołki, a nie o naród!)
  3/ Przygotować program działania i taki statut, który
  uzależni posłów, senatorów, działaczy od członków, a nie odwrotnie.
  4/ Wtedy dopiero można będzie wystąpić z wnioskiem
  o odwołanie nie tylko rządu, ale i o nowe wybory do parlamentu.
  5/ Ponieważ te ww. punkty nie są tak proste w realizacji,
  to należałoby rzucić hasło ŁĄCZMY SIĘ, by walczyć
  z całym aparatem zła, który tyle lat nas poniewierał i trzyma nas
  za mordę przy pomocy przepisów prawnych i bezprawia,
  które widzimy na każdym kroku !

  Franciszek Krzysiak - dysydent za komuny i dziś
 • Dodam...
  ...do listy "zasłużonych" (bez komentarza) - Cz. Kiszczak
 • Należy dopisać
  Zdaje się, że należałoby także dopisać wszystkie nazwiska popierające akcesje do UE. Bo jak można być Polakiem i jednoczesnie oddawać inicjatywe za naszą przyszłosc w rece obcych zagranicznych osrodków?
  Czy jesteśmy w stanie spisac taką liste w tak krótkim czasie?
  Dotychczas mieliśmy zgróbny ale czytelny podział. Nikt w obecnym Sejmie ani myśli by Polacy mieli wreszcie swoja reprezentację. Dziela sie wpływami i tym bedą sie zajmowac nadal. To nie są nasze siły.
  Będa klepac o zmianach, o konstytucjach ale wybiora się Ci sami co zawsze. Nie bedzie im przeszkadzac próg 5%, nie będzie im przeszkadzać rozprawianie sie przez sądy z patriotami. I czy aby napewno nie sa to zdrajcy?
 • Ale odlot!
  Ale odlot. LISTA HAŃBY p. Ryszarda Opara pokrywa się w 100% z listą żydów p. Leszka Bubla. Ale jazda, cha, cha...
  Szczęść Boże Wszystkim
 • Czy to prawda?
  Że za wiedzą Michnika - Mosad przejął Okęcie i wywiózł dokumenty z Polskiego *IPN*?
 • Traktat z Lizbony - studium zdrady
  1 kwietnia 2008 r. Sejm wyraził zgodę na ratyfikację Traktatu z Lizbony przyjmując ustawę o ratyfikacji Traktatu z Lizbony podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (384 głosów „za”, 56 „przeciw”, 12 „wstrzymujących się”).

  Nowy traktat UE to utrata suwerenności na wiele lat. Prezydent Lech Kaczyński dopuścił się zdrady.[...]Zdrada, zdrada po trzykroć zdrada.
  Roman Giertych


  Spisane będą czyny i rozmowy.

  Lepszy dla ciebie byłby świat zimowy
  I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.
  Cz.Miłosz.

  Zdrajcy

  Platforma Obywatelska

  1. Arkit Tadeusz
  2. Arndt Paweł
  3. Augustyn Urszula
  4. Aziewicz Tadeusz
  5. Biernacki Marek
  6. Biernat Andrzej
  7. Bojko Bogdan
  8. Brejza Krzysztof
  9. Brodniak Roman
  10. Brzezinka Jacek
  11. Bublewicz Beata
  12. Budnik Jerzy
  13. Bukiewicz Bożenna
  14. Buła Andrzej
  15. Butryn Renata
  16. Cebula Marek
  17. Chlebowski Zbigniew
  18. Chmielewski Stanisław
  19. Chwierut Janusz
  20. Cichoń Janusz
  21. Cieślik Leszek
  22. Czechyra Czesław
  23. Czerwiński Andrzej
  24. Czucha Zdzisław
  25. Czuma Andrzej
  26. Dąbrowska Alicja
  27. Dolniak Grzegorz
  28. Drozd Ewa
  29. Drzewiecki Mirosław Michał
  30. Dunin Artur
  31. Durka Zenon
  32. Dzięcioł Janusz
  33. Dzikowski Waldy
  34. Fabisiak Joanna
  35. Fedorowicz Jerzy Feliks
  36. Fiedler Arkady
  37. Gadowski Krzysztof
  38. Gałażewski Andrzej
  39. Gawłowski Stanisław
  40. Gąsior-Marek Magdalena
  41. Gibała Łukasz
  42. Gierada Artur
  43. Głogowski Tomasz
  44. Gowin Jarosław
  45. Grabarczyk Cezary
  46. Grad Aleksander
  47. Grad Mariusz
  48. Graś Paweł
  49. Grupiński Rafał
  50. Grzegorek Krzysztof
  51. Gut-Mostowy Andrzej
  52. Guzowska Iwona
  53. Halicki Andrzej
  54. Hanajczyk Agnieszka
  55. Hibner Jolanta
  56. Huskowski Stanisław
  57. Jarmuziewicz Tadeusz
  58. Jaros Michał
  59. Jazłowiecka Danuta
  60. Kaczor Roman
  61. Kania Andrzej
  62. Karpiniuk Sebastian
  63. Karpiński Grzegorz
  64. Karpiński Włodzimierz
  65. Katulski Jarosław
  66. Kaźmierczak Jan
  67. Kidawa-Błońska Małgorzata
  68. Klim Józef Piotr
  69. Kochan Magdalena
  70. Kochan Witold
  71. Komorowski Bronisław
  72. Konwiński Zbigniew
  73. Kopacz Ewa
  74. Kopaczewska Domicela
  75. Kopeć Tadeusz
  76. Korzeniowski Leszek
  77. Kosecki Roman
  78. Kozaczyński Jacek
  79. Kozdroń Jerzy
  80. Kozłowska-Rajewicz Agnieszka
  81. Koźlakiewicz Mirosław
  82. Krupa Adam
  83. Krupa Jacek
  84. Krząkała Marek
  85. Kula Włodzimierz
  86. Kulas Jan
  87. Kulesza Tomasz
  88. Kuriata Jan
  89. Kutz Kazimierz
  90. Lamczyk Stanisław
  91. Lenz Tomasz
  92. Leszczyna Izabela
  93. Lisek Krzysztof
  94. Litwiński Arkadiusz
  95. Łukacijewska Elżbieta
  96. Małecka-Libera Beata
  97. Marcinkiewicz Michał
  98. Matusik-Lipiec Katarzyna
  99. Mężydło Antoni
  100. Mikulicz Janusz
  101. Miodowicz Konstanty
  102. Młyńczak Aldona
  103. Mroczek Czesław
  104. Mrzygłocka Izabela Katarzyna
  105. Mucha Joanna
  106. Musiał Jan
  107. Naguszewski Tadeusz
  108. Namyślak Witold
  109. Neumann Sławomir
  110. Niesiołowski Stefan
  111. Nitras Sławomir
  112. Nowak Sławomir
  113. Nowak Tomasz Piotr
  114. Nowakowski Andrzej
  115. Nykiel Mirosława
  116. Okła-Drewnowicz Marzena
  117. Olechowska Alicja
  118. Olejniczak Danuta
  119. Olszewski Paweł
  120. Orzechowski Andrzej
  121. Orzechowski Maciej
  122. Oświęcimski Konstanty
  123. Pacelt Zbigniew
  124. Pahl Witold
  125. Palikot Janusz
  126. Piechota Sławomir
  127. Pierzchała Elżbieta
  128. Pietraszewska Danuta
  129. Pięta Jarosław
  130. Piotrowska Teresa
  131. Pitera Julia
  132. Plocke Kazimierz
  133. Plura Marek
  134. Preiss Sławomir
  135. Raba Norbert
  136. Raczkowski Damian
  137. Radziszewska Elżbieta
  138. Raniewicz Grzegorz
  139. Raś Ireneusz
  140. Ross Tadeusz
  141. Roszak Grzegorz
  142. Rozpondek Halina
  143. Rutnicki Jakub
  144. Rybicki Arkadiusz
  145. Rybicki Sławomir
  146. Rynasiewicz Zbigniew
  147. Ryszka Andrzej
  148. Rzymełka Jan
  149. Saługa Wojciech
  150. Schetyna Grzegorz
  151. Sekuła Mirosław
  152. Siedlaczek Henryk
  153. Sikorski Radosław
  154. Sitarz Witold
  155. Skorupa Aleksander Marek
  156. Skowrońska Krystyna
  157. Skrzydlewska Joanna
  158. Sławiak Bożena
  159. Smirnow Andrzej
  160. Smolarz Tomasz
  161. Staroń Lidia
  162. Stuligrosz Michał
  163. Suski Paweł
  164. Sycz Miron
  165. Szczerba Michał
  166. Szejnfeld Adam
  167. Sztolcman Grzegorz
  168. Szulc Jakub
  169. Szumilas Krystyna
  170. Szydłowska Bożena
  171. Śledzińska-Katarasińska Iwona
  172. Tomaka Jan Walenty
  173. Tomański Piotr
  174. Tomaszak-Zesiuk Irena
  175. Tomczyk Cezary
  176. Tomczykiewicz Tomasz
  177. Tusk Donald
  178. Tusk Łukasz
  179. Tyszkiewicz Krzysztof
  180. Tyszkiewicz Robert
  181. Urban Cezary
  182. Urbaniak Jarosław
  183. Van der Coghen Piotr
  184. Wałęsa Jarosław
  185. Waśko Piotr
  186. Węgrzyn Robert
  187. Wielichowska Monika
  188. Wilk Wojciech
  189. Witkowski Radosław
  190. Wolak Ewa
  191. Wójcik Marek
  192. Wykręt Adam
  193. Zacharewicz Jacek
  194. Zakrzewska Jadwiga
  195. Zaremba Renata
  196. Zawadzki Ryszard
  197. Zawiła Marcin
  198. Zdanowska Hanna
  199. Zdrojewski Bogdan
  200. Zielińska-Głębocka Anna
  201. Zieliński Marek
  202. Ziemniak Wojciech
  203. Ziętek Jerzy
  204. Żalek Jacek
  205. Żmijan Stanisław
  206. Żyliński Adam


  Prawo i Sprawiedliwość

  1. Adamczyk Andrzej
  2. Andzel Waldemar
  3. Arent Iwona
  4. Ast Marek
  5. Babalski Zbigniew
  6. Bartuś Barbara
  7. Bętkowski Andrzej
  8. Błaszczak Mariusz
  9. Brudziński Joachim
  10. Chmielowiec Zbigniew
  11. Czarnecki Witold
  12. Czartoryski Arkadiusz
  13. Czesak Edward
  14. Ćwierz Andrzej
  15. Dąbkowska-Cichocka Lena
  16. Dorn Ludwik
  17. Drab Marzenna
  18. Falfus Jacek
  19. Gawęda Adam
  20. Gęsicka Grażyna
  21. Goliński Marian Tomasz
  22. Gosiewski Jerzy
  23. Gosiewski Przemysław
  24. Hoc Czesław
  25. Hofman Adam
  26. Jackiewicz Dawid
  27. Jakubiak Elżbieta
  28. Janik Grzegorz
  29. Jasiński Wojciech
  30. Kaczyński Jarosław
  31. Kamiński Mariusz
  32. Karasiewicz Lucjan
  33. Karski Karol
  34. Kempa Beata
  35. Kloc Izabela
  36. Kluzik-Rostkowska Joanna
  37. Kłosowski Sławomir
  38. Kołakowski Robert
  39. Kowal Paweł
  40. Kraczkowski Maks
  41. Krasulski Leonard
  42. Latos Tomasz
  43. Lipiec Krzysztof
  44. Lipiński Adam
  45. Machałek Marzena
  46. Materna Jerzy
  47. Matuszewski Marek
  48. Matuszny Kazimierz
  49. Michałkiewicz Krzysztof
  50. Mojzesowicz Wojciech
  51. Mularczyk Arkadiusz
  52. Natalli-Świat Aleksandra
  53. Ołdakowski Jan
  54. Opioła Marek
  55. Paluch Anna
  56. Piecha Bolesław Grzegorz
  57. Pilch Jacek
  58. Polak Marek
  59. Polak Piotr
  60. Poncyljusz Paweł
  61. Putra Krzysztof
  62. Rafalska Elżbieta
  63. Religa Zbigniew
  64. Rogacki Adam
  65. Sadurska Małgorzata
  66. Seliga Dariusz
  67. Sprawka Lech
  68. Suski Marek
  69. Szarama Wojciech
  70. Szczygło Aleksander Marek
  71. Szczypińska Jolanta
  72. Szydło Beata
  73. Tchórzewski Krzysztof
  74. Terlecki Ryszard
  75. Tobiszowski Grzegorz
  76. Tomczak Jacek
  77. Walkowiak Andrzej
  78. Wassermann Zbigniew
  79. Wiązowski Waldemar
  80. Wiśniewska Jadwiga
  81. Witek Elżbieta
  82. Woźniak Tadeusz
  83. Wrona Waldemar
  84. Zalewska Anna
  85. Zbonikowski Łukasz
  86. Zieliński Jarosław
  87. Ziobro Zbigniew
  88. Zuba Maria
  89. Żukowski Wojciech

  LiD

  1. Ajchler Romuald
  2. Aleksandrzak Leszek
  3. Arłukowicz Bartosz
  4. Balicki Marek
  5. Bańkowska Anna
  6. Borowski Marek
  7. Celiński Andrzej
  8. Czykwin Eugeniusz
  9. Filar Marian
  10. Garbowski Tomasz
  11. Gintowt-Dziewałtowski Witold
  12. Gołębiewski Henryk
  13. Iwiński Tadeusz
  14. Janowska Zdzisława
  15. Jaruga-Nowacka Izabela
  16. Kalisz Ryszard
  17. Kamiński Tomasz
  18. Klepacz Witold
  19. Kochanowski Jan
  20. Kopyciński Sławomir
  21. Kotkowska Bożena
  22. Krasoń Janusz
  23. Lis Bogdan
  24. Łybacka Krystyna
  25. Martyniuk Wacław
  26. Matuszczak Zbigniew
  27. Matwiejuk Jarosław
  28. Matyjaszczyk Krzysztof
  29. Milcarz Henryk
  30. Motowidło Tadeusz
  31. Napieralski Grzegorz
  32. Olejniczak Wojciech
  33. Ostrowski Artur
  34. Pisalski Grzegorz
  35. Prządka Stanisława
  36. Senyszyn Joanna
  37. Sierakowska Izabella
  38. Stec Stanisław
  39. Streker-Dembińska Elżbieta
  40. Szczepański Wiesław Andrzej
  41. Szmajdziński Jerzy
  42. Szymanek-Deresz Jolanta
  43. Tomaszewski Tadeusz
  44. Wenderlich Jerzy
  45. Widacki Jan
  46. Wikiński Marek
  47. Wontor Bogusław
  48. Wziątek Stanisław
  49. Zbrzyzny Ryszard
  50. Zemke Janusz


  PSL

  1. Bury Jan s. Józefa
  2. Deptuła Leszek
  3. Dutka Bronisław
  4. Grzeszczak Eugeniusz
  5. Grzyb Andrzej
  6. Kalemba Stanisław
  7. Kalinowski Jarosław
  8. Kamiński Jan
  9. Kasprzak Mieczysław
  10. Kierzkowska Ewa
  11. Kłopotek Eugeniusz
  12. Krzyśków Adam
  13. Łopata Jan
  14. Łuczak Mieczysław Marcin
  15. Maliszewski Mirosław
  16. Olas Stanisław
  17. Pałys Andrzej
  18. Pawlak Mirosław
  19. Pawlak Waldemar
  20. Piechociński Janusz
  21. Racki Józef
  22. Rakoczy Stanisław
  23. Sawicki Marek
  24. Sławecki Tadeusz
  25. Sopliński Aleksander
  26. Stefaniuk Franciszek Jerzy
  27. Witaszczyk Stanisław
  28. Woda Wiesław
  29. Wojtas Edward
  30. Zych Józef
  31. Żelichowski Stanisław


  Niezrzeszeni

  1. Galla Ryszard
  2. Komołowski Longin
  3. Krzywicki Piotr
  4. Płażyński Maciej
  5. Polaczek Jerzy
  6. Sellin Jarosław
  7. Ujazdowski Kazimierz Michał
  8. Zalewski Paweł
 • Może poprze Pan oddzielną notką wybory uzupełniające w RzBiK
  ... no i odda swój głos:

  http://gps65.nowyekran.pl/post/57991,wybory-uzupelniajace-do-rady-rzbik

  Proszę też o poproszenie adminów by notka ww. wyborcza była dobrze eksponowana na SG przez cały okres trwania wyborów.

  W imieniu RzBiK

  Prezydent RzBiK
 • @PREZYDENT RZBIK 08:30:00
  Carcajou wstydź się o to prosić !
  Najpierw zniż się, aby mnie przeprosić.
  I nie nazywaj się PREZYDENT
  Bo to do Ciebie budziwprost wstręt!
 • KOCHANI !!!
  incjatywa pana OPARY jest bardzo cenna ...NIE ROZWADNIAJCIE JEJ !!! bo jeszcze dojdzie do tego że wkrótce ktoś dopisze Lenina a inny Marksa..jak obserwuje inną robotę która wręcz wre w ciszy i spokoju i bez żadnych gardłowych sporów prowadzona przez świetnych specjalistów to patrząc na to co się tutaj dzieje to myślę ze tutaj to zakończy się pohukiwaniem,gardłowymi sporami i żadnych pozytywnych wniosków z tego nie będzie..czy chcecie tego??? mamy w końcu tzw RADĘ BLOGERÓW ...wykorzystajcie ją do dalszych konstruktywnych działań...pozdrawiam...
 • @Ryszard Opara
  Proponuję dołożyć jeszcze jedną kandydaturę a to"

  Lech Wałęsa - za odegranie roli "użytecznego idioty" w rękach amerykańskich banksterów. Powinno to być przestrogą w stylu "jeśli nie potrafisz nie pchaj się na afisz". Świętość? - jaka świętość...

  Moje głosy:
  1. Lech Wałęsa
  2. Leszek Balcerowicz.
  3. Jak Krzysztof Bielecki
  4. Janusz Lewandowski
  5. Adam Michnik

  Tak naprawdę to wszystkim z listy by się należało. Zapraszam do budowy KONSTRUKTYWNYCH
  http://nikander.nowyekran.pl/post/57957,konstruktywni-rozpoczynamy-prace-w-realu
 • @val 08:51:04
  Lista szkodników jest wyrażna i jasna. Jest Rada Blogerów niech więc zacznie działać.
 • @Jasiek Celny komentarz!
  "Mamy nie gonić złodziei, tylko dawać medale za uczciwość?"

  Nawoływanie do koncyliacyjnego zachowania wobec oszustów i złodziei tylko umocnia ich status quo.
  Doszło do tego, że (rozwijając Twoje słowa):
  Mamy nie gonić złodziei, tylko dawać medale za uczciwość ... złodziejom i oszustom.

  Pomijając już choćby przyznanie Orła Białego JK Bieleckiemu, to jeszcze większą hańbą dla państwa polskiego było wręczenie Orła Białego stalinistce. Bronisław Komorowski, jak typowy człowiek ruskich służb, starał się "upiec wiele pieczeni na jednym ogniu, więc w ramach poniżania Narodu Polskiego, przyznał Orła Białego Wisławie Szymborskiej a do tego postanowił wręczyć ten order na Wawelu - tylko po to by zhańbić to miejsce ze względu na grób Pary Prezydenckiej.
  Podobnie haniebne zachowanie Kancelarii Prezydenta obserwowaliśmy w I rocznice tragedii smoleńskiej, gdy nad grobami ofiar w Katyniu i Smoleńsku rozbrzmiewał wiersz jej autorstwa. W ten sposób Bronisław Komorowski usiłował przypodobać Putinowi, dając sygnał, że w ramach posłuszeństwa dla KGB, jest gotów na każdą niegodziwość, nawet opluje groby ofiar idola Szymborskiej i miejsce katastrofy samolotu ...
 • @GPS.1965 02:39:29
  Czy ty wróciłeś z długiej emigracji??? Popieram akcję ujawniania działalności i "OSIĄGNIĘĆ" takich szkodników.Ciemnota w narodzie jest przerażająca i taka akcja informuje o tych ludziach. Ciekawy jestem, jaki będzie odzew w "mendiach", o ile odważą się to nagłośnić. Mam nadzieję, że p.Opara, którego pozdrawiam za odwagę i zrealizowanie portalu NE, zdaje sobie sprawę ze skutków prawnych. Pozdrawiam blogerów-zibi.
 • !
  "Wyróżnienie" specjalne przyznałbym obydwu ekipom(bandom) które paktowały w pamiętnych spotkaniach w Magdalence....

  Pozdrawiam
 • @Jasiek I znowu muszę się zgodzić! :)
  "Nie wiem czy jest ideologiem, ale droga przez Panią wskazana jak najbardziej słuszna."

  Tak naprawdę, to Adam Michnik nie powinien być ujmowany w tym rankingu, gdyż jak demiurg tego złego, co się działo po 89 roku, nadawał kierunek postępowania wielu osobom z powyższej listy Pana Opary - więc jest "poza wszelką konkurencją" w takich rankingach.

  Pozostaje do rozstrzygnięcia problem:
  Kto był/jest większym szkodnikiem, czy ideolog czy sługus?

  A pamiętając o Aleksandrze Smolarze ...
  http://normalny.nowyekran.pl/post/13876,aleksandrze-smolar-czy-moglbys-wreszcie-zamknac-swoja-bolszewicka-mordke

  ... nie zapominajmy także o Zygmuncie Baumanie
  http://normalny.nowyekran.pl/post/26188,europejski-kongres-kultury-kampania-wyborcza-w-toku
 • @
  No i sie narobilo. Niedlugo ludzi w Polsce na wpis do listy zabraknie!
 • @zibi 09:03:52
  zibi..niech już KTO INNY zacznie się bać ,ale to nie jest napewno pan RYSZARD OPARA....pozdrawiam
 • Pawlak Waldek
  Znajdź dla niego miejsce w pierwszej 10-tce.
 • @PREZYDENT RZBIK 08:30:00
  Świat się śmieje
  czas trwania: 1 godz. 36 min.
  gatunek: Komedia, Musical
  premiera: 9 grudnia 1934
  produkcja: ZSRR
  reżyseria: Grigorij Aleksandrow
  scenariusz: Nikolay Erdman, Vladimir Mas

  Kostek Potiechin, pastuch znad Morza Czarnego, kocha muzykę i często przygrywa swojej trzodzie na fujarce. Talent chłopaka wzbudza zainteresowanie młodego profesora wiolinistyki. Pod jego kierunkiem Kostek uczy się grać na skrzypcach, robiąc szybkie postępy. Pewnego dnia Elena, ekscentryczna panna z dobrego domu, bierze omyłkowo Kostka za słynnego dyrygenta Leopolda Fraschiniego. Nie dziwią jej nawet rubaszne maniery pastucha, gdyż uznaje je za przejaw oryginalności artysty. Elena zaprasza Kostka na przyjęcie do swojej luksusowej nadmorskiej willi. Z winy Potiechina przyjęcie kończy się wielką klapą. Kilka miesięcy później Kostek wyrusza do Moskwy.

  Pozdrawiam w imieniu Oszołomów

  Prof.Oszołom
 • @GPS.1965 02:39:29
  niestety, pozytywni bohaterowie są w cieniu i nie sposób na nich głosować,

  nie jest prawdą, że szkodliwość n-tego kapitalizmu (skąd bierzesz tę drugą komunę, narażasz swoje poglądy na śmieszność), a dokładniej mafii, wynika ze złego ustroju, raczej ze społecznego przyzwolenia na zło, które się rozlewa, trzeba zrozumieć, że ostatnie 20 lat to jakby rozciągnięta na lata rewolucja, w której tłuszcza rabuje wszystko, co państwowe, a jak państwowego nie starcza, to sąsiedzkie. To jest społeczny amok podobny do tego, jaki panował onegdaj, gdy tłum linczował króla i rabował cały pałac.

  Jak najbardziej popieram nie głosowanie, ale niestanną dyskusję nad prawami, w wyniku której pewne poglądy stałyby się bardziej popularne.

  Ale ten plebiscyt będzie miał sens, jeśli będą dodawane dalsze zarzuty, dobrze byłoby sporządzić listę win.


  Panie Opara, może będzie Pan ją utrzymywać i co jakiś czas publikować, albo niech ciągle gdzieś wisi jak krzyczący plakat.
 • @circ 03:17:18
  masz rację,

  może zrobisz swoją listę,

  ale sługusów też bym potępił

  (kiedyś sługusem nazywałem serwer, hi hi, ale się nie przyjęło)
 • @Jasiek 04:02:30
  ciekawe jaką teorię ma GPS w sprawie katastrofy smoleńskiej,
  wszak, w jego mniemaniu, zawinił ustrój państwa.
 • @GPS.1965 04:08:45
  system częściowo tylko na to pozwala,
  w którym miejscu ?

  ano w niezawisłości sądów, która doprowadziała do ich całkowitej deprawacji,

  ale w większości przypadków nie są winne przepisy, tylko ludzie, którzy pozwalają na ich pokrętne stosowanie.
 • @circ 05:10:54
  tylko to niestety, nie zawsze światopogląd jest winny, chyba że moralność kalego to światopogląd, w takim razie jako chrześcijanie dajmy się nieustannie rabować, właśnie to robimy ni nie mamy co narzekać, że wielu z nas umiera z głodu.
 • @AnnaZofia 08:01:35
  też jestem zdania, że trzeba nieustannie udoskonalać i uzupełniać zarzuty a ta lista hańby niech wisi cały czas.
 • @lancelot 08:28:01
  lista dotyczy fałszywych przyjaciół,

  a nie jawnych wrogów
 • Lista
  Lecz Kaczyński:
  - (UB-ecko Żydowskie korzenie)
  - (prawdopodobnie TW)
  - (niby bez twardych dowodów lecz przewijający się w aferach m. inn. FOZZ, Telegraf, Art-B, ...)
  - wybraniec Kiszczaka do "okrągłego przekrętu"
  - zaraz po objęciu teki ministra sprawiedliwości wydał wytyczne dla Sądów o częstych/masowych aresztowaniach "jak za starych dobrych czasów" za cokolwiek się da co jest stosowane do dzisiaj (tzw. "areszty wydobywcze") na co nawet zwrócił uwagę Europejski Trybunał Praw Człowieka
  - niesamowity hamulec inwestycyjno rozwojowy stolicy za czasów jej prezydentury
  - Irak
  - Afganistan
  - Traktat Lizboński
  - po rodzinno biznesowych układach w super expresowym trybie ułaskawił i zarządził zatarcie w aktach danych o skazaniu oszusta którego bronił tatuś zięcia (Marcina Dubienieckiego) z którym to zięciuniem ów kryminalista był w spółce i prowadził biznesy

  Jarosław Kaczyński:
  - (UB-ecko Żydowskie korzenie)
  - TW
  - (niby bez twardych dowodów lecz przewijający się w aferach m. inn. FOZZ, Węglowa, Telegraf, Art-B, ...)
  - jako naczelny tygodnika SOLIDARNOŚĆ sam sobie udzielił pożyczki jako prezesowi PC której nie oddał do dzisiaj i nie ma zamiaru oddać
  - wybraniec Kiszczaka do "okrągłego przekrętu"
  - do sejmu bodajże III kadencji dostał się dzięki niby nie zabronionym (chyba) lecz oszustwom wyborczym co potwierdzili sami pomagający mu w tym procederze
  - dopuszczenie do władzy Leppera i Giertycha a co gorsza dając im stanowiska ministerialne
  - innych kłamstw, pomówień uchylania się od wyroków i orzeczeń sądowych wspominać nie trzeba.
 • sami...
  Żydzi..
 • Kaczyńscy
  Proponuję dodanie Kaczyńskich - uzasadnienie np. tu: http://jazon.polacy.eu.org/531/kaczynscy-i-pis-/

  Oraz Janusza K*rwina Mikke, za psucie umysłów kolejnych pokoleń Polaków.
 • Autor
  Nie wiem czy intencją autora jest stworzenie spisu osób w objętości przypominającej downe książki telefoniczne. Nie mam wątpliwości, że nie byłoby to zadanie ponad siły blogierów i komentatorów NE i nie zajęłoby zbyt wiele czasu. Ale cóż osiągniemy...? Ostatnie lata dają nam niewyobrażalne w innych państwach pokłady wiedzy o zbrodniach, przestępstwach, kłamstwach i innych dokonaniach jednoznacznie określanych jako świństwa na szkodę Polaków. W moim przekonaniu, w podjętym trudzie, celowym jest rozdzielenie decydentów - osób konstytucyjnie odpowiedzialnych za powierzone obszary sprawowanej władzy, a więc formalnie odpowiedzialnych przed Trybunałem Stanu, od innych np. szeregowych parlamentarzystów, tzw. "autorytetów" z dziennikarzami włącznie i pozostałych osób z politycznego i gospodarczego otoczenia "szczególnie" zasłużonych. Trzeba się bliżej przyjrzeć działalności wymiaru sprawiedliwości, sędziom i prokuratorom. Ocenić służby zagraniczne, ich zaangażowanie w promocję Polski, w konstruktywną działalność z organizacjami polonijnymi i środowiskami Polaków rozsianych po świecie, w tym szczególnie na obszarach byłego ZSRR. Równie ważną sprawą jest ocena zbiorowa partii politycznychi klubów politycznych za ich obietnice wyborcze i to czego nie zrealizowali, a także te wszystkie szkodliwe działania, które pojawiły się w trakcie kadencji i zostały wdrożone do realizacji. Rozpocznijmy od początku i w zgodzie z kalendarzem minionych lat oceniajmy polityków kolejnego rządu, parlamentu i otoczenia politycznego. Przyjmując skalę dokonań od -10 do +10 pomińmy przedział środka (-5 do+5) i wpisujmy nazwiska na "Listę hańby" i "Listę chwały/uznania". Proponuję aby obydwie listy traktować jako ocenę "elit politycznych" minionego 20-lecia i w pierwszej odsłonie ograniczyć do 150-200 osó. Pozdrowienia.
 • I co dalej ?
  I co dalej z tym zestawieniem ? ktoś to wydrukuje ? rozrzuci po całej Polsce ? czy tylko w okręgu czytelników NE to zostanie ?
 • @Xedos 10:26:27
  No właśnie, zaraz się okaże, że ta lista to przejaw genetycznego polskiego antysemityzmu... ;)
 • @Naczelny 10:35:52
  Proponuję dodanie Kaczyńskich...?
  ----------
  Proponuję dodać wszystkich, ewentualnie proszę dopisać też do listy siebie.
  Chodzi Panu o to, aby propozycję p. Opary ośmieszyć, sprowadzając wszystko do absurdu, czy też to tylko objaw jakiejś mądrości "inaczej"?
  RSz.
 • MÓJ KOMENTARZ
  na cirka 2300 odsłon, swoje komentarze umiesciło tylko 23 blogero-komentatorów, czyli jeden promil.
  Reszta ma to w dupie albo czejka na rozwoj wypadków. A jeszcze wieksza reszta czyli pare milionów czytatych i pisatych w naszym pieknym kraju nawet nie wie ,że cos takiego ma miejsce jak ten wpis powyzej jak w ogóle zaistnienie NE
  Przestaje wierzyc, że tą drogą ci znas ktorzy chą zmienic bande czworga na nowy lepszy ustruj coś tym sposobem osiagną. To jest tylko bicie piany, nic wiecej, nie uda sie dokonac rzadnych zmian jezeli nie bedzie duzego poparcia w zyciu realnym, Nie widze tez nikogogo do kto mogłby to zorganizowac bo nikt z tu piszacych nie wie jak to zorganizowac. A jezeli wie to niech napisze jak to zrobic technicznie, organizacyjnie, moze to bedzie przyczynkiem do zapoczatkowania nowego ruch obalenia bandy czworga.

  Pozdrawiam
 • @PREZYDENT RZBIK 08:30:00
  A może Prezio RzBiK zamiast biadolić zrobił coś pozytywnego i rozpropagował ten plebiscyt w Internecie? To konkretne zadanie stworzenia ogólnointernetowej listy hańby. Poradzisz sobie czy dalej będziesz się koncentrował na sobie?

  Dla mnie ten nowy Nick Carcajou jest megalomanią działającą przeciwskutecznie.
 • Lista będzie długa, składająca się tylko z tzw. "polskich" polityków.
  Bardzo dobra inicjatywa, do tych nazwisk dodam kilka od siebie.

  1. Lech Wałęsa.
  2. Jacek Kuroń.
  3. Andrzej Olechowski.
  4. Radosław Sikorski.
  5. Waldemar Pawlak.
  6. Hanna Suchocka.
  7. Jerzy Buzek.
  8. Włodzimierz Cimoszewicz.
  9. Józef Oleksy.
  10. Leszek Miller.
  11. Dariusz Rosati.
  12. Anna Fotyga.
  13. Adam Daniel Rotfeld.
  14. Aleksander Kwaśniewski.
  15. Marek Belka.
  16. Kazimierz Marcinkiewicz.
  17. Jan Vincent Rostowski - Jacek Rostowski.
  18. Grzegorz Kołodko.
  19. Janusz Onyszkiewicz.
  20. Jerzy Szmajdziński.
  21. Bogdan Klich.
  22. Lech Kaczyński.
  23. Jarosław Kaczyński.
  24. Jacek Kurski.
  25. Paweł Kowal.
  26. Wiesław Kaczmarek.
  27. Janusz Steinhoff.
  28. Jacek Piechota.
  29. Jerzy Hausner.
  30. Zbigniew Ćwiąkalski.
  31. Zbigniew Ziobro.
  32. Krzysztof Kwiatkowski.
  33. Barbara Piwnik.
  34. Paweł Piskorski.
  35. Ewa Kopacz.
  36. Jerzy Hausner.
  37. Czesław Kiszczak.
  38. Wojciech Jaruzelski.
  39. Zbigniew Siemiątkowski.
  40. Antoni Macierewicz.
  41. Krzysztof Janik.
  42. Ryszard Kalisz.
  43. Ludwik Dorn.
  44. Grzegorz Schetyna.
  45. Władysław Stasiak.
  46. Jerzy Miller z PO.
  47. Janusz Kaczmarek.
  48. Krzysztof Kozłowski.
  49. Stefan Meller.
  50. Katarzyna Hall.
  51. Krystyna Łybacka.
  52. Mirosław Handke.
  53. Edmund Wittbrodt.
  54. Mirosław Sawicki.
  55. Ryszard Legutko.
  56. Jerzy Wiatr.
  57. Andrzej Celiński.
  58. Kazimierz Michał Ujazdowski.
  59. Marek Borowski.
  60. Jarosław Bauc.
  61. Zyta Gilowska.
  62. Paweł Wojciechowski.
  63. Mirosław Drzewiecki.
  64. Tomasz Lipiec.
  65. Elżbieta Jakubiak.
  66. Adam Giersz.
  67. Jarosław Kalinowski.
  68. Marek Sawicki.
  69. Wojciech Mojzesowicz.
  70. Wojciech Olejniczak.
  71. Janusz Zemke.
  72. Grzegorz Napieralski.
  73. Janusz Palikot i cały jego ruch...
  74. Tadeusz Iwański.
  75. Marek Siwiec.
  76. Danuta Hübner.
  77. Joanna Senyszyn.
  78. Katarzyna Piekarska.
  79. Jerzy Kropiwnicki.
  80. Izabella Cywińska.

  Już dalej nie chce mnie się wpisywać ich nazwiska i imion, cała dywizja ludzi, którzy sprzedali Polskę i Polaków, pozwolili na jej ograbienie i wpędzenie całego polskiego Narodu w systemową biedę i wewnętrzne zadłużenie.

  To są tylko politycy, którzy powinni znaleźć się na tej liście, szkoda czasu na argumentowanie, dlaczego ci ludzie znaleźli się moim zdaniem na tej liście. Bez żadnego problemu trzeba koniecznie do tej listy dodać imiona i nazwiska osób wymienionych przez pana Oparę w jego propozycji.
 • @drhumor 08:13:24
  Panie Doktorze,

  Z szacunkiem przyjmuję Pańską dłoń w imieniny Franciszka. Ponieważ moje imieniny (Ryszarda), są jutro - zrobię to z tym większą przyjemnością - dla dobra i przyszłości Naszego Kraju.

  Lista osób, które w różny sposób przyczyniły się do obecnej, katastrofalnej sytuacji Polski - jest niewątpliwie długa. Należy o tym pisać, rozpowszechniać aby nigdy więcej historia się nie powtórzyła. Należy Polaków uświadamiać i edukować.
  Należy wszystkim przekazać, że to co się stało w ostatnich 23 latach - to nie reforma gospodarcza, to nie wolny rynek - to ŻADNA prywatyzacja -
  TO POWSZECHNE WYWŁASZCZENIE OBYWATELI - Naszego Kraju - na rzecz obcego kapitału.

  Trzeba jednak również być pozytywnym - MUSIMY zacząć jak najszybciej całkowicie od nowa - odbudowę Naszego Kraju.

  Zapraszam do współpracy.

  Pozdrawiam wszystkich
 • @towarzysz 11:04:57
  Poza zwykłym kabotynizmem, który się tu uprawia, są tez działania KONSTRUKTYWNE. http://nikander.nowyekran.pl/post/57957,konstruktywni-rozpoczynamy-prace-w-realu

  Popieram jednak akcję Pana Opary. Bez nazwania po imieniu tej "przemiany ustrojowej" dalej będziemy pleśnieć w matrixie.
 • All - proponowany sposób głosowania
  Oprócz powyższej listy różne padły kandydatury, proponuję działanie usystematyzować. Niech każdy wyselekcjonuje 15 nazwisk z tych wymienionych przez autora i tych które wraz z uzasadnieniem padły w komentarzach i przydzieli każdemu od 1 do 15 punktów. Moim zdaniem 15 szkodników o największej ilości punktów powinno się znaleźć w tabeli. Więcej chyba nie ma sensu.

  Głosujemy więc według systemu jak ja teraz:

  1. Adam Michnik - 15
  2. Lech Wałęsa - 14
  3. Jan Krzysztof Bielecki - 13
  4. Leszek Balcerowicz - 12
  5. Aleksander Kwaśniewski - 11
  6. Donald Tusk - 10
  7. Bronisław Komorowski - 9
  8. Bronisław Geremek - 8
  9. Tadeusz Mazowiecki - 7
  10. Wiesław Kaczmarek - 6
  11. Jerzy Buzek - 5
  12. Janusz Lewandowski - 4
  13. Marek Belka
  14. Władysław Bartoszewski
  15. Hanna Gronkiewicz-Waltz

  Oto moje głosy
 • @GPS.1965 02:39:29
  Proponuje założyć własną sondę . W pełni popieram pomysł;-)
 • @Łażący Łazarz 11:16:59
  W RzBiK szykuje się kolejny zamach stanu (dodatkowo mamy obstrukcję wyborów uzupełniających ze strony Administracji - brak promocji notki GPS). W takiej sytuacji wiadomo co jest ważniejsze.
 • @lancelot 08:28:01
  Nigdy nie popierałem Gen Jaruzelskiego czy Gen Kiszczaka i innych twórców czy spadkobierców PRL. Żyłem w PRL, przez wiele lat i osobiście uważam, że nie wszystko należy całkowicie potępiać. Moi rodzice, znajomi, przyjaciele przecież odbudowali Naszą Polskę, z powojennych zniszczeń - najlepiej jak mogli - w istniejących realiach politycznych.

  Sądzę też, że wielu, pomimo czasem nawet dobrych chęci i podziwu godnych intencji, dali się oszukać, zmanipulować czy też zwyczajnie nabrać. Np Prezydent Wałesa, W. Pawlak czy też nawet Kaczyńscy.
  Tych z pewnością, ja osobiście NIGDY nie zaliczyłbym do zdrajców Ojczyzny.

  Natomiast uważam, że główną winę ponoszą ci, którzy albo działali na zlecenie wrogich Polsce interesów albo sami, z własnej inicjatywy, dla własnych karier i pieniędzy postanowili Polskę sprzedać za przysłowiowe srebrniki. To ONI - są zdrajcami Polskich Racji, Polskich interesów.

  Przecież, nawet w PRL, Polska i Polacy byli właścicielami majątku, kapitału - nawet jeżeli Naród był reprezentowany przez interesy partyjne PZPR.
  A obecnie?

  Przecież w ciągu ostatnich 23 lat - to nie były reformy gospodarcze - nie dokonała się transformacja z komunizmu do kapitalizmu i wolnego rynku.
  To co się stało to, w rezultacie działań osób umieszczonych na Liście Hańby - to POWSZECHNA WYPRZEDAŻ I WYWŁASZCZENIE POLAKÓW-
  na rzecz wrogich Polsce, obcych kapitałów.
 • @Łażący Łazarz 11:33:30
  Mam pytanie: czy akcja Pana Opary i moja akcja http://nikander.nowyekran.pl/post/57957,konstruktywni-rozpoczynamy-prace-w-realu nie podpowiada Panu czegoś w jakim kierunku powinien iść rozwój interaktywnych funkcji portalu?

  Pozdrawiam
 • @Paweł Tonderski 11:19:34
  pan szanowny to wszystkich tak bez oceny do jednego wora....najlepiej jak pan dorzuci tam jeszcze swoje wlasne nazwisko ..pozdrawiam
 • @val 12:03:11
  Wielokrotnie pisałem na ten temat, szkoda czasu na argumentowanie.

  Pawlak to jeden z największych szkodników w Polsce, tak jak cały jego PSL. Nocna Zmiana - Pawlak, premier desygnowany przez Bolesława Wałęsę, Kalinowski podpisywał akcesję do Unii Europejskiej, między innymi limity produkcyjne, które uśmierciły polską wieś!

  Natomiast, na temat PiS-u pisałem już wielokrotnie, prawda jest taka, że rzeczywiście po 1989 roku PiS był najlepszym rządem w tym okresie w Polsce, jednak "błędy", które popełnił były karygodne i niedopuszczalne, które można wpisać w zdradę narodową i w działanie antypolskie.

  I to nie były jakieś tam małe błędy, albo że ktoś ich wmanewrował, oni doskonale wiedzieli co robią, a o złożenie podpisu na traktacie lizbońskim Lech Kaczyński ścigał się razem z Donaldem Tuskiem, za co swojego czasu był nagradzany i chwalony za to postępowanie przez samego Geremka. To samo jeśli chodzi o wstrzymanie ekshumacji szczątek ciał pomordowanych przez Niemców żydów w Jedwabnym, za co najprawdopodobniej został wybranym na prezydenta Polski. To samo, gdy piastował urząd prezydenta Warszawy, nic nie zrobił, aby w Warszawie zrobić porządek z tzw. "dekretowcami", jedyne co zrobił, to oddal ludziom ich własne spółdzielcze mieszkania i wstrzymał przejęcie nieruchomości przez najemców, którymi ci najemcy stawali się po 50 lata, tzw. zasiedzenie. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania spółdzielcze, które jakoby PiS oddał ludziom za przysłowiowa złotówkę, mieszkania za które ludzie mieli już nieraz po kilka razy wpłacone w całej kwocie wkłady mieszkaniowe, a więc już wcześniej stawali się ich właścicielami, zresztą co to za własność, jeżeli nadal w Warszawie nie są uregulowane warszawskie grunty. :) Dodać do tego trzeba, że ten kto nie podpisał przy wykupie tych mieszkań spółdzielczych umowy notarialnej stracił te mieszkania, o tym już było wtedy głucho, tak właśnie działał i nadal działa PiS. :)))))

  I tak jest w całej Polsce.
 • @nikander 11:51:05
  Powinna podpowiadać, ale ciągle nic z tego... Portal stoi w miejscu. Dodajmy do tego nachalne promowanie rzbików i brak otwarcia na nowych blogerów. Ale w tym prawackim grajdołku chyba nie ma na nich miejsca... Coraz częściej klikając tu w jakiś artykuł mam wrażenie, że już to czytałem. I coraz rzadziej tu zaglądam.
  Pozdrawiam
 • @val 08:51:04
  Co się z Tobą stało...? Na kogo Ty liczysz...? Czy przez pomyłkę, żes sam sabie PRZYWALIŁ ???!!!
 • @interesariusz 09:55:58
  ON MA W GŁOWIE TYLKO RzBiKa
  I na jego tle też bzika
  bo liczy, że to mu pomoże
  dorwać jakiś dobry stołek!
 • @Marek Toczek 10:57:47
  Myśl jest godna uwagi, ale to powinna się w poważniejszym gronie dokładnie przeanalizować i ogółowi zaproponować>
 • @Szeremietiew 11:04:18
  Mówiąc po wojskowemu (choć bardziej byłem i jestem cywilem) wypadałoby znaleźć dla wielu :... miejsce w tym szyku...
 • @towarzysz 11:04:57
  Towarzyszu widać, że Wy pierwsi macie to tam ... gdzieście wyżej napisali!

  Lepiej weźcie sie za ortografię polską, bo z Waszego "bicia piany, nie uda sie dokonac r-żadnych zmian dokonać!
 • @Łażący Łazarz 11:16:59
  A jego inne blogi, nie mają żadnej wartości z braku sensu i czesto kiultury!
 • @lancelot 12:10:32
  //Mogę już podać wyniki ;)
  1 . Jarosław Kaczyński
  A dalej nie ważne, wszak po to ten "plebiscyt" został objawiony
  im bliżej do wyjaśnienia zamachu w Smoleńsku tym bardziej agentura nasila ataki jak nie na Jarosława to na Macierewicza i widać że tu już też pełno się zleciało z Onetu i WP, nie wspominając o GWnianym portalu i jego satelitach. Bawcie się dalej bo już niedługo; У чертей на сковоротках будете как караси...... Pzdr//

  Ja bym dodał jeszcze ŚP Lecha Kaczyńskiego dokładnie z tego samego powodu jaki TY podałeś...

  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara 11:23:42
  Panie Ryszardzie! Cieszę się, że nas nawet 2/3. o4 łączy. Niech Pan zapamięta to, co nieraz podkreślałem, że dysydentem byłem i jestem orazm, że rosyjskiego i niemieckiego uczyłem się sam (Jeśli Pan nie czytał, to poleceam moje blogi: Byłem w Lesie Katyńskim cz. 1 i 2) i znam takie mocne zdanie: nas j...t, a my krepniom, a wiedzy i doświadczeń mam b.dużo. Jestem gotów do współpracy i w razie potrzeby mam 24 godz. do dyspozycji!
 • @kinszu 12:52:58
  Tak to widzę: właściciel portalu będzie ślęczał i podliczał głosy. Sądzę, ze powinien wpierw zastanowić się komu płaci. To kilka godzin pracy dla informatyka!
 • @uosiu 11:46:51
  Proszę bardzo - tu umieściłem pozytywną listę ludzi, którzy są autorytetami, którzy zasługują na szacunek i poparcie: http://gps65.nowyekran.pl/post/43874,liberalne-autorytety - na tej liście są też blogerzy!
 • @GPS.1965 13:46:02
  No tak. Same sarkofagi i truposze.
 • @nikander 14:18:51
  Po truposzach jest też lista żywych. Martwi też mogą być pozytywnymi autorytetami. Arystoteles czy św. Tomasz też nie żyją...
 • @GPS.1965 14:21:52
  A może tak ktoś żyjący tu, nad Wisłą? Albo Orban, albo Łukaszenka?
 • Cała prawda
  Dziekuję za ten artykuł.Podziwiam i popieram.Pewnie niektórzy podsumują że ta lista to przejaw genetycznego polskiego antysemityzmu... ;)
  Czyż to zbieg okoliczności?czy to nie jest wymowne?
  http://www.youtube.com/watch?v=0IF9y5d5fe8&list=FL2n5hQ_u3I81ouaVmOZ3lxQ&index=18&feature=plpp_video
 • @raven59 13:32:31
  A tak bez klepania głupot, prowokacji i demagogii?
 • @Naczelny 10:35:52
  Witam. Gdyby to była prawda, to "mendia" dawno by to wyciągnęły a opluwanie Ś.P Prezydenta Rzeczypospolitej jest chamstwem i z takimi tekstami spadaj na protal Gówno Prawda, bo tam jest miejsce dla takich palatów!!! Bracia Kaczyńscy, niczego się nie dorobili i niczego nie ukradli a te "pomówienia" są opluwaniem prawdziwych patriotów!!!
  Poczytaj parę książek historycznych to może zmądrzejesz , choć wątpię!
 • @zibi 14:55:47
  Naczelny jest bossem portalu www.polacy.eu.org Jest pewna grupa na prawicy, która ma Lecha Kaczyńskiego za zdrajcę - bo podpisał Traktat Lizboński. Można się z nim nie zgadzać, ale nie powinno się go wyzywać od palantów. Należy raczej podjąć z nimi dialog w oparciu o fakty - czemu LK podpisał Traktat i czy była to zdrada (czy inni przywódcy państw europejskich też zdradzili?)
 • Brawo Panie Ryszardzie!
  Ktoś tę puszkę Pandory powinien w końcu otworzyć.

  Na Pańskiej liście brakuje mi jeszcze tych Dwóch "co chcieli Księżyc ukraść".
  Uzasadnienia mojej tezy każdy chętny znajdzie na moim blogu bo pisałem o tym obszernie nie raz.
  Co do już wymienionych to pełna zgoda.

  Gratuluję odwagi :)

  Jarosław Ruszkiewicz - SL
 • A gdzie Pawlak
  Nie przyklepuje "dokonań" Tuska?
 • ------------ A MOŻE TAK !!!!!!!! ??????????
  -----------------politycy PATRIOCI POLSCY !!!!!!!!!!!!! -------------------------
  ---1---Gabriel Janowski -PSL--obrońca POLSKICH CUKROWNI -wyautowany z polityki za pomocą narkotyków
  ---2---Józef Gruszka -PSL --przewodniczący komisji śledczej ORLENOWSKIEJ --wyautowany z polityki za pomocą środka wywołującego UDAR MÓZGU
  ---3---dalej proszę Polacy ..................................................
 • @raven59 13:32:31
  "//Mogę już podać wyniki ;)
  1 . Jarosław Kaczyński"

  Na podanej w tekście liście Kaczyńskich nie ma.
  Jakieś fobie Kolega ma?

  PS. Ja ich jednak zgłosiłem. Jest na to milion racji. Znajdą się w doskonałym towarzystwie.
 • @circ 05:10:54
  > Sęk w tym, by lud domagał się filozofii tomistycznej, jako filozofii ustrojowej,(...)

  Zaiste. Tyle, że samo wrodzone i instynktowne Dobro, którym lud jest obdarzony – może nie wystarczać?

  Na początek, ludziom potrzebne jest przywrócenie przekonania /i ciągłe utwierdzanie w tym przekonaniu/ o swej osobistej godności, wartości i podmiotowości oraz sile, jaką stanowią. Ogromnej sile, budzącej podziw i respekt.
 • To może zaczną szanowni komentatorzy głosować?
  Zasady zaproponowałem tutaj:

  http://Ryszard.Opara.nowyekran.pl/post/58019,lista-hanby-plebiscyt-ranking-politykow-i-decydentow-iii-rp#comment_433433

  Ryszard, jeżeli Ci odpowiadają, może wkleiłbyś je pod tabelę.

  Zagłosujcie proszę, interesujący będzie taki ranking stworzony przez Internautów Nowego Ekranu, a jak się uda rozpropagować to także przez osoby, które wcześniej nie były naszymi czytelnikami.
 • Moje typy
  1."Bolek"
  2.Michnik
  3.Balcerowicz
  4.Bielecki
  5.Lewandowski
  6.Tusk
  7.Pawlak
  8.Komorowski
  9.Geremek
  10.Bufetowa
  11.Mazowiecki
  12.Buzek
  13.Bartoszewski
  14.Belka
 • @Łażący Łazarz 15:41:21
  Czy to ma być lista przebojów?

  Sądzę, że na tym etapie starczy jak ktoś się znajdzie na tej liście.
  Podłość i zapszaństwo bardzo ciężko "wartościować".
 • @R.Opara
  Karmi Pan jedynie publiczkę tymi bzdetami.
  Daje Pan indolentom pole do popuszczenia wodzy swojej głupoty.
  Ci tzw. "blogerzy" zachowują się pod pańskim wpisem jakby do tej pory nie wiedzieli kim są osoby wymienione w pańskiej wyliczance.
  To ma być "Lista Hańby"?
  Na tej liście powinien być każdy z nas, z Panem włącznie Panie Opara.
  Ja tylko zapytam kto pozwolił na to, ażeby ci ludzie dysponowali losem Polaków, czy nie sami Polacy?
  Czy to nie Polacy poszli do urn w październiku ub. roku, ażeby na nich zagłosować?
  Może ci tutaj prześcigający się w wydłużaniu pańskiej listy indolenci, do Polaków się nie zaliczają, albo może zaliczają siebie do tzw. "prawdziwych Polaków", co?

  Cały polski naród jest zhańbiony.
  Proszę mi wskazać na świecie drugi naród, który pozwolił zabić swojego prezydenta, a zaraz potem głosuje na bandytów, którzy go zabili.
  Chętnie poznam takie przykłady.

  Po tym jak złodzieje rozkradli fundusz OFE, idioci idą na nich głosować, a dzisiaj wzniecają larum, że będą musieli zapierdalać do 67 roku życia.
  Dobrze tak debilom.
  Będąc na miejscu Tuska, wydłużyłbym wiek emerytalny do 87 lat.

  Raz jeszcze spytam, czy myśli Pan, że ja nie wiem kim są Michnik, Geremek, Tusk i cała reszta sukcesorów PZPR?
  Zapewniam Pana, że wiem i że takie wyliczanki do niczego są mi potrzebne.

  Ja Panie Opara modlę się do Boga o rozum dla Polaków, bo jakby daj Boże zmądrzeli, to nie musieliby uciekać mentalnie do postaci Orbana na Węgrzech, gdyż w Polsce istnieje i Orban w postaci Kaczyńskiego i Fidesz w postaci PiS.
  Trzeba jedynie dokonać wyboru, a nie stawiać swoje własne ambicje i mrzonki ponad dobro Polski.

  Hańbą jest świadome przedłużanie rządów PO, a ja Panu mówię, że z tymi pożeraczami Whiskasa w postaci rzbików i im podobnych komików, nic Pan nie wskóra.
  Warto czasem przezwyciężyć swoje wygórowane ambicje i wybrać to, co ma realne szanse na powodzenie.
  Kiedy zdacie sobie sprawę, że jeżeli PiS nie wygra kolejnych wyborów, to Polska zupełnie przestanie istnieć?
  Nie wiem, czy już nie jest za późno i jak patrzę na tutejsze wygłupy, to często ogarnia mnie trwoga i to nie o przyszłość Polaków, bowiem oni sami jak wspomniałem, decydują o sobie i dokonują wyborów, ale o to, ze Bóg pokarał mnie, iż należę do narodu idiotów.

  Pozdrawiam.
 • @Moherowy 15:52:23
  Z całym szacunkiem ...

  Ten komentarz miałby sens gdyby Polacy głosując mogli coś naprawdę "wygłosować".
  A tak niestety nie jest.

  Pozdrawiam.
 • @SpiritoLibero 15:49:12
  "Zapszaństwo" piszemy przez "rz" Panie Polaku.
 • @SpiritoLibero 16:02:16
  Z całym szacunkiem, ale ja jestem innego zdania.
 • @interesariusz 16:44:24
  Zmarnował szansę?
  Jaką szansę?
  Mowa o dwóch latach rządów?
  I tak zrobili wiele mając tylko 2 lata, a to, że Macierewicz skutecznie rozwalił WSIoków, daje im pełny mandat zaufania u mnie.
  Zresztą nie ma znaczenia co zrobili, a czego nie, bowiem to, że nikt inny nie ma najmniejszych szans na obalenie PO jest po prostu faktem.

  Co do "staruszków", to wybacz, ale nie wiem o czym mowa.
 • @SpiritoLibero 16:02:16
  "Ten komentarz miałby sens gdyby Polacy głosując mogli coś naprawdę "wygłosować".
  A tak niestety nie jest."
  ...Przepraszam ze sie wtrace ale @Moherowy ma w wiekszosci racje
  a jedna z glownych przyczyn impotencji glosowania obarczyl bym
  ludzi nawolujacych do buntu przez nieuczestnictwo w jakichkolwiek wyborach. Pod oslona patriotyzmu dzialanie typowo dywersyjne
  i szkodliwe.
 • @mesa boogie 16:48:43
  :-) :-) ... dlaczego jak po madrosc to do baby!
 • @Moherowy 16:53:10
  Nikt im nie kazał skracać swoich rządów, trzeba było nie wymyślać sfingowanej afery gruntowej, no ale trzeba było wyciąć LPR i Samoobronę, zresztą PiS od początku marzył o koalicji z PO, teraz też takie głosy odzywają się w samym PiS-e, a koalicja z SLD to już szara codzienność dla polityków z PiS-u, dochodzi do tego,że w PiS-e są już na ich listach RAŚ-iowcy, no ale polskim patriotom to nie przeszkadza... :)))

  Jarosław! Jarosław!

  Ostatnie wybory w Polsce zostały sfałszowane, i te do parlamentu polskiego i te na prezydenta Polski, jednak PiS-owi to nie przeszkadza, trzeba było przyklepać wyniki tej farsy, to się je przyklepało, trzeba dalej mieszać Polakom w głowach i udawać polski Fidesz, opcja z polskim Jobbikiem nie wyszła?!

  No ale jak się do tej pory przyjmowało w zgodzie z innymi partiami zasiadającymi w polskim parlamencie wszystkie dyrektywy unijne, to nie ma się czemu dziwić, widocznie takie mają zadanie, utrzymać się przy władzy, jako opozycja, i cały czas się dzielić na frakcje, które potem się ponownie łączą w całość, jako tzw. opozycja patriotyczna-narodowa-katolicka, przyznam,że dla PiS-u to musi być ciężkie zadanie.

  To prawda Moherowy (z wielkiej litery), że trzeba być skończonym idiotą, aby głosować na partię, która Polskę sprzedała i to już nie raz, ani dwa razy.
 • @drhumor 13:22:10
  Drhumor zapomiales dodac jeszcze ... ustruj, ustroje, ustroj
  Czyli bijesz piane i czepiasz sie jak rzep psiego ogona.
  Jak masz kostruktywne propozycje co mozna zrobic zeby zmienic cos na lepsze to napisz to zaproponuj cos jestes blogerem podziel sie z nami pomyslami co mozna zrobic zeby zmienc bande czworga.
  Wiekszacc tu piszacych bije piane i gowno ztego wynika, do kogo maja trafic te listy , do ludzi oni to wiedza , ale maja to w dupie bo musza sie martwic o byt, a nie zawraca sobie glowe kolejnymi listami.
  Racje ma p. Opara, Przepierdolono kolejne 23 lata a my nic tylko listy piszemy to tak jak pisanie na Berdyczow. W polsce prawo nie dziala, tak jak nie rozliczono bandytow sbecko, milicyjno, wojskowych tak nie rozliczy sie tych ludzi.
  Drhumor podobno jestes z Gdanska masz szerokie kontakty zaproponuj cos moze dojdziemy do jakis wspolnych wnioskow, Gdansk to moje miasto rodzinne.
  Pozdrawiam

  Nie uzywam polskich liter bo nie moge zmienic jezyka na polski, bo inny jezyk obowiazuje w miejscu gdzie jestem w chwili obecnej..
 • @Paweł Tonderski 17:16:23
  Zresztą wystarczy poczytać tutejszych polityków z PiS-u, pana Kuźmiuka i pana Czarneckiego, którzy ignorują swoich wyborców, no bo ja to wróg i ubek i stary komuch, ale oni wszystkich mają gdzieś, no ale są tacy co nadal ich kochają. Jestem ciekaw, kto zagłosował w poprzednich wyborach na pana Czarneckiego, ile ten pan dostał głosów?!

  Kuźmiuk zwolennik polityki integracji z Unią i człowiek, który zawsze głosował za przyjęciem prawie wszystkich dyrektyw unijnych, to samo dotyczy pana Czarneckiego.

  Czy panowie Kuźmiuk albo pan Czarnecki wyobrażają sobie Polskę poza Unią Europejską, czy wyobrażają sobie Polskę bez wspólnej waluty EURO?!

  Niech pan Czarnecki albo pan Kuźmiuk napiszą wprost, co myślą o Funduszu Walutowym albo o Banku Światowym i ich roli jaką pełnią w Polsce, że to dwie instytucje rządzą polską gospodarką i polskimi finansami, że tzw. nasz polski bank centralny i ta cała grupa figurantów zasiadająca w radzie polityki pieniężnej, to same marionetki, że żadna decyzja w Polsce nie zapada w niej samodzielnie i suwerennie, zresztą po to do niej wysłano Belkę, aby to wszystko nadzorował. :))))
 • @Łażący Łazarz 11:33:30
  uzupełnienie glosowania bo nie dałem punktów:

  Belka - 3
  Bartoszewski - 2
  Gronkiewicz-Waltz - 1
 • @Nathanel 17:49:23
  Jakąś decyzję powinieneś podjąć ze względu na stopień szkodliwości.
 • @Paweł Tonderski 17:16:23
  Proszę kierować swoje komentarze do "narodowców".
  Ja idiotą nie jestem.
 • @Paweł Tonderski 17:16:23
  Dobrze wiedziec ze chociaz nieliczni ale sa, ktorzy chca pogonic od wladz takze i klamcow. Przypomne co napisalem:
  Osobiscie bylbym za powolaniem do zycia jeszcze jednej waznej listy.
  ....Lista Klamcow Politycznych..... Olbrzymia szkode panstwu polskiemu przynosza politycy klamiacy programowo przed wyborcami w celu
  ich wyboru. Tak jak na pierwszej liscie sa ludzie z roznych przyczyn
  zle rzadzacy krajem lub wykonujacych swoja prace, tak na drugiej
  byli by tak samo szkodliwi (a moze bardziej), ktorzy przez swoje wyborcze klamstwa nie pozwalaja na zmiane niekorzystnych zjawisk wywolanych przez ludzi bezposrednio za to odpowiedzialnych
  (pierwsza lista).
  Ma to ogromne znaczenie w dzialaniu, gdyz klamiacy politycznie kandydat zrzesza ludzi chcacych zmian spolecznych i politycznych.
  Po jego wyborze do tych zmian nie dochodzi a ludzie swiadomi
  czynionego zla zmuszeni sa czekac do ponownego glosowania aby uslyszec te same klamstwa wyborcze od innego delikwenta. Tak tez tracimy 10~15 lat w czasie ktorym zlo powinno byc tempione a w zamian dostajemy wymuszone przyzwolenie spoleczenstwa na nierzad. Nie musze dodawac ze ludzie pierwszego szeregu chcacy walczyc z krzywda po takim czasie czekania staja sie wiekowo starzy, nie majacy checi ani zapalu aby dalej sie przeciwstawiac a mlodzi przechodza nad problemem jak po normalnosci. W taki sposob zlo wygrywa. Lista
  z tymi politycznymi klamcami powinna byc podawana do wiadomosci spolecznej wszedzie gdzie tylko mozna aby odsunac od wladzy i żlobu."
 • @Moherowy 16:04:08
  ""Zapszaństwo" piszemy przez "rz" Panie Polaku."

  I jakiś głupi błąd jest dla Ciebie problemem?

  Więcej się po Tobie spodziewałem...
 • @Moherowy 18:06:34
  Nikt nie twierdzi, że jesteś idiotą.

  Kaczyński też nim nie jest. Jego przypadek jest dużo poważniejszy...
  I bardziej szkodliwy dla Polski.
 • @Moherowy 18:06:34
  Panie @Moherowy moim zdaniem powinien pan patrzec na wpisy
  z "szerszej" perspektywy. Zakladajac ze kazdy tu piszacy chce dobra
  kraju nalezy z tych wpisow wybrac prawde. Na nieszczescie porozrzucana jest po wszystkich komentarzach. Zarowno pana wpis jak i @ Tonderskiego
  niesie duzo prawdy. Sztuka jest ta prawde dla wiekszosci wylowic.
  Do tego wlasnie potrzebujemy konstruktywnych rozmow, dla wymiany
  swoich pogladow oraz zbudowaniu podwalin na lepsze jutro zgodne
  z prawda!
 • @Moherowy 18:06:34
  Niech pan nie komentuje u innych, to ja nie będę komentował pana komentarzy. U pana nie mam takiej możliwości, bo mnie pan u siebie zablokował, jak jakiś politruk z NKWD albo inny bolszewik. :) Przynajmniej u innych na ich blogach mogę to uczynić...

  Być może dzięki temu, otworzą się wasze polskie oczy, mam taką nadzieję, ponieważ jak sądzę jest pan Polakiem.

  Zresztą możliwość komentowania jest po to, żeby pod głównymi wpisami komentować, niestety, nasze komentarze są trochę poza głównym tematem...to prawda.

  Mamy bardzo mądry naród, ponieważ od lat w Polsce wybory to jest jedna wielka fikcja, a ponad 50% Polaków nie daje się oszukiwać żydokomunistom i syjonistycznej demokracji i większościowej ordynacji wyborczej, to jest złuda demokracji, w której 20% głosujących- uprawnionych do głosowania decyduje o tym, co będzie się w Polsce działo, nawet przy okazji takich spraw, jak podpisanie traktatu lizbońskiego, czy wysłanie polskiego wojska na syjonistyczne wojny do Afganistanu czy Iraku, albo w sprawie umowy gazowej, którą rząd polski podpisuje na 32 lata w imieniu wszystkich Polaków, zresztą oni tutaj robią co chcą bez względu na to, czy rządzi tzw. prawica czy tzw. lewica, ponieważ to jest ta sama żydokomunistyczna banda.
 • @zibi 14:55:47
  Do @Naczelny 10:35:52

  "i z takimi tekstami spadaj na protal Gówno Prawda, bo tam jest miejsce dla takich palatów!!"

  Sam się kompromitujesz takim językiem i "argumentami".
  To coś tak, jak "sp... dziadu", nie?

  A pan Naczelny to poważny i poważany bloger więc nie pozwalaj sobie.
 • @Stara Baba 16:55:29
  Ja nawołuję do bojkotu zgniłego systemu ale jednocześnie usiłuję ludzi łączyć.
  To nie jest dywersja. Chyba, że dla tych wymienionych wyżej.
  Zresztą AK owcy byli nazywani przez swoich prześladowców jeszcze gorzej.

  Pozdrawiam
 • @SpiritoLibero 18:10:52
  To nie jest jakiś głupi błąd, a brak znajomości elementarnych zasad pisowni w języku polskim, które mówią, że po spółgłoskach piszemy "rz" z małymi wyjątkami, ale do tych wyjątków "zaprzaństwo" nie należy.
  Ja w przeciwieństwie do kolego, więcej się po nim nie spodziewałem.
  Polacy powinni znać swój język ojczysty, tym bardziej, że są tacy, którzy w desperackim proteście głodowym, walczą o przywrócenie polskiemu szkolnictwu należytej formy.
 • @Stara Baba 18:23:30
  Powodzenia!
 • @Paweł Tonderski 18:29:05
  Pan mnie nie zrozumiał, Panie Tonderski.
  Ja chcę Panu zaoszczędzić czasu i powiem, że ja pańskich komentarzy po prostu nie czytam.
  To jest dobra metoda.
  Polecam ją Panu zastosować w stosunku do mojej skromnej osoby.
  Pozostaje jeszcze chęć zabłyśnięcia przed innymi "narodowcami", jak to się ma w pańskim przypadku, ale ja na to nie mam wpływu.
 • @Moherowy 18:43:35
  A Ty dalej swoje...

  Ale tak to już jest jak ktoś nie ma argumentów...

  PS. Znam wielu wspaniałych Polaków, którzy ledwo potrafią się podpisać.
  A kolega nie byłby godzien butów im czyścić...
 • Ci szkodnicy to tylko MARIONETKI w rękach
  "tych", których nie widać w telewizorze i nie słychać w radiu.
 • @SpiritoLibero 18:50:50
  Gratuluję znajomości.
 • @interesariusz 18:18:56
  ???
 • @Moherowy 18:56:59
  Żałosny sarkazm.
  Może już nie brnij dalej? Za chwilę otrzesz się o śmieszność...
  (Czy może "otszesz"... sam już nie wiem, kurczę...)
 • HGW
  rozpędziła warszawskich kupców, którzy mieli podobno już projekt na piękną Kupiecką Halę Targową, co stanowiłoby poważny prcedens w rozwoju kupieckiego handlu detalicznego w całej Polsce i z całą pewnością byłoby motorem rozwoju średniej, małej i drobnej wytwórczości i usług z tym związanych, co byłoby poważną przesłanką do rozwoju gospodarczego i wzrostu powszechnego bagactwa i pomyślności Polaków. Niestety HGW pokazała gdzie "raki zimują" i skończyło się. A mogliśmy miec sklepy zaopatrzone, tak jak te np w Austrii, Szwajcarii, Holandii itd, pełne przeróżnych regionalnych zdrowych towarów w nieprawdopodobnym asortymencie
 • @SpiritoLibero 19:04:41
  O śmieszność?
  Niegdyś pisałem o swojej "śmieszności".
  Ja właśnie chcę być tak śmieszny.

  http://homo-polacus.blogspot.co.uk/2011/04/alegoria-zdechej-polszewii.html
 • @Paweł Tonderski 18:29:05
  zgadzając się z Pana poglądami,

  po co Panu ten epitet "żydokomunistyczna" banda ?

  chce Pan aby pana wypowiedzi traktować poważnie ?
 • @SpiritoLibero 18:32:22
  Prosze pana, ludzie chcacy glosowac sami angazuja sie w polityke, czyli zaczynaja ja odkrywac i rozumiec. Jednostka w spolecenstwie jest bardzo madra, to tlum jest glupi. Jezeli obywatel uczestniczacy w zyciu politycznym i chcacy zmian na lepsze (praktycznie wszyscy tego chcemy) czyta program parti (a glosujacy czyta) po czesci uznajac ze sa tam tylko bzdety i klamstwa mimowolnie stara sie sytuacje ta naswietlic i rozwiazac. Jedynym dla niego wyjsciem jest powolanie innej parti.
  Doprowadzajac do kuriozalnej sytuacji ze glosowanie jest postrzegane jako rzecz niepatriotyczna mimowolnie zniechecamy ruch patriotyczny
  do obiecia biernej postawy.
  Jezeli chodzi o nasza historie (mowie tylko o AK gdyz tylko ta pan
  dla przykladu poruszyl) jest ona bardzo skomplikowana i naszpikowana obluda i dywersja. No bo jak mam na to spojrzec inaczej gdy dla przykladu na History Channel w zydowskim programie o poczatku
  Izraela podawane sa pod nos dokumety jakoby przy wspolpracy z AK
  w Warszawie grupy zydowskie w 1942 roku przemycaja ze stolicy do Palestyny za pozwoleniem wladz podziemia rozmontowana cala tajna
  linie produkcji amunicji i uzbrojenia?!!! Gdzie pozniej w 1944 na apel
  i podpuche z Moskwy (kazdy dzisiaj wie o tym) wywoluje sie powstanie nie majac wystarczajacej ilosci amunicji i wyposazenia? Gdzie zgodne
  bochaterstwo naszego narodu do jego zaglady zostalo wykorzystane? (250 tys cywili i ludzi mogacych stanowic wielka role w odzyskaniu
  wolnosci). Jakie mozna wyciagnac z tego wnioski? Ze glowne dowodztwo
  AK w Warszawie pracowalo dla Stalina lub mialo u siebie wielkiego kreta.
  Historia w dniu dzisiejszym nam bytu nie poprawi ale dyskusja nad naszymi terazniejszymi bledami oraz nad wyjsciem z tej juz dramatycznej dla Polski politycznej sytuacji jest jak najbardziej
  wskazana. Z tego moze narodzic sie tylko dobro.
 • @Moherowy 15:52:23
  Szanowny Panie,

  Z największym szacunkiem. Zgadzam się że Polska potrzebuje Męża Stanu, Polacy rozumu a przede wszystkim zgody. Niestety tego wszystkiego brak - nasza Ojczyzna jest bardzo słaba wewnętrznie, skłócona i podzielona.

  Modlę się do Pana Boga codziennie - może razem z Panem - o to samo.
  Przyszłość Polski!

  Pan Kaczyński to jednak na pewno nie Orban, PiS to z pewnością nie Fidesz. Przecież z największym szacunkiem dla Jarosława Kaczyńskiego - to on już funkcjonuje w Polskiej polityce od czasów Okrągłego Stołu (jako aktywny uczestnik).
  Był Premierem i razem z bratem Prezydentem - mieli pełnię władzy. I co wspólnie z PiS - dokonali - w kwestii lustracji, dekomunizacji? A Traktat Lizboński itd itd. Czy mam wyliczać osiągnięcia Braci Kaczyńskich? Polska jest w katastrofalnej sytuacji, właśnie m.inn. dzięki nim i PiS.

  Ich czas minął. Mieli wielkie poparcie społeczne i historyczne szanse. Niestety to wszystko zostało zmarnowane.
  Trzeba szukać nowych rozwiązań dla Polski - to jest najważniejsze.

  Ukłony
 • @Moherowy 18:43:35
  tak, powinni dbać o swój język,

  tymczasem redaktor nE uporczywie pisze o jakimś "layoutcie"

  a we wrocku na głównym placu stoi "Grunwaldzki Center"
 • @Jan Paweł 19:13:13
  ale przecież ci kupcy, jak i inni, wcześniej głosowali za kapitalizmem,

  no to mają, czego chcieli
 • @interesariusz 16:44:24
  Możesz napisać konkretnie, jaką szansę zmarnował J. Kaczyński, gdy rządził??? Takim tekstem się osmieszasz, bo to ryzy matoł nie chciał POPIS-u , bo ten palant jest sterowany przez służby specjane i grupy nacisku!!! Jeden z blogerów podał ok 60 tematów, które rząd J. Kaczyńskiego zrobił w tak trudnej koalicji!!! Ten rząd został rozwalony przy pomocy afery gruntowej, którą zmontowały służby. Ś.P. A. Leper chciał to ujawnić, ale dopadli go wcześniej. Zanim zaczniesz opluwać prawdziwych patriotów, to najpierw sprawdż fakty!!!
 • @Moherowy 16:53:10
  Drobna korekta: J. Kaczyński rządził tylko 14 miesięcy!
 • musze go zaznaczyć
  a ja bym dodał Stefana Niesiołowskiego za co ,za całokształt za wprowadzenie do polityki hamstwa ,oraz za bezkrytyczne działania destrukcyjne PO ,wd niego wszystko jak najbardziej ok w PO tylko pis oszołomy
 • @Paweł Tonderski 17:16:23
  Nie pisz bzdetów, bo aferę gruntową zmontowały służby a Leper zapłacił życiem, za zapowiedż ujawnienia tej sprawy. J. Kaczyński wolał oddać władzę, niż szarpać się w rządzie mniejszościowym i to wskazuje, jakim jest politykiem!!!
 • @SpiritoLibero 18:29:06
  Jakby był powaznym blogerem, to by głupot nie pisał i dziwię się, ze go bronisz, bo twoje teksty czytam zawsze i są konkretne, może masz mały dołek???
 • @Stara Baba 18:23:30
  Brawo dla tej Pani!
  Zarówno Paweł(mogę po imieniu gdyż się znamy :) ) i pan Moherowy mają rację, różnią się w nie których kwestiach, ale mają rację!

  I teraz,to się tyczy wszystkich, trzeba spotkać się w połowie i ze sobą konstruktywnie dyskutować.

  Bo jak będzie tak że w dalszym ciągu nie będziemy się zgadzać a kłócić to bandyci będą uprawiać nie-rząd a MY niczego nie zbudujemy i będziemy w.......
  Pozdrawiam
 • Interesariusz 19:24:49
  za kapitalizmem, owszem, ale nie za takim. "Fachowcy" od inżynierii społecznej wmawaili ludziom w fabrykach, że jak obalicie komunę to wy będziecie właścicielami fabryk, poprzez akcjonariat pracowniczy i to wy będziecie zatrudniac prezesów itd. A sklepy to będą wyglądały własnie jak te w Szwjacarii, Ausrtrii itd. No wiara wzięła i obaliła komunę
 • @Ryszard Opara 19:21:10
  Rzecz w tym, że ja nie mam najmniejszego zamiaru przekonywać Pana do czegokolwiek, a jedynie pragnę zwrócić uwagę mniej świadomych użytkowników internetu, że są wpuszczani w maliny takimi plebiscytami jak ten prezentowany przez Pana.

  Pisze Pan o Okrągłym Stole?
  To właśnie jeden z powodów świadczących o tym, że jesteśmy zhańbieni, bowiem dopuściliśmy do tego, aby żydostwo nas wydymało.
  Okrągły Stół Panie Opara, to był tylko spektakl.
  Karty rozdano przy innym stole, o czym zapewne Pan wie.

  Należy też wiedzieć, że J.Kaczyński, to jest jedyny mąż stanu w tym POpierdolonym kraju, a żeby uściślić jeszcze swoje zdanie, to dodam, iż jest to jedyny człowiek, którego w Polsce można uznać za polityka.

  Wymaga Pan dokonania znaczących zmian przez dwuletni okres sprawowania władzy?
  Czy sądzi Pan, że łatwo jest naprawić mechanizm zegarka, w który od ponad pół wieku ktoś napierdala pięciokilowym młotem?
  Proszę mi wskazać zegarmistrza, którzy taki zegarek naprawi.

  Kaczyńscy i tak zrobili dużo.
  WSIoki do dzisiaj im tego nie mogą wybaczyć.
  Poza zasługami Macierewicza, należy jeszcze wskazać na J.Kaczyńskiego, który takim "politykom" jak ś.p. Lepper, czy Giertych, wybił skutecznie politykę ze łbów.
  Biedny Lepper zginął dlatego, ze uwierzył, iż jest politykiem, a Giertych?
  Dzisiaj jest fanem PO.

  Średniointeligentny Polak, doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, ze w Polsce nie istnieje żadna scena polityczna i że oprócz POlszewii i PiS nie ma nic więcej i nic nie będzie.
  Choć palikociarnia rośnie w siłę i już niebawem, to to monstrum zajmie miejsce PO, to jednak nie zmienia to faktu, że cała ta banda zboczeńców, to także POLszewia.

  Powtórzę tylko, że jeśli nie wygra PiS, to przegra cała Polska, która w momencie przegranej przestanie istnieć, tak samo jak przestały istnieć nasze stocznie, cały przemysł, rodzima bankowość, armia, służba zdrowia, czy szkolnictwo.
  O czymś zapomniałem?

  Kto niby wg Pana miałby się podjąć odbudowy kraju od podstaw?
  Pan?
  Może Rzbik ze swoim prezydentem?
  Polska to nie Nowy Ekran Drogi Panie.
  Polska to czterdziestomilionowy kraj, który niestety, ale traci swoją państwowość w zastraszającym tempie.
 • @zibi 19:27:35
  Słusznie.
 • @Grzesiek 19:45:14
  W tym sęk Grzegorzu, że ja nie traktuję pana Moherowego jak zdrajcy i czyjegoś agenta, no ale mniejsza o to. Tak to mądre co napisałeś, my Polacy powinniśmy się spotkać, gdzieś w połowie naszej drogi, tak aby znowu w Polsce nie doszło do kolejnego Przewrotu Majowego, wtedy gdy znowu Polska odzyska niepodległość, wtedy gdy Polacy znowu dostaną szansę na to, aby w swoim własnym kraju rządzić nasza Ojczyzna samodzielnie i suwerennie, bez Rosji i bez Ameryki i Niemiec, ale i bez Izraela, bo to co się obecnie dzieje na świecie musi się rozlecieć na kawałki, wcześniej czy później...Wszyscy Polacy na pokład...
 • @Paweł Tonderski 19:57:17
  Nie sugerowałem że pan Moherowy jest agentem.....
  Niedługo się odezwę w realu to sobie pogadamy :)
 • @Moherowy 19:54:39
  Można oczywiście chodzić w orszaku Jarosława Kaczyńskiego. To nie grzech. Ten orszak raz jest orszakiem pogrzebowym raz modlitewnym i niczym więcej. Wataha trzema się mocno i na te 25% w wyborach liczyć może. Daje im to wygodne "gnicie w okopach" na państwowym żołdzie.

  To jest partia pustaków. Oprócz struktury i dotacji budżetowej ona nie ma nic! Dosłownie Nic. Nie twierdze, że inne partie mają coś więcej.

  Jednak zapraszam do KONSTRUKTYWNYCH http://nikander.nowyekran.pl/post/57957,konstruktywni-rozpoczynamy-prace-w-realu
 • @Grzesiek 20:10:17
  Ja też tego nie sugeruję, ale często w swoich komentarzach pan Moherowy insynuuje, że ja nim jestem. :)
 • @Ryszard Opara 19:21:10
  Co do listy hańby nie różnię się od innych. Generalnie to wszyscy uczestnicy spisku okrągłego stołu, który zapoczątkował tą Polskę, którą znamy dzisiaj.

  Co do oceny Jarosława Kaczyńskiego - ma Pan rację!
  Samemu dziwię się, że Pan, osoba przez nas młodych postrzegana jako "dinozaur" (to z sympatii, jak zespoły rockowe :)), zauważa te oczywistości i że chce zmienić scenę polityczną, tak przecież zakorzenioną w świadomości Polaków, że aż widać to w komentarzach, bo cała rzesza nie jest w stanie zauważyć na prawicy kogoś innego niż Jarosław K. , pomijając fakt, że jego postulaty tak na prawdę bliższe są socjalizmowi, niż liberalizmowi. Ta sama rzesza nie pojmuje, że JK już nic więcej dla Polski nie zrobi, bo zwyczajnie się wypalił. Koniec i kropka! Został tylko syreni śpiew.
  Co do potrzeby silnego przywódcy na prawicy: no właśnie, tu jest problem. Polska przez te 23 lata nie była w stanie wyodrębnić prawdziwego męża stanu. Przyczyniły się do tego w dużej mierze media, kształtowane pod dyktando GW. Wszelkie ruchy wolnościowe były mordowane w kolebce. Ten stan trwa do dziś. Mamy swoisty kryzys przywódcy. I, prawdę mówiąc, nie widzę żadnego kandydata. Polska prawica, ta autentyczna w przeciwieństwie do PiSu, jest bardzo rozdrobniona. Wydaje się, że osobiste interesiki są ważniejsze nad dobro ogółu. Każdy sobie rzepkę skrobie. Za dużo zadufania w sobie, za mało treści. A przecież można by stworzyć organizacyjnie coś na kształt AWS w latach '90 tych. Zjednoczyć się! Tylko tak zorganizowana ekipa jest w stanie zagrozić pozycji "bandy okrągłostołowej".
  Ale do tego trzeba silnego charakteru. Na tyle silnego, żeby potrafił zrezygnować ze swoich ambicji osobistych, czysto karierowiczowskich, na rzecz budowania programu narodowego, który, chciałbym, legnie u podwalin nowoczesnego i silnego państwa polskiego.
  Czytam to raz jeszcze i już odchodzi mi chęć na cokolwiek...
  Za piękne to byłoby.
  Nie w tym kraju.
  U nas tylko chaos.
 • @Moherowy 19:54:39
  Panie Drogi!
  Kaczyńscy mieli władzę w rękach, bo ludzie im zaufali i chcieli zmian.
  W tym samym czasie Jarosław był premierem, a Lech prezydentem.
  I co zrobili? Jarosław oddał władzę dobrowolnie, na rzecz jakiegoś nieznanego oszołoma, który nagle okazał się być bliżej PO.
  W polityce nie chodzi o to by coś robić dla ludzi, tylko o to, by ludzi zwodzić i wykorzystywać. Kaczyński nie różni sie w tej kwestii od innych polityków. Tylko demokracja bezpośrednia może coś zmienić w tym kraju.
 • @Ryszard Opara
  Gdy znajdzie Pan chwilkę czasu, to polecam zapoznać się z poniższym zestawieniem, określającym dokonania rządu J. Kaczyńskiego

  Oto lista okolo 100 punktów prezentujacych prace rządu PiS:

  1. Utworzenie CBA, dotychczas aresztowano 115 osób, skierowano 297
  zarzutów o popelnienie przestepstwa, zabezpieczono na poczet
  przyszlych kar okolo 13,5 mln zlotych.
  2. Rozwiazanie nie zweryfikowanych po 1989 roku WSI i powolanie nowych
  sluzb wojskowych (Wywiad i Kontrwywiad).
  3. Wprowadzono nowe procedury zakupu sprzetu wojskowego oraz
  organizowania przetargów.
  4. We wrzesniu b.r. przedstawiono pierwszy w historii polskiej pilki
  noznej akt oskarzenia o korupcje, obejmujacy 34 osoby. Od 2005 roku
  przeprowadzono 36 kontroli w 18 zwiazkach sportowych, w czterech
  przypadkach zawieszono wladze, wprowadzajac kuratora.
  5. Przygotowano projekt zmian dotyczacych lustracji majatkowej osób
  pelniacych funkcje publiczne, nakazujacych nie tylko przedstawienie
  swojego majatku, ale równiez jego zródel.
  6. Ocena dzialalnosci Policji wg badan CBOS poprawila sie z 57% w
  pazdzierniku 2005 roku do 73% w maju 2007 roku. W 2006 roku ogólna
  liczba przestepstw w porównaniu z 2005 rokiem spadla o okolo 90 tys.
  czyli o prawie 7%, natomiast wykrywalnosc przestepstw wzrosla z 58,6%
  w 2005 roku do 67,4% w 2007 roku.
  7. Przygotowany zostal plan modernizacji Policji oraz m.in. Panstwowej
  Strazy Pozarnej, zgodnie z którym do roku 2009 na Policje zostanie
  przeznaczone okolo 4,4 mld zlotych natomiast na PSP niespelna miliard
  zlotych. Place Policjantów w samym 2007 roku wzrosly o 219 zlotych
  brutto.
  8. Od stycznia 2008 roku Polska wejdzie do Systemu Informacyjnego
  Schengen, dzieki czemu zniesione zostana kontrole graniczne na
  przejsciach na zachodniej oraz poludniowej granicy, natomiast od marca
  2008 roku równiez na przejsciach lotniczych.
  9. Przygotowany zostal pierwszy w historii informatyzacji polskiej
  administracji publicznej `Plan informatyzacji panstwa', który wszedl w
  zycie w kwietniu 2007 roku. Najwazniejsze jego elementy to: rejestry
  medyczne, rozliczenia podatków dla firm i obsluga podatkowa obywateli
  (e-Deklaracje i e-Podatki), nowy system ewidencji ludnosci (PESEL2),
  informatyzacja ksiag wieczystych, Elektroniczna Platforma Uslug
  Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz elektroniczne dowody
  tozsamosci. W 2007 roku rozpoczela sie realizacja 16 takich i
  podobnych projektów.
  10. W czerwcu 2007 roku zatwierdzony zostal `Plan dzialan w zakresie
  rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostepowej do uslug
  spoleczenstwa informacyjnego w Polsce'. Zaklada on, ze do 2010 roku
  liczba linii szerokopasmowych przypadajacych na 100 mieszkanców
  wzrosnie z 6 do 15%, natomiast do 2013 roku wzrosnie do okolo 50%.
  Spowoduje to równiez szerszy dostep do Internetu na wsi, oraz
  obnizenie kosztów uzytkowania z sieci.
  11. Od 2007 roku obowiazuje nowa ustawa o zarzadzaniu kryzysowym,
  która silniej integruje ze soba instytucje podlegle MSWiA oraz okresla
  wspólprace z wojskiem.
  12. W grudniu 2006 roku ustanowiony zostal specjalny program rozwoju
  sluzb ratownictwa morskiego, na co przeznaczone zostanie okolo 81 mln
  zlotych. Zakupione zostane m.in. nowe jednostki przeznaczone do celów
  ratownictwa morskiego, powstana stacje brzegowe w Ustce i Darlowie
  oraz zostanie zbudowana zostanie baza zwalczania zanieczyszczen w
  Swinoujsciu.
  13. Za sprawa staran polskiej dyplomacji w przyjetym na szczycie Rady
  Europy w marcu 2007 roku Planie Dzialania podkreslono potrzebe
  zwiekszenia bezpieczenstwa dostaw surowców energetycznych dla Unii
  Europejskiej w oparciu o zasade solidarnosci miedzy panstwami
  czlonkowskimi.
  14. Prowadzone sa rozmowy majace na celu zapewnienie alternatywnych
  zródel surowców energetycznych z takimi panstwami jak: Azerbejdzan,
  Gruzja, Kazachstan, Arabia Saudyjska (przykladowo pierwsza w historii
  Polski oficjalna wizyta króla Arabii Saudyjskiej), Tunezja czy
  Algieria.
  15. W lutym 2007 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)
  zakupilo udzialy w norweskich zlozach gazu ziemnego, których wielkosc
  szacuje sie na 36 mld m2. Spólka wybuduje równiez gazociagi laczace
  Polske ze zlozami norweskimi. Realizacja polityki dywersyfikacji
  dostaw surowców energetycznych to równiez podjecie decyzji o budowie w
  Swinoujsciu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Przyjeto
  równiez program `Polityka dla przemyslu gazu ziemnego', który
  uporzadkuje sektor przemyslu gazowego.
  16. W 2006 roku PKN Orlen wygral miedzynarodowy przetarg na zakup
  akcji litewskiej Mazeikiu Nafta, a w grudniu nastapilo oficjalne
  przejecie rafinerii w Mozejkach. Transakcja ta spowoduje powstanie
  najwiekszego koncernu rafineryjno-petrochemicznego w Europie srodkowo-
  wschodniej.
  17. Prowadzone sa prace nad budowa rurociagu Odessa-Brody-Gdansk, czym
  zajmuje sie polsko-ukrainska spólka `Sarmatia', do której w lipcu 2007
  roku przystapili nowi udzialowcy z Azerbejdzanu, Gruzji i Litwy.
  Budowa tego rurociagu umozliwi dostarczenie ropy naftowej znad Morza
  Kaspijskiego na Polski oraz dalej na zachód.
  18. Jesienia 2007 roku Polska przystapi do Miedzynarodowej Agencji
  Energetycznej (MEA), co zwiekszy bezpieczenstwo energetyczne Polski,
  szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Samo przystapienie do tej
  organizacji stanowi swoisty certyfikat jakosci dla polskiego sektora
  energetycznego, poniewaz wymagane byly do tego szczególowe warunki
  wstepne.
  19. W grudniu 2006 roku premierzy Polski i Litwy podpisali umowe o
  budowie polaczenia energetycznego pomiedzy systemami polskim i
  litewskim. Umozliwi to wlaczenie Litwy, Lotwy i Estonii do systemu
  energetycznego Unii Europejskiej. Program ten zostal skoordynowany z
  budowa elektrowni jadrowej na Litwie.
  20. Finalizowana jest realizacja `Programu dla energetyki', który
  zaklada m.in.: zastosowanie mechanizmów rynkowych, przebudowe struktur
  firm energetycznych oraz utworzenie na drodze konsolidacji silnych
  grup energetycznych. Zakladane jest utworzenie czterech takich grup,
  tak aby mogly stanowic skuteczna konkurencje na rynku tak krajowym jak
  i miedzynarodowym. Dotychczas utworzono trzy z czterech takich grup:
  Energetyka Poludnie SA, ENERGIA SA, oraz Polska Grupa Energetyczna.
  Konczone sa prace nad powstaniem czwartej - Grupy Centrum.
  Sprawiedliwosc
  21. W maju 2007 roku podwyzszono z 3 tys. do 10 tys. grzywny jakie
  mozna nalozyc na: swiadka, bieglego, tlumacza lub specjaliste w
  przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia sie na wezwanie organu
  prowadzacego postepowanie.
  22. Od sierpnia 2007 roku obowiazuje zmieniona ustawa Prawo o ustroju
  sadów powszechnych, która wprowadza specjalny przyspieszony tryb
  udzielania zezwolen na tymczasowe aresztowanie sedziego w razie
  podejrzenia go o popelnienie przestepstwa, zbrodni lub wystepku, za
  które grozi co najmniej 8 lat wiezienia. W takim przypadku sad
  dyscyplinarny bedzie zobowiazany do rozpoznania wniosku o zezwolenie
  na tymczasowe aresztowanie w terminie 24 godzin. Na realizowana
  reforme sadownictwa skladaja sie równiez zmienione zasady powolywania
  prezesów sadów, opiniowania kandydatów na stanowiska sedziowskie,
  trybu powolywania i odwolywania dyrektorów sadów. Pozostale zmiany
  pozwalaja na bardziej elastyczne ksztaltowanie struktury sadownictwa
  oraz dostosowanie dzialalnosci organów sadów i samorzadu do realizacji
  zadan wymiaru sprawiedliwosci.
  23. Od marca 2007 roku obowiazuje znowelizowany Kodeks postepowania
  cywilnego, w którym uproszczono i usprawniono przebieg procesu
  cywilnego, zwlaszcza postepowanie w sprawach gospodarczych.
  24. Od marca 2007 roku dzialaja sady 24-godzinne, odnoszace sie do
  drobnych ale uciazliwych dla porzadku publicznego przestepstw, w
  których sprawcy zostali schwytani na goracym uczynku lub zaraz po jego
  popelnieniu i które sa zagrozone kara do 5 lat wiezienia.
  25. We wrzesniu Sejm uchwalil przygotowana przez rzad ustawe
  wprowadzajaca nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolnosci - system
  dozoru elektronicznego poza zakladem karnym (SDE), przeznaczony dla
  osób skazanych za drobne i niegrozne dla porzadku publicznego
  przestepstwa i wystepki, w których orzeczono kare pozbawienia wolnosci
  do 6 miesiecy lub roku w szczególnych przypadkach. Docelowo system ma
  objac okolo 15 tys. skazanych i ma sluzyc: skuteczniejszej
  resocjalizacji skazanych, przeciwdzialaniu negatywnemu wplywu
  atmosfery wieziennej na skazanego oraz przeciwdzialac przepelnianiu
  sie wiezien.
  26. Od czerwca 2007 roku obowiazuja przygotowane przez rzad,
  znowelizowane tzw. ustawy korporacyjne. Celem wprowadzonych zmian jest
  zwiekszenie nadzoru nad korporacjami prawniczymi, przeciwdzialanie ich
  naduzyciom oraz zmniejszenie cen uslug prawniczych. Rzad zaproponowal
  takze nowe sadownictwo dyscyplinarne dla zawodów prawniczych.
  27. Zgodnie ze znowelizowana w czerwcu 2007 roku ustawa o pracownikach
  sadów i prokuratur, zaostrzono warunki jakie musi spelniac kandydat na
  urzednika sadowego. Podniesiono wymagania dotyczace wyksztalcenia oraz
  zatwierdzono ze nie moga byc to osoby karane lub przeciwko którym
  toczy sie postepowanie o przestepstwa z oskarzenia publicznego lub
  skarbowego. Wprowadzono takze konkursy na staz urzedniczy.
  Uporzadkowano sprawy zwiazane z dzialalnoscia komorników. Od grudnia
  2007 roku zwiekszy sie liczba komorników sadowych, zmniejsza sie
  koszty egzekucyjne, a samo postepowanie egzekucyjne bedzie szybsze i
  skuteczniejsze.
  28. Przygotowany zostal `Program informatyzacji wymiaru
  sprawiedliwosci', dzieki któremu zapewniona zostanie pelna
  informatyzacja wszystkich wydzialów grodzkich i karnych,
  informatyzacja sal rozpraw, wdrozenie projektu elektronicznej ksiegi
  wieczystej. Realizacja tego projektu zostanie zakonczona w 2009 roku.
  29. We wrzesniu 2007 roku Sejm przyjal ustawe O ujawnianiu stanu
  posiadania panstwa w nieruchomosciach, która ma na celu likwidacje
  wieloletnich zaniedban w ksiegach wieczystych, dotyczacych mienia
  panstwowego. Pozwoli to na przeprowadzenie inwentaryzacji majatku
  publicznego i ustalenie stanu posiadania panstwa.
  30. Przygotowywany jest nowy Kodeks karny, którego najwazniejsze
  zmiany maja uskutecznic karanie sprawców przestepstw szczególnie
  brutalnych oraz recydywistów, wzmocnic ochrone pokrzywdzonych,
  poszerzyc granice obrony koniecznej, ulatwic walke z terroryzmem,
  przestepczoscia zorganizowana i korupcja, obnizyc do 15 lat wiek od
  którego nieletni beda mogli byc sadzeni jak dorosli za popelnione
  zbrodnie i najpowazniejsze wystepki, wprowadzenie zakazu stadionowego
  dla chuliganów, którego zlamanie traktowane bedzie jako przestepstwo
  oraz zaostrzenie kar dla pedofilów.
  31. Od wrzesnia 2007 roku w ramach specjalnego programu ministerstwa
  sprawiedliwosci powstaja w województwach mazowieckim, opolskim i
  slaskim Lokalne Osrodki Wsparcia dla ofiar przestepstw. Udzielaja one
  pomocy i schronienia ofiarom przestepstw ze szczególnym okrucienstwem,
  molestowania seksualnego, przestepstw wzgledem dzieci, osobom starszym
  i niepelnosprawnym. Gwarantowana jest pomoc specjalistów, psychologów,
  pracowników socjalnych, Policji, lekarzy a takze duchownych. Osrodki
  te stanowia równiez miejsce przeprowadzania mediacji. Program zaklada
  tworzenie podobnych Osrodków w calym kraju.
  32. Ministerstwo sprawiedliwosci przygotowalo projekt wprowadzenia
  licencji prawniczych, co spowodowaloby zwiekszenie konkurencyjnosci
  uslug prawniczych, zmniejszyloby ich koszty oraz ulatwilo do nich
  dostep. Klient móglby bowiem sam decydowac czy chce korzystac z uslug
  prawnika nalezacego do samorzadu zawodowego czy tez z uslug prawnika
  legitymujacego sie licencja prawnicza.
  Gospodarka
  33. W ciagu ostatnich dwóch lat Polska osiagnela najlepsze w historii
  wyniki gospodarcze. Wg danych GUS w pierwszym kwartale 2007 roku
  wzrost PKB osiagnal 7,4%, podczas gdy w roku 2005 wzrost PKB wynosil
  zaledwie 3,6%.
  34. Z danych GUS wynika, ze w ciagu ostatniego roku place w sektorze
  przedsiebiorstw wzrosly o srednio 10,5% osiagajac 2885,97 zl, co
  stanowi najwyzszy wzrost plac od 2000 roku. W ciagu ostatniego roku
  zatrudnienie w przedsiebiorstwach wzroslo o 4,8% i doszlo do 5,18 mln.
  Przecietny miesieczny dochód na osobe w gospodarstwach domowych wzrósl
  w porównaniu z 2005 rokiem o 8,5% osiagajac wartosc 835 zl.
  35. Systematycznie wzrasta polski eksport (wartosc z pierwszego
  pólrocza 2007 roku wynosi 182,58 mld zl, tj. o 11,3% wiecej niz przed
  rokiem). Naklady inwestycyjne w ciagu ostatniego roku wzrosly o 31,4%
  i wyniosly po pierwszym pólroczu 2007 roku 38,8 mld zl.
  36. Stopa bezrobocia wg danych GUS w sierpniu 2007 roku spadla do 12%,
  podczas gdy w analogicznym okresie 2005 roku wynosila ona 17,7%, co
  stanowi spadek o 32,2%.
  37. W 2007 roku inwestorzy zagraniczni zainwestuja w Polsce co
  najmniej 10 mld euro, dzieki czemu powstanie okolo 10,5 tys. nowych
  miejsc pracy. Równiez w roku 2006 inwestycje zagraniczne osiagnely
  znakomite rezultaty siegajac rekordowych 11 mld co stanowilo wzrost o
  40% w porównaniu z rokiem 2005.
  38. Od listopada 2005 roku rada Ministrów przyjela 9 programów
  wsparcia projektów realizowanych m.in. przez LG Electonic Wroclaw,
  Sharp, Shell, Bridgestone, Indesit, Toshiba, Dell. Lacznie naklady
  inwestycyjne realizowane przy wspólpracy tych programów umozliwia
  stworzenie ponad 11,5 tys. nowych miejsc pracy.
  39. Polska stala sie europejskim liderem w produkcji telewizorów LCD.
  Szacuje sie, ze w 2010 roku bedziemy zaspokajac prawie 80%
  europejskiego zapotrzebowania w tej dziedzinie.
  40. Wg badania Ernst & Young Polska jest niekwestionowanym liderem w
  Europie Srodkowo-wschodniej pod wzgledem atrakcyjnosci dla
  zagranicznych inwestorów (wysoka ocena wzrostu gospodarczego oraz
  klimatu do inwestowania).
  41. Wg rankingu Federacji Europejskich Pracodawców na 2007 rok Polska
  jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji wsród 31 europejskich
  panstw.
  42. Dobiegaja rozmowy z Komisja Europejska na temat sposobu
  wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Polska w tym
  czasie bedzie najwiekszym beneficjentem unijnej polityki spójnosci.
  Polska znalazla sie w pierwszej dziesiatce krajów czlonkowskich, które
  osiagnely porozumienie w tej sprawie z partnerami unijnymi. Zgodnie z
  propozycja rzadu w ramach planu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
  az 60% funduszy przeznaczono na badania i rozwój, innowacje i
  tworzenie nowych miejsc pracy. Zakonczono negocjacje programów: Pomoc
  Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, Kapital Ludzki oraz
  Infrastruktura i Srodowisko. Trwaja aktualnie negocjacje nad programem
  Innowacyjna Gospodarka.
  43. Opracowano 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w celu wsparcia
  wykorzystania 16 mld euro bezposrednio przez samorzady wojewódzkie.
  Pieniadze te zostana przeznaczone na badania technologiczne,
  inwestycje srodowiskowe, transportowe i energetyczne oraz rozwój
  przedsiebiorczosci.
  44. Rzad konczy tez prace nad przyjeciem programów wykorzystania
  srodków dostepnych w ramach Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej, co
  umozliwi uscislenie wspólpracy samorzadów terytorialnych z partnerami
  z zagranicy, budowanie dróg oraz organizowanie imprez kulturalnych.
  45. Rzad opracowal pierwsza w Polsce strategie makroregionalna -
  Rozwoju spoleczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku,
  którego glównym zadaniem bedzie maksymalne wykorzystanie funduszy
  unijnych. Jednym z elementów tej strategii jest Regionalny Program
  Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, na który
  przeznaczono 2,3 mld euro.
  46. Utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co usprawnilo
  wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych poprzez przyspieszenie
  realizacji regionalnych programów operacyjnych. Tylko do konca 2006
  roku wydano 10,5 mld zl co stanowi 32% srodków przyznanych Polsce na
  lata 2004-2006.
  47. W ramach przygotowanych przez rzad zmian ukierunkowanych na
  uproszczenie procedur udzielania zamówien publicznych, uporzadkowanie
  procedur odwolawczych, wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówien
  zwiekszono kwote, która nie obliguje do przeprowadzenia postepowania
  przetargowego z 6 tys. euro do 14 tys. euro, co wspomoglo przede
  wszystkim male i srednie przedsiebiorstwa natomiast sprawy dotyczace
  procedury odwolawczej od pazdziernika 2007 roku przejmie niezalezna
  Krajowa Izba Odwolawcza (KIO), skupiajaca zawodowych arbitrów.
  Sformulowano równiez nowe wymagania dotyczace jawnosci organizowanych
  przetargów i zamówien publicznych (udostepniono internetowy Portal
  Urzedu Zamówien Publicznych).
  48. W ramach wsparcia dla firm realizowany jest program `Kapital dla
  przedsiebiorczych' umozliwiajacy malym i srednim przedsiebiorcom
  dostep do finansowania zewnetrznego oraz tworzone sa na terenie calego
  kraju punkty konsultacyjne udzielajace bezplatnych informacji na temat
  prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.
  49. We wspólnym raporcie OECD i Komisji Europejskiej uznano Polske za
  lidera w upraszczaniu prawa wsród nowych panstw czlonkowskich.
  Przyjety przez rzad w sierpniu 2006 roku Program Reformy Regulacji
  `Przedsiebiorca ma prawo' zainicjowal prace nad stworzeniem stabilnego
  systemu prawa gospodarczego, którego celem bedzie ograniczenie
  biurokracji oraz zmniejszenie obciazen administracyjnych nakladanych
  na przedsiebiorców.
  50. W czerwcu 2007 roku Sejm przyjal ustawy o powolaniu Narodowego
  Centrum Badan i Rozwoju, którego zadaniem bedzie umozliwienie
  efektywniejszego wykorzystania zdobyczy nauki przez gospodarke oraz
  promowaniem i rozwojem nowatorskich dziedzin nauki jak biotechnologia
  czy IT (inteligentne technologie). Znowelizowano równiez ustawe o
  zasadach finansowania nauki, tak aby umozliwic przedsiebiorcom
  ubieganie sie o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. W lipcu 2007
  roku znowelizowano ustawe o jednostkach badawczo-rozwojowych
  okreslajac przejrzyste reguly prowadzenia przez nie dzialalnosci
  gospodarczej. Duzym zainteresowaniem ze strony przedsiebiorców cieszyl
  sie równiez program `Inicjatywa technologiczna', ulatwiajacy rozwój
  nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiagniecia naukowo-
  techniczne.
  51. W lipcu 2007 roku przyjeto Strategie dzialalnosci górnictwa wegla
  kamiennego w Polsce do 2015 roku. Najwazniejsze jej elementy to
  zabezpieczenie bezpieczenstwa energetycznego kraju poprzez
  zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na wegiel kamienny, w tym
  równiez wykorzystanie wegla do produkcji paliw plynnych i gazowych;
  zabiegi o utrzymanie konkurencyjnosci tego sektora w warunkach
  gospodarki wolnorynkowej; zapewnienie stabilnych dostaw wegla
  kamiennego o okreslonych wlasciwosciach od dostawców krajowych i
  zagranicznych; wykorzystanie innowacyjnych rozwiazan dotyczacych
  technologii, bezpieczenstwa pracowników i ochrony srodowiska. Ustalono
  takze zasady dalszej restrukturyzacji przemyslu weglowego, chociazby
  poprzez przyjecie przez Sejm we wrzesniu 2007 roku ustawy okreslajacej
  zasady likwidacji kopaln, wyplacania ekwiwalentu, sprawowania nadzoru
  wlascicielskiego i zródel finansowania.
  52. W listopadzie 2006 roku przyjeto Strategie Rozwoju Kraju na lata
  2007-2015, zakladajaca gruntowna modernizacje kraju poprzez
  uproszczenie i zmniejszenie kosztów prowadzenia dzialalnosci
  gospodarczej, racjonalizacje wydatków publicznych, usprawnienie
  administracji publicznej, poprawe sytuacji na rynku pracy, latwiejszy
  dostep do edukacji i wzrost bezpieczenstwa. W ramach tej strategii od
  grudnia 2006 roku obowiazuje ustawa o zasadach prowadzenia polityki
  rozwoju.
  Finanse
  53. Juz do projektu ustawy budzetowej na rok 2006, Rada Ministrów
  dodala autopoprawke umozliwiajaca przeznaczenie specjalnych funduszy
  m.in. na dozywianie dzieci i mlodziezy, dluzsze urlopy macierzynskie
  oraz podwyzszenie dodatków pienieznych z tytulu urodzenia dziecka
  (tzw. becikowe), z kolei deficyt budzetowy zostal obnizony do 30,5 mld
  zl. W budzecie na rok 2007 zwiekszono wydatki na cele spoleczne, wies,
  sluzbe zdrowia, rozwój infrastruktury, finansowanie nauki, obrone
  narodowa oraz bezpieczenstwo publiczne, jednoczesnie zachowujac
  kotwice budzetowa na poziomie 30 mld zl. Na podwyzki dla pedagogów
  przeznaczono w 2007 roku dodatkowe 1,5 mld zl, na dodatki dla
  najubozszych emerytów i rencistów 1,7 mld zl. Wydatki na ochrone
  zdrowia wzrosly w porównaniu z 2006 rokiem o ponad 1,2 mld zl, a o 200
  mln zl zwiekszono wydatki na szkolnictwo wyzsze. W projekcie budzetu
  na rok 2008 przewidziano z kolei zwiekszenie placy minimalnej,
  dofinansowanie wynagrodzen dla pracowników niepelnosprawnych,
  przywrócenie corocznej waloryzacji rent i emerytur, dalsze obnizenie
  skladki rentowej, waloryzacje kwot progów podatkowych, kosztów
  uzyskania przychodu, podwyzszenie kwoty ulgi podatkowej dla osób
  posiadajacych dzieci oraz kwoty wolnej od podatku. Budzet na 2008 rok
  bedzie zawieral elementy budzetu zadaniowego, stanowiacego nowoczesna
  metodologie zarzadzania finansami publicznymi, natomiast do 2011 roku
  budzet ma przyjac juz w pelni forme budzetu zadaniowego, co zwiekszy
  przede wszystkim efektywnosc wydawanych pieniedzy, poniewaz beda one
  wydawane na konkretne cele.
  54. Pierwszy etap reformy finansów publicznych jest realizowany
  poprzez wlaczeniu do budzetu panstwa srodków unijnych, okreslenie
  procedur finansowania krajowych i regionalnych projektów unijnych,
  zwiekszenie przejrzystosci ustalania planów finansowych agencji i
  pozostalych panstwowych osób prawnych. Kolejny etap reformy finansów
  publicznych na lata 2008-2009 zaklada konsolidacje sektora finansów
  publicznych, która ma przyniesc okolo 10 mld zl oszczednosci m.in.
  poprzez: likwidacje zakladów budzetowych, gospodarstw pomocniczych
  oraz wszystkich funduszy celowych. Opracowana zostala równiez
  koncepcja zapobiegania narastaniu dlugu publicznego.
  55. W 2007 roku po raz pierwszy od 5 lat odmrozono progi podatkowe
  oraz podwyzszono kwote wolna od podatku. Na rok 2009 zaplanowana jest
  zmiana progów podatkowych na dwustopniowa (18 i 32%). Z opodatkowania
  zwolniono m.in.: alimenty na dzieci, spadki i darowizny od
  najblizszych, darowizny od osób nie bedacych rodzina pozyczkobiorcy do
  5 tys. zlotych od jednego pozyczkobiorcy oraz od 25 tys. zlotych od
  wielu pozyczkobiorców, koszty reklam. Parlament zdecydowal ze od
  podatku za rok 2007 mozna bedzie odliczyc 1145 zl za kazde dziecko. Od
  stycznia 2007 roku mali przedsiebiorcy uzyskali mozliwosc jednorazowej
  amortyzacji srodków trwalych do 50 tys. euro (tzw. odpis
  amortyzacyjny). Do kosztów uzyskania przychodu przedsiebiorcy moga
  równiez zaliczac wydatki na finansowanie swiadczen zdrowotnych dla
  pracowników.
  56. Od lipca 2007 roku o blisko polowe zredukowano skladke rentowa,
  natomiast od stycznia 2008 roku skladka rentowa zostanie zredukowana
  do 2% placy brutto, co spowoduje, ze pensje wzrosna o okolo 9%.
  57. Przeprowadzono konsolidacje nadzoru finansowego poprzez
  zlikwidowanie trzech komisji kontrolujacych: spólki gieldowe,
  fundusze, firmy ubezpieczeniowe oraz polskie banki i zastapienie ich
  przez jedna Komisje Nadzoru Finansowego (KNF).
  Rodzina
  58. Przygotowano program polityki prorodzinnej zawierajacy m.in.:
  wprowadzenie podatkowych ulg rodzinnych, ulg finansowych dla firm
  zatrudniajacych osoby powracajace z urlopów macierzynskich i
  wychowawczych, wydluzenie urlopu macierzynskiego, wprowadzenie
  elastycznego czasu pracy dla kobiet majacych male dzieci (np. praca na
  pól etatu, badz tez praca w domu), wydluzenie czasu pracy przedszkoli,
  zachecanie oraz finansowe wsparcie pracodawców do tworzenia zlobków i
  przedszkoli dla dzieci swoich pracowników. Ministerstwo Pracy i
  Polityki Spolecznej prowadzi równiez medialna akcje przeciwdzialajaca
  zawodowej dyskryminacji ze wzgledu na wiek i macierzynstwo np.: `Mamy
  w pracy moga wiecej', `Poszukiwana 45+: Rzetelnosc, Zaangazowanie,
  Doswiadczenie'. Prowadzona jest równiez kampania `SpelniONA'
  zachecajaca kobiety do zakladania wlasnego przedsiebiorstwa.
  59. Od grudnia 2006 roku obowiazuje znowelizowany Kodeks pracy, w
  którym o dwa tygodnie wydluzono urlopy macierzynskie do 18 tygodni po
  pierwszym dziecku, do 20 tygodni po kazdym nastepnym oraz do 28
  tygodni przy urodzeniu wiecej niz jednego dziecka. W perspektywie
  przewidywane jest dalsze wydluzenie urlopów macierzynskich.
  60. W pazdzierniku 2008 roku wejdzie w zyciu ustawa przywracajaca
  Fundusz Alimentacyjny zostal zlikwidowany w 2004 roku, w czasie kiedy
  z jego pomocy korzystalo okolo 530 tys. osób). Ustawa zmierza takze do
  wzmocnienia sciagalnosci alimentacyjnej oraz zastapienia egzekucji
  komorniczej egzekucja administracyjna prowadzona przez naczelnika
  urzedu skarbowego.
  61. Od stycznia 2006 roku wyplacane sa jednorazowe dodatki z tytulu
  urodzenia dziecka tzw. becikowe w wysokosci 1000 zl.
  62. Od przyszlego roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosnie do
  1126 zl brutto, czyli o 190 zl do stanu obecnego (wzrost o 20,3%) i
  bedzie stanowic okolo 40% przecietnego wynagrodzenia w gospodarce
  narodowej.
  63. Weszla w zycie przygotowana przez rzad nowelizacja Kodeksu pracy
  okreslajaca zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania
  telepracowników, regulujaca ich prawa oraz obowiazku pracodawcy.
  64. Od wrzesnia 2006 roku podwyzszono zasilki rodzinne na dzieci,
  wzrósl równiez dodatek z tytulu wychowania dziecka w rodzinie
  wielodzietnej. Wyzsze sa równiez dodatki na dojazdy dzieci do szkoly z
  tytulu zamieszkania w internacie oraz rozpoczecia roku szkolnego.
  Zwiekszono równiez kwoty niektórych swiadczen pienieznych z pomocy
  spolecznej (np. od pazdziernika 2006 roku zweryfikowano kryteria
  dochodowe osób, którym taka pomoc przysluguje).
  65. Sejm przyjal rzadowy program `Pomoc panstwa w zakresie
  dozywiania', zgodnie z którym w latach 2006-2009 corocznie na cel
  dozywiania dzieci i mlodziezy przeznaczanych bedzie 500 mln zl. W
  samym 2006 roku z pomocy tej skorzystalo blisko 2,5 miliona osób.
  66. We wrzesniu 2007 roku Sejm przyjal projekt rzadowy projekt ustawy
  o corocznej waloryzacji rent i emerytur.
  67. Parlament przyjal rzadowa nowelizacje ustawy o emeryturach i
  rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz ustawe Karta
  nauczyciela.
  68. We wrzesniu 2007 roku Sejm znowelizowal ustawe o uznaniu za
  niewazne orzeczen wydanych wobec osób represjonowanych za dzialalnosc
  na rzecz bytu panstwa polskiego. Oznacza to, ze osoby represjonowane w
  latach 1945-1989 beda mogly ubiegac sie o odszkodowanie do 25 tys.
  zlotych. Dotychczas uprawnienie takie mialy osoby represjonowane tylko
  w latach 1945-1956. Co wiecej o odszkodowanie beda mogly obiegac sie
  równiez dzieci oraz malzonkowie represjonowanych.
  Zdrowie
  69. Od 2005 roku wydatki publiczne na ochrone zdrowia wzrosly o 10 mln
  zlotych czyli o 26%. W budzecie na 2007 rok zaplanowano blisko 4,5 mld
  zl, natomiast w 2008 roku zaplanowano dodatkowo 3,5 mld zl. Do 2011
  roku wydatki na sluzbe zdrowia maja osiagnac 6% PKB, co w sposób
  wymierny poprawi jej sytuacje. Przyjeto równiez wieloletni projekt
  `Wzmocnienia bezpieczenstwa zdrowotnego obywateli'. Placówki ochrony
  zdrowia o strategicznym znaczeniu dla bezpieczenstwa pacjentów
  otrzymaja 750 mln zl.
  70. W maju 2007 roku Sejm uchwalil ustawe o odpowiedzialnosci
  cywilnej, zgodnie z która leczenie ofiar wypadków samochodowych bedzie
  finansowane z OC sprawców tych wypadków.
  71. W 2006 roku przyznano 30-procentowe podwyzki dla pracowników
  sluzby zdrowia
  72. Od stycznia 2007 roku obowiazuje przygotowana przez rzad ustawa o
  Ratownictwie Medycznym, korzystajaca z doswiadczen zachodnich. Zaklada
  ona finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z budzetu panstwa
  (przeznaczono na ten cel 1,2 mld zl), upowszechnienie wiedzy o
  udzielaniu pierwszej pomocy w placówkach oswiatowych i wprowadzenie
  instytucji ratownika jako wykwalifikowanej osoby, udzielajacej
  pierwszej pomocy w jednostkach Panstwowej i Ochotniczej Strazy
  Pozarnej oraz w spolecznych organizacjach ratowniczych.
  73. W marcu 2007 roku Sejm uchwalil przygotowana przez rzad
  nowelizacje Prawo farmaceutyczne, regulujaca jakosc leków oraz ich
  dystrybucje, wprowadzajaca ulatwienia do nabywania leków, okreslajaca
  zasady nabywania leków przez Internet.
  74. Znowelizowana zostala ustawa o swiadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanej ze srodków publicznych, zgodnie z która wprowadzone
  zostaly mechanizmy antykorupcyjne, przede wszystkim chodzi tu o
  wyeliminowanie naduzyc zwiazanych z refundacja leków.
  75. W czerwcu 2007 roku minister zdrowia przedstawil koncepcje
  `koszyka' gwarantowanych swiadczen zdrowotnych. `Koszyk' umozliwi
  wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczen zdrowotnych i kompleksowe
  rozwiazanie problemów placowych w sluzbie zdrowia.
  76. W marcu 2007 roku rzad przedstawil wieloletni program `Polskie
  sztuczne serce', którego zadaniem jest stworzenie trzech nowoczesnych
  protez serca: krótkoterminowej (przeznaczonej do wspomagania pracy
  serca na okres od tygodnia do kilku miesiecy), sredniookresowej
  wszczepialnej (wspomagajacej prace serca od miesiaca do kilku lat)
  oraz dlugookresowej wszczepialnej (przeznaczonej na nieograniczony
  czas trwania terapii). W Polsce na niewydolnosc serca choruje okolo
  miliona osób.
  77. W 2006 roku na program `Narodowy program zwalczania chorób
  nowotworowych' przeznaczono 250 mln zl, natomiast w 2007 roku na ten
  cel przeznaczono juz 272 mln zl. Program ten, przewidziany na dziesiec
  lat jest ukierunkowany na zakup nowoczesnego sprzetu do placówek
  onkologicznych oraz na dzialania profilaktyczne.
  Infrastruktura
  78. W 2006 roku przeznaczono rekordowa kwote na inwestycje drogowe w
  wysokosci 7,2 mld zl. W ciagu ostatnich dwóch lat oddano do uzytku 214
  kilometrów autostrad (do pazdziernika 2005 roku Polska miala 470
  kilometrów autostrad, co oznacza, ze przez ostatnie dwa lata dlugosc
  autostrad w Polsce zwiekszyla sie o niemal 50%), 72 kilometry dróg
  ekspresowych, 19 obwodnic. W tym czasie na modernizacje 3,7 tys.
  kilometrów dróg krajowych przeznaczono 3,8 mld zl. W obecnym momencie
  w budowie jest kolejnych 186 kilometrów autostrad.
  79. W styczniu 2007 roku parlament przyjal przygotowana przez rzad
  ustawe o drogowych spólkach specjalnego przeznaczenia (SSP), których
  powolanie przyspieszy budowe autostrad oraz dróg krajowych. Beda one
  równiez nadzorowaly jakosc dróg wlaczonych do europejskich korytarzy
  transportowych, oraz pomoga lepiej wykorzystywac srodki unijne.
  80. Od kwietnia 2007 roku obowiazuje jazda na swiatlach mijania przez
  caly rok, bez wzgledu na warunki pogodowe, co jest ukierunkowane na
  poprawe bezpieczenstwa na drogach. W 2006 roku doszlo do 47 tys.
  wypadków drogowych w których zginelo okolo 5 tys. ludzi. W porównaniu
  z rokiem 2005 liczba wypadków zmniejszyla sie o ponad 3% natomiast
  liczba zabitych o 3,7%.
  81. W lutym 2007 roku przyjal projekt ustaw o osobach kierujacych
  pojazdami, wprowadzajacych m.in. nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy
  majace na celu eliminacje korupcji i wypaczen.
  82. Od maja 2006 do czerwca 2007 dzieki realizacji rzadowego Programu
  Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego GAMBID udalo sie wyeliminowac 92
  niebezpieczne miejsca na drogach samorzadowych.
  83. W maju 2007 roku rzad przyjal specjalny program okreslajacy zasady
  budowy i lokalizacji lotnisk. Po raz pierwszy równiez sektor lotniczy
  uzyska wsparcie z Funduszu Spójnosci w wysokosci 346 mln euro.
  84. W kwietniu 2007 roku rzad przyjal `Strategie dla transportu
  kolejowego do 2013 roku', która zaklada m.in. oddluzenie spólki PKP
  Przewozy Regionalne do 2009 roku, przy pomocy udzielonej z budzetu
  panstwa pozyczki w wysokosci 1,8 mld zl, a nastepnie zostanie
  przekazana nieodplatnie samorzadom wojewódzkim.
  85. Przyjeta przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym
  oraz ustawy Prawo ochrony srodowiska, przyspieszy i uprosci procedury
  zwiazane z budowa i rozbudowa linii kolejowych wraz z infrastruktura.
  86. Dzieki zaaprobowanej przez rzad definicji budownictwa spolecznego
  7-proc. stawka VAT na sprzedaz i budowe mieszkan zostanie po 31
  grudnia 2007 roku utrzymana. Nizszy VAT bedzie mozna równiez odliczyc
  w przypadku remontu czesci budynków objetych wspólnym uzytkowaniem
  oraz wymiany okien i drzwi wyjsciowych w lokalach. Opodatkowane 7-
  proc. stawka moga byc remonty w budynkach dwu- i wielomieszkaniowych
  niezaleznie od wielkosci zuzytych materialów.
  87. Od stycznia 2007 roku obowiazuje znowelizowana ustawa dotyczaca
  praw lokatorów, chroniaca ich przed nieuzasadnionymi podwyzkami
  czynszów i oplatami za uzywanie lokali.
  88. Dzieki obowiazujacej od stycznia 2007 roku ustawie samorzady i
  organizacje pozarzadowe, które chca tworzyc mieszkania socjalne,
  noclegownie i domy dla bezdomnych, moga otrzymac z budzetu panstwa
  dofinansowanie kosztów budowy badz adaptacji budynków na lokale
  socjalne. Na lata 2007-2014 na ten cel przewidziano ponad 2,5 mld zl,
  co pozwoli na wybudowanie 100 tys. lokali socjalnych i mieszkan
  chronionych, oraz zorganizowanie okolo 20 tys. miejsc w noclegowniach
  i domach dla bezdomnych.
  Obszary wiejskie
  89. W budzecie panstwa na rok 2007 wydatki na rolnictwo w porównaniu z
  rokiem wczesniejszym wzrosly o ok. 10 mld zl. Na wniosek Polski do
  Komisji Europejskiej udalo sie zmniejszyc kary dla polskich
  producentów mleka za przekroczenie wskazanych limitów.
  90. W lipcu 2007 roku Komisja Europejska przyjela polski `Program
  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013', nad którym prace
  zostaly rozpoczete w grudniu 2005 roku. Budzet programu wynosi 17,2
  mld euro, które zostana przeznaczone na poprawe konkurencyjnosci
  rolnictwa poprzez restrukturyzacje i modernizacje gospodarstw rolnych,
  poprawe jakosci zycia na obszarach wiejskich, wspieranie róznego
  rodzaju dzialalnosci gospodarczej na wsi oraz poprawe stanu srodowiska
  naturalnego.
  91. Zrealizowano program pomocy dla rolników dotknietych kleska suszy
  w 2006 roku. W formie jednorazowych zasilków przekazano 500 mln zl.
  Pomoc finansowa kierowana jest do sadowników, którzy poniesli straty w
  wyniku przymrozków w 2007 roku i skorzysta z niej okolo 74 tys.
  gospodarstw. Hodowcy drobi uzyskali 15,8 mln zl rekompensaty za straty
  poniesione w zwiazku z zagrozeniem epidemia ptasiej grypy w 2005 roku.
  W 2006 roku rozpoczeto tez wdrazanie systemu dotowanych ubezpieczen
  upraw rolnych i zwierzat gospodarskich.
  92. W lutym 2007 roku, po wielu miesiacach negocjacji Ukraina zniosla
  zakaz importu polskiego miesa i produktów miesnych na swoje
  terytorium. Nadal prowadzone sa negocjacje zwiazane z dopuszczeniem
  polskiego miesa na rynek rosyjski, które sa jednak o tyle trudniejsze,
  ze u podstaw wprowadzonego zakazu stoja przeslanki polityczne a nie
  faktycznie sanitarne.
  93. Na wniosek polski wprowadzono równiez na terenie Unii Europejskiej
  cla antydumpingowe na import mrozonych truskawek z Chin, dzieki czemu
  tanie truskawki azjatyckie nie zaleja europejskiego rynku, co
  zagwarantuje na nim silna pozycje polskich producentów.
  94. W marcu 2007 roku podpisano w Warszawie dokumenty okreslajace
  warunki eksportu polskich produktów rolnych do Chin. W pierwszej
  kolejnosci na chinski rynek trafia polskie produkty mleczarskie i
  drobiarskie.
  95. Znowelizowana zostala ustawa o grupach producenckich, dzieki czemu
  prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na wsi stalo sie prostsze oraz
  zniwelowane zostaly bariery organizacyjne dzieki mozliwosci wlaczenia
  spóldzielni rolniczych do grup producentów rolnych. Obowiazujace od
  stycznia 2007 roku rozwiazania umozliwiaja wykorzystanie majatku i
  kapitalu ludzkiego, przyczyniajac sie do rozwoju lokalnych rynków
  gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy. Grupy producentów
  rolnych otrzymaly specjalne przywileje m.in. zwolnienie z podatku od
  budowli wykorzystywanych do sprzedazy wytworzonych w gospodarstwie
  produktów.


  Edukacja
  96. W celu przeciwdzialaniu przemocy w szkole oraz zjawiskom
  patologicznym realizowany jest program `Zero tolerancji', którego
  kluczowym zagadnieniem jest przywrócenie równowagi miedzy prawami a
  obowiazkami uczniów.
  97. Poprawe bezpieczenstwa i porzadku w szkolach zapewnic ma równiez
  realizacja rzadowego programu `Monitoring wizyjny w szkolach i
  placówkach', na który w 2007 roku przeznaczono 40 mln zl, a którego
  realizacja potrwa do 2009 roku.
  98. Od roku szkolnego 2007/2008 obowiazuja jednolite ubrania noszone w
  szkolach tzw. mundurki, majace niwelowac wplyw róznic majatkowych
  pomiedzy uczniami, oraz utrudnic wnikniecie osób spoza szkoly na teren
  placówki (dotyczy to przede wszystkim dilerów narkotyków). Wg sondazu
  przeprowadzonego w maju 2007 roku przez TNS OBOP az 70% respondentów
  uznalo ten projekt za wlasciwy.
  A OTO INNE ZESTAWIENIE, CO ZDARZYLO SIE W POLSCE W CIAGU RZADÓW PIS
  1.Stopa bezrobocia spadla do 12,2% , a wedlug sposobu liczenia UE do
  8,2% (Eurobarometr)
  2.Liczba pracujacych wzrosla od stycznia 2006 o ponad 800tys .
  Eurostat: Stopa zatrudnienia w Polsce wzrosla w I kw. 2007 roku o 1,6
  proc. r/r wobec wzrostu o 1,5 proc. w ostatnim kwartale 2006 roku,
  wynika ze wstepnych szacunków unijnego urzedu statystycznego
  Eurostat. )
  3.Inflacja nareszcie troche poszla w góre (2,3% r/r) co daje szanse na
  szyki wzrost PKB
  4.Zlotówka bardzo mocna (1EUR=3,6zl, 1$=2,5zl)
  5.Nastapil gwaltowny wzrost zaufania inwestorów zagranicznych-tych
  prawdziwych inwestujacych w gospodarke Od stycznia do maja 2007 roku
  Polska odnotowala rekordowa wielkosc bezposrednich inwestycji
  zagranicznych o lacznej wartosci 6,4 mld dolarów za 6 miesiecy. Polska
  awansowala na drugie miejsce w swiecie (po Chinach) pod wzgledem
  atrakcyjnosci dla inwestycji przemyslowych
  6.Firmy ratingowe : (Fitach Ratings, Moody's) podniosly rating dla
  Polski. (Moody's 2006-11-08 Moody's Investors Service ustalila dla
  Polski rating dlugoterminowy `A2'. Wiadomosc z 18-01-2007r : Agencja
  Fitch Ratings, podniosla rating Polski dla zadluzenia w walucie
  zagranicznej do "A minus" z "BBB plus" Standard & Poor's podniosla
  rating do AAA-.)
  7.PKB notuje wzrost najwyzszy w historii (7,4% r/r maj 2007)
  8.Produkcja przemyslowa wzrosla po lipcu 2007 10,7% r/r
  9.Gwaltownie wzrasta produkcja budowlana(60,8% r/r na koniec stycznia
  2007)
  10.Bardzo szybko rosnie liczba budowanych mieszkan(Warszawa,
  23.02.2007 (ISB) - Liczba rozpoczetych mieszkan wyniosla w styczniu
  tego roku 8.818 i wzrosla o 219,4 proc., podal Glówny Urzad
  Statystyczny (GUS) w piatek. ISB, pr /23.02.2007 15:46)
  11.Eksport wzrósl w 2006r o 22,6%, i nadal szybko rosnie
  12.Wynagrodzenia Polaków rosna szybko 8,5% przy inflacji 1,4% (Zródlo:
  Gospodarka, 16-01-2007, godz 14.10)
  13.Wskazniki gieldowe bija rekordy (WIG wrzesien2005=31884, dzisiaj
  sierpien 2007=59610, wzrost o 100%)
  14.Nastapil bardzo duzy spadek przestepczosci (napady i rozboje
  -20,7% , kradzieze samochodów -40% w okresie kwiecien 2007-kwiecien
  2006,
  15.Deficyt budzetowy zmniejszono w 2006r do 25,5mld zl( z 32,5mld). W
  roku 2007 po raz pierwszy wplywy budzetowe sa wyzsze od wydatków
  ( +200mln zl po lipcu 2007). 16.Wprowadzono pierwsze ustawy
  prorodzinne (becikowe, odpis 140zl/dziecko )
  17.Rozwiazano WSI co wydawalo sie niemozliwe,
  18. Rozpedzono spóldzielnie mieszkaniowe- prywatne folwarki prezesów.
  19.Spadl poziom korupcji i Polska `awansowala' z 70 na 61 miejsce w
  rankingu Transparency International. `Zero tolerancji' dla korupcji
  pokazala ostatnia sprawa Lipca i Leppera.
  20.Znacznie spadla ilosc wypadków i ofiar smiertelnych spowodowanych
  przez pijaków
  21.Polski naród rozpoznal faryzeuszy. Notowania AGORY spadly z 71zl/
  akcje do 40zl/akcje (-46%) z rekomendacja MILLENIUM na 30,5zl/akcja a
  w stosunku do wzrostu WIG akcje AGORY spadly o dwukrotnie
  22.Wreszcie zaczynaja sie z nami liczyc na Zachodzie, a Unia przyjela
  nasze veto ze zrozumieniem i Niemcy (sic!) walcza w Moskwie o nasze
  mieso. Unia próbuje wprowadzic wspólna polityke energetyczna, o czym
  jeszcze rok temu nie chciala gadac. Bedziemy organizowac EURO2012.
  Polska stala sie celem pielgrzymek prezydentów i premierów z calego
  Swiata: z Chin, USA, Finlandii, Niemiec, Francji, Holandii, Wloch,
  Portugalii, Litwy, Armenii, Iraku, Izraela, Lotwy, Gruzji,
  Azerbejdzanu, ..
  23. Polacy coraz bardziej zadowoleni z zycia. "Rzeczpospolita": Az 76
  proc. Polaków deklaruje, ze sa szczesliwi. Niewiele ponad 60 proc.
  twierdzi, ze zyje sie im dostatnio. A 40 proc. jest zadowolonych z
  siebie. Nasze samopoczucie wciaz sie poprawia - jeszcze piec lat temu
  zadowolonych ze swojego zycia bylo tylko 30 proc. Polaków.
  24. PIS jako pierwszy i jedyny dotad rzad obnizyl koszty pracy o 4% od
  1-07-2007r
 • @Moherowy 19:54:39
  Moherowy, Kaczyńscy niewinni, my Polacy jesteśmy sami sobie winni,że na nich nie zagłosowaliśmy, zwłaszcza w ostatnich wyborach, to że panowie Kaczyńscy byli przez wiele lat przy Wałęsie też nic nie znaczy, oni nic o jego machlojkach nie wiedzieli, to że jeden z nich zasiadał przy rozmowach w Magdalence też nic nie znaczy, a przecież to właśnie Lech Kaczyński zasiadał przy tym stole, gdzie odbywała się popijawa po ustaleniach i po tym, gdy podzielono Polskę pomiędzy komunistów, masonerię a żydostwo...

  Czy pan dalej będzie żył w matriksie pisobolszewickim, co robił Lech Kaczyński w Magdalence, podawał kawę i herbatę, czy nalewał wódę do kieliszków Wałęsie, Kiszczakowi i Geremkowi?!

  "Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o ujawnienie protokołów z ,,obrad” z Magdalenki, przedstawicieli władzy i ,,opozycji”. Minister Ziobro odpowiedział mi, że spotkania w Magdalence nie były protokołowane. Nie wiem, czy rzeczywiście mógł nie wiedzieć o tym, że były protokoły albo mnie okłamał, ponieważ nie chciał rozgrzebywać roli w ,,Magdalence” Lecha Kaczyńskiego. Wyjaśniam, że protokoły z obrad w ,,Magdalence” są.

  Protokolantami byli: Jacek Ambroziak, Krzysztof Dubiński, Kazimierz Kłoda. Część kopii tych protokołów posiadam. Czytając wypowiedzi poszczególnych przedstawicieli władzy i pseudo opozycji, mam wrażenie jakby ci ludzie znali się od wielu lat, jakby to byli koledzy. Stronę rządową reprezentowali; Kiszczak, Ciosek, Reykowski (on wszystkie ustalenia przekazywał do Tel Awiwu i od nich brał wskazówki), Sekuła, Gdula, Kwaśniewski i inni.

  za:
  http://www.polishnews.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=84:polska-poland&id=655:kaczyski-z-kiszczakiem-w-magdalence&Itemid=201
 • @Czarne Pantery 2 20:21:04
  a tak ładnie było na początku ...a na końcu jakieś młodziaki co to jeszcze krosty na gębie śladem wieku ,ale patrzcie już im się nie chce ,ale jakie piękne nicki ...czarne pantery" jeszcze nie dorósl a już wyliniał...SPADAJ ...WRZUTKU !!! ...moherowemu to ty możesz butu poślinić najwyżej...poszoł...!!!
 • @Paweł Tonderski 20:27:54
  ty ...TONDERSKI ...wrzutku bolszewicki ,zobacz co dzisiaj robią ci tak oczerniani przez ciebie ludzie ,po ktorej stronie są i przeciw komu...to że dawniej byli z tamtymi to nic obecnie nie znaczy...tym bardziej tacy WAŁĘSACI i inni boją się ich i przy pomocy takich jak ty zaciekle ich opluwają ,a mają się czego obawioać ,bo jakby nie było ..wiedzą o nich bardzo dużo...oj wiedzą ...
 • @Paweł Tonderski 20:11:54
  :)) a to ciekawe....
 • @Grzesiek 20:36:50
  pewnie ..pewnie...pan OPARA zaproponowal ciekawy artykuł ,podał przykłady,no i zaraz zleciały sie scierwojady ,które zaczęły wszystko odkręćać i podsrywać porządnych ludzi o których tu wcale nie było mowy w początklowych listach..no i oczywiscie ,a kakże ...TONDERSKI na przedzie ...na KACZYŃSKIEGO sam jedzie....bolszewicki wrzutek ,opluwacz ...
 • @val 20:43:15
  Czym się różni zdrajca od innego zdrajcy?

  Czy ten, który Polskę sprzedaje Izraelowi, różni się od tego, który sprzedaje Polskę Rosji albo Niemcom, albo ten, który służy Ameryce, zamiast służyć tylko i wyłącznie Polsce?

  Dla mnie to taki sam zdrajca.

  Dla mnie człowiek, który był dumny z tego, że podpisał traktat lizboński nie zasługuje na to, aby go wynosić na piedestał, taki, który rehabilituje zdrajców Polski, taki, który pisze historię Polski na półprawdach, taki który wokół siebie widzi samych zdrajców i agentów, nie wiedząc tego, że sam jest agentem tylko, że Ameryki - syjonistów, masonerii i żydostwa nie zasługuje na to, aby się znaleźć na liście polskich bohaterów narodowych...

  Powyżej mojego komentarza pan Moherowy wkleił laurkę dla PiS-u, tam w niej jest tyle spraw, które są nie tylko wykazaniem, w jaki sposób myśli elita pisowska, ale wykazane jest w niej, że to są wrogowie Polski.

  Nie można mówić o tym, że odniosło się sukces wycinając w pień nasz wywiad i kontrwywiad, nie mając w zanadrzu ludzi, którzy by po nich objęli ich obowiązki.

  Nie można mówić o sukcesie, że się kupuje złoża w Norwegii, gdy takie złoża znajdują się w Polsce, mamy je i wiemy o nich od dobrych dwóch dekad!!!

  Dzisiaj te złoża są wysprzedawana korporacjom angielskim i amerykańskim, które znowu odsprzedają te koncesje korporacjom rosyjskim. :))))

  Korupcji nie zwalcza się poprzez kary tylko poprzez naukę i wychowanie społeczeństwa, zwłaszcza polskiej młodzieży, poprzez ideę, a nie poprzez nowe zakazy i kary finansowe i zaciskania kontroli w Polsce, której ofiarami, jak zwykle stają się zwykli przeciętni Polacy.

  Od ścigania przestępców jest Policja, a od karania tych przestępców jest wymiar sprawiedliwości. Nie trzyma się ludzi w tymczasowym areszcie przez dwa, trzy, cztery lata i to bez żadnych zarzutów, tak było często wtedy, gdy w Polsce rządził PiS. Sądy tak samo wtedy, jak w dniu dzisiejszym po bolszewicku skazywały Polaków bezprawnie, jednak w dniu dzisiejszym to bezprawie się nasiliło.
 • już wiem jak to ma być
  Lista Hańby - Ranking największych szkodników III RP 1. Jan Krzysztof Bielecki punktów: 1
  2. Leszek Balcerowicz 15
  3. Adam Michnik 14
  4. Wiesław Kaczmarek 3
  5. Janusz Lewandowski 2
  6. Bronisław Komorowski 12
  7. Donald Tusk 13
  8. Bronisław Geremek 4
  9. Hanna Gronkiewicz-Waltz 11
  10. Tadeusz Mazowiecki 10
  11. Jerzy Buzek 9
  12. Władysław Bartoszewski 8
  13. Marek Belka 5
  14. Stefan Niesiołowski 7
  15. Aleksander Kwaśniewski6
 • @Moherowy 20:25:41
  Ciekaw jestem ile wody w Wiśle upłynie anim nauczymy sie rozmawiać ze sobą na argumenty nie po kluczach partyjnych i bez wyzwisk. Nie każdy nasz idol musi byc dla innych idolem, nie każdy plan polityczny trzeba od razu w całosci popierać lub w całości tępić. Są jednak często punkty wspólne i warto na nich sie skupiać. Bo jeżeli tak nie będziemy robić to będziemy się atomizować i tuszczyzna tym bardziej będzie się czuła bezpieczna. Tuszczyzna konsoliduje poprzez władzę i rozdawnictwo naszego dobra wybranym, my wszyscy tych możliwości nie mamy, ale możemy chociaż ze sobą nie walczyć niepotrzebnie. Niech łączy nas wspólny wróg (na poczatek) jeżeli nie ma czego póki co. Wroga wymienił Ryszard, skupmy się na tym i wyselekcjonujmy najgorszych z nich.
 • @lancelot 20:55:30
  Widzę rycerzu żeś bojowo nastawiony.
  Wiesz może ile trwa kadencja rządu? Tworzenie rządu powinno być misją publiczną. Oddał władzę bo nie wiedział co z nią zrobić, a takie bajki, że media i pod górę to tylko dla takich wiernych jak ty.
  Po co kandydował? Nie wiedział, że madia są na świecie? A może nie wiedział, że był komunizm? A może marcinkiewicz przez przypadek znalazł się w angielskim banku?

  Szykuj kopię! Do boju!
 • @Łażący Łazarz 21:06:33
  Proszę mi wskazać gdzie i kogo wyzwałem.
  To po pierwsze.
  Po wtóre zaś, to pragnę zauważyć, że do tej pory podpieram się jedynie rzetelnymi argumentami.
  Przecież ja nikomu nie każę kochać Kaczyńskiego, ani też nie posługuję się żadnymi kluczami, tym bardziej partyjnymi, gdyż do żadnej partii nie należę, a potrafię jedynie ocenić rzeczywistość.

  Co do postaci, które wymienił Pan Opara, to już pisałem, że każdy średnio rozgarnięty Polak, doskonale wie, kim owe są.
  Listy podobne tej zaprezentowanej przez Pana Oparę, od dawna funkcjonują w internecie i nic to nie znaczy.
  Po prostu nic.

  Poza tym, to na dyskusję mieliśmy czas od roku 1989.
  Teraz Panie Łazarzu to "Wisła płonie", jak mawia mój wielki autorytet, na wasze szczęście i ku waszemu zaszczytowi blogujący też tutaj - Aleksander Szumański.
  Jedna z nielicznych zresztą tu postaci, rozumiejąca i znająca doskonale polską rzeczywistość.
  Proszę mi wierzyć, że Wisły żadne Rzbiki nie ugaszą.
  Do tego jest potrzebna siła polityczna, a taką jest PiS.
  A jak Redaktor Naczelny uważa, ile jest czasu na ugaszenie wspomnianej Wisły?
 • @lancelot 21:08:34
  Zaraz okaże się, że Magdalenka to tylko nic nieznaczący incydent w życiu śp. Lecha Kaczyńskiego, a wieloletnia służba dla Bolesława Wałęsy, to tez nic nieznaczący wycinek w życiu Kaczyńskich. :)

  Do tej służby zapewne zmusili ich agenci sowieccy i agentura sowiecka oraz bolszewicka, w tym na pewno także maczała swoje brudne paluchu ubecja i WSI.

  Jestem ciekaw, ile jeszcze czasu na katastrofie smoleńskiej można pojechać w polskiej polityce, ile czasu można na tym zbijać kapitał polityczny?

  Ile czasu potrwa ta cisza przed burzą, ta że już mamy oficjalne dowody, że to był zamach, biała księga, ekspertyzy z filmików koli, badania przeprowadzone na czarnych skrzynkach i instrumentach z samolotu, po czym zapada cisza na kolejne miesiące, a potem znowu, że nie można zrobić ekshumacji i że ktoś najbliższej rodzinie ofiar tej katastrofy zakazuje przeprowadzić ekshumację. Nie ma jak dotąd wyników laboratoryjnych po ekshumacji ciała pana Wassermanna. Dlaczego?

  Jestem pewny, że okaże się, że za tym zamachem stała al Kaida i sam Iran. :))))) No i wtedy będziemy mieli uczciwą wojnę z islamistami!
 • Kaczyński za słowa "Jak mój brat będzie prezydentem to ja nie będę premierem"
  To kłamstwo spowodowało, że przez pewien czas jeden człowiek piastował dwa urzędy premiera i prezydenta. Lech nie podjął żadnej decyzji zanim telefonicznie się z bratem nie skontaktował.
 • @Zawisza 21:52:47
  "Lech nie podjął żadnej decyzji zanim telefonicznie się z bratem nie skontaktował."

  Tak, i pewnie lepiej byłoby jakby każdy sobie robił co chce, bez żadnej koordynacji.
 • @Interesariusz 09:55:58
  "w jego mniemaniu, zawinił ustrój państwa."

  Oczywiście - to ustrój zawinił, a państwo pomimo ustroju jak chcą inne wsioki zdało egzamin...
  Podejście GPSa trąci mi grubą kreską....
 • @lancelot 21:08:34
  To i tak nic nie da Drogi Lancelocie.
  Polskie społeczeństwo straciło instynkt samozachowawczy i to jest proces nieodwracalny.
  Nadzieją może być tylko to, że niebawem ludzie zrozumieją, że w momencie utraty pracy w wieku lat pięćdziesięciu z uwagi właśnie na swój wiek, przez kolejne 17 lat będą zamiast na emeryturze (i tak marnej), to na zasiłku dla bezrobotnych, a ile ten wynosi i na co pozwala, to każdy chyba wie.
  Reakcja jednak nie jest taka pewna, gdyż owych ludzi okrzyknie się zidiociałymi "Moherami" i pozostawi samych sobie.
  Młodzi póki co, to mają ten przekręt głęboko w d..., bowiem problem jeszcze ich nie dotyczy, a poza tym, to młodzi po prostu wyemigrują i to będzie właśnie ta bardzo namacalna likwidacja państwa polskiego.
  POlszewia oczywiście zdaje sobie sprawę z konsekwencji, ale na tym polega ich koncepcja - fizyczna likwidacja Polski.

  Pozdrawiam.
 • @Circ 05:10:54
  "Nikogo nie proponuję, jest ich zbyt wielu, zresztą karanie za światopogląd uważam za bezcelowe i sprzeczne z chrześcijańską doktryną,"

  Ale dzisiaj Pani łaskawa... :-( Mi się bardziej podoba podejście z Katechizmu: okazanie skruchy, pokuta, naprawienie wyrządzonych szkód, żal za grzechy, zadośćuczynienie. Prowda, ze piknie?

  "Tym ludziom nalezy zaproponować tomizm by napisali od nowa konstytucję, oraz prawo, jeśli umieją, a jak nie, to na bezrobocie. ."

  Ja im już bym nie pozwolił nic pisać. Chłosta, pręgież, kamieniołomy itp. Kara śmierci do ustalenia, bo niby jest sprawiedliwa, ale taka mało utylitarna - traci się okazję do pozyskania darmowej siły roboczej dla dobra ogółu i przykład dla najmłodszych: Tatusiu, a dlaczego ten pan taki zmęczony i ciągle pracuje - a tata odpowiada: bo to zdrajca i złodziej.
 • @GPS.1965 02:39:29
  ustroj i prawo, to sa tylko ludzie, ktorzy je tworza na wlasny uzytek. Wiec wracamy do punktu wyjscia: Ludzie/kadry.

  Slyszalem(nie czytalem) ze w Norwegii po wojnie dosc radykalnie odsunieto od stanowisk nieodpowiednich ludzi ze starego systemu. Moze ktos o tym napisze ku pokrzepieniu serc.
 • @Jasiek 21:59:54
  > Oczywiście - to ustrój zawinił, a państwo pomimo ustroju jak chcą
  > inne wsioki zdało egzamin...

  Państwo to ustrój, państwo to prawo! Ci, którzy to prawo stworzyli i którzy je wykonują są oczywiście winni!

  Ja tylko zwracam uwagę, że wymiana ich na innych nic nie da, bo ci inni będą wykonywać to samo prawo, będą rządzić w tym samym ustroju, który nas grabi i zniewala. Oczywiście to konkretni ludzie nas grabią i zniewalają, ale robią to w ramach obowiązującego szkodliwego i destrukcyjnego prawa i ustroju. Każdy inny na ich miejscu będzie nas tak samo grabił i zniewalał.

  > Podejście GPSa trąci mi grubą kreską....

  Radzę nie kierować się węchem, ale rozumem - szczególnie gdy się ocenia innego człowieka, z którym można rozmawiać i pytać by wyjaśniał swoje stanowisko. Po co insynuować jeśli można się spytać?

  Ja zgadzam się z tym, żeby wprowadzić ustawę dekomunizacyjną i wliczyć do niej nie tylko komunistów, którzy rządzili pierwszą komuną, ale też socjaldemokratów, którzy rządzą drugą komuną. Ale samo odsuniecie ich od władzy i zakaz pełnienia funkcji publicznych nie wystarczy - to za mało, to nic nie rozwiąże i niczego nie naprawi.

  Przede wszystkim trzeba obalić, zlikwidować, zniszczyć obecne państwo, które nas okupuje, a to państwo to ustrój i prawo. To powinien być cel podstawowy! A jak zbudujemy nowe, sensowe, wolnościowe państwo oparte o naszą tradycyjną cywilizację, to jak najbardziej będzie można wprowadzić zakaz pełnienia funkcji publicznych przez wszystkich polityków i urzędników obecnego reżimu.
 • @GPS.1965 04:08:45
  "Medale dostają zgodnie z prawem"

  - prawo nie spadło z nieba - przynajmniej nie takie.

  "Ale system jest taki, że złodziei nie gani, ale pochwala,"

  - Taki system nie spadł z nieba - przynajmniej nie taki.

  "To po co ich wymieniać?"

  - nie wymieniać - skutecznie likwidować - następni będą mniej lekkomyślni - zaręczam.

  "Świnie się zmieniają, ale dostęp do koryta pozostaje taki sam!"

  - Dostęp nie bierze się sam z siebie - ktoś pilnuje, żeby tylko "wybrańcy" mogli się nachapać - np za S.M. "człowieki honoru"

  Dobrego systemu/układu/ustroju nie stworzą owe "człowieki honoru"

  Pana podejście trąci mi grubą kreską - trzeba będzie wciągnąć na listę ;-) Jako ideologa ;-) Gdzieś pomiędzy jaruzela i szechtera ;-))))))

  Ukłony
 • @val 07:54:50
  val ma rację !!!

  Co innego jawny wróg (jaruzel, kiszczak, hitler, gierek, himmler, szymborska), a co innego zdrajcy we własnych szeregach ...

  ... WŁASNYCH !!!???
 • @GPS.1965 22:11:53
  "> Podejście GPSa trąci mi grubą kreską....

  Radzę nie kierować się węchem, ale rozumem - szczególnie gdy się ocenia innego człowieka, z którym można rozmawiać i pytać by wyjaśniał swoje stanowisko. Po co insynuować jeśli można się spytać?"

  Już i Panu napisałem o grubej kresce - to było pytanie ukryte/przedstawienie na forum własnego poglądu.
 • @GPS.1965 22:11:53
  Różnica między systemem/ustrojem a "człowiekami honoru" - systemu nie da się aresztować i skazać na obóz pracy. Ale jakby co to z całego serca życzę powodzenia, bo może czegoś znów nie rozumiem.
 • @Mirosław Kraszewski 22:08:48
  "Slyszalem(nie czytalem) ze w Norwegii po wojnie dosc radykalnie odsunieto od stanowisk nieodpowiednich ludzi ze starego systemu. Moze ktos o tym napisze ku pokrzepieniu serc."

  W Finlandii zrobiono podobnie, ale bardzo brutalnie - w początkach kształtowania się państwowości fińskiej dochodziło do masowych egzekucji czerwonych i ich rodzin na taką skalę, że zagrożono tym, że Finlandia nie będzie uznana za niepodległe państwo - opisane jest to w książce "Tu, pod gwiazdą polarną" .

  To musiały być straszne czasy.
  Pozdrawiam.
 • @Ciri 22:28:28
  Same "tuzy".... ale się narobiło.
 • @Jasiek 22:24:00
  > systemu nie da się aresztować i skazać na obóz pracy.

  System można zlikwidować całkowicie - to jest lepsze i bardziej skuteczne niż aresztowania i obozy pracy. Tworzenie bardziej zaborczego, zbrodniczego, totalitarnego państwa, które wyeliminuje fizycznie funkcjonariuszy poprzedniego reżimu nic nie da - nowi funkcjonariusze będą robić to samo. Wszystko co robią obecni funkcjonariusze robią zgodnie z obowiązującym prawem! Żaden obecny polityk żadnego prawa nie łamie! Przyjdą nowi i też będą to samo prawo wykonywać.

  Można próbować ukarać tych, którzy obecny system stworzyli i którzy go wykonują. Ale najpierw trzeba ten system zlikwidować! Ukaranie twórców bez likwidacji tego co stworzyli jest kompletnie bez sensu!
 • @
  1. Michnik
  2. Balcerowicz


  reszta to marionetki.

  brak tych co naprawdę pociągają za sznurki, ale rozumiem, że nie chcą być na widoku.
 • @GPS.1965 22:34:27
  "Przyjdą nowi i też będą to samo prawo wykonywać."

  - Zależy kto przyjdzie - nie wszyscy kradną samochody, chociaż system jest taki, że sobie stoją zaparkowane na ulicy. Takie podejście to moim zdaniem bezpodstawne posądzanie kogoś ot tak, z góry.

  "Ukaranie twórców bez likwidacji tego co stworzyli jest kompletnie bez sensu!"

  - Jakoś nie mogę się dopatrzeć w obecnym systemie/prawie przyzwolenia na kradzież i morderstwa - w prawie wszystko jest obciążone jakąś sankcją. Ale to ludzie, go używają - i nie ma: Papały, Pańki, Olewnika, zdarzył się Smoleńsk. Przecież prawo takich rzeczy zabrania.
 • @Pirx 22:39:01
  "1. Michnik
  2. Balcerowicz


  reszta to marionetki."

  Prawie bym się z Panem zgodził, ale nie daje mi spokoju pewna kwestia - już kiedyś przeczytałem, jak klawisz powiedział do szechtera, że dostanie po d... ale mu się to będzie opłacać - ktoś już to musiał wszystko zaplanować już wtedy, w czasach młodości szechtera. To on wtedy był marionetką.... Aż strach myśleć nad tym dalej.

  Co Pan o tym myśli?

  Ukłony
 • @Ciri 22:37:49
  Rozmiar i jednego i drugiego jest dla mnie wystarczająco przerażający.
  Przypomina mi się sytuacja z Powstania Warszawskiego, gdy ruscy zamiast napier... szwabów się zatrzymali, a szwaby zamiast uciekać przed ruskimi dobijali Warszawę. Coś na chwilę zjednoczyło śmiertelnych wrogów. Ja do tej pory nie mogę tego zrozumieć.
  Serdeczności.
 • @Moherowy 21:36:36
  Wisła płonie nie tylko z winy Tuska niestety. Pamietaj o tym. A jak nie chcesz pamietać to sie nie dziw, że inni pamietają. Traktatu Lizbońskiego nie musieliśmy ratyfikować, Kosowa uznawać, a falszerstwa PKW nie musiały być akceptowane przez PiS. Zwróć też uwagę, bez obrażania się na społeczeństwo, że na młodych Kaczyński patentu nie ma i mieć już nie będzie, więc powinien szukać sojuszników. Jestem pełen szacunku dla JK i LK, ale nie mam szacunku do Gazety Polskiej i mieć już nie będę, bo posługując sie kłamstwem i demagogią, zamiast wzmacniac opozycję tworzy coraz bardziej hermetyczną sektę, z dnia na dzień łatwiejszą do atakowania przez tuskoland i lewactwo. GP kanalizuje opozycje tak jak wcześniej JKM skanalizował prawicę wolnościową - a tymczasem JK ma przy uchu Sakiewicza jakby nigdy nic. Koszmarna krótkowzrocznosć jeśli chce się przejąć władzę, działanie zrozumiałe jeśli chce się utrzymać prym w opozycji i dotacje partyjną. Byłem wielkim zwolennikiem PiS ale po woli mi przechodzi bo chcę zmian a nie wiecznej dominacji Tuska - a bez dotarcia do większości młodych ona bedzie wieczna. Czy wiesz, że wśród młodzieży szkolnej wystarczy powołać się na GP jako źródło by natychmiast przestała cię słuchać i zlewała wszystko co mówisz? Jak myślisz dlaczego Mularczyk, Cymański, Kurski i Ziobro odeszli? Bez powodu?

  Kaczyński to dobry polityk i człowiek ale nie jest ideałem i Herkulesem, a gdzie wrogów kupa to i Herkules dupa. O jego otoczeniu nie wspomnę - coraz rzadziej wysoka jakość. Można się wbrew faktom bawić w fanatyzm, uwielbienie i okopywać przez agenturą - ryzykując niezauważenia tego typu belki we własnym oku - ale lekceważenie faktów nigdy nie prowadzi do zwycięstwa.

  Jeżeli zwolennicy PiS nie zidentyfikują swojego problemu i nie uciekna do przodu poprzez współpracę z innymi ruchami politycznymi i społecznymi (wsadzając trochę ambicje w buty) to zostaną na tym swoim 25, potem 20 i wreszcie 15% do końca świata i jeden dzień dłużej. Nie twierdzę, że komus ubliżyłeś, mój koment dotyczy wszystkich stron dyskusji, ale redakcjia GP i osoby w nia zapatrzone dziwnym trafem stają się najwyrywniejsi w wyzywaniu innych przeciwników lewactwa od agentów itd. A GP to przecież nie PiS (choć GP twierdzi inaczej i mam na to dowód)tylko jedno z wielu mediów, a PiS to tylko jedna z wielu możliwych partii opozycyjnych (bez patentów na prawdę, nieomylność i moralność).

  List było wiele, ale to pierwsza tworzona poza sektą GP. Czyli co, jeśli bez koncesji WuDu (wroga ludu) Tomka to wyśmiać lub olać? A może jednak spróbować zacząć zakopywać toporek wojenny pomiedzy tymi co mogą i powinni sie dogadać? Ja się w WuDu Tomkiem nie dogadam, choc też Tomek jestem, bo własnie wytaczam mu sprawę za oszczerstwo, ale wszyscy czytelnicy antytuszczych mediów mogą i opozycja antytuskowa też może szukać porozumienia.

  Pozdrawiam serdecznie
 • @Pirx 22:39:01
  Czyli kogo?
 • @Jasiek 22:50:20
  Tak sobie myślę, że Polska kogoś boli - ale tego dlaczego zupełnie nie wiem...
 • @GPS.1965 22:11:53
  "Podejście GPSa trąci mi grubą kreską....

  Radzę nie kierować się węchem, ale rozumem"

  Właśnie rozum podpowiada mi, że jeżeli nie przyskrzyni się ludzi zamiast systemu to będzie smród.
 • @Paweł Tendrowski 02.04.2012 19:57:17
  „Wszyscy Polacy na pokład...” jakoś dziwnie mi się to kojarzy z: „wszystkie ręce na pokład”.
  Traktat Lizboński jest używany jako” młot” na Kaczyńskich, proszę mi powiedzieć co mieli zrobić podpisać, czy nie podpisać. Czy jest jakieś państwo w UE które nie podpisało tego traktatu?
 • ...
  1.Wałęsa
  2.Jaruzelski
  3.Michnik
  4.Tusk
  5.Kwaśniewski
  6.Balcerowicz
  7.Komorowski
  8.Palikot
  9.Bartoszewski
  10.Buzek
 • @zibi 19:26:40
  wszystkie szansce zmarnował, bo miał pełnię władzy, a zajmował się bzdetami, sam wykańczał przystawki, zamiast z nimi współpracować

  oddał władzę PO i w tych wyborach wyraźnie było widać jak go ludzie osądzili, samoobronę zresztą też, Lepper dał się wciągnąć do rządu i to był koniec jego partii, to było dla mnie oczywiste, widocznie niestety nie dla niego.

  największą rzecz jaką załatwił Kaczyński burżuazji, to prawo do przekraczania zasad obrony koniecznej. Od tego czasu już bez obawy każdy z kasą może sobie upolować biedaka bez żadnych konsekwencji.
 • @zibi 19:30:09
  jak oddał władzę to na nią nie zasługuje,

  wałęsa też bez przerwy paplał, że rozkradli Polskę, bo otrzymał za mało głosów.
 • @Jan Paweł 19:52:27
  nie za takim kapitalizmem, to za jakim ?

  dlaczego robisz z Polaków bandę idiotów, skoro to banda szui, każdy myślał, że to on się nachapie i inni będą na niego robić.

  No to pozagryzali się jak szczury.

  Nie ważne, co im obiecywano, jak zaczęli kraść ci na górze, to Polacy zamiast ich pogonić też zaczęli wszystko rozdrapywać, aby tylko zdążyć przed innymi.
 • @Moherowy 19:54:39
  PiS nie wygra, i dobrze, już miał szansę,

  mógł na przykład zmienić całkowicie system zasiłków, no coś zwanego teraz rentą obywatelską,
  mógł wywrócić oszukańczy i absurdalny system emerytalny 2 filaru,
  mógł nam przyznać prawo do życia od poczęcia,
  itd......

  a zajął się tylko wykończaniem Leppera, którego Pan tak nie lubi,
  chociaż jak się Pana czyta, to wydaje się, że powtarza Pan za nim
 • @Ciri 23:14:33
  "Jedni i drudzy to swołocz nie mająca prawa do dalszej egzystencji w cywilizowanym świecie."

  W pełni popieram, jeno pomysłu nie mam, ale jakby to ująć trochę biorąc przykład ze "znanego malarza" to można powiedzieć, że kwestia ruska i pruska a przy okazji tuska powinny zostać ostatecznie rozwiązane. Chodzi oczywiście o tępy teutonizm, zapędy turańskie i polszewię. Trzeba na pewno zacząć od wzmocnienia Polski.
 • @Ciri 23:19:00
  Zapewniam, żem daleki od najmniejszej chęci przebaczania.
 • ----leciutko na palcach
  ---JUDEO POLONIA z JUDEO CHRZEŚCIJAŃSTWEM ---szalom
 • @Ryszard Opara 11:23:42
  Za szczyt kretyństwa uważam decyzję zniszczenia ukończonej praktycznie elektrowni atomowej i szczytowo-pompowej nad jeziorem Żarnowieckim. Postarali się zniszczyć elektrowwnię atomową w Żarnowcu szybko i na łapu-capu żeby zdążyć kilka dni przed objęciem prezydentury przez Lecha Wałęsę, ktorego działań w tej sprawie nie byli pewni. Należy stale przypominać rząd ludzi odpowiedzialnych za tę kretyńską decyzję:

  *Tadeusz Mazowiecki (Solidarność) - prezes Rady Ministrów RP
  *Leszek Balcerowicz (Solidarność) - wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów
  *Jan Janowski (SD) - wiceprezes Rady Ministrów, minister - kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń
  *Jacek Ambroziak (Solidarność) - minister - szef Urzędu Rady Ministrów
  *Artur Balazs (Solidarność) - minister, członek Rady Ministrów (ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi)
  *Aleksander Bentkowski (PSL) - minister sprawiedliwości
  *Janusz Byliński (Solidarność) - minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej
  *Izabella Cywińska (Solidarność) - minister kultury i sztuki
  *Aleksander Hall (Solidarność) - minister, członek Rady Ministrów (ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami)
  *Bronisław Kamiński (minister) (Polskie Stronnictwo Ludowe) - minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
  *Piotr Kołodziejczyk (bezpartyjny) - minister obrony narodowej
  *Andrzej Kosiniak-Kamysz (PSL) - minister zdrowia i opieki społecznej
  *Krzysztof Kozłowski (Solidarność) - minister spraw wewnętrznych
  *Jacek Kuroń - minister pracy i polityki socjalnej
  *Waldemar Kuczyński (Solidarność) - Minister Przekształceń Własnościowych
  *Aleksander Mackiewicz (SD) - minister rynku wewnętrznego
 • @Moherowy 20:25:41
  czyli same drobiazgi,
  a Polska i tak ginęła

  zmiany w prawie były absurdalne,

  już wcześniej można było zabić człowieka, ale przynajmniej prawo było przeciw samosądowi, a po Kaczyńskich nie ma ograniczeń
 • @slapek 23:04:26
  Nie ma, ale mogło być nie jedno. To nie bat to oczywisty błąd, który zawsze będzie się odbijał czkawką. Ludzie dorośli odpowiadają za błędy. Politycy powinni odpowiadać tym bardziej. I nie ma co sie obrażać tylko starać sie nie brnąć z zacietrzewienie.
 • @Łażący Łazarz 21:06:33
  trzeba jednak przestrzegać jakiś priorytetów, jakiegoś wyczucia wagi spraw.

  JK z całą pewnością jej nie ma, gdyby miał, nie doprowadziłby do wcześniejszych wyborów,

  jakim prawem spodziewał się, że je wygra ?

  a może się nie spodziewał, i to wszystko to jedna wielka ściema ?
 • @Moherowy 22:01:07
  "Polskie społeczeństwo straciło instynkt samozachowawczy i to jest proces nieodwracalny."

  tak, głupie baby wybierały Komorowskiego, bo to taki kulturalny człowiek i umie się zachować, nie to, co ten ziejący jadem pokurcz, który ciągle oskarża, a na pytanie odpowiada "nie powiem"

  to są autentyczne uśrednione tłumaczenia kilku Polek

  nie zmądrzeją, nawet jak będą zdychać z głodu to i tak nie uwierzą, że to ich wina, a nie Kaczyńskich.
 • @interesariusz 23:18:18
  Jeżeli PiS nie wygra, to i dobrze, ale dobrze dla Polaków, bo należy im się nauczka, jakiej dotąd nie mieli.
  Jak widać, to co z robiła POlszewia do tej pory, to mało.
  Trzeba więcej?
  Będzie więcej.
  Renty obywatelskie?
  Proszę radośnie klaskać w łapki, ciesząc się z niskiego pułapu wieku emerytalnego, zafundowanego przez bandytów, to Panu zrekompensuje złą postawę PiS.

  Likwidacja SO i LPR jako sił politycznych, to jeden z najbardziej chwalebnych czynów autorstwa J.Kaczyńskiego.
  Mało Pan widać o SO.

  Ja Leppera lubiłem.
  Jak mało kto dawał się manipulować, a do tego był niezłym komediantem i wręcz mi go szkoda, że w końcu uwierzył w swoją siłę, co przypłacił życiem zresztą.
  Widzę dużą analogię z postacią Bolka, który najprawdopodobniej podzieli jego los.
  W czym natomiast doszukał się Pan analogi w moich komentarzach z tym, co mówił ś.p. Lepper, to niech pozostanie tajemnicą ku pańskiej satysfakcji, bowiem mógłby się chyba Pan skompromitować, próbując takowe przytoczyć.
 • "Historia III RP zaczęła się od rewolucji Solidarności"
  Solidarność to nie rewolucja tylko kontrrewolucja.

  Zasadnicza róznica.

  Głosować oczywiście nie mam najmniejszego zamiaru.
  Cała ta lista to tylko maleńki wycinek.. i wcale nie najwaznieszy.. obszernego spisu sowieckiej swołoczy.
 • @GPS.1965 22:11:53
  tere fere kuku,

  co przeszkadza członkom spółdzielni usunąć prezesa, o którym wszyscy wiedzą, że kradnie


  brak czasu
 • @Pirx 22:39:01
  "1. Michnik
  2. Balcerowicz


  reszta to marionetki.
  "

  popieram, jednakże dopisałbym do listy liberałów, Bielecki, Lewandowski, itd...
 • interesariusz
  nie wiem czy tak było jak piszesz, byc może gdzie niegdzie. Myślę jednak i chyba sie nie mylę, że Polacy padli ofiarą wielkiej manipulacji. Polacy nie są ani lepsi, ani gorsi od innych, więc ja stawiam na WIELKĄ MANIPULACJĘ
 • @slapek 23:04:26
  Proszę nie przekręcać mojego nazwiska, a poza tym, co mnie interesują inne kraje. Mnie interesuje tylko Polska.

  Zresztą zrobił to pan z premedytacją, ponieważ jeżeli odpowiada się na czyjś komentarz, automatycznie wkleja się czyś nick albo nazwisko lub imię w miejsce temtu komentarza.

  Czy Węgrów w obecnej sytuacji interesują inne kraje, albo Finów?

  PiS jest po prostu za Unią, za integracją, za tym badziewiem, i za wspólną walutą EURO, ci ludzie nie potrafią myśleć samodzielnie, to są karierowicze i zwykłe pionki. Co można oczekiwać po panu Kuźmiuku albo po panu Czarneckim?

  Tak, prawdziwy mąż stanu tego nie powinien podpisać, powinien ogłosić referendum, wtedy zadecydowaliby sami Polacy, potem mieliby tylko pretensje do siebie, tak jak do tego, że tylu z nas głosowało za tym, aby Polska w ogóle wstąpiła do Unii, ja od początku byłem przeciwny naszemu wstąpieniu do Unii, chociaż nie byłem nigdy politykiem ani ministrem, czy premierem albo prezydentem Polski, nie byłem też parlamentarzystą polskim. :).
 • @Moherowy 23:41:03
  "Mało Pan widać o SO." ???????

  jeśli likwidacja LPR i Sam to chwalebny czyn,

  to ten cały syf z PO jest rozmyślnym dziełem JK.
 • @interesariusz 23:54:05
  Ma Pan prawo do swojego zdania.
 • @interesariusz 23:44:08
  to nie są liberałowie. może chcą by tak ich nazywano, ale to inna sprawa.
 • @Łażący Łazarz 22:52:06
  dobre pytanie. też bym chciał znać odpowiedź.
 • @Paweł Tonderski02.04.2012 23:52:16
  Za przekręcone nazwisko – przepraszam!!
  Nie było to zamierzone.
  W sprawie traktatu, może przypomnę referenda w Irlandii.
  W moim mniemani czy Kaczyński chciał czy nie chciał to i tak musiał podpisać, podobnie jak Klaus i inni.
  Stawianie Kaczyńskich w jednym szeregu z reszta tych” panów” w jednym szeregu, jest moim zdaniem hańbą.
 • @Łażący Łazarz 22:51:08
  Ty mnie Łazarzu nie rozumiesz.
  Ja chcę tylko powiedzieć, że jeśli nie PiS, to nikt.
  Przytaczając "płonącą Wisłę", chciałem wskazać, że nie ma już czasu na nic.
  Bzdety o "pracy u podstaw", czy "inicjatywach oddolnych", to sobie można między bajki włożyć.
  Ja się nie obrażam na społeczeństwo, a jedynie wyrażam swoją litość nad nim z uwagi na jego zatracenie instynktu samozachowawczego i poczucia rzeczywistości.
  Z drugiej jednak strony, to mam pewną satysfakcję, że ci co głosowali na POlszewię, będą musieli pracować do końca swoich dni.

  Co do polskiej młodzieży, to lepiej przemilczeć temat, bo to ona właśnie zagłosowała na palikotczyznę.
  Młode pokolenie jest stracone i nic tego nie zmieni.

  Na Twoje pytanie o Ziobrę i spółkę, odpowiem pytaniem - a jak myślisz, dlaczego Kluzik, Migalski i Poncyliusz oraz ich kompani odeszli?

  Co do GP, to tu się nie będę wypowiadał, bowiem nie dotyczy to tematu.

  Jedyną znaczącą opozycja antytuskową jest PiS.
  Wszyscy ci, którzy nie identyfikują się z POlszewią, powinni skupić się przy PiS, o co ostatnio apelował zresztą J.Kaczyński, bądź nadal pozostać ze swoimi ambicjami, samemu sobie i Polsce na pohybel.

  Odwzajemniam pozdrowienia.
 • @Moherowy 00:28:25
  Problem jest chyba inny - nie tyle chodzi o bycie antytuskiem, co bycie zdolnym do wprowadzenia Polski na nowe tory. Obawiam się, że PiS i JK (SP ZZ także) nie są (już) zdolni do tego. Dojdzie do naturalnego przewartościowania - nie wiadomo co to będzie i kto to będzie, ale nie zrobią tego ww. formacje, ani ich liderzy.

  A może w ogóle to wszystko padnie.
 • @interesariusz 23:44:08
  > ...jednakże dopisałbym do listy liberałów...

  Do listy liberałów to proszę i mnie dopisać, bo jestem stuprocentowym liberałem. Ale ostrzegam, że choć jestem przeciwnikiem aborcji i eutanazji, to jestem też zwolennikiem posiadania broni, zabijania w obronie własnej i kary śmierci, więc radzę ograniczyć się tylko do pisania i czytania sobie tej swojej listy...
 • Wazne
  Panowie i panie nie na temat ale mysle ze powinniscie zajrzec do postu
  "BLONDYNKA BRONI WĘGRÓW" a krotki film z youtube uwazalbym
  za obowiazkowy. Nie zdawalem sobie sprawy ze to juz tak daleko zaszlo.
 • @Moherowy 00:28:25
  To Ty nie rozumiesz. To nie jest kwestia Łazarza, który przez lata głosował na PiS, a dotarcia do ludzi, którzy nigdy nie zagłosują na PiS pomimo, że nie kochają Tuska bo dla nich PiS jest tak samo nie do przyjęcia, bo albo nie ma dla nich żadnej propozycji, albo nie przekonał do siebie gdy był u władzy, albo - jak dla młodych - Kaczyński jest takim samym starym pierdzielem jak i inni politycy po 40-tce.

  To że tak czy inaczej uważasz lub Ci sie wydaje tego nie zmienia i nie zmieni. I co, obrazisz sie na wyborców? A może lepiej dac im propozycję inną niż PiS ale taką, dla której PiS będzie koalicyjny. Juz coś takiego zaczęło sie tworzyć na 11.11.11, Ruch ACTA czy środowisko Kibolskie. Kaczyński będzie Mężem Stanu dopiero gdy zacznie wspierać swoich potencjalnych koalicjantów majacych innych odbiorców niż on. Piszę o tym od roku i od roku jestem za to opluwany przez ludzi, którzy potem działając jak działają koncertowo przegrywaja N-te wybory i tracą zasoby ludzkie oraz organizacyjne.

  To samo z mediami, im więcej mediów niezależnych i nieżyczliwych szkodnikom z powyższej listy tym lepiej dla Tych co chcą ich sie pozbyć. Dlatego kKczyński zamiast uwiarygadniać TVNy czy TVP swoja osobą powinien wspierac tworzenie nie jednej ale kilku gazet i prowadzic bloga nie w jednym ale kilku portalach. Powinien budować sobie dobra prasę oraz koalicjantów. Dziwie sie, że ten stary wyga tego nie rozumie i pozostawiajac młodzież oraz rozczarowany lemingostan (ale nie na tyle by pokochać PiS) samemu sobie (i Polsce) marnuje zasoby lub popycha je w łapy palikmiotyzmu.

  Pozdrówko
 • @Moherowy 00:28:25
  "Młode pokolenie jest stracone i nic tego nie zmieni"

  Jeżeli tak Ty twierdzisz to sam jesteś stracony. Jeżeli tak twierdzi PiS to juz po Kaczyńskim i całej tej formacji. Natomiast jeżeli macie takie podejście to mamy wyjasnienie zagadki dlaczego palikmiotyzm zdobywa i wygrywa. Bierze elektorat o który wy się nie potraficie upomnieć i który nie jest zagospodarowany przez jakąś prawicę bo jest ona niszczona przez bratni PiS i oszalałą z zazdrości GP.

  To droga na dno. To uprawianie partyjniactwa kosztem Polski. Nie godzę sie na to.
 • LISTA HAŃBY - pana Ryszarda Opary?
  Panie R Opara! - nawet "Najgłupszy" polityk nie zrobiłby takiego posunięcia narażając się dyskredytując “Najbardziej Pro Polskich ludzi jak pan J. Kaczyński oraz PIS"- bądź co bądź - bardzo silnych i wpływowych ludzi!
  Pana kariera jako polityka co prawda już dawno się skończyła ale kompromituje pan bardzo siebie i wprowadza pan celowe zamieszanie, manipulując wmawia pan wszystkim tym niezorientowanym ludziom, którzy mogą to przez przypadek przeczytać, że – Polityka – to ”Małe opowiadanie dla dzieci na Dobranoc?”
  PS:/
  Ja wcale nie krytykuje pana listy tylko pana komentarz do niej!

  http://www.mediarp.pl/polityka/joe-chal-prawdziwa-tajemnica-kulisy-afery-rywina-18314,0104.html?fb_ref=facebook&fb_source=timeline
 • kto jest kim?
  Żyd, Arab, Chińczyk - to nie jest ważne, ważne aby był godnym człowiekiem, umiał żyć po ludzku i nie był "szubrawcem"...
 • @AussieJC 02:38:27
  brawo panie RYSZARDZIE ...BRAWO za włożenie kija i energiczne zamieszanie w tym szambie..co poniektórzy już się oburzają że zakłócił im pan błogie pływanie w towarzystwie innego Gwna...pozdrawiam..
 • @Łażący Łazarz 01:57:12
  Kaczyński, za pochwałą Moherowego, wykończył LPR i Samoobronę,
  dlaczego miałby popierać kogokolwiek innego ?

  Rozumiem, że jest otoczony przez agentów, we własnej partii też, ale przecież agenci dla niepoznaki muszą udawać uległość, i można nimi do pewnego stopnia delikatnym szantażem sterować.

  Kaczyński będzie mężem stanu dopiero, gdy zrozumie analogię pomiędzy "katastrofą" smoleńską, skala makro, z uchwalonym przez siebie prawem do przekraczania granic obrony koniecznej, skala mikro, która pozwala ludziom oburzonym atakiem na dobro chronione prawem, atakiem rzeczywistym albo urojonym, samemu wymierzyć "sprawiedliwość" ze skutkiem śmiertelnym.

  Oczywiście, studno odnaleźć w tym ciąg przyczynowo-skutkowy, ale analogia moralna jest, można powiedzieć, zemsta losu.

  Niestety, Polacy raczej nie głosują na nowe partie, wolą być w du.. kopani przez starych tyranów niż zaryzykować z kimś nowym, a ponadto, ten nowy, to przecież wczoraj był taki jak ja, trzeba go ściągnąć ze świecznika.

  Chwała Ci, że zachowujesz wciąż nadzieję.
 • @interesariusz 23:18:18
  A ty znów piszesz bzdury!!!! Lepera załatwiły służby specjalne po to, aby rozwalić rząd J. Kaczyńskiego! jak nie masz wiedzy , to pisz o czymś innym, bo tu piszą ludzie, którzy mają wiedzę w danym temacie i potrafią ją udowodnić!
 • @panMarek 08:25:16
  No i proszę. Mój strzał w dziesiątkę. Chociaż nie wypada siebie chwalić to tym razem zrobię wyjątek, bo jednak wszystkie podawane przez Państwa nazwiska, Państwa listy autorskie, sub-listy i inne typy i pewniaki pokrywają się dokładnie z nazwiskami z „Wielkiej Encyklopedii Żydów Leszka Bubla.
  Jaki stąd wniosek? Jakoś nikt – poza kilkoma nieśmiałymi próbami - nie próbował go wyciągnąć, mimo, że NE ma takie polityczne aspiracje. Co to oznacza? Ano to, że Polska, jej Naród jest kompletnie pozbawiony elity. Ano to, że znowu jakiś fircyk z fujarką wspomagany, przez Gromosława Cz. poprowadzi nasz Naród za siódmą górę, las czy w inną przepaść i wychrata ludowi kilka lat z życia. W sumie smutne to bardzo.
  Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo
 • @Łażący Łazarz 02:03:36
  Młode pokolenie jest stracone, stracone dla Polski, chce być "europejczykami". Obracając się w gronie nielicznych, którzy zachowali w sobie polskość, tego nie dostrzegamy.

  Powiedz, czy w Niemczech byłby możliwy wybór na kanclerza kogoś, kto by powiedział, że wstydzi się niemieckości ?

  25% Polaków głosowało na faceta, który wstydzi się polskości. Co oni sobie myśleli ? Nauczyli się języków obcych i już sobie pomyśleli, iż będą w europie traktowani na równi z Niemcami czy Anglikami ?
 • @zibi 08:27:56
  no to udowodnij !!!

  Kaczyński sam rozwalił swój rząd i cały czas robił obstrukcję dla rzeczywistych zmian w Polsce.
 • @Jan Paweł 23:50:56
  Manipulacja była tylko jedna. Niektórzy nie mogli się wyzwolić od czytania GW.

  Ja zawsze, gdy nie mogę dojść z jakimś oszołomem do porozumienia, pytam się, co czytuje. No i odpowiedź jest znana.
 • @val 20:31:30
  Val się kmiotku.
 • @GPS.1965 00:54:10
  Nie wiedziałem, że cenisz sobie Bieleckiego i Lewandowskiego,

  co do reszty, dobrze że żyjesz w wawie i mogę się czuć bezpieczny, bezpieczny od Ciebie, bo tu grasuje pewnien poseł PiS.

  Według pisowskiego prawa zawsze możesz mnie zastrzelić dla kaprysu i się wytłumaczyć, że chciałem napluć na twój samochód. I pozostaniesz bezkarny, no chyba, że prokurator Cię nie lubi.
 • @Moherowy 15:52:23
  Masz rację.
  To działanie, które inicjuje Pan Opara, przypomina czasy warcholstwa, które zgubiło I Rzeczypospolitą i które trwa do dnia dzisiejszego.
  Widać pospolite ruszenie, ale bez głowy i planów.(nie dziwię się, gdyż nasi wrogowie bacznie nas obserwują i jak z tej lawy ludzkiej zaczynają wyłaniać się jakieś głowy zdolne by przewodzić tej masie, to szybko przygotowują ich dekapitację i trwa to już z górą dwieście lat.

  Kapitalnym tego przykładem niech będą ruchawki tego pospolitego ruszenia w związku z proponowaną przez Tuska "reformą emerytalną".
  Na rzucone przez Tuska hasło "67" rzucili się na oślep mieniący się przywódcami stada i dalejże "działać", czyli zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum krajowe w tej sprawie.
  Nie znalazł się ani jeden kumaty, który przygotowałby takie działanie pod kątem prawnym(w 38 milionowym społeczeństwie nie znalazł się nikt przytomny i z wiedzą prawniczą, choć podobno prawników mamy ja "mrówków").
  W Sejmie za tym wnioskiem stanęły murem i SLD i PISi SP(też bez przytomnych prawników).
  I co , i wyszedł na mównicę minister bez peselu i ośmieszył tych pospolitoruszeniowców oświadczeniem:

  "- W ustawie o referendum jest napisane, że referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć danin publicznych. Składki są (...) jasno i niedwuznacznie zdefiniowane jako daniny publiczne. "

  Rostowski argumentował, że wydłużenie wieku emerytalnego ma między innymi na celu zwiększenie wpływów do FUS, z którego finansowane są emerytury, a ponieważ składki na FUS są daninami publicznymi, przeto zgodnie z Ustawąz dnia 14 marca 2003 r.o referendum ogólnokrajowym w powiązaniu z ustawami czyli według art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych i innymi, w tym prawem UE, przeprowadzanie takiego referendum byłoby niezgodne z prawem.

  To sprawdźmy, czy w świetle prawa III RP ma on rację.

  Oto fragmenty tych przepisów:  Referendum ogólnokrajowe:

  USTAWA

  z dnia 14 marca 2003 r.

  o referendum ogólnokrajowym

  Opracowano na podstawie:

  Dz. U. z 2003

  r. Nr 57, poz. 507, Nr

  85, poz. 782, z 2007 r.

  Nr 112, poz. 766, z

  2009 r. Nr 68, poz.

  573, Nr 202, poz.

  1547, z 2011 r. Nr 21,

  poz. 113, Nr 106, poz.

  622, Nr 147, poz. 881.

  ………………………………….

  Art. 63.

  1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy

  obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500

  000 osób mających prawo udziału w referendum.

  2. Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć:

  1) wydatków i dochodów, w szczególności podatków oraz innych danin publicznych;

  2) obronności państwa;

  3) amnestii.

  Danina publiczna

  Według art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych:Daniny publiczne, do których zalicza się:
  podatki, w tym cła, akcyzy
  składki
  opłaty
  inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw niż ustawa budżetowa  USTAWA

  z dnia 30 czerwca 2005 r.

  o finansach publicznych

  (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r.)

  ………………………..

  Art. 5. 1.Środkami publicznymi są:

  1) dochody publiczne;

  2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

  3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;

  4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:

  a) ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych,

  b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,

  c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,

  d) z otrzymanych pożyczek i kredytów;

  5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

  2.Dochodami publicznymi są:

  1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzeczpaństwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw niż ustawa budżetowa, zwanych dalej "odrębnymi ustawami";

  Fundusze celowe:

  FUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych) – państwowy fundusz celowy powołany do realizacji zadań I-go filara ubezpieczeń społecznych.

  Budżet FUS tworzony jest ze składek na ubezpieczenie społeczne i z dotacji z budżetu państwa. Fundusz może także zaciągać krótkoterminowe kredyty w bankach komercyjnych.

  Środkami FUS dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przeznaczone są one na wypłatę świadczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych.  Podstawy Prawne:

  Janusz Turakiewicz

  Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  1. Wprowadzenie.

  Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana jest powszechnie za jeden z podstawowych elementów wysokiego kosztu pracy w Polsce. Obecny system, obowiązujący od 1999 roku, opiera się w najważniejszym swoim segmencie – ubezpieczeniach emerytalnych – na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Otwartych Funduszach Emerytalnych.

  Składki na ubezpieczenie zdrowotne służą finansowaniu świadczeń na rzecz osób uprawnionych, administrowane są obecnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  2. Podstawy prawne.

  Podstawowe znaczenie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce mają:

  (a) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

  ustalająca, że „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego” (Art 67 UKRP) oraz „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych” (Art. 68 UKRP).

  (b) Acquis Communautaire (dorobek prawny) Unii Europejskiej

  przyjęty z dniem 1.5.2004 roku jako obowiązujący na terytorium RP.

  Zasadą generalną jest podleganie ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych państwa wykonywania pracy. Szczególne zasady odnoszą się do delegowania pracowników do Polski oraz czasowego prowadzenia działalności na własny rachunek na obszarze RP.

  (c) ustawy

  UPUNFZ– Ustawa z dnia 23.01.2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

  USUS– Ustawa z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych

  [Baza podstawowych aktów prawnych regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – I ogólna].

  (d) wykonawcze rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów lub upoważnionych ministrów [Baza podstawowych aktów prawnych regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – I ogólna].
 • @35stan 09:07:57
  Ależ straszny warchoł z tego Opary, no no no, tak wypunktować... fe
 • @Czarne Pantery 2 08:46:39
  hi..hi...krostowaty nagębie ,młodzianek a już wyliniały ale a jakże ....czarna pantera...hi..hi..tfu...!!!
 • Interesariusz 23:12:50
  chyba jednak stanowczo za dużo tych uogólnień, złych słów w kierunku Polaków i niesprawiedliwości z tym związanych. A kapitalizm to społeczny a nie globalistyczny. Wyjaśniam: społeczny- oparty o rozwój jak najszerszej klasy średniej, oczywiście z takimi stosunkami własności. No bo trzeba miec na czym prowadzic działalnośc gospodarczą, by w pełni było sie na swoim (sługusy globalistów obalili to twierdząc że byłoby to rozdawnictwo:-). Taka gospodarka (kapitalizm) gwarantuje powszechny dobrobyt i jest odporna na kryzysy. Natomiast my mamy kapitalizm globalistyczny z podległą mu władzą, majatkiem (i dobrobytem) skupionym w bardzo wąskiej grupie i procesem przejmowania przez tą grupę majątku, jaki tylko sie po drodze pojawi. Myślałem że to widac gołym okiem?
 • @Jan Paweł 09:13:16
  Słusznie prawisz, wódki Ci dać :-)
 • @Paweł Tonderski 21:47:39
  Małgorzata Wassermann zwróciła się do Instytutu Kryminalistyki o uzupełnienie materiałów sekcji o pewne dane, które miały być obligatoryjnie dołaczone a których zabrakło i zapadła grobowa cisza.
 • @interesariusz 23:40:53
  Doprowadził do wcześniejszych wyborów z dwóch powodów. Jeden to kasa - problemy z rozliczeniem kampanii wyborczej grożące utratą dotacji z budżetu. Drugi - popełnił częsty błąd rządzących czyli uwierzył we własną propagandę.

  Np. PO w takich sprawach ma Krauzego dzięki czemu mogą ustawić dowolny wynik wyborów w systemie i śladu po tym nie zostanie. Mówił o tym otwarcie Karwowski w rozmowie z NE.
 • @Jan Paweł 09:13:16
  Ty chyba nie wiesz, co to jest kapitalizm,
  uważasz, że to system, gdzie każdy ma swoje poletko albo warsztat stolarski, i coś tam sobie dłubie.

  KAPITALIZM to jest czerpanie zysku z kapitału, jak się go ma wystarczająco dużo, to sam powinien się namnażać, jak kolonia bakterii, i po pewnym czasie masz wszystko, jeśli twoja kolonia zeżre pozostałe.

  Sama nazwa go określa. Jest to system pasożytniczy wynoszący kapitał nad prawa ludzkie.
 • ekhm
  a po Polsku i zgodnie z zasadami interpunkcji się nie dało?
  A tak z ciekawości - po co powstaje ta lista? Żeby bić pianę w towarzystwie wzajemnej adoracji? Czy rzeczywiście wierzy Pan w tego typu referendum???

  Przytoczę tylko jedno zdanie odnośnie poprawności językowej: "W czasie II Wojny Światowej był więzień Auschwitz, żołnierzem AK, uczestnik powstania warszawskiego."

  Panie Redaktorze,
  Aby takie apele miały choć trochę powagi, a nie były tylko pobudzaniem resentymentalnych instynktów, proszę zadbać o poprawność językową i wytyczenie realnych celów.

  Slowikozofia.pl - Rozważania o wolności i ateizmie
  http://www.facebook.com/Slowikozofia
 • Łażący Łazarz 9:15:17
  Tak sie złozyło że nie piję wódki a i trochę w tym życiu widziałem i przeczytałem i nie słyszałem o niczym bardziej naturalnym jak o indywidulanej przedsiębiorczosci (mniejszej czy większej) i państwowym utrzymywaniu branż strategicznych. Reszta jest chyba własnie pijanymi wizjami różnych magików. Dziękuje, ale nie przyłączę się Pana pijaństwa
 • @Łażący Łazarz 09:21:22
  chyba się łudzisz tym, że PO wygrała dzięki oszustwom wyborczym,

  w takim wrocku, w środowisku z w. wykształceniem, stosunek głosów jest 4 do 1 na PO, a może i więcej.

  W moje ocenie, jest to skutek rozpętanej histerii iż Kaczyńscy to psychopaci, czyli nie ludzie. A kto jak kto, ale taki lepiej wykształcony jakoś łatwiej wierzy w to, że inny człowiek to czubek.
 • @Łażący Łazarz 09:11:02
  Proszę nie imputować mi tego, czego nie powiedziałem, a nie nazwałem Pana Opary warchołem, to po pierwsze.
  Po drugie, porównałem podejście w działaniu takim, jak to w zamieszczonym tekście do działań uznanych w historii za warcholskie, bo działania na hura, bez organizacji i planu opartego na realiach.
  Jaki powinien być to plan? To powinien być to plan budowy ruchu oporu przed najeźdźcami, bo za takich należy uznawać wasalskie rządy POpaprańców.
  W obecnych realiach nie ma możliwości zwyciężyć w demokratycznych wyborach, bo nie działa demokracja, bo wybory są fałszowane, czego koronnym świadkiem jesteś Ty Łażący Łazarzu, sytuacja geopolityczna sprzyja POpaprańcom, którzy jako wasale wrogów Rzeczypospolitej, mają poparcie seniorów, zarówno tych na Wschodzie jak i na Zachodzie.
  Trzeba przygotowywać kadry , które byłyby zdolne ze swymi kompetencjami fachowymi i doświadczeniem politycznym przejąć odpowiedzialność za państwo w pełnym jego zakresie.
  Tak jak "Solidarność" nie przygotowała kadr i dała się ograć czerwonym w 1989 roku, tak teraz nie powinniśmy popełnić podobnego błędu, z OS, którego powtórzenie zapewne będzie proponowane, na czele. Zło musi być rozliczone i surowo ukarane(dla nauczki na przyszłość, zdrajcy muszą mieć tego świadomość)
 • @Łażący Łazarz 09:21:22
  Dzięki za informację, nie wiedziałem o tym. To istotna informacja.

  Pozdrawiam.
 • @35stan 09:42:13 pełna zgoda i niezgoda
  "To powinien być to plan budowy ruchu oporu przed najeźdźcami,"

  dokładnie tak, powinniśmy tak działać, jakbyśmy już byli pod zaborami.

  Demokracja nie działa, bo nie może działać przy tym stanie umysłów. Byle politruk wmówi tej gawiedzi wszystko. A że nie mamy przewagi w mediach, to i nigdy władzy nad lemingami nie zdobędziemy, chyba że wojskowym przewrotem.

  Solidarność wybrała sobie na przywódców zdrajców swojej ideologii i misji. Być może nawet faktycznych agentów, a nie pożytecznych idiotów. Tacy właśnie jesteśmy, nigdy nie potrafiliśmy rozsądnie wybrać.
 • @Łażący Łazarz --------------
  Powiedz mi, szanowny redaktorze, jak Ci się śledzi taką dłuższą dyskusję jak ta ?

  co prawda są w nagłówkach czasy, tak że można bez wątpliwości ustalić, do czego odnosi się uwaga, ale jak do przeczytania tego wszystkiego ma się zabrać nowy czytelnik ?

  a uwagi często składają się na osobne wątki, warte analizy same w sobie, bez związku z tematem notki.

  PS.
  ciekaw jestem też, czy jak nie odpowiadasz, to nie chcesz, czy też przegapiasz wypowiedzi adresowane do Ciebie.
 • @interesariusz 09:48:56 Łażący Łazarz Łażący Łazarz Łażący Łazarz
  po raz drugi w ciągu doby zżarło mi komentarz,

  niestety, po napisaniu uwagi trzeba przez parę minut klikać i patrzeć, czy się ukazała.

  wcześnie trzeba sobie ją zapisać na boku, aby wpisać ponownie.

  koszty posługiwania się nE wciąż rosną.!!!
 • dobry kierunek
  Panie Ryszardzie,
  nareszcie zaczyna się dokonywać lista zdrajców i wszelkich szkodników naszego kraju, o taką listę postulowałem już kilkakrotnie pisząc na NE.
  Taka lista powinna zostać zarchiwizowana a kopie szeroko rozpropagowane na wszelkie możliwe sposoby.
  Trzeba jak najszybciej zacząć rozliczać wszelkich szkodników.
 • ?
  A gdzie w tym zestawieniu jest Jaruzelski?
 • @Ryszard Opara
  "Nie wystarczyło zrobić rewolucję, trzeba było dokładnie wiedzieć co robić z Rzeczpospolitą."

  To dalej i ZAWSZE będzie aktualne. Dalej nie mamy alternatywy ani w postaci wielkiego ruchu obywatelskiego, który zastąpi partie, organizacje, media układu, oraz zgodnie z zasadą pomocniczości (to także katolickie KNS) zastąpi system państwa bądź wspomoże, np obronę narodową poprzez obywatelską, Narodową Obronę Terytorialną - najpotężniejszą potencjalnie armię w Europie niczym za dobrych czasów I-II RP.

  Dalej nie mamy pakietu programów, bo tu jedna propozycja np pańska nie wystarczy, ani nasze cząstkowe, niedopracowane pomysły, idee.

  Proszę się nie silić nawet z takim wielkim, szanowanym politykiem jak Romuald Szeremietiew na ODGÓRNY ruch "obywatelski", taki kanapowy, salonowy komitet wyborczy zawsze dostanie w dupę od wyborców, zostanie zignorowany jak niezliczone próby różnych patriotów i "patriotów" po 1989 roku. Przykładem odgórnego projektu "obywatelskiego" jest tzw CYRK CARACAJOU, ale za to w dużej mierze oskarżany jest Nowy Ekran, zatem pośrednio i Pan, a bardziej demiurg ŁŁ. Proszę to zakończyć póki pora i skierować na właściwy kierunek obywatelski, wolnościowy DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ bez żadnych prezydenatów-uzurpatorów. Chcemy ruchu obywatelskiego, ale na innych zasadach niż to jest nam podawane na tacy, chcemy go kreować na początku na bazie tak zróżnicowanej, ale patriotycznej społeczności NE, bo ktoś musi zacząć, możemy i my.

  Za III RP nie odpowiadają kanalie, trudno mieć też pretensje do komunistów, żydów, masonów, agentów, złodziei, chciwców, Niemców jak Tusk. Oni tacy zawsze byli, będą. Miejmy największy żal do tzw "naszych" kreowanych cały PRL, w tym to tych co promowali bolka, a przecież nawet sam Romuald Szeremietiew uznał w 1995 że receptą na Kwaśniewskiego jest... bolek. Jakże się mylił, nie można diabła zastąpić demonem.

  I czy można oceniać poziom zła? Sugeruję listę bez numeracji, alfabetyczną. Musi być na niej i bolek, wielu tzw patriotów niestety też.
 • @Marek Kajdas 10:14:49 nie przeginaj
  chociaż można porównywać wybory w Polsce do tych w żbiku,
  to jednak mieszanie postulatów dotyczących zabawy
  pod wypowiedź dotyczącą Polski jest nie na miejscu

  lista nie może być alfabetyczna, bo w tym utonie idea potępienia.
  ------------------------------------------------------
  co do żbik, nie mieszaj właścicieli nE czy też redakcji
  w inicjatywę kilku autorów, chyba że chcesz, aby sprawowali
  nad nami władzę policyjną. Robisz krecią robotę i fałszujesz
  rzeczywistość w jakimś swoim politycznym celu.

  skoro przegrana tak Cię boli, to sobie powołaj ten demokratyczny
  ruch na nE, zorganizuj, i wtedy może do Ciebie przejdziemy.
 • @marzanna 10:09:23
  Przecież nie chodzi o byłych komuchów o których wiadomo z natury rzeczy ale o tych co sie ubieraja w demokratyczne i praworządne piórka od 20 lat.
 • @interesariusz 10:03:02
  Tak jest ze względu na wielka ilość jednoczesnych komentarzy i zapytań do bazy na NE
 • @interesariusz 09:59:04
  Dobrze mi sie śledzi i nic nie przegapiam, jednak korzystam z prawa odpowiadania na to co chcę, jak chcę i kiedy chcę.

  Nie byłoby sensu akapitowania watków bo przy długiej dyskusji ostatnie komentarze byłyby tak wysokie i wąskie, że aż nieczytelne. Przerabiałem to na innych portalach. Ukrywanie wątków natomiast byłoby mało przyjazne dla uzytkownika.
 • @Łażący Łazarz 10:41:16
  ach tak, a ja głupi myślałem, że to jakieś błędy w oprogramowaniu.
 • @Jan Paweł 09:35:32
  zwrot frazeoologiczny. Może to zabrzmi dziwnie w "ustach" prawnika, blogera i czasem dziennikarza ale juz nie pamietam kiedy ostatni raz się podchmieliłem ;-)
 • @Łażący Łazarz 10:44:04
  czyli odsuwasz problem, ponieważ masz na myśli tylko idiotyczne rozwiązania, bo jak mniemam, akapitowanie to wcinanie akapitów,

  nie wiem, co to jest ukrywanie wątków,

  ale ja, jeszcze na salonie 404, proponowałem rozwiązania od ręki, tymczasowe, ale jednak coś dające,

  a mianowicie:
  pseudo na początku komentarza,
  automatyczne dostawianie odsyłaczy (linków, znając twoje upodobania językowe) do odpowiedzi, a w odpowiedzi do komentowanej uwagi,

  i w ten sposób, nawet bez ukrywania czegokolwiek, można by się błyskawicznie przesuwać "wzdłuż" dyskusji.

  oczywiście, to tylko namiastka prawdziwej dyskusyjnej witryny, w której wszystko wpisane możnaby odpowiednio przeorganizować i prześledzić, i to nazywałem wpleceniem forum w witrynę publikacyjną.
 • @interesariusz 10:56:02
  Było takie opowiadanie Henrego Kuttnera o wysokiej i przyjaznej cywilizacji, która nawiedziła Ziemian. Ci kosmici wszystko wiedzieli lepiej, nawet to, że najpiękniejszymi kwiatami są Malwy a nie Róże.

  Ukłony
 • @Łażący Łazarz 11:04:27
  bo prawdę mówiąc z daleka malwy prezentują się dalego lepiej niż róże.
 • @Marek Toczek 10:57:47
  "Równie ważną sprawą jest ocena zbiorowa partii politycznychi klubów politycznych za ich obietnice wyborcze i to czego nie zrealizowali, a także te wszystkie szkodliwe działania, które pojawiły się w trakcie kadencji i zostały wdrożone do realizacji. Rozpocznijmy od początku i w zgodzie z kalendarzem minionych lat oceniajmy polityków kolejnego rządu, parlamentu i otoczenia politycznego."

  Słusznie, w tym kontekście mimo parszywych kadr które się stopniowo rozchodzą w osobne byty, bądź o zgrozo do PO (sporo przykładów), albo dalej robią krecią robotę w PiS... to jednak ta siła wypada najbardziej korzystnie na tle całej III RP od 1989 roku. Mimo wszystko najmniejsze zło to ich zasługa, obudzili milionowe masy Polaków ze snu dzięki rządom 2005-7 i śp. Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu po ostatni lot, jeżeli ów był w ogóle wg podawanych scenariuszy alternatywnych. To przebudzenie procentuje choćby Nowym Ekranem.

  Tak się zastanawiam gdyby Lech Kaczyński został przewodniczącym Solidarności po bolku (acz to powinien być Andrzej Gwiazda, albo jeszcze lepiej ktoś z wybitnych żyjących Żołnierzy Wyklętych, a sporo ich wtedy jeszcze żyło i było sprawnych), czy to by coś zmieniło na lepsze? Może. Bo do listy hańby należy dodać niewątpliwie Wałęsę, Krzaklewskiego, Buzka, właściwie całe szyldy polityczne były niestety trefne, to można udowodnić wskazaniem decyzji, programów, głosowań, zaniechań. Cała scena była jest i będzie trefna, bo to nie są siły patriotyczne wyłonione wprost z Suwerena, z Narodu Polskiego. Nie ma autentyczności, wszystko sterowane odgórnie, niekiedy z zagranicy, albo przeważnie. Niestety taki PiS także upatruje naiwnie sojuszników w USA, Izraelu. To coś więcej niż kompleksy i naiwność. To niestety LOBBIES i droga na manowce do III wojny światowej z naszym udziałem jak zwykle w roli ofiary.

  Zatem jakie są najgorsze partie i komitety wyborcze, a następnie parlamentarne? SLD, PSL, UP poza rankingiem jako komusze pomioty, pod sąd i kata. Nie ma sensu nawet pastwić się nad UD, KLD, UW, PO, wygnać toto z kraju. Tu chodzi o ustalenie które z tzw sił patriotycznych najbardziej nas zawiodły, w dużej mierze będą się teraz grupować pod silnymi szyldami jak PiS, czy ewentualnie u ziobrystów, sporo migruje w okolice PO jak... politycy, działacze LPR, Młodzieży Wszechpolskiej, są na to PRZYKŁADY. Giertych rozwalił ruch narodowy i pcha go do współpracy z PO sugerując że to "tylko" taktyczna walka z PiS. Czyżby? Cóż za makiawelizm demoniczny, żeby jeden "ruch narodowy" bratał się z innymi ruchami narodowymi chcącymi nami rządzić aż do końca świata jak bydłem, jak pijawki, pasożyty swoimi żywicielami.

  Ludzie z partii, komitetów które nas zawiodły będą się też wciskać jako "profesjonaliści", praktycy dużej wiedzy i doświadczenia do ruchu obywatelskiego jeżeli takowy powołamy do życia, a jakiś tam powołamy Panie Admirale, prawda? Choćby i niestety kanapowy, wirtualny jak NE bez znaczenia poza wołaniem na puszczy na obrzeżach wiecznej opozycji.

  W każdym razie jeżeli społeczność NE zdecyduje dodać do listy Kaczyńskich, ludzi z PiS... to będzie NIESŁYCHANIE HAŃBIĄCY nas zbiorowo strzał w stopę, są przecież nieporównywalni z Michnikiem, Smolarem, Tuskiem, Komorowskim, Kwaśniewskim itd Wczoraj odkryłem iż Smolar jest w radzie Lewiatana i tamże syn Kornela Morawieckiego znany bankowiec, był za PRL też prześladowany jako jeszcze nastolatek, jak to możliwe iż się brata z wrogiem Polski, Polaków nr 1? I jak mamy wierzyć Morawieckiemu, pewnie powie że nie odpowiada za syna. Jasne. Jednak cień wątpliwości zostanie. Walka z biedą z pozycji sytego kocura w blasku dawnej chwały za PRL? Jaja sobie robią, nie pójdę za ruchem Morawieckiego i nie wiem czy jest dostatecznie wiarygodny, autentyczny, samodzielny. Nie odradzam, ale doradzam ostrożność przy wchodzeniu do takich bytów, jest ich dużo, dużo więcej - plus nasz jeżeli powstanie.

  Już nie ma nieskazitelnych Polaków z tych znanych, w każdym razie nikt z żyjących nie przychodzi mi do głowy. Cały Naród Polski na liście hańby zatem? Coś w tym jest, zatem musimy się przebudzić jeszcze mocniej żeby to zmieniać póki jest nadzieja, a ta jest zawsze :)

  Trzeba zmienić talię do gry, teraz wszystkie karty są znaczone, splamione, trzeba nowych ludzi, nowych idei, nowych szyldów do ich realizacji. Bądźmy jednak poważni, póki co (może jeszcze całe dekady) jesteśmy SKAZANI na współpracę z PiS czy tam jest Kaczyński czy nawet kiedy go już nie będzie, a przecież tak miało być, miał lecieć i zginąć. Nawet jeżeli PiS nas nie chce, to my musimy myśleć i działać innymi kategoriami niż oni jako polityczna korporacja zamknięta gdzie liczy się interes... partii, poszczególnych kandydatów do parlamentu, samorządów itd. Samoobrony i LPR też nie chcieli w PiS, a jednak dało się choć chwilę współpracować z MUSU dla dobra Polski - przynajmniej tak się mówi... Zatem klucz jest we współpracy całej opozycji, całego Narodu zebranego w ruchu obywatelskim z... PiS póki co. Zjednoczenie samych szyldów małych bytów będzie 1/100 projektu, potrzeba dołożenia do tego jeszcze 10 mln Polaków w ruchu obywatelskim.

  Istotnie należy też ocenić ludzi mediów, celebrytów, twórców kultury, przecież pozycja Miłosza, Szymborskiej jest o wiele za wysoka, szkodnicy promowani na wieszczów, zgroza i hańba!!! To zwyczaje wprost z PRL i to ze stalinizmu nawet, ups to ludzie tamtej epoki przecież. Delikatnie warto skrytykować niektórych hierarchów Kościoła, np biskupa Pieronka, ale i niestety kard. Dziwisza, bardzo rozczarowuje.

  Z innej beczki taki JKM. Na NE przez niektórych gloryfikowany na nieomylnego zbawcę świata, wg mnie jest szkodnikiem (niektórzy mówią nawet o misji superagenta) który blokuje powstawanie racjonalnych idei, centroprawicowych nurtów wolnorynkowych z ludzką twarzą i atakuje siły typu PiS, zaatakuje każdego patriotę za... "socjalizm". Znaleziono inwektywy które działają, stara szkoła służb. Nie wygląda to dobrze, kim on jest naprawdę? Nie poluję na czarownice liberalne, ale nie ufam takim nie mniej od tych z listy. Czyni co czyni od zawsze, od głębokiego PRL, a przecież III RP jest tak parszywa że niemało milionów starszych Polaków wolałoby wrócić do środkowej ery Gierka, czy nawet lat 80-tych lepiej i nie mówię o prominentnych towarzyszach.

  Z tej akcji będzie być może niemały kłopot i toksyczna promocja przy okazji, podziwiam Autora p. Oparę za odwagę, zawsze można pisać do nas z ... Australii, albo zza krat III RP. Byli tacy odważni jak dr. Ratajczak którzy zostali po prostu zamordowani. To są tematy niebezpieczne, tabu w III RP.
 • @Ryszard Opara 11:49:55
  "Sądzę też, że wielu, pomimo czasem nawet dobrych chęci i podziwu godnych intencji, dali się oszukać, zmanipulować czy też zwyczajnie nabrać. Np Prezydent Wałesa, W. Pawlak czy też nawet Kaczyńscy.
  Tych z pewnością, ja osobiście NIGDY nie zaliczyłbym do zdrajców Ojczyzny. "

  Chyba się Pan bardzo myli co do Wałęsy i Pawlaka. To nie są niewiniątka zmanipulowane, nabrane. Po co ich Pan broni? Zaskoczyło mnie to. Kaczyńscy to osobna kategoria, ale tu się zgadzam, nie mogą być na liście hańby, jeżeli zostaną umieszczeni, to idea takiej listy zostanie wypaczona, zniszczona. Musimy być obiektywni, uczciwi w ocenach, ale bez poprawności.

  Wałęsa jest antysymbolem i tym zasłużył sobie na otwarcie listy. Głosowałem na niego raz w 1990 i żałuję, jakże żałuję.
 • @Paweł Tonderski 12:41:54
  Zrozum i zrozumcie wszyscy że TL słaba Polska nie była wstanie zablokować, spójrzcie jak załatwili Irlandię, jak upokarzali Czechów. Są takie walce historii jak 1939 na które jesteśmy bezsilni. Można było to tylko opóźnić, ale za jaką cenę? No właśnie. Polacy nie są jeszcze przygotowani na totalną wojnę z UE, IV RZESZĄ, ryzyko uwolnienia się od wpływów zagranicy (w tym Rosji) i walkę z NWO. Za mało świadomych tej tematyki i skali zagrożeń, reperkusji, środków jakie można temu przeciwstawić. Nie nazywajcie więc Kaczyńskich i PiS zdrajcami. Wtedy i gen. Sikorskiego można tak nazwać za paktowanie ze Stalinem itd Trzeba obiektywnej oceny i porównania STOPNIA szkodliwości.
 • @SpiritoLibero 15:30:01
  "PS. Ja ich jednak zgłosiłem. Jest na to milion racji. Znajdą się w doskonałym towarzystwie."

  Należało podczas kampanii do rady rzbika (Blogerów i Komentatorów NE) pochwalić się takimi poglądami, ciekawe czy byłoby wtedy też takie poparcie, a może jeszcze większe? Kaczyńscy to zdrajcy, a kto jest cacy z III RP poza Panem?
 • @Marek Kajdas 11:41:35
  Naród Polski - Polskę, który jest jednym z największych w Europie porównywać do Irlandii, Czech nawet Węgier?

  To jest to czego nam brakuje, tego co mieli nasi przodkowie, my wstydzimy się tego, że jesteśmy Wielkim Narodem, że możemy, że nie ma spraw dla nas niemożliwych do wykonania przez nasz naród. Uśpiono w naszym narodzie wielkość, my w nią nie wierzymy, nic nie możemy, albo trzeba czynić coś przy Unii, albo przy NATO, albo przy Rosji, albo przy Stanach Zjednoczonych, wielu Polaków w tym wielu polityków nie potrafi od tych schematów uwolnić swoich umysłów, ponieważ oni tak naprawdę mają dobrze, nie potrzebują żadnych zmian, tkwią gdzieś pomiędzy Rosją a USA na początku lat 80 XX wieku albo, gdzieś na początku roku 2000, w starych układach, gdzie USA to było imperium dobra, a Związek Sowiecki był Imperium zła.

  czy Finowie mogli, Węgrzy mogli, Islandczycy mogli, ale my Polacy nie możemy, nie możemy bop nasze państwo jest opanowane przez układowców, byłych komuchów, którym żyje się dobrze, im nie jest potrzebne do życia wolność - Polska, przez masonerię i żydostwo -syjonistów oraz Kościół Łagiewnicki i agenturę w hierarchii kościelnej.

  Jak wróbel może zostać orłem? Czy kura wzniesie się pod nieboskłon?
 • @interesariusz 19:19:08
  "epitet "żydokomunistyczna" banda"

  A jak nazwać paczkę z której wywodzi się baaaardzo wielu z nich, w tym np Smolar, Michnik, Geremek itd? W takich przypadkach określenie jest dosadne, ale zasadne, prawdziwe jak tzw żydokomuna, gorzej kiedy się kogoś krzywdząco pomawia. To nie jest obraza kiedy żyda nazywa się żydem, Niemca (Tuska) Niemcem, a komucha komuchem, masona masonem, agenta agentem.

  Tylko że nie widać w tym obiektywizmu, dobrej intencji i to widać. Tak właśnie jest wciskaniem do tego grona Kaczyńskich, ludzi PiS i różnych takich naprawdę pionków niekoniecznie zdeprawowanych, to raczej jakieś celowo działanie czarnego pijaru.
 • Łażący Łazarz 10:46:47
  No, nie przeczę. Zresztą nie podejrzewam Pana o to. Ale ma Pan jakiś bardziej naturalny pomysł na gospodarkę i powszechny dobrobyt? Bo róznych sztucznych wizji, koncepcji, idei, mniej lub bardziej słusznych, Polska już niestety przerabiała. Oczywiście nie mylic z Liberalizmem który jest właśnie teraz testowany na Polakach. I oczywiście pomijam sprawy związane z niepodległością banku centralnego, bo jest zupełnie inny temat.
 • @Ryszard Opara 19:21:10
  Czas PiS i Kaczyńskiego mija, ale jeszcze nie minął. Mogą nawet wygrać wybory, bo jaka będzie alternatywa, czy Polacy w nią uwierzą tak od razu? Wątpię. Konieczne będzie z nimi współpraca szerokiego frontu ruchu obywatelskiego nawet ciętego na nich, nie namawiam do pokochania Wielkiego Brata Kaczyńskiego ;) Jeżeli zakłada Pan inną taktykę w ramach większej strategii, to jest ona błędna, szkodliwa zapewne, ale też nie mam koncesji na nieomylność. Może Pan mieć rację i nie należy się pod drodze do Wolnej Polski z nikim już łączyć, ale zmierzać do niej uparcie, samodzielnie. To jest na pewno opcja do dyskusji. Na to trzeba wielkiej odwagi i wizji, bliższa mi jest opcja jednak współpracy z PiS. To bezpieczniejsze dla Polski i będzie dowodem na dobre intencje ruchu obywatelskiego, a nie tylko na odciąganie poparcia od PiS na co zanosiło się już w 2011. Wtedy rozeszło się po kościach, acz dym był wielki, masa teorii spiskowych krążyła.

  "Polska jest w katastrofalnej sytuacji, właśnie m.inn. dzięki nim i PiS."

  Bardzo śmiała i krzywdząca ich teza, nie zgadzam się. Takie zdanie będzie zapamiętane, wypominane, w razie czego ruszy w media, tego polityk nie pisze, proszę się nie zachowywać jak szeregowy bloger cięty na PiS i Kaczyńskich z jakichś tam swoich przyczyn. Oni zawsze byli pionkami w III RP. Prawdziwi szatani są sprawcami, a nie oni, ale istotnie można mieć liczne wątpliwości. Blokują np powstawanie prawdziwej opozycji praktycznie całą erę III RP, chcą być monopolistami na scenie patriotycznej, jakby stanowili tylną straż UKŁADU, oraz zawór bezpieczeństwa, co jakiś czas ujście ciśnienia patriotycznej, obywatelskiej pary jak w 2005-7. Nikomu nie ufam, im też już nie.
 • @Almanzor 23:25:56
  Po co nam elektrownie atomowe zwłaszcza sowieckie jak Żarnowiec czy to małe "cudo" radzieckie co nadal działa jako "naukowe, człowieku, mało Ci Czarnobyla i Fukushimy? Co będzie w przypadku wojny, terroryzmu, jakiejś powodzi i innych zdarzeń. Nie ma bezpiecznych i tanich atomówek. Nie pali się ogniska w stodole, można przewiedzieć skutki. Właśnie za decyzje współczesne o wspieraniu energetyki jądrowej cała klasa polityczna paszoł won, tu niestety zawiódł i PiS z Kaczyńskim, nieliczne wyjątki są przeciw atomówkom.

  Japonia baaardzo żałuje kursu na atomówki, ale zapewne mają tajny program budowy broni atomowej i tym się zasłonili. Znam pracowitość kitajców, na pewno w podziemiach mają setki głowic jądrowych przygotowanych jakby co na Koreę Północną, Chiny, Rosję, a może i na przyjaciół z USA ;) Podobnie Niemcy, nie wierzę że nie mają broni masowego rażenia, w tym atomówek, wtedy byliby na straconej pozycji jak jakieś cioty. A tak trzymają w szachu zachód, nas i Rosję.
 • @Marek Kajdas 11:41:35
  Bo zabrakło lidera. Polska mogła nim być. Wtedy nie tylko by sie przyłączyły Czechy i Irlandia le pewnie jeszcze kilka państw.
 • @Marek Kajdas 11:26:43
  "jak mamy wierzyć Morawieckiemu, pewnie powie że nie odpowiada za syna"

  tak jak i innych, za jego własne czyny, myślę, że woli pełny brzuch od ideologii

  Pamiętacie, jak Bujak rzucał legitymacją S i za nią przepraszał, przesło mu po kilku latach, jak go odstawili od żłobu.
 • @Marek Kajdas 11:26:43
  "Samoobrony i LPR też nie chcieli w PiS, a jednak dało się choć chwilę współpracować "

  i czym się to skończyło ? wyniszczeniem wizerunku tych organizacji.

  Bo PiS może być tylko sam, towarzystwo wzajemnej adoracji.
 • @Marek Kajdas 11:26:43
  "taki JKM. Na NE przez niektórych gloryfikowany na nieomylnego zbawcę świata, wg mnie jest szkodnikiem "

  no to trzeba z nim polemizować, ale dopóki góruje nad innymi erytrystyką, to i ma siłę rażenia.
 • @Marek Kajdas 11:35:23
  "Głosowałem na niego (wałęsę) raz w 1990 i żałuję, jakże żałuję."

  a ja żałuję, że w ogóle do tego doszło, że kandydował,

  po dwóch miesiącach panowania Mazowieckiego wołałem, aby to towarzystwo rozgonić. Taki sobie oszołom byłem wtedy.
 • @Marek Kajdas 11:41:35
  "Polacy nie są jeszcze przygotowani na totalną wojnę "

  i nigdy nie będą,

  zamiast Rosji wybraliśmy Niemca,
  a nie będziemy mieli nikogo, chyba że w roli okupanta.
 • @Marek Kajdas 11:56:45
  tak, tylko że ta banda wcale nie jest "żydo-komunistyczna", tylko np. żydo-lichwiarska,

  z komuną nie ma nic wspólnego.
 • @Łażący Łazarz 02:03:36
  Jacy "wy", jacy "wy" Drogi Łazarzu.
  Gdybyś uważnie czytał teksty na które próbujesz odpowiedzieć, to zauważyłbyś, że napisałem, iż nie jestem zrzeszony w żadnej partii i nie będę.
  Zagadka palikotczyzny?
  Sprawa jest prosta.
  To w dużej mierze kibice, a raczej "kibole" przyczynili się do wyborczego sukcesu szmalcownika.
  To oni w swojej wojence z Tuskiem uczynili ze swojego głosu oręż godzący niby to w niego samego i oddali swój głos na RuPa.
  Idiotom nie w smak było oddać głos na PiS, bowiem dzięki takim postaciom ja Ty Drogi Łazarzu, panuje powszechna opinia, że na PiS głosu nie warto oddawać.
  Myślę, że idioci będą się starać zrehabilitować w przyszłości, głosując na ziobrzystów, ale to tylko będzie swoista zamiana stryjkowej siekierki na kijek.
  Chciałbym Tobie przypomnieć, że PiS jak najbardziej się upomina o młodych Polaków, czego dowodem niech będzie wystosowany przez J.Kaczyńskiego w marcu ub. roku list do przedstawicieli młodego pokolenia.

  http://www.pis.org.pl/article.php?id=18509

  Poza tym na listach wyborczych PiS, było wiele osób bardzo młodych, ale Tobie skąd to wiedzieć.

  http://p4.kciuk.pl/p4.kciuk.pl/9141d82e9b2e6e08efb56d756acee754.jpg

  Na powyższej fotce nie znajdziesz sześćdziesięciosiedmioletnich kobiet.
  No ale Pan RN gustuje raczej w rzbikowych wyborach, więc te ostatnie parlamentarne mogły uciec uwadze Pana Redaktora.

  Moja opinia odnośnie młodego pokolenia, dotyczy wszystkich odmóżdżonych przez media zwolenników tańców z gwiazdami i "M jak miłość".
  Wszystkich tych, którzy wypatrują dla siebie wzorców w takich postaciach jak Wojewódzki, czy Nieznalska, a tych Panie Redaktorze nie brakuje.
  Więc nie oszukujmy się.
  Zresztą świetnie potraficie ich zagospodarować Wy, nowoekranowcy, gdzie podczas tzw. "Dnia Gniewu" widziałem ich całe tłumy w ilości sztuk 100.
  Jeżeli meinstream zdołał zlikwidować instynkt samozachowawczy wśród osób w wieku średnim i starszym (vide frekwencja wyborcza), to tym bardziej dotyczy to ludzi młodych.

  Dalej piszesz bzdury o niszczeniu przez PiS jakiejś wyimaginowanej prawicy.
  A gdzie to ta prawica niby jest i kto ją reprezentuje?
  Manipulujesz więc.
  Co natomiast do GP, to przemawia przez Ciebie zwykła zazdrość.
  Rzbikowymi wygłupami nigdy nie osiągniecie poziomu GP, nigdy!

  Poza tym nie ma żadnej drogi na dno, gdyż Polska to dno osiągnęła już dawno, a w październiku ub. roku zaczęliśmy pogrążać się w mule.

  Pozdrawiam.
 • @Moherowy 13:28:47
  Nie mówię o wyjatkach ale o większości dającej szansę na zmiany. Poza tym sam sobie zaprzeczasz. To stracone pokolenie czy nie?
 • @interesariusz 13:13:49
  "Tak, tylko że ta banda wcale nie jest "żydo-komunistyczna", tylko np. żydo-lichwiarska,

  z komuną nie ma nic wspólnego."

  Nie zgadzam się, może młody narybek młodzieżówek np z FOR Balcerowicza, ale ci starzy towarzysze byli komunistami (w sensie służenia reżimowi, poglądy prywatne na gospodarkę mieli jakie tam mieli, już w latach 70-tych dosyć liberalne po studiach zagranicznych, grantach, stypendiach masonerii i judaiki) połączyli komunizm z nową pierestrojką liberalizmu lichwiarskiego itd Choćby taki towarzysz Geremek. Balcerowicza starannie wybrano żeby realizował program zagranicy i kadr judaiki rodzinych. Czy on jest szkodnikiem nr 1 jako cyngiel bez skrupułów z charakterkiem podobnym do Dyzmy bolka (poczucie nieomylności, skąd oni ich biorą, to jakiś cybernetyczny dobór plus analiza psychologiczna), czy CI CO GO WSTAWILI i kryli, dalej kryją?

  Za parę kilo mięsa można było w PRL dostać czapę jako kozioł ofiarny, a teraz szlag może trafić cały Naród, całą Polskę, straty w bilionach i nie ma winnych. Za zbrodnie III RP nie ma dostatecznie surowej kary, szafot to pieszczota czy dożywocie w wygodnej celi ze świetną opieką medyczną, zdrową kuchnią, pożyciem intymnym więźniów urozmaicającym codzienność. Trzeba jednak symbolu, orzeczenie winy i wypędzenie z kraju, czyli banicja z infamią byłaby rozsądnym na skalę masową rozliczeniem się z III RP.

  Bez tych powiedzmy 100 tys najgorszych łobuzów wypędzonych Nowa Polska będzie lepsza, będzie mogła w ogóle powstawać. Należy ich wypędzić. Szkoda zasypywać tym sądy, które i tak zawsze będą jakie są. Nikogo nie skażą, nie skazali nawet za zbrodnie PRL. Kolejny wrzód praktycznie w każdym państwie to wymiar niesprawiedliwości wraz z policją, służbami, nie tylko w III RP. '
 • @interesariusz 13:07:14
  "dopóki góruje nad innymi erytrystyką, to i ma siłę rażenia"

  I to cecha nie tylko JKM, przecież "dobry" polityk bez zmrużenia kłamie ludziom patrząc prosto w oczy. To cecha nabywana w szkoleniach i wieloletnią praktyką. Wyszczekany zawsze będzie górą nad szarakami jak my, ale czy to oznacza że ma rację? Tusk to taki JKM dla mas. Zaklinacze mas, wręcz hipnotyzerzy, bo taki charakter miały niektóre mowy wyborcze w kampaniach, w tym jest jakaś ciemna siła, opętani ludzie.
 • @Łażący Łazarz 12:28:49
  Utopia, nie dało się zatrzymać TL, to był walec wymyślony już dawno temu i potężne siły za tym stoją. Potrafią wymienić władze jak Grecji, we Włoszech, potrafili NAKAZAĆ Irlandii głosowanie do skutku. Wtedy PiS zostałby od razu wymieniony jakimś "buntem obywatelskim", przecież był ruch obrońców demokracji. Hiszpania z zapateryzmem to też wynik bardziej gry NWO, niż "alkaidy", na szczęście tam ich bieda dopadła i mądrzeją. Zdaje się że to jedyny skuteczny nauczyciel polityczny.

  Naród musi stać murem za swoimi politykami, tylko takich nie ma... za twardym sprzeciwem wobec UE, ale Polska to nie obecne Węgry. Nie dojrzeliśmy jeszcze, nie atakujcie Kaczyńskich i PiS tak zajadle, bo się ludzie całkiem pogubią w tym wszystkim. Nie trzeba i nie warto palić mostów, choćby wątłej kładki. Polityk rzadko mówi NIGDY, czy to forma prostytucji, czy pragmatyzmu, cóż. Czy musiało być w 1938-39 tak jak było? Mieliśmy opcję gry na czas, jakiegoś jednak związku z Niemcami w sytuacji wiadomej, była wiadoma od Monachium, losu Czechosłowacji. Węgry tak hołubione i Rumunia poszły inną drogą, a przecież byli naszymi sojusznikami. Można było.

  Można sobie wyobrazić nasz sojusz z PiS mimo przeszkadzających z korporacji Gazety Polskiej, ściosowców itd Widać PiS musi jeszcze mocniej oberwać i dopiero będzie skłonny do współpracy nawet wbrew Sakiewiczom. Tylko że taki Marek Jurek coś jednak stworzył zanim znowu wrócił do macierzy. Co my właściwie mamy? Portal i nic więcej na razie, ale chwała Ci ŁŁ za NE. Nie potrafimy się jednak dogadać z sobą i zorganizować.

  Trzeba wygenerować konfederacyjny, wielonurtowy ruch obywatelski z nastawieniem na działanie długofalowe także. Kiepsko to idzie carcajou, spalił pomysł i niech spada na drzewo ;) Będą zdaje się dwa ruchy na NE, może i trzeba takiej konkurencji, będzie ciekawiej, prawda?
 • @Marek Kajdas 15:42:49
  PiS nie czeka na przegraną, tylko na polski Budapeszt, oni doskonale widzą,że to musi sie rozpaść,że ludzie wcześniej czy później wyjdą na ulice polskich miast, wtedy oni podniosą tę władzę z ulicy, Polska już to przerabiała, to nie jest żadna strona konfliktu, oni nie walczą o suwerenną Polskę tylko o stworzenie tego, o czym marzyli już w przedwojennej Polsce o Judeopolonii. Dlaczego PiS nie chce ogłosić w Polsce królem Polski Jezusa Chrystusa.

  Opcja z Jobbikiem nie wyszła, teraz mówi się o Fideszu i Orbanie, a na spotkaniach GP mówi się coś o polskim Budapeszcie, zawłaszcza się Marsz Niepodległości, zamiast maszerować pod pomnik Dmowskiego wykorzystuje się ten marsz tylko po to, żeby sformować nowy pochód pod pomnik Piłsudskiego, a szpalery policyjne rozstępują się przed nim, jak za działaniem niewidocznej siły.
 • @Marek Kajdas 15:22:14
  tu akurat się zgadzamy
  "Za zbrodnie III RP nie ma dostatecznie surowej kary, szafot to pieszczota "
 • @Marek Kajdas 15:42:49
  "Będą zdaje się dwa ruchy na NE, może i trzeba takiej konkurencji, będzie ciekawiej, prawda?"

  ciekawiej to dopiero będzie, jak jeden wchłonie drugi,

  do tego czasu .....
 • Moje głosy
  Kwaśniewski- 15 - zapomniał Pan o konstytucji z 97' w jego ,,osiągnięciach"
  Leszek Balcerowicz- 14
  Adam Michnik- 13
  Lech Wałęsa- 12
  Janusz Lewandowski- 11
  Bronisław Komorowski- 10
  Donald Tusk- 9
  Bronisław Geremek- 8 - Dodam, że od niego zaczęło się na dobre zaciąganie długu publicznego w III RP
  Władysław Bartoszewski- 6
  Donald Tusk - 7 za wbicie noża w plecy leżącej już i tak Polsce
  Rostowski Jacek- 6 (16!!!) za kłamanie każdego dnia ws długu publicznego i stabilności gospodarczej i finansowej Polski, ochronę zbędnych urzędasów i machlojki finansowe na stratę skarbu Państwa.
  Sikorski Radzio- 5 (17!!!) M.in za prośbę o interwencję obcego Państwa w sprawy wewnętrzne Polski- to jest w najczystszej postaci ZDRADA
  Jerzy Buzek- 4
 • @val 09:12:47
  Żyję dostatecznie długo, żeby pamiętać choćby stan wojenny. Te głupawe tekściki zostaw sobie dla kolegów z podwórka. Bo chyba masz kolegów?
 • @Łażący Łazarz 15:14:02
  W niczym sobie nie zaprzeczam.
  Osobiście uważam, że młode pokolenie jest stracone, ale proszę nie insynuować, że wyrażam tym samym zdanie J.Kaczyńskiego, czy też PiS.
  J.Kaczyński może mieć zgoła odmienne zdanie od mojego i chyba takie ma, a tego nie można mieć mu za złe, gdyż świadczy to o tym, iż wierzy w młodych.

  Ciekawi mnie bardzo, kogo uważasz za wspomnianą przez siebie "większość dającą szansę na zmiany"?
 • Moze juz czas na konkrety?
  Wiem ze pisze jak prawdziwa "stara baba" ale moze kogos to zainteresuje? Wycinek z mojego dawnego tekstu.
  "Nie mamy w ogole ludzi chcacych ciagnac ciezka role polskich elit (prawdziwe przez ponad 200 lat wymordowano) nalezy wiec poprawe zaczac oddolnie angazujac przy tym wszystkie szlachetne czlowiekowi srodki jakie tylko nam pozostaly. To znaczy honor, nasza historie, wiare, prawo czlowieka do godnego zycia w rownosci i poszanowaniu drugiego oraz sile wlasnosci posiadania, ktora razem z historia jest kolebka prawdziwego patriotyzmu. Zapomnijcie o PO, PiS-ie i innych partiach gdyz sa zaszczute i interesowi narodowemu nielojalne. W celu naprawy Rzeczypospolitej zorganizujcie oddolne polityczne "Pospolite Ruszenie". Dzialajac bezwzglednie WEDLUG PRAWA poprzez narzedzia demokracji (glosowanie) zalozcie swoja partie, rozmiesccie ja po prowincjach i rozprawcie sie z organizacjami nieprzyjaznymi lokalnemu interesowi. Gloscie prawdziwa poprawe i lokalne rzady opierajace sie na dobru jednostki a szybko zdobedziecie zaufanie ludzi. Przy poparciu tych kilku milionow (tak kilku milionow) uprawnionych do glosowania, jak wrzod slepy, wycisnijcie PRZEZ GLOSOWANIE ta cala zaraze. Najpierw z powiatow, potem wojewodztw a na koncu z samej stolicy. Ludzie czekaja na ruch ku lepszemu wiec inicjatywe przyjma z ochota i wielkim oczekiwaniem. Robcie wszystko legalnie, otwarcie i przejrzyscie aby nikt nie mial do dzialan watpliwosci. Ludzi uczonych, znajacych sie na wszystkich waznych dla panstwa sprawach oraz na szczescie nie zrzeszonych mamy pod dostatkiem. (Nie zapominajcie takze o naszych mlodych na obczyznie. Wyksztalconych w najlepszych i najdrozszych szkolach swiata (~300tys $ za studia) oraz gotowych do dzialania.
  Sa ich tysiace!). Wskrzescie dla ludzi na szczeblu lokalnym wlasnosc prywatna, zbudujcie podwaliny silnej klasy sredniej a reszte juz sami ludzie zrobia. Bez silnej ekonomicznie ojczyzny nie mamy czego w swiecie szukac! Zetra nas z mapy swiata! Skonczcie z politykowaniem i "pierdolami" bo ludzie tego nie cierpia. Juz jest czas aby nasza majaca duzo do zaoferowania ziemia i jej mieszkancy zaczeli w symbiozie sobie pomagac!
  Dla ludzi z "hot dogs" w mozgu i "kazaczokiem" w uszach bedzie smiesznym co wypisalem ale dla nas, historycznych wlascicieli tej ziemi nie ma innego ratunku. Trzeba wszystko naprawic od podstaw!"
 • Mój głos
  1. Adam Michnik pkt 10
  2. Leszek Balcerowicz pkt 15
  3. Donald Tusk pkt 11
  4. Jan Krzysztof Bielecki pkt 9
  5. Lech Wałęsa pkt 7
  6. Bronisław Komorowski pkt 3
  7. Janusz Lewandowski pkt 14
  8. Tadeusz Mazowiecki pkt 6
  9. Jerzy Buzek pkt 8
  10. Aleksander Kwaśniewski pkt 5
  11. Władysław Bartoszewski pkt 4
  12. Bronisław Geremek pkt 13
  13. Hanna Gronkiewicz-Waltz pkt 12
  14. Wiesław Kaczmarek pkt 1
  15. Marek Belka pkt 2
 • @Czarne Pantery 2 17:20:06
  kolego ja już za GOMUŁKI wiedziałem że MICHNIK jest na ,,usługach"...pozdrawiam..
 • @Paweł Tonderski 16:11:34
  kochany panie PAWLE dość tych bredni...ja już wykopałem VISA dziadka ..idzcie moją drogą ...
 • @Stara Baba 17:47:37
  "Dzialajac bezwzglednie WEDLUG PRAWA poprzez narzedzia demokracji (glosowanie)"

  Tak działa RzBiK (bezwzględnie wg. surowego prawa RzBiK - lecz prawa i głoszą hasła demokracji bezpośredniej) i wam się nie podoba. Wam się nic nie będzie podobać - to jest moje zdanie.
 • @val 18:20:27
  Michnik? Ja nic o nim nie pisałem.
  Dezorientacja, a może demencja starcza?
  Poza tym nie jesteśmy kolegami i nigdy nie będziemy.
 • @carcajou 19:03:38
  Wsrod wolnych blogierow nie ma miejsca na organizacje partiopodobne. Jest to celowe (lub nie) upolitycznianie sfery gdzie powinna panowac prawdziwa wolnosc slowa. Czy sie wyznaje socjalizm czy kapitalizm, kazdy wolny czlowiek powinien miec prawo do swojej opini i jako bloger powiniem miec nieograniczona mozliwosc tego wyeksponowania.
  Dlaczego klade nacisk na dzialanie wedlug prawa? Jest to jedyna
  droga walki z wladza, szczegolnie majaca plecy u naszych prawdziwych wrogow. Dzisiejsza walke z nieprzyjazna obywatelowi wladza mozna wygrac tylko i wylacznie stosujac sie do ustanowionych przez nia prawo
  i ogolnie panujace. Odstepstwo od tego spowoduje pacyfikacje kazdego ruchu przeciw wladzy z blogoslawienstwem naszych "zagranicznych przyjaciol". W razie widokow na utrate wladzy, wiekszosc rzadow zrobi blad i zlamie oficjalne i ogolne prawo dajac historycznie niepodwazalny
  argument do spuszczenia ze smyczy naszych "Wolodyjowskich",
  ktorych mamy dostatek. Dopoki wiec jest mozliwym robic zmiany
  w majestacie pisanego prawa jest to najwlasciwszym wyjsciem
  z sytuacji prowadzacym do wiekszego sukcesu niz machanie szabelka!
 • @Stara Baba 19:34:35: Nie kumacie bazy, jak 99% toczących pianę, i tyle
  "O tyle mogą mieć wpływ na NE (i poza NE), o ile wyrażone w ten sposób zdanie większości NE (czy ktokolwiek bądź poza NE) zechce honorować - co powinno być celem Przedstawicieli RzBiK.

  Nie ma czegoś takiego jak członkowie - są tylko głosujący, którzy w danych sprawach zabierają stanowisko - głosując. Można by rzec, że BiK -iem się bywa - bo jest się nim zasadniczo wtedy gdy się głosuje. Reszta to jacyś blogerzy, jacyś komentatorzy, który nie respektują Konstytucji i Przedstawicieli czy nie chcą brać udziału w wypracowywaniu wspólnego stanowiska (stanowisko głosującej większości).

  Zajmujesz stanowisko w RzBiK = głosujesz = jesteś BiK-em = w tej konkretnej sprawie dajesz przyzwolenie Przedstawicielom do tego by działali na rzecz danego stanowiska (o ile jest to twoje stanowisko - wszak mogłaś przegrać wybory - twoje stanowisko było w mniejszości).

  Jeszcze jedno: silna pozycja Prezydenta przeciwdziałać może tzw. tyranii większości (głosowanie wniosków mniejszości i optowanie za nimi mocą swojego autorytetu lub bezpośrednio poprzez Postanowienia). Nie ma, póki co, żadnej aksjologii w RzBiK"

  http://jazgdyni.nowyekran.pl/post/57237,o-potrzebie-posiadania-wladzy-tapir-na-prezydenta
 • @Stara Baba 19:34:35
  Wola 2 mln ludzi jest brana za nic. Nic nie da się osiągnąć metodami prawa. Nie ma odtąd już informacji, są tylko kał-informacje - nie ma działania innego niż nie wpisującego się w "porządek prawny", są tylko kał-dziłania.
 • @carcajou 19:40:38
  Nie wyrazam zgody na zadne RzBiKi czy inne organizacje chcace
  za moimi plecami poslugiwac sie moja wolnoscia slowa. Jestem wolnym komentatorem i zadnej wyimaginowanej wladzy lub zrzeszenia nad moja glowa kategorycznie nie uznaje. Zabraniam powolywac sie na moj glos
  oraz jego wykorzystywac gdyz bedzie to jawne pogwalcenie mojej
  (i tak juz przez rzad ograniczonej) osobistej wolnosci.
  Nikt oprocz mojej osoby prawa do mojego mandatu nie ma!
  Coraz bardziej obawiam sie ze albo pan nic w zwiazku z pana
  dzialalnoscia nie rozumie lub rozumie az za nadto. Nie wiem czy bac sie
  tego pierwszego czy drugiego. Rozmawiac o Rzbiku juz nie chce
  a od tego tematu sie dystansuje.
  pozdrawiam
 • @Stara Baba 19:57:24
  Czytanie ze zrozumieniem to 5-6 klasa podstawówki. Nie podejmuję się naprawiać braków edukacyjnych.
 • @carcajou 20:01:04
  Porywasz sie na wolnosc blogierow i mowisz ze ja tego nie rozumiem.
  Udajesz wielkiego ideologa i reformatora a czy czlowieku potrafisz
  wlasnorecznie wbic zwykly gwozdz w sciane aby kwiatek zawiesic?
  Daj mi spokoj ze RzBiKiem.
 • @Stara Baba 20:08:35
  Jw.
 • @Steffen 17:14:59
  Przepraszam.
  3 i 2- Z. Ziobro i J,Kaczyński za rozpoczęcie inwigilacji i karania za bzdury młodych ludzi, płotek (kibice, miękkie narkotyki) zamiast zająć się prawdziwą przestępczością.
  1 W.Pawlaka za umowę gazową i okrągły stół.
 • @carcajou 20:01:04
  Kuttner miodzio. Wielce szanuję człowieka. Więcej fajnych rzeczy napisał.:)

  "Wam się nic nie będzie podobać - to jest moje zdanie."
  W rzeczy samej, a wizja bycia nieistotnym, jest jak gorzki kolec w dupie. Nie do zniesienia. Połączony z jednoczesną bezkrytyczną pewnością co do swojej wyższości, nad tymi którzy są wyniesieni do istotności.

  "Udajesz wielkiego ideologa i reformatora a czy czlowieku potrafisz
  wlasnorecznie wbic zwykly gwozdz w sciane aby kwiatek zawiesic?"

  Przypuszczam, że potrafi nawet bez młotka. Wystarczy, że wrzuci jedynkę i da mały gaz na sprzęgle. Wciśnie jak Grigorij. Tylko, że on mógł z tego wysiąść.:))
  Carcaj wybacz sztubackość, wiem że nie licuje z powagą sytuacji, ale od czego jest błazen:)
 • @Torin 23:26:18
  RzBiK to wspólna odpowiedzialność.

  Jak pisałem wcześniej: stosunek do RzBiK-a mówi mi więcej o człowieku niż gdybym usłyszał przypadkiem jego spowiedź. Na spowiedzi można bowiem kłamać.
 • @Czarne Pantery 2 19:08:13
  nie pisaleś bo pewnie nie słyszałeś ...i tyle w temacie...
 • a cóż ci ludzie są winni,
  to system ich zniewolił, jakby tak szukać to hitler, stalin, churchill i roosevelt stworzyli POdwaliny dla "swobodnej" działalności tych osób, środowisk, partii, oni byli jedynie "biernymi" wykonawcami.
  nic w życiu nie dzieje się samo, ktoś tą "treść" musiał artykułować, dla mnie listę hańby należałoby rozpocząć od 45 roku:
  bierut, berman, pół gierka, jaruzelski, I-si sekretarze kc pzpr, jednak walesa i praktycznie wszyscy do dnia dzisiejszego.
  widzicie jakiegoś Rejtana walczącego o Polskę i Polaków, ja słabo.
  mamy qresko wielki problem narodowościowy, który wynika z listy i innych list i nie wiem jak go potraktować, czy to w ramach wdzięczności za wielowiekową gościnę tak nam się odwdzięczają czy też oni tacy z natury są takimi ?
  wszyscy po 15.
 • @Marek Kajdas 12:09:03
  Panie Marku,

  Polska jest w katastrofalnej sytuacji. Widać to coraz bardziej po nerwowych ruchach koalicji Rządowej. ZUS jest zbankrutowany, deficyt budżetu Państwa rośnie w zastraszającym tempie. A bezrobocie a szkolnictwo a problemy demograficzne? A w dodatku Polska zgodziła się wspomagać finansowo UE Niemiec. Jak to wszystko spiąć - sfinansować. Przecież chyba więcej obciążeń podatkowych gospodarka nie wytrzyma.

  Rozwija się w zastraszającym tempie również "szara strefa" To odpowiedź społeczeństwa na politykę obecnej koalicji.

  I co robi opozycja? A co robi PiS? Najważniejsze obecnie zadania PiS - jedynej "dzisiejszej" opozycji to wyczekiwanie na kompletną porażkę PO oraz badania, sondaże popularności partii. Bo elektorat nie ma wyboru???

  Niech Pan przeczyta co napisał Zygmunt Wrzodak na temat PiS. Albo
  niech Pan przeczyta na NE list do Pana Kaczyńskiego. List od kobiety, która zawsze głosowała na PiS.

  Ja nie zajmuję się krytyką poczynań PiS. Nie neguję ich osiągnięć w przeszłości. Ale chciałbym wiedzieć: Co będzie dalej z Naszym Krajem - jakie pomysły (prócz haseł populistycznych) ma PiS - na Polskę.

  Ukłony
 • @Ryszard Opara 18:54:21
  szanowny panie OPARA...sądzę że przyszedl czas aby rzeczywiscie zacząć działać ...POLSKA w jakiej jest sytuacji każdy widzi...nie wiem czy pamięta pan słynny film ,,SIEDMIU SAMURAJÓW"...myślę ze jest to doskonały drogowskaz co należy zrobić,nie szukać nowych dróg ,wybrać już sprawdzonych a potem tak jak w tym filmie...pop;rosić o pomoc FACHOWCÓW i dobrze im zapłacić ,innej drogi ...NIE MA !!! teraz skupić się na poparciu PISu...a potem RZĄD FACHOWCÓW choćby od samego diabła...
 • @romeq 08:30:52
  kochany ...dość już tego biadolenia,trzeba przejść do czynów,utworzyć tą listę jak najszybciej,niech na niej będą wyłącznie ci co jeszcze żyją i jak narazie zajmują wysokie stanowiska szkodząc najbardziej ,przedstawić ją wszystkim blogerom i niech drukują ją ,kopiują ,przesyłają na wszystkie inne portale w celu jak największego rozpowszechniania ,i rozwieszać drukowane listy wszędzie ,gdzie tylko się da ,na przystankach ,klatkach domów,na drzewach...wszędzie...wszędzie ,to może robić każdy z nas ,nie zajmie to wcale dużo czasu...to byłby wspaniałe zwięczenie tejże akcji pana OPARY ..niech choć jedna incjatywa zakończy się sukcesem a nie tylko jałowymi sporami ,w którą ta cenna akcja juz sie przerodziła ...panie OPARA czas na ustalenie nazwisk na pańskiej liscie hańby i podanie gotowej jako wzór do druku...pozdrawiam
 • @t-rex 08:09:05
  Czy to oznacza ze gdy juz uznaliscie nas za nic niewartych, glupich
  i malo intelektualnych bo chcemy jesc to co nam smakuje a nie z waszej reki i to co wy podacie, dacie nam z tym "kotem RzBiKiem" spokoj?
 • Takie listy każdy ma w swojej szufladzie, lub glowie od dawna
  i nic to nie daje - ludzie ci nadal wyciągają za dawne i obecne swoje zaslugi? z podatników kieszeni ciężko zarobiony grosz (z kieszeni które przypominają już ser szwajcarski - tyle w nich dziur - że ciężko zliczyć). W naszym kraju ginie klasa średnia - zaczynamy dzielić się na bogatych, lub biednych - do tego dochodzą różnego rodzaju paranoje - na przyklad dobrze zarabiający w razie utraty pracy otrzyma wsparcie w postaci zasilku - a biedny figę, bo za malo zarabial (Pracodawcy rozbijają wynagrodzenie na dwie listy i śmieją się z nas - a my milczymy - bo tylko piśniesz slowo, a dusza twoja będzie ....) - pozostaje biednemu więc sznur i galąź.
  Na takich listach powinno znajdować się tysiące nazwisk - a początek powinni stanowić ci z Magdalenki. Lecz zabawa w takie listy nic dobrego nie przyniesie - jeszcze bardziej nas Polaków podzieli, ku uciesze tych, co ręce ich dostają wibracji na widok mamony i tych co się sprzedali za trzydzieści srebrników.
  Dziś nam potrzebna inna lista - lista która nas polączy - a bynajmniej większość Polaków i stworzy wielką silę. PO tamtej stronie robiono i robi się wszystko by nas dzielić - czy my mamy im to ulatwiać?
  Nie brak ci w naszym kraju ludzi dobrej woli i nie jest ich tak ciężko znaleźć - trzeba tylko odrzucić wlasne ambicje polityczne na bok - bo i w tym obozie nie brak takich, co widzieli by jeno siebie, lub swego dobroczyńcę na tronie z knutem w dloni.
  Na początek wystarczy wybrać kilku sprawiedliwych, zaufanych mężów, w tym koniecznie i bezpartyjnych - niech się spotkają i radzą i nie wypuszczać ich póki nie uzgodnią porozumienia.

  Niemiec, Moskal nie osiędzie,
  gdy jąwszy pałasza,
  hasłem wszystkich zgoda będzie
  i ojczyzna nasza.
 • @t-rex 08:07:38
  czytaj mój komentarz ,masz go ciut wyżej twojego nosa...tam masz konkretne rzeczy i staraj się taką akcję jak proponuję zorganizować,możesz wprowadzić poprawki byle nie zniszczyć cennej inicjatywy pana OPARY ...A TY TYLKO BIADOLISZ...!!!
 • @t-rex 08:09:05: Tylko dwie ?!?
  Słyszycie kapitanie T-rex ?! Biadolicie !!
 • @Ryszard Opara
  A dopuszcza Pan scenariusz kolejnej kadencji nierządu PO? Może tak być, po 2010 właściwie już nie mogą oddać władzy prawdziwej opozycji. Mogą oddać władzę SLD, czy sobie poprzez Palikota, ot czarodziejska zmiana szyldu, dwa w jednym, jedno w dwóch. Co byłoby lepsze, czy mniej złe? Powrót PiS czy jednak dalej to co jest, ewentualnie z "odświeżeniem" poprzez udział Palikota, czy SLD.

  PiS nie jest naszym wrogiem, jest inną propozycją, jest jaki jest i należy to względnie uszanować. Nie wolno nam zamykać się na opcję współpracy z PiS, mimo że PiS nie wyraża takich chęci, ale z kim mają rozmawiać? Z Panem? I kogo Pan reprezentuje poza swoją osobą? Trzeba mieć masowy, wielki ruch obywatelski, niech Pan z NE pomoże go wykreować, ale ma powstać oddolnie, demokratycznie, ma być niezależny od NE i zależny jedynie od Boga, oraz Suwerena jakim jest Naród Polski.

  PiS niech robi swoje, ale pora na nas, jeżeli tak Pan myśli, to ok :) Pana Wrzodaka czytałem, też przesadza jak Pan :) Nie możemy zamienić się w rzeczników i obrońców Rosji, to już przesada.

  Aaaa dzisiaj widziałem wypowiedź nowego prezesa Samoobrony, taki fajny chłopek-roztropek z nędzy do funkcji i pieniędzy. Niemniej Samoobronie można dać szansę i wezwać ich do tworzenia wspólnego ruchu obywatelskiego, sami się już nie przebiją, a nam zależy na konsolidacji opozycji niepisowskiej, ale tej zacniejszej, np surowo oceniam PJN, wolę już Samoobronę... Wysoko ponad próg wyborczy może się przebić tylko skonsolidowana opozycja w ruchu obywatelskim. Nie może to być tylko spęd przedwyborczy, tego Polacy nie kupią. Trzeba działać już.

  Chyba nie ma na NE nikogo kto by podważył moją (nie tylko moją) ideę konfederacyjnego, fraktalnego ruchu obywatelskiego z nurtem katolickim jako taranem na układ, na NWO. W nim jest miejsce na Samoobronę.
 • @Marek Kajdas 16:28:44
  panie MARKU ,zaspał pan ,akurat ten ruch to juz przejął zupełnie ktoś inny ,dysponujący znacznie większym potencjałem medialnym...a teraz nie czas wyszarpywać sobie nawzajem jakieś jeszcze nie do końca pewne siebie grupki ,to nic nie da..trzeba iść razem...tworzenie armii w obliczu wroga to pewna przegrana ....
 • Naprawdę - chyba to wielka szkoda
  że tych komentarzy nikt obiektywnie nie podsumował!
  I to byłoby lepsze, gdyby rozsądnie na to popatrzeć
  Niż ten konkurs historyczny z konfabulacji !!!
 • @Ryszard Opara 11:49:55
  Wałęsa dał się oszukać - 20 lat temu! Od tej pory po dziś dzień działa zupełnie świadomie przeciwko Narodowi Polskiemu: brał udział w nocnej zmianie, nawet po katastrofie smoleńskiej nie zweryfikował swoich poglądów.
  Waldemar Pawlak hańbi się najdłużej: od nocnej zmiany, poprzez wszystkie kadencje sejmu legitymizuje wszystkie działania zdrajców, wchodząc z nimi w życiodajne dla nich koalicje. Po katastrofie smoleńskiej podpisał kontrakt gazowy z Rosją.
  Uważam, że to wystarczające argumenty za uwzględnieniem w/w na wysokich miejscach proponowanej listy.
 • @jerzy 08:39:15
  Panie Jerzy.
  Pan bzdury szerzy!
  Wałęsa współpracował i współpracuje,
  a Pan bzdury wypisuje!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930