Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
420 postów 2216 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

SKOKi - Wóz Drzymały, złoty róg czy sznur?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

A może Polski złoty Róg obfitości...

 

Najistotniejszym osiągnięciem ostatniego 20-lecia w Naszym Kraju to niewątpliwie odzyskanie niepodległości i przywrócenie demokracji. Mnoża się jednak pytania typu: Jakie są koszty tych procesów? Czy Polakom żyje się lepiej? Jakie są zasadnicze różnice między całkowitą zależnością ideologiczną a ekonomiczną... i w końcu: Czy te wszystkie osiągnięcia - to wszystko - to prawda czy tylko pozory???
Bo jeżeli wolna i demokratyczna Polska, stopniowo ale coraz bardziej będzie uzależniać się ekonomicznie i finansowo od ponadnarodowych korporacji, banków i międzynarodowych traktatów – w imię tzw „globalizacji” - to pytam - jaka to różnica? Będziemy po prostu niewolnikami czy też wyrobnikami – w swoim własnym kraju. Tak, być może jesteśmy częścią „Światowej wioski” - ale chyba stać nas na to, żeby w naszej wiosce, ustalać NASZE zasady i reguły gry – wyłącznie dla dobra obywateli Naszego Kraju. 
Największym aktywem każdego kraju są ludzie. To ludzie tworzą wartość.To ludzie tworzą miejsca pracy dla innych. Suma ich inicjatyw, pracy, wysiłku - tworzy potęgę Państwa. Pomimo rozmaitych kataklizmów historii oraz kolejnych reżimów – kolejnych ideologii – dopóki istnieją ludzie, obywatele – istnieje Naród.
W artykule „Dobre bo Polskie”, pisałem, że powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Pisałem też, że niestety zaniechaliśmy budowy marki POLSKA, że powoli ale systematycznie znikają z rynków światowych polskie firmy, produkty, jakość. To są złowrogie, niepokojące sygnały, które w efekcie spowodują całkowitą zależność Finansową i Ekonomiczną Naszego Kraju. Wtedy niepodleglość i demokracja będą naprawdę pozorne.
W sektorze finansowym dumnie określanym przez administrację Rządową „polskim sektorem bankowym” tak naprawdę zostało już bardzo niewiele prawdziwie polskiego kapitału. Pozostał nam już tylko jeden fragment rynku, o którym z całą pewnością możemy mówić, że jest polski – myślę o Spółdzielczych Kasach Oszczednościowo Kredytowych - „SKOK”.
Ale...
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są dziś na cenzurowanym. Ich przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania. Trybunał Konstytucyjny zajmuje się ustawą o SKOK przygotowaną i uchwaloną głosami Platformy Obywatelskiej, która nigdy tak naprawdę nie ukrywała swoich sympatii do bankowego lobby, (ze zrozumiałych względów) - dzisiaj opanowanego przez grupy interesów - ale NIGDY - nie związanych tak naprawdę z Polską.
Ponadnarodowe grupy finansowe koncentrują się nad profitami w skali globalnej. Dla nich Polska jest nic nie znaczącym, pustym słowem. Liczą się tylko zyski - a międzynarodowa strategia uzależniona jest od zasobności portfela poszczególnych narodów. Polacy, od 20 lat będący na dorobku, nie mają wielkich szans na to, żeby wkrótce stać się znaczącym głosem w świecie wielkich korporacji finansowych i decydować aby wypracowywany w naszej ojczyźnie, naszym wysiłkiem i pracą - kapitał - zostawał tu i pracował na nasz wspólny dobrobyt.
Dyskusja, tocząca się na temat Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych – prowadzona pod dyktando, przez „lobby” zachodnich bankowców - poprzez posłuszne tuby Rzadowe– celowo pomija zasady i szanse, jakie daje Polsce istnienie alternatywnego systemu finansowania - domowych budżetów, małych i średnich przedsiębiorstw, które są dzisiaj przecież i tak naprawdę podstawowym filarem naszej narodowej gospodarki.
SKOK-i nie są dla Polski czymś nowym. Już raz w historii korzystaliśmy z takiej, oddolnej formy finansowania. Były naszą, Polska odpowiedzią na potrzeby odradzającego się kraju po stuleciach niewoli, nieistnienia na mapach świata.
Dr Franciszek Stefczyk, historyk, działacz spółdzielczy w Galicji zainicjował i organizował gminne kasy oszczędnościowo-pożyczkowe. W 1890 roku założył pierwszą na ziemiach polskich, (wtedy jeszcze nie będących Polską), spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową w Czernichowie koło Krakowa. Do 1918 roku był dyrektorem Biura Patronatu dla Spółek Oszczędności i Pożyczek przy Wydziale Krajowym we Lwowie, później zaś kierował Centralną Kasą Spółek Rolniczych.
Czym są więc dzisiejsze, polskie SKOK-i? Niczym innym i niczym więcej, niż grupą ludzi złączonych wspólną więzią, poprzez miejsce pracy lub przynależność do tego samego stowarzyszenia społecznego bądź zawodowego. Wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. SKOK-i są spółdzielniami, wyjątkową wspólnotą samopomocową działającą na rynku usług finansowych. SKOK-i to organizacje właśnie ludzi a nie kapitału. Działają przede wszystkim, dla dobra swoich członków, nie (jak Banki) - wyłącznie dla zysku.
I być może albo właśnie dlatego są odbierane, jako tak duże zagrożenie dla zachodnich i rosyjskich banków. Grając według przejrzystych zasad, z dwoma milionami członków i nie skoncentrowane na generowanie zysków, SKOK-i w dużym stopniu stały się konkurentem, z którym trudno było i jest walczyć na rynku ze względu na odmienne systemy wartości.
A przecież w najtrudniejszych chwilach dla naszej Ojczyzny - to właśnie te szczególne wartości Polaków - odgrywały decydującą rolę w naszych decyzjach.
Światowy Kryzys, który dotknął również Polskę – wbrew deklaracjom Rządowym, o czym najlepiej wiedzą najubożsi – może być właśnie tą chwilą, w której nasze decyzje powinny być determinowane nie tylko własnym, ale również, a może przede wszystkim interesem narodowym.
Ostatnie kilka lat pokazało, że zachodnie banki nie mają oporów, żeby zyski wypracowane nad Wisłą wysyłać do swoich zagranicznych central – tak stało się w 2008 roku z zyskami należącego do włoskiej grupy UniCredit banku Pekao S.A. Tak będzie się działo ze wszystkimi zarobionymi przez te banki w Polsce pieniędzmi – ostatecznie będą budować dobrobyt innych krajów, nie Polski.
Przecież naprawdę z polskich banków, (kontrolowanych przez polski kapitał) zostało tylko – PKO BP, który docelowo będzie sprzedany oczywiście zagranicznym inwestorom, podobnie jak Bank Ochrony Środowiska oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, jedyny publiczny bank w Polsce, który jednak nie działa na rynku detalicznym i jest raczej agencją finansową obsługującą administrację rządową.
Spółdzielnie finansowe, podobne SKOK-om, działają z powodzeniem w wielu krajach o dojrzałych gospodarkach w formie tzw „Credit Unions”. Np w Australii, jest ich wiele.
Za podobny pomysł - utworzenia instytucji bankowej działającej właśnie według zasad spółdzielczych kas samopomocowych Muhammad Yunus, ekonomista z Bangladeszu został uhonorowany Nagrodą Nobla.
Dlaczego zatem SKOK-i są tak nielubiane przez administrację rządową, dlaczego quasi-liberalne rządy, jeden po drugim starają się je zlikwidować? 
Być może chodzi właśnie o interes narodowy. A raczej, żeby go zlikwidować poprzez całkowite uzależnienie finansowe. I to ma być ta nasza Polska niepodleglość i demokracja?
Być może chodzi o to, żeby w globalnej europejskiej gospodarce, uczynić Polaków jedynie społeczeństwem petentów, „na smyczy” finansowej, cierpliwie stojących w kolejkach po kredyt do coraz bogatszych banków (oraz wzbogaconych naszym kosztem) - urzędników bankowych z Niemiec, Rosji, Włoch...
Przecież nie zbudujemy przyszłości Naszego Kraju, Narodowej potęgi – bez środków oraz bez pieniędzy. Kapitał mamy i możemy wypracować MY – Polacy. Musimy jednak zatrzymać ten kapitał w Naszym Kraju. To konieczne dla naszej przyszłości.
Działalność takich instytucji jak Społdzielcze Kasy Oszczędnosciowo-Kredytowe, powinna być szczegolnie chroniona i wspomagana, przez wszystkie instytucje Państwowe. To jest przecież bardzo POLSKA, bardzo obywatelska działalność finansowa. To być może jedna z niewielu prawdziwych „oddolnych” szans odbudowania, od podstaw, potęgi finansowej (i nie tylko) Naszego Kraju.
Ochronę SKOK-ów nakazuje właściwie pojęty, Polski interes narodowy.
Działalność spółdzielcza, nie tylko na rynku finansowym, mająca wielowiekowe tradycje w Polsce, to być może szansa zjednoczenia obywatelskiego.
Zastanówmy się nad SKOK-ami, pilnujmy, żeby lobby bankowe i posłuszny Rząd - nie zamknęły tej bodaj ostatniej szansy na samofinansowanie się Polaków. Odbudowa tej inicjatywy może być niezmiernie trudna.
To MY i tylko MY Polacy powinnismy decydować o naszej przyszłości. Powinniśmy być dumni z takiej prawdziwie Polskiej instytucji – jak SKOK. Brońmy jej wszystkimi siłami i możliwymi sposobami.
Zanim zapadną jakiekolwiek decyzje odnośnie SKOK-ów - konieczna jest do szeroka, narodowa dyskusja na temat roli i przyszłości Społdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i działalności spółdzielczej wogóle jako prawdziwie Polskiej metody odbudowy niezależności Naszego Kraju.
Podyskutujmy więc...

KOMENTARZE

 • Dokładnie tak.
  Trudno dyskutować, gdy chcesz się podpisać pod głównymi tezami artykułu.

  Jedyne pytanie brzmi: Jak obronić a następnie rozwijać polskie SKOK-i?

  Innej drogi niestety nie ma: trzeba wygrać wybory i przejąć władzę w Polsce.

  Jak tego dokonać? No właśnie. To jest arcytrudne wyzwanie, w związku ze skalą porażenia mózgów przez ideologie przeciwstawne.
 • @Ryszard Opara
  Panie Ryszardzie, to kapitulanctwo:

  "...Polacy, od 20 lat będący na dorobku, nie mają wielkich szans na to, żeby wkrótce stać się znaczącym głosem w świecie wielkich korporacji finansowych i decydować aby wypracowywany w naszej ojczyźnie, naszym wysiłkiem i pracą - kapitał - zostawał tu i pracował na nasz wspólny dobrobyt..."

  to przegrana jeszcze przed wyjściem na ring. Musimy zaproponować Polakom zarówno na "oduraczanie" jak i na "oszwabianie". Inaczej to idźmy na piwo, będzie kolorowo ale z odruchem wymiotnym.

  To Zdziechowskiego trzeba! Głów trzeba, głowami trzeba ruszać. Zapraszam: http://nikander.nowyekran.pl/post/12785,no-to-zaczynamy-panie-i-panowie
 • Pełna zgoda.
  SKOKi sprawują pożyteczną, ważną dla ogółu funkcję.
  SKOKi łatwo jest atakować, nie tylko ze względu na arsenał opłacanych przez banki agencji PR.
  Istnieje w Polsce przeświadczenie, swoisty kompleks mniejszości, iż zagraniczny, 'zachodni' kapitał reprezentuje część historycznie koniecznego Imperium Dobra, wobec czego jakakolwiek ingerencja państwa w ich dobrodziejczą działalność w Polsce jest rzekomo socjalizmem.

  Pozdrawiam
 • @Ekonomia Polityczna
  W zupełności się zgadzam. Istnieją w zasięgu ręki bardzo proste rozwiązania na to, aby dokapitalizować polskich polskich przedsiębiorców w zamian za zobowiązanie organizowania tutaj pracy. Jednak obawiam się, ze znów jakiś idiota nazwie to socjalizmem. Możemy mieć wszyscy coś naprawdę za darmo. Tylko jakoś to wszystko "w naszych pałach się nie mieści".
 • Panie Ryszardzie
  I Wóz Drzymały i ..oby nie utracony, złoty róg.
  W pełni popieram Pana zdanie:walczyć o polski kapitał, walczyć o skoki.
  Dziękuję za tą Pana jednoznaczną deklarację.
  Pozdrawiam serdecznie
 • @nikander
  Z chęcią zapoznam się z pańskimi propozycjami.

  Pozdrawiam
 • @Ryszard Opara
  tak, traktowanie SKOKów przez aktualnie rządzącą ekipę to doskonały test na ich stosunek do państwa polskiego, społeczeństwa i przykład jak ekipa Tuska i Komorowskiego rozumie interes Polski. O SKOK-ach pisałem niedawno w notce:
  Prezydent Komorowski wycofuje wniosek skierowany do TK przez prezydenta Kaczyńskiego?
  http://giz.nowyekran.pl/post/10817,prezydent-komorowski-wycofuje-wniosek-skierowany-do-tk-przez-prezydenta-kaczynskiego
 • @Ekonomia Polityczna
  Witam
  na tej stronie http://nikander.nowyekran.pl/post/12785,no-to-zaczynamy-panie-i-panowie jest link do programu "Filary państwowosci naszej".

  Jest to w stanie takim jak jest, bo przedstawianie koncepcji publicznie nie przedyskutowanej bez bazy analitycznej byłoby kolejnym nonsensem. Tę robotę dopiero nalezałoby wykonać.
  Jest problem, Polacy maja wyjatkowy wstręt do tworzenia wizji. A to musiałby być wizja z matematycznym kontekstem.

  Pozdrawiam i zapraszam.
 • @autor
  nie tylko skoki ale również polskie Banki Spółdzielcze...

  jak im pomagać? po prostu trzymając tam konta a nie w brankach komercyjnych
 • ceny usług i produkt ?
  Warto opisać wejście klienta do SKO-u i zapytanie o kredyt lub pozyczkę; o warunki ich udzielenia? Jaki mechanizm ma tutaj zadziałać: konkurencyjność oferty czy patriotyzm? Skąd biorą się członkowie Spółdzielni?
 • Kilka tysięcy "Federal Credit Unions" (FCU) w USA
  Tych kila tysięcy instytucji zwanych Credit Unions w USA działa najczęściej jako współnoty finansowe. Ponieważ władze tych instytucji są wybierane przez członków — a więc członkowie dają pracę dyrekcji — więc rzeczywiście Credit Unions działąją w interesie swoich członków.

  CU działąją w USA jako instytucje "not-for-profit" — i nie płacą podatków (tax-exempt organizations).

  Przede wszystkim w CU nie ma znacznych opłat (pobieranych przez banki) za każdy wystawiony czek, czy operację finansową. Można także w FCU bezpłatnie regulować wszystkie należności elektronicznie, bezpośrednio z konta.

  Każdy członek Credit Union musi jedynie posiadać jakiś minimalny wkład finansowy — z reguły od 25 do 100 dolarów. Może istnieć także małe kilkudolarowe wpisowe — często przeznaczane przez FCU na różne organizacje społeczne oraz żadna lub np. 10 dolarową opłata roczna za wydanie karty do maszyn ATM. Wybieranie pieniędzy z ATM jest bezpłatne.

  Credut Union miały w USA w 2005 roku ponad 86 mln. członków — to znaczy około 45% aktywnej ekonomicznie populacji. Z zasady wkłady są ubezpieczone (wszystkie FCU i 95% stanowych CU) — tak samo jak w bankach‚ a więc do wysokości 250.000 dolarów.

  Największym FCU był w 2010 roku Navy Federal Credit Union — z 3.4 mln. członków oraz 40,7 miliarda dolarów wkładów członkowskich.

  *
 • To najlepszy propaństwowy tekst i manifest
  jaki czytałem od lat, bo schodzi na poziom jednej instytucji, jednej kwestii i jej wagi dla naszego kraju. Odsłania też brutalnie intencje i zepsucie przeciwników ruchu spółdzielczego.
  Gratulacje i szacun.
 • „Najistotniejszym osiągnięciem ostatniego 20-lecia w Naszym Kraju to niewątpliwie odzyskanie niepodległości”
  Nic takiego nie miało miejsca.

  ===============================================
  „i przywrócenie demokracji.”
  ===============================================

  I to ma być powód ro radości? Z winy „przywrócenia demokracji” Polska została wydana na łup specsłużb. Bardziej obcych niż rodzimych. Z winy „przywrócenia demokracji” specsłużby rządy nad Polską mogą sprawować z ukrycia. Kryjąc się za plecami nierozumnego motłochu („elektoratu”). Motłoch zawsze będzie wrzucał śmieci do szpary, jak mu każą specsłużby.
  http://www.thereheis.com/nucleus3.22/media/gallery/20081019-voterfraud.jpg
 • Kilka uwag
  Od początku istnienia SKOK-u mam u nich konto. Uznałem to za priorytet i staram się, aby to było moje główne konto, pozostałe zasilam drobnymi sumami.

  Muszę przyznać jednak, że wytrwanie w tym postanowieniu przez te wszystkie lata wymagało ode mnie sporo cierpliwości. Nie wiem z czego to wynika, ale obsługa SKOK-ów od początku jest najmniej profesjonalna spośród wszystkich banków. Panie pracujące w punktach z każdą sprawą wykraczającą poza wpłaty/wypłaty mają problem, wzywają kierowniczkę, wczytują się w przepisy, telefonują do centrali. W efekcie, sprawa załatwiona w innym banku w 5 minut, tu urasta do rangi problemu i trwa w nieskończoność. Panie są miłe, widać, że z zaangażowaniem podchodzą do pracy, ale braki wiedzy o własnych produktach oferowanych klientom i ścieżkach dojścia do nich, są widoczne na każdym kroku. Wielokrotnie byłem świadkiem braku odpowiedzi na zupełnie podstawowe pytania zadawane przez klientów.
  Sytuacja nie zmienia się od lat i wygląda mi na jakiś systemowy błąd w szkoleniu. W zachodnich firmach stosuje się rotację na stanowiskach, konieczność zmiany działu w pierwszym okresie pracy (3 razy w ciągu 2 lat), aby dobrze poznać zagadnienia. I co chwilę organizuje się szkolenia specjalistyczne, podwyższa wymagania. Po czym testuje się pracownika sadzając na pewien czas przy telefonicznym biurze obsługi klienta, odsłuchuje rozmowy i ocenia profesjonalizm rozwiązywania problemów.

  W SKOK-ach coś jest nie tak, bo poziom obsługi nie zmienia się mimo przybywającego doświadczenia i stażu pracy.
  Pisałem maile do centrali sugerujące przyjrzenie się problemowi, nigdy nie dostałem żadnej odpowiedzi, jakby ginęły po drodze i nie docierały do samej góry.

  Zdecydowałem się napisać ten komentarz, bo chcę, żeby mój bank lepiej działał. Wtedy przyciągnie nie tylko myślących o polskim kapitale w polskich rękach, ale także tych, którym obojętna jest narodowość bankiera.
 • @Ryszard Opara, ALL
  W zarządach SKOKów było sporo osób, które działają lub działały w środowisku PIS, pamiętam, że PIS chciał wprowadzić kiedyś ustawę o upadłości konsumenckiej, która byłaby przeprowadzana na bazie struktur okręgowych SKOK. Wygląda, że to pożyteczne instytucje, ale ich obrona jest możliwa tylko poprzez zwycięstwo PIS...

  Z drugiej strony czy te unie kredytowe (u nas to w zasadzie spółdzielnie bo działają głównie w oparciu o prawo spółdzielcze) to nie taki trochę owiany czarną legendą system argentyński ? No bo żeby zostać członkiem trzeba coś wpłacić i potem z tych pieniędzy są wypłacane kredyty i pożyczki innym członkom... może czegoś nie rozumiem ?
 • Banki Spółdzielcze
  Jak tu już ktoś zauważy, pominął Pan BS-y.
  SKOK'i nie są dla wszystkich. To nie są typowe banki, tylko właśnie kasy pożyczkowe.
  Nawiasem mówiąc BS-y nasze władze też próbowały wykończyć, przy okazji wejścia do UE. Był to ewenement, gdyż to Polacy (?) negocjowali zmianę warunków dla BS, takl by nie mogły ich wypełnić (konkretnie chodziło o czas w jakim mają osiągnąć zadany poziom kapitału).
  Póki odpowiedzialni za tego typu działania niszczące polską bankowość nie staną przed sądem (z tow. Balcerowiczem na czele), nie ma sensu pisać o Polsce jako suwerennym kraju.
 • @Jerzy Wawro
  Ale to chyba nie udało się zniszczyć BSów ?

  "SKOK'i nie są dla wszystkich. To nie są typowe banki, tylko właśnie kasy pożyczkowe."

  Dlaczego nie są dla wszystkich ? Czym się wobec tego różnią od BS, jedno i drugie działa w oparciu o prawo spółdzielcze.
 • @Ryszard Opara
  Taki tekst chyba nie jest przypadkowym hołdem wobec SKOK-ów? To byłoby dość nieprofesjonalne zagranie. Nie mam nic przeciwko sojuszowi NE, blogerów ze SKOK-ami i ich promowaniem w postaci blogów oddziałów i promocją całego systemu, zwłaszcza żeby go konfrontować z bankami zagranicznymi. Ja zaś swoim kontem, kontami (dawniej) wspieram lokalny bank spółdzielczy z tradycjami ponad stuletnimi.

  Czy to jednak jest system w pełni non profit? Czy wszelkie opłaty, odsetki są minimalne? Marzy mi się taki właśnie system kas i banków w ramach obecnego systemu, bo łatwo systemu nie da się zmienić, te chore fundamenty będą jeszcze stały, grzybiały... zanim się to wszystko zawali.

  PiS także wspiera SKOK-i.

  Ideałem byłyby pożyczki bez odsetek, bez lichwy, bez opłat na dedykowane cele rozwijające kraj. Zatem na zakup pierścionka ze złota przywiezionego z zagranicy... nie, ale na zakup telewizora jednak składanego w Polsce i owszem. To byłaby wielka pomoc dla mało rentownych firm i interesów z założenia na granicy opłacalności jak media. Pożyczam np 100 tys zł na stworzenie lokalnego portalu z poczuciem misji, patriotyczny projekt... pożyczka na 10 lat z karencją dwuletnią na rozruch. Część pieniędzy przejadam żeby żyć z czegoś zanim firma zacznie przynosić zyski. Tego nie oferuje żaden kredyt i grant na działalność gospodarczą i bez kasy własnej nie da się zacząć od zera. Jeżeli zmienię biznes po drodze na inny, to nic nie szkodzi... byle to było coś sensownego, a nie lombard, kasyno, kantor cinkciarski.

  Pieniądz upada wskutek inflacji, brak odsetek, pożyczka staje się grantem rozwojowym takiego systemu kas. Nadążacie? Takiego systemu potrzebujemy, potrzebują Polacy, Polska. Tak mogłoby powstać wiele firm, organizacji, ludzie zaczęliby kupować na raty dosłownie wszystko, raty bez kosztów, odsetek. Normalnie jak zakładowa kasa pożyczkowa. To jest NON PROFIT, choć przecież oni utrzymywali system z odsetek bankowych.

  System nie powinien karmić lichwy i zarobki pracowników powinny być niskie, tudzież kadry, a nie jak z tym Bieleckim w milionach. Nauczył się jako doradca Solidarności... solidarności. Nawet pracownicy mogliby być wolontariuszami na zmianach 4-godzinnych, może w zamian za akcje? SKOK SA?

  ======
  Jak zostać członkiem?
  Osoby zainteresowane członkostwem w Kasie Stefczyka mogą dopełnić wszystkich formalności w dowolnym Oddziale Kasy w ciągu kilku minut. Procedura jest bardzo prosta i szybka.

  Należy:
  wypełnić deklarację przystąpienia do SKEF (Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej) oraz opłacić składkę za członkostwo (roczna opłata wynosi 4 PLN),
  wypełnić deklarację przystąpienia do Kasy Stefczyka,
  wpłacić wpisowe (35 PLN),
  wykupić co najmniej jeden udział (50 PLN) - w przypadku wystąpienia z Kasy udział jest zwracany,
  wnieść wkład członkowski (1 PLN) - w przypadku wystąpienia z Kasy wkład jest zwracany"

  http://www.kasastefczyka.pl

  Ciekawe mają polecane www. Niezależna, RadioWnet, niebywałe! Może dojdzie i NE?

  http://www.kasastefczyka.pl/pozyczki/6_pozyczka_chwilowa/57_pozyczka_chwilowa.html

  To nie jest działalność charytatywna i non profit! Lichwa w chwilówkach jest także dolegliwa jak w innych bankach, parabankach. Z drugiej strony jaki bank w Polsce, inna kasa zamieszcza takie blogi?

  http://www.kasastefczyka.pl/blog/wedlug_mariusza_romana/index.html#geneza_solidarnosci_

  Warto to zatem finansować, to NASI mówiąc w skrócie, banki dają oferty pozornie atrakcyjne podobnie jak TPSA... i wiem co piszę o TPSA po tylu latach korzystania z internetu na marnych parametrach, oraz płacenia wysokiego abonamentu ZA NIC - haracz po prostu mafijny monopolisty komercyjnego. To samo jest z dostawcami energii, wody, gazu, ech.

  http://www.sin.edu.pl/templates/sin/images/logo/logo.png

  http://www.sin.edu.pl/Eksperci-SIN/

  Zatem co dalej Panie Opara? NE ze SKOK-ami, a z SKOK-i z NE? Czy tylko takie se gadanie-pisanie... niezbyt dopasowane pod ostatnie trzy dni tak ważne.
 • @Paulo
  1. Nie udało się, bo BS'y bez problemów powiększyły kapitał.
  Ale saam fakt, że były takie próby jest skandaliczny. Zresztą to nie była pierwsza próba. Poprzednio, gdy te banki były jeszcze mocno związane z BGŻ (połowa lat 90-tych) utworzono w W-wie bank, który miał przejąć BS'y i przekształcić w swoje oddziały. Prawdopodobnie z powodu zawirowań politycznych to się nie udało.

  2. BS'y oferują praktycznie pełną gamę usług bankowych (od bankomatów po przelewy zagraniczne). SKOK'i nie.
 • @norwid
  "lewarowania brak" - to klucz do bezpiecznego systemu bankowego, przywrócenia monopolu emisyjnego bankowi centralnemu (brak kreacji pieniądza depozytowego przez banki komercyjne).

  Przykład z ustawą skokową potwierdza brak przygotowania do natychmiastowej reformy nie pozwalającej przeciwnikowi na przgotowanie skutecznego przeciwdziałania.

  Może narażę się sympatykom PiS, ale czuję (to intuicja), że Jarosław Kaczyński będzie robił wiele, aby zdobyć duże poparcie, ale niewystarczające do utworzenia rządu. Czuję, że nie chce rozbrajać bomby w finansach publicznych, chce ją pozostawić w dotychczasowych rękach, aby im wybuchła. Chyba liczy na to, że głęboki kryzys finansowy zmiecie ich i wówczas władza może "sama" trafić w jego ręce. To uczucie jest podbudowane jego wypowiedzami o rządzie fachowców oraz wpadkami np. o charakterze organizacyjnym ostudzającymi żelazny elektorat PiSu.
 • @Tomasz Urbaś
  Zgadzam się.
  Kto nie odważy się skończyć z fiducjarną emisja pieniądza w Polsce nie powinien ludziom zawracać głowy jakąś racją stanu. Nie dorósł!
 • @nikander
  "Polacy maja wyjatkowy wstręt do tworzenia wizji. A to musiałby być wizja z matematycznym kontekstem"

  Zgoda, + intuicyjne wyczucie skutecznego narzędzia politycznego.

  Własnie z myślą o wizjach jest na NE zakładka "Wczoraj i Jutro"

  Wczoraj - to historia

  Jutro - to wizje i prognozy.

  Pozdrawiam
 • @norwid
  Elektronika jest do pewnego stopnia symboliczna - zainteresowanie naukami ścisłymi. W ekonomii i finansach poszukuję konkretów bez lania wody. Nigdy nie spodziewałem się, że system kreacji pieniądza może być tak prosty, tak mało nauczany na wyższych uczelniach, dający tak wielką władzę i jednocześnie tak zanurzony w mętnej wodzie.

  Biorę z półki (najbliższej) podręcznik Tomasz Gruszeckiego "Teoria pieniądza i polityka pieniężna" Kraków 2004.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Gruszecki

  Kreacja pieniadza depozytowego - tradycyjny model od depozytu pierwotnego przez kredyt do depozytu wtórnego itd. Ani słowa o tym, że udzielając kredyt bank udostępnia środki na rachunku bieżącym i w ten banalny sposób kreuje pieniądz.
  Kreacja pieniądza banku centralnego - praktycznie ani słowa o związku emisji z nabywaniem zagranicznych aktywów rezerwowych (te wspomniane chyba tylko raz (!) w tabelce obrazującej czynniki zmiany w podaży pieniądza).
  Innymi słowy nic o istocie współczesnego systemu emisji pieniądza w kierunkowym podręczniku dla studentów finansów. Domyślam się dlaczego. Jak temat się ruszy zaczynają się ciekawe pytania.
 • Spor i dyskusja a zgoda Narodowa = Przyszłoś
  Istotą demokracji jest spór, możliwość dykusji. Wszyscy możemy mieć swoje, czasem odmienne zdanie na temat obecnej sytuacji Polski czy też osiągnięć ostatnich 20lat. Jednak dyskusja powinna być konstruktywna -budować i łączyć; szukać rozwiązań a nie przeradzać sie w kłótnię - która z kolei skutkuje destrukcją. Wiem, nie ma rozwiązań idealnych, być może jeszcze się "taki nie urodził, coby każdemu dogodził"... Jedno jest pewne.

  Nas Polaków, wszystkich, którzy kochamy Naszą Ojczyznę, wszystkich którzy chcą, lepiej czy gorzej, żyć w kraju nad Wisłą - muszą łączyć określone wartości: nasza wiara i światopogląd, patriotyzm, nasza historia i kultura oraz bardzo ważna - wizja przyszłości Naszego Kraju.

  Każdemu z nas, komu leży na sercu, szeroko pojęta Polska Racja Stanu powinnien sie właczyc do dyskusji nad przyszłoscia Naszej Ojczyzny.
 • @norwid
  Sprawdziłem - i rzeczywiście (jestem zaskoczony) - SKOK'i mają zadziwiająco bogatą ofertę. Dawniej były to tylko pożyczki i lokaty.
  Nie ma (chyba) rachunków walutowych i przelewów zagranicznych, a przelewy nie idą bezpośrednio. Ale i tak jestem pod wrażeniem. Teraz wiem, skąd ta antykokowa histeria.
  A co do Niemiec, to mało kto wie iż polska spółdzielczość bankowa była wzorowana na niemieckich bankach Raiffeisena (porównując jak ten niemiecki bank urósł w międzyczasie może oszacować jakie miało znaczenie niszczenie Polski).
 • @Tomasz Urbaś
  A. Kazimierczak "Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej" PWN 2003.
  Wszystko bardzo ładnie wyjaśnione.
 • @Ryszard Opara
  Nie ma propozycji konkretnych działań, to i nie ma dyskusji. Jest tylko luźna wymiana zdań.
 • @Łażący Łazarz
  "Własnie z myślą o wizjach jest na NE zakładka "Wczoraj i Jutro"
  Wczoraj - to historia
  Jutro - to wizje i prognozy."

  Wreszcie wiem pod jakie tematy jest ta kategoria, może opiszesz pozostałe wg swojej interpretacji, czy redakcyjnej? W jakie kategorii pasuje ten tekst? Bo wg mnie na oko w pięciu. I tak powinno być, kilka kategorii do wyboru, a to zdaje się redakcja sobie sztukuje po swojemu.

  Czy jest szansa na sojusz ze SKOK-mi? Po męsku pytam. Tak czy nie?
 • @Paulo - są duże różnice między kasami, a BS, ustawy, przepisy, umocowanie różni się
  Niżej masz przykład, do kasy-stowarzyszenia trzeba się zapisać, są koszty startowe, a do BS nie, acz też możesz się zapisać i będziesz udziałowcem ;) Będziesz mógł chodzić na walne zebrania co parę lat. Fajne są imprezki bankowców spółdzielczych, wydają kasę na lewo i prawo, sponsorują co zechcą, u nas mieli biby chłopskie na książęcym zamku, a co... stać bankowe "chłopstwo" z naszych pieniędzy... wot spółdzielcy. Na ogół razwiedka cywilna, ludowcy, towarzysze i PO, rzadziej PiS jak sądzę.

  Mimo to wolę taki lokalny BS, Pocztę Polską od innej, obcej swołoczy.
 • NIEZBYT ROZUMIEM, dlaczego
  tak słabo wykorzystywany jest ferment, jaki rozpoczęli pod Pałacem Solidarni.
  Dlaczego obok obok ich namiotu nie ustawiają się kolejne, z konkretnymi problemami . Przenośmy tę i inne dyskusje do realu.
  Bywa tam Niepoprawne radio, ale to stanowczo za mało.
  Namiot NowegoEkranu JUŻ powinien tam stanąć i zaoferować ludziom prawdziwy dyskurs.
 • @Paulo
  http://Ryszard.Opara.nowyekran.pl/post/12924,skoki-woz-drzymaly-zloty-rog-czy-sznur#comment_91696

  SKOK-i mają więcej kasy na lokatach, niż pożyczanej, tak powinna wyglądać właśnie bankowość na całym świecie. To nie jest system argentyński, chyba nie lubisz SKOKów żeby takie bajki opowiadać. Moje zarzuty są kwestii wysokości odsetek w chwilówkach.

  Cała też ta górna czapa, organizacja, umocowanie wierchuszki zastanawia. Franczyza, ktoś na górze nieźle sobie z tego żyje. Nic nie jest idealne, zwłaszcza kiedy o władzę, wielkie pieniądze. A wiesz ile kosztuje likwidacja kont w bankach komercyjnych, czy nawet w BS? I wcześniej musisz jeszcze zapłacić "dług" za jego utrzymywanie... To dopiero jazda i opłaty za wejściem w SKOK są niczym. To nie jest przecież bank żeby wejść z ulicy i poprosić o kredyt na kradziony dowód.
 • CD Komentarza - z przeprosinami.
  Bardzo wszystkich przepraszam za niedokończony komentarz. Jestem internetowym samoukiem... Pisząc komentarz, w ferworze rozmyślań - nacisnąłem chyba zły guzik..i komentarz poszedł w świat niedokończony!

  Pisałem co powinno łączyć Nas wszystkich Polaków, którym głęboko na sercu leży przyszłość Naszej Ojczyzny. Pisałem, że siłą każdego kraju jest potencjał ludzki - szczególnie jeżeli może on sie zorganizować w siłę.

  Niewiele, niestety coraz mniej, jest w Naszym Kraju prawdziwie Polskich przedsiębiorstw, szczególnie instytucji podobnej do Spóldzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych. Instytucji, ktore mają nasze Polskie, wielowiekowe tradycje, oparte na spóldzielczości, chęci współdziałania, wzajemnej pomocy, współpracy.

  Nie znam szczegółów działalności finansowej SKOK-ów. Nie twierdze, że jest ona idealna. Po prostu nie wiem. Myślę, że to dość skomplikowana struktura i działalność a my wszyscy przecież jesteśmy tylko ludzmi, możemy popełniać błędy. Uczmy się na błędach.

  Nie słyszałem natomiast, żeby w działalniach SKOK-ów, popełniane były jakieś oszustwa czy też rzeczy niezgodne z prawem. Tego nie można chyba powiedzieć o niektórych Instytucjach Finansowych, (Instytucjach Zaufania Publicznego), które w swoich działaniach kierują się wyłacznie ZYSKIEM - często kosztem dobra społecznego, dobra Naszego Kraju.
  Działalność finansową SKOK-ów, należy udoskonalać, ale z pewnością można, należy kopiować zasady funkcjonowania spółdzielczego.

  Z mojego punktu widzenia, należy korzystać z doświadczeń SKOK-ów, czy też np Banków Spółdzielczych. (Przypomnę w USA, Australii istnieje bardzo wiele spółdzielni typu SKOK - Credit Unions, stanowiących bardzo istotny element wewnętrznego rynku finansowego). One wszystkie dobrze funkcjonują w interesie określonej społeczności, a więc i kraju.

  Uważam, że w Naszym Kraju należy tworzyć bardzo podobne struktury
  oparte na zasadach spółdzielczości - oddolnej kooperacji obywatelskiej.
  Nie tylko na rynku finansów - ale też np rynku detalicznego, rolnictwa, nieruchomości - czy też a może najważniejsze - INFORMACJI i EDUKACJI.

  Żyjemy przecież w dobie INFORMACJI. Przepływ i dostęp do Informacji -to być może najważniejsza sprawa a w połączeniu z kapitałem ludzkim -
  to decydujący element rozwoju każdego kraju. Wszyscy widzimy co dzieje sie na Świecie - zmiany rewolucyjne odbywające się w krajach arabskich (jak również w naszym regionie 23 lata temu) nie byłby możliwe bez swobodnego przepływu informacji.

  Nowy Ekran będzie popierał wszelkie pro-Polskie inicjatywy i instytucje; wszystko co służy bardzo szeroko pojętej Polskiej Racji Stanu. To właśnie dlatego powstał Nowy Ekran. Jeżeli udałoby się nam połączyć obywatelskie inicjatywy finansowe, gospodarcze wraz z właściwym przepływem informacji oraz edukacją społeczeństwa - wszystko jest możliwe. Jak niejednokrotnie pisałem - Polacy, obywatele połączmy się.

  PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY JEST WYŁACZNIE W RĘKACH POLAKÓW.
 • @Jerzy Wawro
  "...Nie ma propozycji konkretnych działań, to i nie ma dyskusji. Jest tylko luźna wymiana zdań..."

  aby powstały konkretne propozycje musi być fastryga. Zapraszam

  http://nikander.nowyekran.pl/post/12785,no-to-zaczynamy-panie-i-panowie
 • @Autor.
  Witam. Muszę, niestety napisać o firmie SKOK parę słów. Potrzebowałem w zeszłym roku pozyczyć ok. 2000 zł i ponieważ miałem kredyt w moim banku MIllenium , to wolałem pozyczyć w innym. Doradca najpierw klarował przez ok 10 min. zaile o tym kredycie i jak go poprosiłem o jasne wyliczenie typu: biorę tyl a ile mam oddać to wreście napisał na kartce konkrety. Okazało się, ze kredyt 2000 zł na 12 rat jest oprocentowany na ok 20% ze wszystkim opłatami. Podziękowałem i mój Bank Millenium w godzinę udzielił mi kredytu na 10,5%!!! To ja dziękuję za taki SKOK< który zarabia 2* tyle na polaku, niż bank zachodni. Na moje pytanie, dlaczego procent jest tak wysoki, doradca odpowiedział, że takie mają stawki. Na moją uwagę, że nie są konkurencyjni dla banków zachodnich, usłyszałem, że mają klientów i zysk. Nic dodać i ująć i wynika z tego, że liczą na niedoinformowanych ludzi i wciskają im kit. Pozdrawiam-Zibi.
 • x
  Dobra, a jak ze stabilnością tych instytucji i podatnością?

  Po doświadczeniach wczesnych '90 trzymałem się od tego raczej z daleka. Wtedy też były Kasy i inne takie..
  Rozumiem, że te łączy niefortunnie tylko nazwa, ale podtrzymuje pytanie.
  Jeśli ktoś będzie je chciał wyciąć z rynku?
  Że nie wspomnę o złej woli, działaniu na szkodę, wewnątrz.
 • @Marek Kajdas, @Jerzy Wawro
  Dzięki za informacje, staram się dowidzieć na ten temat więcej bo nie jestem w tej dziedzinie na tyle dobrze obeznany jak bym chciał, z systemem argentyńskim było mocne fakt, ale tak mi się skojarzyło trochę ;), ale nie dlatego, że nie lubie SKOK wręcz przeciwnie myslę czy by nie zapisać się do nich, bo na razie to siedzę na koncie w naszym narodowym jeszcze póki co PKO BP i mBanku.
 • @Marek Kajdas-Kredyt z dotacją na zakup kolektora słonecznego
  http://www.grupabps.pl/oferta-produktowa/kredyt-z-dotacja-na-zakup-kolektora-slonecznego/
 • opłaty i prowizje
  http://www.bankbps.pl/oplaty-i-prowizje/
 • Popieram SKOKi
  To potrzebna instytucja, ale jeszcze długo nie będzie w stanie dorównać sswej poprzedniczce, po której przejęła nazwę, nie przejmując, niestety, tradycji. Bazuję swoją opinię jedynie na kilku branżach, z ktorymi mieliśmy do czynienia. Personel w nich pracujący miaL jedynie mgliste pojęcie o tym co robią, nie znał przepisów obowiązujących w SKOK, sprawiał wrażenie zagubionych i, co tu mówić, niemrawych. Strona internetowa SKOK jest zaprojektowna nieczytelnie, z trudnością można śledzić bilans kredytu i debitu, a już zupełnie nie ma sposobu na śledzenie kont oszczędnościowych. Słuchając prezesa, często występującego w telewizji TRWAM odbiera się wrażenie solidności i zaufania do faceta. Niestety rzeczywistość jest daleka od perfekcji. Na dodatek, wskutek dużych kosztów operacyjnych (nawet operacje przez internet są odpłatne) SKOKi nie są wcale konkurencyjne w walce z innymi bankami. A powinny być, jeśli chcą zdobyć większą klientelę.
 • @ Pan Ryszard Opara
  Chyba dobrze wiem o co Panu chodzi. Biznesmen, członek mojej rodziny miał kłopty z bankiem PKO a raczej z pewnymi osobami, które postanowiły dac mu propozycję nie do odrzucenia, nie skorzystał i niemalże nie został bankrutem. Od tamtej pory unika interesów z pewnymi grupami wzajemnej adoracji.

  Na koniec obrazek:) Przynajmniej jedna osoba powinna zgadnąć kogo przedstawia.
  http://img14.imageshack.us/img14/6010/18024469.jpg
 • Dlaczego Polska nie rozwija się tak, jak inne kraje ?
  Nie wdając się w głębszą merytoryczną dyskusję chciałbym podać kilka przykładów:
  - Korea Płd.
  - Japonia
  - Niemcy

  Te kraje były albo bardzo biedne albo bardzo zniszczone.

  Na wyjście z samego dna do poziomu potęg gospodarczych potrzebowały 10-15 lat ...

  My jesteśmy 22 lata po "upadku" komunizmu ...

  I nadal polska młodzież wykonuje podrzędne prace na Zachodzie Europy, zamiast pełnić dominująca role w upadającej gospodarce europejskiej ...

  Dlaczego !?

  I jak to zmienić !?

  W czym my jesteśmy gorsi od Koreańczyków !?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829