Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
415 postów 2197 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

REWOLUCJA FINANSOWA POLSKA - Podstawą PAŃSTWA OBYWATELSKIEGO

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Państwo powinno w pewnym sensie działać, jak sprawnie funkcjonująca Spółka Akcyjna – wszystkich obywateli.

A podstawowe zasady sprawnego funkcjonowania spółki to:

- kontrola nad całym majątkiem spółki – sprawne zarządzanie tym majątkiem w interesie wszystkich akcjonariuszy. Majątek jest podstawą funkcjonowania spółki.
- kontrola przychodów i kosztów, (pierwsze muszą przewyższać drugie a nie odwrotnie) – czyli muszą być utrzymane, przez cały czas - właściwe proporcje operacyjne działalności.
- władze spółki muszą działać w interesie wszystkich akcjonariuszy, wypłacać dywidendę w zależności i w proporcji do wysokości akcjonariatu.
- Spółka musi działać zgodnie z kodeksem handlowym. W przypadku Państwa SA – jest to Konstytucja RP
spółka musi miećokreśloną i uzgodnioną z akcjonariuszami misję swej działalności.
Porównywanie Polski do Spółki Akcyjnej wszystkich Polaków to wielkie uproszczenie, jednak zasady funkcjonowania są podobne. Obie struktury, muszą być wypłacalne, przez cały czas prowadzenia działalności - pokrywać wszystkie zobowiązania – z możliwych przychodów: produkcji, usług i innych wpływów – (np. podatków) oraz efektywnego zarządzania majątkiem, wszystkimi aktywami. Inaczej grozi niewypłacalność albo długoterminowe uzależnienie się od wierzycieli. Konsekwencją złego zarządzania SA jest bankructwo lub całkowita utrata własności (co w przypadku Państwa SA – oznacza utratę suwerenności).
Napoleon kiedyś powiedział: „Każdego kwatermistrza, każdej armii, po kilku latach działania, można spokojnie, bez wyroku, wsadzić do więzienia. Szkoda czasu i pieniędzy na proces sądowy. Obecnie wiadomo – każdego ministra finansów czy też prywatyzacji można, bez większych obaw o pomyłkę czy niesprawiedliwość – potraktować tak samo- więzieniem. Gdyby kontrolerzy finansowi wielkich spółek akcyjnych działali podobnie do ministrów finansów większości krajów UE, USA – z największym prawdopodobieństwem, dostaliby dożywocie po kilku latach funkcjonowania.Przecież: manipulacja kosztami, przychodami i majątkiem spółki – to zwyczajne, pospolite, karane więzieniem oszustwa.
W Polskim przypadku Państwa SA -ministrowie finansów zajmują się zwykłymi fałszerstwami. Drukiem pieniędzy bez pokrycia. Pożyczają, podejmują zobowiązania bez możliwości spłaty długów - wiedząc doskonale, że ich rozmaite obligacje, zobowiązania są NIESPŁACALNE. Następnie nasi Ministrowie świadomie - biorą nowe kredyty – na spłatę starych. Działając zbiorowo, (czasem na zlecenie różnych obcych interesów) - nie ponoszą w dodatku żadnej odpowiedzialności – za swoją antypolską, zdradziecką działalność. Odpowiedzialność spada na społeczeństwo, strudzonych emerytów i przyszłe pokolenia.
 
Podstawowe elementy Polskiej Rewolucji Finansowej – Rzeczy konieczne do realizacji.
1.     Nacjonalizacja Banków Komercyjnych (oczywiście Polskich)– pod kontrolą NBP/KNF.
2.     „Unarodowienie” NBP – który jest narodowy, prawdę mówiąc tylko z nazwy.
Wyłącznie Państwo, poprzez NBP ma możliwości emisji/kreowania pieniądza– zgodnie z Konstytucją RP(Art. 227, pkt.1) „Bez-odsetkowe” kredyty w Bankach NBP.
3.     Banki Komercyjne bez możliwości emisji pieniądza elektronicznego– kredytowego.
4.     Przyznanie pełnego statutu banków SKOK i np. Bankom Spółdzielczym.
5.     Kompleksowa reforma ZUS, zwłaszcza całego systemu zabezpieczenia emerytalnego.
- Emerytury i renty w najniższym progu kwotowym, poniżej 975zł miesięcznie – całkowicie zwolnione z podatku dochodowego. Koszty obsługi tych świadczeń niemal równoważą ich wielkość. Efekt ekonomiczny zerowy.
- Wprowadzenie ”kart kredytowych” dla emerytów, rencistów – do wysokości należnych świadczeń – w miejsce wypłat gotówkowych? Zbyt wysokie koszty obsługi.
Docelowo likwidacja ZUS–otwarcie rynku dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych
6.     Likwidacja OFE. Przekazanie środków – funduszom emerytalnym Państwa. Istniejący system OFE to jeden wielki przekręt finansowy – na niekorzyść finansów Państwa i emerytów teraz i w przyszłości.
7.     Kompleksowa Reforma podatkowa:
- całkowita reforma systemu kolekcji podatków. Likwidacja Urzędów Skarbowych.
- likwidacja podatku dochodowego PIT a w jego miejsce – podatek konsumpcyjny, pobierany w momencie transakcji zakupu towaru, usługi:
- eliminacja zwolnień podatkowych (inwestycyjnych) - dla dużych firm.
- podatek obrotowy dla firm o dużych obrotach - (Banki, Sieci Handlowe) 
- podatek dochodowy (liniowy) dla firm rodzinnych i o niskich obrotach.?
8.     Kreowanie masowych robót publicznych – dróg, transportu, infrastruktury, budownictwa na wielką skalę, w celu całkowitej eliminacji bezrobocia – finansowanych i płaconych obligacjami Skarbu Państwa. (Interwencjonizm Państwowy, jak np. Plan Marshalla) – zgodnie z Konstytucją RP – Art. 75.
Konstytucja PR mówi: „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego, popierając działania obywateli do uzyskania własnego mieszkania”Ziemia, na której znajduje się Państwo, jest własnością Polaków – własnością społeczną i prywatną. Prawo to jest/może być realizowane jako prawo każdego obywatela do posiadania działki na cele mieszkaniowe.
PROPOZYCJA: Każda rodzina lub małżeństwo nie posiadające własnego gospodarstwa rolnego, działki budowlanej, ani udziału w gruncie na którym posiada mieszkanie – otrzyma od Skarbu Państwa, BEZPŁATNIE, działkę o pow. 600-1200m2 – w zależności od lokalnych warunków. Państwo wybuduje, lub udzieli bez-odsetkowego kredytu na budowę domu, mieszkania.
Propozycja wymaga społecznej akceptacji takiego rozwiązania (np. referendum) – ale jest to realizacja naturalnego prawa wszystkich obywateli, wynikającego z Konstytucji oraz ustawowej społecznej własności dóbr narodowych.
Państwo Polskie, potrzebuje REWOLUCJI FINANSOWEJ jak wody i powietrza – jako absolutnej podstawy do gruntownej odbudowy Państwa Obywatelskiego. Zarówno w ścisłej kontroli kosztów i przychodów jak i zakresie zarządzania aktywami i majątkiem oraz polityki fiskalnej - zarządzania pieniądzem, instrumentami finansowymi. To z kolei umożliwi Spółce Akcyjnej wszystkich Polaków na zagwarantowanie i zapewnienie wszystkim obywatelom minimum egzystencji a więc i przede wszystkim pracy i mieszkania. Jeżeli Rewolucja Finansowa nie będzie przeprowadzona natychmiast Nasz Kraj zbankrutuje, a następnie utraci suwerenność. Prędzej czy później.
© Ryszard Opara

KOMENTARZE

 • Coraz ciekawiej się robi...
  Dzisiaj wziął Pan "na tapetę" notki Jacka Rossakiewicza - i jeszcze żeby było zabawniej zaczął Pan dodawać znak copyriht pod swoimi wpisami.

  Rozumiem, że prawa autorskie dotyczą nowej nazwy Nowej Architektury Finansowej Jacka Rossakiewicza, którą Pan "przechrzcił" na Rewolucje Finansową, prawda?

  Panie Ryszardzie,
  mam dla Pana wiadomość i dla wszystkich zainteresowanych:
  Państwo NIC nie może nikomu dać ani zapewnić - bo NIC nie tworzy i nic nie posiada - to byt abstrakcyjny - który może "dać" TYLKO TO, co najpierw komuś ZABIERZE.
  (po potrąceniu coraz większego procenta na swoje tzw. funkcjonowanie)

  Prawdziwi są ludzie - i to ludzie tworzą wszelkie bogactwo swoją pracą - a politycy i aparat państwowy może tylko ten proces HAMOWAĆ, przeszkadzać, marnotrawić to wypracowane przez nas - ludzi - bogactwo oraz niszczyć wszelką nową inicjatywę gospodarczą.

  Postęp technologiczny jest tak duży, że aby zarobić na normalne życie - powinniśmy dzisiaj pracować po 3 dni w tygodniu - i mieć 4 dniowy weekend!
  Ale musimy zasuwać 5 dni po godzin - bo przecież ponad połowa tego co wypracowujemy jest nam konfiskowana (w podatkach) albo podstępem zabierana (kreacja pieniądza przez system bankowy) na rzecz naszych właścicieli - bo żyjemy w ekonomicznej niewoli.

  (I jeszcze podnoszą WIEK EMERYTALNY, żebyśmy pracowali jeszcze więcej !!!)

  A to wszystko jest możliwe POD PRETEKSTEM opiekuńczego państwa i solidarności społecznej - ale jak już powiedziałem - państwo NIC nie tworzy - rozdaje tylko OCHŁAPY z tego, co najpierw NAM ZABIERZE !!!

  Pozdrawiam, choć nadzieja na normalność powoli gaśnie - jak czytam takie odezwy do ogłupiałych przez propagandę rodaków, którzy chętnie w to uwierzą i założą sobie sami kolejną pętlę na szyję...
 • Ja jestem ZA
  Tylko jak do tego przekonać zwykłych Polaków?

  Już podczas kampanii promującej ten pomysł, rzuci się na niego spora część prawicy. Proszę przeczytać komentarze pod moim tekstem:

  http://16.nowyekran.pl/post/55935,czy-libertarianie-sa-lepsi-od-komunistow-cz-ii

  Może być tak, że znowu nic nie wyjdzie, bo dla Polaków będzie to jeszcze jedna kłótnia prawicy!

  Pozdrawim
 • Freedom
  Problem w tym, że najsilniejsze gospodarczo kraje zaczynały od... ochrony swoich interesów, od promowania i ochrony swoich.
 • @mnich zarazy 10:03:15
  Polska jak wody - to potrzebuje dobrych, uczciwych i mądrych ludzi u władzy - a nie populistycznych haseł dla matołków z typu, że "państwo coś im da"

  Państwo nic nie da ponad ochłapy z tego, co najpierw ZABIERZE.

  Państwo powinno być po to, żeby bronić dobrych i uczciwych ludzie przed złymi niegodziwcami.
  Państwo powinno być po to, żeby zagwarantować UCZCIWOŚĆ i DOBROWOLNOŚĆ realacji między ludźmi.

  A prawica to jest "nie kradnij, nie zeznawaj kłamliwie, czcij ojca i matkę, miłuj bliźniego swego" - a nie "Kreowanie masowych robót publicznych (...) w celu całkowitej eliminacji bezrobocia" (sic!)

  Bezrobocie to jest EFEKT zakazu pracy i zatrudniania bez uiszczenia horendalnej opłaty za pozwolenie na pracę i zatrudnianie !!!

  Roboty jest pod dostatkiem !!! Tylko niewielu stać na to, żeby płacić horendalne sumy za pozwolenie na pracę lub zatrudnianie.

  Rodacy - błagam - zacznijcie wreszcie myśleć SAMODZIELNIE.
  (a nie podskakiwać na ładne słowa i ładnie brzmiące hasełka, które prowadzą do ekonomicznej ruiny nas wszystkich)
 • @mnich zarazy 10:14:12
  > najsilniejsze gospodarczo kraje zaczynały od

  Jaśniej proszę - jakie to ma przełożenie do tego o czym pisze Pan Opara - i do tego na co rozpaczliwie zwracam uwagę swoich naiwnych rodaków?
 • Wolny Rynek !!!
  1. ROBOTY PUBLICZNE.
  Jeżeli zostaną zrealizowane założenia z punktu 7, to nie będzie potrzeby realizacji punktu 8.

  Punkt 8 to NIESTETY typowy keynesizm-interwencjonizm. Jest to złudzenie, że roboty publiczne są efektywne.

  Państwo powinno składać zamówienia poprzez przetargi u prywatnych firm na tworzenie infrastruktury. To PRYWATNE firmy powinny to robić !!!

  Najgorszymi pracownikami w PRL byli więźniowie i żołnierze. Nikt pracujący z przymusu nie będzie efektywny !!!


  2. DARMOWE DZIAŁKI.
  Naród, społeczeństwo to pewna CIĄGŁOŚĆ w czasie.
  - dlaczego ludzie akurat żyjący w tym roku mieliby dostać ziemię za darmo ?
  - kto będzie o tym decydował, komu jaką działkę damy ?
  - gdzie te działki miałyby się znajdować ? W bardzo atrakcyjnych miejscach, czy na ścianie wschodniej lub w pomorskich PGR-ach ?
  - kto i za jakie pieniądze (na czyj koszt) dostarczy media, kanalizację ?
  - kto zrobi drogi ?
  - kto zbuduje infrastrukturę społeczną ?
  - a co z ludźmi, którzy są biedni, a nie załapią się na darmową działkę ? Nagle staną się biedniejsi, niż ich sąsiedzi, którzy byli prawie na tym samym poziomie ? Jakie kryteria przydziału takich działek ?

  Ludzie muszą mieszkać tam, gdzie będzie dla nich praca, a nie gdzie dostaną działki.

  Natomiast na pewno należy zlikwidować bariery biurwokratyczne związane z budownictwem.

  3. ZUS.
  Proponuję CAŁKOWICIE zlikwidować obowiązek ubezpieczeniowy dla młodych ludzi, a dla starszych zapewnić emerytury socjalne, dla wszystkich JEDNAKOWE (np.system kanadyjski ?)

  W każdym razie docelowo system ubezpieczeń społecznych powinien PRZESTAĆ ISTNIEĆ !!!

  4. Wolny Rynek.
  Zamiast realizować różne skomplikowane i ryzykowne ekonomicznie pomysły, lepiej jest wprowadzić Wolny Rynek:
  - znieść wszelkie koncesje
  - znieść ograniczenia importu
  - zapewnić swobodę transferu kapitału (przedsiębiorca pewny, że wywiezie pieniądze nie będzie się bał ich wwieźć)
  - zlikwidować Kodeks Pracy (najlepiej wraz ze związkowcami)
  - znieść ochronę kobiet na rynku pracy (pracodawcy przestaną się bać je zatrudniać)
  - zlikwidować zasiłki dla bezrobotnych (wtedy nie trzeba będzie robót publicznych)
  - wprowadzić pieniądz oparty o złoto (lub o jakąkolwiek formę uniemożliwiającą dodruk)


  5. WYBORY BEZPOŚREDNIE.
  Ale najważniejsze:
  rozwalić układy polityczno-urzędniczo-prawniczo-mafijne na poziomie centralnym wojewódzkim i lokalnym poprzez WYBORY BEZPOŚREDNIE na stanowiska:
  - komendantów policji
  - szefów sądów, prokuratur, CBA, CBŚ, WSI
  - prezesa NIK
  itp.

  6. ENERGIA.

  Energia w ZASTRASZAJĄCYM tempie TANIEJE !!!
  Jeżeli porówna się ceny po uwzględnieniu inflacji i bez PODATKÓW i AKCYZ dla ropy, prądu itp., to ceny energii bardzo staniały.

  Ale państwo nakłada ogromne podatki i dlatego ceny rosną (nominalnie, bo realnie i tak spadają).

  Lepszym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie z okładania energii akcyzą i podatkami, co pozwoliłoby na rozwój produkcji w Polsce, co z kolei zwiększyłoby zatrudnienie i zarobki. Tak więc nastąpiłby transfer:
  - zamiast do budżetu, pieniądze trafiałyby do firm, a stamtąd do pracowników. Oczywiście właściciele firm by na tym zarabiali.

  No i BARDZO DOBRZE !!!
 • Freedom
  Zgadzam się, bez uczciwych, chcących pracować dla wspólnego dobra Polaków u władzy nic się nie da zrobić.

  Poco są potrzebne roboty publiczne? Po to by ci co klepią biedę, mogli mieć na chleb.

  Bezrobocie jest efektem zakazu pracy? Nie do końca, często jest wynikiem wrogich działań obcych koncernów.

  Państwo nic nie tworzy? A może tworzy podstawy pod rozwój? Proszę zainteresować się, jak władcy ściągali osadników, jak zmuszali obcych kupców chcących przejechać do składu ich towarów. A jak taka Anglia w epoce kolonialnej wspierała własny przemysł włókienniczy?

  Może to i elementy socjalizmu, ale to działa i przynosi wymierne skutki.
 • @Freedom 10:16:42
  Freedom
  I tu jest problem, z mysleniem u naszysch rodakow nie jest najlepiej.
  Popieram to co napisałes tylko ilu jest takich jak my.
  Chyba trzeba zaprezętowac program libertarian zeby w koncu ci pragnacy bata - panstwa ze zlodziejskimi rzadami moze trochę właczyli samodzielne myslenie a nie wiare w gornolotne hasełka.
 • Praca...
  Już za kilka lat musiałoby pracować 10-20% ludności. Żyjemy w XXI wieku i już teraz wiele miejsc pracy zajęły maszyny. Ten trend będzie postępował i bezrobocie jest nieuniknione. Już dziś domy można budować metodą drukowania 3D (taniej, szybciej, mniej odpadów - jeden człowiek stawia dom do stanu surowego w 24h!), już dziś można całkowicie zmechanizować rolnictwo. Już dziś można zrobić zakupy nie wychodząc z domu. Ludzi do pracy będzie potrzebnych coraz mniej i mniej. Ludzie potrzebni będą najdłużej w transporcie i usługach, ale i tu w końcu wejdą maszyny. Wymiana technologiczna pokoleń nie trwa jak za kapitalizmu, czy komunizmu 20 lat, teraz to niecałe 5 lat. Ktoś studiujący dziś, kiedy będzie kończył studia będzie miał już przestarzałą wiedzę. Póki będzie system monetarny i praca, będzie niewolnictwo.
 • @mnich zarazy 10:39:13
  Dawniej krolowie chcąc sciągnąc osadnikow nie dreczyli ich na dzien dobry podatkami, dali wolnosc wyznania, religii i wszelkie mozliwe zachety do rozwoju gospodarzcego działania. I nikt nikogo nie zmuszał do robót publicznych, działal wolny rynek. Tak w uporoszceniu bo nie zamierzam dalej rozwijac tego tematu.
 • Xedos
  Oki. a kto będzie to kupował jak ludzie nie będą pracowali?
 • @mnich zarazy 10:39:13
  cytat:

  "Może to i elementy socjalizmu, ale to działa i przynosi wymierne skutki"

  dramat ...
 • @mnich zarazy 10:39:13 - - - - WAŻNE - - - -
  > Państwo nic nie tworzy? A może tworzy podstawy pod rozwój?

  Nie. Wszystko tworzą ludzie.
  Państwo to coś abstrakcyjnego - za wszystkim stoją żywi ludzie.

  Jeśli mówisz, że państwo coś tworzy lub daje - to faktycznie masz na myśli, że ktoś (polityk, urzędnik) najpierw zabiera nam coś (bogactwo) przymusem (podatki) - następnie wypłaca sobie pensję (przywłaszcza sobie część tego co nam zabrał dla siebie) - następnie zleca to coś co niby tworzy najczęściej swoim znajomym (albo znajomym znajomym, którzy niekoniecznie są najlepszymi fachowcami) płacąc im bardzo hojnie (nie swoje pieniądze się bardzo łatwo i lekko wydaje) bo po pierwsze, chce dla swoich znajomych jak najlepiej, po drugie zawsze się można umówić, że cena będzie tak hojna, że starczy i dla wykonawcy - i dla samego urzędnika cosik skapnie jeszcze.

  Wszystko tworzą ludzie. Państwo występuje w tym procesie tylko jako pasożyt, dodatkowy koszt i sabotażysta (podejmując decyzje w najlepszym wypadku niekompetentne i nieodpowiedzialne - a w najgorszym skalkulowane na zwykłe wyłudzenie pieniędzy publicznych)

  Państwo tylko zabiera i marnotrawi - bo państwo to też ludzie, urzędnicy - tylko zamiast tworzyć bogactwo razem z nami, żeby było go więcej dla wszystkich - oni sie zajmują CWANIAKOWANIEM najkrócej mówiąc - czyli wymyslaniem pretekstów żeby żyć na nasz koszt.
 • No to dorzucę swoje (szczegółowe) propozycje sprzed lat, ale wciąż aktualne.
  Na najbliższym posiedzeniu Sejmu należy uchwalić tylko jedną ustawę ale taką, która będzie nadrzędna nad wszystkimi przepisami (nawet nad Konstytucją RP) a w swojej treści zawierać będzie wytyczne i zasady funkcjonowania państwa i gospodarki i to nie tylko ogólne ale także szczegółowe. Po jej uchwaleniu, wszelkie działania i decyzje urzędników i pracowników państwowych, orzeczenia sądów, prokuratur, urzędów skarbowych i innych instytucji oraz interpretacja wszelkich przepisów, będą musiały być przede wszystkim zgodne właśnie z tą ustawą a w drugiej kolejności z dotychczas obowiązującym prawem. Dzięki takiemu podejściu unikniemy chaosu prawnego i zyskamy czas na sukcesywną zmianę całego prawodawstwa. W proponowanej ustawie należy uregulować najpierw najpilniejsze sprawy społeczne i gospodarcze. Są to:

  - opieka zdrowotna i opieka społeczna

  - emerytury i renty

  - prawo pracy

  - rolnictwo
  - przestępczość gospodarcza i kryminalna
  - przepisy podatkowe
  - funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji państwowych i prywatnych
  - reforma finansów państwa


  Wśród szczegółowych zapisów tejże ustawy muszą znaleźć się m.in. takie zapisy jak:
  - natychmiastowa likwidacja zadłużenia wszystkich placówek służby zdrowia
  - zapewnienie bezpłatnej i pełnej opieki lekarskiej (łącznie z lekami, aparaturą i wyżywieniem) wszystkim potrzebującym
  - zrównanie, pod względem prawnym, prawa do wynagrodzenia za pracę z prawem własności (kto był taki "mądry" i wymyślił, że ukraść komuś np. samochód to przestępstwo a niezapłacenie pracownikom lub innej firmie i kupienie sobie tego samochodu, jest zgodną z prawem działalnością gospodarczą??? )
  - kolejność rozliczeń finansowych we wszystkich zakładach pracy (bez względu na formę działalności), także będących w stanie upadłości: najpierw wypłaty dla pracowników produkcyjnych i najniżej zarabiających, następnie wypłaty dla pracowników niższego szczebla, spłata zadłużenia wobec osób fizycznych, bieżące opłaty, spłata innych zaległości, wynagrodzenia kadry kierowniczej, wynagrodzenie (zysk) właściciela
  - dokładne rozliczenie kadry kierowniczej i zarządzającej (także menadżerów oraz członków zarządów i rad nadzorczych) oraz urzędników z wypełnienia swoich obowiązków - w przypadku nieefektywnego działania przysługuje im tylko najniższe wynagrodzenie, pozostałą część swoich poborów, licząc od początku zatrudnienia na danym stanowisku, muszą zwrócić (dotychczasowe wynagradzanie ludzi, którzy byli przyjmowani do pracy po to aby ratować lub poprawiać sytuację firmy a narobili bałaganu lub doprowadzili do strat, było i jest niezgodne z prawem)
  - zakaz zajmowania więcej niż jednego etatu państwowego (także jednoczesnego prowadzenia i korzystania z innej działalności zarobkowej)
  - ustalenie cen minimalnych na produkty rolnicze powyżej granicy opłacalności przy jednoczesnym uregulowaniu i obniżeniu narzutów stosowanych przez kolejnych pośredników
  - natychmiastowa zapłata dla rolników za ich produkty - w przypadku nadużyć w skupie przez podmioty pośrednie, budżet państwa spłaca zaległości rolnikom a pieniądze odzyskuje od nieuczciwych pośredników na drodze prawnej
  - ustalenie standardów jakościowych podstawowych produktów żywnościowych i obniżenie cen produktów żywnościowych proporcjonalnie do ilości sztucznie dodawanej wody i innych wypełniaczy
  - zakaz wprowadzania przez producentów żywności ukrytych podwyżek cen za pomocą manipulacji gramaturą produktów
  - minimalny poziom emerytur, rent i zasiłków nie może być niższy od minimalnych kosztów egzystencji (nie można porównywać wysokości cen lub opłat do europejskich wtedy gdy chce się robić podwyżki a zapominać o poziomie wynagrodzeń w Europie gdy mówi się o wynagrodzeniach w Polsce)
  - natychmiastowa weryfikacja sędziów i prokuratorów pod kątem wydawanych przez nich, od początku ich kariery zawodowej, wyroków i decyzji
  - nakazanie urzędom skarbowym, policji, prokuraturze i sądom zajęcie się przestępstwami i podejrzeniami o popełnienie przestępstwa " od góry ", czyli od przestępstw największych co do wartości strat, od mogących ulec przedawnieniu, od najbogatszych ludzi, od najwyższych urzędników
  - rozpatrywanie danej sprawy sądowej ma być ciągłe aż do wydania wyroku (minimalne przerwy kilkudniowe ze względów proceduralnych) - udowodnienie części przestępstw też skutkuje wydaniem wyroku a przestępca będzie dalej sądzony w trakcie odbywania kary
  - wydzielenie jednego lub kilku szpitali, w których będą przebywać, pod specjalnym nadzorem porównywalnym z aresztem i będą poddawani badaniom lub leczeniu, podejrzani o przestępstwa
  - podawanie do publicznej wiadomości pełnych danych osobowych przestępców (łącznie z adresem zamieszkania)
  - natychmiastowy przegląd i korekta przepisów prawa karnego pod kątem zmiany nazewnictwa i kwalifikacji czynów przestępczych (m.in. kradzież nie może być kwalifikowana jako "czasowa pożyczka" a pobicie - niejednokrotnie jest usiłowaniem zabójstwa)
  - pokazywanie w mediach wizerunków osób zatrzymywanych przez policję
  - pokazywanie wizerunków i danych osobowych sprawców wykroczeń i przestępstw o charakterze chuligańskim (także tych niepełnoletnich i też w przypadkach o tzw. znikomej szkodliwości czynu, złodziejstwa, bójek i napadów)
  - pobieranie odcisków palców także od podejrzanych o wykroczenia chuligańskie i złodziejstwo
  - przyjęcie generalnej zasady, że najniższą karą, która zawsze musi być nałożona po udowodnieniu udziału w wykroczeniach o charakterze chuligańskim, bandyckim lub złodziejstwie, jest umieszczenie w rejestrze policyjnym wszystkich danych łącznie z odciskami palców, podanie do publicznej wiadomości danych osobowych łącznie z adresem zamieszkania i opublikowanie wizerunku sprawcy
  - osoba zamieszana w przestępstwo gospodarcze lub kryminalne traci prawo do ochrony danych osobowych (ale ma jednocześnie prawo do publicznego przedstawienia swego stanowiska wobec zarzutów!)
  - wyczyny chuligańskie w szkołach wobec nauczycieli oraz innych uczniów są tak samo karane jak inne wykroczenia
  - podejrzenie o popełnienie przestępstwa wiążącego się z korzyściami majątkowymi, skutkuje natychmiastowym zablokowaniem całego majątku i zasobów finansowych osoby podejrzanej, jego najbliższej rodziny oraz osób z którymi mieszka i wyznaczeniem kuratora, który będzie, bez przerywania bieżącej działalności firmy, nadzorował i odpowiadał za ewentualne ruchy finansowe osób podejrzanych - kurator ma nie dopuścić do ukrycia majątku i wyprowadzania pieniędzy
  - pieniądze na ewentualną kaucję ustanowioną przez sąd muszą być udokumentowane ze względu na legalność pochodzenia, osoba wpłacająca kaucję musi wykazać, że legalnie je zarobiła, a jej dane osobowe zostaną opublikowane (prawdopodobnie okaże się, że mamy zorganizowaną grupę ludzi "poza wszelkim podejrzeniem", którzy etatowo poręczają za przestępców)
  - ustalenie listy przestępstw ściganych z urzędu m.in. napady, pobicia, wyłudzenia (oszust, który oszukał kilka osób albo kilkaset lub więcej na małe kwoty, ma też być ścigany z urzędu aż do uzyskania pełnego zadośćuczynienia dla wszystkich poszkodowanych)
  - osoby, które swoją świadomą działalnością (bez względu na formę działalności gospodarczej) uczyniły szkody innym ludziom muszą odpowiadać także własnym majątkiem oraz muszą zrekompensować im wszelkie straty: Dlaczego ludzie pokrzywdzeni popadają w nędzę, w depresję, ulegają rozbiciu rodziny, tracony jest dorobek nieraz całego życia, popełniane są samobójstwa a oszuści i przestępcy, którzy to spowodowali opływają w dostatki i wygodnie żyją nie przejmując się niczym?
  - jak długo trwają skutki przestępstwa, co najmniej tak długo nie mogą te przestępstwa ulec przedawnieniu
  - wprowadzenie odpowiedzialności finansowej pracowników urzędów skarbowych za błędne decyzje lub błędne interpretacje przepisów
  - wszystkie odpowiedzi na pytania klientów urzędów skarbowych obligatoryjnie muszą być wydawane w formie pisemnej wraz z podpisem urzędnika , który jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za interpretację danego przepisu lub sytuacji
  - jako koszt uzyskania przychodu mają być uznawane wszystkie rzeczywiste koszty i to bez względu na formę ich udokumentowania (także pisemne oświadczenia podatnika)
  - odejście od amortyzacji przede wszystkim w małych firmach po to, by można było inwestować z przychodu a nie tylko z zysku
  - opodatkowaniu mają podlegać realne przychody a nie niezapłacone faktury (istotna jest data wpłynięcia środków finansowych - można przy tym samemu decydować czy te środki będą zaliczane do bieżącego miesiąca, czy do następnego)


  - sukcesywna weryfikacja wszystkich nieprawidłowych działań administracji państwowej od ostatnich aż do roku 1989 ( także tych zgodnych z obowiązującym w danym okresie prawem), które uczyniły szkody Polsce lub poszczególnym jej obywatelom, mająca na celu stworzenie i opublikowanie listy wszystkich osób zamieszanych w różne przekręty, odebranie tym osobom wszystkich korzyści jakie nieuczciwie uzyskali, pozbawienie tych osób prawa zajmowania jakichkolwiek funkcji w państwie (dopiero po zakończeniu takiej weryfikacji można by decydować kto może nas reprezentować nie tylko w polskim, ale i europejskim parlamencie).
  http://normalny.nowyekran.pl/post/9346,odpowiedzialnosc-za-slowa

  A ogólnie, to kierunek zaproponowany przez Pana Oparę jest słuszny.
  Na razie, tak na pierwszy rzut oka, mam wątpliwość tylko do tego:

  "- eliminacja zwolnień podatkowych (inwestycyjnych) - dla dużych firm.
  - podatek obrotowy dla firm o dużych obrotach - (Banki, Sieci Handlowe)"

  Należałoby uściślić, że eliminować zwolnienie podatkowe (inwestycyjne) można (i trzeba) tam, gdzie bieżące koszty uzyskania przychodu są dużo niższe niż podawane oficjalnie (choćby "słynne" kapsle droższe od całego napoju, ale "kupowane" i sprowadzane z zagranicy od spółki matki). Chodzi o to, by nie zablokować koniecznych inwestycji, które są zdecydowanie "kosztochłonne" a ich pomysłodawcami są np. ludzie nie dysponujący pełnym kapitałem - bez odpisu nie byliby w stanie spłacić kredytów inwestycyjnych.

  Natomiast w zdaniu:
  "- podatek dochodowy (liniowy) dla firm rodzinnych i o niskich obrotach"

  trzeba uważać, by spójnik "i" nie pełnił funkcji:
  "i inne rośliny ...", "lub czasopisma ..."

  Dlatego proponowałbym wersję:
  podatek dochodowy (liniowy) dla firm rodzinnych o niskich obrotach - W przeciwnym razie firma "rodzinna", która przez ostatnie kilkanaście lat "informatyzowała i komputeryzowała" nam ZUS oraz większość innych wielkich instytucji państwowych, nadal będzie to robić! :)
 • @Xedos 10:52:58
  Na Miłość Boską !!!

  > już teraz wiele miejsc pracy zajęły maszyny. Ten trend będzie
  > postępował i bezrobocie jest nieuniknione.

  To jest największy dramat - że ludzie wierzą właśnie w powyższy ABSURD, że tak naprawdę myślą.

  To, że potrzeba coraz mniej ludzkiej pracy, żeby wyprodukować jakieś dobra - to jest istota postępu technologicznego - i to jest DOBRE, na Miłośc Boską !

  Na tym polega rozwój, wzrost gospodarczy, wzrost dostatku i poziomu zycia. Bez tego do dzisiaj wszyscy byśmy harowali 7 dni w tygodniu tylko po to żeby móc się wyżywić i mieć gdzie mieszkać!!!

  Nie byłoby nic innego, samochodów, kina, restauracji, książek, edukacji, rozwiniętej medycyny - NIC BY NIE BYŁO - bo wszyscy musielibyśmy pracować przy zaspokojeniu podstawowych potrzeb (żywności i mieszkania)

  Kochani - BŁAGAM WAS - jeśli tego nie zrozumiemy - to koniec z nami.

  Roboty jest pod dostatkiem - tylko ludzie nie mogą pracować - bo nie stać ich na wykupienie POZWOLENIE NA PRACĘ lub zatrudnianie - które jst konieczne, żeby legalnie móc pracować w tym chorym państwie !
 • 1normalnyczlowiek
  Popieram.

  Pozdrawiam
 • w "podstawowe zasady sprawnego funkcjonowania spółki "
  brak możliwości zaciągania kredytu z powodu sprostania konkurencji.

  Tak podobno rozłożono ZSRR.
 • "Pożyczają, podejmują zobowiązania bez możliwości spłaty długów "
  pytanie tylko, czy tak robią z rozpusty, czy dlatego, że mają nóż na gardle?
  czy lepiej pożyczyć dziś i przeżyć do jutra, czy umrzeć już dziś z powodu oddania się tą pożyczką w niewolę?
 • "Wprowadzenie ”kart kredytowych” dla "
  to chyba jakieś naganianie klientów zagraniczym instytucjom obsługującym system kart.
 • "system OFE to jeden wielki przekręt finansowy"
  tak, od lat wykrzykuję, że to największy przekręt w dziejach III RP, większy niż złodziejska prywatyzacja.

  Jądrem tego przekrętu nie jest OFE, tylko zasada, że każdy sam sobie gromadzi kapitał.

  Jakoś nikt nie proponuje, aby OC posiadaczy pojazdów polegało na tym, że każdy sobie gromadzi kapitał.

  Król jest nagi.
 • "likwidacja podatku dochodowego PIT a w jego miejsce – podatek konsumpcyjny,"
  to taki VAT bis ?
 • "eliminacja zwolnień podatkowych (inwestycyjnych) - dla dużych firm. "
  jak dużych ?

  bo dla małych oznaczałoby to koniec z innowacyjną gospodarką.
 • "podatek obrotowy dla firm o dużych obrotach - (Banki, Sieci Handlowe) "
  a franczyza to sieć ?
 • "podatek dochodowy (liniowy) dla firm rodzinnych i o niskich obrotach.?"
  czyli liniowy od dochodów osobistych dla firm, w których dochód to prawie cały przychód.

  dyrektor banku tu się mieści ?
 • ach, rozdawnictwo gruntu, można przyklasnąć, każdy powinien
  mieć prawo do skrawka ziemi,

  tyle, że może najpierw uwłaszczyć tych, co mieszkają lub mieszkali w publicznym zasobie mieszkaniowym, a są zmuszeni płacić czynsze komercyjne.

  Jednych uwłaszczono, za 5% lub 10%, innych się prześladuje i każe płacić 3% rocznie, albo i więcej.
 • chwalebne
  "zagwarantowanie i zapewnienie wszystkim obywatelom minimum egzystencji a więc i przede wszystkim pracy i mieszkania"

  ale młodzi wykształceni z wielkich miast się na to nie zgadzają, nie zgadzają się na nic, co obniży ich poziom rozpusty.
 • @Freedom 09:50:47
  no nie wiem,

  ja mam wrażenie, że sąsiedzi zabierają mi znacznie więcej, niż państwo.
 • @mnich zarazy 10:14:12
  "najsilniejsze gospodarczo kraje zaczynały od... ochrony swoich interesów, "

  tak, wojna o niepodległość USA, a potem wojna secesyjna, dowodem.
 • @Freedom 10:16:42
  wszyscy coś zabrali, skąd niby się wzięła własność gruntu,

  są grunty państwowe, i państwo nie musi ich ponownie zabierać, aby dać.
 • @Ultima Thule 10:32:01
  "Państwo powinno składać zamówienia poprzez przetargi u prywatnych firm na tworzenie infrastruktury. To PRYWATNE firmy powinny to robić !!!
  "

  aby się obłowić

  takie są zasady przetargów.
 • @Ultima Thule 10:32:01
  "Najgorszymi pracownikami w PRL byli więźniowie i żołnierze. Nikt pracujący z przymusu nie będzie efektywny !!!
  "

  nieprawda, najlepsze jakościowo maluchy były produkowane w pierwszych latach stanu wojennego, gdy pracowali przymuszeni do tego żołnierze.
 • @Ultima Thule 10:32:01
  działki do jakiegoś limitu metrażu powinny być darmowe i nieopodatkowane po wieczne czasy.
 • @Ultima Thule 10:32:01
  "docelowo system ubezpieczeń społecznych powinien PRZESTAĆ ISTNIEĆ !!!"

  a dla mniej zaradnych, kalek, głupców, darmowa eutanazja,
  a może płatna ?
 • @Ultima Thule 10:32:01
  "Wolny Rynek.
  - znieść ograniczenia importu"

  i przestrzegać praw "intelektualnej własności"

  i już nic się w tym kraju nie wyprodukuje.
 • @Ultima Thule 10:32:01
  "- zlikwidować zasiłki dla bezrobotnych (wtedy nie trzeba będzie robót publicznych)
  "

  sami wyzdychają.
 • @Freedom 11:06:54
  pozostaje Ci tylko życzyć, abyś oberwał perszingiem w łeb, to może zmienisz zdanie, do czego jest państwo, nawet za Mieszka to wiedzieli.

  z tym oberwaniem, to oczywiście żart.
 • @Freedom 09:50:47
  Państwo nie ma nic, Polacy mają niewiele, to kto ma z tego kokosy?
  A dobro wspólne, a historycznie kształtowany ciąg do tworzenia najwyższej formy organizacji narodu - państwa, postrzegany jako gwarant jego rozwoju i przede wszystkim trwania ... to co? Wydmuszka, nic nie znaczący wymysł "przygłupów". Zostawmy te liberalne madrości bo to ten kierunek myślenia doprowadził nas w dużej mierze do sytuacji w jakiej dzisiaj jesteśmy. Pozdrowienia.
 • @
  http://partenos.nowyekran.pl/post/56066,nie-ustapie#comment_411393
 • @Xedos 10:52:58
  jedne zawody znikają inne nowe się pojawiają ... zawsze będzie równowaga, gdy ktoś będzie chciał mieć zajęcie.
 • w trosce o obywatela
  biedny starszy pan, ciekawe czym zawinił .....

  http://www.youtube.com/watch?v=HwphRRcsgOY&feature=related
 • @Freedom 09:50:47
  A mnie się podoba. Nie jest tutaj wszystko sprecyzowane i wiele jeszcze do ustalenia ale kierunki są dobre. Jasne, że państwo niczego nie może dać ale państwo nie ma dawać a gwarantować - gwarantować przestrzegania prawa, które ma służyć obywatelom. To niezły szkic i powyższe zasady mogłyby stać się pewną ideą skupiającą wielu. Są do przyjęcia zarówno dla "leberała" jak i "socjal-demokraty".
 • @interesariusz 12:31:49
  na podstawie jakich przesłanek wyciągasz wniosek, że ktoś, kto jest głodny NIE PÓJDZIE PRACOWAĆ, tylko usiądzie i umrze z głodu ?

  Mógłbyś mi wyjaśnić ścieżkę przyczynowo-skutkową, która doprowadziła cię do takich DEBILNYCH wniosków ???
 • @mnich zarazy 10:03:15
  Pod Twoim wpisem nie było kłótni prawicy tylko wyjaśnianie z punktu widzenia liberalnego konserwatysty nieporozumień wynikających z niezrozumienia czym jest liberalny konserwatyzm. Liberalny konserwatyzm sytuuje się jak najbardziej na prawicy i to tej rzeczywistej.
 • @Freedom 10:16:42
  A jednak państwo może coś dać: gwarancję zdrowych podstaw prawnych. Oczywiście by tak się stało to państwo musimy stanowić my.
 • @interesariusz - hurtem na cały twój BEŁKOT
  1. PRZETARGI:
  dlaczego uważasz, że urzędnicy chcą się "obłowić" przy przetrargach, a nie będą chcieli się obłowić przy bezpośrednim prowadzeniu robót publicznych ???

  2. EFEKTYWNOŚĆ WIĘŹNIÓW i ŻOŁNIERZY.
  No tak !!! Masz racę !!! Jak mogłem się tak pomylić !!! Przecież od zawsze wiadomo, że najbardziej efektywnymi pracownikami są niewolnicy, a III Rzesza by wygrała wojnę, gdyby wszystkich swoich obywtaeli wsadziła do KL Auschwitz-Birkenau ...
  Czyli rozumiem, że jesteś za tym, aby w Polsce odtworzyć obozy koncentracyjne zwiększające wydajność pracy ?
  Czy ty jesteś UMYSŁOWO CHORY ?

  3. ZUS.
  Zauważ, że gdy zniknie ZUS państwu nie będzie zależało na euanazji. Teraz, gdy utrzymanie starych ludzi niesie za sobą koszty budżetowe, to państwo MA W TYM INTERES, aby MORDOWAĆ STARYCH LUDZI !!!

  Powiedz mi, czy podpisałbyś polisę ubezpieczeniową mówiącą, że jak umrzesz, to ja dostanę milion zł ?
  (ja bym opłacił składkę)

  4. IMPORT.
  Dlaczego uważasz, że "nic się nie wyprodukuje", jak będzie otwarty import ?
  Wręcz przeciwnie !!! Gdy będzie import, to będziemy tanio kupować ze świata, a zaoszczędzone środki/zasoby wykorzystamy BARDZIEJ EFEKTYWNIE !!!
  Produkcja WZROŚNIE i będziemy BARDZIEJ KONKURENCYJNI na świecie !!!

  5. ZASIŁKI.
  Czy uważasz, że jak człowiek jest głodny, to zamiast pracować na jedzenie, to usiądzie i umrze z głodu ?
  Taka jest twoja wizja stanu umysłowego człowieka ?

  A może to raczej stan twojego chorego umysłu podpowiada ci takie bzdury ?
 • @Ultima Thule 14:19:28
  bo nikt mu nie da pracy, z której mógłby wyżyć,

  no chyba że się znajdzie altruista komunista.
 • @Ultima Thule 15:34:46 naucz się czytać ze zrozumienem
  .
 • @interesariusz 15:38:30
  nikt nie musi nic "dawać" !!!

  praca jest !!!! Tak długo, jak długo istnieją NIEZASPOKOJONE POTRZEBY LUDZKIE !!!!

  A potrzeby ludzkie są NIESKOŃCZONE ...

  Tylko, że rozleniwiona hołota z dyplomami KRETYŃSKICH i DEBILNYCH kursów zwanych dla niepoznaki "studiami" nie wyobraża sobie, że miałaby pracować np. fizycznie jako ogrodnicy, sprzątaczki, kucharki, mechanicy, budowlańcy itp. itd ...

  To niech ZDYCHAJĄ Z GŁODU ...
 • Państwo to my!
  Artykuł Pana Ryszarda Opary jest propozycją zmian a zmiana jest potrzebna. Dobrze że odnosi sie do tematyki poruszanej na portalu NE także przez innych - to jest wstęp do budowania wspólnego programu.
  Program taki powstaje i powstanie. W tym cala nadzieja.

  Należy zacząć zmieniać myślenie - z ekspresji pretensji do państwa, kztaltowanego przez okupanta lub zarzadzanego przez ludzi uwiklanych w niejasne zobowiazania - na myślenie w którym PANSTWO TO MY, nasza wola i nasza odpowiedzialniość.

  Trudno jest zmienić to myślenie nam Polakom, bo mamy przewage niekorzystnych doświadczen historycznych począwszy od I rozbioru.
  Ale jednak kwestia zmiany tego myślenia jest podstawa jakiejkolowiek zmiany. Koncentracja na negatywnych doświadczeniach i ekspresja żalu nic nie zmieni. Potrzebna jest twórczość , wiedza, jednomyślność, działanie polityczne, prawne, finansowe i ekonomiczne. Potrzebne jest przelamanie lub ograniczenie swojego "ego" (egoizmu intelektualnego i zachłanności intelektualnej), które utrudnia stworzenie wspólnego programu i powstanie jednomyślności wewnątrz ruchu.

  Dlatego apeluję o ograniczenie negatywizmu poznawczego i dysfunkcji motywacyjnej - i o konstruktywną, merytoryczną dyskusję, która będzie tworzyć ruch i go wzbogacać wiedzą - a nie go deprecjonować i tlamsić w zarodku.

  Od powodzenia pozytywnych, strań zależy nasza przyszlość! Żyjemy w ciekawych czasach - wiele zależy od nas wlasnie!
 • @koolart 14:16:30
  "Są do przyjęcia zarówno dla "leberała" jak i "socjal-demokraty"."
  Szczerze wątpię. Liberałowie zrobią absolutnie wszystko, żeby to nie wypaliło. Nie dość, że biznes słaby, to misterna konstrukcja się sypie w razie powodzenia..
  Musisz przyjąć na klatę smutną prawdę, ze jeśli Ci się to podoba to jesteś lewakiem, a być może nawet francuzem. W każdym razie tak właśnie zostaniesz obszczekany..
 • @Ultima Thule 10:32:01
  Najgorszymi pracownikami w PRL byli więźniowie i żołnierze. Nikt pracujący z przymusu nie będzie efektywny !!!

  Były takie badania? Bo to interesujące.
 • @Jacek Rossakiewicz 16:47:57
  Aby napisać coś pozytywnego trzeba najpierw spaść z drzewa. To może sprawić tylko wiatr historii. On idzie!.
 • @Xedos 10:52:58
  Ktoś studiujący dziś, kiedy będzie kończył studia będzie miał już przestarzałą wiedzę.

  A to co za odkrycie?
  Przecież zawsze tak było. Gdyby było inaczej to by nie było postepu naukowego i technicznego.
 • @1normalnyczlowiek 11:16:48
  Nic chyba nowego.
  Jak znam życie, to ten proces ciagle trwa. Ta jedna ustawa ma podrozdziały tysiecy ustaw i jak widac świat sie rozwija, bo ciagle ich liczba rośnie.
  Życze szcześcia w czekaniu na koniec legislacji:)
 • RO
  Wszystko elegancko, ale ciężko znowu przyjmować na wiarę. Równie dobrze mógłbym uwierzyć Ultimie, że mnie w końcu rynek piknie wyreguluje. No może nie równie dobrze, aż taki kiep nie jestem..

  Dość łatwo uzasadnić i podliczyć pkt jak np z tymi kartami. OK
  Ale z tymi NFI ziemiańskimi to może wyjść jak ostatnio. Ostrożnie powiem - raczej kiepsko.
  Roboty, roboty, infrastruktura..Pan wie ile to wifilkosten? Mam dla Pana kiepską wiadomość. Za obligacje Pan nawet obwodnicy Wawie nie pociągnie. Rzecz w tym, że gdyby zdarzył się cud i obudził sie Pan jutro premierem, wstał, wrzucił coś na ruszt i ogłosił ten plan urbi und orbi, to ratingi do południa by Panu poleciały z tuskowego AAA++++++++++, do ZZZZZ-----------------------------------------------.
  Nawet gdyby Pan opylił, trochę tej makulatury to na procent 235633% - drogo! Proszę spojrzeć na Węgry, aby zobaczyć co mam na myśli, a ich koncepcje, ostatecznie nie okazały się tak śmiałe.
  Wie Pan, w preambułę dla gawiedzi to mozna wpisac absolutnie wszystko, ale jak się zaczynają ineresa dużych chłopców, to żarty się kończą i zaczynają rozbite nosy.
  Sporo wypadków byłoby w Pana otoczeniu, a i Pan sam mógłby nie ustrzec się gapiostwa.
  I jeszcze jedna uwaga. Poniekąd pisał obszerniej o tym normalnyczłowiek. Jeśli, poczynając od HQ, a na samorządowej kompani kończąc, nie zrobi Pan porządku. Najpierw, albo silnie zakasając rękawy, w trakcie, to Panu ten interes i tak rozkradną i rozłożą. Tak jak to się dzieje teraz i tak jak Gierkowi i pewnie wielu innym pomysłowym chłopakom...
 • @koolart 14:24:45
  To są dwie prawice? Rzeczywista i nierzeczywista?
  To jak patrzę na swoje rece to która jest rzeczywista albo nie rzeczywista?
  Mam jedna prawą ręke i jedną lewą zdaje się. A może jest jeszcze trzecia? Jakas nowa anatomia?
 • @Torin 17:21:42
  To co piszesz to dość oczywiste. Jednakże trzeba ustalic docelową konstrukcję, a póxniej dopiero poszukac strategii i narzędzi (albo narzedzi i strategii).
  To wszystko jest do zrobienia. Razem dojdziemy do tego "jak?".
 • @Ultima Thule 16:25:24
  "hołota z dyplomami KRETYŃSKICH i DEBILNYCH kursów zwanych dla niepoznaki "studiami" nie wyobraża sobie, że miałaby pracować np. fizycznie jako ogrodnicy, sprzątaczki, kucharki, mechanicy, budowlańcy

  To niech ZDYCHAJĄ Z GŁODU ..."

  właśnie zdychają

  a Ty ile płacisz swojej sprzątaczce ?
 • @autor
  Przepraszam, ale tekst dla lemmingów i pożytecznych idiotów.

  1. Opisane przez Pana na początku atrybuty Państwa doskonale wpisują się w marksistowsko-leninowską koncepcję państwa totalitarnego. Lenin był bardziej oględny w słowach, bo nie proponował wypłacania dywidendy - "w zależności i w proporcji do wysokości akcjonariatu", tylko - "od każdego według jego zdolności, każdemu według potrzeb".

  Pytanie - kto i jaką wysokością akcjonariatu przedsiębiorstwa o nazwie "Polska" dzisiaj dysponuje? Pan "największy płatnik", czy może nastąpiła już zmiana warty?

  2. Cytat - "kontrola nad całym majątkiem spółki (czytaj - nad majątkiem Państwa)".

  Pytania:

  a. Co wchodzi w majątek Państwa?

  Czy mój dom i działka?
  Czy może lokaty które zrobiłem w banku?
  Czy może coś jeszcze innego, co do Państwa nie należy?

  Kontynując to pytanie.

  a. Czy nowi kontrolerzy będą lepsi od obecnych?
  b. Czy własność samorządów to własność Państwa, czy nie?
  c. Kto będzie kontrolował kontrolerów? Kto będzie kontrolował kontrolerów kontrolujących kontrolerów? I tak "da capo al fine"?
  d. Czy już wiadomo kto będzie najważniejszym kontrolerem?

  3. Cytat - "każdego ministra finansów czy też prywatyzacji można, bez większych obaw o pomyłkę czy niesprawiedliwość – potraktować tak samo- więzieniem".

  Nie darzę sympatią ministrów finansów, ale...

  Na szczęście Polska należy do kręgu kultury łacińskiej, a nie turańskiej i (mocno nadszczerbiana, ale jednak) w polskim prawie obowiązuje zasada domniemania niewinności.

  Jednak. Jak widać jest Pan dobrze poinformowany. Zatem proste pytanie - dlaczego nie złoży Pan zawiadomienia do prokuratury?

  Na marginesie - nawet na tym portaliku są (także wśród tych którzy Panu kadzą) bloggerzy, dla których prywatny biznes to złodziejstwo.

  4. Cytat - "ministrowie finansów zajmują się zwykłymi fałszerstwami. Drukiem pieniędzy bez pokrycia".

  a. Nie podpada to pod termin - "fałszerstwo".
  b. Co znaczy określenie "bez pokrycia". Pokryć to może ogier klacz.

  WRACAJĄC DO MERITUM - czyli do proponowanych rozwiązań

  1. "Nacjonalizacja banków komercyjnych" - przećwiczyliśmy to w PRL-u. Wysycha źródełko i chciałoby się wrócić do starych dobrych czasów?

  2. "Bezodsetkowe kredyty" - dla kogo? I kto za nie zapłaci - liczy Pan, że ja? Bo Pan Rossakiewicz na pewno nie. Proponowałem mu już, żeby złożył u mnie trochę kasy na "bezodsetkowy procent", ale jakoś milczy.

  3. "Banki Komercyjne bez możliwości emisji pieniądza elektronicznego". A co ma za znaczenie ma forma pieniądza?

  4. "Przyznanie pełnego statutu banków SKOK-om". Czemu chce Pan robić SKOKOM na złość? SKOK-i walczą o nieprzyznawanie im tego statusu. Zamiast im robić na siłę dobrze, może zrobić dobrze jednemu z posłów. A nuż się chłopina ucieszy?

  5. "Kreowanie masowych robót publicznych" - Ponieważ stadiony już zbudowane proponowałbym budowę piramid.

  SORRY, ale dalej nie chce mi się już dalej tego czytać i komentować.

  Wielkiego biznesu z tego nie będzie. Poparcie nikandera et consortes, to jakby za mało.

  A i pomysły jakby nie te.
 • @radosław1 17:41:48
  Takiego komfortu aby wiedzieć jak będzie wyglądała ta "docelowa konstrukcja" nigdy nie będziemy mieli. Proponowałbym stosowaną przez informatyków metodologię "prototypowania w cyklu spiralnym". Tu są początki http://nikander.nowyekran.pl/post/56136,szanse-wyborcze-konstruktywnych

  Pozdrawiam
 • @autor
  Chociaż uczciwie powiem, bo doczytałem do końca, że ze dwa pomysły mają sens.

  Niestety - podejrzewam, że puszczone tylko "pod publiczkę".
 • @mnich zarazy 10:03:15
  Jaka z Ciebie prawica?

  Chyba od wale.. ko..a
 • @Freedom 10:16:42
  Freedom

  Pozdrawiam

  Masz coraz sensowniejsze komentarze.

  PS. Wiem, że masz gdzieś moje pozdrowienia :-)
  Ale zawsze.
 • @Ultima Thule 10:32:01
  Cyt. - "zlikwidować Kodeks Pracy (najlepiej wraz ze związkowcami)".

  Aż tak daleko bym się nie posunął. Wystarczy wysłać na "białe niedźwiedzie".

  :-)
 • @Ultima Thule 11:01:36
  cytat:

  "Może to i elementy socjalizmu, ale to działa i przynosi wymierne skutki"

  dramat ...
  -------------------
  Bucha ha ha

  To nie dramat - to koszmar.
 • @1normalnyczlowiek 11:16:48
  Zbyt długie i bez odstępów między akapitami.

  Ale nawet po pobieżnym po przeskanowaniu wydaje się być baz sensu.
 • @Freedom 11:17:33
  Sorry.

  Kolejny komentarz i coraz bardziej mi się podoba.
  Ale wiara w to, że "ludzie zrozumieją" to raczej "głos wołającego na puszczy".

  Pozdrawiam
 • @interesariusz 12:27:06
  Oczami wyobraźni już widzę szweja pracującego przy taśmie.

  Legendy to nie z tych czaów.
 • @interesariusz 12:29:40
  Czyżbyś uważał, że system ubezpieczeń społecznych powinien ciągnąć kasę także od mniej zaradnych, kalek i głupców?

  Oni i tak mają nielekko.
 • @Ultima Thule 15:34:46
  Nie złośliw :-)))))))))
 • @Torin 17:03:05
  Ja jestem łagodnym liberałem i konserwatystą za razem więc tak naprawdę to rozum i serce mówi mi, że rację w 99% ma Ultima Thule. Tylko on mówi o pewnym ideale a przeciwnicy liberalizmu opierają się na pseudoliberalźmie, na wmówieniu, że to dziadowstwo, które nas otacza to jest liberalizm. Nie rozmawiają na tej samej płaszczyźnie i tak naprawdę nie spierają się o ten sam przedmiot. To czego obawia się Mnich przykładowo w dużej mierze krytykuje również Ultima. Tylko, że zakłamanie terminów jest straszliwe i trochę brak dobrej woli stron żeby to zrozumieć. Jeśli jednak autentycznie pragniemy zmian to tylko porozumienie, konsensus sprzyjający jednoczeniu we wspólnym froncie może dać jakieś rezultaty. Każde inne zachowanie będzie świadczyło o "egoiźmie intelektualnym" jak pięknie napisał p. Rosakiewicz albo o wrogich, agenturalnych zamiarach. Nie śmiem zarzucać trzeciej ewentualności - głupoty.
  Jeśli uda nam się wramach konsensusu jakieś skuteczne działanie to z czasem dla naszego własnego dobra akcenty muszą kierować się w stronę większego liberalizmu (ale podkreślam nie obyczajowego tylko polityczno-gospodarczego). Kierunek przeciwny to droga powrotna do świata z którego chcemy uciec.
 • @Freedom 09:50:47
  Popieram
 • @Jacek Rossakiewicz 16:47:57
  Wypada mi Pana pochwalić.

  Bełkot, ale jakby mniej niż w Pana postach.

  Mam tylko nadzieję, że to trend, a nie przypadkowa fluktuacja (patrz - słownik języka polskiego).
 • @nikander 17:08:02
  Zejdź w porę, bo siedzisz na gałęzi.
 • @nonscolar 18:31:46
  Widocznie Napoleon był turańczykiem i o tym nie wiedział. Jak i każdy inny wygrażający się bezsilnie na złodziei i oszustów. W zasadzie każda ofiara takiego zdarzenia jest turańczykiem, bo nie domniemuje niewinności. Ergo ofiara to ruska świnia, co było do udowodnienia.
  Sfrustrowani to tez ruskie świnie. No, ogólnie w zasadzie wszyscy, to ruskie świnie, oprócz mecenasów złodziei, prokuratorów i niezawisłych sądów i kilku lemingów.:p

  "Co wchodzi w majątek Państwa? "
  Ta, w sumie tez jestem ciekawy..To państwo ma jeszcze jakiś majątek, czy żeby mieć będzie musiało temu nonscolarowi zakosić chawirę na kwita?

  b,c i d jest również frapujące. Interesuje się tym od dawna i próbuje zainteresować innych. Natomiast oni przekonują mnie do coraz wspanialszych systemów typu master, a problemu zasadniczego nie ruszają, a wręcz twierdzą co niektórzy, ze to się samo coś tam..

  "prywatny biznes to złodziejstwo." Nie znam ani jednego biznesmena, który w naszych warunkach nie popełniałby co najmniej wykroczęń, a większość przestępstwa. Gdyby tego nie robili, przestaliby nimi być. To jest tak skonstruowane. Patrz wyżej i jest cenione jako przedsiębiorczość w trudnych warunkach.

  Pytanie "po powrocie do meritum 1" tez wydaje mi się interesujące..
 • @radosław1 17:26:02
  Szanowny pan Radosław niechaj się nie popisuje i jeśli nie jest mutantem jakowymś z pewnością ma rękę i prawą i lewą. Proszę więc nie rżnąć głupa :).
  Umownie dzielimy strony polityczne na prawicę i lewicę a to ze względu na przekonania stronników- rzecz to wiadoma. Nieco mniej oczywiste- szczególnie dla wykazujących brak dobrej woli albo skłonności do manipulacji innymi - jest, że przypisuje się prawicowość tym (partiom, politykom), którzy na takich nawet nie wyglądają. W pewnym skrócie mamy więc prawicę rzeczywistą i nierzeczywistą czyli innymi słowy: fałszywą, urojoną, np. PiS.
  Czy Panu kłóci się to z anatomią?
  Pozdrawiam
 • @koolart 19:03:40
  Bardzo ładnie wyjaśnione.
  Podoba mi się:)
 • @radosław1 Czyżbyś był z PO?
  Chyba wiesz dlaczego pytam, ale na wszelki wypadek wyjaśnię:
  Bolszewicy z PO mają taki zwyczaj (wszyscy!), że jak coś mówią, to albo nie mówią do końca, albo tak mówią, żeby nikt nie wiedział o co chodzi, by można było, w zależności od sytuacji, dowolnie interpretować - nawet zupełnie odwrotnie.

  Popatrz. Napisałeś:
  "Nic chyba nowego."
  ---> Nie wiadomo, czy chodzi o całość, czy jedno zdanie lub słowo ... A skoro nie nowe, to kto i co wcześniej proponował? Podaj, przedyskutujemy. :)

  "Jak znam życie, to ten proces ciagle trwa."
  ---> Jaki proces? Ten Kafki, obecnie w Polsce? Jeśli tak, to masz rację.

  "Ta jedna ustawa ma podrozdziały tysiecy ustaw ..."
  ---> Jaka ustawa, która ustawa? Bo jeśli ta jedna, którą zaproponowałem, to właśnie ona w takim kształcie w jakim proponuję, nie ma szans na rozbudowę w nieskończoność.
  Popatrz. Na przykład, w tej ustawie, w sprawie spisywania umów (także umów o pracę) tworzenia spółek ... zamiast opasłych tomów przepisów regulujących te tematy, funkcjonowałby przepis mówiący, że żadna umowa nie może w swej konsekwencji zakładać niekorzystnego rozwiązania dla którejkolwiek ze stron a kto dzięki stworzonej umowie osiągnął nieuprawnione korzyści, drugą stronę naraził na straty, to będzie ścigany z urzędu i będzie musiał w pełni pokryć utracone korzyści drugiej stronie i np. ponieść określoną karę. Gdyby tej treści przepis funkcjonował, to nie nie mielibyśmy ani nieuczciwych banków, które wstrzymują ostatnią transzę inwestorowi i przejmują za bezcen całą, prawie gotową inwestycję - nie mówiąc o pożyczających drobne kwoty a zabierających za chwilę całe mieszkania ludziom, nie byłoby nieuczciwych deweloperów, którzy zbierają wpłaty na domy, mieszkania (często oszczędności życia), udają, że rozpoczynają budowę osiedla a za chwilę znikają lub każą co rusz dopłacać ... Nie byłoby też tak, że duża firma łudzi małą, ale znaną firmę, obietnicami przyszłych zysków a po podpisaniu umowy spółki, podwyższa kapitał zakładowy o kwotę, która nigdy nawet się nie śniła tym drugim i automatycznie wygryza ze spółki tego mniejszego, pozbywając się w ten sposób konkurencji ... itp., itd. I nie trzeba powoływać się na setki paragrafów, oglądać ze wszystkich stron każdego słowa umowy, bo wystarczy wykazać przed sądem, kto działał ze złą wolą. Wystarczy założyć, że żaden normalny człowiek, o zdrowym umyśle nie działa przeciwko sobie i na swoją szkodę. A skoro mimo tego, komuś udało się za pomocą kruczków prawnych oszukać, wykorzystać - to w nowym systemie prawnym, już by tego zrobić nie mógł! ...
  Rozumiesz teraz?
 • @1normalnyczlowiek 19:16:07
  Rozumie "oburzenie" :)
  PO mi nie grozi.
  Zgadza się - chodziło mi własnie o wariotkowo ustawodawcze.
  Zarzucam Ci że idziesz podobna drogą. Z tym, ze Twoja ustawa by zawierałą wszystkie inne ale tez niepotrzebne.
  Chetnie bym przeczytał, ze zaczynasz od likwidacji wszelkich niepotrzebnych ustaw na początek.
  Wiesz przeciez doskonale, ze regulacji jest poprostu o setki za dużo. Regulacje ustawowe niczego nie wnoszą bo i tak organ sądowniczy sporne wnioski naciągnie tam gdzie ma interes - czyli poprze władzę. Umowy takie czy inne niczego nie zmienią w tym systemie.
  Cały system trzeba zaprogramowac od nowa. I własnie ciągle tutaj odbywaja sie dyskusje jak to zrobic.
  Twój glos jest tego przykładem.
  Nie lekceważę Twojego wysiłku. Z czasem dopracujemy sie tego "nowego" ale jeszcze troche to potrwa.
  Wydaje mi sie, ze czas liczony to nie miesiace nawet - to tygodnie.
  Życze powodzenia nam wszystkim.
 • @koolart 18:44:24
  bardzo dobra uwaga !!!

  JA mówię o tym, jak system POWINIEN DZIAŁAĆ, a oni mówią:
  "ale to co jest nie działa !!!"

  No, ale to, co jest to nie jest to, o czym ja mówię ...
 • @1normalnyczlowiek 19:16:07
  Ja zrozumiałem chyba i uważam, że masz rację tylko to nie jakaś specustawa powinna załatwiać a dobrze skonstruowane prawo. Prawo to powinno jednak uwzględnić też taki stan, że jeśli obie strony dogadują się na jakieś warunki dobrowolnie -nawet z pozorną (obserwując z boku) krzywdą którejś strony to nikt ( w tym państwo) nie ma prawa się w to wtrącać. Chcącemu nie dzieje się krzywda.
 • @radosław1 Bardzo mnie to cieszy ... :)
  "PO mi nie grozi"
  "Chetnie bym przeczytał, ze zaczynasz od likwidacji wszelkich niepotrzebnych ustaw na początek. "

  Już przeczytałeś, ale zapomniałeś ...
  Mój pierwszy komentarz tutaj
  http://Ryszard.Opara.nowyekran.pl/post/56097,rewolucja-finansowa-polska-podstawa-panstwa-obywatelskiego#comment_411263
  "... Na najbliższym posiedzeniu Sejmu należy uchwalić tylko jedną ustawę ale taką, która będzie nadrzędna nad wszystkimi przepisami (nawet nad Konstytucją RP) ..."

  Można by zacząć od likwidacji wszelkich ustaw, ale zapanowałby straszny chaos. Dlatego proponuję - to co zresztą napisałeś - likwidację wszelkich NIEPOTRZEBNYCH ustaw, dzięki na przykład takiej ustawie, którą przedstawiłem przed chwilą. Naprawa prawa polegałaby właśnie na tym, że przepisy prowadzące do niejednoznacznych rozwiązań, sprzecznych z nową ustawą "zasadniczą", byłyby likwidowane w pierwszej kolejności. Dzięki temu zachowana byłaby także ciągłość prawna działania prawa.

  Pozdrawiam :)
 • @radosław1 19:10:14
  Dzięki, pozdrawiam.
 • @Ultima Thule 19:36:30
  No właśnie!
  Pozdrawiam
 • @koolart
  "... tylko to nie jakaś specustawa powinna załatwiać a dobrze skonstruowane prawo ..."

  Tak. O to samo mi chodzi. Ta specustawa funkcjonowałaby tylko w okresie przejściowym, umożliwiając zachowanie ciągłości prawnej, przy jednoczesnym likwidowaniu wszelkich niespójności prawa - byłby to taki odkurzacz paragrafów :)
 • @1normalnyczlowiek 19:43:25
  OK.
  Pozdrawiam
 • @koolart
  "... jeśli obie strony dogadują się na jakieś warunki dobrowolnie -nawet z pozorną (obserwując z boku) krzywdą którejś strony to nikt ( w tym państwo) nie ma prawa się w to wtrącać."

  Ależ tak! Tylko że powinna ta ewentualna "krzywda" być opisana w umowie. Skoro pierwsze zdania umowy mówią o korzystnej współpracy obu stron, to nie może być tak, że po pewnym czasie się powie: Ale artykuł 10 paragraf 5 podpunkt 7 umowy, tak mówi, więc niestety do widzenia! Choćby w moim przykładzie z dużą i małą firmą - ten mały mógł nie wiedzieć , jakim sposobem można go wygryźć z nowej spółki, ale jeśli w umowie będzie zapisana ewentualność podniesienia kapitału spółki o dowolną wysokość z takimi a takimi konsekwencjami - także dla tego mniejszego - to nie ma sprawy!
  Podobnie jest z deweloperami, którzy pokazywali "wszystkie" papiery przyszłym mieszkańcom, ale "zapominali" poinformować, że grunt pod ich budynkami nie będzie do nich należał ... - a wiadomo, jakie są konsekwencje prawno/własnościowe w takiej sytuacji. A jak do tego okaże się, że grunt jest dużo więcej wart niż te mieszkania ...
 • @1normalnyczlowiek 19:57:03
  Tak, zgadzam się.
 • @1normalnyczlowiek 19:39:50
  Starasz się i tak trzymać. Nie mam nic przeciwko temu sposobowi myslenia jaki prezentujesz. Jesli sa niedomówienia to one niczego zasadniczo nie zmieniaja. Drobiazgi zawsze mozna sobie dopowiedziec i sie "dorozumieć".
  W praktyce i tak pojawi sie wiele problemów, które na goraco trzeba bedzie korygowac. Zasadnicze zmiany są jednak ok:)
  Sprawy (jak widac) posuwają sie w dobra strone na NE ):
 • Górnolotne hasła
  Trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto ... i tak bez końca. A wszystkie propozycje w stylu, co bym zrobił, gdybym miał władzę absolutną. Drodzy Państwo, nastolatki mogą sobie tak dywagować. Dorosły, dojrzały facet widzi co jest, co trzeba zrobić, co się uda zrobić (Polak dodatkowo widzi jak można sprytnie wykonać rzecz z pozoru niemożliwą) i działa. Dorosły człowiek wie, że nie zostanie ad-hoc dyktatorem, tylko pozostanie tam gdzie jest i w takim środowisku może rozpocząć własne działanie. Snucie nadętych wizji o potędze (własnej) jest marnowaniem czasu. Polecam artykuł na Nowym Ekranie: http://drnowopolskiblog.nowyekran.pl/post/56141,konfederacja-kod-59-zakonczenie
 • @Ryszard Opara
  "- likwidacja podatku dochodowego PIT a w jego miejsce – podatek konsumpcyjny, pobierany w momencie transakcji zakupu towaru, usługi:"

  To wcale nie jest dobry pomysł i komu, czemu ma służyć? Zamożnym. To są pomysły dla zamożnych, dla przedsiębiorców, dla klasy średniej, ale kto utrzyma system państwa, z czego. Od czego mają być podatki płacone jeżeli nie od dochodu? Jeżeli to nie racjonalne, to co jest racjonalne? Zdzieranie kasy od tych co jej nie mają nawet na skromne życie? Płacą zamożniejsi od nadmiaru i to jest całkiem sprawiedliwe, nie krzywdzi ich, za to krzywdzące jest zdzieranie wszelkich podatków, zawyżenie cen, kosztów życia na biedocie. Oprócz VAT przewiduje Pan jeszcze jeden podobny podatek? Wzorce z USA? Tu jest Europa i NIESTETY Unia Europejska.

  Ludziom do minimum socjalnego nie należy NIC ściągać, także pośrednio, więc jaka ma być struktura podatków? Ano z DOCHODU właśnie i takich jak Pan nawet 50% to nic dużego. Woli Pan zamienić się z babcią żyjącą z emerytury KRUS z 700zł z której państwo kradnie większość sumy w podatkach pośrednich, lichwie?

  A jednak Pan jest dalej liberałem, każdy zamożny tak ma, punkt widzenia zależny od punktu siedzenia.

  "PROPOZYCJA: Każda rodzina lub małżeństwo nie posiadające własnego gospodarstwa rolnego, działki budowlanej, ani udziału w gruncie na którym posiada mieszkanie – otrzyma od Skarbu Państwa, BEZPŁATNIE, działkę o pow. 600-1200m2 – w zależności od lokalnych warunków. Państwo wybuduje, lub udzieli bez-odsetkowego kredytu na budowę domu, mieszkania.
  Propozycja wymaga społecznej akceptacji takiego rozwiązania (np. referendum) – ale jest to realizacja naturalnego prawa wszystkich obywateli, wynikającego z Konstytucji oraz ustawowej społecznej własności dóbr narodowych."

  Tego nie komentuję, demagogia niepoważna, utopia całkowita, dlaczego jednym coś dać, a innych wcale nie zamożniejszych doić podatkiem konsumpcyjnym? Inaczej trzeba zadziałać, np Minimalnym Dochodem Gwarantowanym dla każdego obywatela.

  W miastach można rozwijać budownictwo socjalne. Komercja prowadzi do bezdomności, patologii, nawet samobójstw; raz że nie stać na mieszkanie, a dwa na czynsz, wysokie koszty utrzymania, rachunki.
 • @nonscolar 18:38:49
  we wrocku mnóstwo ludzi pracuje na taśmie za 1000zł,

  czy uważasz, że mogą za to wyżyć, skoro liczą im 4% nowego domu od byle rudery ?
 • @koolart 18:44:24
  czy kopulacja modliszki jest w duchu liberalizmu, czy komunizmu ?
 • @1normalnyczlowiek 19:16:07
  tak, zgoda,
  przecież ustawa o zamówieniach publicznych jest wyłącznie po to, aby można było brać łapówy zgodnie z prawem.
 • @interesariusz 21:17:11
  jak najbardziej wolnorynkowo - obie strony tego chcą ...
 • @Marek Kajdas 20:21:58
  A jak sciagniesz podatek dochodowy (PIT) jesli nie wykazuja dochodu?
  Biedak robi tylko zakupy na przetrwanie. To bogaty robi obszerne wydatki na swoje potrzeby. Mnie nie interesuje ile on ma. Zawsze podczas wydawania pieniedzy bedzie musiał zapłacić podatek.
  Czy to źle?
 • @interesariusz 21:17:11
  Pewnie w duchu liberalizmu, bo robi co chce:))
 • @Ultima Thule 21:22:35
  Przy czym samczyk nie zawsze daje głowę.
  Ale doszukiwanie się innego ducha niźli duch natury w życiu modliszki jest za interesowaniem zgoła perwersyjnym.
 • @Freedom 09:50:47
  dzięki za sensowny komentarz!!!
  pozdrawiam
 • @Marek Kajdas 20:21:58
  Mało konsumujesz mało płacisz podatku. Dużo konsumujesz - dużo płacisz - chociaż procentowo tyle samo. Nie konsumujesz bo inwestujesz - nie płacisz.
  Przy niskich podatkach - a takie jest założenie - babcia co ma 700zł renty też mniej zapłaci podatku niż płaci teraz bo i taniej powinno być w sklepach. W okresie przejściowym jakieś zasiłki dla takiej babci powinny sie znaleźć ale jeśli babci nie prześladować a to placowym, a to inną opłatą urzędową czy podatkiem to babcia sobie sama dorobi sprzedając pietruszkę czy jajka od podwórkowej kury.
 • @mnich zarazy 10:39:13
  Liczenie na uczciwych jest naiwnością, należy odseparować polityków od gospodarki najlepiej konstytucyjnie, gdy nie będą mieli mocy nie dostaną łapówek.
 • @interesariusz 12:06:04
  OC nie powinno być w ogóle bo to prawo do przywalenia komuś w mordę bez konsekwencji za składkę, do tego niemożliwe jest ustalenie stawki bo nie wiadomo co komuś i za ile rozwalisz . Co to za różnica czy przygrzejesz maluchem w rolsa czy porszakiem, szkody mogą być takie same a składki zależą od tego czym jeździsz a nie za ile zniszczysz. A OFE niech sobie będzie ale dobrowolne.
 • Ostatni liberał w rządzie
  był już dawno temu:
  http://nczas.com/wiadomosci/polska/wilczek-przed-biurem-politycznym-powolywalem-sie-na-friedmana-a-jaruzelski-dlonmi-zatykal-uszy/

  :)
 • Wolność
  - Rezultat : Wolność .

  Z samego tego bezpieczeństwa wypływa wolność. Wolność tak droga dla normalnego człowieka, który mając
  zapewnione niezbędne minimum, woli raczej zachować wolność, godność, niż płaszczyć się dla zdobycia większego komfortu.
  Wolność jest tylko pustym słowem, jeżeli trzeba się zgodzić na przymieranie głodem, by móc z niej korzystać.
  Niewolnik fizyczny nie był wolny. System niewoli finansowej nie dał tej wolności więcej. Nawet ci, którym się
  powodzi „często wskutek przemocy lub braku skrupułów”, nie mogą swobodnie korzystać ze swego powodzenia, gdyż spokój
  duchowy, niezbędny dla prawdziwej wolności, nie da się pogodzić z bratobójczymi metodami. Wolność w używaniu dóbr nie
  da się pogodzić nawet z uczciwym powodzeniem w świecie, gdzie zbyt wielu niezasłużenie cierpi.
  Po raz pierwszy człowiek uwolni się z więzów nałożonych mu przez innych ludzi dzierżących władzę nad pieniądzem.
  Jeżeli to wyzwolenie samo przez się nie da mu prawdziwej wolności, będzie już tylko od niego zależało, czy z niej skorzysta,
  sam układając sobie życie.
  Wolność wypowiadana swego zdania, która choć jest uznana dzisiaj za zasadę, dla wielu jest zredukowana do zera,
  skutkiem ich zależności od rządów, partii lub stowarzyszeń, wykorzystujących swoją władzę dla onieśmielenia swoich
  członków.
  Wolność w wyborze kariery w świecie, gdzie drzwi nie będą już zamknięte z powodu braku pieniędzy.
  Wolność w zawieraniu małżeństw i zakładaniu rodziny, skoro jest zapewnione przynajmniej to, co konieczne, następnie
  możność normalnego wyboru posady.
  Wolność w wychowaniu dzieci, skoro rosnące zobowiązania rodzinne znajdują odpowiednie wyrównanie w regularnej
  dywidendzie dla każdego członka rodziny.
  Wolność w doskonaleniu swoich zdolności, używaniu swoich energii twórczych, w świecie gdzie postęp, zamiast
  powodować bezrobocie, stwarza wolny czas - bez uszczerbku dochodów.

  - Rezultat : Rząd .

  Jeżeli rządy dzisiaj nie rządzą, to dlatego, że stały się sługami prywatnych interesów. Podpisują długi u bankierów,
  którzy fabrykują pieniądze. Najlepsi ludzie, stając u steru władzy, dali sobie nałożyć kaganiec przez tych, u których się
  zadłużyli.Przywódcy państwa, zamiast rządzić podług rzeczywistych możliwości kraju, muszą się liczyć z ograniczeniami
  panującymi w systemie niedoboru pieniędzy; stają się barierą trudności nie do pokonania.
  Ludzie stojący na czele państwa, przede wszystkim będący najbliżej narodu, jak urzędnicy miejscy, są pochłonięci
  rozwiązywaniem zagadnienia niemożliwego do rozwikłania, a mianowicie szukaniem pieniędzy tam, gdzie ich nie ma. W razie
  nagłej potrzeby nie mogą ich inaczej stworzyć, jak powiększając dług kraju i ciężar podatków bez odpowiedniej usługi.
  Władze naczelne powinny jedynie nadzorować, koordynować niższe instytucje, społeczne organizacje uszeregowane
  hierarchicznie, jakie w sposób naturalny tworzą prawdziwe państwo, podobnie jak w prawdziwym systemie korporacyjnym. Ale
  oto te wszystkie organizacje społeczne, te zrzeszenia, wliczając w nie i to najważniejsze ze wszystkich - rodzinę, stały się
  ruinami bez życia. I co widzimy? Jednostki, rodziny, grupy, walczące o zdobycie pieniędzy wyrwanych przez rząd.
  Kredyt Socjalny spowodowałby powrót rządów do ich właściwej funkcji. Dzięki niemu pieniądz, „krew życia
  ekonomicznego”, powróciłby do obiegu. Jednostki mogłyby swobodnie reformować swoje powstałe w naturalny sposób
  organizacje. Te organizacje, te rozmaite związki stałyby się pod względem finansowym zdolne do samodzielnego uregulowania
  problemów wchodzących w zakres ich kompetencji, ułatwiając tym samym pracę nadrzędnym jednostkom administracyjnym.
  Rząd, uwolniony od nie dających się rozwiązać koszmarów budżetowych, niezależny od potentatów finansowych,
  mógłby skuteczniej interweniować tam, gdzie sabotażyści, nawet bogaci, odważyliby się zagrażać bezpieczeństwu porządku
  społecznego.
 • @all
  Jedynym czym powinno się zajmować państwo to OCHRONA. Reszta powinna być załatwiana na poziome lokalnym.
 • @duszabar 22:37:37
  Nie znam cię, prezydencie! - polityka po alpejsku  Parlamentarzyści dojeżdżają do pracy rowerami, a prezydenci jeżdżą pociągami, drugą klasą... To nie sen. To szwajcarska rzeczywistość. Politycy mają tak ograniczoną władzę, że często nawet nie warto znać ich nazwisk.

  Jak na tę porę dnia było jeszcze sporo pustych miejsc. Siedziałem pod oknem. Lubię patrzeć na góry i czuć spokój, który emanuje z ich zaśnieżonych szczytów... Pociąg zatrzymał się na kolejnej stacji. Przez cztery minuty obserwowałem bez pośpiechu wsiadających podróżnych.

  - C'est libre? - spytał ktoś.

  Wyrwany z przyjemnej zadumy, szybko odwróciłem głowę. Napotkałem serdeczny uśmiech i miłe oczy, uprzejmie pytające o wolne miejsce. Szybko odparłem, że oczywiście, można się przysiąść. Chwilę przyglądałem się mojemu współtowarzyszowi podróży. Kogoś mi przypominał, nie wiedziałem kogo, ale byłem pewien, że już kiedyś widziałem tę twarz w gazetach. Jednak ze względu na mój toporny francuski, nie odważyłem się zagadnąć i wybadać, kim jest mój tajemniczy sąsiad. Starszy pan wyjął gazetę, a ja powróciłem do podziwiania krajobrazu… Tak oto przegapiłem okazję na rozmowę z prezydentem Szwajcarii.

  Zupełnie nieświadomie spędziłem kilkadziesiąt minut z Josephem Deissem, ówczesnym prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej. Czy znacie to nazwisko? Czy kojarzą się Wam z kimś, takie osoby jak: Samuel Schmid, Moritz Leuenberger, Micheline Calmy-Rey? Podejrzewam, że są Wam one równie nieznane jak mnie przed kilkoma laty. A są to - w kolejności urzędowania - głowy państwa szwajcarskiego. Dlaczego jednak nie są znani? Dlaczego nie mówi się o nich?

  Choć przez tutejsze banki przelewają się ogromne sumy pieniędzy, wielkie międzynarodowe koncerny tu płacą podatki, a wiele światowych decyzji jest podejmowanych właśnie u Helwetów, to nie mamy zielonego pojęcia, kto rządzi tym krajem!
  - Szczerze mówiąc, również wielu Szwajcarów musi się chwile zastanowić nad nazwiskiem aktualnego prezydenta. I wiecie co? To jest właśnie najpiękniejsze!

  Demokracja bezpośrednia

  Politycy mają tak ograniczoną władzę, że często nawet nie warto znać ich nazwisk. Każdą ustawę uchwaloną przez parlament można przecież odrzucić za pomocą referendum. Jeśli ustawa nie dotyczy zmian konstytucyjnych, wystarczy zebrać jedynie 50 tys. podpisów w ciągu 100 dni. W przypadku zmian konstytucyjnych ustawa musi zostać zatwierdzona przez obywateli, poprzez referendum (tzw. referendum obowiązkowe). W takim systemie, gdzie decyzje „rządzących” nie są ostateczne, korupcja nie ma większego sensu. Tym bardziej, że istnieje jeszcze jeden mechanizm szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, który może narobić wiele zamieszania w rachubach polityków. Jest nim inicjatywa społeczna. Aby wylansować referendum, dotyczące konkretnej inicjatywy, wystarczy zebrać 100 tys. podpisów w przeciągu 18 miesięcy. To gwarantuje, że decyzje podejmuje zawsze obywatel i to właśnie on ma ostateczny głos. Dlatego nic w tym nadzwyczajnego, jeśli nazwiska sprawujących najważniejsze urzędy w państwie są mało istotne. Takie są zalety demokracji bezpośredniej.

  Politycy

  Pewnie się zastanawiacie, jak to możliwe, że spotkałem prezydenta Szwajcarii w pociągu? To jest jedna z wielu ciekawostek tego małego alpejskiego kraju. Pełna szwajcarska demokracja bezpośrednia odbiera prawie zupełnie władzę „rządzącym”, a co za tym idzie degraduje zawód „polityka” do rangi mniej lub bardziej pospolitego zawodu. Parlament u Helwetów jest najtańszym parlamentem w Europie. Jak to kiedyś zabawnie sformułowali dziennikarze szwajcarskiego radia: „tańszy niż bilet do kina, a często dostarcza więcej zabawy. Szwajcarski parlament kosztuje pojedynczego obywatela około ośmiu franków na rok (…)".

  Chyba na całym świecie politycy mają taką właściwość, że dostarczają swoim wyborcom wielu niezapomnianych wrażeń. W Szwajcarii oczywiście nie jest inaczej. Nigdzie nie ma bowiem ludzi doskonałych, jednak tutaj nie kasują oni horrendalnych „diet”, nie mają służbowych samochodów, domów, „borówek” (urzędników BOR), etc… Miesięczna pensja parlamentarzysty jest o około 50 proc. większa od średniej krajowej, ale mniejsza niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Według polskich realiów, nasz polityk zarabiałby mniej niż 4 tys. zł, licząc według średniej krajowej lub też mniej niż 2800 zł, gdy policzymy według minimalnego wynagrodzenia. Jest więc rzeczą zupełnie normalną, że politycy, nawet ci najbardziej znani, dojeżdżają do pracy tramwajem lub na rowerze, robią zakupy w supermarketach i chodzą swobodnie po ulicachi nie obawiając się o własne życie. Nikt przecież im nie zagraża, są jedynie urzędnikami i wypełniają swoje funkcje, mniej lub bardziej starannie, jak każdy inny pracownik.

  Czy jest możliwe, aby w Polsce nasi deputowani mogli chodzić bezpiecznie po ulicach, jeździć spokojnie tramwajami i autobusami? Być może istnieje jakiś sposób, by zapewnić takie bezpieczeństwo naszej elicie politycznej? Myślicie, że można brać przykład z tej malowniczej alpejskiej krainy?

  Autor: Jordan Cibura
  Data pierwszej publikacji: 2007-12-18  /edit:Do tekstu wkradł się jeden błąd. Na zebranie 100 tys podpisów pod inicjatywą obywatelską Szwajcarzy mają 18 miesięcy (czyli 1,5roku), a nie jak wcześniej napisane 2 lata.

  http://www.demokracjabezposrednia.pl/node/107
 • @kowal 23:03:46
  Przecież premier kupuje w biedronce, więc o co kaman, a Kasia lata LOTem..
  Ciekawe, czy tam gdzie płynie Jordan też jeżdżą rowerami.
  To już mamy tam tyle naszych, żeby im zrobić referendum?:))
  Kto tam robi propagandę i prowadzi barany na rzeź. Czyje są media?
  I skąd są te pieniądze w tych bankach? Musieli silnie zacisnąć pasa, że takich oszczędności narobili!:D
  E, to z zegarków i fioletowego mleka na pewno. My nie mamy fioletowych krów, a pociągi ostatnio są niezdrowe. Obawiam się, że nie zostaniemy drugą Szwajcarią, no chyba, ze jednak sukces leży w zaciskaniu pasa..
 • @mnich zarazy 10:14:12; Freedom
  Reformowanie naszego kraju należy rozpocząć od wprowadzenia Oświadczenia - składanego na prawach przysięgi państwowej - o Lojalności wobec Narodu i Obywateli RP, które podniesie (!) świadomość rządzącym i politykom, że interes państwowy ponad wszystko, przed interesem partyjnym i prywatą.

  Zobowiąże wszystkie osoby piastujących lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu, sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z ośrodkami obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne.

  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Państwa Polskiego Narodu i jego obywateli.

  W/w oświadczenie jest rozwinięciem proponowanej korekty Karty AWS (1996-1997), która ostatecznie została zaniechana.
 • @Jacek Rossakiewicz 16:47:57
  Rozsądny komentarz w którym autor zwraca uwagę, również na przemilczany problem "ludzi uwiklanych w niejasne zobowiązania".
 • @Natura 14:07:35
  To nagranie ze Stalowej Woli jest...
 • @kowal 23:03:46
  Łza w oku się kręci...
  od lat marzę o życiu bez konieczności interesowania się polityką, politykami i całym tym szambem dookoła nich.
 • Do KONSTRUKTYWNTCH i nie tylko
  Jak mamy się odróżniać od komentatorów, którzy piszą tu jedynie po to, aby leczyć swoje nieudaczne kompleksy.

  W komentarzach swoje uwagi opatrujemy frazą:

  "mocną stroną propozycji jest..." lub
  "słabą stroną propozycji jest..." lub
  "szansą dla propozycji jest..." lub
  "zagrożeniem dla propozycji jest...

  Niepodważalną sprawą autora jest to, czy dalej będzie forsował pomysł w wersji pierwotnej, czy pod wpływem komentarzy będzie chciał go modyfikować.
  Tylko w ten sposób możemy zapobiec pomysłom ideologicznie wynaturzonym.

  Pozdrawiam.
 • @Ultima Thule 21:22:35
  no właśnie, z takimi poglądami trzeba Cię omijać szerokim łukiem.
 • @nikander 09:45:42
  może konstruktywni założą swoją radę

  niestety, nawet wielu absolwentów nie wie, jak podzielić sprawy na te cztery kategorie.
 • @interesariusz 10:28:05
  jeżeli jesteś socjalistą, interwencjonistą, keynesistą, komunistą, faszystą, zwolennikiem Hitlera, michnika, Stalina, geremka, pol-pota oraz zwolennikiem (przepraszam za ORDYNARNE PRZEKLEŃSTWO) społecznej gospodarki rynkowej, to TAK, omijaj mnie szerokim łukiem !!!
 • @interesariusz 10:31:35
  absolwentów czego ? Marksizmu-Leninizmu ?
 • @interesariusz 10:31:35
  Twoje obawy są słuszne, dobrze obaj o tym wiemy. Dlatego próba cywilizowania dyskusji jest - jak najbardziej - wskazana. Nieprawdaż?
 • @interesariusz 10:31:35
  Co do rady konstruktywnych.

  Musiałoby nas być trochę więcej, ale wszystko przed nami. Najpierw musimy zorientować się czy mamy "siłę przyciągania".
 • @nikander 10:46:26
  Macie siłę przyciągania, jak czarna dziura o masie 100 miliardów Słońc ...

  Problem jest tylko jeden:

  po przekroczeniu horyzontu zdarzeń żadna informacja od was nie dotrze już do mnie, ani żadna informacja ode mnie nie dotrze już do was ...
 • kilka uwag
  1. SKOK'i nie chcą być bankami i nie wiem, czy należy je do tego zmuszać.
  2. BS-y z kolei są (!) normalnymi bankami (mają tylko inną strukturę własności).
  3. Roboty publiczne mogły być sposobem na bezrobocie, gdy nie było takiej mechanizacji.
  4. PIT można zlikwidować od wynagrodzeń, emerytur etc... Ale nie w zamian za zwiększenie VAT, bo to przesunięcie podatku z firm na konsumentów. Przy tym poziomie ubóstwa jaki jest u nas - nie do zrealizowania.
 • @Ultima Thule 10:56:14
  Gratuluję Wam "siły odpychania". 99,9% negatywnego elektoratu.

  winszuję kolejnego jednego procenta w kolejnych wyborach. chaa, chaa, chaa...
 • @Jerzy Wawro 10:59:08
  No i tutaj się ZGADZAMY !!!
  pkt 1 i 2 - zgoda
  punkt 4 - mimo wszystko jest coś takiego, jak przerzucalność podatków. Oznacza to, że jak obciążymy jakiś obszar działalności podatkiem, to zostanie on przerzucony na konsumentów. To dlatego obciąż się akcyzami produkty luksusowe, bo liczy się na to, że konsumenci luksusowi i tak zapłacą taki podatek ...

  Ale punkt 3 - tutaj jest inna sprawa ...

  Otóż roboty publiczne to ABSOLUTNY SKANDAL w jakiejkolwiek formie.
  - więcej kosztują niż przynoszą pożytku
  - dzisiaj mało rzeczy robi się rękami (a tylko do takich spraw nadają się roboty publiczne), a wszystko robią maszyny i wysoko wykwalifikowani OPERATORZY MASZYN (np. koparki, spychacze, dźwigi, ładowarki, maszyny do pozyskiwania drzew i obróbki drewna, maszyny do kopalń odkrywkowych itp.). Nawet odśnieżanie robią dzisiaj małe traktorki w kilka minut odśnieżające setki metrów chodników i alejek.

  Roboty publiczne to feudalno-totalitarny absurd.
  Tak samo, jak wypłacanie zasiłków.

  Dopóki wypłaca się zasiłek, dotąd ludzie nie będą skłonni podejmować pracy ...

  Co więcej: z tej mechanizacji to powinniśmy się cieszyć, gdyż mechanizacja (wbrew pozorom DEBILNIE myślących ludzi) nie zabiera miejsc pracy, lecz powoduje, że ludzie po prostu wykonują inną, bardziej efektywną pracę ...

  Jeżeli ktoś zamiast rękami, zaczyna łowić ryby siecią, to uwolnieni od beznadziejnie mało efektywnej pracy ludzie mogą zacząć budować domy, statki do połowów dalekomorskich, robić buty, zostać fryzjerami, kelnerami lub nie robić NIC - w zależności od ich WOLNEJ WOLI.

  Zauważmy, że w stosunku do 18 wieku wydajność i ilość dostępnych dóbr wzrosły MILION-KROTNIE. Dzisiaj żebrak ma lepszą opiekę medyczną i żyje dłużej, niż 200 lat temu KRÓL ...

  A mimo to niezaspokojonych potrzeb jest tak samo dużo jak wtedy: NIESKOŃCZENIE WIELE ...

  Bo jak ktoś ma już auto, ma już dom to zaczyna marzyć o lotach na Księżyc lub o NIEŚMIERTELNOŚCI ...
 • @nikander 11:13:06
  czyli uważasz, że nie ważne są nasze przekonania, idee, racje, w końcu PRAWDA ... lecz ważne jest, ilu ludzi na nas zagłosuje ?

  Mamy mówić nie to, co uważamy, lecz to, co spodoba się ludziom ?
 • @Ultima Thule 11:19:27
  Polecam wywiad z Alanem Wattem t.p.
  Neo -eugenika i wojna przeciw ludzkości. Wystarczy wpisać w google.
  Jeśli to nie zachwieje twoją wiarą w samoregulację wolnego rynku, to znaczy, że już jesteś za horyzontem zdarzeń.

  Może jednak zdołasz się uratować,
  Pozdrawiam:)
 • @nikander 09:45:42
  Zapraszam też do rozstrzygnięcia paru kwestii, które wciąż stoją nam na drodze:

  http://blogrysunkowy.nowyekran.pl/post/56210,liberalizm-dwie-strony-medalu
 • @Ultima Thule 11:19:27
  Przekonanie, że tzw "roboty publiczne oznaczają napierdalanie kilofem w kamieniołomie przez 12godz za miskę wodzianki, albo szuflowanie łopatami dziury w górze pod pociąg na podobnych zasadach, obnaża wasz stosunek do narodu, w szczególności tej części z którą mamy najwięcej zmartwień i która udusiła by was, wyzwolicieli, gołymi rękami za samo takie pierdolenie.
 • @Torin 13:57:16
  1. BREDZISZ i BEŁKOCZESZ ... Nie postawiłeś ŻADNEJ TEZY ...

  2. Roboty publiczne nie mają najmniejszego sensu w przypadku bardziej skomplikowanych czynności, niż odśnieżanie, grabienie, kopanie rowów, przerzucanie sterty kamieni itp.

  Dzisiaj żadnej z tych prac nie wykonuje już człowiek. Są od tego maszyny.

  Z kolei tam, gdzie potrzebna jest ręka ludzka (np. kamieniarz), to niestety, ale robotnik "publiczny" się nie sprawdzi. Bo prawdziwy kamieniarz robiący komuś portal do domu, kawałek murka czy komin tak naprawdę nie bierze pieniędzy za bezmyślne łupanie kamieni, tylko za niepowtarzalną wartość, którą dodaje do wykonywanego detalu.

  Tak więc właściwie nie bardzo można znaleźć miejsce dla bezmyślnych, darmowych, przymusowych pracowników. Gdyby takich ludzi wpuścić na budowę autostrad, tobyśmy mieli KATASTROFĘ, kompletną DEZORGANIZACJĘ, KRADZIEŻE, PIJAŃSTWO, BÓJKI i WYPADKI ŚMIERTELNE.

  Nikt o zdrowych zmysłach nie powierzy komuś przymuszonemu urządzeń, maszyn i materiałów o wartości przekraczającej 100 lub 1000 razy roczne zarobki takiego człowieka ...

  Jedyna rada to spowodować aby tym ludziom się CHCIAŁO ...

  A będzie im się chciało tylko w jednej sytuacji: GŁODU ...

  Reszta to MRZONKI ...
 • @Ultima Thule 15:52:53
  A jednak - chociaż generalnie masz rację roboty publiczne chociażby w okresie przejściowym mogłyby być wykonywane w zamian za zasiłek. Takie coś przykładowo już teraz istnieje w gminach wiejskich i lepiej kiedy ktoś kto dostaje jakieś pieniądze społeczne daje społeczeństwu coś od siebie (gminy dają zatrudnienie w tzw: robotach interwencyjnych, które polegają głównie na porządkowaniu terenu, sprzątaniu).
  Oczywiście po okresie przejściowym takie roboty pewnie nie będą już potrzebne. Będzie się opłacało założyć firmę, która wykona potrzebne prace porządkowe.
 • @Ultima Thule 15:52:53
  Ciekaw jestem Twojej wypowiedzi na:

  http://blogrysunkowy.nowyekran.pl/post/56210,liberalizm-dwie-strony-medalu
 • @Ultima Thule 15:52:53
  Oczywiście BREDZISZ i BEŁKOCZESZ jak zwykle...

  " Roboty publiczne nie mają najmniejszego sensu w przypadku bardziej skomplikowanych czynności, niż odśnieżanie, grabienie, kopanie rowów, przerzucanie sterty kamieni itp."

  Gdzie cokolwiek innego jest drogocenną pracą ciężko płatną za 1000złotówek, jednej z najpotężniejszych walut świata o niewyobrażalnej sile nabywczej.:p

  "Dzisiaj żadnej z tych prac nie wykonuje już człowiek. Są od tego maszyny."
  Gdybyś coś wiedział o maszynach...
  To może byś wiedział, że kafar to rozwinięcie młotka, spychacz szufli, a a koparka szpadla. Auto jest od tego, żeby za koniem nie siadać i wio nie trzeba wołać. No ale Ty kolego umysłowo i ideologicznie w XIXw jesteś..

  "Z kolei tam, gdzie potrzebna jest ręka ludzka (np. kamieniarz), to niestety, ale robotnik "publiczny" się nie sprawdzi. Bo prawdziwy kamieniarz robiący komuś portal do domu, kawałek murka czy komin tak naprawdę nie bierze pieniędzy za bezmyślne łupanie kamieni, tylko za niepowtarzalną wartość, którą dodaje do wykonywanego detalu."

  Nic mi o tym nie wiadomo, ma się wykazać zdolnością odtworzenia na wzór powierzonego pomysłu, ma to zrobić szybko i możliwie jak najmniej materiału do tego zużyć i to też robi się maszynowo zasadniczo.
  Miałeś na myśli projektanta, czy artystę, z tym twoim przykładem?

  "Tak więc właściwie nie bardzo można znaleźć miejsce dla BEZMYŚLNYCH, DARMOWYCH, PRZYMUSOWYCH NIEWOLNIKÓW. Gdyby takich ludzi wpuścić na budowę autostrad, tobyśmy mieli KATASTROFĘ, kompletną DEZORGANIZACJĘ, KRADZIEŻE, PIJAŃSTWO, BÓJKI i WYPADKI ŚMIERTELNE. "
  Tak, to jest właśnie esencja twojego myślenia i rozwinięcie bzdur napisanych wyżej. Kompromitujesz liberalistów, chyba że o to chodzi:))

  Nikt o zdrowych zmysłach nie powierzy komuś przymuszonemu urządzeń, maszyn i materiałów o wartości przekraczającej 100 lub 1000 razy roczne zarobki takiego człowieka ...
  Błędne założenia to i wnioski błędne..
  Nie mówiac już o tym, że nieborak stojący przy maszynie kosztującej 7mln i zarabiający 1400, ma powierzone, raczej bez odpowiedzialności materialnej. Zresztą nie specjalnie robi różnicę, czy ma tą odpowiedzialność czy nie.
  Chociaż robi. To różnica między niewolnikiem dostępnym na otwartym rynku pod dzierżawę, a niewolnikiem prywatnym obciążonym hipoteką..

  "będzie im się chciało tylko w jednej sytuacji: GŁODU ..."
  esencja jak wyżej. Bacik i szpicrutę w seks-szopie też sobie już kupiłeś?
  Jeszcze pończochy weź i maskę na twarz. Z tą maską nie jestem pewien, podobnież Donek będzie grodził prawo na maski, ale w domu chyba można?

  Reszta.. reszty nie ma. W ogóle poza tym nic nie ma. Jakieś pierdoły o miedzy i że ludzie się dogadają co do tej miedzy i sądy nie będą potrzebne do osądzania, czy gruszki lecą na tą, czy na tą stronę i po co lecą.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031