Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
413 postów 2180 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

REWOLUCJA POLSKA - cd

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Myślenie i działanie programowe wymaga świadomego przyjęcia określonej hierarchii wartości,

głębokiej diagnozy stanu rzeczywistości i oceny jej perspektyw, sprecyzowania własnych celów oraz dobrania do nich właściwych zadań, środków i etapów realizacji.                             

Prof. dr hab. Włodzimierz Bojarski, Warszawa 1997 r.

Jak pisałem uprzednio –nasz Świat (Cywilizacji Łacińskiej) całkiem zwariował. Wiadomo przecież jedyną podstawą, głównym kreatorem wartości jest praca i produkcja.A Świat przestaje produkować – przechodzi na handel, usługi i konsumpcję. Kryzys gospodarczo-fiskalny USA i postępujący rozpad UE Niemiec –to nie kryzys nadprodukcji, to nie dysproporcje podaży i popytu- to następstwo światowej deflacji wartości oraz spekulacji rozmaitymi papierami i instrumentami „bez-wartości”. Sytuację pogarszają negatywne efekty zmian demograficznych. Cały Świat  przechodzi na emeryturę i w chaos destrukcji systemów. Czy to może doprowadzić do upadku Cywilizacji Łacińskiej? To raczej przesądzone - Kwestia czasu. Nawet wojna światowa problemów nie rozwiąże.
Znana anegdota mówi: „jeżeli weźmiesz pożyczkę z Banku na 1mln dolarów, pod np. zastaw domu i nie może tego spłacić – to masz duży problem. Ale jeżeli  weźmiesz kredyt 1mld dolarów i nie może spłacić – Bank ma duży problem. A jeżeli wszystkie Banki i Instytucje Finansowe mają olbrzymie problemy? Jeżeli samo bezkarne drukowanie pieniądza, który nie ma już żadnego pokrycia w wartości - już nie wystarczy – to jak można zatrzymać ten Koniec Świata?
Być może jedyną nadzieją i ratunkiem dla Świata Cywilizacji Łacińskiej – jest Naród Polski i nasze wspólne wartości.
 
Narodowe (Polskie) - Podstawowe wartości ideowo-programowe:
 
Uniwersalne, chrześcijańskie zasady wartości oraz porządku moralnego w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu Narodu (społecznym) oraz w stosunkach międzynarodowych, stanowiące podstawę wolności oraz godności Narodu -odpowiedzialności każdego człowieka i obywatela.
 
Podstawowe wartości (Dekalog) : Wartości Uniwersalne/Nadrzędne – Polska i Polacy
 
1. Życie każdego człowieka/obywatela od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
 
2. Rodzina, (związek między kobietą i mężczyzną) -podstawową komórką społeczną.
 
3. Wartość prywatna i wspólna(Narodowa)- zgodna z interesami wszystkich obywateli.
 
4. Państwo obywatelskie. Służebna rola Państwa, wszystkich Instytucji Państwa  wobec Narodu i Społeczeństwa - jako Suwerena. Silne, sprawne Państwo stojące na straży praw/obowiązków obywateli.
 
5. Polska: Historia, Kultura, Tradycje - Patriotyzm Narodowy. Więź z Polakami  na całym świecie.(„Adopcja Polonii”).
 
6. Dobrobyt Narodowy – budowany w oparciu o pracę – jako najważniejszy element rozwoju wartości materialnych.
 
7. PRACA i DOM – dla wszystkich obywateli - Polaków.
            
8. Bezpieczeństwo socjalne społeczeństwa: (ochrona zdrowia + emerytury).
 
9.  Samorządność i demokracja bezpośrednia  – jako system funkcjonowania struktur społecznych i budowy państwa obywatelskiego.
 
10. Poszanowanie praw mniejszości i tolerancja wyznań i przekonań - na zasadach równości wobec prawa i wzajemnego szacunku.
 
Zasady funkcjonowania Państwa:
 
System sprawowania Władzy w Polsce: Prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencje 7 lat. Urząd Prezydenta mianuje Rząd (Władze Wykonawczą) oraz sprawuje nadzór nad wszystkimi instytucjami Państwa.
 
Zgromadzenie Narodowe – Sejm – Sejmiki – (Władza ustawodawcza).
 
Rola Państwa – Bezpieczeństwo: Wewnętrzne i Zewnętrzne, Energetyczne, Finansowe oraz Socjalne. (Solidarność i  sprawiedliwość społeczna):
Troska o warunki materialne i duchowe zdrowej rodziny oraz o zdrowe środowisko wychowawcze, zgodnie z papieską Kartą  Praw  Rodziny.
Wspieranie rodzinnych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz rozwoju innych form przedsiębiorczości rodzinnej. Pobudzanie ludzkiej inicjatywy, aktywności i adaptacji do zmieniających się warunków.
 
INNE Sprawy Zasadnicze:
 
Wojsko Zawodowe/Służby Bezpieczeństwa Państwa –Podległe Urzędowi Prezydenta/ZN.Służby Bezpieczeństwa działają w interesie całego Państwa –nadzorują realizację założeń Polskiej Racji Stanu. Służby bezpieczeństwa nie związane z żadną partią polityczną –działające wyłącznie w interesie Polski.
 
NBP – Niezależny, Własność Narodowa, kadencja członków NBP 7lat.
50% członków mianowana przez Prezydenta IVRP, 50% wybierana co 7 lat w głosowaniu powszechnym.
 
Dochody Państwa – Podatek dochodowy Liniowy, Podatek konsumpcyjny.
Podatek Obrotowy dla Banków, Firm Ubezpieczeniowych i innych firm o dużych obrotach (Sieci Handlowych).
 
Reprywatyzacja(Częściowa Nacjonalizacja) Przeprowadzona pod nadzorem instytucji Skarbu Państwa reprywatyzacji oraz uczciwej prywatyzacji uzasadnionej interesami Narodu części mienia społecznego oraz restytucji majątku bezprawnie zawłaszczonego.
 
Wymiar Sprawiedliwości: TK, Sąd Najwyższy (wybierani przez Prezydenta i ZN - po 50% każde – 7 lat). Tak samo NSA.
Sądy Powszechne: Samorządy – Ławnicy - Obywatele
 
Polityka Zagraniczna:
Polska inicjatorem oraz koordynatorem Federacji krajów Europy Środkowej. Potencjalnie największy (ok 2.5 mln km2 ) i najbardziej liczny kraj (ludność powyżej 200mln – więcej niż Rosja). (Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina,Słowacja, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Czechy, Estonia, Kraje Skandynawskie???).
 
Wspólne wartości które mogą nas połączyć i pragmatyzm geopolityczny, który nakazuje walkę o wspólne interesy – to początek Polskiej Rewolucji.
 
PS. 1. Pracujemy obecnie nad projektem Nowej Konstytucji – która, może być akceptowalna i wspólna dla wszystkichNarodów Federacji.
 
PS. 2. Projekt Wspólna waluta – TALAR (może być Polski, Ukraiński etc)
 
Jeżeli Nas Polaków, łączy system wspólnych wartości – jeżeli jest zgoda większości obywateli - na zasady funkcjonowania Państwa i system sprawowania władzy -  Rewolucje Polską i Rewolucje Europejską w takt Poloneza czas zacząć!
 
Ryszard Opara
                    

KOMENTARZE

 • Kraje ...
  Białoruś będzie koniem trojańskim Rosji, Skandynawia i Estonia nie wejdą w to, Bułgaria to agent Rosji ... Ukraina też raczej nie ...

  Tak więc ja bym stawiał na PL, CZ, SK, Węgry, Rumunia, Mołdawia, Chorwacja (ale oni są pro-niemieccy)

  Serbia - pro-rosyjska zawsze będzie ...

  W takich analizach uwzględniajmy też religię (prawosławie), która może być problemem ...

  Poza tym kraje CEE są raczej uzależnione od Niemiec bardziej, niż od siebie nawzajem ...
 • Ładne ale wolnego kraju z tego nie będzie.
  Jedynym probierzem uczciwości intencji władzy wobec narodu jest danie temu narodowi narzędzia do ewentualnego wymierzenia klapsa władzy, gdyba ta zechciała sie wynaturzyć w tyranię lub pseudodmokrację.

  Tym "narzędziem do wymierzenia klapsa" jest powszechne prawo do posiadania broni palnej przez obywateli przeszkolonych do używania broni , co mozna by rozwinąć w Powszechną Obronę Terytorialną.

  W punkcie "Wojsko zawodowe/służby bezpieczeństwa państwa"
  pisze Pan że te instytucje "siłowe" mają działać w interesie całego Państwa.
  No toż przecie i obecnie tak jest.
  Działają w interesie całego Państwa, tylko nie w interesie narodu.

  Każda władza nie mająca czystych intencji ogranicza dostęp do broni.
  Jeśli chce Pan państwowego monopolu na przemoc, to intencje Pańskiej władzy nie są czyste.

  Radzę poczytać Benjamina Franklina.
 • Zalecialo mi utopią bolszewicką
  Rola Państwa – Bezpieczeństwo: Wewnętrzne i Zewnętrzne, Energetyczne, Finansowe oraz Socjalne. (Solidarność i sprawiedliwość społeczna):
  Troska o warunki materialne i duchowe zdrowej rodziny oraz o zdrowe środowisko wychowawcze, zgodnie z papieską Kartą Praw Rodziny.
  Wspieranie rodzinnych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz rozwoju innych form przedsiębiorczości rodzinnej. Pobudzanie ludzkiej inicjatywy, aktywności i adaptacji do zmieniających się warunków.

  CO ZNACZY -SOLIDARNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA .JAK TEN PUNKT SIĘ MA DO 7 PRZYKAZANIA "NIE KRADNIJ" I NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY ,KTÓRA JEGO JEST.

  POZDRAWIAM
 • Autor
  > Rewolucje Polską i Rewolucje Europejską w takt Poloneza czas zacząć!

  Czy mam rozumieć, że nawołuje Pan swoich rodaków do wyjścia z widłami na ulice - po to żeby władza miała pretekst żeby nas wystrzelać?!!??!!

  Czy może nawołuje Pan nas do obalenia rządu - żeby Unia Europejska mogła zbrojnie interweniować przeciwko Polakom - zgodnie z zapisami obowiązującego traktatu lizbońskiego o "zagrożonej demokracji w krajach członkowskich Unii Europejskiej" ???!!!!??!!

  Rodacy - opamiętajmy się i zachowajmy zimną krew - trzeba MYŚLEĆ a nie dać się podpuszczać do głupich i szkodliwych zachowań.

  Polska jest w stanie takiego rozkładu - że tylko pokojowa JEDNOMYŚLNOŚĆ nas, Polaków - jest w stanie wyłonić nową, naszą władzę - władzę zwykłych, uczciwych ludzi - bez dawania pretekstu do zbrojnej interwencji.
  A na taki pretekst nasi wrogowie tylko czekają !!!!!!!!!!

  I Nowy Ekran miał nas prowadzić do tej pokojowej zmiany władzy na "naszą", normalną, Polską i uczciwą, oddolnie stworzoną polityczną inicjatywę normalnych ludzi - a nie wzywać do zaproszenia obcych wojsk do Polski !!!!!!!!!!!
 • według mnie ...nie będzie żadnej rewolucji...
  ci co dotąd nas wykorzystują zarówno ze wszchodu jak i zachodu i ci co są WŚROD NAS dostrzegaja juz potrzebę zmian ...oni juz nie raz przerabiali takie ćwiczenia i wiedzą doskonale że zniewolony i pozbawiony całkowicie perespektyw naród stanie się im kulą u nogi...nadchodzi okres zmian..to pewne ,problem tylko w jakim zakresie się one odbedą...to jak mi się wydaje zależy także od stanu samego ciemięzyciela ,a jak widać te dwa systemy obecnie szczerzą na siebie zęby i warcza głośno...dla nas to jest sprzyjający okres aby uzyskać jak najwiecej,choć tak szczerze mowiąc musimy na tym etapie zapomnieć o pełnej samodzielnosci...może w przyszłosci...obecny rząd jest juz skazany zarowno przez jednych jak i drugich ,winny niezadowolenia musi być znaleziony...teraz tylko problem aby odbyło się to w miarę bezboleśnie dla nas i pociągnęło za sobą przynajmniej probę eliminacji tych ktorzy byli najbardziej ulegli...niech zostaną ci najbardziej HARDZI...wybierzmy ich...
 • W TYM SZALEŃSTWIE JEST METODA...
  REWOLUCJA POLSKA DO BUDOWY WSCHODNIEJ UNII EUROPEJSKIEJ. ;-)

  Z FRANCUSKĄ MARIANNĄ PROWADZĄCĄ LUD PARYŻA NA BARYKADY (zdjęcie na stronie głównej NE)


  NADCHODZĄ CZASY NA KTÓRYCH CWANIACY ZAROBIĄ NAJWIĘCEJ KASY...

  I TAKI JEST PRAWDZIWY CEL TEJ REWOLUCJI!!! JAK NAJWIĘCEJ LUDU NA ULICE, JAK NAJWIĘCEJ TRUPÓW, A POTEM WYPRZEDAŻ TEGO CO ZOSTANIE Z MAJĄTKU (WAŻNE KTO WYPRZEDAŻ BĘDZIE KONTROLOWAŁ) OCZYWIŚCIE W ZAMIAN ZA POŻYCZKI NA REWOLUCJĘ.

  I JESZCZE PROPONUJĘ JAK NAJWIĘCEJ ZNISZCZEŃ BO NA ODBUDOWIE NAJLEPIEJ SIĘ ZARABIA,

  WOJNA I REWOLUCJA TO NAJLEPSZY BIZNES!

  CZYŻBY ZNALEŹLI SIĘ BANKIERZY GOTOWI FINANSOWAĆ REWOLUCJĘ RYSZARDA OPARY?
 • @Ptasznik z Trotylu 14:45:02
  Jest Pan szczęśliwym człowiekiem jeżeli dostrzega tylko cały problem naprawy państwa w stworzeniu narzędzi do "dawaniu władzy klapsa" i najlepiej by był to powszechny dostęp obywateli do broni. Proszę tego pomysłu nie łączyć też tego ze słuszną opinią o potrzebie ustanowienia odpowiednio licznej formacji wojskowej do zadań obrony terytorialnej państwa. To zupełnie inna sprawa i wymaga poważnego traktowania.
  Od właściwego uregulowania relacji "władza - obywatel" jest konstytucja i odpowiedzialnie funkcjonujące niezawisłe instytucje w państwie. Kałachem w szafie niczego pozytywnie się nie załatwi. Domagajmy się o to by przywrócić wreszcie normalne relacje akceptowane przez społeczeństwo obywatelskie. Żyjemy w trochę innym miejscu i czasie co B. Franklin i tamte rozwiązania nijak się mają do dzisiejszej naszej sytuacji, a przede wszystkim naszych wartości. Pozdrowienia.
 • Panie Ryszardzie!
  Z niektórymi postulatami się zgadzam z innymi zdecydowanie nie. Jednak pewien zasadniczy błąd tkwi w terminologii: nie rewolucja, lecz kontrrewolucja. Jeśli chcemy przywrócić wartości chrześcijańskie, sprawiedliwość, wolność i prawo to tylko jako kontrrewolucjoniści.

  Druga sprawa to myślenie strategiczne, a nie tylko operacyjne. Obecny rząd (jak zresztą właściwie wszystkie, z drobnymi wyjątkami) patrzy na kraj krótkowzrocznie. Dla nich jedyne co istnieje to dzień dzisiejszy. Nie mają żadnych długookresowych planów, nie liczą się z przyszłością a jednocześnie depczą przeszłość i historię. Jeśli chcemy wreszcie rozsądnej polityki należy zmienić punkt widzenia. Władza powinna zdawać sobie sprawę, że nie rządzi jedynie obecnym pokoleniem (społeczeństwem), ale ma dług (wdzięczności bądź zupełnie inny) u swoich przodków, którego nie wolno im zatracić, jednocześnie majac w perspektywie pokolenie przyszłe i jego potrzeby. Pozdrawiam :)
 • @ALEF STERN 17:46:57
  Można bez rewolucji przecież. Prawda?
  Przeciez mamy swoje 22 lata ostatnie własnie bez rewolucji.
  A tak poza tym, rewolucja może być w umysłach i niekoniecznie na ulicach.
 • @val 17:30:57
  Też mi sie wydaje, że to taka gra. Ale może coś sknocą, coś pójdzie inaczej niż planują i powstanie szansa zbudowania lepszej pozycji niż mamy dzisiaj. Mamy przykłady w Europie, że jak się chce to można dużo.
  Tylko do tego trzeba być przygotowanym pod każdym względem.
  Używane tu hasło "rewolucja", w moim rozumieniu wcale nie oznacza krwawej łaźni, ja to rozumiem jako potrzebę dokonania radykalnych zmian w dotychczasowej polityce kolejnych ekip partyjnych po tzw. "transformacji" i przywrócenie znanych zasad sprawowania przywództwa w suwerennym państwie w interesie suwerena - Narodu. Pozdrowienia.
 • @radosław1 17:58:37
  Prawda! Należy zacząć od uwalniania umysłów z "matrixa". Zmieniłbym też układ sił międzynarodowych. Rosja, Usrael, Francjo-Niemcy, działają w swoim interesie, koszt ponosi reszta świata. Może pora na połączenie sił z Turcją, Japonią, Ukrainą, Czechami, Słowacją, Węgrami, Skandynawią? Pamiętajmy, że większość zwykłych ludzi innych narodów, ma taki sam wpływ na decyzje swoich możnowładców jak i my.
 • @ALEF STERN 17:46:57
  No to REWOLUCJA...

  Szykuje WIDŁY, TACZKĘ I KOSE:) .....

  Tylko wcześniej trzeba wywołać ''DUCHA PRZESZŁOŚCI '' ...

  .....

  PHIU... PHIU .... Dobre, dobre...

  ''Jeżeli Nas Polaków, łączy system wspólnych wartości – jeżeli jest zgoda większości obywateli - na zasady funkcjonowania Państwa i system sprawowania władzy - Rewolucje Polską i Rewolucje Europejską w takt Poloneza czas zacząć!''
 • @Ryszard Opara
  Zamierzenia do przeforsowania tylko i wyłącznie drogą wprowadzenia przejściowej dyktatury.
  Skąd wziąć dyktatora i siłę wspierająca go(rewolucji nie będzie, a gdyby była to inni są gotowi przechwycić inicjatywę)
  Jeśli by się udało wyłonić dyktatora, to jak się obronić przed atakiem z zewnątrz np. siły NATO jak w Jugosławii?
  Może trzeba najpierw powrócić do budowy porozumienia krajów Europy Środkowo Wschodniej, by dopiero potem w oparciu o realne siły państw w nim skupionym dokonać rewolucyjnych zmian ustrojowych.
 • @Marek Toczek 18:10:33
  "...ja to rozumiem jako potrzebę dokonania radykalnych zmian w dotychczasowej polityce kolejnych ekip partyjnych po tzw. "transformacji" i przywrócenie znanych zasad sprawowania przywództwa w suwerennym państwie w interesie suwerena - Narodu."

  Do tego trzeba odbudować Naród, czyli wywieść te plemiona nadwiślańskie na pustynię i prowadzić je przez czterdzieści lat (jak uczynił to Mojżesz z "Narodem Wybranym")do Ojczyzny.
  Są jeszcze inne radykalniejsze sposoby, ale nie będę o tym pisał.
 • @Aleksander 18:17:21
  głucho wszędzie, ciemno wszędzie...

  co to będzie, co to będzie???.
 • @Marek Toczek 17:47:24
  Gratuluję wiary w demokrację i w aniołów u władzy.
  Każda władza deprawuje a władza nie czująca respektu przed narodem deprawuje całkowicie.
  Władza musi czuć nad sobą bat, bo inaczej byle łachmyta z legitymacją policyjną bezkarnie skopie Szanownego Pana po twarzy, pewien osłony ze strony władzy (tak jak to zdarzyło się 11.11.12. na Marzszu Niepodległości).

  Idąc Pańskim tokiem rozumowania to mając konstytucję nie powinniśmy utrzymywać również i policji , bo przecież wszyscy będą z dobrej woli przestrzegali prawa.

  Władza i ludzie - Szanowny Panie - nie zmienili się od czasów Solona a cóż dopiero od Benjamina Franklina.
  Przykłady widać gołym okiem na całym świecie.
  Pańskie "społeczeństwo obywatelskie" jest ordynarnie dymane przez zgraję typów spod ciemnej gwiazdy w krajach jak najbardziej demokratycznych (przykłady : 2-krotne referendum (aż do skutku w Irlandii, czy zlekceważenie referendów we Francji i Holandii).

  Co do wartości Szanownego Pana to nie miałem okazji ich poznać , więc nie wiem czy byłbym je podzielał.
  Wiem jednak że naród polski również wyznawał jakieś wartości a mimo to byle szmata z UB w imieniu władzy codziennie robiła kupę na te wartości, podobnie zresztą jak i dzisiejsi władcy.
 • @Ryszard Opara
  Właściwie to można polemizować z każdym punktem i zapewne nie będzie konsensusu, to taka nasza cecha, wada narodowa.

  " Nawet wojna światowa problemów nie rozwiąże."

  Oby jej nie było, nie trzeba nam ZNOWU TAKIEGO katalizatora zmian, a mocarstwa mogą się wykańczać nawzajem na mniejszą skalę skoro ich obywatele dają się tak wodzić za nos.... jako i my. Persowie i ich sojusznicy im pokażą, należy trzymać Polskę daleko od takich wojen. Nie nasza sprawa, naszą jest nawoływania do pokoju - tak nas nauczał Bł. Jan Paweł II.

  Zanim zaczniemy tworzyć Międzymorze, to trzeba bardzo silną Polskę zbudować, III RP potrzebuje spokojnej przemiany, a nie krwawej rewolucji. Takowa istotnie wywoła zewnętrzną interwencję zbrojną, zaś w międzyczasie stan wyjątkowy, wojenny przy którym junta Jaruzelskiego to sowieckie przedszkole. To nie zabawa, używanie terminologii rewolucyjnej jest brakiem odpowiedzialności. Może RESTYTUCJA Polski? Tylko trzeba ludziom wytłumaczyć że nie coś w rodzaju prostytucji. Od tego specjalizują się ci z PO.

  Jak dokonać przemiany? Ano jak... Na pewno potrzebny wielonurtowy ruch społeczny i pytał Pan w radio o godniejszego lidera. Oczywiście że takowy jest - to Romuald Szeremietiew. On powinien to kreować w całości, a Pan tworzyć może jedną z frakcji ruchu wg swojej, autorskiej koncepcji i nie mam nic przeciwko WTEDY. My też jako katolicy chcemy swojej frakcji. To zadziała, ale Pan na czele? No nie wiem czy to dobry pomysł. Był już taki lider jak Marek Jurek i jakoś nie może uzyskać zaufania Polaków. To taki jeden z przykładów, a JKM? Kolejny "lider" niezastąpiony herbu 1%.

  PS. TALAR ma być wymienialny, czy niewymienialny? Wspólna waluta, wspólne to, tamto... kolejna UNIA? A po co nam wspólna waluta??? Proszę spojrzeć na alternatywne, uzupełniające systemy pieniądza lokalnego. To może działać na terenie gminy, miasta, powiatu, ale wspólna waluta dla kilku państw (państw czy federacji-unii?) to pewne problemy gdzieś w słabym ogniwie jak teraz w Grecji.

  Jedną unię mamy zastąpić drugą, kolejnym RWPG?

  Wojsko zawodowe? Błąd. Same płace, emerytury, socjal to połowa budżetu MON. Po cholerę?

  System prezydencki? Jedna z opcji, ale są też inne, w tym sejmokracja hehehe, rządu sejmu i suwerena bezpośrednio. System prezydencki ma wady, tworzy się taka... Rosja. Chce Pan być Putinem? Albo inny kandydat? A wygra Palikot... i co wtedy? To deficyt demokracji bezpośredniej, prawdziwej demokracji. Coś za coś, sanacja się marzy a'la Konstytucja Kwietniowa plus rozwiązania z USA? Albo rządzi Suweren, albo jakiś pajac kolejny i znowu bul.

  Twórzmy ruch społeczno-polityczny i to jest najważniejsze zadanie na teraz. Ruch wielonurtowy, Pan Szeremietiew na czoło, unikać spalonych polityków. Docelowo ruch ma sam demokratycznie wybrać liderów. Ruch ma wyjść poza NE. NE jako frakcja w ruchu.
 • @Marek Toczek 17:47:24
  Kałach w szafie nie jest dla mnie celem , tylko środkiem do cywilizowania władzy i jedynym probierzem intencji tej władzy wobec narodu.
  W ZSRR (kraju niewolniczym) za posiadanie broni groziła kara śmierci.
  W Szwajcarii (kraju wolnych obywateli) trzymanie w domu broni automatycznej jest obowiązkiem obywatelskim.

  Jeśli na podstawie tych dwóch przykładów nadal nie rozumie Pan o co chodzi, to przepraszam że nadużyłem Pańskiego cennego czasu.
 • Rewolucja przy...
  obecny stanie świadomości ludzi to duży błąd. Powtórzymy zdarzenia z lat osiemdziesiątych. Nie wystarczy wiedzieć, że telewizja kłamie. Młodzi swoją wiedzę biorą co najwyżej z portali informacyjnych, ale częściej z demotów i CIAbook'a.
 • @Ptasznik z Trotylu 18:49:41
  5+
 • @Ptasznik z Trotylu 14:45:02
  Dokładnie-prawo do posiadania broni i już służby i policja nie czują się bezkarne, ponadto jest taniej, bo nie potrzebujemy ich ''bezpieczeństwa'' wiadomo jakiego.

  Ponadto
  //Wspieranie rodzinnych przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz rozwoju innych form przedsiębiorczości rodzinnej. Pobudzanie ludzkiej inicjatywy, aktywności i adaptacji do zmieniających się warunków.//

  My nie potrzebujemy by nas okradać, a potem wspierać. Chcemy niskich podatków, a sami sie wesprzemy. Lepiej byłoby nam bez państwa niż z takim państwem co nas ''chroni i wspiera'' tak jak teraz.

  Ty widzisz i ja widze, że to kłamstwo grubymi nićmi szyte.
  Niech po prostu oddadzą nam państwo bez rajfurzenia pośredników.
 • @Ptasznik z Trotylu 18:43:33
  Mówisz prawdę i tak powinniśmy postępować wszyscy, mówić : Tak, tak. Nie , nie.
  Hipokryzja króluje w przestrzeni publicznej, a tzw. osoby publiczne nie odważają się na publiczne nazwanie zła panującego w naszej Ojczyźnie.
  Zasady na których opiera się UE i tzw. zachód są przeżarte hipokryzją , zakłamaniem, które maskują prawdziwą przestępcza naturę tego systemu.
 • Dlaczego otwierać otwarte drzwi.
  3 Polaków 5 partii. Ja proponuje po

  1.Konstytucje USA przyjąć przez aklamacje

  2.Ustawę o działalności gospodarczej tzw. Wilczka wprowadzić podobnie.

  Ludzie w Polsce są w większości zarażeni bolszewizmem, dlatego trzeba wprowadzić to co jest sprawdzone.

  Pozdrawiam
 • @liberalkonserwatywny 19:08:47
  100/100 !
 • @Marek Toczek 17:47:24
  //Od właściwego uregulowania relacji "władza - obywatel" jest konstytucja i odpowiedzialnie funkcjonujące niezawisłe instytucje w państwie. Kałachem w szafie niczego pozytywnie się nie załatwi. Domagajmy się o to by przywrócić wreszcie normalne relacje akceptowane przez społeczeństwo obywatelskie. Żyjemy w trochę innym miejscu i czasie co B. Franklin i tamte rozwiązania nijak się mają do dzisiejszej naszej sytuacji, a przede wszystkim naszych wartości. //

  A jednak to śmieszne, że potomkowie tych, którzy depcząc wszelkie wartości mordowali naszych dziadów i rodziców mają broń, a ci, których rodzice bronili ojczyzny, narodu, wartości i tradycji, są bezbronni. Pan dobrze wie, że stara władza nigdy nie odda ani władzy, ani mechanizmów łupienia narodu.
  Mam wrażenie, że chcecie nas zadyskutować na śmierć, by jeszcze porządzić następnych kilka lat, po czym naszym dzieciom będziecie wkładać ''relacje akceptowane przez społeczeństwo obywatelskie'', których przecież nie przestrzegacie realnie, bo potajemnie stosujecie bardzo nieobywatelskie działania, których 20-letnie owoce przecież widzimy.
  Proszę nie mówić, że wy nie maczaliście palców w dramatycznym rozbiorze Polski i wydaniu bezbronnego narodu na łup bezwzględnych interesów naszych i nie naszych sukinsynów, że nie mieliście żadnego wpływu.
 • @35stan 19:07:27
  Sprawa jest zupełnie prosta:

  Władza która nie zamierza oszukiwać , okradać i sprzedawać narodu obcym , bez obawy zgodzi się na to aby obywatele byli uzbrojeni.

  Władza która zamierza a priori dymać swoich obywateli i okradać ich , nigdy nie pozwoli na prawo do posiadania broni - po prostu ze strachu , wynikającego z nieczystego sumienia.

  W Polsce istnieje konieczność usunięcia z polityki wszystkich co do jednego, którzy kiedkolwiek zasiadali w sejmie czy w rządzie.
  Oni wszyscy są już zepsuci bo jedyny model państwa jakie znają to państwo opresyjne i niewolnicze.
 • Następny pkt. bolszewicki
  . Bezpieczeństwo socjalne społeczeństwa: (ochrona zdrowia + emerytury).
  od 45r nie poradzono sobie z tymi problemami teraz znaleźli się cudotwórcy co oni to rozwiążą .
  ZUS do likwidacji .Należne emerytury wypłacać z "budżetu" do czasu zejścia ludzi ,którym się to należy.

  Młodzi niech sami zadbają o swoją starość,.
  Zdrowie sprywatyzować z tym ,że w okresie przejściowym narzucić max.stawki za usługi .Zresztą jak będą chcieli za dużo to kto do nich pójdzie się leczyć -patrz weterynarze dentyści , okuliści

  Pozdrawiam
  PS.Żadnych rad prof.nadanych pod okupacją sowiecką.
 • @Marek Toczek 18:10:33
  Moim zdaniem, gdybyście byli uczciwi, rozdalibyście ludziom broń, zanim będzie kompletnie za późno.
  Inaczej wydajecie nas na cichą śmierć metodą salami.

  Tu za chwilę będzie anarchia władzy, służb, policji, czerwonych bandytów i wojska, a my będziemy łupem, nie będziemy w stanie obronić nawet własnych domów. Już państwo wysyła komorników do bezbronnych kobiet i dzieci, a liczba samobójstw mężczyzn i depresji jest alarmująca. Zaczną się napady, bo ludziom braknie chleba.
  Taki będzie efekt waszych mrzonek i samozadowolenia.
 • @Ptasznik z Trotylu 18:43:33
  //Wiem jednak że naród polski również wyznawał jakieś wartości a mimo to byle szmata z UB w imieniu władzy codziennie robiła kupę na te wartości, podobnie zresztą jak i dzisiejsi władcy.//

  Przyznaję ci całkowitą rację. Oni mają broń, więc czują się bezpieczni-nie umieją postawić się w naszym położeniu, są po tamtej stronie, w Układzie.
  Nie zaznali tego, czego my doświadczamy, nie mają pojęcia o skali, nie mają też mądrości wyprzedzającej.
 • @Ptasznik z Trotylu 18:49:41
  si vis pacem, parabellum.

  Im ciągle się wydaje, że nas bronią. Skoro tak jest, czemu boją się nam dać broń?
 • @circ 19:28:02
  Circ, czy to "ten" Marek Toczek ?
  Specjalista od "Morze nasze morze" ?
 • @Opara
  to jak to jest? było tak:
  "Polska powinna jak najszybciej opuścić tonący statek Unii Europejskiej Niemiec i rozpocząć budowę jedynej możliwej, silnej alternatywy. Budowy Federacji Krajów Europy Centralnej. Oparty początkowo o inicjatywę Grupy Wyszehradzkiej – zawierający kraje: Polska, Ukraina, Białoruś, Węgry, Czechy(?), Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Bułgaria, Rumunia i Gruzja(?). Wspólna kultura, wspólne wartości, obrona wspólnych interesów. To przecież połowa Europy."

  to z: http://ryszard.opara.nowyekran.pl/post/37943,zamach-na-polske

  a teraz tak:
  "Polska inicjatorem oraz koordynatorem Federacji krajów Europy Środkowej. Potencjalnie największy (ok 2.5 mln km2 ) i najbardziej liczny kraj (ludność powyżej 200mln – więcej niż Rosja). (Polska, Litwa, Białoruś, Ukraina,Słowacja, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Czechy, Estonia, Kraje Skandynawskie???)."

  czyli co? już bez Rumunii i Gruzji, za to ze Skandynawią? Była połowa Europy, teraz jest "powyżej 200 mln"? ludność państw skandynawskich jest ujemna, czy jak? przecież teraz ze SKandynawią powinno być: "trzy czwarte Europy"! proszę nie trzymać dłużej w niepewności narodów Rumunii i Gruzji czy Polska buduje z nimi sojusz czy też zostawia ich na pastwę "UE Niemiec"... rozumiem, że Pan, Panie Ryszardzie jest wizjonerem i to są szczególiki, ale one powodują drżenie łydek w Bukareszcie i Tbilisi

  ps. prawdziwe imperium Pan wymyślił! ale dlaczego nie pójść dalej? a gdyby tak jeszcze z Afryką, Chinami i Indonezją? ale by Pan spłatał psikusa Merkel i Putinowi!
 • @Opara
  PS2: uwielbiam Pana teksty - może dlatego że są prawie identyczne
 • @Ptasznik z Trotylu 19:19:52
  Samo danie broni nie podniesie standardów - jeśli już to do broni powinna być w pakiecie dodawana wiedza o uczciwym prawie, którego należy bronić. Nauka o broni i prawach od dziecka. Takich praw, póki co, nie ma.

  Żadnego wolnego rynku handlu bronią - broń osobista z magazynów wojska, z którą się chodzi na ćwiczenia OT. Kto chce zostawia broń w magazynie.

  Obywatele bez pracy, zanim nie wyrośnie jw. ukształtowane pokolenie obyte z bronią, nie powinni mieć prawa do osobistej broni, by nie załatwiali, strzelając, problemów bytowych.
 • @circ
  Dajmy szansę, nie rozumiem dlaczego wszystko musisz od razu zgasić do zera. Maruda nic nie zbuduje. Miej umiar w sianiu zniechęcenia. To nie jest wcale pozytywne działanie.

  "..."chrześcijańskie zasady wartości oraz porządku moralnego w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu Narodu (społecznym) oraz w stosunkach międzynarodowych, stanowiące podstawę wolności oraz godności Narodu -odpowiedzialności każdego człowieka i obywatela."

  Czy to brzmi dla nas aż tak "źle"? Nie damy rady sami stworzyć od zera wielkiego ruchu katolickiego, ale możemy być nurtem wiodącym w obywatelskim, patriotycznym ruchu. Trzeba jednak ich wyleczyć z terminologii rewolucyjnej, nam trzeba przemiany jakiej dało barbarzyńcom chrześcijaństwo zanim się zaczęło dzielić, psuć. Zatem TWORZENIE, a nie burzenie i wielka niewiadoma co dalej. Przemiana przez tworzenie, budowanie. Na razie obywatelskie państwo równolegle, taki nasz matrix poza NEW WORLD ORDER. Nic innego nie zrobimy, bo jak? Obalimy siłą władzę bez przekonania Suwerena do zmian? Taka władza się nie utrzyma demokratycznie, zatem odpowiedzią na ICH totalizm ma być NASZ totalizm? Nie! Musi zajść przemiana w świadomości Polaków, jeszcze sprawy nie zaszły tak daleko.

  Zorganizujmy Polaków w ruch patriotyczny i samopomocowy, bo nie można tylko gadać, wokół masa codziennych spraw, ludzie cierpią, chorują, umierają, BIEDUJĄ. Czy zebraliśmy pieniądze dla naszej "prażynki"? Nie. Dziewczyna ma dziecko, trudności w chodzeniu, a przecież jest szansa na poprawę, kosztowna operacja z Szwajcarii. Może Pan Ryszard Opara pomoże większą wpłatą i zbiórką wśród znajomych?
 • @carcajou 19:38:41
  Pan Carcajou , jak widzę, uważa Polaków za istoty człekokształtne, coś jak gdyby niepełnowartościowe.

  Polacy, mając własne państwo, Panie Carcajou byli uzbrojeni już wtedy , kiedy jeszcze żadnemu z pradziadków dzisiejszych bocianów nie śniło się żeby przynieść Pana na świat.

  Wyłazi z Pańskiego myślenia coś , co nijak nie da się skojarzyć z demokracją i wolnością.
 • jedna uwaga, jedno pytanie
  1. Obrazek chyba jest nie na miejscu.
  Francja przy okazji rewolucji zmiotła chrześcijaństwo,
  i to im się odbije kiedyś, a właściwie już odbija.
  2.Co Pan sądzi o inicjatywie prof.Zybertowicza archipelagpolskosci.pl ?
  pozdrawiam
 • Dzien bez NE to dzien stracony
  Codziennie czytajac NE mam dobry ubaw .
  Czy wy siebie czytacie co piszecie ?

  Panie okara czy jak panu tam zaprzestan pan bawic sie tymi starszymi ludzmi bo to nie przystoi oglupiac tak starsze pokolenie . Oni gotowi uwierzyc w bzdury ktore wypisujesz .

  Szanowni Panstwo po raz kolejny powtarzam .
  Obecny rzad za wszelka cene chce rozruby i wyjscia ludzi na ulice
  W co wy wierzycie ? , wybija was jak kaczki .
  Nie dajcie sie sprowokowac , takie prowokacje sa ciagle jak widzicie ? .
  Czy myslicie ze Pismo Swiete was obroni ? a z krzyza wystrugacie karabin ? paciorki z rozanca to nie pociski !!!!!! .
  Jestescie potrzebni rodzina i przyszlemu panstwu POLSKIEMU
 • @abartr 20:11:13
  jakaś konstruktywna alternatywa ?
 • @janwia 20:14:16
  Konstruktywna alternatywa jest taka : informować, szkolić, demaskować kłamstwa systemu a wystąpić dopiero wtedy kiedy to będzie odpowiadało NAM a nie IM, dopiero wtedy kiedy temu zmurszałemu , złodziejskiemu sytemowi wieprzy zacznie się sypać próchno z d..y.
 • Prawdziwa rewolucja będzie gdy:
  Władzę ustawodawczą będzie pełnił naród, a nie partie sejmy i sejmiki;
  Wartości uniwersalne nie będą przypisywane konkretnej religii, bo to prowadzi do klerykalizmu, który jest równie niebezpieczny co faszyzm;
  Bank Narodowy i waluta będą własnością narodu, bo to oznacza suwerenność, a nie fedecji;

  ponadto
  Prezydent może być wybierany spośród prezydentów miast, burmistrzów, starostów -ludzi, którzy pokazali, że zasługują na to stanowisko. Głosowanie na urodę kandydata upudrowanego przez media mija sie z powagą urzędu.
 • @ALEF STERN 18:34:36
  Przepaść w otchłań utopi ...
 • @Ptasznik z Trotylu 19:48:08
  Trupy będziesz sprzątać?
 • @Ptasznik z Trotylu 20:19:21
  praca organiczna z jednej strony, grupowanie się,tworzenie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego i EFEKTYWNOŚĆ działania a to jest związane z wykorzystaniem nowoczesnych technik, o których wspominają i to wdrażają prof.Zybertowicz i Paweł Pietkun :)
  Tak mi się wydaje.
 • @Ptasznik z Trotylu 20:19:21
  Podpisuję się dwoma rękami i zapraszam do frakcji kocstruktywistów http://nikander.nowyekran.pl/post/53570,apel-do-konstruktywistow-na-ne

  Pozdrawiam
 • Ryszard Opara
  Pomysł stworzenia koalicji państw środkowoeuropejskich to nic innego jak próba wyłuskania Polski ze struktur Unii Europejskiej i NATO.

  Takie zabiegi wyjścia z koalicji zachodniej są oczywiście niepopularne w społeczeństwie polskim dlatego próbuje się takich forteli.

  Czas składania tego typu ofert też nie jest przypadkowy.. USA jeszcze nie do końca uporała się z kryzysem a zadłużenie wielu krajów Unii jeszcze może rodzić obawy o dalszą przyszłośc wspólnoty europejskiej.


  Oferta propagandowa wyjścia ze struktur wymaga przyśpieszenia bo Ameryka właściwie wyszła już z kryzysu a rozpad Uni nie jest przesądzony.. więc już niedługo może się okazać, że takie inicjatywy będą wyglądały dość egzotycznie.

  Projekt " Federacji krajów Europy Środkowej" ma w sobie tyle realizmu co pamiętne koncepcje "jagiellońskie" czy "idee prometejskie" propagowane za czasów prezydenta Kaczyńskiego.

  A co do rewolucji to podtrzymuję swoje skojarzenia z Bakuninem.
 • @carcajou 20:29:06
  Zastanów się Pan, co Pan tu robisz i co Pan piszesz .
  Młody Pan jesteś a więc nie do końca stracony.
 • @janwia 20:14:16
  Teraz takiej nie ma .
  Skoro samemu nie jest sie silnym nalezy zaczekac az przyjaciele obrosna w piorka
 • @nikander 20:33:18
  Nie wiem co to za frakcja ale może znajdę w Pańskich tekstach.
  Pozdrawiam.
 • @abartr 20:36:40
  /// nalezy zaczekac az przyjaciele obrosna w piorka ///
  trochę jaśniej bo nie do końca rozumiem kontekst.
 • @Ptasznik z Trotylu 20:37:23
  Podałem link http://nikander.nowyekran.pl/post/53570,apel-do-konstruktywistow-na-ne a w tym linku są dalsze.
 • @Ptasznik z Trotylu 20:37:23
  Przepraszam ze zadam pytanie na pytanie ..tak bedzie wygodniej
  Czy ma Pan obraz wielkosci przeciwnika ? i czy napewno kto jest tak do konca przeciwnikiem ? Kraj potrzebuje ludzi madrych a nie takich co leb nadstawia bo tak trzeba .
  My tworzymy narod i jestesmy jednostka nadrzedna, kazy z osobna i razem i kazde zycie jest wazne i najcenniejsze .....Krew Polaka nie powinna nigdy wiecej splywac do kanalizacii ,

  Zeby wystapic potrzebujemy silnego przyjaciela ....kto mi powie gdzie go szukac ?
 • Marzy wam sie wszystkim - rozpier...liscie Polske pozwolili na to a teraz
  chcecie naprawiac - a my mlodzi co z tego mamy?
  Piepszona emigracje albo jeb.. biede !! I nie mowcie ze jestesmy glupi!!
  To Wy przespaliscie ogladaliscie mecze mundiale a oni taka kiwke zrobili ze teraz zapomnijcie - mamy prawo i jestesmy mlodzi moze tez cos chcemy spierd......lic !!!
  Nowy rzad powstanie i mlodzi beda rzadzic! Znamy juz wszystkie jeb..ne sztuczki!
  nie chcemy zadnej opcji - nowe wyrosnie na nowym i na NASZEJ ZIEMI
  Papiez mowil -
  ",,Nie można stworzyć fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia - z tego trzeba zrobic rachunek sumienia u progu 3ciej rzeczpospolitej! Moze dlatego mowie tak jak mowie bo to jest moja Matka ta Ziemia! to jest moja matka ta Ojczyzna! to sa moi bracia i siostry..
  sami posluchajcie! przypominacie sobie?
  http://www.youtube.com/watch?v=jRZBNJCz69I
  http://www.youtube.com/watch?v=DPlVpGSwzyE&feature=related

  I co wy glupi popatrzcie kiedy to mowil !!! 1991
  Mamy was dosc!! piepszycie pierdzicie i co i NIC jestesmy kolonia niewolnikow!
  Nawet nie wiecie jaki potencjal nosi Polska ziemia!
  Kazdy z nas ma swoje westerplatte!
  Gdy juz sie zacznie mozecie sie przylaczyc ale nigdy wam wladzy nie przekazemy! oczywiscie marzy sie wam zeby wyjsc na ulice poczekac az nas wystrzelaja pozamykaja a wy bedziecie sobie komentowac na blogu i punkty dodawac i tworzyc kolejna fikcje dla debili. i czcic ofiary. To juz bylo!
  Z prochu powstanie to co PRZEGRALISCIE DLA NAS.
 • Wszystko ladnie ale...
  zalozenia sa piekne jak "21 postulatow", niestety plan ten nie uwzglednia jednego...tego ze czlowiek jest czlowiekiem tj.:
  1) z natury jest leniwy, pracuje jak naprawde musi
  2) jest chciwy, chetnie by bral, ale mniej dawal
  3) dokonuje racjonalnych decyzji w ostatecznosci
  4) widzi waskie pole (a potrzeba zawsze spojrzec szerzej)
  5) ludzi bardzo rozsadnych jest dosc malo
  6) nie ma specjalistow od wszystkiego, jak ktos jest np swietnym murarzem to niekoniecznie bylby wstanie wybrac dobry rzad, bo dobre rozwiazania nie sa oczywiste i czasem trudno je dostrzec
 • @nikander 20:43:05
  Przeczytałem. Konkretne postawienie konkretnych problemów, no i oczywiście zażarta dyskusja ideologiczna.

  Moje zdanie : republika konstytucyjna z wywodzeniem wszelkich praw bezpośrednio z konstytucji.

  Wziąć konstytucję USA ze wszystkimi poprawkami i szlus (przecież jest prawie polska bo pisana w oparciu o "De Optimo Senatore" Wawrzyńca Goślickiego, więc się nada).

  Dotychczasowe partie rozwiązać z mocy prawa a wszystkich funkcjonariuszy dotychczasowych służb (od majora wzwyż) poddać reedukacji.

  I nie dać się nabierać cwaniakom którzy po trupach chcą dojść do władzy.
  Młodzi teraz nie wierzą nikomu i bardzo dobrze, bo dzięki temu może nie dadzą się wydupczyć (historia z Palikotem przy ostatnich wyborach powinna ich czegoś nauczyć).

  Pozdrawiam
 • @abartr 20:55:36
  Przykro mi ale nie mamy i nie będziemy mieli przyjaciół.
  Musimy liczyć sami na siebie.
  Niech Pan przypomni sobie 1918 rok i tamtą okazję , tak znakomicie wykorzystaną.
  To tak ma być.
 • @carcajou 19:38:41
  >Obywatele bez pracy, zanim nie wyrośnie jw. ukształtowane pokolenie obyte z bronią, nie powinni mieć prawa do osobistej broni, by nie załatwiali, strzelając, problemów bytowych.

  Hmmmm... No wiesz, za czasów I Rzeczpospolitej Obojga Narodów, obcokrajowcy którzy przyjeżdżali do nas np. na elekcje, nie mogli sie nadziwić, że tłum tak uzbrojony może zachowywać sie tak spokojnie. Nie do pomyślenia w ichnich krajach! Nie doceniasz Nas! Nie jesteśmy narodem agresorów i bandytów! Ale z jednym się zgodzę. Parę problemów by to rozwiązało. Przede wszystkim z chorą władz!

  Pozdrawiam
 • @Shoovar44 21:19:37
  Również uważam, że powszechne posiadanie broni rozwiązałoby wiele spraw.
 • podatek liniowy = ustrój neoniewolniczy
  przy podatku liniowym nie ma żadenej motywacji do tego, aby kapitalista = pracodawca nie pobierał sobie całego dochodu przedsiębiorstwa nie płacąc pracownikom nic, lub na miskę zupy.

  Dopiero wprowadzenie podatku progresywnego zmusza kapitalistów do myślenia i oszczędności podatkowych na drodze przerzucenia swojej konsumpcji na wynagrodzenia pracowników.
 • @carcajou 19:38:41
  za to ci pracujący będą mogli w ramach ćwiczeń polować na żuli, i szybko ekonomia się poprawi.
 • @ssak 20:23:20
  słusznie, na prezydenta tylko ci co pakazali jak okradać małe społeczności
 • ---------Polacy
  --- cały KLUCZ !!!! siedzi w Watykanie i JUDEO POLONII --Polska -ostatnie katolickie państwo ---czyli !!! chrześcijańskie czyli !!! stary i nowy testament - RAZEM !!!!! przeciwko !! MUZUŁMANOM -piękne położenie Polski -zzzzzzzzz historycznymi grobami CADYKÓW bez piasków pustyni w zębach !!! Europa środkowo/wschodnia -kraina mlekiem i miodem płynąca -BEZPIECZNA !!! ani oceanów / tsunami / ani wulkanów / ani płyt tektonicznych itd!!! prawie WSZYSCY IZRAELSCY przywódcy !! urodzeni są w Polsce !!!! ZEW KRWI !!!!!!!!!!!!!!!! żydzi mają już WSZYSTKO !!!!! jeszcze potrzebują NASZYCH słowiańskich dusz !!!! DO !!dobrowolnego usługiwania !!!
 • @Xedos 21:22:35
  Przede wszystkim władza by się ucywilizowała na tyle że przestałaby uważać obywateli za bydło hodowane na podatki, które można doić, sprzedać lub zarżnąć.

  A czego nam najbardziej potrzeba to właśnie cywilizowanej władzy.

  Czy słyszał ktoś żeby władza w Szwajcarii narzucała cokolwiek swoim uzbrojonym po zęby obywatelom ?

  Wręcz przeciwnie. Każdą ważniejszą decyzję władza pozostawia tam do rozstrzygnięcia narodowi w drodze referendum powszechnego.

  Dlaczego? Ano po prost dlatego że wie że pogrywać w kulki z wolnymi czyli uzbrojonymi obywatelami byłoby dla niej bardzo niezdrowo.

  Ot chociażby ostatnio - pozwolić budować minarety czy nie ?
  I chociaż lewizna omal się nie zes.ała z wściekłości, naród powiedział NIE.
  I minaretów nie ma.

  To jest właśnie demokracja. Prawdziwa bo uzbrojona a więc zdolna wymusić swe prawa.
 • @liberalkonserwatywny 14:45:13
  Tutaj popieram.
  Ze zdania: "Rola Państwa – Bezpieczeństwo: Wewnętrzne i Zewnętrzne, Energetyczne, Finansowe oraz Socjalne. (Solidarność i sprawiedliwość społeczna)" wycinamy "Finansowe oraz Socjalne. (Solidarność i społeczna)".

  O swoje bezpieczeństwo finansowe i socjalne to ludzie sami sobie zadbają.

  A tutaj:
  "Dochody Państwa – Podatek dochodowy Liniowy, Podatek konsumpcyjny.
  Podatek Obrotowy dla Banków, Firm Ubezpieczeniowych i innych firm o dużych obrotach (Sieci Handlowych). "

  to rozumiem, że jak dochodowy to 1% liniowo, PIT i CIT. Bez obrotowego, bo to podniesie tylko ceny dla klienta i będzie to kolejny podatek konsumpcyjny.
 • @Ptasznik z Trotylu 20:36:15
  Please ...
 • @Shoovar44 21:19:37
  Nie jesteśmy już tym samym narodem, a poza tym broń nosiła szlachta.
 • @Ptasznik z Trotylu 21:46:32
  Dokładnie. Ważne jest również to, że wtedy do policji pójdą mężczyźni. Będzie ich mniej, ale zarobią znacznie więcej. Teraz mamy zwyrodnialców, którzy wiedzą, że mają do czynienia z nieuzbrojonym bydłem i mogą je tak traktować.
 • @carcajou 21:55:22
  Niestety nie ma argumentu przeciw.
 • @interesariusz 21:38:28
  Jaki naród tecy jego przedstawiciele. Może masz ciekawsze propozycje, np. ksiądz na prezydenta?
 • Autor
  "Dochody Państwa – Podatek dochodowy Liniowy, Podatek konsumpcyjny.
  Podatek Obrotowy dla Banków, Firm Ubezpieczeniowych i innych firm o dużych obrotach (Sieci Handlowych)."

  Problemem Polski nie jest brak liniowego podatku PIT, bo takowy w praktyce już NIESTETY istnieje, czy Pan tu lobbuje na swój interes i zamożnych? Już PiS taki numer podatkowy wywinął, ale wtedy dokręca się śrubę reszcie żeby się "wyrównało", żeby uzupełnić niedobór kasy. Niech ludzie płacą od dochodu, naprawdę zamożniejsi mogą płacić dużo więcej i nie ma w tym nic złego, to naturalna oczywista oczywistość. Od miliona dochodu zapłacić nawet 500 tys to żadna krzywda. Natomiast od 500zł zapłacić ten liniowy, to jest skrajne skurwysyństwo!

  Proszę objaśnić podatek konsumpcyjny.

  Ludzi można przekonać racjonalną wizją dużej kwoty wolnej od podatku, nie wolno opodatkowywać biedoty do poziomu minimum socjalnego. Ten głupi abonament RTV mógłby być pokryty z podatków, bo po co gnębić ludzi. To się skończy windykacjami, komornikami, setkami samobójstw z tak głupiego powodu. Ile jest takich spraw, a Pan wyjeżdżasz z podatkiem liniowym. To skrajnie liberalne podejście. Błąd.

  Podatek od luksusu i zbytku - tego trzeba. Podatek od szkodliwej żywności, ale już jako fundusz celowy na leczenie. Jest tyle spraw.
 • @carcajou 21:55:22
  Czy ma Pan jakiś osobisty interes w tym żeby władza traktowała nas jak swoje bydło ?

  Obetnij pan sobie .... i oddaj Pan do magazynu w starostwie, bo nosisz Pan przy sobie potencjalne narzędzie gwałtu.

  Wydadzą to Panu w celach prokreacyjnych raz na jakiś czas, za okazaniem aktu ślubu + podanie ze znaczkami skarbowymi.
 • @carcajou 21:58:14
  Duch w narodzie jeszcze nie zaginął!
 • @Shoovar44 22:26:12
  To prawda, ale bardzo ten duch zdezorientowany.
 • @Ptasznik z Trotylu 22:22:35
  "Potencjalnym narzędziem gwałtu" dajesz życie, naganem je zabierasz.
 • @Ptasznik z Trotylu 19:31:05
  //Circ, czy to "ten" Marek Toczek ?
  Specjalista od "Morze nasze morze" //

  Tak.
 • @carcajou 19:38:41
  //Obywatele bez pracy, zanim nie wyrośnie jw. ukształtowane pokolenie obyte z bronią, nie powinni mieć prawa do osobistej broni, by nie załatwiali, strzelając, problemów bytowych.//

  Może nie ty o tym decyduj, dobrze?
  Nikt cię nie upowaznił.
 • @carcajou 22:35:56
  Czyli nie wszystko jeszcze stracone ;)
 • @carcajou 22:38:15
  Bez broni każde społeczeństwo to niewolnicy! Koniec kropka. W Starożytnym Rzymie tylko gladiatorom dawano broń i to tylko na zawodach. Liczono nawet noże kuchenne przed zamknięciem niewolników w celach...
 • @Marek Kajdas 19:41:28
  //"..."chrześcijańskie zasady wartości oraz porządku moralnego w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu Narodu (społecznym) oraz w stosunkach międzynarodowych, stanowiące podstawę wolności oraz godności Narodu -odpowiedzialności każdego człowieka i obywatela."

  Czy to brzmi dla nas aż tak "źle"? Nie damy rady sami stworzyć od zera wielkiego ruchu katolickiego,//

  Kajdas, naucz się patrzeć na całość tekstu, czy jest wewnętrznie nie sprzeczna, zamiast wyrywać kawałek. Tak, to każdy potrafi, jak Bolek, co w Hucie mówił, że huta potrzebna Krakowowi, a w Rynku, że huta dymi i trzeba zamknąć.
  Przestań Pan być dzieckiem i się łudzić.
 • @ssak 20:23:20
  //Władzę ustawodawczą będzie pełnił naród, a nie partie sejmy i sejmiki;
  Wartości uniwersalne nie będą przypisywane konkretnej religii,//

  a jak Pan chcesz tę mrzonkę wprowadzić?

  Katolicki naród pokaże wam środkowy palec.
 • @carcajou 20:29:06
  //Trupy będziesz sprzątać?//

  Gdzie masz te trupy w Szwajcarii?
 • Żadnych krwawych Rewolucji! a chcecie sposobu?
  Zachęcam do wysłuchania wykładu niesamowitego człowieka.
  O rewolucji i jej celach w Polsce i na świecie , jest też w tym wszystkim wątek Smoleński.

  http://www.youtube.com/watch?v=N1qH-e6zSP4

  WARTO!!
 • @Xedos 18:10:47
  Ależ oczywistym jest, że trzeba szukac sojuszników poza oficjalnym kręgiem. Kazda siła polityczna powinna być na to przygotowana. Potrzebna jest do różnych zadań armia ludzi. Jak mizernie zatem wyglada przygotowywanie sie do rządzenia, gdy eliminuja sie wzajemnie ludzie o trzy stołki.
  Poprostu smieszne i az trudno wplatać tu słowo - polityka.
 • @abartr 20:55:36
  //Zeby wystapic potrzebujemy silnego przyjaciela ....kto mi powie gdzie go szukac ?//

  To na pewno twój sponsor. Spadaj.
 • @goj 20:56:26
  Swięta Prawda.
 • @emk6 20:58:15
  //zalozenia sa piekne jak "21 postulatow", niestety plan ten nie uwzglednia jednego...tego ze czlowiek jest czlowiekiem tj.:
  1) z natury jest leniwy, pracuje jak naprawde musi
  2) jest chciwy, chetnie by bral, ale mniej dawal//

  Tak jest do czasu. Kiedy idziemy w imię Boga i prawdziwych wartości, budzimy się. Ten naród jest jak lawa.
 • @carcajou 21:58:14
  //Nie jesteśmy już tym samym narodem, a poza tym broń nosiła szlachta.//

  Mów o sobie w liczbie pojedynczej, dobrze?

  A broń miał każdy, kogo było na to stać, nie bandyci i złodzieje, jak teraz, i to była prawdziwa demokracja.
 • @circ 23:19:01
  Może jakieś dowody, że jestem synem "czerwonego aparatczyka" - ojciec nic o tym nie wie, podobnie matka.
 • ----------Wy !!!!!
  -------- ze spalonych !! miast i wsi -------może połączy Was Polska ?? --religia jak widzę -DZIELI
 • @carcajou 23:23:58
  Dowodem jesteś ty i twoja formacja umysłowa.
 • @virtus askesis 22:59:30
  Tak. Warto!!
 • @ninanonimowa 23:28:50
  100% racji. Nie da się zbudować narodu tylko jednej religii. Mamy już w kraju protestantów, którzy są prawdziwymi patriotami:
  http://www.youtube.com/user/idzpodprad?ob=0&feature=results_main
  Kanał protestancko-narodowościowy.
  Mamy ateistów, którzy z chęcią poświęcą się za ojczyznę...
  Nie zamykajmy się na ludzi z powodu wiary!
 • @Ptasznik z Trotylu 22:22:35
  Spójrz, takie jedno narzędzie banów na blogach, a jak dyscyplinuje kłamców w wojnie informacyjnej, po wszystkich stronach zresztą.
  Działa jak wolność do posiadania broni, która dyscyplinuje intruzów.

  Oczywiście Pan Opara może dać mi bana, ale wtedy wychodzi prawda transcendentna, bo czytelnicy widzą kto dostał i za co.
  Taki mały mechanizm wolności, a ile dobra czyni, bo oni doskonale wiedzą co jest prawdą i co jest wolnością.
  Oni czynią zło całkiem świadomie.
 • @ninanonimowa 23:28:50
  Jaka religia? To klasyczne opętanie. Pomógłbym, ale tu bez egzorcysty nie da rady - za słabym na Legion.
 • @Xedos 23:38:27
  Tu masz o protestantach, o ile zrozumiesz co jest mówione.
  Na fałszywych ideach buduje się fałsz, a on musi upaść z hukiem.
  Wojny XX wieku robili protestanci, wcześniejsze ludobójstwa też, np. w Ameryce Płn.
  http://www.youtube.com/watch?v=GatXdL4XUhI
 • @circ 23:33:58
  Oj, żeby ja ci nie napisał o twym piekielnym rodowodzie, diskordianko.
 • Rozpaczać należy, że wojsko i służby nie rozumieją idei, nie czytali filozofów i literatury
  Oni rozumieją tylko kupić sprzedać.
 • @carcajou 23:44:28
  Przeczytałeś jakąś książkę w życiu?
 • @circ 23:44:05
  Wiesz wyprawy krzyżowe i święta inkwizycja też były ludobójstwem. Dlatego zapomnijmy o podziałach kiedy idzie o Polskę. Dodam, że wychowany jestem w rodzinie katolickiej.
 • @abartr 20:11:13 i ogolnie
  Z bolem przyznaje racje. Przeczytalam memorial Pana Opary i wszystkie dotychczasowe komentarze i dochodze do wniosku, ze wiekszosc komentatorow razem z Panem Opara zyje w jakims Lalaland, to ze "realia" w tymze, sa odmienne i w opozycji do naszego rzadowego matrixu nie jest zadnym usprawiedliwieniem dla serwowanej tu paranoi. Rozumiem w kontekscie powyzszych komentarzy i samego memorialu autora, frustracje mlodego komentatora - goj - 23.02.2012 20:56:26.

  Czy z nami leci pilot?
  Pozdrawiam
 • @serendipity 21:50:29
  Nie łapiesz istoty podatku obrotowego. Diwedz sie wiecej na ten temat. Nie zawężaj tylko do siebie. Popatrz na "mocarzy".
 • @ssak 22:05:31
  Natanek byłby super prezyzentem. Nie uwazasz?
 • @Ptasznik z Trotylu 22:22:35
  Nadajesz słowa - zaklęcia. Nie starasz sie zrozumieć a tylko atakujesz.
 • @Xedos 22:43:48
  Masz rację. Dlatego w USA dostep do broni jest powszechny i dlatego dyktują warunki FED-owi. I na dodatek żaden zyd nie osmieli sie siegac po ich kasę. A o ataku terrostycznym (11 wrzesnia) to nawet nie smia pomysleć.
 • @circ 23:14:49
  Kup sobie wreszcie nagana i daj ludziom spokój ze swoimi racjami wciskanymi bez jakiegokolwiek konceptu.
  W koncu w Szwajcarii też możesz zamieszkać.
  I nie zaniżaj poziomu dyskusji, bo robi sie papka jak na Salonie.
 • @radosław1 00:10:19
  W DC jest zakaz posiadania broni, tak jak w NY. Zbieg okoliczności?
 • @carcajou 23:43:23
  Poczekajmy aż znormalnieją.
 • @Xedos 00:17:49
  Niewątpliwie dyskusja jest jak najbardziej sensowna. Przyjmijmy jednak, że to powazna sprawa i wymaga wielu różnych analiz. Trzeba zdawac sobie sprawe z wielu uwarunkowań współczesnych.
  Podam (bez złosliwosci komukolwiek) przykład, ze obecnie bardzo łatwo sie ludźmi manipuluje (władza, media) i można ten dobry zamiar wykorzystac przeciwko narodowi.
  Dyskusję warto prowadzić ale odłóżmy to na inny czas.
 • @radosław1 00:25:57
  Nie wiem skąd strach przed bronią. Statystyki pokazują, że znacznie mniej napadów przy użyciu broni jest tam, gdzie może mieć ją każdy.
 • @Xedos 00:36:27
  Suche powoływanie sie na takie hasła jak statystyki do niczego nie prowadzą. Powiedziałem wyraźnie - to powazny temat.
  Wszedzie tam gdzie katolicyzm jest osłabiony (statystyki) jest bogactwo. Zrezygnujmy zatem ze swojej wiary. Jaki to problem?
 • @radosław1 00:58:46
  Panu nikt nie każe jej nosić :] Tylko dlatego, że ktoś nie chce jej mieć, ja nie mogę? Ot socjalistyczne myślenie?
 • @
  W podstawowych wartościach nie widzę prawdy, miłości, dobra, Boga. Są za to różne życzenia i takie "podstawowe wartości" jak demokracja bezpośrednia. To może w bezpośrednim demokratycznym głosowaniu ustalimy, jakie wartości są podstawowe? Umówimy się w wyniku głosowania, co jest prawdą, co jest dobre, a nawet od jakiego wieku będziemy sobie wypłacać emerytury. Nie tędy droga.

  Z "innych spraw zasadniczych". NBP - mowa o członkach, kadencjach, wyborach, czyli sprawach drugorzędnych, a NIC o zasadach emisji pieniądza, co dla polskiej gospodarki jest sprawą fundamentalną.

  Ten taniec, który zaczniemy, może z poloneza zamienić się szybko w pogo. Na placu gwiazdami są silniejsi, a całą kasę zgarniają organizatorzy spektaklu.
 • @Poruszyciel 01:06:05
  hmm...czyli co? lepiej status quo?
 • @ Może to Was Wszystkich pogodzi ?
  To moja odpowiedz dla Asadowa :
  http://partenos.nowyekran.pl/post/53544,jalmuzna#comment_387901
  ------------------------
  @Asadow 21:47:49
  Ty wiesz, że nie o "fajny" i nie o "pomysł", TU chodzi , wiesz że chodzi o potrzebną Nam małą iskierkę (nie-napiszę Bożą, bo potrzebna WSZYSTKIM Ludziom nie skłócajmy ich) oczekiwaną a i na Świat z Polski też iść może. ...
  ..i nie poto aby powstał pożar, ale abyśmy poprawili SWÓJ Świat w/m. To może Każy z Nas, i nikt inny. Bo "tu*!" popsuło się światu. Na styku OSOBA*OSOBA. Nawet nie w "OSOBACH"- a tam gdzie ta *. Tak , w rodzinach jak i zaraz obok Nas. Taki jest cel . Tylko taki !!!! Cała ta "niby niemożliwa Tytaniczna Praca" rozkłada się na Każedą(go) z nas (m.Teresa). Wyobrażasz Asadow resultaty tej POMOCY w/m - w Każdej Formie Mozliwej Bezgotówkowej Zawsze Dostępnej i Tuż-tuż ? Moje wyobrażenia to przerasta. A dzięki komu ? No dzięki trzem słowom Twoim , o tym: ...."temu, który poprosi""


  http://thumb15.shutterstock.com/thumb_large/81243/81243,1316138270,3/stock-vector-world-federation-of-protection-84731137.jpg

  Ten ZNAK , który mamy, od BOI (!?) jest jak ta*gwiazdka , jak niemowle ubrane w czapeczkę, jak "babcia ziemia staruszka" w czapeczce w falbanki , jak ... etam
  ...co tu nie-napiszę (nie o znaku) - to za mało .........

  To, nie nalepka , To POWAZNA DEKLARACJA * (wstaw tu, co chcesz jak informatyk; promocja nE, otwartość, współczucie, napomnienie, zakupy, naprawa czegoś, użyczenie łopaty i cukru............wspólny spacer, otwartość na sprawy własnedo dziecka czy rodziców
  pomoc przyszłej Matce, pomoc staruszkowi (ce) OBOK, pomoc potrzebujacem ciepła, strawy, odzieży, wsparcie słowem, Wszystko pasuje ...bezgotówkowo i nieformalnie (w Dobrym)* W DOBRYM I TYLKO W DOBRYM * :) ... jak w świecie Dziecka *
  ____________________________

  Asadow, jest mi bardzo przyjemnie słyszeć, od Ciebie miłe słowa. Komu, niejest ? Ale najbardziej miłe mi jest to, że odezwałeś się po cz(a)asie. Rozumiesz, co chce powiedzieć ? Nie o, "odezwałeś", i nie o "czas",... mi chodzi. Teraz, nieś "tę pałeczkę biegnij" z nia TY. Ta iskierka, jest warta naszego Człowieczeństwa niech rożnieca Każdy. Napis Swoje ...!!! weż ZNAK do notki swej popularyzuj. Skala ważna !
  BOI - Daje Nam Znak itd : http://BOI.nowyekran.pl/post/53363,chyba-sie-ob-ze-zam#comment_384513
  ANTYBAN - też zrobi swoje ....odezwie się na pewno.
  Rozniecajmy iskierkę...


  Z Panem Bogiem, a jak nie , to po BOŻEMU , jak nie, to PRZYZWOICIE- po Ludzku
  nadużycie link skomentuj usuńtfur-ja 24.02.2012 00:59:36
  http://partenos.nowyekran.pl/post/53544,jalmuzna#comment_388187
  ______________________

  Dla Was Wszystkich TO posyłam, na Dobranoc , Dzień Dobry i Dobry (każdy) Wieczór ! Przespijcie się "z problemem"
 • @tfur-ja 01:33:48
  pisownia oooryginalnaa
 • @tfur-ja 01:38:53 cd....
  reeższztta tutaj "Drogie Dzieci" :
  http://boi.nowyekran.pl/post/53363,chyba-sie-ob-ze-zam

  No i wszystkim Szczęść Boże
 • @Xedos 01:05:35
  Jątrzysz i prychasz jak sztubak.
  Mało wyraźnie napisałem?
  Zabraniam Ci? Odniosłem sie w swoim osądzie a skoro nie potrafisz tego uszanowac to nie kupuj sobie broni bo to sprzet dla dorosłych - zwłaszcza umysłowo i mecjonalnie.
  Bez odbioru.
 • W przyszyłm
  miesiącu zażądam od pracodawcy wypłaty w złocie :)
 • @radosław1 01:49:40
  Nie zrozum mnie źle. Wolałbym żyć w świecie bez broni. Gdzie wszyscy traktują się jak bracia. Gdzie nie ma władzy i korupcji...Niestety przyszło nam żyć w taki, a nie innych czasach.
  Pozdrawiam!
 • @infiniti 02:16:57
  Nie wiedziałem, że jest taka możliwość :D
 • @ Gdybym kogoś zirytował ...
  ...to, tu ma "resztę, orttograwi , itd :
  http://antyban.nowyekran.pl/post/52836,antyban-zabojcze-mrozy#comment_380718
  ______________________-
  i pozdrawiam Delefn'a serdecznie (właśnie misie wylogował spod tej notki, dzięki Ci )
 • @circ 22:58:23
  Odpowiedź jest w linijce 1.
  To naród zdecyduje. Prawda jest taka, że światopogląd chrześcijański jest nam siłą narzucany. Duża część społeczeństwa chodzi do kościoła, żeby nie podpaść rodzinie i sąsiadowi; religii w szkołach jest więcej niż matematyki, ale uczniowie nie chcą na nią chodzić. Duchowość i wiara to nie to samo co przywiązanie do jednej religii i coraz więcej ludzi to rozumie. Dopiero po konsultacjach społecznych i ostatecznym referendum okaże się czy jesteśmy katolickim narodem. Jeśli wyjdzie, że tak, to należy to uszanować.
 • @radosław1 00:03:32
  Jednak to ty chyba go nie łapiesz.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_obrotowy

  "W Polsce podatek obrotowy funkcjonował do 1993 roku, kiedy to został zastąpiony podatkiem VAT..."

  Czyli byłby kolejnym podatkiem konsumpcyjnym dla klienta.
 • Nie idę na wybory, bo nie lubię Opary ...
  http://www.youtube.com/watch?v=--lGek1bop0&feature=player_embedded

  http://carcajou.nowyekran.pl/post/53033,rzbik-wybieramy-rade-wyniki-czastkowe
 • @Xedos 23:55:15
  //Dodam, że wychowany jestem w rodzinie katolickiej.//

  wychowanie to mało. Trzeba jeszcze przeczytać książkę Romana Konika obalającą mit Inkwizycji, utworzony przez protestantów. By się nie ośmieszać w gronie ludzi wykształconych.
 • @ssak 08:32:25
  //To naród zdecyduje.//

  Naród jest katolicki. Twoje argumenty są rodem z przedszkola lewackiego.
  Ile masz lat dziecko?
 • Tutaj kilka grupek chce się dorwać do dojenia bydła hodowanego na podatki
  Kreślą wizje, wzywają do rewolucji po której chcą wjechać do władzy.
  Pozują na filozofów i demokratów.

  W gruncie rzeczy chodzi o jedno: Tusk im się już zużył i teraz szukają nowej formuły za pomocą której będą mogli dalej dymać naród.

  To ci wszyscy którym przeszkadza jedyna rzeczywista gwarancja wolności:
  prawo do posiadania broni dla dorosłych obywateli przeszkolonych w zakresie posługiwania sie bronią.

  Możecie pluć, skakać, tupać krótkimi nóżkami ale prawdy nie zaplujecie a naród kiedyś wreszcie zmądrzeje i wyrzuci was na śmietnik.
 • Każdy system polityczny opiera się na wartościach!
  Jeśli ma powstać nowa-stara jakość tzreba rzetelnie przemyśleć sprawę wartości. Według mnie należy powrócić do etyki chrześcijańskiej, opartej na personalizmie chrześcijańskim (człowiek a nie można zredukować do przedmiotu, jest wartościa samą w sobie, tylko osoba ma wolną wolę). Tylko na tej podstawie można zbudować wolne społeczeństwo. Tylko w takim społeczeństwie ludzie mogą uczestniczyć we wspólnocie ludzkiej. Liberalizm i totalitaryzm alienują człowieka - w obu tych systemach człowiek zostaje sam, nie mogąć uczestniczyć we wspólnocie. Prawdziwa kontrrewolucja - powrót do wspólnoty chrześcijańskiej.
 • @42mm 09:28:19
  człowiek a nie można zredukować do przedmiotu, jest wartościa samą w sobie, tylko osoba ma wolną wolę

  Bardzo dobrze.
  Wmawianie jednak ludzim, że wartości uniwersalne to wartości chrześcijańskie jest kłamstwem. Nakaz podporządkowania się konkretnej religii jest zniewoleniem, a nie wolnością.
 • @ssak 10:03:45
  > tylko osoba ma wolną wolę

  > Bardzo dobrze.
  > Wmawianie jednak ludzim, że wartości uniwersalne to wartości
  > chrześcijańskie jest kłamstwem.

  Sam sobie przeczysz bo:

  Chrześcijaństwo = wolna wola. (jeśli chodzi o ludzkie życie tu, na ziemi, o relacje między ludźmi)

  Chrześcijaństwo to przykazanie Miłości - a czynienie bliźniemu WBREW jego woli jest złamaniem przykazania Miłości, jest sprzeczne z przykazaniem Miłości i z podstawą chrześcijańskiej postawy:

  Mt7:12
  Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.
 • @Freedom 10:38:31
  Chrześcijaństwo = wolna wola
  Chrześcijaństwo to przykazanie Miłości

  Czy miłość to chrześcijaństwo?
  Czy wolna wola to Chrześcijaństwo?

  Może tak będzie Ci łatwiej?
 • @ssak 10:53:07
  Może tak będzie Ci łatwiej:

  Czy miłość i wolna wola są wartościami chrześcijańskimi?
  Czy miłość i wolna wola są wartościami uniwersalnymi?
 • @Freedom 11:36:30
  zabawna jest z Tobą rozmowa:)

  Ja nie neguję, że miłość jest wartością chrześcijańską. Chodzi o to, że jest również wartością Kowalskiego, który chrześcijaniniem nie jest.
  Jeśli chrześcijanin lubi pić mleko, to nie oznacza, że mleko jest chrześcijańskie.

  Pozdrawiam, bez odbioru
 • @simacs 12:28:46
  My się wciągamy w projekt demokracji bezpośredniej. Widzisz w tym coś złego, że ludzie decydują o swoim losie?
 • @ssak 12:37:52
  > Widzisz w tym coś złego, że ludzie decydują o swoim losie?

  :) ależ demokracja to co innego!!!
  Normalne jest to że ludzie decydują o swoim losie - w sensie każdy o swoim.

  W demokracji ludzie decydują o losie innych - a nie tylko swoim !!!
  Bliżej prawdy będzie powiedzenie, że w demokracji ludzie współdecydują o swoim własnym losie.
  A już najbliżej prawdy będzie stwierdzenie: Ty nie decydujesz o sobie - o Tobie decyduje większość.


  > Ja nie neguję, że miłość jest wartością chrześcijańską.
  No własnie - to nie neguj :)
  Wartości uniwersalne takie jak miłość czy wolna wola - to są podstawowe wartości chrześcijańskie (a Ty sugerowałeś, że to jest kłamstwo)
  Ja nie twierdzę, że chrześcijaństwo ma monopol na miłość - tylko, że prawdą jest to, że miłość jest wartością chrześcijańską.
  Cieszę się, że się zrozumieliśmy i jednak tego nie negujesz.
 • @Freedom 12:50:31
  Ja nie twierdzę, że chrześcijaństwo ma monopol na miłość - tylko, że prawdą jest to, że miłość jest wartością chrześcijańską.
  Cieszę się, że się zrozumieliśmy i jednak tego nie negujesz.

  Żeby było do końca jasne.
  Zgadzasz się zatem, że konstytucja powinna się opierać na wartościach uniwersalnych i nie trzeba dopisywać chrześcijańskich, bo one są nie tyko chrześcijańskie?

  Bliżej prawdy będzie powiedzenie, że w demokracji ludzie współdecydują o swoim własnym losie.
  A już najbliżej prawdy będzie stwierdzenie: Ty nie decydujesz o sobie - o Tobie decyduje większość.

  Większość nie decyduje o mnie. Większość decyduje jedynie o sprawach wspólnych. To też chyba jest już jasne?
 • @circ 09:00:46
  Nie obraź się, ale fanatyzm nie jest dobry :]
 • @Freedom 12:50:31
  Zgadzam się chrześcijaństwo zbudowane zostało na miłości i wolnej woli, które jednak istniały przed chrześcijaństwem. Choć co do Starego Testamentu można mieć wątpliwości: "Brata swego lichwą nie obciążysz za srebro, żywność, ani nic co można na procent pożyczyć. Nie brata swego lichwą obciążysz za srebro, żywność i każdą rzecz, którą można na procent pożyczyć". :]
 • @ssak 13:03:51
  Tak! Powinniśmy decydować np. o gazie łupkowym wspólnie, bo jest on wszystkich Polaków. O rodzinie niechaj decydują członkowie rodziny :]
 • @circ 09:00:46
  Znam publikacje mówiące, że Stalin był polonofilem :]
 • @ssak 13:03:51
  > Większość nie decyduje o mnie. Większość decyduje jedynie o sprawach
  > wspólnych. To też chyba jest już jasne?

  :) Ha ha ha - żartowniś z Ciebie.

  Kto decyduje o tym, czego się uczy w szkole Twoje dziecko?
  Kto decyduje o tym co Ci wolno kupić w aptece?
  Kto decyduje o tym jakie masz stosować metody wychowawcze wobec swoich dzieci?
  Kto decyduje o tym co masz nosić na głowie jeżdżąc motorynką?
  Kto decyduje o tym kiedy pójdziesz na emeryturę?
  Kto decyduje o tym na co idzie ponad 50% Twoich pieniędzy?
  Kto decyduje o tym co może rosnąć w Twoim ogródku?
  ...
  ... można w nieskończoność mnożyć podobne pytania - i zapewniam Cię, że NIE TY O TYM DECYDUJESZ w socjaldemokracji.
  Nawet jeśli jesteś osobą, której wszystkie decyzje są na rękę i po Twojej myśli - to nie Ty o tym decydujesz - a o tym rozmawiamy.

  > Zgadzasz się zatem, że konstytucja powinna się opierać na
  > wartościach uniwersalnych i nie trzeba dopisywać chrześcijańskich, bo
  > one są nie tyko chrześcijańskie?

  Oczywiście, że tak. Konstytucja powinna gwarantować ochronę i obronę wolnej woli człowieka - i to jest nadrzędny cel istnienia państwa.

  Wolna wola jest wartością chrześcijańską i wartością uniwersalną - ale w konstytucji nie trzeba tego pisać bo to nic nie zmienia.
  Konstytucja może ustanawiać państwo oparte na wartościach chrześcijańskich - ale bez nazywania tego "państwem chrześcijańskim" - jeśli to słowo miałoby być źródłem jakiegoś idiotycznego sporu.
 • @Xedos 13:29:58
  > które jednak istniały przed chrześcijaństwem.

  Mam inne zdanie - ale to jałowy, bezsensowny spór - więc w ogóle mi nie przeszkadza co inni o tym myślą.

  Kto rozumie, szanuje i uważa, że państwo powinno chronić i bronić WOLNEJ WOLI człowieka (bo miłości nakazać nie sposób) - ten jest mi bratem - niezależnie od tego co myśli o pochodzeniu wolnej woli człowieka.
  :)
 • @simacs 15:23:44
  nie trzeba robić referendum krajowego na temat budowy drogi powiatowej. Ludzie z drugiego powiatu mogliby być przeciwni. Nie trzeba zmuszać grupy ludzi, na przykład rybaków, by przyjmowali wierzenia zbieraczy kapusty. Tutaj nie ma istotnego konfliktu. Konstytucja powinna być zbiorem zasad dotyczących nas wszystkich. Nie tylko wybranej grupy. Swoje zasady masz zapisane w dekalogu i OK. Przecież jeżeli wszyscy jesteśmy chrześcijaninami, to wartości uniwersalne = wartości chrześcijańskie, ale nie jesteśmy!
 • @simacs 17:21:58
  To jest tyrania, nie wolność. Wierzysz? To dobrze, ale nie karz wierzyć innym. Dla niektórych JP II nie jest autorytetem. I co? Są przez to złymi ludźmi? Dla niektórych KRK to kolejny Babilon. TO ich wykreśla z bycia patriotami, dobrymi Polakami? To się nazywa fanatyzm.
 • @
  Znowu ktoś na SG wstawił straganiarkę wiodąca lud na barykady francuskiej rewolucji :-(
 • Znowu sprawiedliwość społeczna???
  Solidaruchom społecznym mówię kategoryczne NIE!
 • "Dzieci "? Rozumiecie już TO ?
  Jeszcze ...nie ?


  http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/81243/81243,1316138270,3/stock-vector-world-federation-of-protection-84731137.jpg

  http://boi.nowyekran.pl/post/53363,chyba-sie-ob-ze-zam

  pozdrawiam nadal "Delfin'a"
 • @Xedos 17:44:15 & all
  Ku namysłowi: http://mpp.nowyekran.pl/post/53843,o-smierci
 • @Marek Kajdas 22:12:50
  Dochodowy liniowy 1%:
  - od 1 mln = 10000 zł
  - od 5 tys = 50 zł
  - poniżej 5 tys bez podatku.

  Niesprawiedliwe?
  Opodatkowanie tylko bogatych to bolszewizm, pamiętajmy o tym.
 • @grzech 08:26:21
  "Jedynie z Litwą było nam dobrze szkoda, że się na nas wypięła."

  Zatem nie było nam DOBRZE, zawsze tak będzie z każdą unią, należało się nie certolić z kresami litewskimi, ruskimi, ukraińskimi, ale je TWARDO polonizować, nawracać na katolicyzm (ale nie mieczem), ludność mieszać i nie byłoby problemów, a Polska sięgałaby Smoleńska, Kijowa, Morza Kaspijskiego może nawet ;)

  Żadnych na razie federacji, unii, ale luźny związek-KONFEDERACJA. To wystarczy na start MIĘDZYMORZA, a dalej się zobaczy. Niech przez stulecie się to utrwali, wypróbuje.

  Aha... konstytucje to wynalazek masonów, nwo tak nawiasem. Warto o tym pamiętać, niekiedy chwalę elementy Konstytucji III Maja, ale to dzieło niewątpliwie masonów, kiedyś byli nieco bardziej patriotyczni, ale skutek ten sam - szlak trafiał Polskę cyklicznie!!! Tak się starali owi "reformatorzy", a naprawdę być może agentura, w każdym razie masoni, wielu też targowiczan późniejszych, kolaborantów z zaborcami.

  Mamy już od 966 roku prawdziwą konstytucję i jest nią PRAWO BOŻE. Nie ma nic lepszego i nie może być. Trzymajmy się tego i będzie dobrze.
 • @simacs 20:38:58
  4000 księży zamordowano, bo byli patriotami, a nie duchownymi. Są też inne ofiary nie tylko księża, dzięki którym mówimy w tym pięknym języku. Ja już byłem tam, u Boga, w zaświatach, czy jak tam to sobie nazywasz. I wiem, że KRK nie ma z tym wiele wspólnego. Wiara nie jest niczym złym, ale wpisywanie ją w konstytucje to niejako narzucanie jej tym, którzy wierzą w coś innego lub wcale :] Ja wierzę w miłość, szacunek, roztropność. Nie wierzę w pieniądz, który wywalcza sobie w Polsce ostro KRK. Natanek pięknie to ujął (fragment na kanale NE na YT). 1% od naszego dochodowego idzie na KRK, a dlaczego Ci którzy nie wierzą w KRK mają płacić? Taca, ok dobrowolny wybór. Opłaty za "usługi" co łaska, ale nie mniej niż...To mi się nie podoba...Uważam, że nie potrzebujemy faryzeuszy, bo każdy ma dobro w sobie. Ten system, na którym stoi świat niszczy ludzi.
 • Rewolucyjna propozycja
  .
  Referendum o uwolnienie referendów od sejmowej kontroli.

  http://multimir.nowyekran.pl/post/53812,referendum-o-uwolnienie-referendum

  Pierwszy realny krok do demokracji bezpośredniej.
 • @simacs 22:18:57
  Przez niektórych ludzi tej instytucji i kilku fanatyków :] wolę sam czytać Biblie i sam wysuwać wnioski :]
 • @Ptasznik z Trotylu 18:49:41
  Jeżeli dla Pana mentalność, nie mówiac już o kulturze społeczeństwa reprezentowana przez Rosjan jest porównywalna do zachowań Szwajcarów to gratuluję. Mnie też marzyłaby się w Polsce sytuacja w jakiej organizują sie do obrony swojego państwa i swoich ideałów Szwajcarzy, Finowie i kilka innych nacji. Ale nam Polakom jeszcze trochę do tego brakuje, nie tyle mentalnie ( to mniejszy problem) ale materialnie do takich rozwiązań. Czy wyobraża Pan sobie polskie osiedle tzw. mrówkowców, gdzie w co drugim mieszkaniu, za szafą stoi karabin maszynowy i zaczyna się np. SYLWESTER? Ja jakoś nie.
  Powszechne przeszkolenie obywateli w zakresie posługiwania się bronią, także tą ciężką, utrzymywanie obywateli w dobrej kondycji w tym zakresie jest elementarnym obowiązkiem elit sprawujących władzę. Miejsce jej przechowywania to tylko i wyłącznie kwestia bezpieczeństwa by nie wpadła w niewłaściwe ręce. Cały problem, to fakt, że dzisiaj władza robi wszystko by maksymalnie te relacje zburzyć. Ograniczono do karykaturalnych rozmiarów stan WP, nie szkoli się rezerw osobowych przewidzianych do mobilizacji, a młodym wmawia się jak to im dobrze, że nie muszą służyć w wojsku. Pozdrowienia.
 • @circ 19:18:03
  Nie bardzo rozumiem stwierdzenia "... mam wrażenie, że chcecie nas zadyskutować na śmierć, by jeszcze porządzić..." , "...Prosze nie mówić, że wy nie maczaliście palców w dramatycznym rozbiorze Polski i wydaniu bezbronnego narodu na łup..." . Szanowny Panie/Pani "circ" albo mnie i moich bliskich Pan/Pani z kimś myli albo świadomie i złośliwie obraża. Nie mam ani ja ani nikt z moich bliskich nic wspólnego z tym o czym tu czytam. Bezpodstawne obrażanie kogokolwiek to przejaw tchórzostwa, a tchórzami gardzę, mam tylko nadzieję, że tym razem to pomyłka.
 • @circ 19:23:59
  Sugeruje wizytę u psychiatry zanim nie będzie za późno.
 • @Marek Toczek 20:22:58
  Panie admirale w st. spocz.

  To co Pan pisze jest zdumiewające dla zdrowych ludzi.
  Ta pogarda do własnego narodu do tych nie potrafiących nad sobą panować Polaków "z osiedla tzw. mrówkowców" świadczy o tym że naprawdę powinien Pan korzystać w szczęsciu i zdrowiu ze swojej admiralskiej emerytury - jak przypuszczam dość dobrej - zamiast stręczyć się nam w charakterze zbawcy ciemnego i dzikiego narodu.

  Słownictwo , jakiego Pan używa - ot choćby ten "mrówkowiec" świadczy o tym że szkoła z jakiej Pan wyszedł traktuje Rodaków fundujących Panu Pańską emeryturę jako "mrówki" , trybiki, mierzwę polityczną, tzw. ludność (ulubione słowo propagandystów komuny) a nie jako Ludzi, wolnych obywateli swojego własnego, wolnego państwa.

  Wy nie chcecie służyć narodowi. Wy chcecie nad nim panować, bo w gruncie rzeczy gardzicie nim.
  Taka mentalność jest już passe.

  Ojczyzna wywdzięczyła się już Panu za Pańską długoletnią służbę "na odpowiedzialnych i trudnych odcinkach".
  Życzę długich lat zdrowia ale już nie na czele narodu.

  Ci młodzi ludzie którzy muszą dziś tułać się po świecie naprawdę zasługują na prawdziwą wolność i prawdziwą demokrację a nie na panowanie "wiedzących lepiej", bo właśnie ci "wiedzący lepiej już od 60 lat" doprowadzili do tego że młodzi Polacy są wyrzucani ze swojej ojczyzny, zamiast w niej po ludzku żyć i dla niej pracować.

  Pozdrawiam.
 • @Ptasznik z Trotylu 00:10:18
  Sam przez kilka lat mieszkałem w jednym z takich bloków, które nazywane były przez mieszkańców mrówkowcami. Nie widze w tym nic gorszącego. Były tego dobre i złe strony, niestety wiecej problemów. Więc proszę mi nie przypisywać autorstwa tego terminu i całego zła z tego wynikajacego. Wskazałem na problem, że w warunkach takich mieszkań i zagęszczenia wielopokoleniowymi rodzinami (jak dotąd problem ten mało interesuje kolejne ekipy rządzące z PIS-em włącznie), przechowywanie broni to co najmniej nieodpowiedzialność. Pan i kilku innych obecnych na tej stronie namawiacie do rozwiązań, które w prostej lini prowadzą do sytuacji jaka miała miejsce w Libii, Syrii i Egipcie. Jeżeli komuś sie wydaje, że uzbrojona masa ( nawet duża masa) ludzi jest cokolwiek w stanie zrobić przeciwko wojsku i policji to niech zrozumie, że jest w błędzie. Taka sytuacja o jakiej Pan i kilku innych mówicie to będzie doskonały pretekst do wejścia obcych i wyrżnięcia wszystkich kto stanie na drodze. To i tylko to chciałem powiedzieć.
  Polsce, Narodowi Polskiemu służę od urodzenia, najlepiej jak potrafię, tak mnie wychowali Rodzice. Na zaczepki i inwektywy nie będę odpowiadał, bo to ponoiżej mojej godności. Mimo wszystko pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031