Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
430 postów 2268 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Judeochrześcijaństwo – religia doskonała (autor Metro)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Judeochrześcijaństwo – religia doskonała (autor opracowania – Metro)

Szanowni Państwo,

Poniżej publikuję artykuł, który ukazał się na portalu Klubu Inteligencji Polskiej (KIP).
Uważam, że to bardzo interesujące podsumowanie tego tematu.
Zawsze byłem wielkim sympatykiem (jestem nadal członkiem KIP) - i brałem czynny udział w reaktywacji Klubu KIP
 - kilka lat temu. Trochę pomogłem KIP
 finansowo - razem mieliśmy przez kilka lat wspólne biuro.
Potem nasze drogi jakoś się rozeszły, ale nadal uważam, że to bardzo ważne, bardzo pro-polskie stowarzyszenie. Serdecznie polecam zainteresowanie się ich stroną.

Proszę też przeczytać ten artykuł poniżej - napewno warto sie nad sprawami tam poruszonymi dobrze zastanowić.
Jest może nieco długi ale... 
Serdecznie polecam

Ryszard Opara

 
KLUB INTELIGENCJI POLSKIEJ - 09/02/2020

Niewielu chrześcijan czyta Stary i Nowy Testament, bo liczy wiele stron, chociaż, jako wierzący powinni zapoznać się z kanonami wiary w które wierzą. Spośród tych co czytają, niewielu analizuje i porównuje różne zapisy tych pism z otwartym umysłem. Polecamy im zatem przeczytanie znacznie krótszej, poniższej, bardzo fachowej analizy zawartych tam zapisów i wytłumaczenie istoty i celów religii, zarówno judaizmu jak i chrześcijaństwa.

Redakcja KIP

 

Joszue/Jezus w dniu szabatu w synagodze w Nazarecie czyta słuchającym go pobratymcom, gorliwym galilejskim wyznawcom judaizmu, fragmenty „Księgi Izajasza” – doskonały przykład nierozerwalnych powiązań chrześcijaństwa z judaizmem.

Prezentuję podesłane mi opracowanie Metro o dwóch religiach abrahamowych – judaizmie i chrześcijaństwie.

Judeochrześcijaństwo – religia doskonała motto:
„Chrześcijanie nie są w stanie odciąć się od judaizmu. Byłoby to dla nas nie tylko nieowocne, ale też wprost samobójcze”
prymas Polski abp Wojciech Polak

Termin “judeochrześcijaństwo” pojawił się czy został narzucony w publicznym dyskursie całkiem niedawno, popularyzowany przez najwyższych w hierarchii urzędników religijnych, w tym papieża Jana Pawła II. Termin ten ciągle wzbudza protesty wśród pewnych odłamów chrześcijan ponieważ dzisiaj nie dotyczy pierwotnych chrześcijan, którzy prawie wszyscy byli żydami, a naszej cywilizacji, będącej dziełem mającym się opierać na wspólnym dorobku judaizmu i chrześcijaństwa. Protesty wynikają z zasadniczo odmiennych i często sprzecznych systemów etycznych promowanych przez judaizm i chrześcijaństwo, które wielokrotnie powodowały w historii konflikty pomiędzy wyznawcami tych religii.
Także wśród chrześcijan istnieją osoby popularyzujące termin „judeochrześcijaństwo”, należy do nich Tomasz Terlikowski (https://www.fronda.pl/a/terlikowski-judeochrzescijanstwo-i-konserwatyzm,14283.html):

„[Termin] “tradycja judeochrześcijańska” [odnosi się do] pewnej wspólnoty ideowej, przedteologicznej, którą łączy judaizm i chrześcijaństwo. Określić ją można odwołaniem się do tej samej matrycy antropologicznej pochodzącej z księgi Rodzaju. Jej istotą jest przekonanie, że to Bóg stworzył świat i nadał mu Prawo, któremu ów świat podlega, że człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże, i wreszcie że źródłem zła na świecie jest grzech pierwszych rodziców (choć tu widać już wyraźne różnice teologiczne w rozumieniu tego terminu). Obie te religie przyjmują także, że wzorem wiary jest postawa Abrahama, czyli zaufanie, zawierzenie Bogu. I właśnie ta matryca stanowi fundament naszej cywilizacji, która jest judeochrześcijańska.

Takie postawienie sprawy nie oznacza rozmywania różnic. Judaizm i chrześcijaństwo różnią się. Inaczej interpretują wiele kluczowych tekstów, inaczej się rozwijały. (…)”

Tu nie chodzi tylko o różnice. Wprzódy należy zaznaczyć że judaizm jest pierwotny a chrześcijaństwo wtórne wobec judaizmu. Chrześcijaństwo jest wtórne w znaczeniu chronologicznym i koncepcyjnym, inaczej interpretuje ono teksty judaizmu powstałe setki lat przed zapoczątkowaniem chrześcijaństwa, a będące odbiciem jeszcze starszych judejskich idei.
Judaizm i chrześcijaństwo faktycznie różnią się, ale łączy o wiele więcej niż tylko „przedteologiczna wspólnota ideowa”, o której pisze Terlikowski. Jeśli przeanalizujemy niekiedy fundamentalne różnice pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem, to okaże się że te religie faktycznie tworzą dwa odrębne archetypy, jednak te archetypy pozostają ze sobą w pewnym szczególnym związku.

Terlikowski celnie uznaje judaizm przede wszystkim za system prawny, w którym osobowy bóg pełni jedynie rolę pomocniczą. Judaizm to prawo, którego celem jest nakierowanie podporządkowanych mu osób jako spójnej grupy do podejmowania stałych wysiłków w celu zdobycia władzy nad światem. Osobowy bóg jako prawodawca bywa tam ważny lub jest całkiem nieistotny, tak długo jak żyd przestrzega prawo ustanowione przez (nieistniejacego?) boga. Obecnie większość żydów deklaruje ateizm a mimo to uznają ważność prawa, co nie wyłącza ich ze wspólnoty. Co więcej, żydzi mogą być jednocześnie chrześcijanami czy buddystami i pełnić funkcje w chrześcijańskich i innych hierarchiach religijnych, a jednocześnie będą żydami i to judaizm będzie definiował ich funkcjonowanie w innej religii. Judaizm można więc określić zarówno jako:
– religię (wersja z bogiem) lub
– (ateistyczną) ideologię rasową czy plemienną, interpretację świata narzucającą dyrektywy postępowania bez odwołania się do osobowego boga czy bogów.
Z kolei chrześcijaństwo to klasyczna religia, w której główny bóg – Jezus – reformator judaizmu, domniemany mesjasz wywodzący swój tytuł z racji pochodzenia z rodu legendarnego króla Dawida, narzuca swoim wyznawcom restrykcyjny kodeks moralny. Nauczanie Jezusa zostało zinterpretowane jako uniwersalne przez faryzeusza-apostoła, świętego Szawła. Chrześcijaństwo narzuca wyznawcom pewien ideał osobowy, rolę pokornego sługi, a za gorliwą służbę oferuje nagrodę „w przyszłym świecie”.

Cywilizacja chrześcijaństwa, jak to się urzędowo określa, niezmiennie funkcjonuje w ramach pewnej struktury społecznej. Rosyjscy naukowcy prezentujący Koncepcję społecznego bezpieczeństwa (Концепция общественной безопасности, КОБ) pokazują nam jak ona w rzeczywistości wygląda:

 
a w bardziej szczegółowej postaci:

 

 

Piramida na pierwszej ilustracji składa się z trzech części. Na samej górze w hierarchii znajduje się „wszystkowidzące oko”, globalny predyktor, władza konceptualna. „Wszystkowidzące oko” widzi wszystko ale dla osób z niższych pięter, szczególnie z tłumu, pozostaje niewidzialne. Środkowe miejsce zajmują elity a na samym dole widoczny jest tłum. Tam właśnie jesteśmy, przy czym widoczna jest hierarchiczna organizacja samego tłumu.

W cywilizacji judeochrześcijańskiej judaizm to religia elit a chrześcijaństwo to religia tłumu. Bóg przemawiający do wyznawców judaizmu wprost definiuje taką hierarchię społeczną przedstawioną przez naukowców z КОБ (Księga Wyjścia 19, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=69):

5 Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia.
6 Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom.

Ten bóg deklaruje że do niego należy cała ziemia a Izraelici mają pełnić rolę „ludu świętego” wśród wszystkich narodów żyjących na planecie. Status „ludu świętego” ma wiązać się między innymi z obfitością dóbr spływających na wyznawców tego boga, o czym informuje nas chociażby fragment z Księgi powtórzonego prawa (rozdział 28, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=243):

9 Pan uczyni cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami.
10 Wtedy zobaczą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane nad wami, i będą się ciebie lękały.
11 Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie.
12 Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk. Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki.
13 Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni, bylebyś tylko słuchał poleceń Pana, Boga swego, które ja ci dziś nakazuję pilnie wypełniać.

„Lud święty” ma być „zawsze na czele, a nie na końcu”, ma przewodzić „narodom ziemi”, co więcej światowa społeczność ma być utrzymywana w posłuszeństwie za pomocą strachu. Terlikowski pisze że obydwie religie różnią się w sposobie interpretacji wielu fragmentów „kluczowych tekstów”, a chodzi mu zapewne o Biblię, część nazywaną przez chrześcijan Starym Testamentem. Ciekawe jak chrześcijanie, w tym Tomasz Terlikowski, interpretują nakaz: „Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki” i czy nie znajdują związku pomiędzy treścią tego fragmentu Pwt 28:12 a kształtem światowego systemu finansowego? Czy chrześcijanie naprawdę potrafią czytać Biblię?

Charakterystycznym elementem normatywnego systemu judaizmu są odmienne reguły dotyczące mitycznych Izraelitów czy później żydów, i inne dotyczące „narodów ziemi”. Zjawisko to nazywane jest dychotomicznym systemem etycznym i termin ten jest zasadny z zastrzeżeniem, że w judaizmie nie istnieje etyka oparta na samodzielnej interpretacji wyższych generalnych reguł czy na refleksji sumienia, w judaizmie bezwzględnie obowiązuje prawo. Jedno prawo dotyczy wyznawców judaizmu a odmienne „narodów ziemi”, co niejednokrotnie w historii powodowało konflikty z powodu dominującego wśród „narodów ziemi” a najwyraźniej błędnego przekonania, że „jedno prawo jest dla wszystkich”.

W judaizmie obowiązuje zasada solidaryzmu społecznego (Księga kapłańska 25, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=117):

35 Jeżeli brat twój zubożeje i ręka jego osłabnie, to podtrzymasz go, aby mógł żyć z tobą przynajmniej jak przybysz lub osadnik.
36 Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą.
37 Nie będziesz mu dawał pieniędzy na procent. Nie będziesz mu dawał pokarmu na lichwę.
(…)
47 Jeżeli cudzoziemiec osiadły u ciebie wzbogaci się, a brat twój zubożeje i sprzeda siebie cudzoziemcowi osiadłemu u ciebie albo potomkowi cudzoziemca,
48 to ten, który się sprzedał, może być wykupiony. Jeden z braci jego wykupi go.

Możemy zaobserwować że we współczesnej gospodarce powraca instytucja niewolnictwa, które w naukach ekonomicznych nosi nową nazwę prekariatu (https://pl.wikipedia.org/wiki/Prekariat), i polega między innymi na ograniczeniu wynagrodzenia do poziomu umożliwiającego wyłącznie fizyczne przeżycie, co premier Morawitzky określił kiedyś używając zapewne banksterskiej terminologii jako „zapierdalanie za miskę ryżu”. Jeśli mowa o panu Morawitzky’m, czy przypadkiem jest, w kontekście wyżej przywołanego fragmentu Pwt 28:12-13: „Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki. Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni” że pracował on w lichwie i zarobił tam miliony a potem został premierem rządu? W podobny sposób szczyty władzy politycznej osiągnął aktualny francuski prezydent Macron, nota bene terminujący u Rotszyldów. Czy Biblia nie przedstawia nam wprost pewnych ukrywanych mechanizmów władzy?

Biblia wprost nakazuje Izraelitom korzystanie z owoców pracy cudzych rąk (Pwt 6, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=221).

10 Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, o której poprzysiągł przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś,
11 domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się –
12 strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Czy zapowiedź o oddaniu „miast wielkich i bogatych, których nie budowałeś” nie jest inspiracją do kryminalnej prywatyzacji i reprywatyzacji, w tym warszawskich kamienic, które nigdy nie były prywatne i zostały zbudowane po 2WŚ wielkim wysiłkiem społeczeństwa, między innymi ponadnormatywną pracą nieodżałowanego Albina Siwaka?

W zakresie starożytnej instytucji niewolnictwa Biblia zawiera czytelne reguły (Księga kapłańska 25):

39 Jeżeli brat z powodu ubóstwa sprzeda się tobie, nie będziesz nakładał na niego pracy niewolniczej.
40 Będziesz się z nim obchodził jak z najemnikiem albo jak z osadnikiem. Będzie służyć tobie tylko do roku jubileuszowego.

Rok jubileuszowy to rok siódmy, rok zwolnienia z długów i wyzwolenia niewolników. Zwolnienie z długów jako i wyzwolenie dotyczyło tylko dłużników i niewolników hebrajskich (Pwt 15:12, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=225). Dalsza część rozdziału 25 Księgi kapłańskiej:

44 Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was.
45 Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością.
46 Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzili srogo.

Czy te przepisy nie uzasadniają istnienia zagranicznej adopcji polskich dzieci, które trafiają do nie-wiadomo-kogo? Czy to nie jest podstawa prawna dla nacjonalizacji naszył ciał, uzasadnienie do zabijania Polaków jeśli ich organy mogą się w jakiś sposób przydać „ludowi świętemu”?
Prorok natchniony przez boga Izraela narzuca zasady podziału „dochodu narodowego” (Iz 65, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=537):

13 Dlatego tak mówi Pan Bóg:
Oto moi słudzy jeść będą,
a wy będziecie łaknąć.
Oto moi słudzy pić będą,
a wy będziecie cierpieć pragnienie.
Oto moi słudzy weselić się będą,
a wy będziecie wstyd odczuwać.
14 Oto moi słudzy śpiewać będą
z radości serdecznej,
a wy jęczeć będziecie z bólu serdecznego
i zawodzić będziecie zgnębieni na duchu.
.
Kiedy czytamy, że w Polsce notuje się największe dysproporcje płac w Europie (https://www.gowork.pl/blog/ogromna-dysproporcja-zarobkow-w-polsce), to nie są to różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami, mieszkańcami wsi i miast, między wykształconymi a niewykształconymi, a właśnie między żydami a ludnością słowiańską. Wysokie wynagrodzenia oferują sektory związane z zarządzaniem społeczeństwem, które są zdominowane przez grupy czerpiące pełnymi garściami z dorobku judaizmu, grupy które zdają się odczytywać teksty judaizmu, w tym Biblię, w sposób odmienny niż robią to chrześcijanie.

Wyżej żydowski bóg zapowiadał: „Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona”. A co Izrael ma zrobić z obfitością dóbr, którymi zostanie zasypany? W nauce ekonomii istnieje pojęcie „konsumpcji na pokaz” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostentacyjna_konsumpcja) upowszechnione ponad sto lat temu przez Thorsteina Veblena. Samo zjawisko ma zapewne źródło w judaizmie, na co wskazuje treść proroctwa Izajasza (Iz 23, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=495):

17 Przyjdzie więc do tego, pod koniec siedemdziesięciu lat, że Pan nawiedzi Tyr. Ten zaś powróci do swego zarobkowania i odda się nierządowi ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi.
18 Ale jego zarobek i jego zysk będą poświęcone Panu i nie będą gromadzone ani przechowywane. Albowiem jego zarobek będzie użyty dla tych, którzy przebywają przed obliczem Pana, żeby mogli jeść do syta i przyodziewać się wystawnie.

Kultura słowiańska i kultury innych ludów promują oszczędne używanie zasobów i życie w harmonii ze środowiskiem. Ludzie nie powinni zużywać więcej zasobów niż jest to potrzebne dla godnego życia. Ostentacyjna konsumpcja nie pochodzi od Słowian i innych ludów mniej skażonych współczesną kulturą judeoanglosaską, ma swoje źródło w judaizmie.
Kończąc wątek judaizmu zaznaczyć warto jeszcze bardzo charakterystyczny element dychotomii tej religii. Obdziera ona bowiem „narody ziemi” ludzkiej godności, o czym wspomina prorok Ezechiel (Ez 34:31, http://biblia-online.pl/Biblia/JakubaWujka/Ksiega-Ezechiela/34/31):

A wy, trzody moje, trzody pastwiska mego, ludzie jesteście, a ja PAN Bóg wasz, mówi PAN Bóg.

Tutaj konieczne było sięgnięcie do Biblii Jakuba Wujka ponieważ tłumaczenie z Biblii Tysiąclecia jest sfałszowane. W Talmudzie (choćby Baba Mezia 114b czy Yebamoth 61a) wielokrotnie możemy znaleźć wyjaśnienia tego wiersza, z których wynika, że w powyższym fragmencie brakuje tylko partykuły „tylko”, że należy go rozumieć w poniższy sposób:

A <tylko> wy, trzody moje, trzody pastwiska mego, ludzie jesteście, a ja PAN Bóg wasz, mówi PAN Bóg.

Powyższe mówi żydowski bóg. Bóg chrześcijan, Jezus z Nazaretu, ma być synem żydowskiego boga. Takie rodzinne pokrewieństwo jest oczywiście kontestowane przez wyznawców judaizmu, którzy zaznaczają, ich bóg nie jest człowiekiem i nie ma ludzkich przymiotów, w tym więzi rodzinnych (Lb 23, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=162):

19 Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał,
nie jak syn ludzki, by się wycofywał.

„Bóg nie jest jak człowiek (…), nie jest jak syn ludzki” i jego antropomorfizacja jest błędem. Tak mówi Biblia, choć Tomasz Terlikowski pewnie inaczej to interpretuje. Domniemany syn boga Izraela – Jezus – zdaje się również wyznawać ideologię bezwzględnej supremacji rasowej ponieważ Syrofenicjance proszącej go o wyrzucenie nieczystego ducha z córki odpowiada (Mt 15:24-26, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=258):

«Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela» oraz «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom».

Dla Jezusa inne narody Palestyny to „psy”. Wbrew powyższym słowom Jezusa w bieżącej katechezie przyjmuje się, że jego nauczanie ma wymiar uniwersalny, ponieważ równocześnie uczył również że nawet Samarytanie są ludźmi (Łk 10:30-37). Sam Jezus bynajmniej nie uważał swojego nauczania za skierowane do „narodów ziemi” (Mt 10, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=253):

Mowa misyjna
5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!
6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.

Faryzeusz-apostoł święty Szaweł („Apostoł pogan”) najwyraźniej zignorował polecenie swojego nowego boga i promował zreinterpretowane przez siebie nauczanie Jezusa właśnie wśród pogan.

Kwintesencją nauczania Jezusa jest Kazanie na górze wygłoszone daleko poza Judeą, w Kafarnaum nad północnym brzegiem Jeziora Galilejskiego. Kazanie na górze (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazanie_na_g%C3%B3rze) wskazuje że Jezus usiłował zmodyfikować judaizm adresując swój przekaz do najniższych warstw społeczeństwa ówczesnej Palestyny. Najbardziej znanym fragmentem Kazania jest Osiem błogosławieństw (https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiem_b%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stw, Mt 5, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=248):
.
3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Jezus przemawia do ubogich (u Łukasza 6:20, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=321: „Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże”), uciśnionych, prześladowanych, nakazuje pokorę i cierpliwość a jako rekompensatę za ziemskie cierpienia obiecuje wieczną szczęśliwość po śmierci. Istotnym elementem Kazania i późniejszej etyki chrześcijańskiej jest całkowicie zniesione przez Jezusa prawo odwetu (Mt 5):

38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!
39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!
40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz!
41 Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące!
42 Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

W ten sposób Jezus tworzy archetyp później przedstawiany jako postawę pokornego chrześcijańskiego sługi, który powinien żyć w ubóstwie, posłusznie wykonywać polecenia, kochać swoich wrogów i biernie ulegać uciskowi w zamian za obiecaną przez Jezusa nagrodę. Nagrodę po śmierci.
Dalsze nauczanie apostołów po śmierci Jezusa, zwłaszcza faryzeusza świętego Szawła, wzmacnia motyw doczesnego cierpienia chrześcijan jako drogę do wiecznej pośmiertnej szczęśliwości w niebie.

Święty Piotr (1P4, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1052):

13 ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.

Święty Szaweł (Flp 1, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1039):

29 Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć,

Ponownie święty Szaweł (Kol 3-4, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1394):

22 Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się [prawdziwego] Pana.
23 Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi,
24 że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu!
25 Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a [u Niego] nie ma względu na osoby.
1 Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie.

Powyższy fragment Listu do Kolosan to efektowne podkreślenie prezentacji archetypu tworzonego przez chrześcijaństwo. Święty Szaweł nakazuje, aby niewolnicy gorliwie służyli doczesnym panom nie z obawy przed karą czy w poszukiwaniu nagrody za gorliwość u właściciela, ale mając na względzie obiecaną przez Jezusa nagrodę w postaci pośmiertnego życia w niebie. Czy nie jest to program stworzenia mas (nad)gorliwych niewolników?
.
Chrześcijańscy niewolnicy mają być posłuszni panom. A co z chrześcijanami, którzy nie są niewolnikami? Święty Szaweł ma odpowiedź na to pytanie (Rz 13, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=282):

1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.
2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia.
3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę.
4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.
5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie.
6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.
.
Święty Szaweł nakazuje: „Oddajcie każdemu to, mu się należy: (…) komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.” Ślepe posłuszeństwo „na tym świecie” to kluczowy element życia pobożnego chrześcijanina, warunek zbawienia i życia „w przyszłym świecie”.

Judaizm i chrześcijaństwo tworzą całkowicie odrębne systemy etyczne, odrębne egregory, często sprzeczne. Jednak sprzeczność jest tylko pozorna. W tej sprzeczności można dopatrzeć się głębszej logiki, ponieważ egregory judaizmu i chrześcijaństwa wzajemnie się uzupełniają, pozostają w swoistej harmonii. Judaizm to religia czy ideologia zdobywców, panów, a chrześcijaństwo to religia sług, niewolników. Mówi o tym w swoim charakterystycznym stylu niezapomniany generał Konstantin Pawłowicz Pietrow:

Żydowski bóg twierdzi, że do niego należy cała ziemia, Izrael jest jego „ludem świętym” który ma podbić ziemię, przejąć ją na własność i panować nad „narodami ziemi”, cieszyć się materialnym dostatkiem czy nawet zbytkiem, kupować i eksploatować niewolników, rządzić i utrzymywać „narody ziemi” w ubóstwie i posłuszeństwie za pomocą strachu.
Główny chrześcijański bóg, rzekomo rodzony syn boga Izraela, argumentuje że przeznaczeniem jego wyznawców jest życie „na tym świecie” w ubóstwie, cierpliwe znoszenie wyzysku i niesprawiedliwości, wyścigi w chrześcijańskiej pokorze, gorliwe wysługiwanie się panom i w ogóle władzy, a wszystko to w nadziei otrzymania nagrody „w przyszłym świecie”, którą ma być uczestnictwo w atrakcyjnym programie wiecznych wakacji. Po śmierci.
Tomasz Terlikowski twierdzi że judeochrześcijaństwo to „przedteologiczna wspólnota ideowa, (…) odwołanie do tej samej matrycy aksjologicznej pochodzącej z księgi Rodzaju”. Terlikowski nie dostrzega harmonii w istotnie fundamentalnych różnicach obydwu religii pochodzących z jednego pnia. Ta harmonia wyraźnie istnieje. Judaizm to religia bezwzględnych panów a chrześcijaństwo to religia pokornych i cierpliwych niewolników. Judeochrześcijaństwo to harmonijny projekt cywilizacyjny.

Oczywiście w judaizmie również istnieją idee narzucające obowiązek bezwzględnego posłuszeństwa i wierności ideologii bez względu na zmienne koleje losu (np. Hiob) a chrześcijaństwo udowodniło w historii wielokrotnie że potrafi być skutecznym narzędziem podboju i wojny (np. wyprawy krzyżowe czy ludobójstwo Prusów przeprowadzone przez zakon pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, także hiszpańska i angielska kolonizacja Nowego Świata) jednak ostatecznie judaizm to religia/ideologia nakazująca zdobycie władzy nad światem, zapewne nieprzypadkowo podsuwająca bardzo skuteczne instrumenty dokonywania podboju (np. lichwa) a chrześcijaństwo nakazuje pokorę i cierpienie „na tym świecie” wzorem Jezusa, który przyjął na siebie krzyż i śmierć w wyniku tortur w Jerozolimie, a teraz „siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego”. Chrześcijanin powinien być przede wszystkim posłuszny, czego dowodzi chociażby lektura artykułów wyświetlonych po wyguglaniu hasła „pokora chrześcijańska”: https://www.google.com/search?source=hp&ei=ps0lXt3IH8-qrgTf77aIBQ&q=pokora+chrze%C5%9Bcija%C5%84ska&oq=pokora+ch&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i22i10i30j0i22i30j0i22i10i30j0i22i30l6.952.2949..4898…0.0..0.93.519.9….2..0….1..gws-wiz…….0i131j0i322i131j0i322.IlMCuNek6O4
Chrześcijaństwo obiecuje zbawienie czyli zakwalifikowanie się do programu wiecznych wakacji „w przyszłym świecie” w zamian za pokorę i gotowość do cierpienia „na tym świecie” a judaizm już „na tym świecie” obdziera złych i występnych gojów z ludzkiej godności, czym siłą rzeczy musi przyczynić się do ich cierpienia. Czy chrześcijaństwo i judaizm wzajemnie się nie dopełniają?

Dychotomiczna konstrukcja judeochrześcijaństwa nie jest wyjątkiem na tle światowych religii. Wprawdzie judeochrześcijanie gruntownie zniszczyli religie Nowego Świata przez co trudno się odwołać do religii Azteków czy Inków, ale wiemy że z podobnych rozwiązań korzysta hinduizm. Hinduizm projektuje społeczeństwo podzielone na kasty. Przynależność do kast ma być warunkowana osiągnięciami dusz w poprzednich życiach. Hinduizm tworzy system kastowy i nieprzekraczalne bariery pomiędzy nimi, przy czym najwyższa jest kasta braminów-panów a najniższa kasta dalitów, niedotykalnych, podludzi których przeznaczeniem jest życie w biedzie i upodleniu z powodu grzechów popełnionych w poprzednich wcieleniach przez zamieszkujące ich ciała dusze. Posłuszeństwo dzisiaj to nadzieja na awans duszy do wyższej kasty w następnym życiu. Hinduizm to religia która zapewniła harmonijne funkcjonowanie indyjskiej cywilizacji przez tysiące lat.

Tak jak istnieje hinduizm narzucający religijne uzasadnienie kast, w tym kasty panów i podludzi, tak istnieje również judeochrześcijaństwo projektujące odrębny porządek aksjologiczny dla klasy panów i klasy niewolników. Odrębne reguły dla różnych grup nie wykluczają istnienia jednego harmonijnego projektu. To żydzi stworzyli chrześcijaństwo i żydzi tą religię utrzymują. Jednym z wyrazów zewnętrznego patronatu nad chrześcijaństwem są źródła dofinansowania projektów chrześcijańskich mediów, także tych w których uczestniczy Tomasz Terlikowski. Dofinansowanie klasztoru w Częstochowie czy budowa Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie kosztem majątku wielkich oligarchów to ciągle przejaw trwającego prawie dwa tysiące lat zewnętrznego patronatu nad tą religią. Religią niewolników.

Autor: Metro

XXXXXXXXXXXXXX

No cóż – Metro ma rację – rzeczywistym twórcą chrześcijaństwa, udającym przed jerozolimską sektą wyznawców Joszue „nawróconego”, był faktycznie faryzeusz i patriotyczny żyd-Izraelita, Szaweł/Paweł. Jemu podlegali „ewangeliści”, których zadaniem było wykreowanie Joszue/Jezusa na idola, „zbawiciela i „mesjasza” dla gojów. Ewangelie skomponowali tak, by z „nawracanych” pogan czyniły duchowych i psychicznych, biernych niewolników, oczekujących za „pobożne” życie nagrody w niebie. Dodam jeszcze że niektóre „nauki” Joszue/Jezusa w ewangeliach były wyjątkowo antyrodzinne:

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką,synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.”
(Mt 10, 34-36)

„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.”
(Łk 14,26)

Szaweł/Paweł wiedział, że rozbicie rodzin sprawi, iż dla wyznawców nawróconych gojów kościół stanie się czymś w rodzaju rodziny zastępczej, przez co będzie miał na nich i ich postępowanie ogromny wpływ.
Niezwykle ważnym elementem tworzonego przez Szawła/Pawła chrześcijaństwa było nierozłączne związanie go z judaizmem. To dlatego znajdziemy w Ewangeliach, Dziejach apostolskich, Listach apostolskich i Apokalipsie setki odwołań do judaistycznej, rasistowskiej Tanach. Już w samym tylko drugim, krótkim na jedną stronę, rozdziale „Ewangelii Mateusza” znajdziemy cztery odniesienia do „proroków” z hebrajskiej biblii Tanach:

„5 Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
6 A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».”

„15 tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.”

„17 Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
18 Krzyk usłyszano w Rama,
płacz i jęk wielki.
Rachel opłakuje swe dzieci
i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma.”

„23 Przybył do miasta, zwanego Nazaret8, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem.”
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=245

I w tym też celu ewangeliści wymyślili haggadę zwaną „Przemienieniem pańskim”, w której Joszue trzem wybranym uczniom (on też hołdował ideologii wybraństwa) objawił się w towarzystwie największych starotestamentowych proroków – Mojżesza i Eliasza (https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemienienie_Pa%C5%84skie). Także w tym celu w „Ewangelii Łukasza” widzimy Joszue w synagodze w Nazarecie, czytającego z księgi proroka Izajasza.

Tu uwaga – Joszue jako wyznawca judaizmu zapewne chodził do synagog. Nie wiadomo jednak czy – jako wieśniak z biednej rodziny – umiał czytać. Powszechnej i bezpłatnej oświaty wówczas w Galilei nie było. A jeśli nawet i umiał czytać, nie wiadomo, czy kiedykolwiek czytał akurat to proroctwo akurat tego proroka. Haggada ta umieszczona w ewangelii miała sprawić wrażenie, że Joszue jest zapowiedzianym przez Izajasza mesjaszem, a więc że jego proroctwa spełniają się:

„16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
18 8 Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
19 abym obwoływał rok łaski od Pana.
20 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».”
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=319

A dlaczego autor tej ewangelii wybrał do czytania przez Joszue w synagodze proroka Izajasza? Ano, bo „prorokował” on także panowanie żydów/Izraelitów nad gojami:

„Cudzoziemcy odbudują twoje mury, a ich królowie będą ci służyć, gdyż w moim gniewie cię uderzyłem, lecz w mojej łaskawości nad tobą się zlituję.
I twoje bramy będą stale otwarte, ni w dzień, ni w nocy nie będą zamykane, aby można było sprowadzić do ciebie skarby narodów pod wodzą ich królów.
Bo naród i królestwo, które tobie nie będą służyć, zginą, i takie narody będą doszczętnie wytępione.”
Izajasza, 60, 10-12
http://www.bibliamesjanska.com/Iz/60.html
http://biblia-online.pl/Biblia/Warszawska/Ksiega-Izajasza/60/10

Przekład „Biblii tysiąclecia” trochę się różni – ale sens jest ten sam:

„10 Cudzoziemcy odbudują twe mury,
a ich królowie będą ci służyli.
Bo uderzyłem cię w moim gniewie,
lecz w mojej łasce okazałem ci litość.
11 Twe bramy zawsze stać będą otworem,
nie zamkną się we dnie ni w nocy,
by wpuszczać do środka bogactwo narodów
i królów ich, którzy je prowadzą4.
12 <Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą,
i poganie zostaną całkiem wygładzeni>.”
https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=532

U Izajasza i w innych miejscach znajdziemy żydowskie mrzonki o panowaniu nad gojami:

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
Izajasza 61, 5-6

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
Izajasza 49, 22-23

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

Dlatego właśnie dla Szawła/Pawła tak ważne było, by chrześcijaństwo nierozłącznie związać z judaizmem – roznoszący tę religię duchowych niewolników i posłusznych owieczek po świecie, roznosić mieli też chrześcijanie wieść o tym, że biblijny Jahwe swojemu „ludowi wybranemu”, „domowi Izraela” obiecał i zapowiedział panowanie nad całym światem. Co zresztą, zgodnie z „naukami” Joszue, mieli znosić chrześcijanie z pokorą, oczekując na „zbawienie” i udział w „Królestwie niebieskim”.

Tu jeszcze ważna uwaga – pisząc o „naukach” Joszue mam oczywiście na myśli te znajdujące się w ewangeliach, choć wiem, że duża ich część, zapewne większość, została po prostu zmyślona. Ewangelie pisano kilkadziesiąt lat po śmierci Joszue, a ich autorzy najprawdopodobniej nie widzieli go nawet na oczy. Znali krążące o nim w grupce ówczesnych żydowskich chrześcijan opowiadania, które z biegiem czasu ulegały przeinaczaniu i upiększaniu.

Zapewne niektóre z przypisywanych Joszue przez ewangelistów wypowiedzi czy „nauki” mogą być zbliżone z tym, co on rzeczywiście głosił. Ale większość z nich jest zmyślona lub przeinaczona – i to tak, by odpowiadała założeniom twórcy chrześcijaństwa – Szawłowi/Pawłowi. Zmyślona, a raczej przywłaszczona z mitów i religii wielu starożytnych ludów i kultur jest naturalnie zwłaszcza cała cudowna otoczka wokół niego, wszystkie rzekomo dokonywanie przez niego cuda, jak i cuda z nim związane (zwiastowanie, cudowne poczęcie, gwiazda betlejemska, mędrcy ze wschodu oddający mu cześć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie itp.).

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że pojawiały się próby całkowitego odcięcia chrześcijaństwa od judaizmu. Najbardziej znaną była ta w wykonaniu Marcjona. Urodzony ok. 100 r., zmarły po 160 r. Pochodził z chrześcijańskiej rodziny – ojciec jego był nawet biskupem. Początkowo agnostyk, z czasem skaził się chrześcijaństwem. Przystąpił do gminy rzymskiej, z której jednak go wyrzucono. Powodem tego był jego program odrzucenia m.in. całkowicie tzw. „Starego testamentu” czyli hebrajskiej Tanach jako księgi zbyt żydowskiej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcjon

Wygląda na to, że ówczesne kierownictwo rzymskiej gminy chrześcijańskiej nadal było kierowane przez wtajemniczonych w spisek następców Szawła/Pawła. I dlatego nie dopuściło do wyrzucenia z kanonu chrześcijańskiego żydowskiej biblii Tanach. Niemniej plan Szawła/Pawła powiódł się tylko połowicznie – zrealizowane zostało przez chrześcijaństwo jedynie rozniesienie po całym świecie w krwawym pochodzie po trupach milionów opornych pogan, żydowskiej biblii Tanach będącej chrześcijańskim pismem świętym Starego testamentu. Pisał o tym biograf Rothschildów, Markus Eli Ravage. Ten fragment jego obszerniejszego opracowania śmiało można nazwać żydowskim hymnem triumfu – oczywiście triumfu nad chrześcijańskimi gojami:

„Zrobiliśmy z was ochoczych, nieświadomych nosicieli naszej misji dla całego świata, całego dzikiego świata i do niezliczonych jeszcze nie narodzonych przyszłych pokoleń. Niezupełnie rozumiejąc co my wam czynimy, staliście się powszechnymi agentami naszej rasowej tradycji, niosąc nasza ewangelie do niezbadanych jeszcze zakątków ziemi. Nasze plemienne prawa dały wam podstawy do wszystkich waszych świętych konstytucji i systemu prawnemu. Nasze legendy i ludowe opowiadania są świętą tradycją, kołysanką dla waszych dzieci. Nasi poeci wypełnili wasze hymny i modlitewniki. Nasza narodowa historia stała się niezbędna częścią nauk dla waszych pastorów, księży i naukowców. Nasi królowie, nasi mężowie stanu, nasi prorocy, nasi rycerze są waszymi bohaterami. Nasz starożytny mały kraj jest wasza Ziemia Świętą. Nasza naturalna literatura jest wasza Świętą Biblią. To co nasi ludzie myśleli i nauczali stało się nierozerwalną kanwą wplecioną w każde wasze przemówienie i tradycje tak ze nikt nie może być nazwanym wykształconym jeśli nie zna naszej rasowej spuścizny.

Żydowscy rzemieślnicy, żydowscy rybacy są waszymi nauczycielami i waszymi świętymi z niezliczonymi wyrzeźbionymi postaciami w niezliczonych katedrach wzniesionych dla ich pamięci. Żydowska panna jest waszym ideałem macierzyństwa i kobiecości. Żydowski zbuntowany prorok jest centralna figura w waszych religijnych modlitwach. My zlikwidowaliśmy waszych idoli, odstawiliśmy wasza rasowa spuściznę i zastąpiliśmy ja naszym bogiem i naszymi tradycjami. Żaden podbój w historii nie może by nawet porównywalnym z tym czystym i sprawnym opanowaniem was!”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/10/chrzescijanstwo-widziane-oczami-biografa-rothschildow/

Chrześcijaństwo czy chce czy nie, ponosi odpowiedzialność za totalne zżydzenie i zażydzenie kultury na większości obszarów zamieszkałych kontynentów u miliardów ludzi. Oraz za wielowiekowe tępienie setek różnych kultur, zwłaszcza tych przedcywilizacyjnych, niebotycznie górujących duchowo i etycznie nad mściwymi, fanatycznymi i sadystycznymi wręcz religiami abrahamowymi.

Tu pewna dygresja. Chrześcijanie zapewne oburzą się słysząc, że kultura pogan była bardziej uduchowiona niż chrześcijaństwo. No cóż – w kulturach przedcywilizacyjnych nawet Ziemia była świętą Matką. Słowianie czcili i szanowali święte gaje, góry, jeziora i źródła. Otaczający ich świat pełen był boskości. U chrześcijan natomiast Bogiem-Ojcem był i jest nadal starotestamentowy psychopatyczny Jahwe, zapędzający Izraelitów wielokrotnie do masowych rzezi i czystek etnicznych, ale i do mordowania współwyznawców, z różnych zresztą powodów:

“I rzekł do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: “Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego”. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.”
Wj 32, 27-28
http://www.biblijni.pl/Wj,32,1-35

“Wtedy rzekł do mnie Pan: “Nie lękaj się go, gdyż dałem w twoje ręce jego samego, cały jego lud i ziemię. Postąpisz z nim jak z Sichonem, królem Amorytów, który mieszka w Cheszbonie”. I Pan, Bóg nasz, dał nam w ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud. I wytępiliśmy go tak, że nikt nie ocalał. W tym czasie zdobyliśmy wszystkie jego miasta, nie było grodu nie zajętego: sześćdziesiąt miast i cały obszar Argob, królestwo Oga w Baszanie. To wszystko są miasta obwarowane wysokimi murami, potężnymi bramami i zaworami, nie licząc wielu miast otwartych. Obłożyliśmy je klątwą, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu; klątwie podlegało miasto, mężczyźni, kobiety i dzieci. A wszystkie zwierzęta i łup z miasta zostawiliśmy dla siebie.”
Pwt 3, 2-7
http://www.biblijni.pl/Pwt,3,1-7

“Tego samego dnia Jozue zdobył Makkedę i pobił ją ostrzem miecza, króla zaś jej i wszystkich żywych w mieście obłożył klątwą, tak że nikt nie ocalał. A z królem Makkedy postąpił tak, jak z królem Jerycha. Następnie Jozue z całym Izraelem udał się z Makkedy do Libny i natarł na Libnę. I wydał ją Pan w ręce Izraela wraz z jej królem; zdobyli ją ostrzem miecza i zabili wszystkich żyjących, tak że nikt nie ocalał; a z królem jej postąpił tak, jak postąpił z królem Jerycha. Jozue z całym Izraelem udał się następnie z Libny do Lakisz, obległ je i natarł na nie. I wydał Pan również Lakisz w ręce Izraela, który na drugi dzień zdobył je i zabił ostrzem miecza wszystkich żyjących w nim, zupełnie tak, jak uczynił z Libną. Wówczas Horan, król Gezer, przybył, aby wspomóc Lakisz, lecz Jozue zadał mu taką klęskę, iż z jego ludu nikt nie ocalał. Później Jozue, a z nim cały Izrael udali się z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego. Zdobyli go tego samego dnia i pobili ostrzem miecza. Wszystko, co w nim żyło, tegoż dnia zostało obłożone klątwą, zupełnie tak, jak w Lakisz. Z Eglonu udał się Jozue, a z nim cały Izrael do Hebronu i natarł na niego. I zdobyli go, i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszkańców przyległych jego miast, nie pozostawiając nikogo przy życiu, jak uczynił [Jozue] z Eglonem. Miasto i wszystko, co w nim żyło, zostało również obłożone klątwą. Jozue wraz z całym Izraelem wrócił do Debiru i natarł na niego. I zdobył go wraz z jego królem i wszystkimi przyległymi doń miastami: pobili go ostrzem miecza i obłożyli klątwą wszystko, co w nim żyło, nie oszczędzając nikogo. Jak postąpił z Hebronem, tak uczynił z Debirem i jego królem, jak przedtem uczynił z Libną i jej królem.”
Joz 10 28-39
http://www.biblijni.pl/Joz,10,28-39

”Wszyscy ci królowie umówiwszy się przybyli i zajęli stanowiska nad wodami Merom, aby walczyć z Izraelem. I rzekł Pan do Jozuego: “Nie bój się ich, albowiem jutro o tej porze sprawię, że oni wszyscy padną zabici przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a rydwany ich spalisz”. Jozue wraz z całym swym zbrojnym ludem przybył niespodzianie nad wody Meromu i rzucił się na nich. Pan wydał ich w ręce Izraela. Rozbili ich i ścigali aż do Sydonu Wielkiego i aż do Misrefot-Maim i do doliny Mispa na wschodzie. Rozgromiono ich całkowicie, tak że nikt nie ocalał. Jozue postąpił z nimi, jak Pan mu rozkazał: konie ich okulawił, a rydwany spalił w ogniu.

W tym samym czasie Jozue cofnął się i zdobył Chasor, a króla jego zabił mieczem; Chasor było niegdyś stolicą wszystkich tych królestw. Ostrzem miecza pobili wszystko co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono żadnej żywej duszy, a Chasor spalono. Wszystkie miasta tych królów i samych ich królów zwyciężył Jozue i zdobył ostrzem miecza, obłożywszy ich klątwą, jak rozkazał Mojżesz, sługa Pana.

Wszystkie jednak miasta, położone na wzgórzach, nie zostały przez Izraelitów spalone, z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego. Całą zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie, lecz wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy.”
Joz 11, 5-15
http://www.biblijni.pl/Joz,11,1-9
http://www.biblijni.pl/Joz,11,13-15

Więcej opisów krwawych biblijnych rzezi opublikowałem tu:
https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni-2/

Zwycięski pochód chrześcijaństwa po trupach milionów ofiar (pogan, „heretyków” i „bezbożników”) nie raz przypominał starotestamentowe rzezie dokonywane przez Izraelitów na gojach podczas podboju Kanaanu. A uważany za uduchowionego, kanonizowany zakonnik, opat cysterski, święty Bernard z Clairvaux, wpływowy teolog, twórca spekulatywnej mistyki był tak naprawdę podżegaczem do masowych zbrodni:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_Clairvaux

Wydawać by się mogło, że faktycznie, zakonnik, w ciszy klasztornej celi, medytujący nad prawdami wiary i sprawami ducha, musi być mistykiem i osobą wysoce uduchowioną. Ale jakie to uduchowienie, skoro był on jednym z głównych podżegaczy do II wyprawy krzyżowej, usianej ogromem trupów? O czym polska wiki nie wspomina – był też głównym inspiratorem do krucjaty połabskiej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjata_po%C5%82abska

Znacznie obszerniej pisze o tym zbrodniczym najeździe na Słowian niemiecka wiki. I przyznaje, że Bernard z Clairvaux odegrał centralną rolę w jej wywołaniu:

„Bernhard von Clairvaux spielte eine zentrale Rolle in der Vorgeschichte des Wendenkreuzzugs”
https://de.wikipedia.org/wiki/Wendenkreuzzug#Der_Weg_zum_Wendenkreuzzug

To on w jego piśmie z marca 1147 nawoływał wiernych, rycerstwo i możnowładców, a także hierarchów kościoła do zorganizowania „w obronie chrześcijaństwa” krucjaty przeciwko pogańskim Słowianom. Natychmiast jego pomysł poparł papież i zbrodnicza krucjata połabska doszła do skutku. Przy czym Bernard z Clairvaux uzasadnił ją w kłamliwy i oszukańczy sposób jako „rekonkwistę”. W Niemczech nadal pamiętano powstanie Słowian Połabskich z roku 983, kiedy to doprowadzeni do wściekłości nasilającym się niemieckim osadnictwem i zakładaniem na ich ziemiach biskupstw, Wieleci i Obodryci z zaskoczania zaatakowali Niemców, zniszczyli trzy biskupstwa (Havelberg, Brandenburg i Hamburg) oraz wybili lub wyparli cały kler i wszystkich Niemców za Łabę. Bernard z Clairvaux uważał te zdobyte wcześniej siłą lub podstępem przyczółki na Połabiu za od zawsze chrześcijańskie i nawoływał do ich „odzyskania”. A przy okazji i do „nawrócenia” siłą i poddaniu niemieckiemu kościołowi wszystkich Połabskich Słowian. Tak więc Bernard z Clairvaux był typowym przykładem „mordercy zza biurka”. Osobiście nie zamordował nikogo. Ale był duchowym inspiratorem ogromu zbrodni. Na jego konto szły spalone wsie i grody, tysiące pomordowanych, tysiące zgwałconych kobiet i tysiące Słowian wziętych do niewoli, uprowadzonych do Niemiec i zagnanych do niewolniczej pracy na niemieckich panów i biskupów. Ofiary wyprawy krzyżowej do Palestyny, w doprowadzeniu do której też maczał łapska z klasztornej celi, także idą na jego konto. Czy taką osobę, zakonnika, „mistyka”, teologa, opata, można nazwać osobą uduchowioną? Jakiż to demon zbrodni hulał po jego klasztornej celi, nakłaniając go do podżegania do zbrodniczych najazdów? Czy podżegacz do wojen i najazdów może być uduchowiony?

Ale wracam do tematu…

Natomiast nie powiódł się plan Szawła/Pawła przeobrażenia wszystkich chrześcijan w pokorne, żyjące na ochotnika w ubóstwie, nadstawiające gębę do obicia owieczek. Elity chrześcijan już od drugiego wieku odstępowały od głoszonego ubóstwa, pokory i oczekiwania nagrody dopiero po śmierci. A gdy za sprawą Konstantyna wpuszczone zostały na pałace, żądne były już przede wszystkim bogactw i władzy. I wtedy nastąpiło dziwne zjawisko – wobec pogan, „heretyków”, „schizmatyków” i „bezbożników” elity chrześcijańskie, „duchowne” i świeckie, postępowały dokładnie tak, jak wg judaistycznej Tanach żydzi/Izraelici mieli z woli Jahwe postępować wobec gojów – opornych tępiono ogniem i mieczem, natomiast z tych, którzy ugięli kark, czyniono rzesze niewolników i poddanych, harujących w nędzy i głodzie na głosicieli miłości bliźniego i zbawienia za sprawą „Pana”. A co gorsza z punktu widzenia żydów/Izraelitów – elity chrześcijańskie nie tylko nie zamierzały uznać wyższości nad sobą „ludu wybranego”, ale przez wieki ponawiały próby „nawracenia” żydów/Izraelitów – często pod przymusem – na wymyśloną przez Szawła/Pawła religię niewolników.

Opór „narodu wybranego” był zrozumiały – kto, uważając się za „wybranego”, mającego być w przyszłości zgodnie z „proroctwami” i rzekomą obietnicą psychopatycznego Jahwe władcą świata i panem nad wszystkimi gojami, dobrowolnie przyjmie religię niewolników, wymyśloną właśnie dla gojów? Byli oczywiście tacy, którzy przechodzili na katolicyzm i nawet asymilowali z tubylcami. Ale byli i tacy, którzy udawali „nawróconych” służąc nadal po cichu Syjonowi i domowi Izraela.

Niemniej przez wiele, wiele wieków hierarchia katolicka (prawosławna zresztą też), z papieżami na czele, głosząc „nauki” Joszue o miłości bliźniego, pokorze, konieczności ubóstwa, wybaczania win i nadstawiania drugiego policzka postępowała dokładnie na odwrót – a więc tak, jak biblijny lud Izraela, pełen pychy, chciwości, bogactw, żądzy władzy nad światem, pragnący upokorzenia wszystkich gojów. Przed papieżami, ba – nawet przed biskupami owieczki niższych stanów musiały klękać. Nawet monarchowie musieli biskupów całować w pierścień na ręce. Papieży w potrójnej koronie noszono w lektyce jak egipskich faraonów – i to jeszcze w II połowie XX wieku:

 

Pałace biskupów przepychem odpowiadały pałacom udzielnych władców, a majątki biskupów księstwom. Zresztą biskupi sami uważali się za księciów kościoła. Zwracać musiano się do nich czołobitnie zwąc ich a to waszą świątobliwością, a to waszą eminencją, czy waszą ekscelencją. Przez wieki też kościół cechował tak typowy dla biblijnego judaizmu globalizm – żądza podbicia całego świata w myśl sloganu o jednej owczarni i jednym pasterzu. Owczarnią miała być cała ludzkość, pasterzem hierarchia kk z papieżem na czele.

Te zapędy rozpadać zaczęły się w momencie tzw. wielkiej schizmy wschodniej i powstania wrogiego papiestwu prawosławia. Przez wieki trwały potem próby ponownego „nawrócenia” na papizm prawosławnych, także siłą. Najazd wojsk Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy na Rosję w okresie Wielkiej Smuty miał w planach papiestwa doprowadzić do skatoliczenia Rosji i poddania jej pod władzę Watykanu.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/07/papiestwo-i-narodziny-nienawisci-polsko-rosyjskiej/

Temu samemu służyć miała intryga jezuitów, watykańskich agentów, nazwana „Unią brzeską”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_brzeska

Kolejnym ciosem była dla globalistycznych zapędów papiestwa reformacja. A ostateczny cios zadała im laicyzacja życia i wprowadzenie w większości państw rozdziału kościoła od państwa.

Polityczne znaczenie i władza Watykanu spadły prawie do zera. Równocześnie z upadającym kościołem rosła w siłę potęga „starszych braci w wierze”. Tyle że nie byli to ortodoksyjni wyznawcy judaizmu, a władcy pieniądza – banksterzy. Przy pomocy kontroli kreacji pieniądza i lichwy stali się faktycznymi panami i władcami całego żydo-zachodu:
https://opolczykpl.wordpress.com/2019/11/17/christopher-jon-bjerknes-starozytny-zydowski-plan-przejecia-swiata-za-pomoca-lichwy/

Mam jeszcze kilka uwag odnośnie opracowania Metro.
Sam tytuł – judeochrześcijaństwo – religia doskonała oznacza naturalnie, że jest to religia doskonała, ale wyłącznie dla żydów/Izraelitów, syjonistów i banksterów. Dla gojów już nie. Dalej pisze Metro: „W judaizmie obowiązuje zasada solidaryzmu społecznego…” W rzeczywistości było to tylko idealistyczne założenie biblijne, nigdy w praktyce nie zrealizowane. W starożytnym Izraelu (Judei i Galilei) w czasach historycznie udokumentowanych istniały obok siebie arystokracja i biedota. Ci pierwsi nie zamierzali dzielić się swym bogactwem z biedotą, a wręcz przeciwnie – do własnych bogactw dochodzili kosztem wyzyskiwanej biedoty. Tak było też przez wszystkie wieki we wszystkich krajach, w których osiedlali się uciekinierzy z biednej Palestyny – obok bogatej żydowskiej elity istniały zawsze rzesze żydowskiej biedoty. I tak jest i dzisiaj, także w samym w Izraelu. Strajki wywoływane drożyzną są tam na porządku dziennym. Było nawet kiedyś w Tel-awiwie miasteczko namitowe rozpędzone przez policję:
https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-likwidacja-miasteczka-namiotowego-w-tel-awiwie,nId,363011
https://www.pb.pl/strajk-generalny-w-izraelu-362285
https://www.tvp.info/5624307/swiat/izrael-zakonczyl-sie-strajk-generalny/#!
https://www.tvp.info/6472370/informacje/swiat/strajk-generalny-w-izraelu/#!
https://www.pb.pl/izrael-strajk-w-protescie-przeciwko-redukcjom-w-koncernie-teva-901108

Tak więc tam, gdzie idzie o zysk i mamonę, elity izraelskie nigdy nie poczuwały się do solidaryzmu społecznego z własną biedotą. A i w bankach Izraelici, biorący „kredyty,” muszą oddawać banksterom haracz w postaci odsetek. Banksterzy nie znają „zmiłuj się” nawet wobec biednych pobratymców. Choć oczywiście do ich potęgi doszli przede wszystkim z łupienia lichwą gojów.

Pisze też Metro: „Ostentacyjna konsumpcja nie pochodzi od Słowian i innych ludów mniej skażonych współczesną kulturą judeoanglosaską.„

Widzę to inaczej. Ostentacyjna konsumpcja znana była we wszystkich starożytnych, przedjudejskich cywilizacjach na tysiące lat przed wymyśleniem nad Jordanem „księgi nad księgami”. Co bardziej przedsiębiorczy żydzi uciekali z ubogiej Palestyny do wielkich ośrodków, stolic i portów ówczesnego znanego im świata. I tam jak typowi parweniusze starali się naśladować bogate mieszczaństwo, a nawet arystokrację.

Bajki o obrzydliwie bogatym królu Salomonie autorzy biblii wymyślili kompensując sobie własne poczucie niższości. Nawet najbogatszy, historycznie udokumentowany król żydowski, Herod Wielki, w porównaniu do władców innych dużych państw czy imperiów był chudopachołkiem. Ale i on ostentacyjnie obnosił się swoim bogactwem.

Niemniej z opracowaniem Metro, mówiącym o relacjach judaizmu z chrześcijaństwem w zamysłach jego twórcy – Szawła Pawła – w pełni się zgadzam. Wymyślił je, kreując nieudolnego reformatora judaizmu na „zbawiciela” dla gojów i podrzucił je Rzymowi. W jego zamyśle chrześcijaństwo miało zainfekować wszystkich gojów. A ci, wychowani na „naukach” Joszue nakazujących bierność i nadstawianie gęby do obicia, uznają żydowską władzę i dominację nad sobą, zgodną zresztą z zapowiedziami chrześcijańskiego Pisma świętego Testamentu starego, żydowskiego – o żydowskiej dominacji nad światem.

W tym przeliczał się jednak twórca chrześcijaństwa. Niemniej plany żydowskie opisane w Tanach zostały na zachodzie zrealizowane – ale nie przy pomocy chrześcijaństwa, a za sprawą lichwy. Tyle, iż nie dlatego, że Izraelici byli szczególnie mądrzy. Wcześniej po prostu sprytem i podstępem ogłupili gojów chrześcijaństwem. Od samego początku pojawiały się w nim „herezje” i „schizmy”. Przez dwa tysiące lat chrześcijanie toczyli zaparte spory dogmatyczne i teologiczne. Prowadzili nawet pomiędzy sobą zażarte wojny religijne. A monarchowie chrześcijańscy co chwilę walczyli z sąsiadami, powodowani zapędami mocarstwowymi czy ambicjami dynastycznymi. Znane są w historii zażarte wojny między królami katolickimi. Wojna stuletnia miała miejsce, gdy Francja i Anglia były gorliwie katolickie. Na wszystkie te wojny władcy potrzebowali pieniędzy, złota. I na to czekali lichwiarze. Stali się powoli potęgą finansową dzięki przerostowi ambicji, głupocie i zapalczywości chrześcijańskich monarchów, a później prezydentów. Narzucili im wreszcie (poczynając od Anglii) złodziejski system bankowy oddający im monopol na kreację pieniądza, kontrolowanie jego „podaży” na rynku i okradanie gojów i całych państw lichwą. Gdy nastała rewolucja przemysłowa i fabryki rosły jak na drożdżach, kroczek po kroczku przejmowali je jako właściciele akcji. Przejęli również bardzo szybko mass media. Najpierw gazety, później radio, na koniec telewizję. Przejęli też wszystkie najważniejsze zachodnie agencje informacyjne i za ich pomocą decydowali o tym, jakie informacje dotrą do gojów, a jakie nie. W dużym stopniu przejęli kontrolę nad przemysłem filmowym kreując gojom „smak” i bohaterów. Nie dziwi więc ilość monumentalnych filmów na motywach żydo-biblii, zarówno tej hebrajskiej, jak i jej chrześcijańskiego dodatku, z Joszue jako głównym bohaterem.
Nie można tu pominąć roli wielu żydowskich przechrztów (najcześciej z przymusu) udających nawróconych chrześcijan, a później świeckich humanistów. Przy pomocy łapówek, pochlebstw i wzajemnej protekcji stawali się doradcami królów, a następnie prezydentów, premierów i ważnych ministrów. Później sami kierowali ważnymi ministerstwami – wojny, finansów, gospodarki, oświaty. Oni to wpływali na politykę państw. Jeszcze później zakładane przez nich fundacje, think tanki i organizacje „non profit” (jak np. Rada Stosunków Międzynarodowych: https://pl.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations) oraz przez lata ukrywane przed opinią publiczną organizacje jak Grupa Bilderberga (https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Bilderberg) same kreowały powolne im miernoty na polityków – prezydentów, kanclerzy i premierów (tu podam konkretny przykład z Niemiec – w maju 2005 zaproszono na zlot Bilderbergów Angelę Merkel. Jesienią tegoż 2005 roku została kanclerzem Bundesrepubliki. Czy to tylko przypadek?) A jeszcze inni, choć była to już raczej „drobnica”, zaludniali rzesze dziennikarzy, lekarzy, prawników, pisarzy, nauczycieli, wykładowców uniwersyteckich, reżyserów, producentów filmowych i aktorów. No i oczywiście biskupów, kardynałów, pastorów.

W ten sposób starsi bracia w wierze chrześcijan przejęli pełną kontrolę nad zachodem. Co widać gołym okiem i o czym należy głośno mówić. Trzeba tylko wyzbyć się strachu przed etykietką „antysemity”.

I już na sam koniec zwrócić chcę uwagę na to, jak diametralnie różny stosunek do judaizmu mają polscy katolicy. Taki Tomasz Terlikowski, o którym tyle pisał powyżej Metro, publicznie oświadczył, że jest duchowym Żydem:
https://www.fronda.pl/a/terlikowski-ja-jako-zyd-duchowy,25468.html

Podobne wyznanie złożyli Mirosław Salwowski
http://www.fronda.pl/blogi/miroslaw-salwowski/ja-tez-jestem-zydem-duchowym,38593.html

I Aleksandra Kowal: “W sensie duchowym jesteśmy Żydami.”
http://www.katolik.pl/czy-jestesmy-zydami-,834,416,cz.html

Inny natomiast katolik, „tradycyjny-przedsoborowy”, Mirosław Wiechowski, znany jako Marucha wypiera się żydowskiego boga Jahwe twierdząc, że nie jest on katolickim „Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym”:

„I cóż odpowiedzieć człowiekowi, według którego katolicy, żydzi i muzułmanie wierzą w tego samego Boga – skoro najwyraźniej nie wie on, że katolicy wierzą w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a nie czynią tego obie pozostałe religie?
Odpłacić mu imputowaniem lobotomii?”
https://opolczykpl.wordpress.com/2012/05/28/old-world-order-stary-porzadek-swiata/#comment-1037

Wiechowski-Marucha ignoruje jednak oczywiste fakty: Jezus nazwał w ewangeliach świątynię Jahwe w Jerozolimie, wypędzając z niej kupców, domem swojego ojca. Jahwe jest więc zgodnie z ewangeliami ojcem Jezusa, przez co jest katolickim Bogiem-Ojcem.
I zapomniał Marucha, że wg islamu Koran podyktował Mahometowi archanioł Gabriel, posłaniec Allaha/Jahwe – ten od „zwiastowania” Maryi w ewangeliach katolickich. Tak więc Jahwe/Bóg-Ojciec/Allah to ten sam bóg religii abrahamowych.
A już najbardziej radykalnie od żydowskich korzeni odcina się znany w sieci z filmów na yt jako „Pan Nikt” Tomasz Gryguć.

Otóż jest on gorliwym katolikiem, ale niedawno w jednym z jego filmów stwierdził, że w żaden sposób nie czuje się „ukulturniony” przez Żydów. I choć wierzy w żyda Joszue, w żydówkę Miriam, w żydowskiego Jahwe/Boga-Ojca, a żydowska biblia jest dla niego „Pismem świętym” – nie czuje w sobie niczego, co jest żydowskie. Wręcz gorąco i zdecydowanie temu zaprzeczał. A że w tym filmie nazwał judaistyczną Chanukę „pogańskim, satanistycznym świętem”, napiszę o tym wkrótce, dołączając ów zakłamany film (mam nadzieję, że go nie skasuje).
opolczyk
Opublikowano za: https://opolczykpl.wordpress.com/2020/01/22/judeochrzescijanstwo-religia-doskonala-autor-opracowania-metro/ 

KOMENTARZE

 • Obszerna informacja 5☆
  Życie wymaga czasu.
  A czas miniony jest nieskończonym bogactwem wiedzy.
  Mity, fakty, fantazje i przypuszczenia.
  To wszystko jest w nas samych.
  Możemy zgłębiać tajemnice, filozofować, dywagować.
  Mając do dyspozycji rozum, świadomość inteligencję.
  Nawet w świecie zmierzająym ku przyszłości... .
  Nie stosując barier i żadnego w tej materii ograniczenia.

  Pozdrawiam

  https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/14/817/105/space-planet-universe-cosmos-wallpaper-thumb.jpg
 • Autorze postu, jest Pan wojskowym, mówmy jak jest, bez ogródek!
  Jak by na to nie patrzył, tak czy siak wierząc w Boga zawsze będziemy skazani na poruszanie tematu żydów a dla nich to woda na młyn. Bardziej dosadniej tłumacząc i ukazując na przykładzie przyziemnym, gdy mówimy o bohaterstwie Polaka Pileckiego zawsze będziemy mówić o żydach i poruszać temat ich istnienia. Zważywszy na niszczące nas zapędy tych ludzi to jakaś klątwa.
  Mówię to gdyż nawet w tym przytoczonym rozważaniu autora Metro, tłumacząc to wszystko, usilnie stara się tuszować niebagatelną prawdę. Jesteśmy w czarnej dziurze. Chcąc wygrać z żydami, wrogami naszej cywilizacji i obyczajów, musimy wyrzec się Boga.
  ...Bądź tu człowieku mądry. Dupa zbita!
 • @
  Skażone ujęcie problemu.
  Wieki indoktrynacji jaką judaizm wcisnął chrześcijaństwu spowodowało przestawienie wektorów rozumienia chrześcijaństwa. Nie oparł się temu i KK - i mamy, zwłaszcza w Polsce, zupełne przestawienie pojęć.

  Konieczny jest powrót do źródła, a więc do powodów głoszenia swej nauki przez Chrystusa w Palestynie (wśród Żydów).

  Aby to zrobić potrzeba odwrócenia wektora narracji.

  Zacznijmy od tego,że Chrystus kierował swe nauki do Żydów i tylko Żydów.
  Są tego wyraźne wskazania - także zaznaczone w tym tekście.

  Nie ma zatem żadnego powodu, aby robić z tego naukę uniwersalną - rozprzestrzeniać ją na cały świat, co jest podstawą doktryny katolickiej.
  To jest podstawowa kwestia, którą zafałszował Paweł kształtując podwaliny obecnego KK.

  W takim układzie - okazuje się, że nauka Chrystusa jest kierowana do Żydów ale jako odszczepieńców, których należy nawrócić na drogę PRAWA NATURALNEGO danego ludziom przez Stwórcę.

  Założeniem jest tu, że Bóg - Stwórca, obdarza swą miłością WSZELKIE swoje stworzenie, a nie tylko jakąś grupę wybraną; po co bowiem miałby stwarzać coś, co ma się rozwijać odrębnie, ale w wymuszonej uległości względem jakiejś grupki. Jaki sens miałby rozwój? Po co?

  Po co drzewo ma rosnąć, gdy może się okazać, że Żydowi lepsze byłoby mniejsze, bo mu widok zastawi?
  Takie absurdy mogą powstać w mentalności doktryny żydowskiej, a katolicyzm to podtrzymuje - zwłaszcza obecnie.

  Kończąc. Konieczne jest odrzucenie judaizmu jako fundamentu doktrynalnego. Odrzucić Biblię (ST) jako zbiór fałszerstw żydowskich mających umocować ich doktrynę.
  Uznać ją za sztuczną - jako przeciwstawianie się woli Stwórcy w odniesieniu do zasad istnienia świata.

  Odtworzyć zasady naturalnego rozwoju - nie tylko w odniesieniu do człowieka, ale wszystkich bytów stworzonych, a gdzie człowiek jest tylko jednym z wielu i ma takie same prawa - tyle, że większe obowiązki wynikające z posiadanej świadomości.

  Gdzie szukać tego, co jeszcze zostało w pamięci ludzkiej?
  Jest sporo w słowiańszczyźnie, ale też u innych ludów indoaryjskich. Trzeba to wszystko zebrać.

  A co do KIP. Też byłem członkiem - i jako pierwszy złożyłem rezygnację. Tam zaczęła się indoktrynacja tezami KK i powiązanymi ideami. Brak otwartości. I tyle.
  Kiedyś myślałem, że to Nowy Ekran, a później, że NEON - będą miejscem dyskusji. Ale p. Opara - chyba miał inne koncepcje rozwojowe, co skończyło się tym co jest. Także w jego prywatnym rozdaniu.
 • @Tematum
  Opolczyk lubi sobie pogadać. Ma to swój urok. Ja lubię krótko i zwięźle.

  Krótko mówiąc.

  1. Chrześcijaństwo to religia niewolników.
  2. Porzucając chrześcijaństwo nie stajesz się "religijną sierotą" - znajdź inny system wierzeń lub wymyśl własny, jak ci w duszy gra.
  3. Żydzi odnieśli sukces tylko tam gdzie było chrześcijaństwo (w Chinach i Indii nie mają sukcesów).

  P.S. "Klątwa" w Biblii ma 2 znaczenia: "przekląć" ale też "wyrciąć w pień" (ludobójstwo). Taka mała manipulacja. Więc jak Żydzi nałożyli na kogoś "klątwę" to niekoniecznie oznacza to faceta, który w odświętnym stroju macha różdżką i klnie pokonanych. Żydzi byli ludobójcami na długo zanim stało się to modne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:00:15
  To pan z tych, co chcieliby pozbyć się napletka? Bo idee mają konsekwencje.
  Pan chciałby dyskusji? Jak ktoś ma inną opinie, to nagle ucieka pan od tematu, "szczypiąc".
 • KK od czasów JPII stal się żydowską twierdzą.
  Tam wymyślili połączenie KK i Judaizmu.. oczywiście pod nadzorem Judaizmu i w interesie Judaizmu.

  Nie da się uciec od żydowskiego Boga wierząc w żydowskiego Boga.
  a żydowski Bóg wybrał żydów (bo oni go wymyślili) na "naród wybrany"
  a cala reszt`e zgodnie z ówczesnymi standardami "żydowskiej demokracji" uczynił niewolnikami Narodu żydowskiego a właściwie nawet mniej niż niewolnikami bo gojami a goj człowiekiem nie jest tylko wg Talmudu trzodą zagrodową stworzoną na obraz człowieka by lepiej służył żydom.

  Wszystkie rozważania na temat "wspólnoty z żydami" mają takich sam charakter jak rozważania wspólnoty owieczek z wilkami.
  Wilki chętnie takie rozważania snują...
  Owieczki też ale tylko te najgłupsze.
 • @kowalskijan584 08:37:12
  Opolczyk to dupek, który nie potrafi odróżnić chrześcijaństwa od zjudaizowanej doktryny KK.

  Warto powtarzać jego bzdety?
 • @kowalskijan584 08:37:12
  "Chrześcijaństwo to religia niewolników" - i pewnie dlatego chrześcijański zachód podbił w pewnym momencie cały świat

  """Porzucając chrześcijaństwo nie stajesz się "religijną sierotą" - znajdź inny system wierzeń lub wymyśl własny, jak ci w duszy gra""" - nawet nie wiem, jak to skomentowac

  Weź się jakos ogarnij może, no nie wiem, zachęcam żeby pójść do koscioła i sie tam pomodlić

  pozdrawiam
 • nie godzi się rozpowszechniać takich rzeczy
  Polecam opinię GK Chestertona - wielu dziś myśli, ze ludzie wyznają tego samego Boga, a jedynie czczą go w inny sposób, a tymczasem jest dokładnie odwrotnie - Bóg w Trójcy Jedyny nie ma wiele wspólnego z Allachem czy nawet z plemiennym Jehową, zaś obrzędy tak, są do siebie podobne

  pozdr
 • Wielki szacunek dla włożonej pracy.
  Nie ze wszystkim się zgadzam(zwłaszcza fragmenty o niewolnikach- są chyba we wszystkich kulturach a nawet w świecie zwierząt).
  Mimo to szacun dla włożonej pracy.
  Dla mnie 5*.
  No chyba że kopiuj /wklej:(
 • Schizma judaizmu
  "Wprzódy należy zaznaczyć że judaizm jest pierwotny a chrześcijaństwo wtórne wobec judaizmu. Chrześcijaństwo jest wtórne w znaczeniu chronologicznym i koncepcyjnym, inaczej interpretuje ono teksty judaizmu powstałe setki lat przed zapoczątkowaniem chrześcijaństwa, a będące odbiciem jeszcze starszych judejskich idei."

  To nie jest tak. Pochrześcijański judaizm (talmudyczny) i Kościół są w stozunku do siebie symetryczne.

  Otóż w judaiźmie były dwa nurty. Jeden legalistyczno-polityczny, dążący do uwolnienia się od pogańskiego okupanta, oraz moralistyczno-spiritualistyczny.

  Jedni i drudzy oczekiwali w czasach Jezusa na nadejście Mesjasza (po grecku Chrystusa).

  Pan Jezus głosił Królestwo Boże nie z tego świata, respekt wobec władzy i pierwszeństwo uzdrowienia serc ludzkich przed naprawianiem świata.

  To było nie do zaakceptowania dla strony niepodległościowej. Natomiast strona skupiona na czystej pobożności i udoskonalaniu etycznym uznała Jezusa za Mesjasza z entuzjazmem.

  Tak nastąpił rozdział czyli schizma.

  Strona niepodległościowa wszczęła dwa nieudane powstania przeciw Rzymianom (oczekując że Mesjasz się wyłoni jako zwycięski wódz), usunęła ostatnie księgi Starego Testamentu (machabejskie, Syracha itd używane przez chrześcijan do debat), oraz rozbudowała system prawnych interpretacji i orzeczeń zwany później Talmudem.

  Zgodnie z żydowskim założeniem, że Mesjasz ma zgromadzić narody, uczniowie Jezusa zwrócili misyjną działalność na Greków, Syryjczyków, Rzymian i innych. W rezultacie wczesny Kościół dość szybko zatracił żydowski aspekt etniczny, ale religijnie dalej jest mesjańskim odgałęzieniem judaizmu.

  Ironią losu jest to, że to chrześcijanie pokonali Rzym, nawracając go na swoją wiarę.
 • @brian 09:51:39
  Jeszcze jedno- zwróćcie uwagę na niepokojący szczegół: obrazki ilustrujące schemat piramidy społecznej są podpisane cyrylicą. To daje do myślenia.
 • @MacGregor 09:45:37
  Chrześcijaństwo to pasterze czyli hierarchia i owieczki.
  To oczywiście zakłamany slogan propagandowy...
  bo przez wieki hierarchia czyli pasterze się tuczyli na ciężkiej pracy owieczek na ich latyfundiach.
  Owieczki były wykorzystywane przez pasterzy również jako mięso armatnie w podbojach świata...albo choćby przy kłótniach wewnętrznych.

  Czy te owieczki były wolne ? hehehe w oczywisty sposób NIE.
  One były przykute łańcuchem wiary do swoich "pasterzy"..
  I tak pozostało do dzisiaj...owieczka dla KK to tylko owieczka..czyli niewolnik mentalny ...
  Coraz więcej tych niewolników wyplątuje się z kajdanów wiary..
  bo dzisiaj już można bez ryzyka utraty życia, prześladowania ze strony innych owieczek.
  a jeszcze w czasach II RP to było praktycznie niemożliwe.

  Czy owieczki to niewolnicy żydowskiego Boga ? Oczywiście że tak.
  ..oni wykonają każde polecenie tego żydowskiego Boga wydane im przez hierarchię czyli samozwańczych namiestników żydowskiego Boga.
  Samozwańczych bo tak samo jak "nadzwyczajna kasta" sami się mianują...i przed nikim nie odpowiadają (tylko przed żydowskim Bogiem którego wymyślili żydzi).

  Jak komu się po tym wszystkim co napisałem nie zapala czerwona lampka... to już jest stracony dla cywilizacji ludzkiej na wieki.
 • „Chrześcijanie nie są w stanie odciąć się od judaizmu "
  Jak to nie są jak są.
  W Kościołach Prawosławnych od początku do teraz istnieje teologiczne pojęcie (w dosłownym tłumaczeniu ) "herezji żydłaczących"

  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85

  Autorzy czyli @opolczyk i @metro sami patrzą na problem oczami ludzi skażonych "herezją żydłaczących" bo to wpoiła im cywilizacja.A przecież to nie jedyny punkt widzenia.Są inne.Diametralnie inne.
  Borys Bierezowskij jak jeszcze był na topie miał
  koncepcję wskrzeszenia w Rosji monarchii poprzez osadzenie na ruskim tronie brytyjskiego księcia Harrego.Pomysł wygasł wraz z Bierezowskim ale strach w ludziach pozostał.Na tę okoliczność (strachu) od czasu do czasu zabierał głos jakiś zanany publicysta i uspakajał zalęknionych przy pomocy dostępnych mu argumentów (politycznych,dynastycznych itp)
  Na mnie największe wrażenie zrobił wykład (niestety już ciężko chorego ) Władimira Karpca profesora prawa,pisarza,tłumacza i scenarzysty.
  Jeśli wogóle możliwe jest streszczenie dwugodzinnego wykładu pt "Windsorowie kontra Rurykowicze", w trzech zdaniach to należałoby zrobić to tak:Anglosas na rosyjskim tronie to wykluczone z powodu zbyt głębokich różnic tożsamościowych.Oczywiście chodzi o tożsamość duchową.Oni to jest anglosasi wywodzą się od Abrahama,Jakuba i Izaaka.Zaś Jezus a za nim prawosławni i pozostali słowianie od Melchizedeka który jak wiadomo nie był żydem .("Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest" ) .Jak to się stało,dlaczego,czym skutkuje,wszystko to dokładnie i logicznie wyjaśnia prelegent.
  Władimir Karpiec nie jest głosicielem "nowej religii" jakich tysiące na yt.Przeciwnie ,jest ortodoksyjnym wyznawcą prawosławia i wszystko co mówi utrzymuje się w ramach teologii.
  https://www.youtube.com/watch?v=hK37u32WCEg
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:39:51
  "Opolczyk to dupek,"

  Skrajny rusofil -tak, ale na pewno nie dupek.

  " który nie potrafi odróżnić chrześcijaństwa od zjudaizowanej doktryny KK."

  To wytłumacz różnicę.
 • @brian 09:56:38
  Słowianie tworzyli kulturę Helleńską..
  Są na to dowody w artefaktach Greckich ..fonetyczne pismo runowe.
  Cyrylica to pismo pochodne od pisma runowego.
 • @Stara Baba 05:42:04
  "Chcąc wygrać z żydami, wrogami naszej cywilizacji i obyczajów, musimy wyrzec się Boga.
  ...Bądź tu człowieku mądry. Dupa zbita!"

  Są tylko trzy opcje. Ewangeliczny Kościół, Talmudyczny Judaizm, albo powrót do pogaństwa. Quadrum non datur.
 • Przeczytałem na razie w urywkach, ale już mam wyrobione zdanie...
  Od jakiegoś juz czasu, nie mam na zaufania do tzw inteligencji, także tej katolickiej a coraz bardziej skłaniam się do tego, że ten prowadzony przez tą inteligencję świat, do nieuchronnego końca, może uratować już tylko i wyłącznie ta wykpiwana, poniżana wyśmiewana przez tych "intelektualistów" pobożność ludowa.
  Pisałem o tym tutaj :
  http://gibson.neon24.pl/post/151173,czy-poboznosc-ludowa-uratuje-kosciol-a-wiec-i-swiat

  "Dziękuję Ci Panie, że zakryłeś Twoje Nauki przed uczonymi w piśmie a objawiłeś ją prostaczkom" (ująłem to swoimi słowami)

  Zaryzykuję, że za cało to zło na świecie, odpowiedzialni są ci faryzeusze i uczeni w piśmie (celowo piszę słowo pismo małą literą)

  Nazwiska wymienione w artykule wiele razy już skompromitowały się się swoimi pseudointelektualizmami.

  Pan Bóg z całą pewnością widzi ten pseudointelektualny bełkot i po raz już kolejny przychodzi do nas ze swoimi Orędziami.
  Niestety także i teraz Jego Orędzia są przez tych różnej maści intelktualnych chłostków wyśmiewane przez po raz kolejny narażają oni tą swoją pychą nas wszystkich na kolejna tragedię narodową jako karę Bożą zapowiadaną przez Pana Boga.

  Ile razy jeszcze musi Pan Bóg zrobić tym różnej maści chłystkom zrobić Sonderaktin Krakau by oni w końcu zrozumieli że jednym JEDYNYM KRÓLEM JEST JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI więc to Jego proste Prawo a nie ich kilkadziesiąt tysięcy powinno być dla nas OBOWIĄZUJĄCE!
 • @kowalskijan584 10:02:11
  Trudno zrozumieć?

  "Ojcze nasz...".
  Czy dzieci są niewolnikami ojca?
 • @Oscar 09:14:12
  "Nie da się uciec od żydowskiego Boga wierząc w żydowskiego Boga.
  a żydowski Bóg wybrał żydów (bo oni go wymyślili) na "naród wybrany"

  Właściwe rozumienie wybraństwa, to nałożenie na żydów misji zachowywania i głoszenia wiary w jedynego prawdziwego Boga. Reszta to są ludzkie dodatki.

  Zresztą jak to opisuje Stary Testament, Żydzi będąc "ludem sztywnego karku" od początku nie przejawiali do tego wiele entuzjazmu i dryfowali raz za razem w kierunku pogaństwa.
 • @Jan Paweł 10:05:29
  Jak bym słyszał średniowiecznego "intelektualistę".
  Nie trzeba kopać w archiwach...
 • @MacGregor 09:45:37
  ""Chrześcijaństwo to religia niewolników" - i pewnie dlatego chrześcijański zachód podbił w pewnym momencie cały świat"

  A teraz cały ten świetny świat upada i ze złości chce pociągnąć na dno innych :D

  Hindusi czy Chińczcy nie mają w swoich wierzeniach zalecenia "czyń sobie ziemię posłuszną" czy "idźcie i nauczajcie inne narody".

  Tylko religie pustynne (judaizm, chrześcijaństwo, islam) mają zalecenie roznoszenia swoich błędnych przekonań do innych ludów. Normalne ludy żyją w swoim otoczeniu i mają swoje wierzenia.

  "(...) zachęcam żeby pójść do koscioła i sie tam pomodlić "

  "Modlitwa to idealny sposób na to, jak nie robiąc nic,
  ma się przekonanie, że zrobiło się wiele".
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:09:19
  "Trudno zrozumieć?"

  Tak trudno napisać konkretnie
  jaka jest różnica między "prawdziwym" chrześcijaństwem a zjudaizycowana doktryną katolicką?
 • @Pedant 10:02:25
  "Są tylko trzy opcje. Ewangeliczny Kościół, Talmudyczny Judaizm, albo powrót do pogaństwa. Quadrum non datur."

  Nieprawda.

  Są inne wyjścia.

  Można wymyślić swoją wiarę, w zgodzie ze swoim sumieniem.

  Można zacząć wyznawać jakąś inną religię których na przestrzeni człowieczeństwa było ze 20 000.

  Wcale nie trzeba się trzymać Biblii, Koranu czy nawet Wed.
 • @kowalskijan584 10:15:15
  "Tak trudno napisać konkretnie
  jaka jest różnica między "prawdziwym" chrześcijaństwem a zjudaizycowana doktryną katolicką?"

  Prawdziwe chrześcijaństwo jest tam gdzie jest wolność sumienia i brak legalizmu, połączona z pokorą i miłością wobec bliźnich, także niewierzących.
 • @kowalskijan584 10:21:56
  "Są inne wyjścia. Można wymyślić swoją wiarę, w zgodzie ze swoim sumieniem.
  Można zacząć wyznawać jakąś inną religię których na przestrzeni człowieczeństwa było ze 20 000."

  Czym ma to się różnić od pogaństwa? Ale niech Pan wymyśla, będzie to interesujące.
 • @Pedant 10:22:13
  "Prawdziwe chrześcijaństwo jest tam gdzie jest wolność sumienia i brak legalizmu, połączona z pokorą i miłością wobec bliźnich, także niewierzących."

  Czyli chrześcijaństwo nie istnieje ewentualnie istnieje w małych skupiskach.

  Tak podejrzewałem.
 • @kowalskijan584 10:25:40
  "Czyli chrześcijaństwo nie istnieje ewentualnie istnieje w małych skupiskach.
  Tak podejrzewałem."

  Podam cytat:

  "Nie dajcie tego, co święte, psom ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały swoimi nogami i was, obróciwszy się, nie rozszarpały. Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby wam czynili. Bo to jest właśnie Prawo i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują."
 • @Pedant 10:24:00
  " "Są inne wyjścia. Można wymyślić swoją wiarę, w zgodzie ze swoim sumieniem.
  Można zacząć wyznawać jakąś inną religię których na przestrzeni człowieczeństwa było ze 20 000."

  "Czym ma to się różnić od pogaństwa? Ale niech Pan wymyśla, będzie to interesujące. "

  Sorry, jestem agnostykiem więc nowej religii nie wymyślę.
  Widzę jednak, że ludzie potrzebują wiary.
  To do nich jest skierowana ta uwaga.
  Zechcą to skorzystają. Nie to nie.

  Ale niech pamiętają, że mają wybór i wcale nie muszą wybierać między jedną religijną pustynią a inną (judaizm, islam, szeroko pojęte chrześcijaństwo (katolicy,prawosławni, protestanci i inne sekty) ).
 • @Oscar 10:02:22
  Tu chodzi o źródła materiałów- potencjalnie nieprzychylne chrześcijaństwu zachodniemu.
  A co do źródeł Hellady- może powoli alternatywna historia stanie się mniej alternatywna wobec oczywistości źródeł i artefaktów.
 • @Pedant 10:30:56
  "Nie dajcie tego, co święte, psom ani nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały swoimi nogami i was, obróciwszy się, nie rozszarpały. Tak wszystko ludziom czyńcie, jak chcielibyście, aby wam czynili. Bo to jest właśnie Prawo i Prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują."

  Co to ma być?

  Biblia nie jest dla mnie autorytetem więc nie robi to na mnie wrażenia.

  Po prostu wyjaśnij o co Ci chodzi. Lżej nam się będzie rozmawiało.
 • @kowalskijan584 10:34:51
  "Ale niech pamiętają, że mają wybór i wcale nie muszą wybierać między jedną religijną pustynią a inną (judaizm, islam, szeroko pojęte chrześcijaństwo (katolicy,prawosławni, protestanci i inne sekty) )."

  Ludzie nic nie muszą. Są skazani na przerażająca wolność.

  Kilka cytatów z Sartra:

  "Kto chce kochać ludzi, musi mocno nienawidzić to, co ich zniewala."

  "Dzieci i zegarków nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia"

  "Zniszczone, zatarte, upokorzone, zapędzone w kąt, przemilczane – wszelkie cechy dziecka przetrwały u człowieka pięćdziesięcioletniego. Najczęściej rozpływają się w cieniu, czatują; wystarczy chwila nieuwagi, żeby podniosły głowę i pod przebraniem weszły w pełne światło."

  "Człowiek nie jest nigdy tak piękny jak wtedy, gdy prosi o przebaczenie lub gdy sam przebacza"
 • @Pedant 09:54:26
  Super wyjaśnienie.
 • @brian 09:56:38
  Cyrulica ma greckie korzenie. Niektórym wszystko z d..ą musi się kojarzyć. Cyryl był chyba Grekiem.
 • @Oscar 10:02:22
  Samo wyskoczenie z runami już kompromituje twoją tezę. Runy miał podarować ludziom Odyn.
  Jakie to dowody są w tych artefaktach greckich. Zaczynają sie ahistoryczne rozważania.
 • @kowalskijan584 10:38:43
  "Co to ma być?
  Biblia nie jest dla mnie autorytetem więc nie robi to na mnie wrażenia.
  Po prostu wyjaśnij o co Ci chodzi. Lżej nam się będzie rozmawiało."

  Biblia nie powinna być autorytetem. Tylko zbiorem wypowiedzi ludzi, którzy chcą się dołaczyć do naszej rozmowy, i których ja kocham i szanuję.

  Cytuję Biblie bo są tam i moje myśli, tylko piękniej wyrażone.
 • @Oscar 10:10:02
  Akurat w średniowieczu, debaty filozoficzne były na wysokim poziomie. Chyba nieosiągalnym dla współczesnych "intelektualistów".
 • @brian 10:37:52
  Czekam na te źródła i artefakty.
 • @Pedant 10:49:27
  "Kto chce kochać ludzi, musi mocno nienawidzić to, co ich zniewala"

  Te słowa grubo przed J.P. Sartrem wypowiedziała Maria Konopnicka.
 • @Pedant 10:49:27
  "Ludzie nic nie muszą. Są skazani na przerażająca wolność."

  Tylko niewolnik może uważać wolność za "przerażającą".

  Do wolności trzeba dorosnąć , to fakt. Ale potem sama słodycz.
 • @Pedant 10:22:13
  Obawiam się, że interlokutor nie ma zamiaru rozumieć, niezależnie od przedstawionych argumentów.
 • @Jan Paweł 10:05:29
  Czy Pan Bóg ze swoim UPOMINANIEM nas w tzw objawieniach prywatnych przychodzi do tych właśnie faryzeuszy i uczonych w piśmie, czy to prostaczków?
  Dzieci Fatimskie, Garabandalskie, Gietrzwałdzkie, Halinka Kowalska (Św Siostra Faustyna), czy chociażby mała Władzia Frączak z Siekierek, to były jakieś wielkie uczone w piśmie, czy zwykłe wiejskie dzieci "prostaczki"?, bez szkoły w ogóle lub po paru klasach?

  Kiedy w końcu ci wszyscy przemądrzali w tej swojej głupocie intelektualiści zrobią pożytek ze swoich umysłów (podobno intelektualnych) i pomyślą : DLACZEGO PAN BÓG NIE PRZYCHODZI DO NICH? a przede wszystkich do tych pogardzanych przez nich prostaczków?

  Wiele razy juz to zestawienie wstawiałem, ale przy tej okazji wstawię raz jeszcze :
  Tutaj jest piękny film z relacją śp już Władysławy Papis (kiedyś małej Władzi Frączak), do której w jeszcze w czasie II wojny przychodziła Matka Boska z nakazami, prośbami, płaczem itd : MÓDLCIE SIĘ I NAWRACAJCIE SIĘ BO IDZIE NA WAS CIĘŻKA KARA.
  https://www.youtube.com/watch?v=SKHGlZS8rK0&t=50s
  Jak wiemy wcześniej takie Orędzia dostawały m.in Rozalia Celakówna i właśnie Siostra Faustyna

  Co zrobili faryzeusze i uczeni w piśmie?
  Po skutkach widzimy, że tym swoim ograniczonym umysłem zlekceważyli te wezwania z tragicznymi skutkami dla wszystkich. Jak więc możemy im wierzyć?

  Tutaj możemy zobaczyć jak wyglądała ta wiele razy zapowiadana wtedy kara Boża :
  https://www.youtube.com/watch?v=TR-VxXMq66g&t=48s

  Wszyscy ci teraz (albo prawie wszyscy) faryzeusze i uczeni w piśmie, po raz kolejny już lekceważą, wyśmiewają a nawet stosując różne swoje prawo próbują uciszyć kolejne już, tym razem wydaje się ostateczne już nakazy Pana Boga, ciągle te same : MÓDLCIE SIĘ I NAWRACAJCIE SIĘ

  Do Grzechyni, do Ks Natanka przychodzą już teraz wydaje się WSZYSCY : Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty, Matka Boska i wielu Świętych z "Orędziami na Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły" i WYRAŹNYM już przykazaniem : JEŻELI TYM RAZEM NIE PRZYJMIECIE MOJEGO PRAWA, TO SPADNĄ NA WAS NOWE CHOROBY I NIESPOTYKANE DOTĄD KATAKLIZMY...

  Czy my zwykli ludzie, ten tłum z tej piramidy którą sobie ci uczeni w piśmie wymyślili, ten pogardzany przez nich motłoch (jak wyrażali się Siostrze Faustynie), możemy liczyć na nich?... na tych którzy już przez tyle tysięcy lat nie sprawdzili się, do tego stopnia, że nawet Pan Bóg, jak widać, ich omija?

  Po tej kolejnej ich pseudointelektualnej kompromitacji widać że nie możemy na nich liczyć.
  Wiec sami musimy ratować siebie i świat. Jak to zrobić?
  Pan Bóg mówi nam wyraźnie : MÓDLCIE SIĘ I NAWRACAJCIE SIĘ...

  Zachęcam więc do zapoznania się z tym danymi nam bardzo obszernymi, bardzo cennymi dla naszego uświęcenia "Orędziami na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły".

  Tutaj są linki do paru kazań Ks Natanka na postawie tych Orędzi
  https://www.youtube.com/watch?v=DTH4ZfbQ5No&t=89s
  https://www.youtube.com/watch?v=F5mAGDOj7q8&t=1178s

  Nie zwlekajmy, jeżeli chcemy uniknąć kolejnej kary Bożej, która nam tutaj sporządza kolejna w tej 2tyś letniej historii, odsłona faryzeuszy i uczonych w piśmie.
  Nie dajmy się przez nich zwieźć...
 • @Wican 10:55:51
  Ja też:)
  W necie sporo alternatywnych wersji historii różnych kultur i prezentacji "dowodów".
  Niektóre z niezbędnymi komentarzami: ignorowane przez środowiska akademickie.
  Bodajże nikt nie przebił odkrycia legendarnej do tamtej pory Troi.
  I musieli się ugiąć.
  Jeśli będzie wystarczająca ilość poważnych dowodów, akademicy Będą Musieli to zaakceptować. A na razie pozostaje gdybanie. I Indiana Jones:))
 • @Wican 10:55:03
  "Akurat w średniowieczu, debaty filozoficzne były na wysokim poziomie. "

  Rozmowy żuli z żulami ale ładnie ubranymi więc warto to zaksięgować.

  Filozofia to nie nauka.
 • @Pedant 10:22:13
  "
  Prawdziwe chrześcijaństwo jest tam gdzie jest wolność sumienia i brak legalizmu, połączona z pokorą i miłością wobec bliźnich, także niewierzących.
  "
  Tak to jest tylko w Amazonii... i może u Aborygenów ale oni chyba nie złapali jeszcze bakcyla..
 • Napisałam obszerny komentarz
  ..i zniknął bez mojego udziału, a przy okazji pasek zadań pojawił się z boku.
  No to w skrócie jeszcze raz:
  Artykuł „na czasie” i jakby na zamówienie. Duda miał rację, że istnieje cywilizacja judeochrześcijańska, a religia katolicka zwana judeochrześcijańską nadaje się do likwidacji. Potem się zobaczy. Narazie PiS maszeruje drogą postempu (nie poprawiać) realizując „program zrównoważonego rozwoju” w asyście chabatników. Wszytko wskazuje na to, że są najbardziej ekologiczni, bo nie jedzą naszych braci zwierząt. W UE wylądowały podobno projekty drastycznie podwyższające ceny mięsa (stać będzie tylko bogatych). Pan prezes K tylko wskutek kalkulacji politycznych zrezygnował z zamachu na hodowców futrzaków a prof. Środzina proponuje paszporty dla zwierząt. Katolicyzm za bardzo „bredzi” o wolności człowieka i jego godności jako dziecka Bożego. Chabatnicy wierzą w reinkarnację. Siostra Michaela Pawlik opowiadała, że za czasów tzw. komuny finansowano wyjazdy młodzieży do Indii na szkolenia z tych wierzeń celem propagowania w Polsce. A reinkarnacja to dobre wierzenia dla NWO. Nikt się nie sprzeciwia, nie rozumie ludzkiej godności, skoro i on może być zwierzę albo był.
  Co do artykułu to taki bigos: pomieszanie religii z historią oraz ze sposobnymi na udowodnienie podnoszonych tez biblijnych wersetów.
  Przykłady? Mt 28, 16-20 „Idżcie i nauczajcie wszystkie narody...”
  Jan 43 i n. dlaczego nie rozumiecie mocy mojej . Bo nie możecie słuchać słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca..
  Jeżeli ktoś mówi o wierze judeochrześcijańskiej, to nie wierzy w pełnię Objawienia, nie wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem.
  Po owocach ich poznacie. Zasady podanych 3 religii Księgi są zgoła różne. Zaśmiecanie tradycyjnego nauczania KK rozpoczęło się na Soborze Watykańskim II, który wprowadził zamęt . Z obecnie ujawnianych dokumentów wynika, że dokumenty na sobór przygotowane przez abp`a Lefebr`a poszły do kosza. Tak jest jak się na sobór zaprosiło wrogów Kościoła: masonów i protestantów. Śp. Prof. Wolniewicz skomentował to, że Duch Święty opuścił Kościół. Moim zdaniem opuścił, bo zaproszono innego ducha.
 • @Wican 10:54:03
  jakie dowody ? napisy na licznych zabytkach...
  odczytane przez Polaka okazują się być językiem słowiańskim...podobnym do Polskiego, ruskiego, słowackiego.....
  Było sporo materiałów o tym w sieci.
  Googlaj sobie "odczytać runy"
  Tych artefaktów nie ma w krajach słowiańskich bo tu rzeźbiono w drewnie a w Grecji w kamieniu...tam się zachowały..
  https://www.youtube.com/watch?v=wJ9P6Yf_7Lg
  https://www.youtube.com/watch?v=pBLcKBYdOgA
 • @wercia 11:39:07
  Zięć Trumpa Jared przed wyborami prezydenckimi modlił się przez trzy dni na grobie jakiegoś cadyka. On też należy do Chabad Lubawicz. Sekta ta wyznaje kabałę i magię. Nic dziwnego, że poprawny kulturowo KK (konieczność dialogu wynika z przenikania różnych kultur urozmaiconego świata) zakazał ks.prof. Posackiemu wygłaszania wykładów przestrzegających przed niebezpieczeństwem okultyzmu i magii.
 • @wercia 12:20:08
  Pani Werciu, proszę nie pisać ogólnie o Kościele Katolickim źle, bo źli sa tylko i wyłącznie poszczególni ludzie, którzy albo przeniknęli tam w celu zniszczenia Kościoła od środka, ale tzw pożyteczni idioci którzy służą tym pierwszym.
  Zarówno jednych jak i drugich jest bardzo dużo wśród tych tzw "uczonych w piśmie" i to oni są przede wszystkim nagłaśniani. Są widoczni jako celebryci i nieraz bardzo hałaśliwi.

  Jest jednak wiele bardzo uczciwych ludzi w Kościele, więc uogólnianie tutaj jest bardzo krzywdzące i co gorsza szkodliwe dla Kościoła także, a może przede wszystkim widzianego jako Ciało Mistyczne.

  Pozdrawiam
  Szczęść Boże
 • @Oscar 11:57:46
  "https://www.youtube.com/watch?v=wJ9P6Yf_7Lg"

  Facet niemiłosiernie fantazjuje. Zaczyna od litery "L" wywodząc to z obrazka jak język przykłada się do przednich zębów aby wydać odpowiedni dżwięk.

  Niestety prawda jest inna. Litera "L" wywodzi się z greckiej lambda, która z kolei wywodzi się z fenickiego lamed, czyli "lah-med" co znacza "oścień" (do poganiania bydła).  Fenicjanie stworzyli alfabet, używając uproszczonych obrazków gdzie nazwa przedmiotu wyznacza pierwszy dzwięk. Oryginalnie lamed przedstawiał właśnie zagięty oścień.

  Inny przykład, obrazek domu - po fenicku "beth" wyznacza "B" (grecką beta).

  W hebrajskim, będący odmianą fenickiego, pisany późniejszą kursywą aramejską, litera beth (dom/szałas) wygląda tak:

  https://denisebalog.files.wordpress.com/2016/01/01-02bet.jpg

  Facet nie wie o czym gada, a jego wielbiciele rozdziawiają gęby z podziwu.
 • @kowalskijan584 11:26:00
  Filozofia to matka nauk. Klasycznie dzieliła się na etyke, estetykę, fizyke.Czyli, wg Ciebie, fizyka "to nie nauka". A jeszcze wcześniej była filozofia przyrody. Ja wiem, ze stare debaty, są zbyt trudne dla większości współczsnych ludzi. Ale wolę dawnych filozofów, bo jednak tak nie bełkocza, jak współcześni.
  Współcześnie to najwyżej są interpretatorzy, a nie filozofowie.
  Wiesz, ze filozofami byli Tales z Miletu i Pitagoras? Matematyka to nie nauka. Mylisz filozofa ze zwykłym gadułą o pierdołach.
 • @Oscar 11:57:46
  Podaj źródła. FIlmików na yt nie oglądam, bo szkoda mi czasu. Coś podobnego do słowackiego? Ciekawe.
 • @Pedant 12:45:35
  Chciało ci się ogladac filmik? Mnie denerwuje ogladanie bzdur.
 • "Judeochrześcijaństwo – religia doskonała"
  ------------
  Judeo-chrzescijaństwo - to oksymoron. To tak jakby napisać:
  piekielne Niebo - albo niebiańskie Piekło.
  Wniosek?
  Ludzie na Ziemi dzielą się na dzieci Boga i dzieci Złego. Po to przybył na Ziemię Jezus Chrystus - aby to ludziom uświadomić. Jeżeli ludzie tego nie będą świadomi - co się wiąże z odpowiednim postępowaniem wobec siebie i wobec dzieci Złego - będą odczłowieczani i usytuowani poniżej muchy owocówki. Będą upodlani, mordowani, okradani, poniewierani, etc. - aż do skutku. Skutek ten - to właśnie nabycie tej w/w świadomości - bo to jest klucz do tego - aby swoim postępowaniem - uczynić dzieci Złego - bezsilnymi. Bezsilnymi!
 • @Wican 13:04:20
  "Chciało ci się ogladac filmik? Mnie denerwuje ogladanie bzdur."

  Chciałem sprawdzić. No i rzeczywiście facet bzdurzy.

  Mnie fascynuje to zjawisko. Z pojawieniem się Internetu każdy nawiedzony może się produkować i znaleźć wielbicieli.
 • A donosu na obrazę uczuć wyznania kupieckiego
  jeszcze nie było? Dziwne.
  Poczekamy na sekciarzy z Londynu, może zacznie się wesoło.
 • @Wican 13:02:44
  "Filozofia to matka nauk. Klasycznie dzieliła się na etyke, estetykę, fizyke.Czyli, wg Ciebie, fizyka "to nie nauka" "

  Fizyka, oparta na doświadczeniach to to samo co filozofia oparta na przypadkowych założeniach :D

  Mam nadzieję, że wyemigrowałeś z Polski. I bez Ciebie, baranów chrześcijańskich ci u nas dostatek.
 • @Jan Paweł 12:43:34
  Zło zawsze było hałaśliwe. Kościół na przełomie wieków miał wzloty i upadki. Nie podobają mi się te soborowe deklaracje o wolności religii, ekumeniżmie - z oczywistych względów, papież Franciszek wprowadzający pogaństwo, orędzia, których się namnożyło jak przysłowiowych mrówków. Wielu nie czyta katechizmów i Biblii tylko te orędzia. Ludzie do cna pogłupieli w tym posoborowiu.
  ps. Kiedyś Izrael wyczekiwał Mesjasza. Mesjasz przyszedł i Go zabili. Teraz jak świat długi i szeroki wyczekuje się Antychrysta. A on już jest i go widać na każdym kroku w tym bezbożnym świecie.
  Zamiast tracić czas na orędzia można czytać nauki przedsoborowe. Tam jest zawarta czysta nauka katolicka.
 • @Pedant 13:23:28
  Mnie filmiki przekonały.
  Są dwa rodzaje pisma ..fonetyczne i obrazkowe.
  fonetyczne wyraża dźwięki a obrazkowe przedmioty.
  jak narysować dźwięk ? runy rysowały dźwięki.
  zestaw dźwięków dawał słowo...w dowolnym języku...gwarze.
  Jak się czytało runy Etrusków to wychodziło że gadają po słowiańsku
  całe zdanie były słowiańskie.
  Ale jak się znało zasadę tworzenia runów to można było nimi zapisać i zdania w innych językach.. bo to też dźwięki.
  Z czasem runy ewoluowały do form uproszczonych prowadzących do liter czyli symboli dźwięków... litery to też dźwięki...to pochodne runów.
  Nawet pismo arabskie ma w sobie runowe geny.
  Najpierw były runy potem ich symbole czyli litery i na tej glebie różne alfabety...Cyrylica była bliżej runów a łacina to już daleko posunięta symbolika.

  KK oczywiście zwalczał i zwalcza wszystkie cywilizacje przed chrześcijańskie...
 • @Oscar 14:04:27
  "Mnie filmiki przekonały."

  To smutne.

  "Są dwa rodzaje pisma ..fonetyczne i obrazkowe.
  fonetyczne wyraża dźwięki a obrazkowe przedmioty.
  jak narysować dźwięk ? runy rysowały dźwięki."

  Ja zrozumiałe co facio twierdzi, nie musi Pan powtarzać.
  Niestety fantazjuje.

  "Najpierw były runy potem ich symbole czyli litery i na tej glebie różne alfabety..."

  Jak Pana naprawdę ta tematyka interesuje, to mogę Panu podać trop.
  Otóż wiadomo, że Fenicjanie (wybitni i ciekawscy podróżnicy) prowadzili intensywny handel z Wyspami Brytyjskimi. Najcenniejszym towarem była dla nich cyna, niezbędna do produkcji bronzu. Do Skandynawii było im stamtąd bardzo blisko.

  Proszę znaleźć sobie przykłady liter starofenickich i porównać z wczesnymi runami :)

  Germanie później dotarli do dorzecza Wisły i dalej na południowy wschód, aż na Krym. Na pewno mieli tam kontakt ze Słowianami.

  "KK oczywiście zwalczał i zwalcza wszystkie cywilizacje przed chrześcijańskie..."

  Odwrotnie, KK starał się zachować pozostałości poprzedniej cywilizacji. Stąd łacina, arystotelesowski scholastycyzm i uniwersytety. Był ostoją piśmiennictwa i rzymskiego prawa. Cywilizował barbarzyńskich najeźców, zamieniając ich w średniowieczne rycerstwo. Czarna legenda KK została rozwinięta przez oświeceniową masonerię.
 • Ta piramida (pokazana na tym drugim rysunku), owszem jest prawdziwa z tym tylko...
  na jej szczycie nie stoli Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej a Jego nieprzyjaciel Szatan.

  Z całą pewnością dla bardzo wielu tutaj komentatorów wyda się to nieprawdopodobne, ale ta demoniczna duchowość na samym szczycie... materializuje się i przychodzi na spotkania z wierchuszką tej piramidy, dając jej swoje siły, ale i... wytyczne.
  A jakie wytyczne może dawać szatan, to już niech sobie każdy odpowie sam. Zresztą nie trzeba się głęboko zamyślać w tych niedoskonałych naszych umysłach, bo w dzisiejszych czasach wystarczy już po prostu tylko i wyłącznie być obserwatorem naszego życia codziennego.
  "PO OWOCACH ICH POZNACIE"
  Jak widać jednak, także i ta wydawałoby się już bardzo prosta czynność (prostszej już chyba być nie może), można powiedzieć czynność Jasia Fasoli (moim zadaniem jest siedzieć i patrzeć - cytat z jednego z nim filmu), jest dla znakomitej większości... za trudna.

  Jednak czy tego chcemy czy nie, świat duchowy istnieje i my naszymi ogromnymi ograniczeniami, chociażby tylko poprzez postrzeganie świata niedoskonałymi zmysłami (to już pies ma lepszy np słuch i węch), nie jesteśmy w stanie widzieć jasno, bezpośrednio tego świata. A szkoda, bo gdybyśmy go widzieli (tak jak niektórzy mistycy) to nie mielibyśmy najmniejszych wątpliwości komu służyć.

  A chyba nie ma w tym naszym tutaj nędznym bytowaniu (nawet w największych luksusach), sprawy ważniejszej, jak to "siedzenie i patrzenie" i... wyciąganie wniosków ZASADNICZYCH, nie dla tego nędznego naszego bytu ziemskiego, ale tylko i wyłącznie dla naszego bytu w naszej WIECZNOŚCI... bo...
  CZAS UCIEKA, WIECZNOŚĆ CZEKA...

  Co mi więc przyjdzie z tego, że ja tutaj przekonam wszystkich że ja mam rację, skoro to TAM u GÓRY okaże się czy to PRAWDA...

  P.S. Zachęcam do zagłębienia się w te sprawy, bo rzeczywiście to RZECZYWISTOŚĆ DUCHOWA nami rządzi. Z tym tylko, że my możemy wybierać (ze stosownymi skutkami) pomiędzy słuchaniem tego co dostaliśmy poprzez np Św Pawła i Św Siostrę Faustynę, czy poprzez Antona La Vey'a i Ozzy Ozbourne'a

  Innej możliwości pośredniej nie ma. Jeżeli nie słuchamy Pana Jezusa, to słuchamy Szatana.

  Wszelka więc walka ze Świętym Apostolskim Kościołem Powszechnym czyli katolickim, jest walką z Panem Jezusem, za którą przyjdzie nam kiedyś zapłacić.
  Musimy o tym pamiętać!
 • @kowalskijan584 13:55:54
  "Fizyka, oparta na doświadczeniach to to samo co filozofia oparta na przypadkowych założeniach :D
  Mam nadzieję, że wyemigrowałeś z Polski."

  Nie ma Pan zielonego pojęcia o filozofii.
 • @wercia 13:59:22
  Wydaje się, że Pan Bóg przychodzi nam już z taką "kawą na ławę" poprzez te wspomniane przeze mnie wcześniej "Orędzia na Czasy...", że nie musimy już szukać, zagłębiać się, nie musimy już więcej błądzić, wystarczy więc w tych naszych czasach zamętu czytać tylko Pismo Święte i te właśnie "Orędzia na Czasy..." by budować swoją wiedzę o Panu Bogu a w ten sposób Wiarę.

  Wydaje się więc, że jest to wyjście Pana Boga do tego ogłupianego już na wszelkie możliwe sposoby współczesnego człowieka : nie błądź, nie trać cennego czasu na szukanie wśród tych "mądrych" faryzeuszy i uczonych w piśmie, czytaj to co Ja ci ci podyktowałem i trzymaj się tego a nie zginiesz.

  Zachęcam więc do zapoznania się z tym cennym kompendium wiedzy o Panu Bogu, chyba najobszerniejszym ze wszystkich do tej pory mi znanych i co najważniejsze... nie poprawionych przez wrogów Kościoła, nie sfałszowanych.
  Trzeba je kupować z samego Centrum do którego Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej ze swoimi Świętymi przychodzi w Grzechyni, bo tylko tam mamy pewność że jest ta cenna uświęcająca nas wiedza NIESFAŁSZOWANA.
 • @Pedant 14:23:47
  Kolorowe okulary gorliwego katolika.
  Nie było tak dobrze...
  Można było dyskutować do woli pod warunkiem nie naruszania dogmatów KK... całkiem jak dzisiaj na tema Holocaustu ..
  też można dyskutować a le tylko w sposób "niekwestionujący" dogmatu.
  a wszelkie wątpliwości rozstrzygał KK podobnie jak dzisiaj rozstrzyga "Nadzwyczajna kasta".

  Gołym okiem widać ile w tym obiektywizmu, przywiązania do prawdy ...
  zwykłej uczciwości.
  Przywiązanie do dogmatu widać .. ale przywiązania do prawdy nie widać ..chyba że prawda jest wybiórcza..i zgodna z dogmatem..
 • @Jan Paweł 14:25:15
  Jeżeli ktoś nie wierzy, że szatan może swoim sługom dawać swoją siłę i... pieniądze, to nich porozmawia z księżmi - egzorcystami, np w ks. Piotrem Glasem.
  Otóż jemu w czasie egzorcyzmowania opętanej młodej dziewczyny, szatan używając jej ust powiedział : "jeżeli mi ją zostawisz, to jutro przyjdzie od ciebie facet z walizka pieniędzy"

  Ks Piotr, jak pisze, przez moment się zawahał, ale tylko przez moment, jednak jak stwierdził, jest przekonany, że gdyby oddał tą biedną dziewczynę szatanowi, następnego dnia do jego drzwi zapukałby facet z walizką pieniędzy...

  Ilu z nas oddaje się szatanowi, już nawet nie za pieniądze a ze zwykłej bezmyślnej głupoty?
 • @Pedant 14:25:16
  ani o fizyce.
  W fizyce doświadczenie jest weryfikatorem teorii ..

  Abstrakcyjnymi założeniami zajmuje się np matematyka..
  jako nauka wewnętrznie spójna... to też ważna dziedzina
  naukowa która może pomóc w opisywaniu świata a może i nawet w zrozumieniu fizyki świata.
 • Szanowny panie Ryszardzie Opara
  Powoływanie się na Frondę, czy inne takie tego typu "katolickie" czasopisma, portale, wydawnictwa jest tragicznym nieporozumieniem.
  Te czasopisma, portale, wydawnictwa powstały na fali tego posoborowego tsunami o którym pisałem tutaj :
  http://gibson.neon24.pl/post/153015,autostrada-do-nieba
  chyba specjalnie by rozwalić Wiarę katolicką i Kościół katolicki od środka, więc w swojej istocie są nie tylko niewiarygodne a wręcz bardzo szkodliwe.
 • @Oscar 14:50:32
  "Kolorowe okulary gorliwego katolika. ... Można było dyskutować do woli pod warunkiem nie naruszania dogmatów KK..."

  W którym momencie była mowa o dogmatach? Nie rozumiem.

  "Mity na temat średniowiecza, w które wciąż wierzy masa ludzi":

  https://pl.aleteia.org/2019/04/03/mity-na-temat-sredniowiecza-w-ktore-wciaz-wierzy-masa-ludzi/
 • @autor
  Przede wszystkim judeochrześcijaństwo to nie jest żadna religia .To termin wymyślony przez żydów w celu umieszczenia w KK V kolumny która ma za zadanie rozwalić KK od środka.

  Największym znawcą stosunków miedzy KK i judaizmem jest ks prof.W.Chrostowski biblista i długoletni przewodniczący komisji Episkopatu do spraw kontaktów z żydami.
  Nie jest możliwe tworzenie jednej religii z mordercami Jezusa i chrześcijan.Ks profesor twierdzi że dialog między kościołem i żydami nigdy nie istniał ,nie istnieje i w przyszłości jest niemożliwy albowiem judaizm obecny nie ma nic wspólnego z judaizmem biblijnym a przepoczwarzył się w judaizm rabiniczy.

  Oto fragmenty z książki i wywiadów prof.Chrostowskiego

  "Ks. prof. Chrostowski podkreśla, że jeśli człowiek urodzony przez żydówkę przyjmie chrzest, to przestaje być Żydem. Judaizm uznaje więc ewangelizacje za… próbę wynaradowiania. – Przecież w I wieku, gdy rodziła się i krzepła wiara w Jezusa Chrystusa, ówcześni Żydzi nie kwestionowali żydowskości swoich rodaków, którzy jako pierwsi przyjęli Ewangelię, czyli apostołów i judeochrześcijan (…) Radykalna zmiana nadeszła wraz z judaizmem rabinicznym. Wyłonił się on wskutek dramatycznych wydarzeń w kontekście zburzenia świątyni jerozolimskiej w roku 70 – tłumaczył duchowny. Nastąpiła wówczas diametralna przebudowa religii Żydów, jasno zostało zdefiniowane, że być Żydem oznacza nie być chrześcijaninem"

  "Odbywa się dialog katolików z wyznawcami judaizmu o wszystkim, tylko nie Jezusie Chrystusie, tylko nie o sprawach religijnych i teologicznych. Podjęcie spraw religijnych i teologicznych jest we wspólnej rozmowie bardzo rzadko możliwe i bardzo rzadko się odbywa.
  Problem polega na tym, że wyznawcy judaizmu (nie mówię Żydzi, bo nie wszyscy Żydzi są wyznawcami judaizmu), żydzi religijni, takiej rozmowy i takich kontaktów nie chcą. Żydzi religijni nie mogą mówić o Jezusie Chrystusie. Zwłaszcza nie mogą wdawać się w polemiki, w dyskusje, w rozmowy z chrześcijanami. Możemy rozmawiać o wszystkim, ale nie o Jezusie Chrystusie. Tylko kilkakrotnie w ciągu moich ponad trzydziestoletnich doświadczeń bezpośrednich kontaktów, udało się mówić o Jezusie Chrystusie – wyznał ks. prof. Chrostowski

  No i na koniec jeszcze wypowiedź ks.prof.Chrostowskiego o dniu judaizmu w KK

  " „Z dnia judaizmu zrobiono przedsięwzięcie kulturalno-społeczne i polityczne. W skutek czego zabrakło miejsca, albo jest go stanowczo za mało, dla wymiaru religijnego i teologicznego, a to przecież on stanowi jej sedno. Kiedy go brakuje, dialog traci to, co najważniejsze. Nie jest normalne, ani do zaakceptowania, że w dniu obchodów usuwa się ołtarz z kościoła, w którym są one urządzane, albo zasłania krzyże tak, by nie było ich widać”.  Całe nagranie jest dostępne w serwisie YouTube na kanale Sumienie Narodu.
  Nienawiść żydów do chrześcijan i do KK jest tak ogromna,że nie ma możliwości znalezienia wspólnej płaszczyzny z tym żmijowym plemieniem.

  https://www.pch24.pl/ks--prof--waldemar-chrostowski--dialog-katolikow-z-zydami-dotyczy-wszystkiego--tylko-nie-jezusa,59715,i.html

  http://www.bibula.com/?p=85584
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:09:19
  dziękuję za znakomite wyjasnienie:

  "Ojcze nasz...".
  Czy dzieci są niewolnikami ojca?

  Jest dużo podobnych fragmentów:

  "Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi"

  więc nie tylko nie niewolnicy (podlegający prawu), nie tylko słudzy,ale przyjaciele i dzieci Boże

  pozdrawiam
 • @Wican 10:55:51
  "Słowianie tworzyli kulturę Helleńską..
  Są na to dowody w artefaktach Greckich ..fonetyczne pismo runowe.
  Cyrylica to pismo pochodne od pisma runowego.
  nadużycie link skomentuj
  Oscar 11.02.2020 10:02:22"

  - a propos, pismo runiczne stworzona na bazie alfabetu łącińskiego przez Germanów ok. 200 n.e.

  A te artefakty greckie :)
  oj, ten Oscar, Oscar ...
 • @kowalskijan584 11:26:00
  "Rozmowy żuli z żulami ale ładnie ubranymi więc warto to zaksięgować" -

  - serio? metoda scholastyczna? Albert Wielki, św. Tomasz to żule?

  naprawdę możesz sobie wierzyc w światowida, ale wysoki poziom scholastyki to fakty historyczne, nawet za sowietów nikt tego niegdy nie negował
 • @matterhorn 14:59:42
  5*

  nic dodac nic ująć
 • @MacGregor 15:15:38
  5*...:-)
 • @Jan Paweł 11:06:25
  Tu masz swoje objawienia fatimskie. Bzdury takie same, w jakie ty wierzysz i próbujesz nimi "zarazić "innych.
  https://facet.onet.pl/strefa-tajemnic/fatima-nie-taka-swieta/85n145z
  A tu racjonalne wytłumaczenie tych objawień:
  http://polskiateista.pl/cwiceniezateizmu/stulecie-objawien-fatimskich-juz-chwile/
  Z panem Andrzejem Szubertem zgadzam się w 100%
 • @Pedant 14:25:16
  "Nie ma Pan zielonego pojęcia o filozofii."

  A ty nie masz zielonego pojęcia o życiu.

  Filozofia to zbiór DOWOLNIE dobranych założeń z których można wyprowadzić DOWOLNE wnioski (w zależności od osobistego charakteru "filozofa").
 • @MacGregor 15:14:16
  "(...) nawet za sowietów nikt tego niegdy nie negował"

  Sowieci są dla mnie takim autorytetem, że ... (autocenzura).

  Sowieci nie negowali też Koranu, Mahabharaty czy innych religii - a więc te relige są dobre?
 • @kowalskijan584 16:17:50
  "Filozofia to zbiór DOWOLNIE dobranych założeń z których można wyprowadzić DOWOLNE wnioski"

  Ha ha ha, hi hi hi. Ale mnie Pan ubawił, dziękuję.
 • @goat 15:51:34
  A propos Objawień fatimskich to obejrzyj sobie z wiarygodnego źródła bo od osoby która przy tym była z parafii Matki Boskiej Fatimskiej :
  https://www.youtube.com/watch?v=YCuHaBSvu3g

  Obejrzyj (bo pewnie nie będziesz miał cierpliwości oglądać całości) od minuty ok 23:00.

  Jeżeli nie będzie Ci sie chciało nawet tego obejrzeć to juz piszę :
  Temperatura ok 900 stopni Celsjusza pali wszystko w pył, zgodzisz się ze mną chyba?
  A w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Istebnej spalił sie drewniany kościółek i zostało praktycznie tylko żaroodporne tabernakulum, które w czasie pożaru otwarło się. Strażak który w specjalnym stroju wyniósł to Tabernakulum, otwarte, ze zdumieniem pokazał wszystkim po ostudzeniu, że kielichy w których były Hostie po Przeistoczeniu uległy zupełnemu stopieniu a na nich leżały nienaruszone Hostie po Przeistoczeniu.
  Pan Jezus się nie spalił...

  Ten Cud Eucharystyczny wydarzył się właśnie w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej.

  Czy więc gdyby Fatima nie była Prawdą, to Pan Jezus tym Cudem Eucharystycznym uwiarygodniłby wezwanie tej parafii?

  P.S. nie wiem czy wiesz, ale powoływanie się w dobrym towarzystwie na doniesienia z Onetu (ale także i np z Frondy) jest poważnym nietaktem?
 • @Pedant 16:42:30
  "Ha ha ha, hi hi hi. Ale mnie Pan ubawił, dziękuję."

  Nie ma za co.

  Szkoda, że zamiast rzeczowego "zmiażdżenia" mojej argumentacji otrzymałem jedynie bylejaką odpowiedź.

  Cóż... jakie czasy tacy oponenci...

  Chrześcijaństwo to religia niewolników.
 • @kowalskijan584 16:17:50
  Żal mi się Pana zrobiło, więc udzielę rady. Niech Pan poczyta sobie Historię Filozofii Tatarkiewicza. Niekoniecznie wszystko, tylko te rozdziały, które Panu się spodobają.

  Potem będzie mógł Pan coś sensownego powiedzieć na temat. OK?
 • @Jan Paweł 17:01:10
  "Czy więc gdyby Fatima nie była Prawdą, to Pan Jezus tym Cudem Eucharystycznym uwiarygodniłby wezwanie tej parafii?"

  Wierzę w cuda ale nie takie. Podejrzana sprawa.
 • @Pedant 17:06:04
  "Żal mi się Pana zrobiło,(...)"

  Bardzo mi przykro, że wpędziłem cię w nieprzyjemne uczucie zwane żalem. Serce mi się kraje. Naprawdę.

  Tatarkiewicza wydanie z 2007 roku PWN-owskie może być? Może lepsze wcześniejsze lub późniejsze? Tak tylko dla grzeczności pytam celem ominięcia niedomówień...
 • @ Autor - 5*
  Daję 5* z przyjemnością.
  DK
 • @Pedant 17:09:19
  Ksiądz proboszcz, ale także wielu parafian którzy przybyli ratować ich kościół są świadkami tego Cudu, który przecież miał miejsce kilka lat temu. Pewnie także są strażacy, którzy brali udział w akcji gaśniczej i z całą pewnością widzieli ten Cud, szczególnie ten strażak, który w specjalnym stroju który wytrzymuje temperatury powyżej 1000 stopni Celsjusza, wynosił to Tabernakulum.
  Można tam pojechać, porozmawiać z ludźmi. Można porównać różne relacje, gdyby np ta relacja księdza proboszcza jeszcze nie przekonała pana Pedanta.

  Warto to zrobić, by się upewnić i nie mieć już wątpliwości.
  Pan Bóg w "Orędziach na Czasy..." mówi nam o znakach które nam daje, ale... my jak zwykle mamy wątpliwości, tak jak np Biblijny Gedeon.
 • @Jan Paweł 17:01:10
  To taka sama "wiarygodna osoba" jak Kalkstejn. Przestań wypisywać te swoje "cuda", bo Gwiezdne Wojny Lukasa to wydają się na prawdę filmem dokumentalnym
 • @Jan Paweł 17:58:34
  Nie wiem czy wiesz, co to znaczy Parafianin, ale jak nie wiesz to jestem w stanie zrozumieć twój tok"rozumowania"
 • @kowalskijan584 17:14:00
  "Tatarkiewicza wydanie z 2007 roku PWN-owskie może być? Może lepsze wcześniejsze lub późniejsze?"

  Każde wydanie będzie dobre.
 • @Jan Paweł 17:58:34
  https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-i-zaburzenia-psychiczne,schizofrenia---objawy--przyczyny-i-leczenie-choroby-psychicznej,artykul,1586921.html
 • @Jan Paweł 17:58:34
  "Można porównać różne relacje, gdyby np ta relacja księdza proboszcza jeszcze nie przekonała pana Pedanta.
  Warto to zrobić, by się upewnić i nie mieć już wątpliwości."

  Jak Pan tak się upiera, to powiem jakie są moje podejrzenia. Jeśli naprawde ludzie to widzą, to wizja może być od złego.

  Przeistoczenie nie zmienia właściwości fizycznych.
 • @Jan Paweł 17:58:34
  utrzymywanie owieczek w wierze różnymi "cudami" co to wszyscy widzieli ale nikt nie potwierdza że widział poza opłaconymi świadkami..
  tania propaganda to bardziej wredna że ci co ją głoszą mają całkowitą świadomość że okłamują "owieczki" czyli pożytecznych idiotów.

  Czasy niepiśmiennych owieczek skończyły wraz II RP PRL wyedukował owieczki ..teraz mają szansę więcej rozumieć..
  taki tani PIC już słabo się sprzedaje...może między góralami... czy prostymi solidaruchami którzy nie dali rady zrobić choćby matury choć zapewne byli ciągnięci za uszy.
 • @Stara Baba 05:42:04
  //Chcąc wygrać z żydami, wrogami naszej cywilizacji i obyczajów, musimy wyrzec się Boga.//

  A jaki to problem wyrzec się żydowskiego demona-ludobójcy z pustyni leżącej kilka tysięcy kilometrów od ziemi nad Wisłą?
  Ja nie widzę żadnego.
  A poza tym, wie Pan(Pani?) jaka to ulga na duszy?

  No chyba, że panuje społeczna obawa, że katolicy, którzy wyrzekli by się jahve, to zaczęliby bardziej kraść niż dotychczas, kisić więcej dzieci w beczkach, i okazywać na każdym kroku "miłość bliźniego" od której na samą myśl skóra cierpnie...
  Wszak sami twierdzą, że bez "przykazań" to oni jak zwierzęta, bo moralności wrodzonej w nich najwyraźniej ani za pół szekli...
 • George Carlin o religi
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6vuH7uMyV-g&feature=emb_logo

  https://wiernipolsce.wordpress.com/2020/02/08/zblizaja-sie-wybory-prezydenta-rp/#comment-170826
 • @Oświat 18:45:28
  5 *
 • @wercia 11:39:07
  ps. święty Paweł tak szczególnie jest atakowany, bo to nawrócony Żyd.
 • @Oscar 18:20:39
  To jak pojedziesz do Górali do Istebnej, to uważaj, żebyś czasami nie oberwał ciupagą, gdy im powiesz że są opłaceni, by potwierdzili że widzieli Cud Eucharystyczny, bo akurat znam tam (i nie tylko tam) paru Górali.

  Możesz usłyszeć : "dwa razy i łba nie bedzes mioł"... słyszałem kiedyś Nowym Targu:-)
 • Po ostatniej wiadomości o zaskarżeniu wyroku
  Przez prokuratora generalnego J. Ziobry w sprawie nauczycielki ,która zdjęła rzymską szubienice ze ściany w pokoju nauczycielskim i za szykany spowodowane tym aktem SA przyznał jej odszkodowanie, proponuję by wzorem Iranu(Islamska Republika Iranu), nazwać nasz kraj Katolicka Rzeczpospolita Polska
 • @Pedant 18:20:15
  "Przeistoczenie nie zmienia właściwości fizycznych."

  Jak trzeba mieć zmielony umysł,, żeby dorosła osoba w XXI wieku, gdy mikroskopy są tanie jak barszcz, wierzyła w takie brednie?
 • @Oświat 18:45:28
  5*
 • @Oświat 18:45:28
  Jest jeden trzpil w Pana wywodzie: to, że istniejemy.

  I jakoś nie da się wykazać, że była to samoorganizacja materii już dlatego, że nie bardzo wiadomo jak materia powstała (powstaje).

  Coś dało początek istnieniu.
  Może zatem - niech Pan powstrzyma się przed zbyt daleko idącymi wnioskami, bo może się okazać, że jest pan już po drugiej stronie prawdy.
 • JUDAIZM ZRODZIŁ SIĘ Z SPRYMITYZOWANEGO HINDUIZMU, a NAUKI JEZUSA z WYSUBLIMOWANEGO HELLENIZMU
  W sumie BARDZO FAJNY TEKST tego "metro" (chyba występował już na portalu "prawda2"?)

  Przypominam, ze podobne teksty pojawiają się - i to nie tylko w "necie", coraz częściej:

  np. pani(?) A. Nota z Krakowa opublikowała świetną kompozycję nt. tego JUDEOCHRZEŚCIJAŃSTWA temat: http://przeczywistosc.pl/zdelegalizowac-chrzescijanstwo/

  Ja już przed ćwierćwieczem opublikowałem dość poczytną broszurkę na ten temat "WOJNA BOGÓW", publikowaną przed kilkoma miesiącami na "neonie" także: http://zakop999pl.neon24.pl/post/148141,wojna-bogow-cuda-boga-co-znika-i-zmartwychwstaje

  tę broszurkę jeden z mych znajomych w Bratysławie przetłumaczył na slowacki i jest ona obecnie rozpowszechniana - w formie drukowanej - na terenie b. Czechosłowacji:

  https://www.zemavek-eshop.sk/wp-content/uploads/2018/09/vojna-bohov.png

  Po angielsku na ten temat pojawiła si dość obszerna praca "God & Gold", omawiana na konferencji "Mut zur Ethik" w 2014 w Sirnach (Szwajcaria). Cytuję z reportażu z tejże konferencji (http://markglogg.eu/?p=701 ):

  //(ze słów prelegenta wynikło, że ci „złodzieje i zbójcy” to nic innego jak pobożni i pokojowo nastawieni WASPs (White-Anglo-Saxon-Protestants), którzy zapoczątkowali swą światową dominację 400 lat temu rządząc kolejno Zjednoczonymi Prowincjami Niderlandów, następnie Zjednoczonym Królestwem Brytyjskim, a w końcu Stanami Zjednoczonymi.//

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2013/11/gold-and-god-193x300.jpg


  Zaś najfajniejszy komentarz do artykułu "metro" powyżej, to ten "starej Baby" (11.02.2020 05:42:04):

  // Chcąc wygrać z żydami, wrogami naszej cywilizacji i obyczajów, musimy wyrzec się Boga.//

  Trzeba tutaj dodać KONIECZNIE iż chodzi o wyrzeczenie się tego ZAŚWIATOWEGO Boga, przez ŻYDOSTWO STWORZONEGO, który //stworzył świat i nadał mu Prawo, któremu ów świat podlega, że człowiek stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże, i wreszcie że źródłem zła na świecie jest grzech pierwszych rodziców .... I właśnie ta matryca stanowi fundament naszej cywilizacji, która jest judeochrześcijańska.//

  Natomiast należy, w swych "poszukiwaniach boga" oprzeć się na naszym endogennym "bogu poznania", którego wyraźnie "po helleńsku" nastawiony Jezus, cytowany w Ewangelii Tomasza (od IV w. zakazanej przez Kościół), wychwala w następujących słowach, w znacznym stopniu skopiowanych z tympanonu świątyni Apollona w Delfach:

  Logion 3/4: //Rzekł Jezus : „Gdy ci, którzy wam przewodzą powiedzą wam: „Oto królestwo jest w niebie, wtedy ptaki niebieskie będą pierwsze przed wami. Jeśli powiedzą wam, że ono jest w morzu, wtedy ryby będą pierwsze przed wami. Bo królestwo jest tym, co jest w was i tym, co jest poza wami. Jeśli poznacie samych siebie, wtedy będziecie poznani i zrozumiecie, że jesteście synami Ojca żywego. Jeśli zaś nie poznacie siebie, wtedy istniejecie w nędzy i sami jesteście nędzą.” //

  Skądinąd to prawda, że JUDAIZM ZRODZIŁ SIĘ Z SPRYMITYZOWANEGO HINDUIZMU:

  //Hinduizm tworzy system kastowy i nieprzekraczalne bariery pomiędzy nimi, przy czym najwyższa jest kasta braminów-panów a najniższa kasta dalitów, niedotykalnych, podludzi których przeznaczeniem jest życie w biedzie i upodleniu // - patrz więcej: http://markglogg.eu/?p=2019
 • Termin "Judeochrześcijaństwo" to oksymoron
  Jak napisał ks. prof. Michał Poradowski w swojej książce "Talmud czy Biblia":

  "Chrześcijaństwo jako religia jest absolutną i radykalną nowością, będąc daną ludzkości przez Boga-Ojca przez pośrednictwo Boga-Syna, Jezusa Chrystusa. Przychodzi więc z Chrystusem, jako uzupełnienie i pełnia Objawienia i nie tylko przez nauczanie Jezusa z Nazaretu, ale przede wszystkim przez samą osobę Chrystusa Pana jako Słowo Wcielone. To nie tylko nauka Jezusa Chrystusa jest pełnią Objawienia, ale przede wszystkim sam Chrystus Pan jest pełnią Objawienia jako Słowo Boże. Stąd też. Chrześcijaństwo jako religia nie ma i nie może mieć żadnych „korzeni", poza tym jednym, którym jest Najwyższy i Jedyny Kapłan Jezus Chrystus, Syn Boży. (...)

  Zresztą , teologia chrześcijańska oparta jest nie tylko na Biblii czyli Starym i Nowym Testamencie , ale także na filozofii grecko-rzymskiej, zwłaszcza tej , która tak wspaniale rozkwitła właśnie dzięki nauce Chrystusa Pana , który sam siebie utożsamiał z Prawdą, z Miłością i ze Sprawiedliwością, zaspokajając w ten sposób najżarliwsze życzenia prawego człowieka , stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Szukając Prawdy, stale praktykując Miłość i Sprawiedliwość, każdy chrześcijanin nie tylko doskonalił się osobiście, ale także przyczynił się do budowania nowej, bo chrześcijańskiej cywilizacji, jakże różnej od wszelkich dawnych. Stąd też Chrześcijaństwo nigdy nie ograniczało się wyłącznie do kultu, do nabożeństw i praktyk wyłącznie religijnych, ale rozciągało, się na całe życie ludzkie, osobiste i społeczne. Powstała więc „kultura czynu", przed tym prawie nieznana, a rozciągająca się na wszystkie dziedziny działalności ludzkiej, szukającej doskonałości, piękna, dobra, prawdy, sprawiedliwości, a przede wszystkim miłości Boga i bliźniego ."


  Natomiast ks. prof. Waldemar Chrostowski tak podsumował różnice miedzy judaizmem biblijnym a judaizmem rabinicznym (talmudycznym):

  " ... Judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70 r. po Chrystusie w opozycji do chrześcijaństwa. Otóż, chrześcijaństwo nie wyłoniło się z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego, bo tego jeszcze nie było. Aczkolwiek, w Jego czasach byli rabini i aczkolwiek Jezusa nazywano czasami Rabbim, to jednak nie był to ten judaizm, który ukształtował się po upadku Jerozolimy. Judaizm biblijny był diametralnie od tego, z jakim mamy do czynienia po roku 70. odmienny dlatego, że to był misyjny, nastawiony pozytywnie wobec świata greckiego, mający obok Biblii Hebrajskiej również Biblię Grecką, czyli septuagintę, wielopostaciowy, gdzie rozmaite warstwy, rozmaite kręgi i nurty - one istniały obok siebie, a więc: faryzeusze, saduceusze, esseńczycy, zeloci, chrześcijanie. Ten judaizm był wielopostaciowy. Natomiast po roku 70., kiedy wyłoniło się chrześcijaństwo, kiedy chrześcijaństwo okrzepło - rabini wywalili wszystkie inne nurty życia żydowskiego i przeorientowali, przebudowali swoją wiarę tylko na gruncie faryzejskim, tylko na gruncie rabinicznym. Na tym gruncie wyłoniła się ok. roku 220. po Chrystusie Miszna, następnie tzw. Tosefta - a ponieważ są dwie Tosefty: napisana w Palestynie i w Babilonii - to obie te Tosefty i Miszna - ogromne dzieła - składają się na Talmud Palestyński i Babiloński. Normatywny dla życia żydowskiego jest Talmud Babiloński. W związku z tym judaizm rabiniczny bywa nazywany również judaizmem talmudycznym. Ten, w tym judaizmie talmudycznym jest mnóstwo elementów antychrześcijańskich."
 • Kim są "Żydzi" w Ewangelii św. Jana ?
  Nie ma znaku równości między dawnymi Żydami "biblijnymi" a dzisiejszymi talmudycznymi (rabinicznymi) "Żydami". Warto poczytać uważnie np. Ewangelię św. Jana. Apostołowie byli Żydami ale nie byli "Żydami" . Tożsamość obu grup była stricte religijna, w żadnym razie etniczna; jedna i druga określała się poprzez stosunek do Chrystusa. Żydzi, którzy uznali Chrystusa , zostali wypędzeni z synagogi. "Żydzi", którzy Go odrzucili, określili się właśnie poprzez ten fakt.

  Pan Jezus w czasie swojego ziemskiego życia był Żydem tylko według ciała, natomiast przede wszystkim był i jest Synem Bożym. Natura boska i ludzka w Panu Jezusie nie były ze sobą wymieszane ale w sposób cudowny zjednoczone w jednej Boskiej Osobie.

  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/kosciol/synagoga.html

  ".... Konflikt między tymi dwiema grupami Żydów przewija się przez całą Ewangelię według św. Jana. W istocie nie będzie przesadą twierdzenie, że Ewangelia ta, w której słowo Żyd pojawia się 71 razy, jest długim dyskursem o tym, co to znaczy być Żydem. Kim więc są owi “Żydzi", o których 71 razy wspomina się w Ewangelii? Cóż, to zależy, wszak słowo to w odmiennych kontekstach nieznacznie zmienia swoje znaczenie, ogólnie jednak w toku narracji kontekst ów staje się coraz wyrazistszy, nabierając przy tym coraz to bardziej nieprzyjaznego charakteru; ostatecznie wiedzie do rozbratu pomiędzy “Żydami" a Jezusem; owo zerwanie doprowadzi do jego śmierci.

  Fakt istnienia "obawy przed Żydami", o którym wspomina św. Jan, wskazuje na to, że w tamtych czasach Żydzi obawiali się “Żydów". Dobro Żydów, którzy zaakceptowali Chrystusa było zagrożone przez "Żydów", którzy go odrzucili. Co więcej, tożsamość wszystkich Żydów, zarówno chrześcijan, jak i “Żydów" została określona w chwili, kiedy Chrystus rozpoczął swoją ziemską posługę. Rodzice ślepca nie kryli "obawy przed Żydami", ponieważ “Żydzi" zagrozili wyznawcom Jezusa, którzy wszak; też byli Żydami, wypędzeniem z synagogi.

  Tożsamość obu grup byłaś stricte religijna, w żadnym razie etniczna; jedna i druga określała się poprzez stosunek do Chrystusa. Żydzi, którzy uznali Chrystusa , zostali wypędzeni z synagogi. "Żydzi", którzy Go odrzucili, określili się właśnie poprzez ten fakt i to ich Jan nazywa “Żydami". Wraz z pojawieniem się Chrystusa i zwiastowaniem Jego posłannictwa na ziemi jako “Syna Człowieczego", słowo “Żyd" ma albo znaczenie wyłącznie etniczne albo całkowicie i jednoznacznie teologiczne. Innej możliwości nie ma. “Żydem" jest osoba, która odrzuca Chrystusa i w rezultacie umiera w grzechu.

  Wraz z nadejściem Chrystusa judaizm przestał być religią, a stał się ideologią. W tej samej chwili także Izrael utracił swój biologiczny fundament. Nowym Izraelem, prawdziwymi dziećmi Mojżesza i Abrahama był odtąd Kościół. Spotkanie z Chrystusem skutkuje przemianą Żydów. Ci, którzy weń uwierzyli, staną się Nowym Izraelem, który inaczej nazywamy Kościołem. To oni są prawdziwymi “dziećmi" Abrahama i Mojżesza. Ci, którzy Chrystusa odtrącili, stali się “Żydami", czyli wyznawcami Szatana.

  Konfrontacja pomiędzy Jezusem a “Żydami" doprowadziła przede wszystkim do zrewidowania znaczenia słowa “Żyd". Niegdyś odnosiła się ona do członków narodu wybranego, ale teraz określała już tych, którzy odtrącili Chrystusa. To, co niegdyś było synonimem Izraela, stało się jego przeciwieństwem.

  Sposób, w jaki św. Jan stosuje słowo “oi Ioudaioi" jest świadectwem jednego z najdonioślejszych i najbardziej radykalnych w dziejach transformacji i przerwania ciągłości tradycji. Ci, którzy według “Żydów", zdają się odrzucać religię Mojżesza i Abrahama, są w rzeczywistości prawdziwymi dziećmi Mojżesza i Abrahama. Są Kościołem, a Kościół jest Nowym Izraelem.

  Jeżeli po przyjściu Chrystusa prawdziwym Izraelem jest Kościół, to czym są “Żydzi"? Św. Jan, któremu tradycja przypisuje autorstwo Ewangelii, odpowiedzi na to pytanie udziela w Objawieniu, które nazywane jest także Apokalipsą. W rozdziale 2:9, ewangelista broni kształtującej się chrześcijańskiej wspólnoty przed ówczesnymi “Żydami" i twierdzi, że za “obelgę" rzuconą na chrześcijan odpowiedzialni są "ci, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana". Ponownie porusza to zagadnienie w rozdziale trzecim i jeszcze raz wspomina o synagodze szatana - "o tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią....."
 • @kowalskijan584 13:55:54
  Ja zarabiam na takich jak ty. jestem drobnym przedsiębiorcą, chłopcze. A ty nie kompromituj naszego narodu nieuctwem, synku. Prędzej ty wyemigruszesz. Na zmywak kompetencji nie potrzeba. Na wspólczesne studia również nie trzeba wiele umieć.
 • @kowalskijan584 13:55:54
  Tylko przygłup może łykać wszystkie bajki, jakie na necie znajdzie, byle pasowały do ideologii. Ja analizuję źródła i to potrafię.
 • @Pedant 14:25:16
  On nie ma pojęcia chyba o niczym. Wstyd, że takie nieuctwa, upubliczniają swoją ignorancję.
 • @Oscar 14:53:53
  O, właśnie. Ale wszystkowzięło się od filozofii, czego jeden z komentatorów nie rozumie
 • @MacGregor 15:12:05
  Runy to pismo germańskie. To już słowiańskich nazw nie było?
 • @MacGregor 15:14:16
  Kowalski to pacjent szpitala.
 • @kowalskijan584 16:17:50
  Bzdura. Nie masz pojęcia o filozofii. A o życiu? Na pewno nie o nauce. Ty już skończyłeś podstawówkę? Wątpię, bo bardziej infantylnych wypowiedzi po 15 latkach bym się nie spodziewał
 • @kowalskijan584 16:25:10
  I znowu sie skompromitowałeś, chłopczyku
 • @kowalskijan584 17:03:05
  Ty nie podajesz chłopcze, żadnej argumentacji, bo nie masz wielkiego pojęcia o niczym
 • @Pedant 17:06:04
  Nie każ mu tych trzech tomów. Nawet fragmentów. Tatarkiewicz nie sposługiwał się pismem obrazkowym
 • @goat 19:00:16
  Prawdziwemu ateiście, żaden symbol nie przeszkadza. Inaczej to opętanie, albo tylko głupota.
 • @Piotrx 19:53:59
  Bardzo dobry tekst.

  J2
  22 Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten,
  kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
  Ten właśnie jest Antychrystem,
  który nie uznaje Ojca i Syna.
  23 Każdy, kto nie uznaje Syna7,
  nie ma też i Ojca,
  kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
  24 Wy zaś zachowujecie w sobie to,
  co słyszeliście od początku8.
  Jeżeli będzie trwało w was to,
  co słyszeliście od początku,
  to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
  25 A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
  26 To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzają was w błąd.
  27 Co do was, to namaszczenie,
  które otrzymaliście od Niego, trwa w was
  i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo,
  ponieważ Jego namaszczenie9 poucza was o wszystkim.
  Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.

  Antychrystem są ci "Żydzi", którzy odrzucili Jezusa.

  A w listach do Kościołów Apokalipsie:
  Ap 3
  8 Znam twoje czyny.
  Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte,
  których nikt nie może zamknąć,
  bo ty chociaż moc masz znikomą,
  zachowałeś moje słowo
  i nie zaparłeś się mego imienia.
  9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,
  spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami -
  a nie są nimi, lecz kłamią.
  Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami,
  a poznają, że Ja cię umiłowałem.

  Tutaj jest mowa o hierarchach Kościoła, którzy udają chrześcijan, a są synagogą szatana.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930