Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
366 postów 1916 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Polak. Patriota. Humanista.

POKRZYWDZENI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - PRP

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ruch Społeczny Pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy organów władzy publicznej państwa polskiego. W Polsce niedługo będzie 35 mln ludzi pokrzywdzonych i oszukiwanych przez System/Układy i Wymiar Sprawiedliwości.

Tak jak wspomniałem w swoim pierwszym artykule.
W Polsce niedługo będzie 35 mln ludzi pokrzywdzownych i oszukiwanych przez System/Układy i Wymiar Sprawiedliwości.

To 90% Polaków. Głównym powodem takiego stanu Rzeczypospolitej jest fakt, że wszyscy Oni – pokrzywdzeni – nie potrafią mysleć ani działać RAZEM.

Powstaje wiele cennych inicjatyw obywatelskich, które bardzo dobrze rokują - ale podstawą ich działania i sukcesów – musi być ZGODA w działaniu.

Ostatnio, byłem uczestnikiem oraz sygnatariuszem porozumienia, które podpisali:

1. Stowarzyszenie Oburzeni – Prezes Antoni Gut;

2. RS PRP: „Pokrzywdzeni Rzeczpospolitej Polskiej” –założyciel Lorenz Freimann

3. Fundacja LEX Nostra – reprezentowane przez Prezes Maciej Lisowski

Mam wielką nadzieją, że to pierwszy, wielki krok na drodze do wspólnych działań, których głównym celem obrona i walka w obronie interesów wszystkich pokrzywdzonych Polaków.

Jestem całym sercem z nimi – zapraszam wszystkich chętnych do współpracy.
Poniżej przedstwaiam – treść Deklaracji RS Pokrzywdzeni Przeczypospolitej Polskiej.

Ryszard Opara

DEKLARACJA
W dniu 30.06.2016 r. w Warszawie zrodził się Ruch Społeczny Pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy organów władzy publicznej państwa polskiego. Celem Naszego zrywu jest wsparcie tych wszystkich którzy bezskutecznie dochodzą sprawiedliwości.
Domagamy się:

1. Pełnej REHABILITACJI Niewinnego Claudiu Crulica z zimną krwią zamordowanego w polskim areszcie – 18.01.2008 r. - i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych tego czynu;

2. Objęcia nadzorem osobistym przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę - spraw zgłaszanych osobiście przez zdesperowanych, Pokrzywdzonych przez organy polskiej władzy publicznej. Niech polska ulica nie będzie miejscem walki o sprawiedliwość - rewizja dla wszystkich zgłaszanych przez Nas wyroków i postanowień;

3. Wprowadzenia w Ministerstwie Sprawiedliwości rejestru spraw zgłaszanych przez Poszkodowanych i ich upublicznianie;

4. Obligatoryjny zapis audio – wideo, posiedzeń sądowych w tym prawo uczestników i stron do takiej rejestracji;

5. Awizowanie pism sądowych nie może stanowić o fakcie doręczenia korespondencji urzędowej adresatowi;

6. Bezwzględnego wyłączania sędziów podejrzanych o matactwa, przez uczestników w trakcie procedowania;

7. Zakaz wykonywania czynności na urzędzie prokuratora i sędziego, wobec których imiennie zostały wszczęte postępowania karne od dnia zawiadomienia organu ścigania o popełnianym przez nich czynie zabronionym do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego prowadzonego w zgodzie literą art. 233; 234; 238KK

8. Nadanie pełnej mocy art. 53 KPK dla pokrzywdzonych i uczestników wszczynanych postępowań karnych;

9. Przywrócenie konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego i powstrzymania powszechnego i nagminnie stosowanego procederu traktowania postępowań prokuratorskich jako postępowań sądowych I instancji;

10. Ukrócenie powszechnej praktyki prokuratorów o umarzaniu postępowań wszczynanych przez poszkodowanych;

11. Wprowadzenie badań lekarskich dla prokuratorów i sędziów – postanowienia i wyroki wielu z nich świadczą nie tylko o „przepracowaniu zawodowym” ale i przede wszystkim o braku jasności umysłu tak niezbędnego do orzekania;

12. Zastopowanie przemocy ze strony sędziów w czasie postępowań sądowych, w tym zastraszanie i karanie - bezpodstawne kary porządkowe i wysokie grzywny nawet za „uśmiech na twarzy” czy przebywanie na sali sądowej, itp.;

13. Określenie miejsca sędziego oraz togi sędziowskiej i emblematów – czy osoba bez togi i łańcucha jest „sędzią”;

14. Przywrócenie do KPK usuniętego art. 101 z racji na „osoby nieuprawnione albo niezdolne do orzekania”;

15. Powstrzymanie powszechnej praktyki zamykania Zdrowych Ludzi w zakładach psychiatrycznych;

16. Prośba o szczególną troskę o stan tzw. Sądów Rodzinnych – gehenna i piekło tysięcy Ojców, Matek i Dzieci;

17. Zmiana terminu zawitego 7 dni na co najmniej 14 dniowy celem właściwego i rzetelnego przygotowania się stron i uczestników wszystkich postępowań w toku udzielania odpowiedzi na żądania sędziów;

18. Likwidacja przymusu adwokackiego we wszystkich sprawach oraz do Trybunału Konstytucyjnego.

19. Zmiany ustawowe w mianowaniu na urzędy sędziowskie – namiastka w postaci niemianowania 10 sędziów przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudy świadczy o takiej konieczności;

20. Zmiany w zapisie Konstytucji RP i pozbawienie sędziów przywłaszczonych praw ich dosłownego panowania i bycia ponad prawem – podział na ludzi i PODLUDZI polskie społeczeństwo już doświadczyło wielokrotnie.

21. Zagwarantowanie Ministrowi Sprawiedliwości prawa do ingerencji w kompromitujące wyroki pseudo sędziów;

22. Przywrócenie rangi Rzecznikowi Praw Obywatelskich, aby miał prawo występować w sprawach obywateli pokrzywdzonych przez funkcjonariuszy publicznych i w ten sposób przyczynił się do szerzenia obecnego bezprawia i morza krzywd.

Medialny szum wokół tylko wybranych spraw sądowych - więzionych w zakładach psychiatrycznych; Pana Jacka Wacha; sprawa Claudio Crulica; za batonik - wzbudziły nie tylko reakcję Pana Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wobec wyroku sędziów sądu okręgowego w Krakowie w sprawie R. Polańskiego ale i samego Prezydenta RP Andrzeja Dudy który AKTEM ŁASKI Mariusza Kamińskiego i innych dobitnie wykazał że wyroki polskich sędziów budzą nie tylko zdziwienie, szok ale i opór (np. sędziowie sądu rejonowego w Warszawie orzekający w sprawie ułaskawionych wcześniej byli już ścigani na drodze karnej za dokonywane matactwa sądowe).

10 000 sędziów i 6 000 prokuratorów dosłownie rządzi w tym kraju i zamienia życie tysiącom Polaków w piekło.
Lista Pokrzywdzonych osób jest otwarta dla Każdego kto w swoim własnym interesie, odczuciu i sumieniu z poszanowaniem obowiązującego prawa uważa, że polska władza dopuściła się i dopuszcza dokonywania na Nim/Niej oraz najbliższych osobach czynów bezprawnych a sędziowie są ponad PRAWEM i stanowią WŁASNE.

Z poważaniem w imieniu PRP
Lorenz Freimann

Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych o komentarze – oraz ewntualne wsparcie naszch wspólnych działań.

Ryszard Opara
 

KOMENTARZE

 • PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ...
  ...każde ale to KAŻDE zaskarżalne do wyższej instancji
  itd. itp.....
 • @andrzejw 19:20:45
  "RAZEM".

  Niech Pan zapomni, że RAZEM to antidotum na polskie bolączki.
  RAZEM to co najwyżej lemingi idą w przepaść.
  RAZEM to puste słowo, które nic nie znaczy. Gustaw LeBon to opisał: w tłumie tylko imbecyle są spełnieni, bo ich potrzeba przynależności jest zaspokojona.

  Walenie w bębenek od dawna zblazowany ("Kochajmy się") tylko pogarsza stan faktyczny, bo wodzi Polaków na manowce szukania rzekomej jedności (czegoś takiego nie ma i nie będzie), odciągając ich od myślenia.

  Antidotum nie jest słowo RAZEM, ale przywrócenie na piedestał klasycznego ciągu logicznego gwarantującego sukces:
  MYŚL-DZIAŁANIE-SKUTEK.

  Polacy może i nie są tacy głupi, ale są leniwi.
  Nie robią tego, co wymyślą.

  Polaków trzeba nauczyć:
  - myślenia, by potrafili formułować trafne diagnozy (wnioski)
  - odwagi, by nie omieszkali działać zgodnie z podjętą diagnozą
  - konsekwencji, by nie rezygnowali aż do czasu wystąpienia skutku.

  Nie RAZEM. Raczej FRAKTALNIE - każdy sobie.

  To, co dla X jest dobre, niekoniecznie dobre będzie i dla Y.

  /Dlatego każda próba unifikacji ideowej neonu24 czy nE, a co za tym idzie, pokusa zaszufladkowania blogerów, skazana jest z góry na klapę/.

  Ważne tylko, by stworzyć niewielki, lecz elementarny wspólny dla wszystkich mianownik (ramy do działania):

  w gospodarce: np. równe opodatkowanie 15%. I niski ZUS uzależniony od dochodów (nie od przychodów). Bo obligatoryjny ZUS to kłoda dla rozwoju generacji młodych.

  /A generacja emerytów? Hmm....Eugenika w katolickim kraju nie jest wyjściem i nigdy nim nie będzie./

  W blogosferze: równe warunki aktywności.
 • Co da deklaracja 35 milionom poszkodowanym?
  .
  Poszkodowanym jest potrzebny zdrowy system demokracji.


  Lecz, pełną odpowiedzialność za obecny stan winę ponosi nie tylko edukacja, lecz wszyscy decydenci przymykający oko na faływą równowagę władzy zapisaną Polakom w Konstytucji.


  - Zasada trójpodziału równowagi władzy nie jest zasadą, dla żywych ludzi, a nawet zwierząt od 250 lat. Dlaczego dalej obowiązuje?


  Panie Ryszardzie, bez likwidacji utopii równowagi trójki w najważniejszym systemie ustawy zasadniczej, będzie coraz gorzej Polakom.


  Deklaracje są pisane na kolanie jak postulaty Solidarności, bez zdrowego fundamentu systemu matematycznej równowagi demokracji.

  Po raz drugi od 1980 roku zaniechanie staranności o system zrównoważonego państwa, to nastąpi wystrzelenie 35 milionów poszkodowanych Polaków w kosmos:))
 • @ Ryszard Opara
  Zdumiewające!

  Przecież Pana "Ulubieni Autorzy", Zymunt Białas i Bogusław Jeznach, dla których wyraził Pan "wielką nadzieję, że razem będziemy wspólnie pracować i tworzyć przyszłość dla Naszego Kraju - dla Polski" twierdzą, że:
  1) "Jestem dzieckiem socjalizmu, miałem szczęśliwe dzieciństwo i młodość w PRL i mam poglądy lewicowe" - Boguslaw Jeznach 24.07.2016 22:03

  2) A jeśli chodzi o prześladowania stosowane przez Urząd Bezpieczeństwa i jego Sekcje 7 Śledczą za słuchanie Radia Wolnej Europy, przyjęcie I Komunii Św., lub morderstwa polityczne na ofiarach pochowanych "na Łączce", to "nie było takich przypadków" - zygmuntbialas 23.07.2016 11:25:29
  "Żyłem trochę w tym PRL i trochę wiem, co było, a czego nie było." - zygmuntbialas 24.07.2016 23:27:19

  Zatem: JAKIM CUDEM znalazł Pan "pokrzywdzonych"?
 • Myślę, że do tej koalicji...
  powinny przystępować także inne organizacje pozarządowe, polskie (co jest bardzo ważne) i powinien wtedy funkcjowonać system szybkiej wymiany informacji, np w postaci okresowych biuletynów, ale także doraźnych informacji wymagających szybkiego działania, jak np sprawa bezpodstawnego aresztowania lidera partii Zmiana.
 • @Zdzich 08:21:00
  Zdumiewające Zdzich to jest to, że nie rozumiesz ani treści ani intencji zawartych w poscie R.Opara.
  Właściwie to można powiedzieć że w twoim "niezrozumieniu" tkwi jakiś freudyzm a to co napisałeś to istna "czynność omyłkowa".
  Sędziowie,prokuratorzy i całe to towarzystwo to byt charakterystyczny każdemu systemowi i jak na razie nikomu nie udało się go rozwiązać.
  Wszak słów: "Na patrona z trybunału,Co milczkiem wypróżniał rondel,Zadzwonił kieską pomału,Z patrona robi się kondel " nie napisano wczoraj
  Nie ma co się łudzić że gdzieś indziej jest inaczej.Wszyscy a przynajmniej większość z nas pamięta,ba! widziała na własne oczy jak to było ze "sprawą Simpsona" https://pl.wikipedia.org/wiki/O.J._Simpson
  kiedy to sąd karny w obawie przed niepokojami społecznymi czarnych, wbrew wszelkiej logice a i prawdzie uznał Simpsona niewinnym a sąd cywilny uznał go winnym i zobowiązał do wypłaty odszkodowań.
  Nie należy też mieć nadziei że np radykalne ruchy uzdrowią sytuację.
  Wszak interesująca nas grupa w przebiegu każdej rewolucji jako druga (zaraz po reprezentantach władzy stanowionej i wykonawczej) idzie na gilotynę i jest zastępowana nowymi,czystymi i bez skazy.Po pewnym,niedługim zresztą,czasie,nowi,czyści i bez skazy,'godnie" zastępują swych poprzedników stając się takimi samymi a często jeszcze gorszymi niż ci przed nimi.
  Polecam klasykę gatunku https://vimeo.com/173862382
  PS
  do niedawna był jeszcze na jutubje ale zablokowali bo zbyt intensywnie wywoływał u widzów deja vu
 • @maharaja 22:41:34
  ..../A generacja emerytów? Hmm....
  synek, oj synek, jakie ty masz błędne wyobrażenie o emerytach.
  Moja żona już skończyła 70 lat i bynajmniej nie narzeka ani na zdrowie, ani na to że brakuje jej na leki, ani że nie ma pracy.
  Gdy zmarła jej matka, wzięła się za biznes, (a miała już wówczas 68 lat), i sama sobie szefową, kierowcą, nierzadko ładowaczem i trzepie kasę aż miło.
  Czasem zaczyna pracę o szóstej rano, czasem kończy o 23:30 a czasem robi sobie odpoczynek.
  Co do reszty, jesteś tu chyba jedynym z głową i z logicznym myśleniem.
  Warto czytać twoje komentarze.
 • Autor
  To, co " w imieniu PRP" pisze Lorenz Freimann, czy pańskie wnioski są ze wszechmiar słuszne, tylko obawiam się że ta instytucjonalna droga, którą tu proponujecie (która jest zresztą bardzo porzebna), to zdecydowanie za mało.

  Problem, że to tylko co najwyżej 10% i przypadkiem tylko głośnych spraw. Patologie, a nawet zbrodnie, które zżerają polski system sprawiedliwości powodują taką beznadzieję u krzywdzonych, że sprawy swoich krzywd nawet nie ruszają, a jedyne co robią, to wśród swoich znajomych obnoszą się ze swoim cierpiętnictwem.
  Druga, może i liczniejsza część pokrzywdzonych nie tylko wobec patologii zachowuje bierność, ale i ją akceptuje, i aby "nie wychodzić na frajerów" szuka dojść do mafii prawniczej, co zawsze wiąże się z korupcją.
  Jesteśmy ogólnie za słabi, żeby walczyć z układami.

  Inicjatywa może przynieść sukces tylko wtedy, kiedy tych, co chcą walczyć, pokazywać się jawnie jako walczący O PRAWE INTENCJE biorących udział w wymierzaniu sprawiedliwości będzie więcej jak tych, co ulegają zastraszeniu, zniewoleniu i demoralizacji powodującej ich niezdolność do walki nawet o sprawy najważniejsze, godząc się na istnienie w naszym życiu publicznym "mniejszego zła. Godzą się w praktyce na manipulacje przechodzące w matrix i faszyzm, po ludobójstwo.
  Tam gdzie nie panuje moralność, nie ma prawości. Tam, gdzie nie panuje prawość, nie ma sprawiedliwości. Tam, gdzie nie panuje sprawiedliwość (w tym sprawiedliwość wspólnotowa wyrażana w naszym kręgu kulturowym jako demokracja), tam nie ma mowy o SPRAWIEDLIWOŚCI.

  Jak nie ma sprawiedliwości, nie istnieje praworządność, a wtedy prawo stanowione (które jest dla praworządności bazą) sensu nie ma.
  Jest zawsze nadużyciem ze strony aktualnych możnych - oligarchów, waaadzy i typowych dla faszyzmu nadludzi, jest przy tym "drukowanie praw z powietrza" według widzimisię aktualnego kacyka (choćby było to firmowane przez jakąś fasadową zbiorowość).

  Czy "pokrzywdzeni" mogą długotrwale tworzyć walczącą zbiorowość. Czy "jeszcze nie pokrzywdzeni" będą chcieli do nich dołączać, czy raczej będą trwali w naiwności, że to ich nie dotyczy i dotyczyć nie będzie?


  Jest tu gdzieś błąd rozumowania.

  Jedyne, co sytuację może uzdrowić to walka o morale zdrowych.

  To dlatego tak bardzo dziś atakowany i niszczony jest Kościół Katolicki - ostatnia już ostoja prawdziwej moralności, czyli prawdziwej drogi ku życiu.
 • @Jan Paweł 09:13:30
  Wydaje się, że nadmiar organizacji pozarządowych, które dołączyłyby do takiej koalicji, mógłby paraliżować pracę tej powstałej już koalicji, ale można to zorganizować w taki sposób, że lokalne organizacje stowarzyszałby się koalicje regionalne i dopiero reprezentanci takich regionalnych koalicji, reprezentowaliby swoje regiony w tej koalicji, nazwijmy ją, centralną.
  Inaczej, nie widzę możliwości naprawy czegokolwiek w tej naszej chorej Ojczyźnie. Rozproszenie małych, lokalnych a przez to słabych a małym zasięgu organizacji, choćby nie wiem o jak czystych intencjach, rozproszy się w tej okupacyjnej mgle, która jest nam przez media serwowana.
 • @Oświat 11:21:05
  Wyjątek potwierdza regułę. Gratuluję motywacji u małżonki.

  Generalizując nie unikniemy jednak sytuacji, gdy nasze sądy nie trafiają w indywidualnym przypadku w sedno rzeczy.

  Oceniając sądy generalizujące (jak ten mój powyżej) musimy mieć na uwadze, że nie powinno ich kwestionować ich słuszności sui generi posługując się wyjątkiem.

  Gwoli uściślenia:

  Generacja emerytów: osobiście wyróżniłbym emerytów mentalnych (należą do nich także całe rzesze dwudziestolatków, którzy non-stop są na mamcinym garnuszku, bo strach im się zmierzyć z wolnorynkową prawdą o sobie samych) i aktywistów realnych (tutaj należą nie tylko przedsiębiorczy 30- i 40-latkowie, ale także setki tysięcy emerytów, które mimo niskich nominalnie uposażeń emerytalnych dorabiają sobie skutecznie, czy to własnym biznesem, czy handlem na targu, czy też uprawianiem działki itd. i są absolutnie wolni od postawy roszczeniowej).

  Do generacji emerytów należą wg mnie także całe rzesze tych, którzy za wszelką cenę przytulają się to etatyzmu (państwowych posad), bo nic konkretnego nie potrafią.

  PS. Dzięki za słowa uznania. Każdego to łechce.
 • -------------- upodleni do granic i milczą ..........
  http://www.sadistic.pl/elektryk-wysokich-napiec-vt54.htm
 • @ikulalibal 09:25:07
  Ja o konkretach w PRL'u i PRL'u BIS, a Ty o freudowskim surrealiźmie .. i to w Ameryce.
  Jest sprawą oczywistą, że (żydowscy) "sędziowie, prokuratorzy i całe to towarzystwo to byt charakterystyczny każdemu systemowi i jak na razie nikomu nie udało się go rozwiązać." W tym systemie znajduje sie również finansowo zainteresowana LEWICA, która popiera ten system.
  I to właśnie staramy się rozwiązać.
 • @miarka 12:07:20
  "Jedyne, co sytuację może uzdrowić to walka o morale zdrowych.
  To dlatego tak bardzo dziś atakowany i niszczony jest Kościół Katolicki - ostatnia już ostoja prawdziwej moralności, czyli prawdziwej drogi ku życiu."
  Otóż to!!!

  Jak pisałem wcześniej, naprawę każdego społeczeństwa należy zacząć od wykorzenienia filozofii sporządzonych przez żydowskich półgłówkow, takich jak np. syfilityk Nietsche, "racjonalista" Hegel*, satanista Marx, i innych "dziennikarzy zbliżonych do kół dobrze poinformowanych" (czyli lóż masońskich).

  *Hegel proponował posłuszeństwo "głupiej chrześcijańskiej klasy robotniczej" wobec "dowolnej woli" wyrażanej przez totalitarny "wyższy autorytet", czyli żydowską klasę rządząca. Folozofie Hegla doprowadziły jego zwolennikow do akceptacji ateizmu przez co stali się rewolucjonistami, jak Marx i Engels. Ich wynikiem są miliony sadystycznie uśmierconych Chrześcijan.

  Świadomość kształtuje byt!

  Pozdrawiam,
 • --BANKI
  https://biznes.robertbrzoza.pl/banki/kradziez-doskonala/
 • Artykuł z Polityki "Numer na wariata"
  Ponieważ ciekawe i wartościowe artykuły z sieci zaczynają ginąć, postanowiłam wrzucić jedną z takich zaginionych perełek i uważam, że już teraz każdy powinien na płytkach i w formie drukowanej zabezpieczać jak najwięcej kluczowych materiałów z sieci i to nie tylko tych dotyczących bezprawia, ale też wszelkiego rodzaju ciekawe porady zdrowotne, zanim komuś zaczną one przeszkadzać.

  Artykuł, który wrzucam pochodzi z 2005 roku, ale do dnia dzisiejszego sytuacja w tej kwestii znacznie się pogorszyła i tysiące ludzi z całej Polski przechodzi z powodu działalności mafii prokuratorsko-sądowo-psychiatrycznej, delikatnie nazywanej przez mojego znajomego "spółdzielnią grillową" - niewyobrażalne dramaty.

  Z relacji bezpośrednich oraz z Internetu, co i raz dowiaduję się o nękaniu oraz niszczeniu ludziom życia i zdrowia za pomocą tego niebezpiecznego narzędzia, jakim są obozy psychiatryczne, zw. psychuszkami. Piszę obozy, bo są one niczym obozy zagłady.

  https://boskaenergia.blogspot.com/2017/04/artyku-z-polityki-numer-na-wariata.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930