Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
555 postów 3594 komentarze

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Wojna o przyszłość ludzkości. Część 4.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Takie są realia współczesności. Światem rządzi pieniądz. Dzisiaj nawet nauka nie ma wiele do powiedzenia. Chyba, że można na tym bardzo wiele zarobić. Nauka i wiedza - są instrumentami zarabiania pieniędzy.

Wstęp:

W ostatnich trzech odcinkach „sagi”- „Wojny o przyszłość ludzkości”, opublikowałem wywiad z Panem
Profesorem Romanem Zielińskim - na temat różnych aspektów obecnej Pandemii C-19, który
przeprowadziła dn. 20.12.2020r - Pani Agnieszka Kisielewska, redaktor „Stolika Wolności”.
(To bardzo, ciekawy portal, poruszający rozmaite problemy współczesności).

Wywiad ten wywołał „burzę” protestów, ze strony Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej
(KGCi PM) - Polskiej Akademii Nauk, który próbuje podważyć i negować rozmaite opinie Prof. Zielińskiego, wysuwać rozmaite zarzuty pod jego adresem.

Z zawodu i powołania jestem lekarzem medycyny, z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie mikrobiologii i szczepionek - ale oczywiście, moja wiedza w zakresie Biogenetyki Nuklearnej oraz Patologii Molekularnej
czy też epidemiologii – jest niewielka aby dyskutować z Profesorem Zielińskim czy też jego adwersarzami -
z Polskiej Akademii Nauk.

Osobiście uważam, że Pan Profesor Zieliński ma absolutną rację a członkowie Komitetu KGCiPM reprezentują głównie interesy wielkich koncernów farmaceutycznych (które im bardzo dobrze płacą za "ich własne opinie").
Takie są realia współczesności. Światem rządzi pieniądz.
Dzisiaj nawet nauka nie ma wiele do powiedzenia. Chyba, że można na tym bardzo wiele zarobić,

Nauka i wiedza - są instrumentami zarabiania pieniędzy.
 
Zacytuję w całości całą odpowiedź Pana Profesora Zielińskiego na zarzuty naukowców PAN – tak aby każdy
z Państwa mógł to przemyśleć i sformułować swoją własną opinię w temacie – który obecnie jest niewątpliwie najważniejszym problemem współczesności (XXI wieku).

Dr Ryszard Opara
PS – Odpowiedź jest bardzo długa – podzieliłem ją więc na 2 części.

PROFESOR ROMAN ZIELIŃSKI ODPOWIADA 34 NAUKOWCOM Z PAN (część 1)

Dotyczy: Stanowiska Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN- (KGCi PM) w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2, z dnia 4 stycznia 2021 r.

Dnia 17 stycznia 2021 r.
Odpowiedź Prof. zw. dr hab. Romana Zielińskiego

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, z dnia 4.01.2021, zwane dalej Stanowiskiem, zostało sformułowane w odpowiedzi na mój wywiad udzielony 20.12.2020 r. –
Pani Agnieszce Kisielewskiej (Stolik Wolnosci).

Wywiadu udzieliłem jako niezależny naukowiec (nie powołuję się w nim na żadne instytucje) w grudniu 2020 r.,
w związku z agresywną kampanią reklamową produktów leczniczych opartych o mRNA, których badania
zakończą się dopiero 2023 r. Wywiad ten był odpowiedzią na pojawiające się w świecie naukowym publikacje, petycje, głosy niezależnych naukowców o wielu niejasnościach związanych z działaniem tychże produktów.


Ponadto w wywiadzie został poruszony temat błędnie zoptymalizowanych i w związku z tym wadliwych
testów RT-qPCR,co również zostało potwierdzone w licznych publikacjach uznanych ekspertów światowych.
W sytuacji tychże niejasności należałoby rozpocząć publiczną dyskusję na temat strategii oraz metod stosowanych w odniesieniu do zjawiska COVID-19.

W swoim stanowisku KGCiPM zarzuca mi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, brak wiedzy
i stawianie nieuprawnionych hipotez. Niewątpliwie takie postawienie tezy jest argumentem "ad personam"
i narusza wolność wypowiadania opinii.
Uznając prawo każdego, do wypowiedzi nie protestuję przeciwko samej wypowiedzi, ale odnoszenia jej w stosunku do konkretnej osoby. Przypomnę, że w wywiadzie dla Stolika Wolności wyrażając swoje krytyczne stanowisko nie wymieniałem nikogo imiennie.
Tymczasem KGCiCM PAN stawia się w roli cenzora i narusza moje konstytucyjne prawo
do wypowiadania opinii.
 
Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy w odpowiedzi na krytyczne opinie części naukowców, zamiast dyskusji
pojawia się personalny atak na sygnatariuszy(vide: Apel do Prezydenta, Rządu).
Zachowanie takie nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i dyskursem akademickim. Nie przystoi ono też profesorom, którzy powinni hołdować raczej zasadzie oksfordzkiej dyskusji aniżeli medialnym przepychankom.

Jako niezależny naukowiec z zasady na tego typu Stanowiska nie odpowiadam, szanując prawo każdego człowieka do własnego zdania. Jednakże zostałem tu imiennie przywołany i zmuszony do odpowiedzi.

Specjalizacja a prawo wypowiedzi
Autorzy Stanowiska rozpoczynają swoją krytykę od dyskredytacji, wykazania braku kompetencji i
manipulowania dorobkiem stwierdzając, że w omawianym wywiadzie (cyt.)
„posługuję się naukowym żargonem, przedstawiane tezy konstruowane są w sposób niejasny,
przy użyciu szczątkowej, nierzadko opacznej, wiedzy biologicznej”.
Atak na wykształcenie jest częstym chwytem erystycznym gdy brak argumentów merytorycznych,
a przecież tych Szanownemu gronu sygnatariuszy nie powinno zabraknąć.

W swoich wypowiedziach rzadko powołuję się na dorobek, wykształcenie i publikacje, gdyż one świadczą o przeszłości. Natomiast człowiek mądry potrafi dostrzec inną opinię i starać się dobrze zrozumieć jej podstawy. Wywiad prasowy ma swoją dynamikę, ale w wielu miejscach zwracałem uwagę na niejasności, brak danych, stawiałem tezy pod dyskusję.

Odmawianie mi, jako profesorowi genetyki i biologii z 40-letnim stażem zawodowym, prawa do wypowiadania się w kwestiach zastrzeżonych, jak się dowiaduję ze Stanowiska, dla specjalistów z zakresu genetyki medycznej, to oczywiste argumentum "ad ignorantiam".

Oceniając mój dorobek na podstawie szczątkowych informacji, klasyfikując mnie a priori jako wąskiego
specjalistę, Autorzy Stanowiska przyjmują w istocie, że człowiek jest na tyle unikalnym gatunkiem,
że zachodzące u niego procesy, materiał genetyczny, nie mają odpowiednika w świecie organizmów żywych. Dlatego badania nad człowiekiem są dostępne tylko dla wąskiej grupy naukowców, którzy mają odpowiednie wykształcenie.
Tymczasem już na początku pandemii prasa amerykańska opisywała naukowców, którzy w życiu codziennym
nie mieli nic wspólnego z wirusami, zajmując się zoologią lub ekologią.
Przykładowo, doświadczenie Andrew Cohen’a w badaniu małża, Dreissena polymorpha okazało się bezcenne
w identyfikowaniu problemów z fałszywie pozytywnymi wynikami testów PCR (Harris 2020).
Ekolog, który na co dzień styka się z problemem zanieczyszczenia materiału biologicznego często może wnieść więcej niż specjalista skupiony na jednym problemie. Jest to znana reguła dostępności.
Warto podkreślić, że przedstawione w Stanowisku kwestie są na tyle podstawowe, że mógłby z powodzeniem wypowiedzieć się doktor nauk biologicznych.

Autorzy Stanowiska nie przedstawili żadnego dowodu na potwierdzenie tezy, jakoby moje (cyt.)
„wypowiedzi pozostawały w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej
i diagnostyki laboratoryjnej”.
W zamian, w Stanowisku zastosowano rozliczne chwyty erystyczne i logiczne.
Takie podejście autorów w rażący sposób narusza zasady współżycia społecznego i zasady etyki
obowiązujące w nauce, bowiem adwersarz jakim jest zespół 34 naukowców reprezentujących PAN,
powinien odnieść się jedynie do przedstawionych przeze mnie treści, a nie na ich podstawie dokonywać
oceny moich kwalifikacji zawodowych.

Komisja europejska z naciskiem podkreśla, że oceniający projekty badawcze eksperci nie mogą wychodzić
poza zakres swoich kompetencji jakim jest ocena projektu badawczego in extenso.
Zabronione jest odnoszenie się personalne do badacza, czy zespołu (REA 2020).

Tym samym, zademonstrowane w Stanowisku podejście jest jednym z wielu przykładów patologii w nauce,
gdzie recenzent zamiast ograniczyć się do merytorycznej oceny tekstu rozprawy, rozciąga swoje wnioski
na osobę ocenianą, formułując zestaw inwektyw pod adresem tej osoby.

W odniesieniu do zarzucanego mi dorobku naukowego, uprzejmie informuję, iż baza PubMed
nie jest miarodajna dla weryfikacji mojego dorobku bibliograficznego, ponieważ jako biolog publikuję w czasopismach biologicznych. Natomiast baza Scopus również nie zawiera wszystkich prac, zwłaszcza prac starszych. Istotą cytowania jest podanie wartości faktycznych cytowań.

Obecnie Komisja Europejska w pełni uznaje cytowania Google Scholar, czy nawet indeks RG (Research Gate).
Stąd zarzut o zawyżeniu przeze mnie wskaźników bibliometrycznych jest nieuprawniony.
Wskaźniki te nie są zawyżone lecz są zaniżone, ponieważ obejmują okres jedynie do 2010 r.
Przestałem je uwzględniać jako mój protest przeciwko wszechobecnej i patologicznej punktozie w nauce,
za którą często stoją interesy międzynarodowych koncernów wydawniczych.

Na zakończenie tej części wypowiedzi pragnę zaznaczyć: wykształcenie genetycznobiologiczne
daje dostatecznie szeroką ekspertyzę do wypowiadania się na temat człowieka.
Studia biologiczne od zawsze były studiami ogólnoakademickimi, podczas gdy studia medyczne
dopiero niedawno uzyskały taki status. Do niedawna studia medyczne były kształceniem praktycznym, zawodowym. Nie jest moim zamiarem dyskredytowanie kształcenia praktycznego.

W sytuacji leczenia ludzi chorych niezbędna jest specjalizacja, jednakże spojrzenie biologiczne
potrafi dać szerszą perspektywę. To dlatego od wielu lat w projektach finansowanych przez Komisję Europejską promuje się inter/multidyscyplinarność.
Tym samym, uczciwi naukowcy powinni dążyć do nawiązania współpracy i wsłuchania się w opinie innych specjalistów. Wąskie spojrzenie nie rozwiąże problemu COVID 19.

O potrzebie zmian w ocenie dorobku naukowego pracowników naukowych wypowiadała się wielokrotnie
Komisja Europejska pouczając ekspertów, aby nie oceniać badaczy tylko na podstawie liczby publikacji
i cytowań (REA 2020).
Również Minister Edukacji i Nauki, prof.Przemysław Czarnek, widzi potrzebę dokonania zmian w
dotychczasowym systemie szkolnictwa wyższego.

Mój dorobek naukowy jest ogólnodostępny. Trzeba wykazać bardzo wiele złej woli aby zauważyć w nim
głównie małże, a nie np. wypromowanie dwóch doktorów z genetyki prątka gruźlicy.
Jeden z tych doktoratów zakończył się obroną z zakresu medycyny w Akademii Medycznej w Lublinie.
Nie zauważono także, że na podstawie genu KatG u Mycobacterium tuberculosis, kodującego enzym o
funkcji katalazy-peroksydazy, opracowałem unikalny w świecie markerowy system do molekularnej identyfikacji zarówno gatunków taksonomicznych jak i gatunków biologicznych u roślin i zwierząt.

Pominięto wieloletnie doświadczenie moje i mojego zespołu w Olsztynie w pracy nad transpozonami
(np. Polok i Zielinski 2011), czyli ruchomymi elementami genetycznymi, które w odniesieniu do obecnych produktów mRNA jest szczególnie istotne.

To właśnie nieznane mechanizmy inicjowania odpowiedzi immunologicznej przez te elementy oraz
aktywność niektórych z nich w genomie człowieka budzą obawy naukowców na całym świecie.
Nie zauważono również mojego dorobku naukowego związanego ze współpracą międzynarodową, w tym koordynacji projektu finansowanego przez Komisję Europejską (Contract MTKD-CT-2004-509834), sieci badawczej COST (FA0603), współpracy z licznymi jednostkami europejskimi, realizacji kilkunastu projektów finansowanych przez KBN.

Łatwo jest zarzucić kolorowanie dorobku naukowego na podstawie skróconego opisu na stronach
internetowych, trudniej jest znaleźć ten dorobek lub zapytać się recenzowanego.
Należy zwrócić uwagę, na coraz większe znaczenie biologii ewolucyjnej w naukach medycznych jako
podstawy do wnioskowania o chorobach, ewolucji genomu ludzkiego oraz jego powiązaniach z innymi organizmami.
Sugestie o włączeniu komponentu ewolucyjnego w kształcenie medyczne pojawiły się dekadę temu i coraz częściej nawet bardziej tradycyjne gałęzie biologii są włączane w kształcenie medyczne (Nesse i inni 2010).
Zespoły biologiczne stanowią ważny element uczelni medycznych, dostarczając wielu cennych podstawowych danych, jak chociażby o związkach Choanoflagellata z Metazoa, a więc także człowiekiem.
Od tej grupy pochodzi wiele ważnych genów związanych z budową komórkową człowieka.
W tym kontekście odmawianie mi prawa do wypowiedzi brzmi jak groteska.

Wreszcie należy podkreślić, że jest wiele przykładów naukowców, którzy swój sukces naukowy osiągnęli dzięki temu, że nie byli wąskimi specjalistami.
Pięknym przykładem jest Prof. Wacław Gajewski, który karierę rozpoczynał jako botanik, a świat nauki
poznał go jako najwybitniejszego polskiego genetyka tamtego czasu. Prof. W. Gajewski napisał swoją
dysertację habilitacyjną z zakresu botaniki. Miałem ten zaszczyt, że prof. W. Gajewski był recenzentem mojej rozprawy habilitacyjnej. Z kolei założyciel BioNTechu i współtwórca szczepionki mRNA też nie jest specjalistą-genetykiem, ale onkologiem (Uğur Şahin 2021).

Przypomnę także, że ani Minister Łukasz Szumowski nie był genetykiem, a wypowiadał się o testach PCR,
ani obecni doradcy Ministra Zdrowia nie są genetykami, a wypowiadają się na temat produktu mRNA -
przeciw SARS-CoV-2.

PAN: W nowej strategii testowania należy badać m.in. nauczycieli - Głos Nauczycielski 
Testy PCR

Jednym z koronnych argumentów o braku kompetencji i szerzeniu (cyt.)„nieprawdziwej, szkodliwej społecznie” wiedzy - jest moja dyskredytacja molekularnych testów na obecność SARSCoV-2, opartych o technikę PCR,
a dokładnie ilościowy PCR z wykorzystaniem reakcji odwrotnej transkryptazy. RT-qPCR.
Zastanawiam się, jakaż to tajemna wiedza jest zawarta w metodyce omawianego testu, że jako osoba,
która jako jedna z pierwszych wprowadzała testy PCR do praktyki laboratoryjnej w latach 1995 -
nie ma prawa się o nich wypowiadać.

Testy RT-qPCR w odniesieniu do diagnostyki koronawirusa same się zdyskredytowały.
Byłem jednym z pierwszych niezależnych naukowców na świecie, który poddał te testy kompleksowej krytyce. Procedurze testowania ludzi na obecność SARS-CoV-2 za pomocą RT-qPCR zarzuciłem między innymi amplifikowanie nieoczyszczonego materiału biologicznego, błędnie zaprojektowane startery,
zbyt dużą liczbę cykli, niewłaściwe profile termiczne.

Zwróciłem też uwagę na to, że przyczyną wyników fałszywie pozytywnych może być między innymi
obecność w genomie ludzkim sekwencji homologicznych do starterów zaprojektowanych na geny koronawirusa. Wykazałem to za pomocą analizy bioinformatycznej, a także kierując się wiedzą na temat budowy i ewolucji genomów (Zielinski i Polok 2020). Obecność sekwencji homologicznych u różnych organizmów jest
powszechna i jest efektem ewolucji ich genomów. Sekwencje homologiczne obserwowałem u różnych organizmów, między innymi prowadząc przez wiele lat badania, z udziałem zagranicznych partnerów, nad organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO).

Niejednokrotnie natrafialiśmy na problem identyfikacji transgenu przy pomocy reakcji PCR, w tym qPCR,
podczas gdy hybrydyzacja metodą Southern bez problemu go wykazywała.

Budowa genomu człowieka odzwierciedla jego ewolucyjną historię.
Dlatego możemy w nim znaleźć sekwencje homologiczne do sekwencji genomowych innych zwierząt,
roślin, wirusów i mikroorganizmów. Odnosząc się do tych ostatnich, w genomie człowieka zidentyfikowano już sekwencje pochodzące od wirusa HIV, które odgrywają rolę w nieswoistej odpowiedzi odpornościowej poprzez mechanizm przypominający technikę antysensowną.

Wykazano, że sekwencje retrotranspozonowe HERV stanowią istotny element uruchamiający receptory komórkowe, będące pierwsza linią obrony przed wirusami (Grandi i Tramontano 2018).
Ze względu na obecność sekwencji homologicznych i biologiczne zanieczyszczenia próby pobranej z nosogardzieli, rutynowe testowanie RT-qPCR nie nadaje się do diagnostyki SARSCoV-2.
Błędnie wykonywane testy to odrębny temat, dodam jedynie, że Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi
na zapytanie Justyny Sochy ze STOP-NOP dotyczące tych testów, stwierdziło w dniu 23.11.2020 r., że (cyt.) „…liczba cykli zależy od organizacji pracy w laboratorium”.
To tak jakby oczekiwać, że nocna zmiana diagnostów będzie stosowała inną liczbę cykli od zmiany dziennej.

I jak w takiej sytuacji nie zgłaszać wątpliwości odnośnie wiarygodności uzyskiwanych wyników z
przymusowego testowania ludzi za pomocą testu qPCR?
Po wielu miesiącach świat naukowy przyznał mi rację w 100%, a grupa 22 naukowców pod egidą
dr W. Wodarga zażądała retrakcji artykułu Cormana-Drostena, na podstawie którego też wprowadzono
testy RT-qPCR do diagnostyki SARS-CoV-2. (Borger i inni, 2020).
Autorzy krytycznej opinii zwrócili także uwagę na liczne nieprawidłowości w zatwierdzaniu tego artykułu,
jak chociażby czas od wysłania artykułu do jego ukazania się, który wynosił 24 h.

Zdaniem wielu edytorów, nawet przy założeniu kilkugodzinnej recenzji i przyjęcia artykułu bez zmian,
co jest prawie niemożliwe, nie jest możliwy wydruk (nawet on line) artykułu w tak krótkim czasie, ponieważ po zatwierdzeniu dochodzi jeszcze praca edytora, co trwa kilka dni.
Warto dodać, że sąd apelacyjny w Portugalii odrzucił jako dowód wyniki testów PCR, na podstawie których zarządzana była kwarantanna, między innymi z powodu zbyt dużej liczby cykli w reakcji PCR.

Również WHO przyznało, że stosowana liczba cykli była zbyt duża i może generować wyniki niespecyficzne (WHO 2020). Amerykański panel CDC oszacował, że uzyskiwane za pomocą
tego testu wyniki fałszywie pozytywne wynoszą 65%.
Panel ten nie rekomenduje tego testu do diagnostyki COVID (Panel CDC 2020).
Istnieje także zgoda w środowisku naukowym, że test RT-qPCR nie może być złotym standardem w diagnostyce koronawirusa, jak to przedstawiają Autorzy Stanowiska. Takim standardem mogłoby być jedynie sekwencjonowanie produktu PCR, co jest obecnie rutyną w przypadku innych patogenów.


Dlatego nie jest zrozumiałe pominięcie tej metody w diagnostyce SARS-CoV-2.

Autorzy Stanowiska cytują publicystyczny kanał informacyjny Konkret24, jako źródło wiedzy o testach PCR.
Warto podkreślić, że kanał ten nie podlega recenzji, jest programem popularnonaukowym, a podawane tam
dane nie są poparte cytowaniami.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że taka jest formuła programu, a daleko posuniętą nieuczciwością
jest zarzucanie mi, iż tekst do Stolika Wolności nie jest naukowy przy jednoczesnym powoływaniu się
na równie nienaukowe źródło jakim jest Konkret 24.
Typowy przykład stosowania podwójnych standardów.
Warto podkreślić, że jeden z profesorów wypowiadających się do Konkret24 zarzucał mi, że w procesie
odwrotnej transkrypcji nie powstaje hybryda RNA-DNA a jedynie cDNA.

Profesor ten wykazał się tym samym brakiem elementarnej wiedzy na temat reakcji RT-qPCR oraz biologii molekularnej, kompletnie ignorując fakt, że reakcja RT-qPCR to faktyczne złożenie dwóch różnych reakcji, odwrotnej transkrypcji i reakcji PCR. Reakcja odwrotnej transkrypcji przebiega w dwóch etapach.
W jednym z nich otrzymuje się hybrydę DNA-RNA.
Jest to tak podstawowa wiedza, że pisze o tym nawet Wikipedia (Complementary DNA 2020).

W książce „Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy”, cz. 2, ustosunkowałem się na
100 stronach tekstu do wszystkich zarzutów jakie zgłoszono pod adresem moich publicznych
wypowiedzi na temat reakcji qPCR i reakcję tę bardzo szczegółowo omówiłem, cytując obszerną literaturę (Zielinski i Polok 2020).

Możliwość przepisania RNA na DNA.

Kolejny zarzut: stwierdzenie Autorów Stanowiska, że (cyt.) „jest nieprawdą, że RNA podawany w szczepionce przeciw COVID-19 zostaje przepisany na DNA”. Przede wszystkim należy podkreślić, że nigdy tego nie twierdziłem. Wyraziłem jedynie uzasadnioną obawę, że tak może się stać. Istnieje różnica między
twierdzeniem a przypuszczeniem; warto by Autorzy Stanowiska rozróżniali te dwie formy wypowiedzi.

Oczywiście wolałbym tego nie przewidywać, gdyby Pfizer zwolnił mnie z tego zadania, podając
stosowne wyniki badań i publikując je w odpowiednim, recenzowanym czasopiśmie.
Takich badań jednak Pfizer nie przeprowadził.

Sygnatariusze Stanowiska również nie udokumentowali swoich twierdzeń stosownymi dokumentami czy badaniami. Przykładowo twierdzenie, że (cyt.) „podawana w szczepionce konstrukcja genowa (mRNA)
nie ulega odwrotnej transkrypcji, nie wnika do jądra komórkowego, nie zostaje również wbudowana do
genomu komórkowego” nie jest poparte odpowiednimi cytowaniami i stanowi jedynie hipotezę (niepotwierdzoną).

Tymbardziej, że istnieją dowody eksperymentalne wskazujące na odwrotną transkrypcję sekwencji
koronawirusa w komórkach ludzkich i możliwą integrację z genomem.
Zostało to pokazane przez światowej sławy ekspertów pod kierunkiem Rudolfa Jaenish’a w pracy
pt. SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome (Zhang i inni, 2020).

Ponadto Centralny Dogmat Biologii Molekularnej sformułowany przez noblistę F. Cricka w 1956 r.
i opublikowany w 1958 r. zakładał przepływ informacji genetycznej zarówno z DNA, do RNA i dalej
do białka, jak pomiędzy kwasami nukleinowymi, tj. również od RNA do DNA.

Informacje o tym można znaleźć nawet w Wikipedii (CDMB 2020).

Tym samym Autorzy Stanowiska przeczą podstawowej wiedzy biologicznej.
Możliwość taką potwierdził inny noblista, H. M. Temin, który odkrył enzym odwrotnej transkryptazy w 1975 r.
W komórkach ludzkich istnieją endogenne enzymy pochodzenia retrotranspozonowego, które dokonują właśnie takiej odwrotnej transkrypcji. Sekwencje te stanowią aż 60% naszego genomu.
Wśród nich są sekwencje HERV, 8% oraz LINE, 17% (Bannert i Kurh, 2004; Hanks i Kazazian 2016; Georgoiu 2019). Przez wiele lat kierowany przeze mnie zespół prowadził badania nad transpozonami,
współpracując w tym zakresie z czołowymi jednostkami zagranicznymi w ramach projektu Unii Europejskiej (Contract MTKD-CT-2004-509834).

Dlatego mam zarówno wiedzę jak i doświadczenie aby wypowiadać się w tym temacie.

Koniec części 1-szej

Dr Ryszard Opara

  

 

KOMENTARZE

 • "realia współczesności. Światem rządzi pieniądz" - Tak jest od ponad 6000 lat - To znaczy od czasu zarejestrowania pierwszych CY
  Oczywiście jeżli za pieniądze, lub strachem kierowanej poprawności politycznej, UCZENI W PIŚMIE PROFESOROWIE UNIVERSYTECCY NIE NAKŁAMALI w swoich pracach "NAUKOWYCH" jak również OFICJALNIE ZATWIERDZONYCH PRZEZ CĘZURĘ PAŃSTWOWĄ i kościelną wydaniach książkowych.


  Oczywiście również CAŁA BIBLIA jest opisem powodu zła na Ziemi, którym jest MIŁOŚĆ LUDZI DO PIĘNIĄDZA / BOGACTWA.  "Pieniądz (Zło-To) jest korzeniem wszelkiego zła"


  Ludzie czczą boga Mamon =

  Moeny - płyny majątek

  Bank - brzeg rzeki

  Current - prąd rzeczny =

  flow of Currency - przepływ pieniądza

  Currency exchange - zmiana/przesiadka z jednej rzeki na drugą.


  https://ih1.redbubble.net/image.342221597.9445/flat,750x1000,075,f.u3.jpg
  Bogumił Boguchwał
 • Tymczasem ja, 72 letni emeryt w tym roku z 3 szop przylegajacych
  do siebie ukonczylem mieszkanie 60 m kwadratowych. Przedtem byly tam kury, kroliki, sklad dziadostwa a teraz mieszka tam Pani, operatorka ultradzwiekow na ciaze, przystojna kobieta. Placi mi $800 miesiecznie w co ma wliczone prad, gas, internet, wywoz smieci i mozliwosc hasania dla jej psa Lessie po 1/2 ha posiadlosci. By zrobic ta zmiane z szop na mieszkanie wydalem $20K na materialy i napracowalem sie strasznie. W tym wieku po pracy boli kazda kosc, kazdy wlos. Trzeba bylo podciagnac tam wode, prad, gas, internet, wyrwac sciany, ocieplic beton, izolacja itp, itd. Jestem dumny z siebie. Tez jestem dumny z Pana Opary, ktory dokonal tego co niewielu z nas by potrafilo i dalej ciagnie swa tworczosc uparcie. Moje uklony dla Pana Opary, prawdziwego Polaka.
 • autor all
  ponizszy tekst zamiescilem u Pana Krzysztofa , wklejam i u Pana

  Dostep do informacji , szybkosc jej przekazywania zawsze byly czynnikami majacymi ogromny wplyw na rozwoj takich a nie innych form zarzadzania w dużej mierze wynikających z z panujących na danym terenie uwarunkowan " cywilizacyjnych >
  Internet, rozwoj ogolnoświatowej sieci komunikacji spowodowało powstanie tzw "globalnej wioski "
  Powstaly nowe dziedziny gospodarki umozliwiajace szerokim grupom ludzi mozliwosc innych form zarabiania pieniedzy niz tradycyjna gospodarka .
  Dostep do informacji , szybkosc przekazu , mozliwosci transferowania kapitalu , rozwoj gield spowodowal kompletnie nowe uwarunkowania spoleczne .
  Istniejaca "cywilizacja pieniadza " ktora jest wspolnym mianownikiem dla wszystkich form rozwoju cywilizacji otrzymala nowe mozliwosci rozwoju .
  Powstały spoleczenstwa ukierunkowane na konsumpcje na konsumpcje w takim zakresie , ze pewne gremia zaczely podnosic na forum problemy zwiazane z glodem , z ekologią , z nierównomiernym dostepem do dobr materialnych .
  Dominujaca tzw "cywilizacja łacińska " stała sie celem ataków wielu grup fundamentalnych wywodzących się z róznych kregów .
  Rozwój technologii dał narzędzia ,którymi wydawało sie i wydaje ,że będzie można zapanować nad ruchami oddolnymi .
  Dla mnie to jest wątpliwe , dzisiejsza technologia dająca ogromne możliwości ma także z tego powodu wiele słabych punktów które zostaną wykorzystane .
  To tylko kwestia czasu aby znależli się ludzie , ktorzy bedą w stanie zorganizować wokół swoich programów wieksze ruchy społeczne .
  Pandemia jest próbą odsunięcia w czasie tych zmian .
  Czy uda sie wprowadzić Rząd Światowy - wątpie .
  Od zcasów Ligii Narodów a pózniej ONZ udało sie uniknać konfliktu na skale światową . Jednak konieczność nowego zdefiniowania swiata po upadku Imperium US ( straznika cywilizacji lacinskiej ) budzi wiele obaw o przyszłość

  moze wreszcie zaczniemy pisac o przyczynach a nie skutkach.
  Jak to ktos kiedys powiedzial , trzeba podazac za pieniedzmi aby cos zrozumiec .
  Prosze drogi Autorze odpowiedziec na pytanie - kogo interesuje ( ilu klientow ) czy ten lub inny profesor ma racje .
  Racja to sprawa bardzo wzgledna lub inaczej mowiac "kosztowna "
 • Niestety.
  Źle się dzieje.

  "" Przypomnę także, że ani Minister Łukasz Szumowski nie był genetykiem, a wypowiadał się o testach PCR,
  ani obecni doradcy Ministra Zdrowia nie są genetykami, a wypowiadają się na temat produktu mRNA -
  przeciw SARS-CoV-2. ""

  To niestety nie jest jedyny problemem w kraju.
  Warto też przypomnieć różne składy komisji w Polsce wśród których wchodzą ludzie całkowicie nie kompetentni nie mający absolutnie żadnej wiedzy na tematy którymi zajmuje się powołana komisja.

  Na przykład tzw smoleńska czy pseudo autorytety wypowiadające się o skuteczności maseczki lub w kwestiach bezpieczeństwa państwa.

  Dziś powoływani są ludzie nie mający pojęcia o problemach którymi mają się zająć i je wyjaśnić. Ale ważne jest że są poprawni politycznie i stają się "autorytetami " z opłakanymi rezultatami dla wyników badań i ekspertyz.

  Pozdrawiam serdecznie
 • @staszek kieliszek 05:47:32
  Szanowny Panie Staszku,

  Gratuluję talentów budowlanych. Cieszę się, że był Pan w stanie sam wyremontować mieszkanie - na użytek tej Pani.

  Dziękuję też uprzejmie - za miłe słowa, według których uważa Pan, że jestem "prawdziwym Polakiem".
  Tak miło mi było - to własnie usłyszeć.
  Jestem rzeczywiście - przynajmniej chciałbym być i robię co tylko mogę aby być prawdziwym Polakiem...
  Chciałym, marzę o tym- aby wszyscy Polacy, uważali mnie na naprawdę prawdziwego Polaka.

  Moje ukłony i moc serdeczności - dla Pana
 • @staszek kieliszek 05:47:32
  Miałem za młodu kolegę Staszka straszny z niego stał się kieliszek.
  nawet roczniki się zgadzają.
  Jego ojciec był szefem kuchni na Batorym... mieliśmy jako dzieciaki wyżerkę gdy wracał z rejsu (banany pomarańcze, figi.. wtedy to były rarytasy).
  Fajne czasy choć siermiężne.
 • @Ryszard Opara 07:22:03
  Każdy prawdziwy Polak jest inny.
  Wielu prawdziwych Polaków nie akceptuje innych prawdziwych Polaków.
  To słabość i dramat współczesnej Polski.
  Tę słabość wykorzystują wrogowie narodu Polskiego i napuszczają prawdziwych Polaków wzajemnie na siebie.

  Tylko synergia energii prawdziwych Polaków prowadzi do wolności.
  Wrogowie narodu Polskiego tworzą anty synergię i tym samym neutralizują wzajemnie prawdziwych Polaków.
 • Dokąd nas Polaków doprowadziły solidaruchy.
  Doprowadziły nas na pierwszą linię frontu utworzonego przez globalnych bandytów przeciw Rosji.
  Za taką zbrodnię przeciw Narodowi Polskiemu należy się adekwatna kara ze strony Narodu Polskiego.

  Bardzo ciekawy opis aktualnej sytuacji geopolitycznej a wręcz już militarnej Europy.

  https://ukraina.ru/opinion/20210404/1031035168.html
 • "Światem rządzi pieniądz.
  Dzisiaj nawet nauka nie ma wiele do powiedzenia."
  ----------------
  Pełna zgoda co do tego - jak w cytacie - tylko:
  ****************
  Kto tę wszystką forsę tego świata ma i nią zarządza?
  ****************
  Dlatego należy to uściślić - otóż to czarci pomiot za pomocą forsy - przerabia człowieka stworzonego przez Boga na - szatańskie odchody.
  Wniosek?
  Każdy dorosły, wykształcony człowiek - który zgłębił tajniki wiedzy z zakresu swojej profesji - porusza się po tym polu swobodnie i nie da sie wyprowadzić na manowce. Jednak ogólna wiedza, jego wzrok, słuch, doświadczenie życiowe - pozwala mu także zorientować się - co jest zgodne z naturą a co zgodne z nią nie jest poza tą jego zawodową działką. Zgodne nie jest - czyli kiedy zaczyna się w naturę ingerencja - dzieci diabła.
  Jeżeli sprostytuowani, tzw. naukowcy orzekają, że od dzisiaj ohydne zboczenia seksualne - nie są już zboczeniami a godnymi naśladowania tzw. orientacjami - to tutaj nie trzeba być naukowcem z danej dziedziny aby wyczuć swąd smoły i siarki. To, że obcina się genitalia aby przyszyć/zaszyć coś innego - a nie leczy sie takiego - człowieka "na głowę", który czuje się kim innym - niż jest - to już jest perfidna, wyrachowana zbrodnia. Jeżeli oskarża się człowieka, że on poprzez swoje bezczelne oddddychanie - zagraża Ziemi - to też natychmiast powinniśmy wyczuć swąd smoły i siarki. Te działania maja wspólny mianownik - którym jest depopulacja znienawdzonego przez czardi pomiot - człowieka i kompletne jego odczłowieczenie.
 • Domyślam się co knują solidaruchy.
  Znalazłem taki cytacik
  "... 2. Nie spodziewam się, że którykolwiek kraj NATO faktycznie zaangażuje siły do ​​ataku na siły rosyjskie. Co najwyżej Polacy (kto jeszcze ?!) przerzucą głównie symboliczne siły na zachodnią Ukrainę (Lwów, Iwano-Frankowsk).
  "

  Polska "Najjaśniejsza" to znana z historii hiena Europy (to nie moje określenia).. Hiena bo napada na upadających sąsiadów patrz Zaolzie,
  napaść Piłsudskiego na Rosję skoordynowaną z zachodnią interwencją (Brytyjczycy) którzy w tym samym czasie co Piłsudski uderzyli z Krymu na Rosję.

  Tym razem, moim zdaniem plany "Polskiej Hieny" są następujące.
  Sprowokować wojnę Ukraińsko Rosyjską za wszelką cenę (i to się dzieje całkiem jawnie.. poparcie dla globalnych bandytów i banderowców)
  Wiadomo że banderowcy takiej wojny nie mogą wygrać i że będzie ona krótka.
  "Polska hiena" (powtarzam to nie moje określenie" pasuje do stylu uprawianej polityki nawet dzisiaj...)... pewnie zaatakuje od tyłu (a raczej zaanektuje od tyłu) upadającą Ukrainę i pójdzie, jak Piłsudski, na Lwów , na Kowno, na Kijów (Kijów już nie bo za daleko)..oczywiście w trybie ochrony terytoriów przez atakiem ze strony Rosji.
  Czyli powtórka z polityki hieny takiej jak w przypadku Zaolzia (wtedy wykorzystano atak Hitlera na Czechosłowację czyli dokonano rozbioru Czechosłowacji wspólnie i w porozumieniu z Hitlerem).
  Teraz pewnie będzie rozbiór Ukrainy wspólnie i w porozumieniu albo i nie z Rosją a na pewno w porozumieniu z zachodem (raczej z USA niż z Niemcami).

  Prezes chce kariery i sławy Piłsudskiego.
  Źle się to skończy dla Polski.
  Na Ukrainie nienawidzą Polaków i resztki banderowców wyrżną Polskich agresorów tak czy siak nawet jak przegrają z Rosją.
  a Rosja spokojnie pozwoli im wyrżnąć Polskich agresorów.
  Powstanie ogryzkowy Banderland od nadzorem Niemiecko Rosyjskim.

  Tak to widzę coraz wyraźniej.
 • Tu o autorze powiedzenia o "Hienie Europy"
  "
  ,,Jest takie rosyjskie powiedzenie „Поляки не вояки”, które oznacza „Polacy to nie żołnierze”: atakują zawsze i tylko wtedy, gdy ich wróg jest słaby i zdezorganizowany (dlatego Churchill nazywa Polskę „chciwą hieną Europy”). ”).
  Sami zapracowaliśmy na taką opinię. Przepisując Historię na nowo, wykreśliliśmy z niej ,,to i owo”, bo jak dojrzałe jabłko, zbyt się czerwienią mieniło , no i ostał się nam sam owoc zgniły.
  Nową przypowieść Polak sobie kupił… „Поляки не вояки, chciwe hieny Europy”
  Czy ktoś z młodych wie, co to za bitwa była pod Lenino?
  A niby dlaczego Rosjanie o chwale i bohaterstwie naszych żołnierzy mają pamiętać, skoro myśmy ich sami z Historii wykreślili.
  "

  Dodam że tylko pod Lenino walczyło kilka razy więcej Polaków niż było w ogóle bandytów przeklętych (tych było ok 10 tys. zbrojnych w lasach).
  A nie tylko pod Lenino Polacy walczyli z Hitlerem (były dwie Armie Wojska Polskiego i stoczyły one wiele ważny bitew (Studzianki, Kołobrzeg, Wał pomorski, Berlin...) .
  A bandyci przeklęci zajmowali się głównie terroryzowaniem i mordowaniem Polaków.

  To skala zakłamania solidaruchów i gwałtu na historii Narodu Polskiego.
 • @Ryszard Opara Śmiertelność COVIDA to 0,15% Pozdrawiam
  https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/picture_606bb59856f49.gif
  Kuba Sienkiewicz trafił do szpitala z COVID-19. Zachorował już po przyjęciu pierwszej dawki SZCZEPIONKI Pfizera!
 • @Ryszard Opara
  Objawy raka piersi u kobiet po szczepieniach covid. W Europie 1585 zgonów po szczepieniach -dr Majewska http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30621&Itemid=47
 • @Oscar 10:01:46
  Uspokuj się Pan, Panie @Oscar. Polski już nie ma - zamorowali ją dzieci diabła w ubiegłyym wieku do posopłu i rękami hitlerowskich Niemiec i rękami stalinowskiej Rosji i rekami najbardziej opętanych przez Szatana - banderssynów.
  Wnisek?
  Uspokój się Pan.
 • @Oscar 10:01:46
  A tu ciekawostka o Armii Andersa.
  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2017/03/28/czy-dowodcy-armii-andersa-byli-ojcami-zalozycielami-panstwa-izrael/

  Ta Armia budowała Izrael.
  I teraz jasne dlaczego Anders to "bohater" niestety nie dla Polski ale dla Izraela.

  Kluczem w interpretacji historii Polski jest ... interes Izraela.
  To co było w interesie globalnej mafii to jest "chwalą" w historii Polski
  i odwrotnie...

  To prosty bardzo prosty klucz do interpretacji "polskiej polityki historycznej".. czyli w istocie żydowskie polityki historycznej.

  Sami sobie przeanalizujcie cała obecnie oficjalną za solidaruchów "historię" Polski.
 • @demonkracja 10:16:00
  Dla mnie Polska jest choć nie wolna ale jest.. "puki my żyjemy".
 • @Ryszard Opara Krzysztof Krawczyk zaszczepił się, zachorował, zmarł.
  Ponad 200 osób w Wielkiej Brytanii zmarło wkrótce po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19 https://dorzeczy.pl/swiat/172356/ponad-200-osob-w-wielkiej-brytanii-zmarlo-wkrotce-po-otrzymaniu-szczepionki-przeciwko-covid-19.html A w Domu Seniora „A w sercu maj” w Woli Czołnowskiej zmarło 9 po szczepionce Pfizer. LEKARZE nie zgłaszają POWIKŁAŃ POSZCZEPIENNYCH!https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/538857-9-osob-z-domu-opieki-kolo-pulaw-zmarlo-po-zaszczepieniu https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/koronawirus-w-domu-seniora-rosnie-liczba-zgonow,n,1000283559.html

  Łukaszenko mówi na Filmie jak WHO dawało mu MILIARDY $ aby zrobił RYGORY COVIDOWE Prezydent Łukaszenka oferowano nam 940 mln

  https://youtu.be/ayW_oD6YshM


  https://robertbrzoza.pl/post/lukaszenko-ujawnia-kto-jest-odpowiedzialny-za-akcje-korony
 • @rowszan 06:16:07
  Wiecie, po czym widać, że w Polsce źle się dzieje? Gazety zmieniają się w kroniki nekrologów. Wczoraj trzech znanych artystów. Dziś matka Schetyny. I obawiam się, że to nie koniec nekrologów na dziś. W Lesznie zmarła 36-letnia nauczycielka. Przyjęła dawkę szczepionki przeciw COVID https://tvp.info/52595981/leszno-nie-zyje-mloda-nauczycielka-kilka-dni-przed-smiercia-zaszczepila-sie-na-koronawirusa-prokuratura-podaje-przyczyne-zgonu-sekcja-zwlok
 • @rowszan 06:16:07
  Wiceszef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, dr Piotr Watoła :PiS pozwala umierać ludziom na zawały, udary i nowotwory. https://wprawo.pl/rzad-pozwala-umierac-ludziom-na-zawaly-udary-i-nowotwory-wiceszef-ogolnopolskiego-zwiazku-zawodowego-lekarz-o-rzadowej-walce-z-pandemia/
 • @Ryszard Opara
  Fundacja Prof. A.Horbana otrzymała 1.300.000zł od producenta leku Remdesivir https://youtu.be/i2_Ax8DqLXw
 • @Ryszard Opara 07:22:03
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2021/03/koncert-bialorus_nczas.com_-696x464.jpg

  https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1376478224595742721/pu/img/hqu1N922gGk8jhMh.jpg
  https://nczas.com/2021/03/30/inny-swiat-lukaszenki-europa-w-epidemicznym-strachu-a-na-bialorusi-wielka-biesiada-video/

  Komarenko z MOSKWY : Nikt nie nosi MASEK i wszystkie RESTAURACJE DZIAŁAJĄ
  https://youtu.be/GUDtz__r2ts

  Zmarł Z.Sałdan kierownik Oddziału Dziecięcego SPZZOP w Janowie Lubelskim. 4 l 2021 r. przyjął pierwszą dawkę szczepionkę Pfizer przeciw Covid-19. W Internecie żartował, że: „Chyba mi dali jakąś wybrakowaną, bo żadnego chipa 5G nie wyczuwam. Lekarz wyśmiewał „teorie spiskowe” związane z chipowaniem ludzi, technologiie 5G i antyszczepionkowców Miał 55 lat Amen! https://wolnemedia.net/zmarl-kolejny-lekarz-wysmiewajacy-antyszczepionkowcow/ https://dziejesienapodkarpaciu.pl/nie-zyje-zdzislaw-saldan-wieloletni-lekarz-medycyny-ratunkowej/
 • @Ryszard Opara 07:22:03
  Nauczycielka z Gdańska
  – Przyjęłam SZCZEPIONKE. Nazajutrz nie mogłam wstać. Miałam typowe objawy poszczepienne, bóle głowy, mięśni, dreszcze, obrzęk węzła chłonnego pod lewą ręką.
  – Około 4 nad ranem obudziłam się z pulsującą lewą częścią twarzy – wspomina.
  – Narastało w bardzo szybkim tempie. Byłam przestraszona. W łazience w lustrze z przerażeniem obserwowałam, jak opuchlizna przechodzi mi z lewej części twarzy na prawą. https://nczas.com/2021/03/09/szokujace-objawy-po-szczepionce-astrazeneca-i-obojetnosc-sluzb-nauczycielka-z-gdanska-opisuje-swoj-dramat-wideo/
 • @Ryszard Opara 07:22:03
  Gadowski: Skutkiem SZCZEPIEN będzie ZMUTOWANY WIRUS zabijający mln ludzi https://youtu.be/EpSO06T0OT0
 • @Ryszard Opara 07:22:03
  Państwo polskie kupowało testy od firmy Argenta 209zl za test. Argenta kupowała w Turcji za 34złote. Firmę założył kolega Szumowskiego z Zakonu Maltańskiego. Polska straciła na tej transakcji 27milionów! To oni się martwią, że skończy im się Eldorado.
 • @kula Lis 69 10:40:19
  Umiesz liczyć ? Pewnie nie umiesz a raczej na pewno nie umiesz lub świadomie ludzi okłamujesz tych co nie umieją liczyć.

  Na Cowida umiera codziennie kilkaset osób w Polsce (wzrost śmiertelności to ok 40-50%) a na skutek szczepienia umierają pojedyncze osoby.
  Widzisz równicę między 500 ofiar Covida a 1 ofiarą szczepionki (dziennie)

  Dla mnie 500 jest 500 razy większe od 1 dla ciebie odwrotnie albo rżniesz głupa dla głupów.
 • @Oscar 09:47:34
  Miałem Pana za rozsądnego, a tu siurpryza.
  Skąd ta nienawiść do Polaków?
  Żonę ktoś uwiódł, czy psa przejechał?

  PS. Od Piłsudskiego wara kundlom!!!
 • @Oscar 10:47:09
  Na Cowida umiera codziennie kilkaset osób w Polsce (wzrost śmiertelności to ok 40-50%) a na skutek szczepienia umierają pojedyncze osoby.

  Z mojej rodziny oraz ich znajomych jak i moich znajomych oraz ich znajomych jak do tej pory ( a trwa już to rok ) nie umarł nikt. W przybliżeniu jest to około 5 tys. osób. Proszę mi to logicznie uzasadnić - podpierając się nawet statystykami.
 • @Ryszard Opara
  Otrzymuję trochę informacji od prof. Korab - Karpowicza.
  Była też taka, że zaprzestają działań związanych z informowaniem o m.in. skutkach szczepień z uwagi na personalne ataki i kierowaniu spraw do KEL. Prof.Zieliński był sztandarową postacią ruchu informacyjnego.

  PS. 34 profesorów przeciwko prof. Zielińskiemu, a kiedyś było 100 fizyków przeciwko Einsteinowi.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:01:00
  A jak się rzeczy mają z Selmanem??
 • @werka1321 11:06:53
  Teraz nikt ze starości i na inne choroby nie umiera tylko na koronoświrusa bo szpitalom/lekarzom to się opłaca bo biorą za jednego na swirusa 880zł lub 1600 zł, jak zszedł pod respiratorem z technicznym tlenem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:01:00
  No jakoś tak nie lubię gdy ktoś prowadzi politykę "hieny" nawet jak to są "nasi" tak jak nie lubię złodziei nawet gdy to są "nasi".

  To tylko tęsknota za Polską wolną, przyjazną, uczciwą, socjalną i asertywną.
  A taka nie jest za solidaruchów... tu się chyba zgadzamy.

  Jestem przeciwny polityce "my im podpieprzymy coś bo są słabi a my mamy silnych kumpli (Irak i kontrakty wg Kwacha, Afganistan, Ukraina...).
  W tym sensie jestem pewnie innym Polakiem niż Pan.
 • @Oscar 10:47:09
  Tylko że trudno się wybronić od zakażenia świrusem, od szczepionki, póki co, można.

  Zgonów na świrusa mogłoby nie być, gdyby nie dogmatyczna naczelna rada lekarska.

  No i brak pieniędzy. Solidaruchy przyjęły, iż te Polska musi pożyczać, zamiast sama drukować.
 • @interesariusz z PL 11:45:37
  zadam pytanie po raz drugi :

  Z mojej rodziny oraz ich znajomych jak i moich znajomych oraz ich znajomych jak do tej pory ( a trwa już to rok ) nie umarł nikt. W przybliżeniu jest to około 5 tys. osób. Proszę mi to logicznie uzasadnić - podpierając się nawet statystykami.
 • @werka1321 11:06:53
  Należy odróżnić umieranie w wyniku losowych chorób od przypadkowych zabójstw, których w szpitalach zdarza się mnóstwo.

  Wystarczy trochę nieumiejętnie posłużyć się respiratorem, albo otworzyć okno zamrażając pacjentów.

  Mój znajomy właśnie uciekł ze szpitala po zawale. Po dwu dniach wołania, że mu zimno przy otwartym oknie, bez żadnej reakcji ze strony "personelu", nawiał.
 • @werka1321 11:06:53
  Proszę bardzo...
  W Polsce zachorowało na Cowida 2,5 mln czyli ok 8% społeczności (od początku pandemii).
  czyli z tych 5000 znajomych zachorowało ok 400 osób...
  a umiera statystycznie ok 2% czyli ok 8 osób...głównie starszych i schorowanych.

  Niech pani sobie policzy ile osób starszych i schorowanych w kręgu znajomych miało Cowida...
  ok 10% z nich statystycznie umarło.

  To proste rachunki.
 • @kula Lis 69 11:25:27
  Kłamstwo. Moja matka zmarła w święta i nie na Coronawirusa więc wiem to na pewno.
 • @werka1321 11:49:27
  A ja powiem tak, ciężko przechodziłem świrusa, znacznie ciężej od mojej znajomej 96-cio latki, mimo, że ja miałem "dobre wyniki badań lab", a ona tragiczne, ja przetrwałem w swoim mieszkaniu, ona w szpitalu u prof Simona.

  Wśród znajomych zmarł jeden, tuż przed 70-tką. Miał świrusa, i jego objawy. Mój sąsiad, 60 lat, gdy miał świrusa, nie był w stanie się ubrać, i potrzebował pomocy żony, aby się wysikać.
 • @Oscar 11:52:39
  Starsi i schorowani codziennie umierają na różne dolegliwości. Mnie się bardziej rozbija o osoby w sile wieku -które zmarły na covid19 - z mojego kręgu koło 5 tys. nikt - jak to możliwe skoro według mediów to taki śmiercionośny wirus ? Pokazywane były trupy we Włoszech rok temu.
 • @Oscar 11:52:39
  //To proste rachunki.//

  Chyba prostackie...

  //ok 10% z nich statystycznie umarło.//

  vs.

  "nie umarł nikt"

  Litery za trudne?
 • @interesariusz z PL 11:56:31
  No i co z tego ? Ja 11 lat temu miałam nowotwora. Bardzo dużo ludzi choruje i umiera na nowotwory - również dzieci i młodzi. Czy rządy na całym świecie wprowadziły jakieś restrykcje z tego powodu - wycofując ze sprzedaży np. wyroby tytoniowe lub alkohol ?
 • @Oscar 11:52:39
  Jeśli dla Ciebie między 8 a 0 nie ma różnicy to możemy eksperymentalnie sprawdzić, wezmę kija a ty się wypniesz.
 • @werka1321 12:03:22
  Zastanów się, o czym piszesz, i nie mieszaj tematów.

  Pamiętam zamknięcie Wrocławia podczas epidemii ospy, a prawie nikt nie zmarł.
 • @interesariusz z PL 12:10:35
  No to pisz wyraźnie. Skoro coronavirus nie istnieje w realu po, co więc pisać poematy w tym temacie. Nikogo nie interesują czyjeś urojenia, no może po za lekarzem psychiatrii.
  Pozdrawiam.
 • @kula Lis 69 10:27:15
  jest wojna , to i sa ofiary . Rzucajac "ulotki " wojny nie wygramy . Doskonale Pan zdaje sobie z tego sprawe .
  A jak spowodowac zeby ludzie zaczeli myslec to ja nie wiem . Ja sie poddaje .
  Chociaz na usprawiedliwienie dla wielu musze przytoczyc osobista historie .
  Mam znajomego w w ieku jakis 54 lat, byly pilkarz , facet z ktorym robilismy po 10 km szybkich marszy bez problemowo - w Niedziele postanowilem mu zlozyc zyczenia , nie widzialem go od 3 tygodni . Odebral telefon i wysoce sfatygowanym glosem powiedzial , ze ledwo zyje , wrocil dwa dni temu po 9 dniowym pobycie z "narodowego " .
  Wiadomo , ze na narodowym leza lzejsze przypadki bo tam nie ma respiratorow - pogadalismy , obaj bylismy sceptyczni w obec pandemii ale wychodzi na to , ze jakas dziwna grypa jest . Jednych meczy bardziej innych mniej - Umiejetnie wykorzystana propaganda strachu zrobila swoje . wiekszosc bedzie sie szczepic . Niedlugo bedziemy w opaskach chodzic takich z przekreslona strzykawka .I wielce prawdopodobne jest iz co poniektorzy beda spluwac na nasz widok . Gotowy Pan jestes Panie Kula-Lisie na to ????
 • @rowszan 12:41:18
  Jestem gotowy nawet na to.
 • @werka Odkładali zabiegi, odkładali, "bo Covid-19(84)" ... a teraz szambo "po warszafsku" wybiło?
  Niech anulują więcej operacji a na pewno liczba hospitalizacji się zmniejszy! Przecież rebe Niedzielski powiedział, że jak obostrzenia nic nie dają, to MZ będzie straszyć ogromnymi cyframi i liczbami, głównie zgonów. Tylko kto jest w stanie zweryfikować te ogromne liczby? Suweren przyszedł na na kontrolę do szpitala i stwierdził że mamy puste szpitale. Teraz za prawdę suweren dostał trzy zarzuty. To NOP, jest efektem spektakularnie wysokiej liczby hospitalizacji. Bardzo podoba mi się ta niepewność zaszczepionych, którzy jeszcze bardziej żyją w strachu, że nadal mogą chorować na Covid 19, nadal mogą innych zarażać niewidzialnym wrogiem, groźnym patogenem Covid 19 nadal muszą zachować wszelkie zasady reżimu sanitarnego czyli dezynfekcja, dystans, maseczka DDM. Bo sobie uświadomili, że szczepienie przeciwko Covid de facto nic nie daje.
  Mało tego niektórzy przechodzą ciężko skutki uboczne spowowane szczepionką przeciwko Covid czyli NOP.
  Nie wspominając o zgonach już zaszczepionych, bo to też jest wpisanie w NOP.
 • @Oscar 10:20:27
  --------------------
  "Dla mnie Polska jest choć nie wolna ale jest.. "puki my żyjemy"."
  --------------------
  Pan i Pańskie wpisy świadczą o tymmm, że Polski nie ma - jest tylko jej atrapa. Atrapa!
 • @rowszan 12:41:18
  Proszę zauważyć, że przekaz dotyczący "pandemii" został UJEDNOLICONY i pochodzi wyłącznie od jednej osoby - Ministra Zdrowia! Rebe Niedzielskiego. Wszelkiego rodzaju agencje informacyjne podkreślają ten fakt. Na ile osoba ta jest wiarygodna i co za tym idzie otrzymywane informacje, niech już każdy sobie odpowie według własnego uznania. Posłuchajcie tego lekarza. DR. RYAN COLE - COVID MISTAKES

  https://www.bitchute.com/video/hfzL5gUeQvxr/

  Down with Fuckerberg! I make music that is anti-Big Tech + "conspiracy" themed, check my channel out!
  BitChute: https://www.bitchute.com/video/avA01ptoqDVR/
  Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nlW439bLIqs
  Spotify: https://open.spotify.com/track/49rrE6ABCw7ysXzFtopLyi [show less]
  Hi PHC: Here is the reference I think we are looking for:
  https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained
  Professor Delores Cahill recommended as well vitamin C vitamin D(3) and Zinc Ii also use Magnesium and Zinc tablets. i keep wondering if this pandemic was aimed at those with darker skins some how like a genocidal weapon / racial weapon. .
 • @kula Lis 69 10:22:33
  -------------------
  "Łukaszenko mówi na Filmie jak WHO dawało mu MILIARDY $ aby zrobił RYGORY COVIDOWE Prezydent Łukaszenka oferowano nam 940 mln"
  -------------------
  Jle zgarnęli nasi okupanci w postaci magdalenkowej ferajny, że są tak zdeterminowani w napędzaniu świrusowej psychozy wśród okupowaanych sierot po Polsce w atrapie Polski?
 • Wojna PRZECIWKO LUDZKOśCI
  .
  jest ta "Wojna o przyszłość ludzkości", jak ją autor słusznie określa. Tak przynajmniej deklaruje jeden z weteranów tej wojny Buffet:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2020/11/14/demon-tzw-pandemii-bill-gates/#Buffett

  Operacja "Pandemia" została zaplanowana jako końcowa operacja w tej WOJNIE.

  W tej WOJNIE nie bierze się jeńców, byłoby to dla agresorów zbyt kosztowne i zmniejszało łup wojenny.

  Naturlnie celem tej wojny, jak każdej, jest łup wojenny, jak na dzisś chodzi o bliiony dolarów. Mógłbym przytoczyć konkrete liczby, ale te i tak mało kogo interesują, w każdym razie w tej wojnie chodzi o inżynierioę biologiczną, społeczną i finansową na nigdy dotąd nie spotykaną skalę:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2020/04/12/jak-dokonac-internowania-pol-miliarda-ludzi#Inzynieria

  Każdego z czytelników mogę zapewnić, niezależnie o jego poglądów czy przekonań, w tej wojnie będzie na pewno ofiarą. Okupację MWF

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#MWF

  nie sposób będzie porównać z okupacją nazistów, ta ostatnia, to było jedynie przedszkole, teraz dopiero poznamy co znaczy WOJNA TOTALNA. Rozbicie wszelkich struktur socjalnych, w tym struktur religijnych, ma doprowadzić do tego, że pozostali będą się wzajemnie likwidować w walce o przeżycie, to jest koncepcja organizatorów TEJ WOJNY: sprowokować kanibalizm.

  Nie ma ani cienia wątpliwości, po której stronie w tej wojnie znajduje się hierarchia w Watykanie:

  - https://rebeliantka.neon24.pl/post/161130,brzask-wielkiej-nocy#comment_1770905

  zresztą jak wiemy od dziesiątków lat:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  dba ona o zwycięstwo lichwiarzy nad ludzkością.
 • @kula Lis 69 13:18:48
  Proszę zauważyć, że przekaz dotyczący "pandemii" został UJEDNOLICONY i pochodzi wyłącznie od jednej osoby - Ministra Zdrowia! Rebe Niedzielskiego.

  Urojeniami tego Pana powinien się zająć specjalista. W dalszym ciągu nie rozumiem osób, które powielają te urojenia rozpatrując w wielu aspektach ?
 • @werka1321 12:13:25 W Singapurze na koronawirusa zmarło 30 osób. W Polsce 54 tys. !
  Wzrost zgonów w pandemii. Dr Basiukiewicz: To skutek błędnych procedur i zaniedbanej służby zdrowia

  https://youtu.be/U3mLxLs5d5A
  A tępe żydzisko i alkoholik Horban zaleca spacery na świeżym powietrzu w MASCE dla nabycia odporności! Buhaha! Tego zakłamanego propagandzistę powinno się powiesić!

  SKANDAL w Covidowym Szpitalu Tymczasowym na Stadionie Narodowym!
  Pod osłoną nocy z czwartku na piątek w najbardziej znanym w Polsce Covidowym szpitalu na Stadionie Narodowym w Warszawie kręcono reklamę. Ze stu statystów, którzy brali udział w nagraniu jedna kobieta miała pozytywny wynik testu. Nie, nie przejmujcie się – nie została przyjęta w szpitalu – producenci odesłali ją do domu…

  Czwartek godz. 19.00. pod bramą 7 jednym z wejść na Stadion Narodowy kłębi się spora grupa ludzi. Jedni w maskach inni bez, jedni pala papierosy inni coś jedzą. Wszyscy stoją w kolejce do karetki. To tam maja się odbyć testy wykrywające trapiący nas wirus.

  Od badania w ciągu dziecięciu minut mieliśmy wyniki. Z naszej grupy prawie 100 osób tylko jedna kobieta miała wynik pozytywny. Nie trafiła do szpitala, który jest w tym samym miejscu. Kazali jej jechać do domu śmieje się jeden ze statystów, który brał udział w nagraniu reklamy.
  Masz jakieś zdjęcie? pytam
  Nie. Nie udało mi się. Nie spodziewałem się, ale przed wejściem zabrali nam wszystkim telefony. Właśnie żebyśmy zdjęć nie robili twierdzi mój rozmówca.

  Reklama w największym i najdroższym Covidowym szpitalu? W szczegółach o stawkach i oddziałach w szpitalu Narodowym od kilku miesięcy informuje dziennikarz Paweł Reszka obnażając hipokryzję władzy, rozdawnictwo i zagrania pod publikę (czytaj tutaj oraz tutaj a także tutaj). Wspomnę tylko o zakwaterowaniu lekarzy w apartamentach hotelu Hayatt oraz braku chorych w najbardziej ekskluzywnym szpitalu oraz braku możliwości zajmowania się ciężkimi przypadkami. Z obrazu przedstawionego przez Pawła Reszkę „Narodowy” wygląda niczym malowana w peerelu trawa przed wizytą towarzysza sekretarza i przykład dla rządowych mediów na bezpardonową walkę z pandemią. Reklamówkę w szpitalu Narodowym nagrywała spółka skarbu „Państwa” Lotto w środę Lotto w sobotę, tego samego „Państwa”, które ponad tydzień temu wprowadziło kolejne obostrzenia i lockdown. Tego co zamknęło siłownie, kina, teatry i galerie handlowe.

  W telewizjach tych komercyjnych brak programów z publicznością. Lockdown wprowadził rząd by zmniejszyć liczbę nowych zakażeń wirusem.

  Zdjęcia poszły sprawnie. Zaczęliśmy o godz. 20.00 skończyliśmy o 3 nad ranem. Dach stadionu, przepraszam szpitala był zamknięty. Tylko przez chwilę korzystaliśmy ze stadionowego oświetlenia. Mieliśmy swoje. Nagrywaliśmy na murawie, statyści siedzieli w sektorach. Najpierw mieliśmy być w maskach, ale jak nas pomalowali, to powiedzieli, żeby już ich nie zakładać bo zmażemy makijaż opowiada jeden z uczestników. W sumie to fajnie, bo pacjenci szpitala mieli chociaż jakąś rozrywkę późna nocą. Ciekawe czy im było to Lotto?

  Następną reklamę zaplanowano w sali operacyjnej szpitala zakaźnego na Wolskiej. Też nocą.

  http://pressmania.pl/skandal-w-covidowym-szpitalu-tymczasowym-na-stadionie-narodowym/


  Pandemia centralnie planowana Planowa gospodarka pandemią: Więcej testów, więcej wykrytych zakażeń, mniej testów, mniej zakażeń... Covid show trwa. Tresura obywateli trwa! Najgorsze jest to, że nic do rządzącej nami liberalno-lewicowej ciemnoty nie dociera. Najpierw prezesa zamknęli w matriksie i teraz sami się do niego przenieśli... Gdy któremuś z ministerialnych ciemniaków powiedziano, że lockdown nie działa, że liczba zakażeń jest niezależna, z całym spokojem stwierdził, ze trzeba przecież coś robić; i robią, robią, żeby robić, dla pokazania, że coś robią... A TYSIĄCE LUDZI UMIERA NA INNE CHOROBY NIŻ COVID; już można mówić o dziesiątkach tysięcy więcej niż w analogicznych okresach z poprzednich lat... Pytanie, co my im zrobimy jak już szlag nas trafi?
 • @demonkracja 13:21:52
  //Jle zgarnęli nasi okupanci w postaci magdalenkowej ferajny, że są tak zdeterminowani w napędzaniu świrusowej psychozy wśród okupowaanych sierot po Polsce w atrapie Polski?//

  Musi, że dużo, bo kryminalista-zbrodniarz, mini-ster śmierci, niejaki Adam N. zapowiedział, że w drugiej połowie roku dostępna będzie "covidowa" wyszczepionka dla dzieci, i że polskie dzieci i młodzież będą jak najszybciej wyszczepiane, żeby "mogły wrócić do szkół".

  Kurwa, że takiego ścierwa szlag nie trafi. Że takiego Ziemia nosi!

  P.S. Ale może jak pierwsze dzieci zaczną umierać po wyszczepionce, to może w końcu Polacy się obudzą, i kryminaliny polskojęzyczny nierząd warszawski wyląduje na gałęziach i latarniach.
 • @interesariusz z PL 12:10:35 Justyna Socha: I pandemia pozamiatana
  https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/picture_606bbc07ccbe8.gif

  W końcu są odważni! Szwecja powstrzymuje projekt psychopaty Billa Gatesa
  https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/picture_606bb1e07dbee.gif

  Anglia otwiera gospodarkę szkoły biznesy no ale oni są wolni a my w eurokołchozie.
 • @rowszan 12:41:18
  Każdy kto się szczepi jest zwolennikiem eugeniki, eutanazji aborcji i jest nazistą! Wspiera swoich. Plandemia to ściema bo żadnej grypy nie ma.
  Testy PCR są fałszywe w 100%. BBC Panorama Undercover Inside the Covid 19 Testing Lab. Jest wiosna i jest sezon grypowy, natomiast testy, to faktycznie jest ściema. Pacjentów powyganiali ze szpitali i teraz po transformacjach na covid-szpitale biorą ich ponownie, ale już z dodatnim testem, bo od "łba" mają 900zł. Taki to biznes. No i infekcje łapane są najprawdopodobniej na powietrzu, ponieważ w ostatnim czasie jest wysyp objawów u ludzi pracujących głównie na powietrzu.
 • @Oscar 09:08:27
  Ciekawy jestem skąd ty pochodzisz, bo piszesz BZDURY!!!!"Solidaruchy doprowadziły Polaków na pierwszą linię frontu ,utworzonego przez globalnych bandytów przeciw Rosji"!!! Pisanie takich bdzur dowodzi, że nie masz pojęcia o polityce jesteś zwolennikiem Rosji, ktora NIGDY nie była przyjazna Polsce! Powstanie Solidarności to był ruch społeczny 10 mil. Polaków i ty, palancie ich tym, gównianym tekstem mocno obraziłeś!!!Twój stan umysłu pokazuje ten fragment:"Za taką zbrodnię przciw Narodowi Polskiemu należy się adekwatna kara ze strony Narodu Polskiego"!!! Zamów sobie wizytę u specjalisty, bo może da się się coś zrobić, choć mocno wątpię!
 • @Kmieć 13:34:32
  Nachalny lans wszczepien i manipulacje statystykami dowodem zdrady ‘elit’. Wzmacnianie odporności i leczenie chorych drogą do pokonania tej plandemii. Restrykcje i wszczepienia działają przeciwnie. Hitler też do końca wierzył w swoje urojenia. Dokładnie to samo dzieje się z sektą pisowską. Do mało kogo z nich dociera, że czeka ich sąd i egzekucja. Dworczyk „dedykuję”, żebyś dostał karę główną po sprawiedliwym procesie za realizację zbrodni przeciwko ludzkości: eksperymentu medycznego na nieświadomych tego Polakach.
 • @kula Lis 69 13:32:02
  werka1321 12:13:25 W Singapurze na koronawirusa zmarło 30 osób. W Polsce 54 tys. !
  *

  Z moich znajomych i ich znajomych oraz rodziny nikt - a to będzie koło 5 tys. osób. Jak to możliwe ?
  Ponadto osoby wykonujące statystyki, a pobierające wynagrodzenie nie są dla mnie wiarygodne.
 • @werka1321 14:06:23
  *pobierające wynagrodzenie z budżetówki
 • @werka1321 14:06:23
  Ja także im nie wierzę.
 • @Oracz 11:14:48
  To pański wujek?
  Czemu mnie Pan pyta?

  PS. Swego czasu śp. Witek Michałowski pokazywał mi swoje drzewo genealogiczne (on jest z Tatarów, czyli Polesie, a ja też mam tatarskie korzenie). I tam były związki jego rodziny z linią Piłsudskiego. Nie ma koneksji żydowskich, nawet frankistowskich jak u Mickiewicza.
 • @Franek Ganek 12:06:56
  Statystyka to nie koło zębate (istnieje coś takiego jak rozrzut statystyczny ..ale to wiedzą tylko mądrzejsi ignoranci sądzą że jak statystyka coś mówi to dokładnie tak musi być.. a nie musi).
  a dane "werki" nie są wiarygodne... mało kto ma 5000 znajomych i wie co się z nimi aktualnie dzieje.
 • @Oscar 11:43:50
  Proszę nie nazywać "solidaruchów" Polakami. Obraża Pan Polaków.
 • @demonkracja 13:12:07
  Polska to ludzie, Naród, kultura.. a nie skundlone, zaprzedane "elyty" różnej maści.
  Polska to Naród a nie hołota przy korycie.
 • @zibi 13:52:42
  "ktora NIGDY nie była przyjazna Polsce! Powstanie Solidarności to był ruch społeczny 10 mil"

  A Soros i reszta mafii żydowskiej w tym polskiej agentury (Michniki, Mazowieckie.. itp) z tym nie miał nic wspólnego..
  To nie była tzw. kolorowa rewolucja organizowane na zachodzie ?
  Jeżeli tak sugerujesz to idź do psychiatry.
  Proste solidaruchy robiły za pożytecznych idiotów w rękach tej globalnej mafii... taka to była spontaniczna oddolna rewolucja...
  taka sama była w Jugosławii, w banderlandzie, w Rosji... i w Syrii w Libii i wszędzie gdzie mafia próbowała przejąć władzę.

  Jeżeli jeszcze dzisiaj tego nie rozumiesz..to szkoda z tobą gadać.. psychiatra też nie pomoże.
 • @Oscar 16:29:05
  //a dane "werki" nie są wiarygodne... mało kto ma 5000 znajomych i wie co się z nimi aktualnie dzieje.//

  Tak samo jak Twoje dane...
  U mnie w rodzinie też nikt nie umarł i podejrzewam, że takich rodzin jest znacznie więcej.

  // (istnieje coś takiego jak rozrzut statystyczny ..ale to wiedzą tylko mądrzejsi ignoranci sądzą że jak statystyka coś mówi to dokładnie tak musi być.. a nie musi).//

  A to raczej uwaga do samego siebie jest chyba. Toż Ty łykasz jakieś statystyki... Liczyłeś osobiście rozmawiając z każdym chorym?
 • @Oscar 16:31:27
  Jaki naród... ?
  Takie elity.
  Ile to razy powtarzać?
  Przyznaj,że nie wiesz to Ci tak wytłumaczę, że nie będziesz już nonsensów powtarzać. Jak nie ja to kto...ś inny.
 • @Franek Ganek 17:22:43
  Dziękuję.
 • @Franek Ganek 17:24:48
  Naród jest Polski a "elyty" ? ... wszyscy wiedzą.
  To dwie różne grupy znowu statystycznie (całkiem inny skład etniczny narodu Polskiego i "elyt"...a to oznacza brak demokracji, systemową dyktaturę mniejszości nad większością.

  Kto tego nie widzi to albo pożyteczny idiota albo wróg narodu Polskiego.
  Ty i tobie podobni tego nie widzą.
 • @Oscar 16:31:27
  ---------------
  "Polska to ludzie, Naród, kultura.. a nie skundlone, zaprzedane "elyty" różnej maści.
  Polska to Naród a nie hołota przy korycie.
  ---------------
  Niestety - nic Pan nie raczy z tego rozumieć - a ponadto polactwo (Ziemkiewicz się kłania) - mylisz Pan z Polakami.
  Polskę zamordowano w ubiegłym wieku - natomiast kulturę za PRL i wysoki poziom nauczania zawdzięczamy tylko ludziom urodzonym i wykształconym przed woją - nie komunistom. Gdy ci ludzie odeszli - zaczął się zjazd do Piekła czyli w kierunku antykultury. Proces ten oczywiście przyspieszył po 1989 roku.
  Wniosek?
  Lepiej nic nie mówic i uchodzić za mądrego niż... i tak dalej.
 • WPS
  Szczepienia …to dopiero biznes!

  https://www.money.pl/gospodarka/medyczny-baron-z-podkarpacia-jego-ludzie-zaszczepili-jedna-trzecia-wojewodztwa-wa-6626141820455552a.html
 • @demonkracja 18:14:03
  Bzdury.
  Ilu było tych nauczycieli sprzed wojny ? przy 50% analfabetyzmie ?
  Do wykształcenia całego Narodu potrzeba było kilka razy więcej nauczycieli, wykładowców.
  Wiem bo przechodziłem wszystkie szczeble edukacji i tych "przedwojennych" było niewielu większość to byli młodzi nauczyciele.
  Poziom ich racy wcale nie odbiegał od tych "przedwojennych" a wręcz odwrotnie.. stare dziadki były już skostniałe zdziwaczałe ..w większości.
  Takie są moje obserwacje.. i pewnie mojej klasy, mojego rocznika na studiach.. .
 • @Oscar 18:57:55
  U mnie w podstawówce wszyscy nauczyciele byli przedwojenni, nauczycielki wdowy po zabitych mężach w czasie wojny poświęciły się całkowicie nam dzieciakom, nie zakładały nowych związków, więc nie pisz bzdetów, klasy były po 40 osób, linijki w ruchu, i jestem i, za to wdzięczny do dziś.
 • @kula Lis 69 13:41:49
  zamieszczam w komentarzu uwazam , zeartykul jest wart upowszechnienia .

  spokojnie

  Przygotujcie się. Nadchodzą kolejne ciężkie miesiące. Spodziewam się, że:
  1. Media będą siały panikę jeszcze większą, niż dotychczas. To zwiększy poziom lęku i agresji.
  2. Ludzie będą się radykalizować i wzajemnie atakować. Podziały na rzekomych „covidian” i „antycovidian” się wzmocnią, a wkrótce na zaszczepionych i nieszczepionych.
  3. Rząd będzie ograniczał swobody obywatelskie w imię walki z pandemią, a kolejni przedsiębiorcy będą bankrutować.
  4. Czytelnicy będą szukali potwierdzenia swych przekonań i znajdą autorytety ich wspierające, na których oprą przekonania.
  5. Wzrośnie liczba samobójstw, zintensyfikuje się przemoc domowa, będzie więcej przypadków depresji i PTSD, dzieci bardziej uzależnią się od technologii.
  6. Politycy będą próbowali przemycać ustawy, które uchronią ich przed potencjalnymi konsekwencjami popełnionych przestępstw i dadzą więcej władzy.
  7. Na ulicach będziesz częściej słyszeć karetki, widzieć policję i wojsko, nieufających sobie ludzi, zwiększy się poziom podejrzliwości.
  8. Starszym pokoleniom mogą odpalić się traumy rodem z komunizmu i czasów, w których przeżywali silne kryzysy.
  Co sugeruję:
  1. Chroń swoje dzieci. Ponieważ znów zamkną szkoły, to będzie oznaczać dla nich utratę przyjaciół, uzależnienie od tabletów, wzrost drażliwości czy narażenie na konflikty domowe.
  2. Nie licz, że zostaniesz zrozumiany przez tych, co myślą inaczej. Polskie społeczeństwo nigdy nie było tak zradykalizowane, a kryzys intensyfikuje istniejące słabości.
  3. Obserwuj sąsiadów – w Polsce kilkanaście procent dzieci jest napastowane, 4 miliony kobiet to ofiary przemocy domowej, jest problem z alkoholizmem. Zgłaszaj, gdy dzieje się krzywda.
  4. Pilnuj swojej psychiki i emocji, by nie wchodzić w pandemię strachu. Uprawiaj sport, medytuj, zarządzaj myślami, rozmawiaj, spędzaj czas z bliskimi, rozwijaj się, ucz, terapeutyzuj.
  5. Nie ufaj wszystkiemu, co czytasz. Sprawdzaj źródła. Miej dystans do „newsów”. Nie katastrofizuj ani nie lekceważ. Uważaj na autorytety, nie wszystkie mają naukowe intencje.
  6. Elastycznie dostosowuj się do okoliczności. Przewagę ma nie najsilniejszy element systemu, ale mający najwięcej rozwiązań. Bądź gotowy do zmiany i na zmiany.
  7. Nie licz na to, że „to minie”, bierz pod uwagę, że pandemię i lockdowny potrwają jeszcze 2-3 lata. Naucz się w nim funkcjonować. Nie czekaj, ale proaktywnie podejmuj działania na bazie analiz.
  8. Nie przepuść okazji do wzrostu. Kryzys to największa okazja do stania się mądrzejszym człowiekiem, więc obserwuj, analizuj, wykorzystuj nadarzające się okazje.
  Spokojnie. Damy radę.
  Ściskam
  Mat
  Źródło tekst i foto: facebook.com/mateuszgrzesiak
  Spokojnie

  Przygotujcie się. Nadchodzą kolejne ciężkie miesiące. Spodziewam się, że:

  1. Media będą siały panikę jeszcze…

  Opublikowany przez Dra Mateusza Grzesiaka Środa, 17 marca 2021
 • @stanislav AstraZeneca kaput, Wiwat Vaxzevria
  "Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków preparat nie występuje już pod nazwą "szczepionka AstraZeneca przeciwko COVID-19", albo, w skróconej wersji, AstraZeneca. Nowa nazwa to "Vaxzevria". Zmiana nazwy szczepionki nastąpiła 25 marca. Jej producent do tej pory nie podał powodów, dla których zdecydował się na takie posunięcie." W Berlinie i Hamburgu ponad 70 proc. w tym ponad 50 proc. lekarzy zrezygnowało ze szczepienia się preparatem koncernu AstraZeneca. Po prostu jak tylko się dowiedzieli czym mają ich zaszczepić, nie zgłosili się lub zawrócili w drodze na szczepienie. Nikt nie ma zamiaru ryzykować, zdrowie - to nie rosyjska ruletka! To nie koniec niespodzianek, genetyczna mutująca chimero... trwała zmiana kodu genetycznego, mutacje, i generowanie nowych wersji wirusów...Kogo nie zabije wirus tego dobije szczepionka.


  https://www.dw.com/pl/astrazeneca-dyskretnie-zmieni%C5%82a-nazw%C4%99-szczepionki/a-57059753

  W ANGLII 250 tys. skutków ubocznych po “szczepionce Covid-19”.

  https://www.bibula.com/?p=123443

  Izrael: Szczepionka Pfizera zabiła 40 razy więcej seniorów niż COVID-19

  https://nczas.com/2021/03/03/izrael-szczepionka-pfizera-zabila-40-razy-wiecej-seniorow-niz-covid-19/

  Dlaczego schorowani, starsi ludzie poddają się eksperymentalnej terapii genetycznej?
  https://www.gazetawarszawska.com/images/Zbrodnie_szczep.png
  Biologia molekularna ma sporo do powiedzenia na temat "szczepionek"
  Wszystkim entuzjastom tychże zalecam ostrożność w dezinformacji społeczeństwa. Znaków zapytania jest sporo a eksperyment trwa. Myślę, że grupa uczciwych prawników postawi sprawę w Hadze jasno.
  https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/a308131ce1a8a2d64c93333146bb49aaf1833e15.jpg

  W Indiach zakazano stosowania szczepionki mRNA firmy Pfizer.

  Są badania które mówią że wśród zaszczepionych umieralność jest wyższa oraz, że szczepienie nie chroni przez zakażeniem a wręcz masowe szczepienie może doprowadzić do tragedii.
  https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051

  https://dorzeczy.pl/kraj/175939/masowe-szczepienia-na-koronawirusa-moga-zakonczyc-sie-dla-nas-tragicznie.html

  Tutaj cały plan z 2017r jest pdf do pobrania z opisem każdej fazy "pandemii". Jesteśmy (wg tego planu) teraz w okresie pomiędzy "silnymi działaniami grupy antyszczepionkowców" a "pojawianiu się początkowych wiadomości o długoterminowych działaniach "szczepionek" (zaczynają wymierać osoby, które dostały szczepionki pierwsze)


  https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/Center-projects/completed-projects/spars-pandemic-scenario.html

  https://image.ceneostatic.pl/data/products/2158318/p-szczepienia-niebezpieczne-ukrywane-fakty.jpg
 • @kula Lis 69 19:03:08
  Urodzeni przed wojną tak ale czy nauczyciele przedwojenni tzn. wykształceni na nauczycieli i pracujący jako nauczyciele przed wojną ?
  W kilka lat pow wojnie każdy 20 latek był "przedwojenny... ale dopiero
  35 latek i starszy mógł być przed wojną nauczycielem.
  a na poziomie szkoły średniej czy wyższej ten wiek musi rosnąć..

  W PRLu musiało brakować nauczycieli b skala edukacji była powszechna w odróżnieniu od Polski przedwojennej gdzie skala edukacji była już "elytarna" (powszechna w miarę do 3 klas podstawówki)
 • @kula Lis 69 19:26:19
  Do kompletu dodam że
  "...a Cowid bezpieczny albo go wcale nie ma..."
  i mamy komplet ... idiotyzmów.

  Zastanawiam się komu na sianiu takich idiotyzmów zależy, jakie ma cele ?
  To nie może być zwykły idiotyzm..to widać gołym okiem że to zorganizowane działania propagandowe..

  "Cowida nie ma lub jest niegroźny a zabijają szczepionki.
  To się głowie nie mieści.
 • @Oscar 20:02:40
  nie wystarczy glowa , trzeba jeszcze miec cokolwiek w srodku . pustak to za malo
 • @Oscar 19:58:27
  Tak wykształceni przed wojną, z dyplomami, jak moja śp Teściowa. Przed wojną uczyła i po wojnie także. Zarabiała przed wojną 200 zł!
 • @rowszan 20:08:19
  Odwrotnie też nie wystarczy ze skutkiem jeszcze gorszym dla losów własnych i innych w otoczeniu...w tym dla losów Polski.

  Racjonalne decyzje generuje rozum.
  Irracjonalne decyzje generują emocje.
 • @Oscar 18:57:55
  --------------
  "Bzdury.
  Ilu było tych nauczycieli sprzed wojny ? przy 50% analfabetyzmie ?"
  --------------
  O tym temacie - też nie masz Pan pojęcia. Z faktami chcesz Pan dyskutować?
  Wniosek?
  Analfabetyzm uznaje się u ludzi powyżej 15-tego roku życia - więc II RP odziedziczyła znaczny analfabetyzm po zaborach. W II RP funkcjonowały szkoły powszechne dla dzieci od 7-dmeogo roku życia.
 • @demonkracja 21:35:12
  Analfabetyzm to raczej skutek systemu społecznego a tego zaborcy nie zmieniali (latyfundysta Kk oraz latyfundyści rodowi Polskiego pochodzenia dominowali).
  "Najjaśniejsza" trwała ok 22 lata. .. nie było światła na wsi, ludzie srali za stodołami (dopiero powstawały "sławojki" ... a autorytetem na wsi był ksiądz oraz lokalny dziedzic... a większość Polaków mieszkała / wegetowała na wsi.

  Jeżeli twierdzisz że nie było masowego analfabetyzmu przed wojną to kłamiesz... a analfabetów nikt nie musiał uczyć... czyli nauczycieli było proporcjonalnie mniej... im wyższy poziom edukacji tym mniej.
  Przed wojną matura to już było poważne wykształcenie a wyższe studia to tylko dla "elyt" .. w PRLu maturę miało większość inteligentnego społeczeństwa a studia ok 30% tych z maturą.
  To liczby kilkakrotnie wyższe od tych w IIRP (i tyle nowej kadry było potrzeba... kilka razy więcej)
  Po wojnie pobudowano ponad 1000 nowych szkół a wiele szkól organizowano w istniejących budynkach (np w zabudowaniach majątków byłych latyfundystów)... do tych szkół potrzeba było wielu dodatkowych nauczycieli.
  Jak nie dostrzegasz tego gigantycznego programu edukacyjnego w PRLu to nie wiele rozumiesz z Polskiej historii.
 • @rowszan 19:24:57
  Coś teraz dużo ludzi choruje, Nycz, Sienkiewicz, Knabit, albo nagle umiera, Krawczyk, Wasilewska czyżby zaczął się holokaust celebrytów, jako efekt poszczepienny zajzajerem GMO Pfizera. W Indiach każdy może sobie kupić bez recepty w aptece pakiet lekarstw na wypadek zachorowania na covid, który zawiera m.in iwermektynę. Kosztuje równowartość kilkunastu złotych. Leczą się zanim dojdzie do poważniejszych kłopotów i nie idą do szpitala. Nie leczy się COVID-19 np- lekiem AMANTADYNA, przynajmniej 50% mniej osób trafiało by do szpitali. Może za rok za 2 lata, będą efekty badań nad lekiem AMANTADYNA, można w zamian powiedzieć kawał. Premier pyta rebe Niedzielskiego czy ma w domu AMANTADYNE? Rebe Niedzielski odpowiada, że ma, a Premier, a żona wie? Rebe Niedzielski: jest zachwycona bo powiedziałem jej, że to na erekcję...
 • @rowszan 19:24:57
  Wyeliminowali grypę! Spadek hospitalizowanych ze względu na grypę rok do roku wyniósł 99,96%

  https://akademiageopolityki.pl/bundles/upload/picture_606c89a4e6b59.gif


  Powyższa grafika przedstawia skalę zachorowań na grypę w dwóch okresach. Pierwszy z nich obejmuje dane z końca 2020 roku, a drugi dane z końca 2019 roku. Możemy zauważyć jak w ciągu zaledwie jednego roku liczba chorych na grypę skrajnie zmalała (zielony kolor oznacza skrajnie niską liczbę chorych na grypę). Pojawienie się koronawirusa w 2020 roku na pewno zdetronizowało grypę i doprowadziło do mniejszej liczby przypadków, ale niemożliwym by zmiana była tak duża jak pokazuje to poniższa grafika. Zgodnie z nią od 1 października 2020 do 6 lutego 2021 liczba hospitalizowanych ze względu na grypę wynosiła łącznie 165 osób. Rok wcześniej było to 400 000 osób. Oznacza to, że spadek rok do roku wyniósł 99,96%. Naszym zdaniem tak zaniżone dane dotyczące grypy wynikają z faktu, że amerykańskie szpitale dostają więcej pieniędzy jeśli przyjmują chorego na Covid-19 niż na grypę.

  https://robertbrzoza.pl/post/wyeliminowali-grype-spadek-hospitalizowanych-ze-wzgledu-na-grype-rok-do-roku-wyniosl-99-96
  PDF z wetransfer z badaniami maseczek, szczepionek itd

  https://we.tl/t-Sf7xBuIbvo
 • @rowszan 19:24:57
  Ludzie... od lat powietrze nad naszymi głowami jest celowo i planowo skażane przez nieoznakowane samoloty, które opryskują nas jak robaki, prawie codziennie... a jest tam wszystko co toksyczne i trujące

  https://i.ibb.co/GsXYkwt/jp8-ada396143.jpg

  https://i.ibb.co/wKr9CSC/otocor.jpg
  W wielu miastach i miejscowościach wznoszone są, i bez żadnej kontroli aktywowane wieże 5G, które generują promieniowanie elektro-magnetyczne

  https://i.ibb.co/CW8Z8Rg/uwazajnato.jpg
  a wy albo jesteście głupi, albo udajecie... Mało tego, rząd zakazał leczenia Amantadyną, żeby było więcej trupów i lepszy efekt pseudo pandemiczny potrzebny do wygenerowania zapotrzebowania na wyszczepienie głupich eksperymentalnym syfem hodowanym na dziecięcych nerkach.. Służba medyczna została zaszczepiona. Dlaczego w dalszym ciągu obowiązuje taki reżim sanitarny na oddziałach? Nikt nie chce mieć pobieranej krwi, czy kroplówek, robionych dłońmi w 3 parach rękawiczek. Wiele pielęgniarek na oddziałach w ogóle nie używało rękawiczek, mówiąc, że nie potrafią się dobrze wkłuć. A co dopiero w takim rynsztunku? No niestety, PiS tak przekształcił naszą służbę zdrowia, że człowieka leczą na zasadzie, kaszlnij do słuchawki, a ja ci wywróżę co ci jest. Dodatkowo jak jest leczony pacjent na covid? Bierz ibuprom, paracetamol, cos na kaszel i..tyle. A jak będą duszności to proszę dzwonić. I jak są duszności to wtedy już często jest stan bardzo poważny. Jak ktoś nieszczepiony ma powikłania po koronawirusie - to przyczyną zgonu jest koronawirus. Jak szczepiony (jak Krawczyk) ma powikłania - to przyczyną zgonu jest choroba serca, a nie koronawirus. Dlatego wszyscy odpowiedzialni za ten stan rzeczy, powinni zostać oskarżeni o ludobójstwo. Polecam ponownie! https://www.bitchute.com/video/hfzL5gUeQvxr/
 • @kula Lis 69 06:56:41
  witaj
  musze leciec do pracy ale krotko
  Z moich codziennych obserwacji wynika , ze po ulicach lazi bardzo malo ludzi smarczacych , kaszlacych , posiadajacych inne wyrazne objawy przeziebienia .
  Czy to efekt tych maseczek ?? czy to efekt strachu przed ujawnieniem normalnego przeziebienia (grypy ) ?? czy to wplyw monsunow na kolarstwo w Chinach to ja juz nie wiem . Ale to zauwazylem , z opowiesci znajomych faktycznie chorych jak by wiecej .
  Ludzi pozbawieni dostepu do informacji lub wolący nie wiedzieć , nie zdaja sobie sprawy ze skali "ludobojstwa " spowodowanego ograniczeniem dostepu do tzw procedur medycznych
  Facet 38 lat rozpoznanie nowotwor , wyznaczony termin operacji -pilny , po apelu Niedzielskiego zostaje odsuniety z operacja do tzw usranej smierci . Co z duza doza prawdopodobienstwa jest dla niego wyrokiem smierci . >
 • @Oscar 20:02:40
  Idzie wiosna, więc grypa w odwrocie. Kolejna fala, połączona z kolejną dawką szczepionki jesienią.
 • @rowszan 19:24:57
  O. Leon Knabit trafił do szpitala. "Prosimy o modlitwę". O. Knabit zaszczepiony przeciw COVID-19 18 marca o. Knabit poinformował w mediach społecznościowych o przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19. Wyjaśnił, że wcześniej konsultował się z lekarzami, którzy znają jego wyniki badań, a także zapoznał się z opinią abpa Henryka Hosera, który "jako lekarz zna skład szczepionki, nie wyraża zastrzeżeń etycznych i uważa, że nie wpływa ona na zmianę osobowości człowieka (żaden czip)".

  https://dorzeczy.pl/religia/178599/o-leon-knabit-trafil-do-szpitala-prosi-o-modlitwe.html

  Ps...Jak w ogóle można modlić się za kogoś, kto dobrowolnie pozwolił zmienić sobie kod genetyczny dany przez samego BOGA...? Niektórzy myślą, że zyskali nieśmiertelność po wzięciu "szczepionki" od B. Gatesa. Nie życzę zdrowia, ba na to za późno, ale życzę poznania prawdy... aż do bólu. Dobrowolnie poddał się eksperymentom genetycznym... pamiętam jak śmiał się, że to tylko "szczepionka" a nie jakiś znak bestii. Coś słabo chroni ta szczepionka. Już kolejna osoba w szpitalu. Zaczynam się zastanawiać czy po szczepieniu kowid nie jest gwarantowany? To nie są szczepionki. Ten człowiek się nie zaszczepił. Podano mu eksperymentalny preparat. Pomijam wątpliwości etyczne, nie każdy musi być katolikiem. A tak po ludzku facet zagląda już na tamten świat, ma ponad 90 lat, wprowadza to coś do organizmu i liczy na życie wieczne na ziemi? To mądry człowiek i tak dał się zmanipulować. W tej chwili już to rozumie. Szkoda, mógł jeszcze dać nie jeden raz świadectwo wiary. Przegrał... No i nie spodziewałem się, że abp Hoser zrobi z siebie takiego idiotę i rżnie głupa o czipach i autyzmie (dwóch lekarzy podobnych żartownisiów już leży w grobie po zaszczepieniu), i że zna dokładny skład preparatu GMO i jego skutki uboczne, których nie zna nawet producent, a szczepienie ozdrowieńca o. Leona w wieku 91 lat jest skrajną nieodpowiedzialnością, mam nadzieję, że pobyt w szpitalu nie jest konsekwencją zaszczepienia, bo już były odnotowane zgony zaszczepionych ozdrowieńców. Jeżeli ktoś nie widzi zastrzeżeń etycznych preparatu testowanego na nerkach abortowanych dzieci, to chyba należymy do innego Kościoła. To kolejna kompromitacja duchownych w sprawach etycznych, jednym słowem WSTYD, ŻENADA I ZGORSZENIE! Proszę MZ o podawanie informacji o ilości osób zmarłych, które zostały zaszczepione. W Wielki piątek zmarł mój kolega, 3 tyg po drugiej dawce preparatu Pfizer z powodu problemów kardiologicznych. Wcześniejsze wizyty u kardiologa opiniowane były jako stan dobry.
 • @rowszan 19:24:57 Morgellony to są stwory Billa Gatesa! To jest broń biologiczna!
  Co znalazłem w maseczce chirurgicznej?

  https://youtu.be/3THY1eWKino

  https://youtu.be/avHd5v3UHSM

  https://youtu.be/5CHoYrv7at0
 • @rowszan 07:09:27
  Za KOMUNY rzucali kiełbasę, a teraz SZCZEPIONKI .... jakie czasy takie sposoby "dotarcia" do społeczeństwa....Bardzo podoba mi się ta niepewność zaszczepionych, którzy jeszcze bardziej żyją w strachu, że nadal mogą chorować na Covid 19, nadal mogą innych zarażać niewidzialnym wrogiem, groźnym patogenem Covid 19 nadal muszą zachować wszelkie zasady reżimu sanitarnego czyli dezynfekcja, dystans, maseczka DDM. Bo sobie uświadomili, że szczepienie przeciwko Covid de facto nic nie daje. Mało tego niektórzy przechodzą ciężko skutki uboczne spowodowane szczepionką przeciwko Covid czyli NOP. Nie wspominając o zgonach już zaszczepionych, bo to też jest wpisanie w NOP.... Nekrologi wypierają artykuły. Krawczyk i dwóch innych artystów, teolog, posłanka, lokalny działacz. To tylko ze dwóch dni. Teraz co dzień jest kilka.
 • @rowszan 07:09:27
  https://pdmj.org/papers/masks_false_safety_and_real_dangers_part3/?fbclid=IwAR1h2oA70ounWLy_s29Hel4yP3oZ3Jp27eg6WycqOhoh7DRVJ59yC0CmhZY
 • @rowszan 07:09:27
  https://img.dorzeczy.pl/img/profesor-wlodzimierz-gut-wirusolog/c9/22/9112a259433923768b6ff3180f3c.jpeg

  Prof. Gut: Nie ma co obciążać tego wirusa, to wina ludzi. Wiele zależy od nas, a nie tylko od zdolności koronawirusa do tworzenia nowych wariantów – przekonuje wirusolog prof. Włodzimierz Gut.
  Niektórzy eksperci podejrzewają, że koronawirus SARS-CoV-2 mógł już wyczerpać swoje możliwości tworzenia nowych wariantów. Tłumaczą to tym, że w kolejnych odmianach, jakie pojawiają się w różnych miejscach na świecie, coraz częściej powtarzają się te same mutacje, takie jak E484K, N501Y oraz K417N. Wskazuje to na konwergencję, czyli tzw. ewolucję zbieżną, gdy pod wypływem podobnych lub tych samych warunków środowiskowych organizmy upodobniają się do siebie.

  Wirusolog prof. Włodzimierz Gut z Warszawy twierdzi jednak, że jak na razie to nie tyle koronawirus, lecz ludzie swym nieodpowiedzialnym zachowaniem pokazali się z jak najgorszej strony. – Nie ma co obciążać tego wirusa. Patogen ten ma około 30 tys. nukleotydów i mutuje mniej więcej raz na tysiąc przy każdym przepisaniu. I jest to pula skończona. Nie jest zatem aż tak wielki, a jego systemy naprawcze są znacznie słabsze – podkreśla.

  Koronawirus wyczerpał już swoje możliwości
  Jego zdaniem SARS-CoV-2 tak naprawdę już dawno wyczerpał swoje możliwości. Wciąż sprzyjają mu natomiast ludzie, swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. – Jedynie likwidując określone ogniska zakażenia, przerywamy drogę szerzenia się konkretnej mutacji. A jeśli nie, to ona nadal się szerzy – tłumaczy. Dotyczy to szczególnie tych osób, które są zakażone, a nie mają objawów, albo odczuwają już dolegliwości, ale zwlekają z pójściem do lekarza.

  – U nas problemem jest właśnie to, że ludzie opóźniają pójście do lekarza. Jeśli wirusa zakaża 24 godziny przed pojawieniem się objawów, to jedynie natychmiastowa izolacja, kwarantanna, przerywa dalsze jego rozprzestrzenianie się – zaznacza prof. Włodzimierz Gut.

  – Jeśli ktoś opóźni to o dwa dni, zwiększa szanse kolejnych zakażeń prawie trzykrotnie. Na szczęście nie uda mu się zakazić wszystkich wokół siebie, bo niektórzy są zabezpieczeni, ale utrzyma swą zdolność zakażania na poziomie 2-3 (co oznacza, że jedna zakażona osoba może przenieść wirusa na dwie lub trzy inne). Trzeba pamiętać, że wirus poza komórką jest martwą strukturą. To my jesteśmy nosicielami i swoim zachowaniem zwiększamy jego zdolności zakażania – przekonuje.

  Nie będzie więcej groźnych mutacji
  Oczywiście mogą wciąż pojawiać się nowe warianty, ale raczej nie będzie więcej nowych jeszcze groźniejszych mutacji. Według eksperta pula tych możliwości w tym patogenie chyba się już wyczerpuje.

  – W każdym wariancie jest kilka możliwych mutacji, ale nie one sprzyjają jego rozprzestrzenianiu się, temu sprzyjają ludzie – jeszcze raz zwraca uwagę specjalista. Nadmienia, że nowe warianty na ogół wykrywane są tam, gdzie prowadzi się badania genotypowe, pozwalające zidentyfikować skład koronawiorusa SARS-CoV-2. Im bardziej są intensywne, tym częściej wykrywane są nowe jego warianty. Występują one w różnych miejscach, a poszczególne warianty mają wspólne mutacje, np. brazylijski i brytyjski.

  – Obecnie mówi się o nowej mutacji z Izraela. Jednak nie wynika ona z tego, że tam są jakieś szczególne sprzyjające temu warunki. Nowe warianty koronawirusa wykrywane są tam, gdzie robi się staranne badania genotypowe. A nie wszędzie i nie wszystkie szczepy są badane. Można domniemywać, że większość nie jest wykrywana, bo nie jest badana – wyjaśnia.

  "Jeśli to się zmieni, wirus ten przestanie istnieć"
  Wskazuje, że koronawirus może ewoluować, ale nie może zmienić jednego elementu – zdolności rozpoznawania receptora, za pośrednictwem którego wnika do ludzkich komórek. – Jeśli to się zmieni, wirus ten przestanie istnieć. Cała reszta może oddziaływać na szybkość jego namnażania się w komórce, na ciężkość przebiegu choroby, ale nie na przekazywanie od człowieka do człowieka – dodaje.

  Przypomina, że szczepienie oraz zmiana zachowań skutecznie zapobiegają przenoszeniu się wirusa na innych ludzi aż do momentu, gdy osobnik zakażony nie będzie miał już komu przekazać wirusa. – Prowadzą do tego dwie drogi: albo wszyscy, a przynamniej 75 proc. populacji, przechorujemy COVID-19, albo się zaszczepimy. W skali Polski oznacza to, że wszyscy dorośli powinni być zaszczepieni albo będą chorować – uważa prof. Włodzimierz Gut.


  Ps...Ten człowiek nie świadczy zbyt dobrze o poziomie umysłowym kadry profesorskiej. Bakterie antybiotykooporne to też wina ludzi..chyba, że żyją! Głupi obrzezany Ciulu! mutacja jest spowodowana szczepieniami i dobrze o tym wiecie.
 • @rowszan 07:09:27
  https://img.dorzeczy.pl/img/adam-niedzielski-minister-zdrowia/96/d1/6acc910ef6b80afa85788f14bdf8.jpeg

  Dzisiaj decyzja ws. obostrzeń. /Rebe/ Niedzielski rekomenduje przedłużenie lockdownu. Najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest przedłużenie obostrzeń powiedział we wtorek minister zdrowia /rebe/Adam Niedzielski.

  https://dorzeczy.pl/kraj/178619/koronawirus-niedzielski-rekomenduje-przedluzenie-obostrzen.html


  Ps...Ale to dopiero po 10-tym. 10-ego morderczy wirus taktownie wycofa się do kąta. Niechby spróbował nie wycofać się i zakłócać w jakikolwiek sposób Liturgie Smoleńskie to Naczelnik by mu koronki z dupy powyrywał oraz tym, którzy wirusa tak mocno lansują. Za to po 10tym no to niech Matka Boska i Wszyscy Święci mają Polaków w opiece. Na ulicach legną zwały zmarłych liczonych już nie w setkach lecz tysiącach. Skandal.. Otwierać gospodarkę i dać ludziom normalnie pracować a wy zrezygnować z diet poselskich z naszych podatków natychmiast.
 • @Oscar 01:18:24
  --------------
  "Jeżeli twierdzisz że nie było masowego analfabetyzmu przed wojną to kłamiesz... a analfabetów nikt nie musiał uczyć... czyli nauczycieli było proporcjonalnie mniej... im wyższy poziom edukacji tym mniej."
  ---------------
  Chcesz Pan dyskutować o analfabetyzmie a nie umiesz Pan czytać ze zrozumieniem. To nie komuna pierwsza wpadła na to aby kształcić ludzi i zapewnić im godne warunki mieszkaniowe. Porównaj Pan sobie dzielnice Katowic - choćby Nikiszowiec - jak dbano wtedy o ludzi i legendarne już familoki dla robotmików i ich standard na ówczesne czasy.
  Wnisek?
  Pan jesteś zafiksowany - Panu żymokomuna wlała do głowy szatańskie odchody i pieprzysz Pan w kółko jedno i to samo a tymczasem żymokomuna cofnę Polske w rozwoju o sto lat za przysłowiowymi murzynami i cofa ją nadal. Nadal!
  Na koniec - te 1000 szkół budowno tak aby je szybko adoptować na szpitale - bo czerwona, niezwyciężona - szykowała się na gruzach Paryża pić szampana - czyli budowano je - aby ukryć właściwe intencje. Ponadto w okolicznościach wyżu demograficznego - każde państwo buduje szkoły - to jest naturalne - tylko nie każde z tego robi wrzaskliwą akcję propagandową.
  Uspokuj się Pan w końcu - ja wiem, że mając szare komórki zamienione na szatańskie odchody - nie jest Panu łatwo - ale mimo wszystko - tylko spokój.
 • @Ryszard Opara Wygląda na to, że szczepienia spowodowały trzecią falę.
  Tym ludziom z twz Rady Medycznej opłaca się dożywotnia pandemia i taką będą rekomendowali. Zamiast leczyć, uśmiercają chorych po respiratorami, świetny covid, świetna podwójna pensja, zagęszczamy, przedłużamy. Dlaczego ich „narady” nie są protokołowane? Gdzie protokoły z posiedzeń rady medycznej ukryte dlaczego chcemy poznać kto jest z imienia i nazwiska odpowiedzialny za zamordowanie 100.000 Polaków przy skazywaniu za morderstwa na narodzie polskim. Nie czujcie się „eksperci” z rady bezkarnie, odpowiecie za wszystkie wasze decyzje. Natychmiast udostępnić protokoły z posiedzeń rady.

  Amantadyna, ketamina i magnez w leczeniu COVID-19 – autorski projekt dr hab. Cezarego Pakulskiego. Dr hab. n. med. Cezary Pakulski, kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w PUM w Szczecinie, publikuje w „Menedżerze Zdrowia” projekt badania pod tytułem „Zastosowanie leków blokujących receptory NMDA (amantadyna, ketamina, magnez) w leczeniu chorych z objawowym zakażeniem SARS-CoV-2”. Jego zdaniem mogłaby to być terapia wspomagająca leczenie COVID-19. Analiza dr. hab. n. med. Cezarego Pakulskiego, kierownika Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie: Każdego dnia na świecie na oddziałach intensywnej terapii i poza nimi z powodu COVID-19 umiera wielu chorych. Część z tych, którzy przeżywają, w następstwie rozległych, pozapalnych zmian w płucach staje się oddechowymi inwalidami z perspektywą pogorszenia jakości życia i skrócenia jego długości. W wielu miejscach trwają próby kliniczne z różnego rodzaju substancjami, „koktajlami” substancji, co do których jest oczekiwanie skutecznego działania w zakażeniu SARS-CoV-2.

  Całość pod linkiem

  https://www.termedia.pl/mz/Amantadyna-ketamina-i-magnez-w-leczeniu-COVID-19-autorski-projekt-dr-hab-Cezarego-Pakulskiego,41643.html
 • @rowszan 07:09:27
  To już rok wariactwa. Większa ilość "zarażeń" to efekt wyszczepienia kilku milionów Polaków, to oni mają wirusa i NOP, to oni zarażają! Poza tym nie wolno ludzi szczepić w okresie epidemii! Po żonglerce liczbą "zakażeń" czeka nas żonglerka liczbą "covidowych" łóżek i respiratorów. Do piekła zbrodniarze! Czy z posiedzenia rady medycznej powstał protokół, czy znowu wszystko na gębę? Rada MORDERCÓW. Mengele mógłby się od was zbrodniarze uczyć. Te obrzezane"guty", "simony" i 'horbany" etc.. wyraźnie nie lubią pozostawiać śladów. Nie przeszkodzi to jednak w surowym osądzeniu zbrodniarzy!

  Zaszczepieni zagrażają pozostałym!

  https://www.youtube.com/watch?v=WeiIPp-f9JM
  Obejrzyjcie SZOK! Zniewolenie szczepienne w Izraelu Przerażona kobieta opowiada o terrorze medycznym w Izraelu!
  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VVcKmC_tM80&ab_channel=prafalko

  Ponowny holokaust tych z Wallstreet na swoim narodzie jak za II wojny. To mi przypomina działania tej nacji wobec swoich rodaków w czasie IIWŚ. Tą relację powinni obejrzeć i wysłuchać wszyscy przyzwoici ludzie i wyciągać z tego wnioski jak też przekazywać to dalej!
 • @rowszan 07:09:27
  Wiadomo, że lockdown nie działa, to co robi rebe Niedzielski i spółka… nakręca jeszcze większy lockdown. Szamani zabrali głos i ustalili ciąg dalszy niszczenia polskiej gospodarki. Pan Mateusz i jego „marksiści” z pewnością wprowadzi ustalenia swoich szamanów. Ale wszystko zgodnie z planem, trzeba wykończyć Polskę i Polaków. Brazylia i Szwecja nie mówiąc już o Białorusi i Rosji nie zrujnowała swojej gospodarki i dzieci chodzą do szkoły ludzie do pracy i zgony są na naszym poziomie stan Teksas + 17 tanów otworzyli gospodarkę i Anglia a ci dalej ogłupiają ludzi. Co tu dużo gadać. W kolejnych wyborach trzeba głosować na Ziobrę i Solidarną Polskę, bo tylko tam są jeszcze ludzie z jajami którzy naprawdę walczą o interesy Polski, czyli nas Polaków. Cała reszta (nie wyłączając PiS) ma tylko gębę pełną frazesów.

  Tego każdy powinien wysłuchać do końca Witold Gadowski komentarz tygodnia

  https://youtu.be/ByTrlcvvO1Y?t=3
 • Sąd w Belgii stawia sprawę jasno! Obostrzenia dotyczące pandemii nie mają podstawy prawnej
  Belgijski sąd orzekł, że obostrzenia wprowadzone przez rząd Belgii w związku z pandemią koronawirusa nie mają wystarczającej podstawy prawnej. Sąd zakreślił władzy 30 dni na przedstawienie tej podstawy. Pod koniec lutego Liga Praw Człowieka pozwała państwo belgijskie do sądu. UZnano, że obostrzenia przeciwepidemiczne nie zostały wprowadzone w sposób demokratyczny. W środę sąd orzekł na korzyść Ligi, stwierdzając, że restrykcje nie mają wystarczającej podstawy prawnej. Sędzia orzekł, że nie wystarczy, aby minister spraw wewnętrznych (Annelies Verlinden) ogłosiła środki dekretem ministerialnym powiedział we flamandzkim radiu specjalista ds. konstytucyjnych Stefan Sottiaux z KU Leuven, komentując orzeczenie. Sędzia faktycznie wskazał na to, na co moi koledzy i ja narzekamy od miesięcy: niedopuszczalne jest, aby parlament był odsunięty na bok dodał. Orzeczenie sądu daje rządowi belgijskiemu dwie możliwości: zniesienie wszystkich obostrzeń, co jest mało prawdopodobne ze względu na obecną sytuację pandemiczną, lub zapewnienie podstawy prawnej dla restrykcji przed upływem 30 dni. Jeśli nic się nie zmieni w ciągu 30 dni, rząd będzie musiał zapłacić karę w wysokości 5 tys. euro za każdy dzień obowiązywania obostrzeń. W środę wieczorem minister Verlinden zapowiedziała, że złoży odwołanie od wyroku do sądu apelacyjnego w Brukseli, ale restrykcje pozostaną w mocy. Obecne belgijskie obostrzenia opierają się na ustawie z dnia 15 maja 2007 roku o bezpieczeństwie cywilnym. Na początku było zrozumiałe, że zastosowano to prawo, argumentując, że nikt wcześniej nie doświadczył takiego kryzysu powiedział Sottiaux. „Sędzia jednak wyraźnie ocenił, że ten argument nie ma już znaczenia po roku” od początku pandemii.

  Źródło: PAP
 • Omijajcie osoby szczepione
  Omijajcie wyszczepionych tym zastrzykiem bo oni będą jak przenośne laboratorium Wuhan, będą roznosić wszelkie mutacje, sobie zrobili krzywdę i nam będą ją czynić.
  https://gloria.tv/post/pkvgYoXP6HL334dqp38i8Bu9f
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:28:30
  Koneksje muszą być, bo Piłsudski na usługach miał swoich funfli z dawnego PPS, jednocześnie milicjantów PPS i gangsterów w jednym np niejakiego Łokietka z wykształcenia dr farmacji.

  Pan tak samo zaświadczysz o rodowodzie polskim w stosunku do braci Kaczyńskich. Co mi po pańskich zaświadczeniach, skoro ja takich wierzących w cuda na kiju osobiście znam. Ignorują oni fakty które nie pasują im do ulubionych legend.
 • TAKTYKA w TEJ WOJNIE
  .
  parę uwag na temat taktyki zamieściłem w

  - https://gps65.neon24.pl/post/161156,lockdown-i-noszenie-maseczek-zwieksza-ogolna-ilosc-zgonow#comment_1771980

  Naturalnie pierwszym elementem wojny obronnej jest uświadomienie ludności sytuacji wroga i własnej. Cykl artykułów Ryszarda Opary ale także innych autorów pełni tę funkcję.
 • @Janusz Sanocki 07:47:56
  Kto to napisał?

  Przecież Janusz Sanocki podobno zmarł 7 grudnia 2020 na "covida".

  https://zawisza.neon24.pl/post/159223,nie-zyje-posel-janusz-antoni-sanocki
 • @Kmieć 08:47:30
  Panie Kmieciu, ja też się zdziwiłam. Ale jakiś czas temu (nie pamiętam, czy na Neonie24, czy na Niepoprawnych) była rozmowa o tym, że dr Ryszard Opara ma bezpośredni dostęp do konta Janusza Sanockiego.
 • @Natalia Julia Nowak 09:47:10
  Znalazłam! O "zmartwychwstaniu" Janusza Sanockiego pisał Husky na Niepoprawnych: https://niepoprawni.pl/blog/husky/ryszard-opara-cmentarna-hiena
 • @Natalia Julia Nowak 09:47:10
  Wcześniej to zauważyłem. Pan Opara w imieniu i za pozwoleniem (za prośbą) pana Sanockiego umieszczał na portalu teksty tego zmarłego niedawno posła. Stąd też te pomyłki, tj jak mi wytłumaczył - czasem omyłkowo logował się nie na swoje konto, ale na p.Sanockiego. I zdaje się do dziś mu się to zdarza. Z rozmowy wynikało że trochę jest technicznie zagubiony. Ma człowiek swoje lata wszak.
 • @Natalia Julia Nowak 09:49:17
  Łajdak z tego pretorianina PiS. Już z samej treści notek p.Opary wynika, że to zwykły ludzki błąd.
 • @Oracz 09:54:42
  To może by tak jakoś zablokować konto zmarłego (bez kasowania, żeby zachować archiwalne wpisy pana Sanockiego)?

  Bo takie pomyłki w logowaniu dają karmę podłym ludziom.
 • @Kmieć 10:04:27
  Musiałby poprosić kogoś o pomoc. A mieszka przecież w Australii. Ew pomoc zdalna któregoś obeznanego Moderatora.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930