Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
428 postów 2269 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

AMEN - ABN - Epilog - Część II

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Teoria Względności Wszechświata. Nie ma i nie może być życia - w niebycie; ani w całkowitej próżni. Nie może być drogi do nieśmiertelności - bez drogowskazów do wieczności. Wszystko jest względnością.

AMEN - ABN - EPILOG - Część II

Teoria Względności Wszechświata.

Rozwoju cywilizacji i ludzkości, już nie da się już zatrzymać. Tak samo - nie można zatrzymać myśli -
ani konsekwencji procesów życiowych...Tak, jak nie można zatrzymać czasu i przemijania.

Oczywiście, tak naprawdę istnieją tylko dwie możliwości drogi na przyszłość ludzkości:

- kierunek pozytywny: poprzez rozwój myśli i nowych technologii – droga do nieśmiertelności

- kierunek negatywny – poprzez rozwój myśli i nowych technologii - droga do zagłady ludzkości.

Trzeba oczywiście na tych drogach wziąć wiele poprawek – na okoliczność rozmaitych niuansów
natury człowieka...Wiadomo też... człowieka/ludzkość można zabić i zniszczyć...ale pokonać...NIGDY.

Niemniej - Najważniejsze pytania w życiu każdej istoty myślącej:
„Co dalej?” – jest zawsze aktualne i wszechobecne – w całym wszechświecie.
Retoryka Sensu Życia – musi TEŻ odpowiadać na pytania: „Dla kogo, z kim, dlaczego i po co?”.
Pan Bóg – Nasz Wielki Kreator Przeznaczenia dał ludzkości:
„Wolną wolę i Wolny Wybór drogi życia – ale i jego zakończenia”.

Czy więc ludzkość zdecyduje wejść na drogę wiecznej szczęśliwości czy też dorowolnej,
świadomej lub celowej, zamierzonej eutanazji...

Oto jest pytanie..., które kiedyś tam postawił przed ludzkością Hamlet...
Nie ma i nie może być życia - w niebycie; ani w całkowitej próżni.
Nie może być drogi do nieśmiertelności - bez drogowskazów do wieczności.
Wszystko jest względnością.

Jaka więc przyszłość czeka ludzkość?
Czy jesteśmy świadkami Początków nowego Życia na Ziemi, która jest naszym pasem startowym do Wszechświata i nieśmiertelności ?

Czy też zbliżamy się do Końca Świata naszej cywilizacji?
A co będzie potem, jest bez znaczenia... chociaż... jak wspominałem wyżej:
zgodnie z moją „Teorią... Względności Czasu”;
„Początek jest końcem a koniec początkiem” –
(Początek zawsze sygnalizuje Koniec – a Koniec oznacza początek Nowego).

Nie może być wątpliwości, zgodnie z Teorią Względności Wszechświata – są tylko dwie możliwości.
To nie są wymysły –pomarzenia wyobraźni. Takie są realne obrazy, charakterystyka przyszłości.
Przyszłość – to wyścig pomiędzy pozytywami istnienia - możliwościami osiągnięcia Nieśmiertelności
a wszelkimi NEGATYWAMI Ludzkości – tendencją do kontrolowanej zagłady.

Wyobraźmy sobie - jest rok 2044: dwa tysiące i czterdzieści cztery.
Wariant I – Optymizm.

Podobny obraz

 

Zwyciężają Ludzkie Instynkty Samozachowawcze Istnienia –Wiara w Nieśmiertelność.
Dzięki rozwojowi nowych technologii komputerowych, cyfrowych, w tym: Sztucznej Inteligencji; Holistycznej TeleMedycyny Kwantowej; zmianom środowiska, diety, stylu życia – wiedza o człowieku oraz stanie zdrowia – Ludzkości, osiąga apogeum możliwości – jest na drodze ku nieśmiertelności.
Następuje równoczesny, niesłychany – nieskończony w możliwościach - rozwój umysłu ludzkiego.
Mózg jest pierwszym narządem człowieka, który poprzez Wiarę i Duchowość - staje się integralną częścią
fal EM - energii Duszy i który w warunkach „kosmo-idealizmu” osiąga stan – życia wiecznego.
Komórki mózgu; centralnego systemu nerwowego CSN – neurony – idealnie nadają się do tego.

Przypomnę tylko: jak ogólnie wiadomo, do roku 2020 - normalny człowiek używał zaledwie: 10 -20% pojemności
i zdolności kreatywnej mózgu.
Komputery; media masowego przekazu – u dużej, rosnącej grupy społeczństwa, zwłaszcza młodzieży
jeszcze bardziej i dodatkowo - (czasowo) zmniejszyły wykorzystanie tych kreatywnych zdolności...

Ale...dzięki rozwojowi nowych technik Sztucznej Inteligencji oraz „transplantacji”- doskonałych, kreatywnych
fal EM Energii Ożywionej (poprzez transformację energii zmiennej - w stałą/niezmienną) – komórki mózgu człowieka mogą łatwo osiągną statut „nieskończoności możliwości istnienia” –czyli... nieśmiertelności.

Krótkie wyjaśnienie – mojego własnego autorstwa: (napiszę o tym osobny artykuł)...
Cały Wszechświat, zgodnie z zasadami Fizyki Kwantowej – jest jedną, nieskonczenie wielką strukturą, nieskończenie wielu, nieskończenie różnych form energii...

W kategoriach Istnienia - mamy we Wszechświecie 2 główne rodzaje Energii:

- Energia Martwa - (każda forma tzw. materii – wszystkie ciała stałe, płynne, gazowe)

- Energia Żywa – zmienna, ulegająca ciągłym zmianom, pod wpływem nieskończonej ilości czynników.

W kategoriach Fizyki – fal ElektroMagnetycznych (EM), które tworzą wszystkie energie mamy:

- Energie stałą: (martwą jak wyżej – wszystkie formy materii) i (ożywioną – Boska Energia)

- Energia zmienną: (martwa i ożywiona)

Energia Zmienna Martwa: (Energia Elektryczna, Cieplna, Dźwieku, Światła; wiele innych form Energii Z/M).

Energia Zmienna Ożywiona (EO) - (człowiek rozumny + wszelkie istoty żywe od pierwotniaków, wirusów –
bakterii do gadów, ptaków, ryb, zwierząt ssaków... kończąc na „homo sapiens”.

Są też dwa główne rodzaje tej energii (EO):
Energia Ożywiona – zmienna – charakterystczna dla wszelkich, śmiertelnych istot żywych .
Energia Ożywiona – stała (EOS) – niezmienna, niezniszczalna – Boska.

ŻYCIE człowieka jest formą energii ożywionej (EO)... zmiennej. (EOZ)
Głównym problem i powodem chorób człowieka, jego śmiertelności jest podstawowy fakt istnienia:
EOZ człowieka jest różnorodna oraz zmienna - ulegająca zaburzeniom - czyli zmianom chorobowym.
W procesie, na drodze do nieśmiertelności, koniecznym jest zamiana fal EO zmiennej człowieka – na EO – energię ożywioną stałą.
Jest to możliwe i wykonalne już obecnie - w stosunku do Mózgu Człowieka - poprzez duże możliwości
adaptacyjne fal EOZ - właśnie mózgu na EOS – poprzez Boskie instrumenty Wiary i Duchowości.

Cała reszta „śmiertelnego” ciała; wszystkie struktury i narządy człowieka, są pod stałym nadzorem –
kontrolą fal PEM (Pola Elektro-Magnetycznego) mózgu człowieka i wszelkie zaburzenia fal EM energii
ożywionej - całego organizmu - natychmiast są „leczone” – wymianą oraz korektą fal EM i PEM.
(Wszelkie zmiany chorobowe wszystkich narządów człowieka, mogą być też leczone „transplantacją” - 
korektą fal energii ElektroMagnetycznej Ożywionej (zmiennej), która jest pod stałą kontrolą mózgu.

W rezultacie tego typu terapii, ludzie przestają chorować na wszelkie choroby zakaźne i cywilizacyjne.
W rezultacie, w następnych wiekach; średnia wieku życia człowieka (początkowo) - osiąga 1000 lat.
Przykłady, znane w Biblijnej Historii.
Ludzkość rozprzestrzenia się po całym nieskończonym Wszechświecie, który jest w stanie ciągłego
rozwoju, rozprzestrzeniania się...Wszystko odbywa się przepływem fal EM energii ożywionej stałej.
Partnerem procesu - na drodze ludzkości do nieśmiertelności - jest Pan Bóg. Wielki Kreator.

Wariant II – Pesymizm. Odejście od Ludzkości w Nicość.

(Realia Obecnej Rzeczywistości – Materialna Eutanazja Ludzkości. Upadek bez odwrotu).

Ludzkość oszalała na punkcie wartości tylko materialnych, które stają się wiodącą ideologią istnienia.
Głównym, nadrzędnym priorytetem „Elit ludzkości”, które kontrolują emisję i przepływ pieniądza no a
przy okazji wszystkie media masowego przekazu oraz rozwój wszelkich technologii cyfrowych -
Sztucznej Inteligencji – uzyskują monopol dostępu do wszelkich instrumentów kontroli ludzkości –
wykorzystując to jako Cybernetyczna – Cyfrowa Broń Masowego Rażenia.

Podejmują strategiczną, globalną decyzję w ramach NWO – redukcji populacji światowej.
Ale realizacja tej strategii, z rozmaitych powodów – wymyka się spod kontroli Elit – w rezultacie...
Ostateczne opcje końca świata ziemskiego – w rezultacie działań „Elit Ludzkości”:

1. Śmiertelna Infekcja nowym, nieuleczalnym drobnoustrojem/wirusem – całkowity brak przeciwciał odporności – rozpoczyna proces anihilacji energii ożywionej zmniennej - zabija ludzkość.
Broń biologiczna – dostaje się w ręce fanatyków, którzy wiedząc, że zginą; przed śmiercią, urządzają inwazję – kontrolowanych nalotów dronami dookoła świata, zarzucając Ziemię chmurami śmiertelnych wirusów -
na wszystkie kontynenty i większe skupiska ludności.
Infekcja rozprzestrzenia się błyskawicznie; zdolności wirusów do rozmnarzania/multiplikacji –
poprzez dodatkowo zaprogramowane „clouds” - chmury wiatrów są nieograniczone...

Inną drogą globalizacji patogenów wirusowych są współczesne narzędzia telekomunikacji:
Internet i telefon komórkowy.

2. Dodatkowo, jako efekt uboczny nalotów wirusa, wytwarzają się globalne zmiany atmosfery, całkowite zakwaszenie wody, środowiska, powietrza - oraz radykalne zmiejszenie ciśnienia atmosferycznego co
powoduje obniżenie zawartości tlenu w powietrzu –
ŻYCIE na Ziemi zamiera - zwierzęta i ludzkość masowo giną - z powodów niedotlenienia.

3. W końcowym etapie istnienia życia na ziemi 100% zachorowalność na wielonarządowe nowotwory – spowodowane – totalną anaplazją istnienia - rozwojem i wzrostem wszystkich komórek abnormalnych...
W końcowym rezultacie - Ziemia – staje się bezludną planetą: ludzkość, zwierzęta, rośliny – całe istnienie wymiera.

4. Zmiana Pola Elektromagnetycznego Ziemi – poprzez Broń Cyfrową A.I. powoduje extremalne zaburzenia
drgań fal EM – na całej Kuli Ziemskiej a to z kolei prowadzi do ustawicznych, zaburzeń oraz niekontrolowanych zmian EO (zmiennej), każdego człowieka – co prowadzi do nieuchronnego Holokaustu Ludzkości.


Znalezione obrazy dla zapytania end of the world 

Przyszłość Istnienia Wszechświata, całkowicie wymyka się spod kontroli Ludzkości.

Pierwszym zadaniem MISJi MOJEGO ŻYCIA – jest przekazać to ludzkości; zabezpieczyć przyszłość człowieka– POPRZEZ WSKAZANIE LUDZKOŚCI DROGI DO NIEŚMIERTELNOŚCI...  

KONIEC 

Ryszard Z. Opara

 
 

KOMENTARZE

 • Prawda jest początkiem drogi do nieśmiertelności.
  .
  Prawda jest w technice, a ludzie wolą teoretyczne państwo, dlatego o nieśmiertelności Panie Ryszardzie można tylko marzyć.

  Serdecznie Pozdrawiam
 • Czyli nic nie wiemy ateistycznie.
  Kosciol jest naszym jedynym wytlumaczeniem naszego jestestwa.
 • @Doktor
  Witam

  Kazanie na niedzielę... Brawo!

  Prawdziwego, głębokiego myśliciela właściwie dręczą wyłącznie trzy niedokonane aspekty:
  - początek
  - koniec
  - cel (dlaczego?)

  Cała reszta jest drugorzędna i hierarchicznie podporządkowana tym trzem.

  I w tych trzech podstawowych tematach nie jest ważne, czy myślimy o Wszechświecie, czy o Człowieku. Bo mamy tu kolejne splatanie bytów:
  - nie ma Człowieka - nie ma Wszechświata (dla tego człowieka, którego już nie ma;
  - nie ma Wszechświata - nie ma Człowieka (praktycznie wszystkich ludzi)

  Taka teza jest ważna w oparciu o stan wiedzy na dzisiaj. Bo już jutro wcale tak być nie musi.

  Kwestię takich rozmyślań o tych dwóch zasadniczych bytach (Człowiek, Wszechświat) zakłóca nam pojęcie nieskończoności.
  A jeszcze bardziej naukowe doniesienia z ostatniej chwili, że istnieją różne nieskończoności (na przykład inna jest nieskończoność liczb rzeczywistych i inna liczb naturalnych)

  Na dodatek bardzo wszystkim starającym się myśleć logicznie i w sposób zdyscyplinowany zamącili w głowach naukowcy - astronomowie zajmujący się kosmogonią.
  To oni sformułowali ważny do dzisiaj początek wszystkiego (całego Wszechświata i Człowieka) w jednej ultra-mikroskopijnej chwili zwanej Wielkim Wybuchem (Big Band Theory). Wtedy zaczęła się energia (a z niej materia), czas i przestrzeń.
  Po prostu tak im pasowało z matematycznych obliczeń i jakoś ich nie raził idiotyzm tej teorii - mianowicie:
  - JAK MOŻE POWSTAĆ COŚ Z NICZEGO?
  - DLACZEGO ISTNIEJE COŚ, A NIE NIC?
  Dobrej odpowiedzi nikt nie ma.
  Za tym poszły kolejne teorie kosmologiczne, jak wiecznie rozszerzający się Wszechświat, Wszechświat pulsujący - rozszerzający się do pewnej granicy, a potem się kurczący, itd.

  Wniosek - tak na prawdę nie znamy ani początku, ani końca.

  W stosunku do Człowieka, nadal nie wiemy, jak i po co powstaje życie, a idąc dalej, dlaczego życie stworzyło u człowieka rozum. Po co?

  W 1939 roku Walter Cannon upowszechnił w stosunku do istot żywych pojęcie homeostazy. Ważne jest ono do dzisiaj, głównie w zakresie fizjologii.
  To jakby taki stan równowagi organizmu i sprawności działania wszystkich narządów. Wątpliwości już nie mamy, że automatem, który nad tym czuwa, jest mózg.
  Gdy homeostaza ulega zakłóceniu, to chorujemy. A ponieważ mózg nad tym czuwa, to możemy powiedzieć, że każda choroba człowieka, nie spowodowana przyczynami zewnętrznymi (bakterie, wirusy, rany, itd.), jest uszkodzeniem działania mózgu. Nie koniecznie fizycznym uszkodzeniem, tylko uszkodzeniem kontroli i transferu informacji.
  Tu w przyszłości należy poszukiwać holistycznego zabezpieczenia zdrowia człowieka.

  Wielokrotnie używałem program komputerowy, który nazywa się debugger. Pewnie większość to zna.
  Dokładnie wczoraj miałem problem z linkowaniem i przesyłaniem całego artykułu z ilustracjami na inne miejsce w internecie. I własnie konieczne się stało zastosowanie debuggera. Przeszukał on cały program odpowiedzialny za przesyłanie, znalazł i zdiagnozował uszkodzenie, czy błąd, i naprawił. I już.

  Tak więc Panie Doktorze, wyobrażam sobie, że leczenie w przyszłości, to będzie własnie taki debugger medyczny, który będzie sobie w stanie poradzić z przeważającą liczbą chorób.

  Tyle na dzisiaj.

  Szacunek
  JK
 • @staszek kieliszek 08:40:39
  Ateizm jest też religią.

  Wiarą w to, że Boga nie ma.

  Niech ateiści sobie to dobrze przemyślą, bo mądry niewierzący musi być agnostykiem (podkreślenie - mądry).
 • @Janusz Kamiński 09:34:20
  Oczywiście przepraszam - Teoria Big Bang.
 • Autor
  Bardzo ciekawe konstatacje i skłaniające mnie do poznania całości Szanownego Pana cyklu notek p. "Amen".
  Serdecznie pozdrawiam i daję 5.
 • @Janusz Kamiński 09:34:20
  Szanowny Panie,

  Dziękuję bardzo za treściwe i merytoryczne komentarze.

  Tak właśnie moim zdaniem powinna wyglądać dyskusja na Neon24.

  Jak widzę - jest Pan dobrze zorientowany w zagadnieniach współczesnej medycyny oraz techonogii Sztucznej Inteligencji.

  Ja może nie jestem aż takim fachowcem, niewiele prawdę mówiąc w tym temacie studiowałem - moje artykuły - autobiografia "AMEN" - są raczej wynikiem moich intuicyjnych przemyśleń albo nawet wyobraźni.

  Oczywiście mam za sobą wiele lat praktyki medycznej; pogłębionych własnymi doświadczeniami i obserwacją świata wokół.

  Czasem wiem, że nic nie wiem a jednak... myślę więc jestem.
  Coś niecoś przeczytałem - dużo usłyszałem.
  Słucham swojej świadomości - i podświadomości...
  A oprócz tego - stoi za mną siła kreacji - Dar Boga...
  Przynajmniej tak czuję - dlatego też powstała moja misja...

  A jaki będzie finał: nieskończoność czy nieśmiertelność - przyszłość pokaże. Mam nadzieję dożyję ostatniej sceny...

  Z wyrazami szacunku, pozostaję...


  Taka dyskusja jest konstruktywna
 • @krzysztofjaw 12:25:15
  Szanowny Panie,

  Bardzo mi miło słyszeć Pana opinię zawartą w komentarzu.
  Zapraszam serdecznie do lektury.

  A mam też nadzieję - na spotkanie - w nieodległej przyszłości.

  Serdeczności
 • @krzysztofjaw 12:25:15
  PS. Szanowny Panie Krzysztofie,

  Czytam wszystkie Pana artykuły - niemalże obowiązkowo.
  Są naprawdę bardzo interesujące...

  I bardzo się cieszę, że Pan u nas - na Neon24.pl - pisze.

  Mam nadzieję, pozostanie Pan na dłużej.

  Wszelkiej pomyślności - zdrowia - i twórczej pracy.
 • 10% mózgu
  "Przypomnę tylko: jak ogólnie wiadomo, do roku 2020 - normalny człowiek używał zaledwie: 10 -20% pojemności i zdolności kreatywnej mózgu."

  Dziwię się, że lekarz powtarza takie mity. To jest nieprawda, człowiek używa całego mózgu, tu o tym kiedyś pisałem: https://www.salon24.pl/u/gps65/419113,pogromcy-mitow-10-mozgu
 • Komórki glejowe?
  "Przypomnę tylko: jak ogólnie wiadomo, do roku 2020 - normalny człowiek używał zaledwie: 10 -20% pojemności
  i zdolności kreatywnej mózgu. "

  Biologicznie/ewolucyjnie takie marnotrawstwo jest niemożliwe - kosztowny organ, intensywnie pracujący na równi z wątrobą?

  To co wspólczesna nauka zauważyła (nie że zrozumiała) to jest 10 -20% związane z neuronami. Komórki glejowe są mało zbadane.
 • @GPS 15:15:08
  Szanowny Panie GPS,

  To, że Pan o tym właśnie pisze - zwłaszcza na salonach - to nie znaczy, że Pan ma rację...

  Jak ja obserwuję dzisiejszą młodzież, ludzi dojrzałych (oraz i starszych) - to osobiście uważam, że ONI nie używają wogóle mózgu.
  Nawet 10%/... Dzisiaj prawie nikt - nie czyta książek...

  Patrząc całymi dniami w głupią telewizję, grając w gry komputerowe albo cały czas "siedząc" - na telefonie, czy Facebooku...
  Czasami widzę młodą i atrakcyjną parę, spacerującą po parku a oni nawet wogóle nie rozmawiają ze sobą...tylko przez komórkę...są na "chatach".

  Czy Pana zdaniem Ci wszyscy w/w - używają mózgów?

  Bo ja osobiście uważam, że jedną z tragedii współczesności jest fakt, że ludzie właśnie w większości - nie używają swojego potencjału myśli.

  Ja nie powtarzam mitów. Takie jest moje zdanie.

  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara 15:36:27
  "Jak ja obserwuję dzisiejszą młodzież, ludzi dojrzałych (oraz i starszych) - to osobiście uważam, że ONI nie używają wogóle mózgu.
  Nawet 10%"

  Z tym to się zgadzam całkowicie ;)

  Chociaż być może mózg nie jest najważniejszy.
 • Biblia wskazuje, że co jakiś czas powtarza się trzecia możliwość - arka
  https://m.neon24.pl/868059386378a92fcc04baf2017b3090,14,0.jpg
  czyli ani
  - kierunek pozytywny: poprzez rozwój myśli i nowych technologii – droga do nieśmiertelności
  ani
  - kierunek negatywny – poprzez rozwój myśli i nowych technologii - droga do zagłady ludzkości.

  natomiast
  - kierunek pozytywny dla wybranych, negatywny dla całej reszty.

  Stąd ten cały pesymizm w ludziach, i zło. Wybranych będzie garstka, a wszyscy, cała populacja, w niebyt.

  Kiedyś potop to był zły los, albo dla wierzących okrutny Bóg, teraz każdy wie, że zagładę wszystkim zgotują Ci wybrani.

  Stąd tyle zapiekłej nienawiści, życie tu i teraz, chaos. Zsuwamy się po równi, i każdy to czuje. Skoro piekło jest nieuchronne, to ......

  Czy powstaną alternatywne arki ?
 • @Pedant 15:24:54
  Wiesz Pedant, co to jest redundancja i jaką rolę spełnia?

  A może o plastyczności mózgu słyszałeś?

  Głupoty niedouka GPSa powtarzacie.
 • @Ryszard Opara 15:36:27
  A zatem 10% mózgu używa tylko dzisiejsza młodzież, ale starsi, np. Pan, używają całego mózgu, tak?
 • @Janusz Kamiński 19:33:59
  "Głupoty niedouka GPSa powtarzacie."

  A konkretnie co głupiego napisałem? To, że ludzie używają tylko 10% mózgu to jest mit, to nieprawda. Ludzie używają całego mózgu i nie ma to związku z inteligencją czy mądrością, nie jest tak, że głupi używa mniej mózgu niż mądry. To jest ta moja głupota?
 • @Janusz Kamiński 19:33:59
  "A może o plastyczności mózgu słyszałeś?"

  Słyszałem, ale nie ma to wiele współnego z róznicą między neuronami a komórkami glejowymi.

  "Głupoty niedouka GPSa powtarzacie."

  Chamstwo sobie darujcie, kolego.
 • @interesariusz z PL 15:54:06
  Mam podobne odczucia.
  Cywilizacje trwają na Ziemi cyklicznie. Prawdopodobnie z powodów naturalnych co pewien czas są niszczone przez globalny kataklizm.
  Mogą go też zgotować Ci "wybrani", jeśli dojdą do wniosku, że dla nich to jest korzystne. W żadnym wypadku nie widzę dla naszej cywilizacji przyszłości- albo sama się zaora, albo przyroda tego dokona.
  Fantazje, że nasze zdobycze we wszechświecie będziemy rozsiewać, ja osobiście między bajki wkładam, choć też uważam, że od postępu technicznego nie ma odwrotu. Tyle, że w naszym wypadku do całkowitej destrukcji życia na Ziemi on doprowadzi. Zresztą już chyba kilka cywilizacji w dziejach Ziemi tak skończyło.
 • @GPS 15:15:08
  Człowiek człowiekowi nierówny.
  Zależy od oprogramowania tego organu (domyślnie: mózgu).
  Sądzę, że dla uproszczenia można przyjąć analogię do komputera.
  Więc, oprogramowanie podzielimy na stałe, odpowiednik ROM - pamięć tylko do odczytu, oraz RAM pamięć zmienna, nad-programowalna.

  Mam różnych znajomych, od takich pracujących łopatą, do doktorów włącznie.
  Jak wspominałem, miałem znajomą jasnowidz.

  Ludzie bardzo od siebie się różnią potencjałem intelektualnym. Lecz zauważyłem jedno: człowiek który nad sobą nie pracuje, czyli nie doskonali się, popada w regres.
  Najprostszy człowiek w pamięci ROM ma bardzo skomplikowany program (z grubsza) obsługi ciała, jest to oprogramowanie napisane przez Stwórcę.
  Taki sam program ma człowiek wybitny, w tym nie różnią się od siebie.
  Natomiast to co znajdzie się w pamięci RAM zależy od wielu czynników, od procesu wychowywania, przez proces kształcenia, do procesu zdobywania doświadczenia.

  Momentem krytycznym dla człowieka jest osiągnięcie tzw wieku dorosłego. Ten nieco umowny wiek, zmienia dość nagle młodzież, która mocno musi liczyć się z opinią innych np rodziców, do dorosłych, którym jak wiadomo wolno więcej.

  Od tego momentu osoba dorosła sama odpowiada za to, jak i czy będzie się doskonaliła (z drobnymi wyjątkami od reguły).

  Na pewno takie uogólnienie, że ludzie używają 5% czy 20% mózgu jest nieprawdziwe.
  Sama zresztą aktywność mózgu raczej nie świadczy o jakości rozumowania. Bo o ile pamiętam, człowiek podczas np napadu padaczki, czy po zażyciu substancji z katalogu narkotyków (substancji psychoaktywnych) potrafi osiągnąć wielką aktywność tego organu, co niekoniecznie przekłada się na jakość rozumowania.

  Sądzę że podchodzicie do problemu zbyt syntetycznie.
  A autor np kwestię istnienia Stwórcy też traktuje z dystansem, nawet dość sporym.

  Jakość nabytego oprogramowania jest bardzo różna. Możliwość debugowania owego oprogramowania, też jest ograniczona.

  Z własnego doświadczenia wiem jak tzw ,,przypadek" ma wiele do powiedzenia w kwestii owego debugowania, czy natrafienia na interesujące oprogramowanie (czyli: wiedzę do zdobycia).
 • @Oracz 23:02:00
  Ten wywód nijak się nie ma do mitu, którym posłużył się pan Opara, jakoby człowiek wykorzystywał tylko 10%-20% mózgu. To jest po prostu nieprawda. Ten mit nie ma żadnych podstaw naukowych. To nie jest kwestia poglądów - to, że człowiek wykorzystuje cały swój mózg jest po prostu faktem naukowo potwierdzonym. Ten fałszywy mit jest rozpowszechniany przez oszustów, przez propagandę przemysłu samodoskonalenia i samopomocy. Wydaje się tysiące poradników opisujących sposoby wykorzystania jakoby nieużywanych stref mózgu, organizuje się kursy, sprzedaje się filmy pokazujące różne techniki zwiększania mocy mózgu. Dla tego biznesu bardzo korzystne jest rozpowszechnianie mitu o tym, że korzystamy tylko z małej części potencji naszego mózgu. Dziwię się, że pan Opara uczestniczy w tym oszustwie.
 • @GPS 00:26:44
  Na logikę: nie jest możliwe 100% wykorzystanie mózgu przez człowieka który żyje po to by jeść, wypróżniać się i oglądać w TV disco polo. Krótko mówiąc: przez człowieka który popada w regres.

  Nauka jest mocno ograniczona w możliwościach, oraz oferuje często fałszywe oprogramowanie np o ewolucji.

  Czytałem o przypadku francuskiego urzędnika który na skutek choroby (być może jakiegoś wariantu wodogłowia) posiadał mózg wielkości dużego orzecha włoskiego. Wypełniał swoje obowiązki normalnie.

  Ktoś z mojej rodziny ma przez neurologa stwierdzony duży ubytek tkanki mózgowej, oprócz cech charakterystycznych dla psychopaty, funkcjonuje normalnie, jeździ samochodem, knuje intrygi itp. Tylko jakby nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji.
 • @Oracz 00:37:21
  I siła rzeczy nie może on wykorzystać 100% mózgu bo tyle go nie posiada.
 • @Oracz 00:37:21
  Te przykłady nijak nie uzasadniają tego, że w mózgu człowieka są jakieś uśpione, nieużywane obszary. Jeśli zna Pan jakiekolwiek naukowe badania, które by takie obszary wykryły, to proszę je wskazać.
 • @GPS 00:41:18
  Sam przeszedłem tzw zawał mózgu, obawiający się podwójnym widzeniem, rozjeżdżaniem się obrazów z każdej z gałek ocznych, przewracaniem się obrazu itp.
  Po zapisaniu się do neurologa dostałem termin za dwa tygodnie (prywatnie), ale jak przeczytałem (jednym okiem) w ciągu dwóch tygodni mózg przeprogramowuje rezerwowy obszar mózgu i wzrok wraca do normy i tak też się stało. Wizyta u lekarza okazała się zbędna, natomiast walka z nadciśnieniem okazała się niezbędna.
 • @GPS 00:26:44
  Szanowny Panie,

  Żadne "badania naukowe" - nie są w stanie potwierdzić czy człowiek używa 10% - czy też 100% swojego mózgu...
  Niech Pan mi wskaże, które badania naukowe udowodniły, że człowiek używa 100% mózgu...
  To ogólnie rzecz biorąc jest sprawa nie do udowodnienia - bo to raczej jest kwestia umowna - kwestia statystyki.
  A statystki to już - naprawdę jedno wielkie oszustwo...
  No bo jeżeli ktoś używa 100% a inny 0% - to znaczy średnio jest 50%!

  Sama zresztą definicja - "używania mózgu " - nie jest kwestią prostą.
  Jeżeli bowiem chodzi o kwestie czystej fizjologii, zmysłów czy uczuć - to pewnie większość ludzi "używa mózgu" w 100%.
  Tak jak i większość zwierząt...
  Ale to są procesy naturalne, fizjologiczne - powiązane z instynktami.

  Mnie chodziło o rozmaite "wyższe" procesy myślenia kreatywnego, wiary i duchowości, które moim zdaniem są głównym atrybutem ludzkości.

  Spotkałem na swojej drodze życia - wiele osób, które nie potrafiły prawie wogóle myśleć kreatywnie; nie posiadały uczuć tylko instynkty.

  Na marginesie - kwestia badań naukowych. Brałem udział oraz nawet współfinansowałem kilka takich właśnie tzw. "Badań naukowych"

  Nie twierdzę, że to jedno wielkie oszustwo, nie można generalizować - ale moim zdaniem, w ostatnich latach - coraz częściej robi się te badania mając z góry zaplanowany wynik, który badania powinny uzyskać.
  A więc... to oszustwo.

  Żyjemy w skomplikowanym, coraz bardziej zantagonizowanym oraz spolaryzowanym świecie.
  Niestety, moim zdaniem - przyszłość ludzkości stoi pod dużym znakiem zapytania.
  Naszym zadaniem..."póki MY żyjemy" - jest szukanie alternatyw - dróg wyjścia z narastającego chaosu obecnej rzeczywistości.
  Dla dobra i przyszłości ludzkości...
  Kreatywne myślenie - może nam w tym pomóc...

  Ja próbuję. Może to bez sensu - ale resztę życia będę walczył, próbował

  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara 01:31:56
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_percent_of_the_brain_myth
 • @Ryszard Opara 01:31:56
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2776484/
 • dobre bo autentyczne
  Teoria to jedno. Nieśmiertelność na ziemi, czy w niebie?
  Planuje Pan opublikować jakieś wprowadzenie do praktyk?
  Jeżeli z praktyki coś pozytywnego dla praktykującego wyniknie, to będzie dobre.
  Inaczej jest, jeżeli po 1000 latach praktykowania pozostają cierpienia i bieda, to znaczy że całość jest skuteczna w odwrotnym kierunku.
  Pozdrawiam i idę spać.
 • @GPS 01:52:40
  Szanowny Panie GPS,

  Dziękuję za te linki - czytałem je już dawno - moim zdaniem one niewiele wnoszą do naszej dyskusji - niewiele udawadniają.

  Ja w każdym razie - obserwując życie, praktykując jako lekarz przez wiele lat (np. na OIOM) - obstaję przy swoim.
  A czy ludzie używają 5 czy 10% - czy 80-90% - to i tak niewiele znaczy.

  Moim zdaniem, mózg myślącego człowieka - obdarzony przez Pana Boga Wiarą i Duchowością - ma olbrzymie, nieskończone możliwości.
  Zdaję sobie sprawę: Pan -jako skrajny, arcyliberał zapewne jest ateistą, nie wierzy Pan w Boga i szanuję to.
  Ale ja jestem inny - mam inne poglądy -

  Uważam, że zdolności kreatywne umysłu człowieka: Wiara i Duchowość - może robić cuda. Doprowadzić ludzkość do Nieśmiertelności.
  AMEN.

  Pozdrawiam
 • @adevo 01:59:24
  Szanowny Panie Adevo,


  Nieśmiertelność jest pojęciem - jeszcze nie do końca zrozumianym a przez większość rozpatrywana w kategoriach czystej fantazji.

  Ja osobiście wierzę w istnienie duszy; uważam, że nasza dusza jest darem Boga i jest nieśmiertelna.
  Trzeba ją połączyć z ciałem... Mózg jest pierwszym organem człowieka - na drodze do nieśmiertelności.

  Oczywiście, kiedy dojdziemy już do tego etapu - kula Ziemska będzie za mała aby pomieścić ludzkość przyszłości...
  Ale Wszechświat - jest nieskończony - tam znajdzie się wiele miejsca.

  Będę jeszcze o tym pisał: To Misja Mojego Życia.

  Pozdrawiam
 • @GPS 20:32:53
  https://m.neon24.pl/868059386378a92fcc04baf2017b3090,14,0.jpg
  Niestety, Pan nie potrafi zrozumieć, co oznacza owe 10% wykorzystania mózgu.

  Jak procesor w moim komputerze zwalnia, to ile procent mocy procesora jest wykorzystywane? Starsze windy pokazywały czas zajętości procesora na rzecz programów użytecznych. Była to informacja dostępna w "świadomości" oprogramowania, wewnętrzna. Dopiero po pewnym czasie system się "dowiedział", że procesor może być z różną szybkością taktowany. Oprogramowanie dostało dostęp do danej zewnętrznej - szybkości taktowania. A więc teraz, gdy procesor jest zajęty na robienie użytecznych rzeczy w 50%, a jego taktowanie obniżone do 40% maksymalnego, to wykorzystanie mocy procesora wynosi 20%.

  Jak mniemam, Pan nie jest w stanie zapamiętać książki telefonicznej. Nie jest Pan również w stanie zapamiętać obrazu przed oczami. A jednak tacy ludzie istnieli/ją. No to proszę powiedzieć, skoro używa Pan całego mózgu, to jak mały on musi być w stosunku do mózgów tych, co takie rzeczy potrafią?
 • @interesariusz z PL 05:43:50
  Świetne wytłumaczenie.
  Tylko uparty jestem - obowiązkowo proszę dodać redundancję.

  Pozdrawiam
 • @Janusz Kamiński 05:58:46
  https://m.neon24.pl/868059386378a92fcc04baf2017b3090,14,0.jpg
  Przecież sam Pan może ją oszacować, przynajmniej w moim przypadku. Ja jestem w stanie zapamiętać z książki telefonicznej jedną pozycję, ktoś inny całość. A więc stosunek mierzalnego efektu pracy mózgu jest .....

  Jak sam Pan widzi, redundancja 90%, czyli wykorzystywane 10% to mit, 1% to mit, 1%% promil to mit, jestem w stanie wykorzystać tylko "parę neuronów", jeśli mnie porównać z odpwiednim osobnikiem, który nie ma przecież zewnętrznego wspomagania, a tylko własny mózg, z liczbą neuronów podobną do mojej.
 • @Ryszard Opara 03:23:43
  ,,Ja osobiście wierzę w istnienie duszy; uważam, że nasza dusza jest darem Boga i jest nieśmiertelna.
  Trzeba ją połączyć z ciałem... Mózg jest pierwszym organem człowieka - na drodze do nieśmiertelności."

  Pomylił pan boga z Bogiem. Tj tego któremu Rzym tak pięknie śpiewa ,,O Lucyferze który stworzyłeś się sam i jesteś ojcem Chrystusa". Już wiem skąd u pana wzięło się słowo ,,Architekt". Pański pan jest architektem kłamstwa.

  To typowa pomyłka środowisk sacrum tejże Macierzy Nierządnic i skoligaconych z nią ,,klubów" jak Rotary Club. To się wam nigdy nie uda. Pojęcia nie macie na co się porywacie.
  Powtarzać te brednie szatańskie o nieśmiertelności duszy to jawny obciach.
 • @interesariusz z PL 05:43:50
  To porównanie całkowicie nieadekwatne. Mózg nie działa tak jak komputer. To jest kompletnie inny mechanizm. To, że jedne osoby mają wielokroć wiekszą inteligencję czy pamięć od innych nijak nie dowodzi tego, że używają więcej mózgu, więcej neuronów im pracuje. W artykule, który zalinkowałem jest to dość dobrze wytłumaczone. Radzę czytać i rozumieć prace naukowe z tej dziedziny, a nie opierać się na jakichś swoich intuicjach.
 • @Ryszard Opara 03:15:52
  "Uważam, że zdolności kreatywne umysłu człowieka: Wiara i Duchowość - może robić cuda."

  Zgoda. To po co Pan do tego miesza materialistyczny zabobon jakoby te zdolności wynikały z tego, że większość mózgu człowieka jest nieużywana? Ten mit służy oszustom by sprzedawać różne poradniki czy techniki, którymi jakoby uruchamiamy te uśpione części mózgu. Po co się Pan włącza do tego oszustwa? Nie lepiej napisać po prostu prawdę, tak jak ją nauka wykryła?
 • @GPS 12:43:54
  https://m.neon24.pl/868059386378a92fcc04baf2017b3090,14,0.jpg
  i wzajemnie, proponuję rozumieć prace naukowe, na które się Pan powołuje.

  To jest właśnie cecha Korwina i jego apologetów. Odwracać kota ogonem i wnioskować na podstawie fałszywych przesłanek.

  Podstawą twierdzenia o 10% jest twierdzenie, że ludzie mają możliwości zwiększenia swojej myślowej sprawności, w tym podniesienia IQ, bowiem w istocie ich mózgi pracują na 10% swoich możliwości.

  Gadanie, o jakiś niewykorzystywanych obszarach mózgu jest zwykłym nadużyciem, oszustwem, mającym obalić spostrzeżenia innych.
 • @Oracz 09:58:49
  Szanowny Panie Oracz,

  Bardzo mi przykro czytać komentarze - takie jak Pana.
  Wprawdzie nie mam większego pojęcia o czym Pan mówi, ale skoro Pan pisze...to może Pan wie o co chodzi.

  Byłem członkiem Głównego Rotary Club w Sydney, przez kilka lat ale nie przypominam sobie aby kiedykolwiek mówili tam na spotkaniach o Bogu.

  Nie bardzo też rozumiem terminologii, której Pan używa w swoim komentarzu np. "Macierzy Nierządnic" - itd itp.
  Widocznie jestem z innej sfery, może planety.

  Dla mnie Pan Bóg jest jeden. Wszechmogący Kreator Wszechświata.
  Zawsze go piszę z dużej litery.

  Ogólnie rzecz biorąc - mam zupełnie inną opinię na temat Wiary.
  I jestem samoukiem.
  Prosze wybaczyć moje "szatańskie brednie o duszy nieśmiertelnej" - piszę to co czuje i co nakazuje mi moja wiara i duchowość.

  Proszę aby Pan pozostał z Panem Bogiem - oczywiście tym prawdziwym

  Pozdrawiam
 • @GPS 12:49:26
  https://m.neon24.pl/868059386378a92fcc04baf2017b3090,14,0.jpg
  Obraża Pan bez potrzeby ludzi, którzy doradzają innym, jak się stać sprawniejszymi. Całe szczęście, że nie chce Pan tych "oszustów" spalić na stosie.
 • @interesariusz z PL 09:47:21
  Nie na tym tu redundancja polega.

  Mózg jest strukturą wyjątkowo złożoną i nie do końca rozpoznaną. Wiemy czym zajmuje się hipokamp, amygdala, gdzie rodzą się emocje, czy ośrodek decyzyjny. Większość obszaru to jednak plątanina "kabli" i połączeń - dendryty i aksony.

  W tym wypadku redundancja, jako nadmiarowość, wiąże się z cechą plastyczności. Uszkodzony szlak komunikacji, przez prostą przebudowę może być zastąpiony nowym torem. Po to m.in. są własnie takie partie na standby'u, by w razie potrzeby nie było dysfunkcji mózgu i sprawność została utrzymana.
 • @interesariusz z PL 13:18:16
  Przypominam co napisał pan Opara:

  "... jak ogólnie wiadomo, do roku 2020 - normalny człowiek używał zaledwie: 10 -20% pojemności i zdolności kreatywnej mózgu..."

  Powtórzył tym samym mit, że człowiek używa tylko małą część POJEMNOŚCI mózgu. To oznacza, że większość naszego mózgu jest nieużywana, jest w uśpieniu, że większość neuronów nie spełnia żadnych zadań. Ten zabobon służy oszustom by ludzi nacągać na forsę. Być może napisał to bezmyślnie, tak na szybko, bez zastanowienia. To znaczy, że powtarza kalki językowe oszustów. Więc pewnie od nich czerpie wiedzę. I pewnie tak samo sprzeda nam jakąś wiedzę tajemną jak uruchomić te nieużywane neurony, co da nam nieśmiertelność i zwiększy stukrotnie inteligencję.
 • @GPS 13:37:24
  Szanowny Panie GPS,

  Niech Pan łaskawie przeczyta, co napisałem potem w wyjaśnieniach.

  Ja nie powtarzam żadnych mitów ani zobobonów.
  Nie powtarzam żadnych kalek językowych oszustów i napewno od nich nie czerpię żadnej wiedzy.
  Nikogo nie chcę naciągać na żadną forsę.

  Być może kiedyś, gdzieś coś takiego przeczytałem i nie wykluczam, że są także ludzie, którzy używając podobnych argumentów - mają niecne cele.

  Piszę to co myślę i czuję. Chciałbym zrobić coś dla ludzi - ludzkości.
  Chciałbym rozpocząć drogę ludzkości - do nieśmiertelności.
  Absolutnie nie dla pieniędzy. Mam całkowicie inne - wyższe cele.

  Pozdrawiam
 • @Janusz Kamiński 13:33:12
  Nerki mamy nadmiarowe, dwie, możemy z jedną przeżyć. Czy to znaczy, że jedna nerka jest nieużywana.
 • @Ryszard Opara 14:06:04
  Ja Panu podałem obszerne uzasadnienie tego, że nie jest prawdą, że człowiek używa tylko 10%-20% pojemności mózgu. Wskazałem prace naukowe pokazujące, że to mit, wskazałem stronę w Wikipedii tłumaczącą skąd się wziął ten mit. Jeśli Pan się z tym zgadza, to wystarczy napisać coś z tym stylu: "tak pomyliłem się - rzeczywiście nie jest prawdą, że człowiek używa tylko 10%-20% pojemności mózgu, mi chodziło o coś innego..." I byłoby załatwione. A tymczasem Pan brnie dalej w to kłamstwo. Po co?
 • @GPS 14:23:14
  Szanowny Panie GPS,

  To "obszerne uzasadnienie" - jest kompletnym stekiem bzdur.
  Ja znam prawdę z życia i z praktyki - a Pan z Wikipedii...,

  Ale tak czy inaczej, dyskusja z Panem jest stratą czasu - bo tylko Pan zna prawdę.

  Życzę sukcesów.
 • @Ryszard Opara 13:18:36
  Przynajmniej jest Pan szczery.
  Problem polega na tym, że pod Boga podszywa się inny byt, i robi to z pewnego rodzaju kunsztem, jako że jest byłym potężnym aniołem (obecnie upadłym). W domyśle; prawie każdy Polak ma blade, bądź żadne pojęcie o Bogu, bo wiedzę swą czerpał z tzw kościoła katolickiego, który w/g proroctw biblijnych (prorok Daniel, Apokalipsa Jana itd) jest właśnie Macierzą Nierządnic.
  Chociaż jest to do udowodnienia, to mechanicznie, syntetycznie, takiej wiedzy się nie posiądzie. Tylko przez: u(po)korzenie się przed Bogiem i przez podporządkowanie się Jego Woli, z której oprócz rzeczy dobrze nam znanych (bycie dobrym dla innych itp) najważniejsze to właściwie uczczenie Boga-Stwórcy: rezygnacja z balwochwalstwa. A bałwochwalstwem jest np:

  Klękanie przed dziełami rąk ludzkich, jakimikolwiek obrazami, figurami (klękanie przed nimi to oddawanie czci).
  Nazywanie kogokolwiek na ziemi ,,ojcem" np ojciec Tadeusz, Ojciec Święty (ten tytuł należy tylko do Boga).


  Samemu, nie dojdzie się do tego, choćby dlatego że Bóg wyznaczył Przewodnika w osobie Mesjasza.

  Szatan nie bierze sobie wolnego dnia, zwodzi ludzi perfekcyjnie! Do tego stopnia, że ich wyrywanie z jego sideł, nawet przy pomocy Biblii i nauki Mesjasza idzie jak po grudzie. Zwiedzeni nawet jak usłyszą proroctwo, czy polecenie, jedyne na co potrafią się zdobyć, to wzruszenie ramionami. Nawet sami sobie nie próbują stawiać pytań.

  Jedno jest pewne. Jest Pan osobą inteligentną, oczytaną itd. Proszę zatem obejrzeć to:

  https://www.youtube.com/watch?v=2eHVXmT4weM

  I powiedzieć: co Pan słyszy, lub co widzi.

  A to że mówienie Prawdy jest nieprzyjemne, jest niemiłe dla ucha, że budzi niepokój, to rzecz zupełnie normalna.

  Club Rotary (paramasoneria) jest szanowany w Watykanie (i vice-versa), a ,,nasz polski" ,,Ojciec Święty" był masonem i to postawionym wysoko w hierarchii. Mogę to wykazać, BEZ NAJMNIEJSZEGO PROBLEMU!
 • Ten co przewidział 9/11 teraz prorokuje
  jakie będzie przyszłe życie na Ziemi
  James nie widzi tego w taki sposób ale
  Dużo tych zmian prorokuje o np :
  LINK dla samodzielnego zapoznania się i PRZESTUDIOWANIA :
  https://podcasts.apple.com/us/podcast/473-jamie-metzl-future-life-on-earth-threats-opportunities/id794030859?i=1000445111031

  Streszczenie dla będących w temacie zainteresowanych :
  Jamie Metzl widzi przyszłość.

  Tak jakby.

  Właśnie napisał książkę "Hacking Darwin: Inżynieria genetyczna i przyszłość ludzkości". I jest to Biblia tego, jak będzie wyglądać przyszłość....

  "Rozwijamy umiejętność czytania, pisania i hakowania biologii", powiedział. "Cała biologia.... łącznie z naszą własną".

  Podał mi przykład:

  "Teraz, jeśli pójdziesz do lekarza, twój lekarz będzie cię leczył, bo jesteś człowiekiem. Ale zmierzamy w kierunku świata precyzji opartego na twojej indywidualnej biologii".

  Więc pójdziesz do lekarza i powiedzą: "Bazując na tym, że jesteś sobą, damy ci to leczenie twojej choroby".

  Ale gdyby to był ktoś inny z tymi samymi objawami, dostałby inne leczenie. W oparciu o ich biologię.

  "Każdy będzie miał sekwencjonowany swój genom" - powiedział Jamie.

  Teraz kosztuje 800 dolarów za sekwencjonowanie genomu. Ale zaczęło się od 1 miliarda dolarów.

  Więc w ciągu dekady stanie się przystępny cenowo.

  Będziemy sekwencjonowani albo przy urodzeniu, albo przed urodzeniem.

  "Będziemy w stanie wykorzystać algorytmy do zrozumienia bardzo złożonych cech".

  Będą w stanie zobaczyć, kto jest chory na serce. Albo kto ma wyższe IQ.

  Dlatego jestem tym zainteresowany.

  Chcę tylko wiedzieć, jak długo muszę czekać, zanim będę mógł wstrzyknąć sobie więcej komórek mózgowych, bym mógł być mądrzejszy.

  To jest "edycja genów". A książka Jamiego obejmuje to wszystko.

  Powiedział: "Rewolucja genetyczna w genomice diametralnie zmieni nasze życie, ale każdy musi brać udział w rozmowach o tym, jak to zrobić".

  Ta książka i rozmowa otworzyły mi oczy na tak wiele możliwości. Nie tylko w odległej przyszłości, ale za 10 lat.

  I może też dać ci pomysły. Dla przedsiębiorczości, inwestowania, planowania rodziny, zainteresowań zawodowych itp.

  Oto lista wszystkiego, o czym rozmawiamy:

  Za kulisami porozmawiaj z Jamie Metzl (wywiad wstępny) [6:20].
  Co czyni nas etycznymi? Prawa społeczne a prawa religijne [7:23].
  Przedstawiam Jamie Metzl, autora nowej książki "Hacking Darwin" [9:12].
  "Jeśli chcesz sprawiedliwości, zbuduj ją. Zbuduj ją w swoim życiu i zbuduj ją w otaczającym cię świecie". - Jamie Metzl [11:58]
  Wyjaśniam, czym jest "Hacking Darwin" na temat... przyszłości edycji genów i pisania genów [12:12].
  Niekonwencjonalne tło Jamiego (i dlaczego nie powinieneś zmuszać się do podążania standardową ścieżką [15:54].
  Historia człowieka, który przewidział 9/11 w latach 90-tych [20:20].
  Jak ktoś przepowiada przyszłość [22:18]
  Rola wyobraźni w zmienianiu instytucji i umysłów [28:14].
  Kroki eksperckie... jak napisać powieść science fiction [28:28].
  Czy praca, którą teraz wykonujesz, będzie miała wpływ na przyszłość? [32:11]
  Jamie Metzl mówi, że rewolucja genetyczna nie polega tylko na opiece zdrowotnej.... "Chodzi o naszą przyszłość jako gatunku. Chodzi o naszą tożsamość". [35:00]
  3 etapy inżynierii genetycznej: opieka zdrowotna, bezpośrednio genetyka konsumencka (kiedy możesz zmienić swoje geny), wspomagana reprodukcja [36:14].
  Dlaczego seks stanie się "starym sposobem" na robienie dzieci [36:47].
  Czwarty etap inżynierii genetycznej = terapie genetyczne [39:07].
  W jaki sposób terapia genowa wykroczy poza zdrowie i wpłynie na zmianę wyglądu [40:58].
  Proszę Jamiego, aby wyjaśnił podstawową naukę genetyki, DNA i chemicznych procesów stawania się tobą [41:47].
  Co oznacza mapowanie ludzkiego genomu [48:46]?
  W jaki sposób inżynieria genetyczna doprowadzi do bardziej spersonalizowanych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej.... "Idziemy naprzód świat medycyny precyzyjnej opartej na Tobie". [50:58]
  Jak osoba cierpiąca na rzadką chorobę może skorzystać z terapii genowej [52:47]?
  "Podstawową historią tego wszystkiego jest.... rozwijamy umiejętność czytania, pisania i hakowania biologii. Cała biologia, w tym nasza własna". [55:27]
  Pierwsze na świecie dwa genetycznie edytowane dzieci urodziły się w Chinach [58:17].
  Jamie definiuje CRISPR i jego rolę w inżynierii genetycznej [1:00:26].
  Możliwość zmiany cech i cech ludzkich, takich jak wzrost, inteligencja itp. [1:04:45]
  W przyszłości możesz wybrać, który zarodek chcesz zapłodnić na podstawie cech [1:08:26].
  Czy potrafisz genetycznie modyfikować IQ? [1:08:58]
  Określić, jak ta technologia wpłynie na nasze życie [1:14:07].
  Zwierzęta i inżynieria genetyczna [1:18:20]
  Anti-aging.... czy możemy przedłużyć ludzkie życie i żyć dłużej? [1:19:42]
  Dlaczego ludzie źli są bardziej podatni na niektóre choroby [1:23:43].
  Jak oszczędzać energię [1:24:21]
  Jak wielu ocalałych z Holokaustu żyje tak długo [1:24:41].
  Sztuczka z życiem do 100 lat [1:29:06]
  Pytam Jamiego o jego doświadczenie jako nieoficjalnego informatora CIA [1:30:38].
  W jaki sposób inżynieria genetyczna wpłynie na różnorodność? [1:32:26]
  Zabójcze roboty, biotechnologia i inne przyszłe zagrożenia militarne [1:35:48].
  Co mają ze sobą wspólnego futuryści [1:36:30]
  Trendy narkotykowe.... Pytam Jamiego o legalizację marihuany i grzybów [1:40:22].
  Pytam Jamiego, jak napisać powieść science fiction [1:41:50].
  Daję Jamiemu pomysł na następną książkę [1:44:18].
  Dlaczego kocham tę książkę "Hacking Darwin" [1:45:29]
  Jamie Metzl Podcast Banner.

  Z poważaniem,

  James Altucher.

  James Altucher.

  P.S. Nie mogę patrzeć w przyszłość w ten sam sposób, w jaki Jamie może...

  Ale mogę ci to powiedzieć: W ciągu zaledwie kilku dni,
  Amazon
  ZMIENI SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ PIENIĘDZMI, A TO BEDZIE REWOLUCJA
  link:
  https://pro.chooseyourselffinancial.com/p/ALN_cryptomasterclass_0419/EALNV7BW/?a=13&o=136438&s=159827&u=7009676&l=2388898&r=MC2&vid=7cmDP3&g=0&h=true

  Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator
 • @andrzejw 06:38:03 Proszę o podpowiedz jak ...
  ..po polsku odsłuchać całości
  A kto streści o co chodzi z tymi nowymi ideami Amazona ?
 • Wiara, sens, przeznaczenie
  Jest tyle pytań, i oczekiwanych odpowiedzi ...

  5 plus za Pana przemyślenia.

  Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930