Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
428 postów 2269 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

AMEN-Autobiografia Naukowa-Odc.116

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

DUSZA, to najwyższa „Boska” forma energii, zdolna do przetrwania, w nieskończoności wszechświata. Dusza jest zakodowanym zwierciadłem – hologramem świadomości - istnienia Ciała.

Duchowość i Wiara oraz Inne, Ludzkie/Boskie – Podstawowe...Atrybuty Nieśmiertelności.

Życie każdego człowieka (i istoty żywej), na codzień - zgodnie z matematyką - podlega prawom fizyki.

Znalezione obrazy dla zapytania faith and spirituality

Od momentu aktu poczęcia, połączenia dwóch niezależnych komórek; w łonie matki, organizm rozwija się, rośnie, dzieli i rozmnaża, poprzez wszystkie, dobrze nam znane, zjawiska metabolizmu i procesy przemiany materii. Wszystkie te mechanizmy, zgodne z prawami fizyki i natury - można monitorować.

Pokarm matki dostarczany osmozą, przenikaniem i krwiobiegiem, daje możliwość rozwoju zarodka -
od momentu powstania gamety; poprzez ustawiczne podziały, procesy dojrzewania i specyfikacji narządowej komórek macierzystych (stem cells); do czasu uzyskania 1-szego etapu samodzielności -
który objawia się w formie pierwszego oddechu – na zewnątrz, poza ściankami... macicy.
Potem jest płacz noworodka, jego pierwsze ruchy, spojrzenia, reakcje...w nieznanym, nowym świecie.

Sam moment narodzin człowieka (istoty) jest „cudem kreacji”; w którym słowo Boskie staje się ciałem;
w którym...rozpoczyna się historia każdego, nowego istnienia.
W tym właśnie momencie, powstaje też dusza, choć tej, uniwersalnej części istnienia człowieka – nigdy nie słychać i nigdy nie widać.
Powstaje nowy człowiek, który na pierwszym etapie życia, ma uformowane ciało, izolujące wnętrze i narządy koordynacji bytu; wypełnione całkowicie falami energii ożywionej - posiada instynkty trwania: samozachowaczy; czucia, głodu i bólu ale...nie jest istotą rozumną, ani - w swej istocie samodzielną.
Niemowlę potrafi instynktownie oddychać, ale...poza tym brakuje mu wszystkiego: siły mięśni, koordynacji
ruchów i percepcji zmysłów ale przede wszystkim: rozumu, uczuć i duszy; które dopiero w momencie...
„kiedy słowo staje się ciałem”, rozpoczynają się kreować, poprzez wiarę i mądrość natury, sterowanych siłami uczuć i zmysłów oraz instynktami życia - poprzez „specyfikację” różnych form - energii ożywionej.

Pod czujną ochroną woli, uczuć (i piersi matki); od chwili narodzin, rodzicielka emanuje stopniowo
swemu dziecku, wszystkie brakujące, konieczne dla życia, atrybuty samodzielności oraz człowieczeństwa.
Matka przekazuje dziecku fizykę i chemię życia; poprzez fale i dary energii uczuć i emocji, jakie w sobie ma. Jednocześnie matka - instynktami istnienia - kreuje oraz zdalnie przekazuje (podświadomie, nie wiedząc
nawet o tym), największy dar - każdego ludzkiego życia: najwyższą formę energii boskiej - DUSZĘ.

Podobny obraz

 DUSZA, to najwyższa „Boska” forma energii, zdolna do przetrwania, w nieskończoności wszechświata.
To najwyższa też wartość; jedyna potęga i suma; mianownik, iloraz i iloczyn - zjawiska nieśmiertelności.
Dusza jest zakodowanym zwierciadłem – hologramem świadomości - istnienia Ciała.
*Jeżeli niemowlę jest sierotą od urodzenia, kreatywną rolę Matki, w procesie przekazywania duszy...
sprawują inni - jego bezpośredni opiekunowie.
*Jeżeli niemowlę odejdzie z tego świata, przez momentem uzyskania własnej duchowości i rozumu –
nie ma szansy na nieśmiertelność swojej własnej duszy. ( - Niezakończony proces kreacji duszy.)
Jego wszystkie energie ożywione opuszczają ciało i giną, rozpraszając się w świecie nieskończoności.

Wszystkie procesy kształtowania duszy człowieka, trwają przez całe jego życie; choć odbywa się to etapami: poprzez różne stadia percepcji i rozumienia świata zmysłami wzroku, słuchu, węchu/zapachu, bólu dotyku; wykształcenia mowy; procesy kształtowania logiki i zmysłów uczuć (miłości, lęku, strachu).
Większość ludzi, w pewnym momencie swego istnienia osiąga dojrzałość duchową, w różnym zakresie, która w sumie, jest ostatecznym choć nieskończonym etapem rozwoju, opierajacym się na całkowitej integracji procesów fizyki i chemii ciała i/oraz wszelkich form energii - metafizycznej duszy.

Ludzie, jako istoty kreacji Boskiej czy też Przeznaczenia Natury, różnią się od zwierząt jedyną rzeczą: Duchowością i Wiarą a w rezultacie tego – tylko ludzie mają świadomość istnienia, czasu i przemijania.
Właśnie to, w ostatecznym łańcuchu rozwoju – ewolucji człowieka, zaowocowało powstaniem duszy –
jako dar kreacji oraz dar najwyższej formy energii doskonałej, boskiej, nieskończonej i ponadczasowej.

Zwierzęta (ssaki), pomimo nawet wielu fizycznych i biologicznych podobieństw do „homo sapiens”-
mają tylko instynkty samozachowawcze. A to nie wystarczy, w procesie kreacji - metafizyki Natury.
Zwierzęta i inne „nieludzkie” istoty - nie mają więc duszy ani świadomości istnienia. (Tylko instynkty).
I to właśnie..., całkowicie eliminuje zwierzęta od jakiejkolwiek możliwości nieśmiertelności.

Duchowość: jest pojęciem niemal abstrakcyjnym; ma bardzo szerokie znaczenie i wiele rozmaitych definicji. Może być rozumiana w kategoriach boskich, religijnych - jako nadludzki element wiary albo w kategoriach ateistycznych jako wielokrotność potencjałów normalności, czy może alternatywny tryb życia na wysokościach znacznie powyżej przeciętności. Bez limitów nieskończoności.

Jest to niewątpliwie najwyższa, doskonała forma EO (Energii Ożywionej), wykreowana fantazjami... -
„meta i fizyki” oraz emitowana, poprzez nieskończone procesy myślowe świadomości i podświadomości.

*Moim zdaniem, Duchowość jest Darem Pana Boga, który w procesie Kreacji zdecydował właśnie i tylko człowieka obdarzyć Duszą („na wzór i podobieństwo swoje”). Żadne inne istoty żywe, poza człowiekiem
nie dysponują, w ramach własnej wolnej i dobrej woli – Duchowością, ani wiarą...
Znalezione obrazy dla zapytania faith

 Wiara:
Bardzo często, w dodatku mylnie, wiara jest pojęciem kojarzonym z duchowością; w rzeczywistości tak nie jest. Wiara jest sprawą indywidualną, wolnego wyboru, ale może być prekursorem duchowości.
Może jednak również być złym doradcą i przewodnikiem – wprost antagonistą dobrego „stanu ducha”.
Człowiek mając własny rozum oraz siły „dobrej lub złej woli”; jak i możliwości wyboru pośród bardzo wielu alternatyw, może świadomie wybrać drogę cnoty, dobra i pozytywów albo też siły nieskończonego zła i destrukcji.

Czasem niestety działaniami człowieka kierują różne instynkty; nie dusza i świadomość – co może prowadzić do rozmaitych, czasem bardzo negatywnych działań.
U podstaw wiary człowieka mogą leżeć rozmaite pozytywne pragnienia, dążenia, dawania wartości, pomocy -
tak "aby słowo stało się ciałem"; ale też próby zaspokojenia własnych wartości, przekonań, tak aby uzyskać przewagę nad innymi albo nawet zniszczyć wszystkich adwersarzy po drodze; pokonać też przeciwników.
To mogą być bardzo negatywne aspekty wiary.

Wiara prowadzi człowieka przez życie – i może doprowadzić do do najwyższej formy duchowości jak i
całkowitego dna destrukcji.
Wiara - jest myślowym narzędziem osiągania celów świadomości, ale też środkiem realizacji wszelkich
marzeń i instynktów (co jak wspomniałem wyżej - może mieć również - wszelkie negatywne efekty).

Można pisać wiele na temat duchowości i wiary; pojęć, definicji jest bardzo wiele - to przecież historia ludzkości.
Najważniejsza jest jednak przyszłość...

Bez względu na nieskończenie różne i skrajnie rozmaite poglądy na temat właśnie przyszłości ludzkości...
jedno jest pewne:
Na długiej, dalszej drodze człowieczeństwa „Stąd do Wieczności” – dla osiągnięcia Cudów Nieśmiertelności – konieczna jest Dusza oraz pozytywna wiara w taką możliwość, poprzez najwyższą, Boską formę energii -
czyli Duchowość...

W ostateczności bowiem człowiek składa się z ciała i duszy, powiązanych ze sobą przez Boga/Kreatora -
na jakąś tam tymczasowość, krótki moment życia.
I o ile wiara, może nas przekonać o nieśmiertelności duszy, pozostaje nam wszytkim rozwiązać odwieczny problem jedności fizyki, chemii i duszy, który kończy się w momencie śmierci.
Całkowicie odwrócić proces destrukcji i umierania – w rzeczywistość trwania – przetrwania.

Jest to realnie możliwe – w oparciu o zasady Fizyki Kwantowej – połączonej w ramach Medycyny Przyszłości -
z Duchowością i Wiarą...a będącymi najwyższymi – Boskimi, przywilejami Ludzkości.

Najwyższym celem człowieczeństwa powinno być osiągnięcie Nieśmiertelności, połączonych ze sobą...
na wieczność – ciała i duszy. Miejsca we Wszechświecie jest wystarczająco wiele.

Znalezione obrazy dla zapytania faith and spirituality

 
Deklaracja Działąń i Wiary w Przyszłość:

Ja - Ryszard Opara, poprzez swoje działania, wiarę i myśli, poparte nowoczesnymi technologiami:
Medycyny Cyfrowej i Medycyny Kwantowej, oraz rozmaite aplikacje A.I. - Sztuczną (Uniwersalną) Inteligencję - zrobię pierwszy krok, aby ten cel człowieczeństwa osiągnąć.


W najbliższej przyszłości - RAZEM wejdziemy na drogę Ludzkości - do Nieśmiertelności. 


Koniec Odcinka 116

Ryszard Opara
 

KOMENTARZE

 • Autor 5*****
  Czyli w drogę z geometrią obliczoną przez Euklidesa.

  https://newtranspersonalpsychotherapy.com/wp-content/uploads/2015/12/questions-spiritual-crisis-distress-difficult-experiences-religion-spirituality-faith-during-crisis.jpg

  1. Wyruszamy z punktu zerowego – 0
  2. Idziemy zrównoważonym systemem do większej wiedzy – 1.
  3. Z prostej wchodzimy na większą płaszczyznę wiedzy – 2.
  4. Z dokładnie obliczonej płaszczyzny startujemy w przestrzeń – 3.

  Dużo czasu geometria Euklidesa czekała, ale ktoś musi iść pierwszy.

  Serdecznie Pozdrawiam
 • Dusza
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg
  przez parę dni, po opuszczeniu ciała matki, wydawało mi się, że ona mi towarzyszy, potem gdzieś się ulotniła,

  zostałem sam, sam na świecie,

  zastanawiające, czy mam duszę, jak inni, co prawda sumienie mnie gryzie, ale czy to może mieć znaczenie dla tego pytania?

  może mam inną, rogatą lub okrągłą, bowiem nie odczuwam żadnego pokrewieństwa dusz z innymi bliskimi, z innymi ludźmi,

  należę chyba do jakiejś innej cywilizacji, niezrozumiałej dla ziemian,

  co ja robię na tym nieprzyjaznym mi świecie ?
 • Ciekawa forma życia w Bieszczadach.
  https://pl.sputniknews.com/polska/2019070110658673-paskudna-pelzajaca-masa-w-bieszczadach-wideo/

  Jak widać komórki prowadzą życie społeczne w postaci organizmów wyżej zorganizowanych ..a te organizmy niby autonomiczne czasem
  czasem organizują się w wyższe struktury tworząc super organizmy..

  Coś jak ludzie w PRL prze sklepami z wędliną albo z alkoholem.
  .. albo dzisiaj po najnowszego smartfona czy jaką inną wyprzedaż.
 • @goodness 09:11:21
  Szanowny Panie/Pani Goodness

  Droga do przyszłości ludzkości wiedzie poprzez wszystkie doświadczenia i myśli, każdego człowieka.
  Geometria geniusza Euklidesa, była i jest jednym z pierwszych kroków wyjściowych w próbach zrozumienia praw wszechświata.

  Gdyby nie było Euklidesa, może nie byłoby Kopernika, Newtona czy Einsteina, Plancka, Tesli - wielu innych geniuszy cywilizacji.

  Mnie nie zależy aby być pierwszym - moim marzeniem jest aby ludzkość szła razem.
  Aby każdy człowiek zrozumiał siebie; zrozumiał prawa natury i prawa wszechświata - a wtedy może wszyscy pójdziemy w przyszłość RAZEM.

  Pozdrawiam Serdecznie
 • @interesariusz z PL 13:29:49
  Szanowny Panie,

  Napewno Pan ma duszę - a dusza Pana Ukochanej Matki jest też blisko.

  To tylko smutek i negatywne emocje, po utracie Ukochanej Osoby - skłania Pana do tego typu refleksji...

  Inna sprawa - nie ma na świecie bardziej bliskiej i ukochanej każdemu człowiekowi osoby - niż MATKA.
  Niech ją Pan Bóg ma w swojej opiece.

  Pozdrawiam serdecznie

  PS. Proszę posłuchać pieśni Fogga - "O matce pieśń"
  https://www.youtube.com/watch?v=OnLxoLQqK3w
 • @Oscar 17:27:07
  Szanowny Panie,

  Każda forma życia jest piękna - nawet "paskudna-pełzająca-masa".

  To jeden z dowodów i przykładów no podstawowy instynkt życia.
  "Samozachowawczy Instynkt Przetrwania".

  Oczywiście to jeden z pierwotnych instynktów życia.
  Nie ma nic wspólnego z Duchowością i Wiarą, które są najwyższą formą energii spirytualnej - darem Pana Boga - Kreatora.

  Pozdrawiam
 • Szanowni Państwo
  Szanowni Państwo,

  Muszę ze smutkiem przyznać, że jestem nieco rozczarowany ilością odsłon i komentarzy - związanych z odcinkiem 116.

  Pisałem to być może trochę w nadwyższym natchnieniu, mając nadzieję, że będzie to dla Państwa - bardziej interesujące.

  Dla mnie kwestia Duchowości i Wiary - są absolutną podstawą rozwoju ludzkości. To jedyna metoda i sposób na ratunek obecnej cywilizacji.
  Nie będzie życia na Ziemi, ani we Wszechświecie - bez tych atrybutów.

  Być może jestem, jednym z niewielu..., zanikających albo na wymarciu ludzi, którzy tak właśnie myślą.

  No cóż - jeżeli taka jest prawda - zaakceptuję to z pokorą i godnością.
  Wiem jedno: Do końca życia - pozostanę człowiekiem Wiary.

  Pozdrawiam Wszystkich Państwa Serdecznie
 • @Ryszard Opara 03:18:35
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Pisząc, iż należę do innej cywilizacji, miałem właśnie na myśli "Duchowość", z której wynika sposób traktowania innych ludzi, ograniczenia interakcji, i zobowiązania.

  Nie łączę Duchowości z Wiarą. To są dwie różne sprawy. Duchowość rozwija się w wyniku samodoskonalenia, wiara w werbalnym zakresie jest narzucona z zewnątrz, co ogranicza tę wewnętrzną.
 • @Ryszard Opara 02:52:08
  Szanowny Panie Ryszardzie - Prawda jest warunkiem koniecznym aby się spełniły Nasze marzenia o dłuższym życiu w zdrowiu zabezpieczonym przez nowe technologie.

  Trójpodział od 2400 lat dzieli krzyż na dwie części, życia narodu i ducha władzy.

  Porządek Boga zapisany krzyżem i kolorami tęczy jest ciągle ośmieszany przez czerpiących zyski z bałaganu.
  Tatr polityczny nie czyni znaczących postępów w kierunku realizacji łączenia ducha z ciałem. Czyli, dopuszczenia przedstawicieli ludu do czwartego głosu władzy, dla prawdziwej równowagi.

  Proszę się nie dziwić, że jest mało wpisów. Długowieczne - twierdzenie że trójka daje równowagę, dla większości stało się wymuszoną prawdą i ciężko im pojąć, że to kłamstwo konieczne do zniewolenia narodów.

  Miło mi, że podjął się Pan łączenia ducha z ciałem.
  Już próbowałem http://nwsn.neon24.pl/post/125936,aby-uniknac-samozniszczenia.
  Serdecznie Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930