Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
555 postów 3594 komentarze

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Historia Chrześcijaństwa w Polsce - Część II.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Człowiek żyje w Rodzinie. Rodziną Rodzin - jest Naród. Naród to wspólnota Wiary, Tradycji, Wartości i Ziemii. Religia tworzy Społeczeństwo. Społeczeństwo organizuje się w Naród, który z kolei - organizuje swoje Państwo.

Historia Chrześcijaństwa w Polsce - Część II.

(Ciąg dalszy historii chrześcijaństwa w Polsce i przemyśleń ma temat religii chrześcijańskiej).

Nie wiemy, na ile Mieszko I, był świadomym religijnie chrześcijaninem... a na ile jego decyzja była polityczna?
A była polityczna na pewno, ale czy tylko?
Mieszko był wielkim mężem stanu, chciał stworzyć z kilku luźnych, walczących miedzy sobą plemion słowiańskich - spoistą zorganizowaną strukturę państwa, które mogłoby bronić wspólnych interesów przed najeźcami.
To właśnie Chrzest/Chrześcijaństwo pozwoliło Polsce oprzeć się agresji; podbojom Germanów, czego nie udało się np. plemionom połabskim, które trwały przy pogaństwie - i przez to zostały przez Niemców skolonizowane - a potem całkowicie unicestwione.

Chrześcijaństwo zjednoczyło (jedną wspólną religią), połączone przez Mieszka i utrwalone w jedności przez Bolesława polańskie i wiślickie plemiona. Dało nowemu państwu organizację.
Dało wiele więcej: opartą na piśmie kulturę; nowe narzędzia i metody zarządzania państwem, nowe miasta; budowle, architekturę, sposoby gospodarowania, nowe zwyczaje; no i tradycje.
Państwo Mieszka I i jego syna Bolesława Chrobrego stało się główną częścią Pax Christiana.
Dało początek państwowości plemion - potem Narodu. Stało się niedługo Panstwem- Polską.

Ale...To nie Polska przyjęła chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo przyjął książe Polan - Mieszko, wraz ze swoimi poddanymi. Mieszko potrzebował ideologii i wiary - jako strategii zjednoczenia wielu plemion słowiańskich.
To dopiero...właśnie chrześcijaństwo - stworzyło Polskę.

Chrześcijaństwo napotkało zresztą, na ziemiach polskich - wyjątkowo urodzajny, podatny grunt.
Słowiański bóg Światowid miał 4 twarze, więc dogmat o Świętej Trójcy był łatwiej zrozumiały.

Pogański bóg żywiciel; Bóg pól - Pan (i wielu innych), ustąpili miejsca nowemu, prawdziwemu Panu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, którego słowa Boże – były właściwą ideologią dla Słowian.

Zamieszkującym ziemie nad Odrą, Wisłą i Bugiem Słowianom-zawsze obcy był wszelki rasizm.
Przybyszów przyjmowano gościnnie. Chleba nigdy tam nie brakowało.
Kolejne ręce do pracy oznaczały, że będzie go jeszcze więcej. Dzięki religii Chrześcijańskiej - Słowianie,
którzy dotąd sprzedawani byli w niewolę, zaczęli wyrywać się z tej niewoli. Mieli dokąd wracać.
Wracając w rodzinne strony przynosili ze sobą etos, wspólnotę ciężkiego losu niewolnika.

Los niewolnika zawsze był ciężki; niezależnie od rasy...koloru skóry czy włosów.
(Obok czarnych niewolników w Ameryce, byli tam wtedy i biali, o czym się jakoś raczej, nigdy nie mówiło...i obecnie też nie mówi. Niektórzy twierdzą, że są niewolnicy są tam - do dzisiaj).

(Pracujący dziś w Londynie na zmywaku Polak, ma los podobny do swojego kolegi z Afryki. A biały, polski niewolnik w Ameryce nie miał i nie ma do dzisiaj - aż tak bardzo innego losu -od niewolnika czarnego).

Chrześcijaństwo, religia „Boga-człowieka” szerzyła się, w starożytnim Rzymie, głównie wśród niewolników. Nawróceni na chrześcijaństwo, rzymscy właściciele niewolników - uwalniali ich z niewoli i pozwalali im wracać
do swoich krajów. Niektórzy wracali. Słowo i dobra Nowina, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, zdobywała właśnie dzięki temu popularność wśród Słowian.
(W tym sensie - zrozumienie chrześcijaństwa jako doktryny społecznej, jest dzisiaj dość słabe).

W Średniowieczu i szczególnie w wiekach późniejszych, Wiara/Kościół instytucjonalny, boleśnie doświadczony prześladowaniem przez ideologie Rewolucji Anty-francuskiej; 100 parę lat potem- Rewolucji Chazarsko-Bolszewickiej w Rosji, zinfiltrowany przez różne międzynarodowe służby; V kolumnę, poddany kontroli, nowoczesnej dyktaturze oraz liberalno-lewackiej dyktaturze tzw. politycznej poprawności, boi się dzisiaj,
nawet głosić - Katolickiej Nauki Społecznej.
Kościół obecnie boi się głosić wiarę - ogranicza swoje nauczanie do programów minimum.

Nieznajomości chrześcijańskiej Nauki towarzyszyło...niestety - jej straszliwe zafałszowywanie.
Kościół Katolicki tradycyjnie nauczał, że Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu uwolnił nas z niewoli grzechu pierworodnego; dając nadzieję, Dobrą Nowinę życia wiecznego po śmierci.

Jezus Chrystus uwolnił nas jednak nie tylko z niewoli grzechu, ale i z tej doczesnej niewoli -
tak jak Mojżesz wyprowadził żydów z niewoli egipskiej.
Religia Mojżeszowa - dotyczyła bardziej życia doczesnego niż wiecznego.
Mojżesz - dał Żydom objawione Prawo.
Jezus przyszedł na świat, aby to Prawo wypełnić.
Jezus i Wiara – w dużej mierze wyzwoliły ludzi również z niewolnictwa.

Nawet dzisiaj, gdy w afrykańskiej dżungli misjonarz dokona nawrócenia wioski, wówczas... pierwszym jego społecznym nakazem - jest zniesienie poligamii i niewolnictwa.

Przedchrześcijański świat pogański to świat niewolnictwa, świat pogardy dla człowieka, który w tamtym świecie - był tylko rzeczą.
A każda rzecz ma swojego właściciela, który może z nią robić to, co zechce.
Niewolnika jego właściciel mógł w każdej chwili zabić, tak jak dzisiaj każdy może wyrzucić do odpowiedniego kontenera czy pojemnika - na śmieci swój nawet dobry i drogi telewizor.

Człowiek w Starożytności nie miał żadnych praw. Był własnością swojego pana.
W starożytnym Rzymie prawa mieli tylko obywatele. Chociaż ich prawa były tam ograniczone. Ale np. Rodzic mógł bezkarnie zabić swoje dziecko.
Można było też starców - jak śmieci wyrzucać do Tybru.

To Chrystus, Chrześcijaństwo (nie Rewolucja zwana Francuską) - dał światu Prawa Człowieka.

Prawda wiary katolickiej, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga; wszyscy ludzie są braćmi, i że nawet wrogów swoich mamy miłować - była rewolucyjna i całkowicie odmieniła świat.
Ta Prawda, kiedy dotarła na ziemie dzisiejszej Polski – też właściwie zmieniła wszystko.

W pogaństwie człowiek był rzeczą.
W chrześcijaństwie człowiek jest dzieckiem i bratem Pana Boga - i wszyscy ludzie są braćmi.

Człowiek, który jest dzieckiem Boga - nie jest, nie może być rzeczą.
Posiada swoją godność, majestat syna Bożego. Nie jest niczyją własnością. Jest wolny.
Kolana zgina tylko przed Bogiem i tym, co reprezentuje majestat Boga.

Bóg rządzi światem poprzez swoje Prawa. Władca kraju, król - nie jest bogiem.
Władca jest tylko reprezentantem Boga i też podlega Prawu. Wobec Boga jesteśmy równi.
Władca jest (być może tylko) - pierwszym spośród równych.
Bóg dał nam Wolność i chce, abyśmy Go miłowali za to, co nam uczynił, za Jego Miłość.

Pan Bóg dał nam wolną Wolę, prawo wyboru i świadomość.
Bóg chce, abyśmy wszystko, co czynimy, czynili naszą wolną Wolą, czyli naszym wyborem. Bóg pozwala, aby powiedzieć Mu „nie”. Szczęście, które daje nam Bóg - możemy odrzucić.
Jednakże...odrzucając Boga - przestajemy być wolni.

Nie jest możliwe aby wolny człowiek odrzucił Boga, swoje szczęście.
Odrzucając Boga stajemy się niewolnikami szatana. Nie tracimy jednak całkiem swojej godności.
Nie przestajemy być dziećmi Boga. Bóg czeka na nasz powrót - jako miłosierny Ojciec.
Bóg daje człowiekowi Wolność i Równość w Prawach.
A więc - Chrześcijaństwo nie tylko, że usuwa niewolnictwo, ale i wprowadza całkowicie nowe definicje oraz zrozumienie Własności, Pracy i Rodziny.

Człowiek ma Prawo do Własności. Bez Własności nie ma prawdziwej Wolności. Praca jest Źródłem Własności. Praca nie jest przekleństwem, ale szlachetnym obowiązkiem człowieka. Szczególnie cenna jest Praca Rolnika. Jezus sam - wybrał dla siebie zawód robotnika rolnego. Posługuje się w swoim nauczaniu językiem, terminologią rolników.

Równość ludzi obejmuje kobiety i dzieci. Wszystkich jednakowo.
Jezus Chrystus - poprzez ustanowienie nierozerwalnej, monogamicznej Rodziny wyzwala kobietę
i daje podstawy zupełnie nowej Cywilizacji, opartej o Przykazania Miłości.

Człowiek żyje w Rodzinie.
Rodziną Rodzin - jest Naród.
Naród to wspólnota Wiary, Tradycji, Wartości i Ziemii.
Religia tworzy Społeczeństwo.
Społeczeństwo organizuje się w Naród, który z kolei - organizuje swoje Państwo.

Kościół - szerząc Naukę Chrystusa - nauczał ludy zamieszkujące Europę.

W czasach wczesnego Średniowiecza tworzące prymitywne organizacje państwowe, struktury
dzikich wojowników przyjmują nauki zamieszkujących gdzieś wysoko w górach lub trudno dostępnych
wyspach chrześcijańskich - mnichów św. Benedykta.
Barbarzyńscy wojownicy – stawali się rycerzami.

Ich władca zostawał chrześcijańskim królem oraz jednocześnie - pierwszym z rycerzy.
To rycerze okrzykiwali jednego z siebie królem. Biskup potwierdzał ich wybór.
Namaszczał tegoż pomazańca, był jego doradcą i nauczycielem. Król stawał się pośrednikiem Władzy Boga.
Król nie był bogiem. Jak każdy inny człowiek - miał nad sobą Boże Prawo, któremu podlegał.

Rycerze i księża oraz początkowo szlachta to byli ci, którzy czynnie przeciwstawiali się złu.
Stawali w obronie słabych; kobiet, starców i dzieci.
Każdy człowiek miał też prawo/obowiązek obrony, ale stopniowo następowała dywersyfikacja.

Ludzie żyli głównie z pracy na roli. Jedni zostawali bardziej rolnikami inni...rycerzami.
Sprawiedliwy system i ciężka praca dawały dobrobyt. Powstawały miasta. Rozkwitały handel i rzemiosła.
Pojawiło się szkolnictwo i literatura. Miasta tworzyły strukture zarządzania/samorząd.
Budowane były wspaniałe katedry i powstawały Uniwersytety.
Rodziła się Europa chrześcijańska.

Chrześcijaństwo bazując na greckim i rzymskim podkładzie szerzyło się w Europie i tworzyło Europę jako nową Cywilizację. Nie obeszło się jednak bez błędów.
Karol Wielki - przejęty ideą szerzenia chrześcijaństwa poszedł na rozmaite skróty.
Nawracenie Sasów - na chrześcijaństwo siłą spowodowało, że chrześcijaństwo zostało wypaczone.
Zostało bardzo źle zrozumiane.

Sasi, późniejsi Niemcy zamiast chrześcijaństwa jako Dobrej Nowiny, otrzymali chrześcijaństwo, jako brutalną siłę, która zaczęła niszczyć wszystkie inne plemiona - w imię rasowj wyższości.
Nawrócenie Sasów siłą - to grzech pierworodny Europy, który zaważył na całej naszej Historii.
Niemcy, źle zrozumieli chrześcijaństwo – jako wiarę, wypaczoną agresją - ideologii istnienia.
Przekazywali je dalej - na siłę - jako nawracanie mieczem oraz duchowy pretekst do podboju.

Takiego błędu nie popełnili Mieszko I i jego syn Bolesław Chrobry.
Mieszko przyjął Chrzest - dla całego kraju - z własnej woli.

Bolesław nie ścinał ludzi odmawiających chrztu, ale ścinał pogańskie, „święte” dęby.
Największym jednak darem dla Polski tamtych czasów - był obrońca kobiet i wróg handlarzy niewolników -
święty Wojciech, który przykładem swojego życia i śmierci pokazał jak trzeba przekonywać ludzi do Chrystusa,
jak nawrać ich na prawdziwą wiarę.

Chrześcijaństwo jako religia miała/ma sens - tylko wtedy gdy było/jest przyjęte dobrowolnie.
Trzeba nawracać słowem i przykładem a nie przemocą.
Chrześcijanie nie powinni używać siły, do obrony przed agresją. Agresja jest największym złem.

Nie tylko św. Wojciech był darem Boga dla Polski. Tych świętych mieliśmy więcej. Byli potem:
Stanisław, Jacek, Jadwiga Śląska i Jadwiga Królowa, Stanisław Kostka, Andrzej Bobola, Stanisław Papczyński.
Polska otrzymała obwitość świętych.
Nie wszyscy zostali kanonizowani.
Na kanonizację czekają Paweł Włodkowic, Piotr Skarga, Stefan Łuskina.
Paweł Włodkowic był tym, który dał zwycięstwo - polskiemu rozumieniu chrześcijaństwa.
Pokonał na Soborze w Konstancji Krzyżaków, kontynuujących niemieckie nawracanie mieczem.

Chrześcijaństwo w Polsce napotkało żyzną glebę i wydało wspaniały plon.
I o ile dla niemieckich Sasów – chrześciajaństwo, stało się ideologią imperialną, pretekstem do podboju innych - dla Polaków chrześcijaństwo oznaczało religię wyzwolenia i obrony Wolności.

Król i Kościół zjednoczyli słowiańskie plemiona. Zjednoczyli Polskę. Dokonali tego najpierw
w okresie christianizacji, gdy wprowadził na naszych Ziemiach nową cywilizację - kiedy prawo rodowe, zastąpiono prawem rzymskim, oraz kiedy wprowadzono administrację kościelną, a potem cywilną. Cystersi - nauczyli polskich rolników - nowych metod uprawy roli.

Potem dzięki jednolitej administracji kościelnej i stolicy arcybiskupiej w Gnieźnie, Polska nie rozpadła się ostatecznie, ale zjednoczyła się ponownie w Królestwo Władysława Łokietka.
Wolnościowe oblicze polskiego chrześcijaństwa uwidoczniło się przy ślubie Króla Kazimierza Wielkiego
z Aldoną Giedymin. Aldona przybyła w orszaku polsko-litewskim do królestwa wiodąc ze sobą niecodzienny posag; wiele tysięcy niewolników – Polaków, którym Giedymin, władca Litwy, państwa o ustroju niewolniczym, zwrócił wolność, własnie z okazji ślubu córki.

Oczywiście, handlem niewolnikami na Litwie zajmowali się - wyznający talmudyczny judaizm Chazarzy,
a niewolnikami byli głównie Słowianie.

Ślub Jadwigi z Władysławem Jagiełłą nie tylko umożliwił pokonanie Krzyżaków, fałszywych wyznawców Chrystusa, ale zaskutkował też nieformalnym zniesieniem niewolnictwa na Litwie i pewnym, dużym ograniczeniem w handlu niewolnikami i ich eksploatacji przez Chazarów.

Polska, w której chrześcijaństwo przyjęło się tak głęboko, stała się krajem, gdzie ludzie chcieli się osiedlać
i chcieli żyć.

Polska poprzez Chrzest i Wiarę – a potem poprzez - Unię z Litwą - doszła do wielkiej potęgi.

Koniec Części II-ej. Materiał źródłowy – Pan Bogdan Kulas.

Ryszard Z. Opara
 

KOMENTARZE

 • Nie jestem historykiem, ani specjalistą historii chrześcijaństwa.
  "Polska poprzez Chrzest i Wiarę – a potem poprzez - Unię z Litwą - doszła do wielkiej potęgi." Zgadzam się w całości z tym zdaniem.

  Jednak spróbuję nieco przekory, za pozwoleniem Aurora. Mogę?
  Nie widzę sprzeciwu. ;) Porozmawiajmy o polityce w kontekście wiary.

  W Średniowieczu w Europie było Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, które zostawiło w naszej kulturze wspaniałe gotyckie budowle. Stolica Apostolska w Rzymie była stolicą całego chrześcijańskiego świata, w każdym razie stolicą Europy.

  Z czasem ten chrześcijański świat zaczął się dzielić, władcy państwowi uniezależniali się od Rzymu, widząc, że koszty utrzymania Rzymu jest wyższa niż z Rzymu korzyści. Szczególnie kiedy moralność duchowieństwa nie była przykładna.

  Reformacja. Wszyscy wiedzą o Marcinie Lutrze, czy królu Anglików Henryku VIII, jako tych co zapoczątkowali reformację w Kościele Katolickim, ale... to nie jest cała prawda. Władcy państw uznali, że im ważniejsze własne państwo, niż daleki i kosztowny Rzym. Rzymski nadzór i Kościół stał się uciążliwy, to była konkurencja dla cywilnej władzy. Komu ludzie byli poddani, królowi czy Kościołowi?
  Nawet w Polsce był jeden taki król , co zabił biskupa...nieprawdaż?

  Reformacja objęła całą północ Europy; głową Kościoła Protestantów stał się król; Anglia, Holandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia...
  Tron i Ołtarz razem dla dobra państwa. Kościół nakładał wymagania moralne i etyczne, a król je wprowadzał w życie.
  Wierzącym uświadomiono, że mogą sami rozmawiać z Bogiem. Trzeba czytać i rozumieć Pismo Święte, więc przetłumaczono Pismo na narodowe języki i przy kościołach stworzono szkoły.
  A nauka czytania i pisania spowodowała rozwój nauk, postęp techniczny i...nawet Rewolucję Techniczną.
  Stąd jest różnica między północą Europy i jej południem. Stąd jest róznica między Ameryką Pn. i Pd. w zamożności.
 • Los biednego Polaka w Anglii
  Nie jest tak straszny. Wiem, bo mam w Anglii brata.
  W Polin (po przemianie przez duch twój, bo tak półoficjalnie nazywa się Polska, nazwana tak przez jej prezydenta) otrzymałem propozycje myć tramwaje, za 8zł na godzinę, bez ZUS, ale za to dla żony i syna posła rodem z Solidarności. Pięknie jest, prawda? Kiedyś obiecywał Pan zapłatę za artykuły pisane na Pana serwisie. Szkoda że skończyło się to tak, jak ,,obietnice" składane przez klęczonów katolickich, odnawiających w ,,duchu twym" Polskę do Polin. Nie to żebym był łasy na kasę, ale takie obietnice to tylko rozczarowanie i jest to po prostu przykre.
  Wystarczyłaby stawka proponowana przez rodzinę posła, za mycie tramwajów. Ot, taka skromna pociecha za trud. Chociaż gdybym pisał na tematy religii to nawet tych 8zł nie mógłbym od Pana brać. Bo Bóg nakazuje: ,,Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie". Ale mógłbym próbować u Pana dorobić pisząc też na inne tematy.
 • @Anna-PK 04:19:22
  Szanowna Pani Anno,

  Ma Pani bardzo wiele racji w tym co Pani pisze.
  Może warto byłoby... napisać osobny artykuł, na ten temat.

  Nawiązując do argumentów, które Pani cytuje w swoim komentarzu...
  Marcin Luter, szczególnie zaś, Król Henryk VIII mieli też swoje osobiste problemy, które niejako sprowokowały ich abdykacje - zerwanie stosunków ze Stolicą Apostolską...
  Jak wiadomo Henryk VIII - zmieniał żony "jak rękawiczki" a Papież nie chciał dać mu kolejnego rozwodu...
  a więc "Heniek VIII"... postanowił...rozwieść się z Papieżem...
  Kilka żon, po drodze zgineło...

  A Anglicy, jak to Anglicy - to ich świat i Monarchia jest najważniejsza...

  Z kolei Rzym; Stolica Apostolska chciała utrzymywać swoją zwierzchnią władzę nad Europą, wykorzystując paradygmaty Wiary Chrześcijańskiej jako główne argumenty kontroli....

  No cóż - Nasz Świat, właściwie od początków świadomości istnienia - jest ustawiczną areną walki o władze, o kontrolę nad wszystkimi...
  Watykan, od początku funkcjonowania -zawsze żądał, głównie lojalności
  A ludzie są tylko ludźmi - nawet Ci na najwyższym piedestale istnienia.

  To wszystko znane fakty historii Europy; Cywilizacji Łacińskiej...

  Niemniej jednak moim zdaniem; bez względu na wszystki plusy i minusy jak i ułomności ludzkości - Chrzest Polski i Wiara Chrześcijańska były głównymi "katalizatorami" - powstania i rozwoju Państwa Polskiego -jako mocarstwa europejskiego - w ostatnim Tysiącleciu...

  Co będzie dalej, zobaczymy, zależy to głównie od Polaków - a Wiara i Katolicyzm - może być elementarnym czynnikiem porozumienia Narodu.
  Ja nie widzę żadnych, alternatywnych dróg do takiepo porozumienia.

  Kłaniam się nisko -
 • @Oracz 06:51:40
  Szanowny Panie Oracz,

  Neon24.pl - jest portalem dla wszystkich ludzi - jako Forum Polaków.
  Piszą i komentują tu ludzie, którzy robią to dla dobra sprawy, dobra Polski.

  Ja nie mam z tego właściwie żadnych dochodów, niewielkie wpływy z reklam, zaledwie pokrywają i to częściowo nasze koszty.
  A włożyłem już w rozwój Neon24 (przedtem Nowego Ekranu) naprawdę - duże pieniądze.

  Mam nadzieję, że Pan zrozumie... że nie mogę finansować czegoś - tylko i wyłącznie dla dobra sprawy...

  Pozdrawiam,
 • @Ryszard Opara 07:25:18
  Ja to w zasadzie rozumiem. Tak jak rozumiem że nie da się podnieść kwoty wolnej od podatku, ani obniżyć podatków czyniących z paliw źródło dochodu ,,dla państwa" w postaci 100% ich wartości.
  Tylko po co obiecywać? Albo po co się umawiać? Ja wtedy gdy Pan się umawiał, czy też obiecywał, poszedłem do mamusi jej się pochwalić i pochwalić Pana. I.. wyszedłem na idiotę.
 • @Ryszard Opara 07:25:18
  A gdy człowiek poddaje się wychowaniu przez Boga, czytając Pisma, badając je i wcielając w życie polecenia, to nie tylko pilnuje by rzucona obietnica weszła w życie (choćby miał na tym stracić, jak mój niegdysiejszy pracodawca, który po kielichu obiecał, że da nam 200% pensji, bo jesteśmy kochani i bez nas jego biznes by tak dobrze nie szedł, a to autentyczny abstynent jest, który raz zrobił wyjątek). Druga sprawa artykuł ten Pański, w jego obu częściach jest dla Rzymu, nie dla Polski. Więc widzi Pan że, co innego mówi, a co innego robi. Ale nie winię, mimo wszystko, Pana, bo to jest właśnie zwiedzenie.
 • @Ryszard Opara 07:25:18
  Było o moim byłym szefie, to teraz będzie o mnie. Biblia uczy że post wmacnia moc modlitwy. Wczoraj obiecałem jednej osobie że będę dla niej pościł dziś, by pomodlić się za jej uzdrowienie. Dziś sobie przypomniałem o promocji w KFC, kubełek kurczaka za 14,95zl (bodaj, w każdym razie ciut poniżej 15zł). No i postanowiłem jednak pościć. Lecz można tu lekko pokombinować. Dziś zachowam post, a z promocji skorzystam i tak. Tylko kubełek pójdzie do lodówki, a jutro kurczak trafi na ruszt i będzie lepszy niż kupiony i przyniesiony do domu (wtedy lekko zaparza się i nie jest tak chrupki). Innym zaś życzę smacznego!
 • @Oracz 07:35:01
  Szanowny Panie Oracz,

  Z największym szacunkiem, ale nie przypominam sobie, żebym coś takiego Panu obiecywał, bowiem, żeeby coś takiego powiedzieć -
  trzeba mieć najpierw jakieś dochody...

  No cóż, pamięć ludzka jest zawodna - jeżeli tak mnie Pan zrozumiał to proszę wybaczyć - ale raz jeszcze - to jakieś chyba nieporozumienie...

  A prócz tego - jaki Pana komentarze mają związek z artykułem na temat Historii Chrześcijaństwa w Polsce?

  Uszanowanie
 • Wielu, może niewielu, widzi zniewolenie tam, gdzie p.Ryszard Opara znajduje wyzwolenie.
  "Aby coś dobrze zbudować, musi być jedna myśl.
  Polacy sami ją wypracują, czy podobnie jak przez wieki, zaimportują gotowce wygodne dla części 'lepszych'( namaszczonych przez media) rodaków ?"
  https://zbigniew1108.neon24.pl/post/151433,oklamujac-samych-siebie-tworzymy-zaklamana-rzeczywistosc
 • Autor
  Poczytaj dobrze niewolnictwie. Zastanów się kto to byli komornicy, włościanie.
  1*
 • @Ryszard Opara 08:14:12
  Wie Pan. Musiałbym być szmatą by wkładać w Pańskie usta coś, czego Pan nie powiedział lub wyraźnie nie sugerował. Może to być krótka pamięć. Prezydent Duda w sumie mógłby też powiedzieć, że ze mną osobiście na nic się nie umawiał. Zostawił sobie furtkę: ,,chciałby" a potem podał termin, kwotę i co roczną waloryzację.

  Z tym że ja Panu odpuszczam i już niczego się nie domagam. Móc tu korygować, to też ważna praca. Praca w winnicy Pańskiej (tj w sensie winnicy Boga).

  Materiał poglądowy:

  https://www.youtube.com/watch?v=11Eq4w9WFoU

  Pan Duda chciałby, ja też bym chciał, ale nic z tego nie było i nie będzie.

  Pozostał niesmak. Albo absmak.
 • @
  ,,Prawda wiary katolickiej, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga; wszyscy ludzie są braćmi, i że nawet wrogów swoich mamy miłować - była rewolucyjna i całkowicie odmieniła świat.
  Ta Prawda, kiedy dotarła na ziemie dzisiejszej Polski – też właściwie zmieniła wszystko.

  W pogaństwie człowiek był rzeczą.
  W chrześcijaństwie człowiek jest dzieckiem i bratem Pana Boga - i wszyscy ludzie są braćmi.

  Człowiek, który jest dzieckiem Boga - nie jest, nie może być rzeczą.
  Posiada swoją godność, majestat syna Bożego. Nie jest niczyją własnością. Jest wolny.
  Kolana zgina tylko przed Bogiem i tym, co reprezentuje majestat Boga."

  To niestety smutna nieprawda:

  https://www.miesiecznikegzorcysta.pl/wiara-i-rozum/item/1695-krolowa-nieba-i-ziemi

  Demaskuje to księga proroka Jeremiasza rozdział 44:

  Jr44,16 «Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. 17 Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba4, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. 18 Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu». 19 A kobiety powiedziały: «Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?»5
  20 Jeremiasz zaś rzekł do całego ludu, do mężczyzn, do kobiet i do wszystkich ludzi, którzy dali mu tę odpowiedź: 21 «Czy Pan nie pamięta już i nie zachowuje w swym sercu ofiar, jakie składaliście w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy wy, wasi przodkowie, królowie, przywódcy i prosty lud? 22 Pan nie mógł już znieść niegodziwości waszych postępków ani ohydnych czynów, jakie popełnialiście. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie, stał się przedmiotem klątwy, bez mieszkańców - jak to trwa do dziś. 23 Za to, że składaliście ofiary kadzielne i grzeszyliście przeciw Panu, że nie słuchaliście głosu Pana i nie postępowaliście zgodnie z Jego Prawem, Jego przykazaniami i Jego rozporządzeniami, przyszło na was takie nieszczęście, jakie trwa dzisiaj».
  24 Następnie powiedział Jeremiasz do całego ludu i do wszystkich kobiet: «Słuchajcie słowa Pańskiego, cały ludu judzki, przebywający w Egipcie! 25 To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, mówicie to własnymi ustami i wykonujecie własnymi rękami, mówiąc: "Wypełnimy niezawodnie nasze śluby, jakie uczyniłyśmy, by ofiarować kadzidło królowej nieba i wylewać na jej cześć płyny". Dobrze! Wypełniajcie więc swe śluby, wylewajcie płynne ofiary! 26 Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, cały Judo, mieszkający w ziemi egipskiej. Przysiągłem na swe wielkie Imię - mówi Pan - że w całym Egipcie nigdy nie będzie już wzywane moje Imię przez kogokolwiek z Judy, który by mówił: "Na życie Pana!" 27 Oto czuwam nad wami na wasze nieszczęście, a nie na pomyślność. Wszyscy ludzie z Judy znajdujący się w ziemi egipskiej wyginą doszczętnie od miecza i głodu. 28 Ci, co się uratują od miecza, powrócą do ziemi judzkiej w bardzo małej liczbie, aby poznała cała reszta Judy, która przybyła do ziemi egipskiej celem osiedlenia się, czyje słowo się wypełni: moje czy ich.
 • Powiem tylko tyle - kto wiedział lepiej
  na Ziemi od Jezusa Chrystusa, że łyżka dziegciu potrafi popsuć beczkę miodu.
  Chrześcijaństwo nie może być bezbronne - zwłaszcza wobec tych - co go podgryzają od jego zarania i czynią z niego narzędzie do zniewalania ludzi stworzonych przez Boga.
  Wniosek?
  Chrześcijanin z Jezusem Chrystusem w sercu - też musi nosić miecz przy boku.
 • @Ryszard Opara 07:14:55
  "Jak wiadomo Henryk VIII - zmieniał żony "jak rękawiczki" a Papież nie chciał dać mu kolejnego rozwodu...
  a więc "Heniek VIII"... postanowił...rozwieść się z Papieżem...
  Kilka żon, po drodze zgineło..."

  Tego towaru jest na kopy, a Heniek jedyny w swoim rodzaju.
  Trzeba dawać rzeczom właściwe znaczenie.
  Ech, żeby tak teraz trochę feministek uszczuplić o głowę... Świat byłby taki piękny...
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:57:21
  Wyjątkowo ubogacający tego posta komentarz.
  Jeszcze kilka takich i chyba czas zwijać manatki.
 • @Anna-PK 04:19:22
  Różnice wynikająz tego gdzie większy zasięg miał KK. Tam gdzie zasięg KK był większy, tam większe zacofanie. Nauka czytania i pisania, hm? Zostawię to bez komentarza. Spojrzmy tylko na analfabetyzm w Polsce sanacyjnej. Tak kościół nauczał pisania i czytania.
 • @demonkracja 09:52:50
  Ostatnio bardzo się uaktywnili ci podgryrzacze kościoła zarówno w kraju jak i tu na Neonie24 tacy jak Oracz,Bara-bar KerenOr i im podobni sekciarze
  Dla mnie tozwykłe nie rządnice wynajęte przez antychrysta w celu jak napisałeś zniewalania ludzi stworzonych przez Boga,katolików i kościoła św.
 • @matterhorn 10:47:44
  Matt. Przegapiłeś chyba tych dwóch, ,zawodowych" satanistów którzy dostali tu miejsce, ale jednak w końcu ucichli.

  Teraz jednak chcę Pana Oparę pochwalić. Może nie tyle za wyrzucenie satanistów, co za udostępnienie miejsca na merytoryczną dyskusję, ew na szerzenie nauk biblijnych.
  Faktycznie, jest trochę zamieszania, bo sam szatan podaje się za anioła światłości oraz doskonale zna Pisma, casus dyskusji z Chrystusem po postawieniu Go wysoko na gzymsie świątyni. Znasz tę przypowieść Maty?
 • @matterhorn 10:47:44
  A możesz mi wytłumaczyć swoją ksywkę (jej pochodzenie i znaczenie): matterhorn: róg materii??
 • Szanowny panie Ryszardzie Opara
  Artykuł wyjątkowo pożyteczny i ważny. Jak widać, nie wszystkim pasuje to, że Pan Bóg w Swoim nieskończonym Miłosierdziu dał nam 10 Jego Przykazań, nie po to by nas ukarać i ograniczać, ale po to by nas wyzwolić spod władzy Szatana.
  Nie wszystkim pasuje to, że Pan Bóg dał nam Swojego Syna, by nas odkupił spod tej władzy szatana i ustanowił Swój Kościół, by Jego w tym Kościele Ofiara, za każdym razem gdy jest sprawowana jako Msza Św (Msza Św to Ofiara a nie uczta, balanga jak chcieliby współcześni Faryzeusze), była tym Aktem odkupienia i uświęcenia nas współczesnych, którzy się do Niego zwracamy.

  To uświęcenie ma wymiar nie tylko duchowy, ale jak to już gołym okiem widać w naszej historii, także doczesny, ziemski.
  Nasz historia pełna jest wielkich faktów Błogosławieństwa Pana Boga, gdy tylko władcy i naród, ale sami władcy, albo sam naród zwracali się do Niego.
  Oczywiście o tym się nie trąbi, bo nasze kiedyś sprzeniewierzenie się Panu Bogu, musiało zaowocować dramatycznie i tragicznie dla naszej Ojczyzny, ale jak mogło być inaczej, skoro jak dzisiaj się dowiadujemy, jeden -nazwijmy go - wieszcz z drugim, kolejny jakiś "wielki" hierarcha, arystokrata itd wynoszeni na piedestał, byli masonami, czyli krótko mówiąc sprzedali swój urząd razem z Polską Szatanowi...
  Jak mogło więc nie dojść do Zaborów, skoro Matka Boska oznajmiając w 1606/1610 roku że wybiera Polskę na Swoje Królestwo, "musiała" czekać do 1656 roku by władca Polski aktem prawnym uznał ten Jej wybór?
  Czy Pan Bóg musiał dopiero posłużyć się Szwedami, którzy najechali na Polskę i m.in spalili ok 100 zamków, by władca Polski uznał Matkę Boską Królem Polski?

  Czy nie jest skończonym draństwem "zamiatanie pod dywan", chowanie przed powszechną świadomością, a nawet zakazywanie i walka z UPOMNIENIAMI NAS POLAKÓW przez naszą Królową poprzez przekazywane nam na przestrzeni kilku ostatnich wieków Orędzi : MÓDLCIE SIĘ I NAWRACAJCIE SIĘ, BO IDZIE NA WAS CIĘŻKA KARA...?

  Czy gdyby Prymas Austrii, po II wojnie nie zarządził krucjaty różańcowej za Ojczyznę, Sowieci wyszliby z Austrii bez jednego wystrzału?
  Czy gdyby naród Austrii nie posłuchał tego wezwania, nie zasłużyłby na miano narodu skończonej głupoty?
  Bo chyba na takie miano zasługujemy my, wybrańcy Matki Boskiej, którym Pan Bóg Swoim dopuszczeniem praktycznie odebrał już Ojczyznę a my nadal Mu podskakujemy, nadal wyśmiewamy tą garstkę już, wiernych stojących u boku naszej Królowej, nadal, nawet tutaj na tym portalu kpimy sobie z Pana Boga i Jego Prawa...


  Jak długo jeszcze Pan Bóg będzie tolerował te nasze bluźnierstwa?
  Na co my jako naród liczymy?
  Wysłuchajmy jednego z tych wielu przejmujący kazań Księdza który broni naszego Kościoła Chrystusowego :
  https://www.youtube.com/watch?v=Dgx65d5OwWw

  Oby więc ten artykuł poruszył jak najwięcej serc Polaków.
 • @Jan Paweł 11:10:59
  Dlaczego jednocześnie mówisz o X przykazaniach, i chwalisz tych przykazań cenzorów i fałszerzy?

  To takie shizofreniczne.
 • @Jan Paweł 11:10:59
  Dlaczego jednocześnie polecasz królową nieba, wspominając X przykazań, które zabraniają jej czcić?

  To także jest shizofreniczne.
 • @Oracz 11:18:20
  Oracz... wyrażę się kolokwialnie : Nie ściemniaj!
 • @Jan Paweł 11:26:56
  Może to projekcja z twojej strony? No bo zobacz. Link do katolickiej Biblii, wydanie Pallotinum:

  https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=70

  I?
 • @Oracz 11:08:14
  Mam! Najwyższy szczyt w Europie. Już wiem. Po górach nie chodzę, bo bezpieczniej jest jeździć na dyszlu od tramwaju.
 • @Oracz 06:51:40
  Kiedyś proponowałem wynagrodzenie za pisanie w nE w kwocie równej abonamentowi na internet. Częściowy zwrot kosztów. Też nie przeszło.

  A wystarczyłoby 10 takich, aby witryna nabrała cech codziennej gazety.

  Pisałem przez długi czas dzień w dzień doniesienia z Donbasu, awaryjnie, po tym, jak pozbyto się z witryny autora, który robił to wcześniej. Taka spontaniczna inicjatywa.

  Kawał życia, ileż to godzin ? Ile trzeba było się naczytać po rusku, aby napisać jedno niefałszywe zdanie?

  Moja darowizna dla społeczeństwa.
 • @Oracz 07:35:01
  https://m.neon24.pl/4e85e35c5612bccee7597eb0a2fb1de6,14,0.jpg

  Nie tylko kwestia zapomogi dla autorów, bo przecież nie wynagrodzeń. Za sobą mamy jeszcze aferę z akcjami, które się kupowało, o ile pamięć mnie nie myli.

  Gdzie jest rozliczenie?
 • @interesariusz z PL 11:37:59
  Ach, zapomniałem, potem wyszło szydło z worka, w nE autorzy celebryci byli opłacani, a reszta pisarskiej gawiedzi o tym nie wiedziała, kazano im kupować akcje.
 • @interesariusz z PL 11:47:39
  Może spuśćmy zasłonę milczenia. Ja przynajmniej napisałem: odpuszczam. Słowo się rzekło.
 • @ALL
  SZEKSPIROWSKIE PYTANIE: BYĆ, ALBO NIE BYĆ UCZNIEM PANA JEZUSA?

  Bóg Ojciec tylko i wyłącznie dał rodzajowi ludzkiemu Własnego Syna. Nie Marię choć była wspaniałą wybraną kobietą lecz tylko Syna Swego. (Dzieje Apostolskie 4/12)!

  Tylko Pan Jezus może lud wyzwolić z niewoli grzechu. Nie Maria lecz tylko Boży Syn. Maria nie może być pośredniczką łask wszelkich ponieważ jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem Ojcem a człowiekiem jest Pan Jezus. (Ewangelia według Jana 14/6)!

  Nie ma zaś żadnego wyznaczonego pośrednika pomiędzy Panem Jezusem a człowiekiem. Do Pana Jezusa możemy się modlić bezpośrednio. Możemy poruczać Mu swoje problemy lecz przede wszystkim nasze usta mogą Go wychwalać. Możemy Syna Bożego wielbić mową i czynem.

  Pytanie zasadnicze brzmi: O czym, lub o kim jest powyższy artykuł Szefa Portalu? Czy wpis mówi o skierowaniu Polaków w „ręce religii rzymskokatolickiej” czy w „ręce prawdziwej wiary Chrystusowej”?

  Dzisiejsze powiązanie Polski z Watykanem (Rzymem) daje na to odpowiedź.

  Ani Mieszko I ani wielu późniejszych przywódców nie dało Polakom wolności od fałszywych nauk. Mieszkamy w szklanych domach a wokół nas pną się wieżowce. Lecz co zmieniło się w ludzkich sercach? Czy Polacy – katolicy przestali się kłaniać figurom z kamienia? Nie! Czy z kościołów usunięte zostały bałwochwalcze obrazy? Nie!
  Czy Polacy zaczęli czcić Boga Syna oraz Boga Ojca zgodnie z Nauką Nowego Testamentu? Nie!

  Czy w takim razie w sercach katolików powstał jakiś przełom? Jakaś różnica? Nie! Technika i cywilizacja poszła 1000 lat do przodu ale w ludzkich sercach nadal tkwi mrok i ciemność! Polak katolik zakłada tylko lepszy garnitur a nie ubranie ze skóry niedźwiedzia czy tura!

  Zatem o czym jest artykuł Szefa Portalu? O wprowadzeniu pod strzechy Nauki Chrystusowej czy kontynuowaniu nadal nauki pogańskiej tylko pod szyldem Watykanu? To zaiste szekspirowskie jest zagadnienie: „Być albo nie być uczniem Pana Jezusa Chrystusa!?”.

  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @Oracz 06:51:40 @ Oracz 05.11.2019 09:17:11
  @Oracz 06:51:40
  @ Oracz 05.11.2019 09:17:11
  XXXXXXXXXXXXXXXXX
  Hello from UK ! : )
  PIEKNIE napisane... : )
  tak dobrze i smacznie : ) ...jak na moj WYRAFINOWANY-wysublimowany SMAK !


  Ad. powyzszej NOTKI p.Opary...
  piszacego...NOTKE przez KALKE nauczania RZYMU...
  & poprzez opary manipulacyjne Vatican-City... : )

  a NIE NAUK Joshy/Jezusa (Chrystusa) z Nowego Testamentu!

  eg. Troche bull-shitow=SLOGANOW z nauk Rzymu pelnego FARYZEUSZY parchatych -- zacytowane ponizej :

  1.Jezus przyszedł na świat, aby to Prawo wypełnić.
  Jezus/Joshua przyszedł na świat, NIE po to aby Prawo wypełnić!
  le aby to PARCHATE starotestamentowe
  PRAWO jaskiniowcow --WYJASNIC...NAUCZAJAC MADROSCI Duchowej & PRAWDY !

  2.To Chrystus, Chrześcijaństwo (nie Rewolucja zwana Francuską) - dał światu Prawa Człowieka.
  Człowiek, który jest dzieckiem Boga - nie jest, nie może być rzeczą.
  Posiada swoją godność, majestat syna Bożego. Nie jest niczyją własnością. Jest wolny.
  Kolana zgina tylko przed Bogiem i tym, co reprezentuje majestat Boga.
  Jednakże...odrzucając Boga - przestajemy być wolni.
  Odrzucając Boga stajemy się niewolnikami szatanaBóg daje człowiekowi Wolność i Równość w Prawach.
  ad.
  To NIE Chrystus, Chrześcijaństwo
  ale np. Rewolucja zwana Francuską - dała światu Prawa Człowieka..
  bo to
  PRAWA fizyczne ustanowione przez czlowieka na ziemii i zapoczatkowane np. przez Rewolucje Francuska rozprzestrzenily sie na...CALY Swiat..
  staly sie de facto PRAWEM obowiazujacym-
  prawem EGZEKWOWANYM ostro przy pomocy poczatkowej gilotyn ! !
  : )

  Czy Prawa jaskiniowcow hebrajskich/zydowskich & religii starotestamentowej spisane na KAMIENNYCH TABLICACH byly kiedykolwiek przestrzegane i obowiazywaly podczas wedrowki JASKINIOWCOW PARCHATYCH...w Mezopotamii & na Bliskim Wschodzie ????

  3.Trzeba nawracać słowem i przykładem a nie przemocą.
  Chrześcijanie nie powinni używać siły, do obrony przed agresją. Agresja jest największym złem.
  Polska poprzez Chrzest i Wiarę – a potem poprzez - Unię z Litwą – doszła (CZAS PRZESZLY!) do wielkiej potęgi.
  Koniec Części II-ej. Materiał źródłowy – Pan Bogdan Kulas.

  Ad. RASY ludzkie pierwotne -to ROZWOJ SILY fizycznej
  kosztem SILY UMYSLU...podczas weiekowych wedrowek po ziemii - w celu UCZENIA sie ...CZLOWIEKA.. : )

  Reszte NAUCZANIA --slowem - to na stronce u Zawiszy..
  Nauczac PROBOWALAM...Krzysia... : )
  slowem..
  a NIE PIESCIA !
  NIE USA dronem! ani wyrzutnia rakiet made in USA !
  i NIE DOMINY BATEM czy szpicruta !

  http://zawisza.neon24.pl/post/151392,dziady-jesienne-swieto-rodziny-skupionej-przy-ogniu
  ale...
  Pop swoje..
  chlop swoje : ) ; )


  Niektorzy... I niektore rzeczy(ciezka MATERIA!) sa CZAS-owo...
  OPORNE&ODPORNE na
  MAGIE energii SLOWA.. : )

  To...CZAS...zmienia nas... : )

  "Próbuję oprzeć się o skałę,
  ale każda rozsypuje się w pył…".
  .. cytat z Notki Wiktora Smola... : )
  xxx eva
 • @goat 08:28:41
  Szanowny Panie,

  Dziękuję za "1". Rozumiem, że według Pana zasłużona.

  Ja naprawdę dużo czytam, w tym również o niewolnictwie.
  Moi dziadkowie, i od pra-pra-pra dziadków byliśmy włościanami.
  Po II wojnie całkowicie się zmieniło.

  Komorników mam na karku, cały czas, przez ostatnie kilkanaście lat - wszystko dzięki uprzejmości Banku Pekao SA - największego złodzieja i oszusta czasów "transformacji ustrojowej",

  Tak, że nie tylko czytam, ale wiele rzeczy doświadczam na własnej skórze.
  I coraz bardziej wierzę w to co czuję - niż w to co czytam.

  Dzięki raz jeszcze za "1".

  Uszanowanie
 • @Oracz 08:30:57
  Szanowny Panie,

  Pomijam Pana komentarz - zwłaszcza pierwszą część milczeniem.

  A milczenie podobno jest złotem. Tylko NIC za to nie można kupić.

  Uszanowanie
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:57:21
  Szanowny Panie Krzysztofie,

  Dziękuję za treściwy komentarz.
  Rozumiem, że Pan mnie rozumie... Tylko nie rozumiem dlaczego.

  Pozdrawiam
 • @Anna-PK 04:19:22
  "Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego" ... nie znoszę tej nazwy gdyż jest dziejową manipulacją wpływu wschodniego ludu germańskiego. Prawdziwa nazwa cesarstwa brzmiała Święte Cesarstwo Rzymskie i tak na zachodzie zawsze było nazywane. Stworzone było przez ludy frankońskie (Francja, Belgia i część dzisiejszych zachodnich Niemiec) a nie typowo germańskie które dla Polaków specyficznie kojarzone są z Germanami żyjącymi na dzisiejszych środkowych i wschodnich terenach Niemiec, które powoli to cesarstwo w późniejszym czasie przejęło. To że od stuleci byliśmy pod wpływami Germanów owocuje w nieścisłościach historycznych nauczanych w Polsce. (bardzo zawikłany temat gdyż nawet Wikingów i Ruś Kijowską można od biedy nazywać Germanami i państwem germańskim)
  Podobnie dzieje się z dzisiejszą Ukrainą gdzie jej teraźniejsze ziemie w kontekście historii nawet kilkuset lat lub nawet czasów Rusi Kijowskiej tak samo błędnie nazywa się już ziemiami Ukrainy. Tego uczy się w szkołach zmieniając prawdziwą historię. Dla zrozumienia problemu podam iż zaczęto już uczyć i pisać jakoby Rzeczpospolita została podzielona w rozbiorach przez trzy mocarstwa:Rosję, Austro-Węgry i Niemcy. Przecież Prusja i Niemcy to dwa różne byty i Państwa gdzie w Prusji żyły różne etniczne grupy przeważnie nadbałtyckie a nie tylko typowi Germanie. W ten sposób sztucznie ale jakże i skutecznie utrwala się mocarstwowość
  Niemiec.
  Innym przykładem manipulacji jest termin Żyd (Jew). Na większą skalę
  i to polityczną termin ten zaczęto stosował w XIX wieku w Niemczech i Anglii. Dzięki temu zabiegowi wszystkich ludzi wyznających Judaizm bez względu czy to Semici czy Chazary unarodowiono błędnie dając im statut jednego Narodu.
 • @Stara Baba 13:07:12
  ""Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego" ... nie znoszę tej nazwy gdyż jest dziejową manipulacją wpływu wschodniego ludu germańskiego. Prawdziwa nazwa cesarstwa brzmiała Święte Cesarstwo Rzymskie i tak na zachodzie zawsze było nazywane. Stworzone było przez ludy frankońskie (Francja, Belgia i część dzisiejszych zachodnich Niemiec)"

  Prawda jest taka, wbrew zachodniej narracji, że państwo rzymskie wcale nie upadło, miało nową stolicę na Bosforem i władało dalej obszarami Italii.

  Papież rzymski wpadł na pomysł aby ogłosić króla Franków cesarzem rzymskim zaś jego państwo cesarstwem rzymskim. Od tego czasu zaczęło się dezawuowanie Wschodu, które trwa do dzisiaj.
 • 1*
  O KK inaczej...

  https://www.youtube.com/watch?v=-okEjAHFUlo
 • @Ryszard Opara 12:41:00
  Od niewolnictwa uwolnił część Polaków (tylko w zaborze rosyjskim) car Aleksander II. Faktycznie, na reszcie terenów istniało aż do II wś, o czym mało kto słyszał. Ot, takie paradoksy.
  Co do komorników, słyszałem o tej historii z wciśnięciem Panu pakietu bezwartościowych papierów. Nie chcę się wymądrzać, ale ja swoje interesy prowadziłem ostrożniej, tj nigdy nie stawiałem na jedną kartę, ale i mnie sąd cywilny uszczęśliwił aż trzema komornikami, w tym raz bez umocowania w faktach, tj niedopilnowałem terminu, bo z kolei mnie pilnowało ciśnienie w okolicach 300mmHg. Więc musiałem odpuścić pisanie papierków do sądu, ale już się czuję lepiej i spróbuję paru panom, względnie paniom z PZU postawić prokuratorskie zarzuty.
 • @ Autor - 1*
  Tekst oparty na wyjątkowo nierzetelnych informacjach historycznych nie może prowadzić do obiektywnych wniosków politycznych.

  DK
 • KK
  KK to tylko dochodowy buissnes.

  https://www.youtube.com/watch?v=IO_KwDMvJNI
 • @krysz 13:47:32
  To coś więcej:

  Z księgi Ozeasza

  Skarga przeciw kapłanom

  Oz4,4 «Nikt nie powinien sądzić
  ani też nikt ganić -
  [a jednak] przeciw tobie, kapłanie, skargę podnoszę2.
  5 Ty się potykasz we dnie ,
  wraz z tobą potyka się prorok -
  do zguby prowadzisz swój naród3.
  6 Naród mój ginie z powodu braku nauki:
  ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę,
  Ja cię odrzucę od mego kapłaństwa.
  O prawie Boga twego zapomniałeś,
  więc Ja zapomnę też o synach twoich.
  7 Im liczniejsi się oni stają,
  tym bardziej mnożą się grzechy;
  na hańbę zmienili swą Chwałę4.
  8 Z grzechu ludu mojego się żywią,
  zabiegają o to, by czynił nieprawość.
  9 Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu:
  pomszczę jego złe postępowanie,
  zapłatę oddam za jego uczynki.

  Bałwochwalstwo i rozpusta Izraela

  10 Jeść będą, lecz się nie nasycą,
  będą uprawiać nierząd5, lecz nie wzrosną w liczbę,
  bo opuścili Pana,
  by uprawiać 11 nierząd6.
  Wino i moszcz odbierają rozum.
  12 Lud mój zasięga rady u swojego drewna,
  a jego laska daje mu wyrocznię7;
  bo go duch nierządu omamił -
  opuścili Boga swojego, aby cudzołożyć.
 • @Rzeczpospolita 13:36:16
  Szanowny Panie DK,

  Dziękuję uprzejmie za "1".
  Wiedziałem, że na Pana mogę liczyć.

  Dla Pana największym problem Polskości - jest wiara Chrześcijańska.

  A jaką Pan ma receptę na przyszłość Polski, Naszego Kraju, Narodu.

  Uszanowanie
 • @Ryszard Opara 14:43:40
  Ryszard, z całym szacunkiem, wszedłeś na ruchome piaski :)
  Ja zbyt mało wiem, żeby podjąć rękawicę ale dyskusję czytam z zainteresowaniem.
  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara 14:43:40
  Wiara Bogu i Synowi Bożemu.
 • @Jan Paweł 10:29:54
  Myślałem, że Szanowny zwinie majtki, a nie manatki.
  Chociaż - może to wszystko jedno...
 • @Ryszard Opara 12:44:53
  Dlatego, że pańskie poglądy nie odbiegają od wdrukowań doktrynerów KK których celem było i jest mieć hierarchiczną władzę nad społeczeństwem (w różnych krajach).

  Na tej drodze niewiele się zdziała - to nie jest droga tego który jest "Drogą , Prawdą, Życiem".

  Nie chce mi sie Pan pouczać - bo po co? To bez sensu.
  Ale mogę pozwolić sobie na sarkastyczne uwagi.

  Niemniej fakt: ja Pana rozumiem. Pytanie, czy Pan mnie też?
 • @
  Św. Paweł:
  "Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie".
  Do zastosowania także na Neon24.pl.
 • @
  Brońmy Kościoła, ale z głową, rozumem a nie emocjami. Kolejne akcje, które wzywają do wstawienia się za kimś, jeśli się kocha Kościół. Nie można tak. Nie wstawię się za czymś, co jest złe w Kościele. Kocham KK i pragnę Jego uzdrowienia a nie stawiania Go po jakiejś str nawalanki.
 • @Ryszard Opara 12:41:00
  Jak wiesz czym byli włościanie i komornicy to po co piszesz pan kłamstwa.
  "Niemcy, źle zrozumieli chrześcijaństwo – jako wiarę, wypaczoną agresją - ideologii istnienia." Oni bardzo dobrze to zrozumieli, tak samo jak konkwistadorzy, inkwizycja i misjonarze w Afryce.
 • @ DO WSZYSTKICH SZUKAJĄCYCH PRAWDY !!!
  Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami6

  Mt7,15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami7. 16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. 20 A więc: poznacie ich po ich owocach.

  Po owocach czyli po zachęcie do NIEPRZESTRZEGANIA BOŻEGO PRAWA!

  Najpierw należy sprawdzić imiona apostołów Chrystusa!

  Wybór Dwunastu1


  Mt10,1 Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. 2 A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, 3 Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 4 Szymon Gorliwy2 i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

  Następnie czytamy co apostołowie z tej listy mają do powiedzenia. Mnie o konkretnie chodzi o apostoła Jakuba:

  Prawo wolności

  10 Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie. 11 Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj!5 Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. 12 Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności6. 13 Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem7.

  Apostoł Jakub tłumaczy na czym polega niewypełnienie jednego choćby przykazania z X. Nazywa je przykazaniami wolności. Grzech człowieka niewoli! Dlatego dostaliśmy Dekalog którego przestrzeganie będzie od nas trzymał z dala szatana i jego demony!


  Uważajcie TERAZ zostaną ZDEMASKOWANI dwaj fałszywi nauczyciele, fałszywy apostoł Paweł, oraz jego współczesny syn, tutejszy kłamca faryzejski LEW RYCZĄCY!!

  Pod tym adresem namawia on za fałszywym apostołem Pawłem, do odrzucenia Prawa wolności! Które będzie Was trzymało z dala od niewolącego was szatana z jego armią demonów!

  https://57kerenor.neon24.pl/post/150971,testament-syna-bozego-z-chwila-jego-smierci-nabral-mocy

  Pod wskazanym linkiem pisze on:

  _______________________________________
  Temat jakże ważny:


  Pan Jezus na temat Zakonu i proroków:  (17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni".  Ewangelia według Mateusza 5/17, 18  Apostoł Paweł na temat nieważności Zakonu:  "(24) Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. (25) Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy".  List do Galatów 3/17, 18
  __________________________________

  Zobaczcie że ów kłamca, był przeze mnie z pomocą Pism demaskowany już dziesiątki razy. Wraca on za każdym razem jak bumerang!
  W Ewangelii Chrystusa chodzi o to byście stali się JAK CHRYSTUS, byście wypełniali Prawo, jak On to czynił. On ma być Waszym Mistrzem i Nauczycielem. Jego polecił słuchać Bóg Ojciec, który jest także Waszym Ojcem!
  Fałszywy apostoł Paweł jest natomiast ,,ojcem faryzeuszy!" Przyszedł on zmącić przekazy i anulować Naukę Chrystusa!

  Cdn
 • @Oracz 19:18:16
  Kłamca ów wcześniej zaklinał się że X przykazań obowiązuje, a nie obowiązują uczynki Zakonu - Prawa, takie jak dawanie ofiar całopalnych itd! TERAZ MACIE DWÓCH OSZUSTÓW JAK NA TACY!

  Słuchaj fałszywy nauczycielu Keren57Or ja cię właśnie obraziłem. MASZ ZA TEM PEŁNE PRAWO PODAĆ MNIE DO SĄDU, jeśli się nie zgadzasz z moją opinią ŻE JESTEŚ KŁAMCĄ! Możesz zabezpieczyć ten wpis i IŚĆ NA POLICJĘ Z KTÓREJ POMOCY KORZYSTALI INNI FARYZEUSZE PRZED KILKOMA DNIAMI!

  zachęcam cię do tego Lwie Ryczący!
 • @Oracz 19:18:16
  To jest clue!  Keren57Or napisał:
  _______________
  Patrząc z punktu wiary ani jedna osoba przedstawiona w telewizji nie dała dobrej, zgodnej z Nauką Pana Jezusa Chrystusa odpowiedzi. Jeżeli ktoś odpowiadał o wartościach tak zwanych "religijnych" to skupił swoją uwagę na Dziesięciu Przykazaniach danych Mojżeszowi, zatem odpowiedź brzmiała: "W moim życiu kieruję się... Dekalogiem".  A ja nie! Ja nie kieruję się w moim życiu Dekalogiem danym Mojżeszowi! Ja kieruję się Dwoma Przykazaniami Miłości przyniesionymi przez Pana Jezusa a On jest kimś większym niż Mojżesz!
  _______________________


  Czy jest tu JEDNA CHOCIAŻ OSOBA która widzi, co on powyżej napisał??? On NIE KIERUJE SIĘ DEKALOGIEM!!!
 • @Oracz
  LEPIEJ POMÓDL SIĘ DO SYNA BOŻEGO TO MOŻE ZROZUMIESZ...

  Witaj Oracz, tutaj Lew!

  Mam propozycję, z której oczywiście skorzystać wcale nie musisz. Zanim jakikolwiek wpis umieścisz na Neonie to najpierw trochę się zastanów.

  Słusznie powiedział Pan Jezus. Jego przyjście nie znosi Przepisów Zakonu. Jego przyjście Zakon wypełnia. Zachariasz pisze, że Pan Jezus wjedzie do Jerozolimy na osiołku... Proroctwo się wypełniło! Izajasz głosi, że "panna porodzi Syna".. Proroctwo się spełniło. Tenże Izajasz pisze, że między złoczyńców będzie policzony.. No i faktycznie tak się stało. I jeszcze dziesiątki innych nastało wypełnień proroctw, które spokojnie możesz sobie przypomnieć! Zresztą Śmierć Syna Bożego na krzyżu wprowadza NOWE a znosi STARE.

  Zatem to nie przyjście Syna Bożego znosi Prawo Mojżeszowe a Jego Śmierć. I tak jak Zakon przypieczętowany był krwią tak Nowe Przymierze przypieczętowane jest Drogą Krwią Baranka. O innym patrzeniu na Przykazania nie według zapisu Mojżeszowego każe spojrzeć Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza 5. Warto zauważyć takie stwierdzenia: Powiedziano starym... Ale ja Wam powiadam!...

  Zatem nie liczy się to co powiedział Mojżesz a liczy się to co powiedział Pana Jezus! No ale przecież jeśli przepisy Zakonu są nadal aktualne to myślę, że obchodzisz również sabat oraz płacisz dziesięcinę no i uznajesz 12 Przykazań: 10 z Góry Synaj i Dwa Przykazania Miłości przyniesione przez Pana Jezusa. No cóż, ja odpocząłem w Panu Jezusie, który jest Panem Sabatu a to odpocznienie jest inne niż dwudziestoczterogodzinny przedział czasowy od piątku po zachodzi słońca do soboty po zachodzie słońca!

  Jeżeli Zakon nie stracił ważności z chwilą śmierci Pana Jezusa na krzyżu to znaczy, że nadal jest on ważny. Tym sposobem doszlibyśmy do abstrakcji. Uznalibyśmy, że istnieje Dwóch aktualnych obecnie Pośredników: Mojżesz, Pośrednik Starego Przymierza i Pan Jezus Pośrednik Przymierza Nowego. No i takie logiczne stwierdzenie: Nowy Testament nazywa się Nowym bo jest... Nowy! Stary Testament nazywa się Starym bo jest... Stary, czyli nie Nowy!

  Ale czy ja się z Tobą sprzeczam? Jeśli o Ciebie chodzi to proponuję modlitwę do Syna Boga Ojca. Ona jest ważniejsza od dywagacji na temat Zakonu... Dla Ciebie ważniejsza!

  Podsumuję: Stary „Mojżeszowy” Zakon został zniesiony. Tak zadecydował Pan Jezus a Paweł poparł Pana Jezusa w swoich listach!

  Jak wspomniałem na początku: Zanim wrzucisz koment do sieci, to pomyśl...

  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @Oracz
  ALE SIĘ ZDENERWOWAŁEŚ KOLEGO ORACZ! Spokojnie Kolego, spokojnie!

  Napisałeś o mnie:

  "Kłamca ów wcześniej zaklinał się że X przykazań obowiązuje!

  Ja napisałem, że obowiązuje nadal Dekalog w formie danej Mojżeszowi?!

  Myślę Kolego Oracz, że nigdzie tak nie napisałem! Przynajmniej przez ostatnie 5 lat - 8 lat! Może nawet 10 lub więcej...

  https://m.neon24.pl/1522d3228a70621874b6cd287f7bfddc,14,0.png
 • @57KerenOr 19:58:57
  IDŹ PRECZ SZATNIE!

  Niech cię Bóg osądzi!
 • @Oracz 20:06:50
  Apostoł Chrystusa JAKUB spisał Naukę Chrystusa, a ten bezczelny faryzeusz lansuje wam fałszywego apostoła!

  Od 5 - 8 lat, albo nawet 10 lub więcej...
 • Panie Opara
  Chyba cały jeden rok w Pańskich gościnnych progach mnie zbywało.
  Ale jak widzę nic nie straciłem a wręcz przeciwnie, bo nie da się czytać indoktrynerskich, judo-katolickich, wolnomularskich tekstów i niektórych komentarzy do nich bez własnej szkody.

  Chrześcijaństwo było i JEST religią niewolników, stworzoną specjalnie dla nich, dla ich ujarzmienia i wykorzystywania. Nic się w tej kwestii nie zmieniło od 2000 lat Panie Opara.
  Polska i Polacy przestaną być niewolnikami Watykanu i staną się wolnymi ludźmi dopiero wtedy, gdy po ostatnim katolickim kościele nie pozostanie ani jedna cegła, a zachłanna czarna mafia w sutannach, tropiona będzie jak dzikie zwierzęta po lasach (patrz przykład Albanii) i przytraczana różańcami do słowiańskich dębów.

  Pański tekst oceniam na jeden i to z minusem, jako skrajnie stronniczy, filosemicki i szkodliwy.

  Pozdrawiam serdecznie
  TzW
 • Bóg zbudował świat w systemie równowagi naturalnej.
  2. c. d. neon24.pl
  "Zrównoważony System Demokracji" - jest oparty na dokładnym systemie budowy porządku zgodności pracy organów człowieka, czyli największa jednostka demokracja państwa może istnieć tylko z doskonałą równowagą zgodną z wzorem podstawowej jednostki.
  https://pl.wikiquote.org/wiki/Protagoras

  Zrównoważony system demokracji pracuje od początku w zgodności.

  Zarodek połączenie plemnika z jajem - przez zgodność.
  Człowiek żyje w Rodzinie - przez zgodność.
  Rodziną Rodzin - jest Naród - przez zgodność.
  Naród to wspólnota Wiary, Tradycji, Wartości i Ziemi - przez zgodność.
  Religia tworzy Społeczeństwo - przez zgodność.
  Społeczeństwo organizuje się w Naród, który z kolei - organizuje swoje Państwo - przez zgodność.
  c. d. n.
 • @goat 19:17:28
  Szanowny Panie Goat,

  Pana zdaniem piszę kłamstwa - albo nie wiem o czym piszę.
  A ja piszę to co czuję, na podstawie tego co czytałem w swoim życiu oraz co mi przekazali rodzice, dziadkowie i wszyscy inni nauczyciele...

  Pana zdaniem Niemcy bardzo dobrze rozumieli chrześcijaństwo -"tak samo jak konkwistadorzy, inkwizycja i misjonarze w Afryce".
  Dla mnie wszyscy, których Pan wymienił, byli zbrodniarzami i bandytami - wogóle nie rozumieli podstawowych zasad chrześcijaństwa...

  No cóż - powiedzmy, że mamy różne zdanie na wiele tematów...
  Zapewne różnimy się też bardzo wiele...

  Pozdrawiam,
 • @tańczący z widłami 21:04:23
  Szanowny Panie TzW,

  Jak widać, zrobił Pan wielki błąd, że Pan wrócił.
  Bardzo mi przykro, że tak bardzo Pana rozczarowałem, zestresowałem...

  Logiczny wniosek jest - albo może być tylko jeden.
  Niech Pan wraca, skąd Pan przyszedł - tam będzie Panu dobrze...
  A tu... nawet potańcować nie będzie z kim.

  Kiedyś, może jak Pan będzie miał wolną chwilę, albo też krótką przerwę w meandrach "wielkiego świata" - niech Pan się może zastanowi:
  "Gdzie by była dzisiaj Polska, gdyby nie wiara i wartości chrześcijańskie"

  Wiem, że napewno już dzsiaj Pan zna wszystki odpowiedzi.

  Uprzejmie dziękuję za ocenę "1" z minusem. Zapiszę to sobie w pamieci.

  Uszanowanie
 • @goodness 21:12:28
  Oh, Goodness! - Witam Pana,

  Ma Pan rację: "Bóg zbudował świat w systemie równowagi naturalnej".
  Wymienia Pan też sporo słusznych przykładów i argumentów.

  Dodałbym tylko jedno, bardzo, bardzo ogólnikowe stwierdzenie:
  "Bóg stworzył wszechświat - i wszystko co się na nim znajduje - poprzez kreację nieskończonych form energii żywej i martwej.
  Wszystko to istnieje i funkcjonuje - w systemie naturalnej równowagi".

  Napisałem właśnie na ten temat książkę - niestety po angielsku, ale zastanawiam się, czy jest wogóle tłumaczyć tę książkę na polski.
  Być może w Polsce NIKT mnie nie zrozumie.

  Załączam wyrazy szacunku i pozdrowienia.
 • @Ryszard Opara 04:00:07
  Przecież to pan robi wielki błąd że wraca!
 • @Ryszard Opara 04:00:07
  Czemu pan wygraża człowiekowi? ,,Pomodli" się pan do Architekta? Złoży mu w ofierze pizze?

  Kim pan jest panie Opara? (Oprócz tego, że właścicielem tego przybytku)
 • @Ryszard Opara 04:13:48
  Świat w którym żyjemy jest światem, który powstał w wyniku grzechu. To świat poznania dobra i zła, zgodnie z obietnicą szatana.

  Niech pan tej książki nie tłumaczy na polski.
 • @Ryszard Opara 04:13:48
  Jeśli wymaga pan pod swoimi wykładami (tu religijnymi) np pięciu gwiazdek (jako oceny pańskiej pracy), to przecież ma pan na stanie informatyka. Wystarczy wydać odpowiednie polecenie. A jeśli wymaga pan poklasku, no to ma pan na stanie administrację i wystarczy wyrzucić z portalu nieodpowiednich czytelników, czy może piszących komentujących. Już pan to chyba raz zrobił i wpływ z reklam panu spadł, bo rynek kółek ,,rozancowych" jest już zagospodarowany przez pana kościółek przenajświętszy z siedzibą w Rzymie. To mogłoby się im nie spodobać gdyby pan ogłosił się kapłanem. No więc jak to dalej będzie panie doktorze?

  https://www.youtube.com/watch?v=7KdhaFtd_aI

  Panie doktorze!
 • @Oracz 06:50:32
  Szanowny Panie Oracz,

  Naprawdę nie bardzo wiem o co Panu chodzi...
  Twierdzi Pan, że robię błąd, że niepotrzebnie wracam...
  Ma Pan do mnie żal i pretensje - że piszę na własnym portalu?
  Pyta Pan - kim jestem. Krytykuje mnie Pan za wiele rozmaitych spraw; naprawdę nie wiem o co Panu chodzi.

  Piszę to co czuję; co mi rozum i serce dyktuje...
  Ostatecznie chyba mogę mieć swoje własne zdanie - jeżeli Pan ma odmienne poglądy - szanuję to. Uważam, że ma Pan do tego prawo.

  A co będzie dalej - zobaczymy.
  Narazie po prostu - chciałbym porozmawiać z innymi ludźmi.
  Ale sensownie - wymienić się poglądami.

  Pozdrawiam Pana
 • @Ryszard Opara 03:45:22
  Czy papież święcąc wehrmaht też żle zrozumiał, czy jezuici w swych mafijnych układach też nie rozumieli, czy teraz Rydzyk też żle rozumie. KK jest jak szrańcza, wyżre, wydoii, wyssie wszystko by mieć pełny brzuch. Nie różni się niczym od żydów. Jak żydowi mówi się prawdę to to jest antysemityzm, jak katolactwu mówi się prawdę, to to jest atak na świętą instytucje kościoła.
  I już panu udowodniłem że krystwierstwo nie wyzwoliło z niewolnictwa, a tylko je pogłebiło. Nie sprzdawano niewolników na bliski wschód, zamieniono 75% ludności w niewolników i orano ich na miejscu
 • @Anna-PK 04:19:22
  Własne państwo jest dzisiaj kosztowniejsze niż marna dziesięcina.
 • @Anna-PK 04:19:22
  Południowcy zwykle są bardziej leniwi a to wynika z klimatu. Nie muszą zabiegać o opał na ziemię, o ciepłą odzież.
  A Ameryka Pólnocna? W uSA jest ponad 50 000 bezdomnych żołnierzy.
 • @goat 08:28:41
  Na pewno nie niewolnicy. Niewolnictwo istniało wśród przedchrześcijańskich Słowian.
 • @goat 10:44:05
  Bzdura, doucz się. Sanacja była w zasadzie antykatolicka, a prymas Hlion nie chciał pochować Piłsudskiego.
  A dzisiejsi protestanci to debile, nawet z umiejętnością czytania. Dymaja ich muslimy jak chcą.
 • @Rzeczpospolita 13:36:16
  Cóż, na pewno historycznie rzetelniejszy niż pańskie ahistoryczne bzdety.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:23:15
  Nie ma na portalu większego doktrynera niż WOjtas. Może Barbara czy Keren.Ewentualnie Kosiur i Goat. Ale to wciąż czołówka.
 • @goat 19:17:28
  Ty na pewno nie wiesz, kim byli. Chlopie.Zacznij wreszcie czytać coś wartościowego a nie tylko oglądają głupie filmiki. Nawet ciekawej debaty Spór o historię nie oglądałeś. A było dwóch na jednego, gdy idzie o opcję antykatolicką na katolicką. Ale tam byli uczeni z dużą wiedzą.
 • @goat 07:52:17
  I znowu bzdury bez zrozumienia. Jak chcesz dyskutować na poważne tematy to się poducz.
 • @Ryszard Opara 07:08:28
  "Naprawdę nie bardzo wiem o co Panu chodzi...
  Twierdzi Pan, że robię błąd, że niepotrzebnie wracam...
  Ma Pan do mnie żal i pretensje - że piszę na własnym portalu?
  Pyta Pan - kim jestem. Krytykuje mnie Pan za wiele rozmaitych spraw; naprawdę nie wiem o co Panu chodzi."

  Ja Panu powiem. Otóż jedni coś tworzą i dzielą z innymi, ale są też tacy którzy tego zazdroszczą i próbują się dowartościować przez poniżanie tych pierwszych.

  Tak już jest od przedszkola i piaskownicy. Daję piątke na pocieszenie :)
 • @Ryszard Opara 04:00:07
  Drogi Panie Opara.
  Proszę się nie stresować moim powrotem na Neon. Ja nie wróciłem a jedynie zajrzałem, żeby się przekonać, czy stary żydo-komunistyczny beton już się kruszy, czy jeszcze nie. Ale zapewne ku pana radości stwierdzam, że jeszcze nie (i pewnie długo jeszcze nie).

  Pyta Pan gdzie byłaby dzisiaj Polska bez tych wszystkich podstawionych Jezusków, Maryjek, czarcich dekalogów i diabelskich testamentów z piekła rodem, pisanych przez Jewrejczyków dla zniewolenia ludzkości w imię wielkiego Izraela ?
  Odpowiadam :

  BYŁABY WOLNYM, SILNYM, ZAMOŻNYM KRAJEM Z WOLNYMI I DUMNYMI LUDŹMI.

  Oto słowo moje
  Tzw

  P.S. Ale Pan wie oczywiście wszytko lepiej, bo to z pewnością osobiście sama Maryja "Panna" zwana też "Dziewicą" prowadzi Pana za rękę od GS-u do sukcesu.
  No chyba, że to nie Maryjka, a inny równie nieznany i utajony byt.

  Żegnam Pana serdecznie i nie oczekuje odpowiedzi.
 • @tańczący z widłami 08:59:08
  "zajrzałem, żeby się przekonać, czy stary żydo-komunistyczny beton już się kruszy"

  Jak z was taki bohater, to czemu nie pójdziecie zabijać parchów i komuchów? Są rejony w świecie, gdzie nawet wam za to zapłacą.
 • @tańczący z widłami 08:59:08
  Nie masz odwagi walczyć z tym betonem, pachołku?
 • @Wican 11:05:04
  Wicanie, podwarzsz, krytykujesz, wyzywasz od nieuków, nie czytatych i nie pisatych. Sam nie podajesz żródeł, tylko jakieś przbąkiwania, a to z tąd, a to z tamtąd. Nie jestem żadnym doktrynerem, wiem co piszę. Jeżeli nie zgadzasz się, podważasz mój pogląd, to odnieś się do swojego.
  Dziwię się że z "metalową" przygodą jeateś takim obrońcą Kk
 • @Wican 11:05:04
  Mnie nie chodzi o to by ktoś sobie nie wierzył w nad Jordańskie gusła. Chce nie sobie wierzy, ale nie chce Polski katolickiej z monopolem na wiarę. Nie chce krzyża w instytucjach publicznych, ani żadnych znaków religijnych, nie chce by kościół, ani żadne wyznanie było dotowane z kasy państwowej, nie chce nauki religi w szkołach, żadnej religii, nie chce by w telewizji publicznej były programy poświi3cone indoktrynacji religijnej
 • @Pedant 09:28:14
  Bo: kto mieczem wojuje od miecza ginie?
 • @goat 12:10:10
  Choć pan zdaje się w ogóle nie uznaje nauk z Biblii, to ja z panem w całej rozciągłości zgadzam się w tym, co pan napisał w wpisie na jaki udzielam właśnie odpowiedzi.
 • @Ryszard Opara 04:13:48
  Mamy wspólne zainteresowania równowagą naturalną, ale moje możliwości są skromne i ograniczone do zrównoważonego systemu demokracji. Dla mnie wszechświat jest za duży.
  Bardzo dziękuję za dodawanie spostrzeżeń. Proszę o krytykę i konstruktywne Pana uwagi.

  https://gazetalubuska.pl/bezkolizyjny-czas-ziemi-sie-konczy-wokol-kraza-asteroidy-komety-ktore-trudno-wykryc-jest-ryzyko-ze-cos-w-ziemie-uderzy/ar/c15-13964174
 • @goat 11:59:57
  Ja panu wytłumaczę czemu Wicany bronią jak niepodległości kościoła rzymskiego katolickiego (np słuchając heavy metalu czy czcząc idoli świata sportu). Bo im wystarczy spacer do sanktuarium królowej nieba i dostają zapewnienie o całkowitym odpuście przestępstw, grzechów, wykroczeń (np kradzież do bodaj 500zł to tylko wykroczenie).

  Patrz: Dekalog. W sumie dość dobrze pokrywa się on z kodeksem karnym, w dużej części.

  Niektóre przykazania, jak: cudzołóstwo, powinny w sumie i tak podlegać pod KK (kodeks karny) jako oszustwo, czy przekroczenie zapisu umowy. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego nie podlegają.

  Jak pan może zauważyć, nawet krytykanci krk, będą atakować Dekalog, mimo iż Bóg czy Mesjasz nie schodzą im z ust (Keren or Grzegorz tutejszy duet wzajemnej adoracji faryzeusza Pawła). A tu już zagadka dla pana: jakim cudem tak się dzieje?
 • @Oracz 13:15:51
  Cudzołóstwo, tu można by się rozpisać:

  Powiedzmy że stronami popełniającymi ten grzech jest:

  - kawaler i znudzona żona, albo żona chcąca zrobić krzywdę mężowi.

  Ten rodzaj grzechu w przypadku wykrycia przez męża wywołuje spustoszenie w relacjach z żoną, na czym traci rodzina. Jeśli w rodzinie są dzieci to to przestępstwo przeciwko Prawu Boga, wywołuje często u takiego potomstwa traumę na resztę życia, która przekłada się na kompulsywne zachowania patologiczne. To jest wiedza z dziedziny psychologii i nie są to teorie, ale najzwyklejsza praktyka.

  Nierzadko w tzw afekcie może dojść do dalszej eskalacji i łamania prawa w kierunku zamachu na życie lub zdrowie, od zdradzonego małżonka, ale historia też zna i takie przypadki gdzie tacy kochankowie wpadają na pomysł zabójstwa samego pokrzywdzonego, by nie stanowił problemu w ich relacjach, albo z jeszcze niższych pobudek: przejęcie majątku, zemsta za nieudzielenie rozwodu, lub pozbycie się świadka zdrady.

  Kawaler niby sam nikogo nie zdradza, ale jego czyn wywołać może kaskadę zdarzeń. Krótko mówiąc: podrywanie cudzych żon powinno być sankcjonowane prawnie, dla zachowania dobrze pojmowanego porządku prawnego i właściwych stosunków międzyludzkich, oraz poszanowania praw jednostki, prawa własności, czy dobrych obyczajów.

  Może coś w swoim wywodzie pominąłem, ale już dość argumentów padło ZA DEKALOGIEM.
 • @goodness 13:10:34
  Rozmowa między panami: ,,goodness" a panem Opara, to dowód na to, jak pan Opara zniża się do poziomu parafianina (poniżej średniego rozwoju mentalnego) by wciskać kit i chałę. Ja nie wierzę że człowiek tak wykształcony, robiący karierę w bussinessie, znający tylu ludzi, członek ,,klubu" Rotary, jest na poziomie mentalnym poniżej przeciętnego parafianina i nie wie, że teoria Jing-Jang nie tylko jest przeciw Bogu, ale nawet średnio rozgarnięty ksiądz (nie należący do sfery sacrum w KRK) za szerzenie tego rodzaju teorii, po prostu by go szczerze ofuknął i zagroził wydaleniem poza KRK!!!

  Bo i do KRK należy lud Boży, aczkolwiek nieświadomy swojej haniebnej pomyłki: no bo nauczyciele, no bo dziadowie, no bo wujowie, no bo małżonka itp, poza tym: serce i rozum.
 • @Oracz
  DEKALOG W PORÓWNANIU Z PRAWAMI PANA JEZUSA JEST POSŁUGIWANIEM ŚMIERCI! TAK UCZY APOSTOŁ PAWEŁ!

  Czy Ty to robisz specjalnie Oracz? Ja atakuję Dekalog?! Ja atakuję Boże Prawa z Góry Synaj?
  Dekalog był wspaniałym Prawodawstwem zapisanym na Tablicach Kamiennych i był najdoskonalszym literalnym przedstawieniem Bożych Rozkazów zapisanych na Dwóch Kamiennych Tablicach, które przyniósł Mojżesz!

  PAN JEZUS JAKO DOSKONALSZY POŚREDNIK OD MOJŻESZA PRZYNOSI OD BOGA OJCA DOSKONALSZE PRAWA, Dwa Prawa Miłości które zamykają w sobie wszelkie Prawa dotyczące Pana Boga i człowieka!

  Dlatego to Apostoł Paweł w II Liście do Koryntian 3, nazywa Dekalog "posługiwaniem śmierci', a Nowe Chrystusowe Prawa nazywa "posługiwaniem Ducha"!

  Cytat:

  "(1) Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? (2) Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. (3) Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, LISTEM NAPISANYM NIE ATRAMENTEM, lecz Duchem Boga żywego; NIE NA KAMIENNYCH TABLICACH, LECZ NA ŻYWYCH TABLICACH SERC. (4) A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. (5) Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz /wiemy, że/ ta możność nasza jest z Boga. 

  (6) On też sprawił, żeśmy mogli stać się SŁUGAMI NOWEGO PRZYMIERZA PRZYMIERZA NIE LITERY, LECZ DUCHA; LITERA BOWIEM ZABIJA, DUCH ZAŚ OŻYWIA. (7) LECZ JEŚLI POSŁUGIWANIE ŚMIERCI, UTRWALONE LITERAMI W KAMIENIU, DOKONYWAŁO SIĘ W CHWALE, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, (8) to O ILEŻ BARDZIEJ PEŁNE CHWAŁY BĘDZIE POSŁUGIWANIE DUCHA? 

  (9) Jeżeli bowiem POSŁUGIWANIE POTĘPIENIU JEST CHWAŁĄ, to O ILEŻ BARDZIEJ BĘDZIE OBFITOWAĆ W CHWAŁĘ POSŁUGIWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI! (10) Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. (11) Jeżeli zaś TO, CO PRZEMIJAJĄCE, było w chwale, DALEKO WIĘCEJ CIESZY SIĘ CHWAŁĄ TO, CO TRWA. (12) Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy, (13) a nie tak, jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające. 

  (14) Ale stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje /nad nimi/ ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. (15) I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. (16) A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. (17) Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność. (18) My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu".

  https://www.biblia.info.pl/biblia.html

  Przyjrzyj się dokładnie wersetom: 7, 8, 9, 10, 11!

  https://m.neon24.pl/cce7683f20180d6161cb8e3a905b3705,14,0.png
 • @57KerenOr 14:10:10
  Pokrako! Ale tak nie uczy żaden apostoł Chrystusa! A apostoł Jakub wprost te łajdackie łgarstwo obnaża i dementuje.
  Chrystus - Nauczyciel dla chcących pobierać Jego Naukę uczył wypełniać Prawo wolności, czyli Dekalog!

  Idź precz szatanie!
  Niech cię Bóg osądzi!
 • @Wican 08:41:54
  Czy pański żydo-katolicyzm pozwala Panu dostrzec różnice między kłamstwem, fałszem, głupotą a uczciwością i logicznym myśleniem? I to mają być wartości żydo-katolicyzmu?
 • @Wican 08:39:30
  A skąd to wiadomo, skoro Słowianie zeszli z drzew po 966r. (tak głoszą turbo-żydo-katolicy) -?
 • @Oracz
  TABLICE SERCA DOSKONALSZE SĄ OD DWÓCH TABLIC KAMIENNYCH!

  Jakub poleca przestrzeganie Bożych Praw względem bliźniego ale według Zakonu Wolności a nie według Praw wypisanych na Tablicach Kamiennych!

  Cytat:

  "(8) Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. (9) Jeżeli zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako przestępców. (10) Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie.

  (11) Ten bowiem, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział także: Nie zabijaj. Jeżeli więc nie popełniasz cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec Prawa. (12) Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie PRAWA WOLNOŚCI".

  Jakub 2/8-12

  Zatem Jakub nie mówi o starotestamentowym Dekalogu wypisanym na Dwóch Tablicach Kamiennych tylko o PRAWIE WOLNOŚCI WYPISANYM NA TABLICACH SERC.

  Pan Jezus wypowiada się podobnie w Ewangelii według Mateusza 5/21, 22

  "(21) Słyszeliście, że POWIEDZIANO PRZODKOM: NIE ZABIJAJ; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. (22) A JA WAM POWIADAM: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bezbożniku, podlega karze gehenny".

  Zatem PRZODKOM, czyli izraelitom za czasów MOJŻESZA dano Przykazanie o treści: "Nie zabijaj"!

  Pan Jezus rozszerza to Przykazanie i nadaje Mu sens głębszy i doskonalszy MÓWIĄC: A JA WAM POWIADAM... I zapisuje JE na Tablicach Serc a nie na Kamieniu! Według Nowego Prawa, nie tylko zabicie człowieka jest złamaniem Przykazania „Nie zabijaj” ale również gniew na brata swego... Zatem "Prawo Dwóch Tablic Kamiennych" nie istnieje na rzecz Duchowego Prawa zapisanego na Tablicach Serc!

  Wypowiedzi Pana Jezusa, Jakuba i Pawła się... zazębiają. Jednak aby zrozumieć te jakże ważne Sprawy, potrzebna jest Łaska Bożego Syna, Którego Bóg Ojciec nam Dał!

  https://m.neon24.pl/1522d3228a70621874b6cd287f7bfddc,14,0.png
 • @57KerenOr 15:06:24
  Przecz szatanie! Wypełniając dwa przykazania Mesjasza w sposób naturalny wypełniałbyś nie tylko X przykazań danych od Boga Ojca, ale wypełniłbyś nauki Proroków Boga Ojca!

  A tak, to nie muszę docierać do tej rozmowy z tobą, której ślad twoja ręka musiała usunąć. Świadczysz o sobie sam szatanie!
 • Silny Kościół to słaba Polska
  Polska była właściwie ostatnim państwem Europy, któremu narzucono żydo-chrześcijaństwo. Stało się to dopiero w X w.n.e. – tak długo stawialiśmy Rzymowi opór. Żydowscy i żydo-katoliccy historycy utrzymują, że nasze terytorium było nie zamieszkałe – że „Słowianie zeszli z drzew” dopiero w IX w. n.e. – stąd zwłoka w żydo-chrystianizacji naszego państwa.
  Zaskakująco silne i organizacyjnie okrzepłe musiało być jednak to nasze ledwo co powstałe państwo, skoro już w XI w. przeciw żydo-chrześcijaństwu, w obronie starej wiary, równocześnie wybuchły powstania właśnie w Polsce, w Szwecji, na Rusi i na połabiu. (Postępy chrystianizacji i proces likwidacji pogaństwa w Polsce wczesnofeudalnej. Wrocław 1964r. W.Dziewulski)
  Jeśli na polityczną mapę Europy nałożymy interesy głównych politycznych graczy na przestrzeni ostatnich 1700 lat jej dziejów (od IV w. n.e. – od edyktu mediolańskiego legalizującego żydo-chrześcijaństwo – Konstantyn Wielki: „daliśmy Europejczykom niebo, a zabraliśmy ziemię”) z pewnością odczytamy informację, jaką rolę polityczną pełnił i nadal pełni w Europie Kościół żydo-chrześcijański.

  więcej tu: https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/136555,silny-kosciol-to-slaba-polska
 • @Oracz
  Trzymaj się!

  https://m.neon24.pl/51860e8128aea7a9560563e4fcd5216d,14,0.png
 • @erlin 21:18:47
  W necie NIGDY nie jest się nawet częściowo anonimowym, a co dopiero ,,całkowicie", kłamco!
 • 1*
  Chrześcijaństwo jest religią stworzoną dla goim, do podbicia Świata..
  Z Kangurem nie ma sensu dyskutować.. Chrześcijaństwo jest religią stworzoną dla niewolników.. admini na tym portalu pracują za darmo..

  moja notka sprzed kilku lat, ale polecam:
  http://spartakus.neon24.pl/post/104942,jahwe-poczatkiem-monoteistycznego-matrixu

  Dzisiaj bym coś pewnie dodał/pozmieniał, ale nadal podpisuję się pod tym co napisałem..

  Pozdrawiam tych, co nadal wierzą, że słupy z FOZZ nie istnieją ;)
 • @Rzeczpospolita 14:49:06
  //Słowianie zeszli z drzew po 966r//
  A WPS-_y dalej tam som
 • @Husky 21:49:41
  A wilki wyją,a psy szczekają. Pisiory na górę Tabor się wdrapują i wieści za oceanu oczekują
 • @Husky 21:49:41
  kundel,
  przyzwoity pies nie szczeka bez polecenia.

  I teraz nie wiadomo, czyś byle kundel, czy jednak masz pana, który wydaje komendy -?
 • @Rzeczpospolita 22:28:39
  shalom braciszku
  shalom
 • @goat 22:15:40
  Od sekty Jehowych!!!
 • @57KerenOr 16:49:49
  W sumie też ci życzę poznania Prawdy. Bo kto wie, czy zwyczajnie nie jesteś zwiedziony.

  Chrystus do apostoła Piotra też powiedział w ten sam sposób jak ja.

  Daj ci Bóg rozumu!
 • @Rzeczpospolita 14:49:06
  Przecież to nieprawda. Kto tak twierdzi? Mnie interesuje standard, a nie wyjątki. Nawet na tym portalu. Niedouczonych turboSłowian tu pełno, ale turbo katolików? Nie zauważyłem.
 • @Oracz 13:58:05
  Pan nie rozumie o czym my z Panem Ryszardem piszemy.

  Naszym tematem jest – zrównoważony system demokracji, która posiada bezpośrednią łączność na wszystkich poziomach.

  Każda jednostka demokracji posiada wyjątkowe własne wykształcenie i nie może zaniżać lub zawyżać wykształcenia innym jednostkom znajdującym się na niższych lub wyższych poziomach.

  Początek tematu zrównoważony system demokracji, jest oczywiście nudny, bo oparty o obliczenia. Czy może Pan nam pomóc, przez napisanie konstruktywnego wyjaśnieni a jak się oblicza w Polsce 100 senatorów ?
  Czy ktoś inny liczy ?
 • @Wican 08:06:25
  To otwórz oczy.
 • @goodness 08:13:40
  Demokracja zrównoważona czy niezrównoważona, to nadal demokracja. Ja się skłaniam ku republice.

  Pan Opara przymycił koncept o jakim napisałem, przy okazji niejako.
 • @Oracz 10:05:23
  Demokracja zrównoważona czy niezrównoważona, to nadal demokracja. Ja się skłaniam ku republice.

  Sieje pan zamieszanie – teorią Jing-Jang w zrównoważonym systemie demokracji.

  Tylko człowiek pod wpływem pewnych środków nie rozróżnia cechy zrównoważenia od niezrównoważenia.
 • @goodness 10:54:15
  Matołusz proponuje zrównoważony rozwój. Jak jeden ma 70 mln to ilu się powiesi z powodu kredytu w złotówkach, rozliczanego w/g kursu franka szwajcarskiego? No bo chyba na tym polega równowaga. Czy Franek papa (nie nazywajcie nikogo na ziemi swoim ojcem) wie o tym interesie, czy mu słoń na ucho nadepnął? A gwardia szwajcarska? Czy ona coś słyszała?

  Nie wiedziałem że masz specjalizację z psychiatrii, trzeba mówić od razu. A przy okazji: skoro tu tylu dohtorów, czy możecie poduczyć dr Sendeckiego n/t objawów zawału, bo biedak miał chyba problem z jego diagnozą. Oczywiście mógł być to nie zawał, ale zatkanie tętnicy itp.
  Chłop dwoi się i troi w pracy dla Rzymu i zapomina że uczyć się trzeba całe życie!

  Nt toksoplazmozy i raka też warto sobie poczytać, bo modycyna poszła do przodu.
 • @Oracz 11:17:51
  https://www.youtube.com/watch?v=nALAGyd7VXA

  Ucz się ucz! Bo nauka to potęgi klucz!
 • @Oracz 11:17:51
  Nic nowego, tak się działo i będzie działo w niezrównoważonym systemie demokracji. czy republice.

  Pana przedstawionej teorii Jing-Jang, nie można stosować dla pojedynczej jednostki zrównoważonego systemu demokracji.

  Ale, był taki co stosował doktor Jekyll i pan Hyde.
 • @goodness 12:00:53
  Sposoby na poprawienie demokracji, to są sposoby na jej trwanie. ,,Lud smakuje kawior i champagne ustami swoich przedstawicieli" i ci przedstawiciele zrobią WSZYSTKO by..

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930