Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
415 postów 2197 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Repolonizacja Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polityka jest sztuką robienia interesów dla dobra kraju czy ludzi, których się reprezentuje.

Tak, bardzo zresztą słusznie, mawiał kiedyś Churchill. Niestety w Polsce, od wielu lat brak mężów stanu; biznesmenów - polityków, dla potrzeb Polskiej Racji Stanu i Państwa.
 
W naszym kraju brak również, całkowicie ponadpartyjnej „Polskiej myśli politycznej”, która jest koniecznością dziejową. W rezultacie - IIIRP zarządzają ludzie, którzy traktują politykę jako sposób na życie i nie mają żadnego pojęcia ani o polityce ani o zarządzaniu.
 
Problemów IIIRP, w czasach transformacji ustrojowej, narosło wiele. Nie ma sensu, aby je wyliczać. Najważniejsze - są następstwami błędnych decyzji politycznych i gospodarczych. Doprowadziły one w rezultacie, do absurdalnej sytuacji utraty kontroli nad państwem przez jego obywateli, czyli „de facto” - przez właścicieli kraju. Oto lista zasadniczych problemów: 
 
1.           Polski system Bankowy (finanse państwa) - kontrolowane przez obcy kapitał (85%).
2.           Polski handel detaliczny i hurtowy - kontrola obcego kapitału (ok. 80%).
3.           Emisja, dystrybucja i obieg pieniądza kontrolowana przez obcy kapitał - w rezultacie drenaż rynku, eksport kapitału wytworzonego przez krajową produkcję/konsumpcję.
4.           Brak armii i służb bezpieczeństwa państwa struktur administracyjnych działających w interesie kraju i obywateli – całkowicie niezależnych od interesów partyjnych.
5.           Postępująca likwidacja Polski jako kraju przemysłowego, przekształcanie RP w kraj rolniczy i drobnej wytwórczości (rzemiosła).
6.           Upadek polskiej myśli naukowej, techniki i kultury. (Powód - brak finansowania).
7.           Brak prawdziwie niezależnych polskich mediów, środków masowego przekazu, Tzw. Polskie Media, kontrolowane przez kapitał zagraniczny albo interesy partyjne.
8.           Niewłaściwa polityka zagraniczna Państwa. Sojusze gospodarcze i militarne – niezgodne z Polską Racją Stanu.
 
W następstwie tych działań - przyszłość i suwerenność III RP jest całkowicie zagrożona.
 
- Polska jako państwo powoli przestaje funkcjonować; jest praktycznie zbankrutowana i niewypłacalna - na wszystkich płaszczyznach życia gospodarczego i społecznego.
 
- Polska nie posiada praktycznie żadnego majątku ani armii. Żadnych możliwości obrony interesów własnych obywateli – Polskiej Racji Stanu.
 
Obecne elity polityczne, to grupa nieudaczników i kombinatorów, (co najwyżej populistów) którzy traktują politykę nie jako służbę dla Państwa – ale jako sposób na życie. Są oni albo agentami obcych interesów albo kompletnie niezorientowanymi „pożytecznymi idiotami”.
 
„Demokratyczne” wybory – to parada blagierów i kłamców
 
Dodatkowym problemem są obecne niewłaściwe sojusze – militarne i gospodarcze, które są bez praktycznego znaczenia. Nasze obecne partie/elity polityczne traktują USA i UE – jako jedyną alternatywę dla przyszłego rozwoju Polski. Rosja jest traktowana jako główne zagrożenie i wroga. Nikt praktycznie nie rozważa alternatywy BRICS. To olbrzymi błąd.
W interesie Polskiej Racji Stanu leżą właściwe, partnerskie stosunki z USA i UE - ale także takie same: z Rosją, Chinami, Indiami, krajami Europy Centralnej.
 
III RP nie uratuje ani nie pomoże Nikt. Ani wschód ani Zachód. Ani Ameryka ani U/E. Na pewno też, nie uratują Polski przed całkowitym upadkiem obecne układy i elity polityczne.
Aby zmienić i odwrócić obecny, postępujący upadek Naszego Kraju należy przeprowadzić ogólnokrajową obywatelską akcję – REPOLONIZACJI POLSKI.
 
Największą i jedyną obecnie wartością, potencjałem na przyszłość; są obywatele Naszego Kraju. Tylko ONI mogą odmienić obecną rzeczywistość.
 
Tylko pragmatyczne politycznie i gospodarczo, skoordynowane działania, „PRO - polskiej” demokracji obywatelskiej, mogą uratować Nasz Kraj, przed utratą suwerenności. Nawet, jeżeli sytuacja wydawałyby się beznadziejna – masowy ruch obywatelski może to zmienić.
 
Podstawą suwerenności każdego kraju – jest suwerenność ekonomiczna jego obywateli, która funkcjonuje na zasadach „Demokracji Bezpośredniej”. To podstawa funkcjonowania państw - w wielu krajach rozwiniętych. Współpraca kapitału i pracy, oparta na zasadach dialogu i wzajemnego porozumienia, pracodawców: (przedsiębiorców dużych, średnich i małych) oraz wszystkich pracobiorców. Koniecznym elementem są zdefiniowane zasady prawa i konstytucji oraz wsparcie, nadzór i sprawnie funkcjonująca administracja Państwa.
 
Rolą Państwa musi być właśnie reprezentacja, obrona i wspieranie interesów wszystkich własnych obywateli. Państwo powinno także wspierać wszelkie działania, zmierzające do osiągnięcia maksymalnie możliwego stanu dobrobytu i bezpieczeństwa dla wszystkich własnych obywateli.
Państwo musi mieć też kontrolę nad emisją i dystrybucją pieniądza (poprzez gospodarkę). Taka jest właściwa, służebna rola Państwa - wobec obywateli. 
 
Obywatele wiedzą najlepiej, muszę zdecydować jakiego chcą Państwa, i jak ono powinno funkcjonować – dlatego też kwestią priorytetową jest przywrócenie aktywnej roli obywateli w procesie wyborczym i decyzyjnym. Można to osiągnąć drogą Referendum Narodowego.
 
Obywatele powinni rządzić krajem - poprzez Prezydenta, wybranego bezpośrednio jako koordynatora reform państwa. Prezydent, mający masowe poparcie obywateli (np. 75%) - może wprowadzić Demokrację Obywatelską w RP. Priorytetowym jego zadaniem powinna być organizacja i nadzór nad Referendum wszystkich inicjatyw obywatelskich.
 
Tylko w ten sposób – można przeprowadzić Repolonizację Polski
 
Propozycje do Referendum – reform i zmian koniecznych dla odzyskania suwerenności ekonomicznej obywateli RP (a tym samym Państwa).
 
1.           PDG – Podstawowy Dochód Gwarantowany.
 
Państwo dysponuje majątkiem i kapitałem. Obowiązkiem Państwa jest stabilność finansowa obywateli, którą można osiągnąć poprzez zapewnienie wszystkim PDG. Proponuję kwotę 1200 zł/miesiąc. Osoby osiągające dochody powyżej tej kwoty – mają „Próg Podatkowy” – kwota wolna od podatku dochodowego – ok. 15,000 zł.
 
2.           „Oddłużenie” Państwa i Obywateli -
 
- „Bilans otwarcia” - sporządzenie bilansu finansów i stanu zadłużenia Państwa,
- Moratorium na spłatę wszystkich zewnętrznych długów Państwa ???
- Przejęcie kontroli Państwa (NBP) nad wszystkimi „trudnymi” kredytami obywateli
- Reforma NBP, emisji i dystrybucji pieniądza. (NBP SA; dywidenda – PDG?)
- Reforma Prawa Bankowego -
3.           Reforma systemu podatkowego i finansów Państwa. 
Automatyczny, przyjazny i zrozumiały dla wszystkich obywateli i przedsiębiorców:
 
- Likwidacja Urzędów Skarbowych.
- Likwidacja podatku PIT i CIT
- Podatek transakcyjny (obrotowy) – automatyczny.
- Podatek obrotowy dla handlu
- „Repolonizacja” Państwa, szczególnie: systemu bankowego, handlu i mediów.
 
4.           Wprowadzenie walut lokalnych(niewymienialnych) obywatelskich (DB -Dobry)
           Reforma Samorządowa i fiskalna - konieczna dla utrzymania płynności Kraju.
 
      5. Reforma Ordynacji Wyborczej:
           - Referendum jako podstawowa forma funkcjonowania obywatelskiej DB
                   JOW - ?
                   Kontrakt Wyborczy – dla wszystkich wybranych (Sejm; Senat; Prezydent ?)
 
Repolonizacja Polski, oczywiście będzie wymagała wielu innych reform w zakresie prawa i administracji państwa, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa państwa itd. Konieczne będą zmiany polityki zagranicznej państwa – sojusze gospodarcze i militarne – ale to wszystko, może również być pod kontrolą Demokracji Obywatelskiej.
 
Repolonizacja Polski – jest możliwa. Wszystko zależy od decyzji Obywateli.
 
Ryszard Opara

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Gratuluję wiary w cudowną moc papieru - zarówno w postaci papierowych pieniędzy jak i zapisanych ustaw czy kontraktów. Czy to dlatego iż papier wszystko zniesie?
 • 5* nie dlatego, że widzę dużo zbieżności z własnymi marzeniami...
  Mam trochę dystansu do takich szczegółów , jak :
  """Likwidacja Urzędów Skarbowych.
  - Likwidacja podatku PIT i CIT"""

  Również nazywanie BRICS >>>alternatywą>>>Według mnie jest to "uzupełnienie" polskiego spojrzenia na świat.


  Myślenie partyjne-częścią Polaków przegrywające z myśleniem CAŁOŚĆ jest najsłodszym moim snem...
  Pozdrawiam
 • Zacząć od jednego...
  OBLIGATORYJNE REFERENDUM JEŚLI PROJEKT POPRZE (np.) 1 mln obywateli.

  A co tu robią JOW? To gorsze niż obecny system. Tylko demokracja bezpośrednia - trzeba rozwiązać Sejm. Spełnia negatywną rolę.
 • W trybie pilnym należałoby wstrzymac poukrywane z różnymi kruczkami prawnymi...
  rabowanie Polski. Tu jest jeden z przykładów:
  https://marucha.wordpress.com/2015/01/11/jak-odzyskiwacze-kamienic-szkodza-warszawie/
  a ja sam osobiście spotkałem się ze sprzedażą lasu na Pomorzu (Szwajcaria Kaszubska osada Krampki k/Lubichowa), gdzie chyba po cichu został przejęty przez prywatna osobę, spory kawał lasu i zostały tam wykonane poważne roboty polegające na wykarczowaniu sporych terenów, wykopaniu sztucznych stawów, itd.
  Rabuje się Polskę także po cichu
 • @Zbigniew Jacniacki 08:56:40
  oczywiście, że likwidacja urzędów skarbowych wpisywałaby się w tą przeprowadzaną po cichu likwidację Państwa Polskiego. Ale z całą pewnością należy nadac urzędom (nie tylko skarbowemu) rolę służebną wobec narodu a nie państwa w państwie jak to jest do tej pory.
  Cicha likwidacja Poczty Polskiej. In Post, to nic innego jak powolne przejmowanie polskiej państwowości, by w stosownym czasie nazwa ewoluowała w Deutsche Post (podobne logo, kolory, organizacja itd). Rozbicie PKP, prywatyzacja PLL Lot, PŻM, likwidacja Orła na koszulkach polskiej reprezentacji, nowe logo naszego Państwa (te słynne już zygzaki). próba likwidacji Orła na umundurowaniu Wojska Polskiego i wprowadzanie dziwnego loga w Policji. Próba likwidacji umundurowania leśników i innych służb państwowych. Kombinowania w oznakowaniu urzędów regionalnych i lokalnych i w konsekwencji szkół, itd, itd...
  To wszystko wpisuje się w tą powolną, ale sukcesywną likwidację Państwa Polskiego, rozłożoną na wiele lat, gdy kolejne pokolenia będą zapominały już o swojej tożsamości i niejako z marszu wejdą w NWO. Taką Polskę dzisiejsze pokolenia zostawiają naszym dzieciom i wnukom.
 • Utopia
  Libellus aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo Reipublicae statu de que nova insula Utopia (łac. Książeczka zaiste złota i niemniej pożyteczna jak przyjemna o najlepszym ustroju państwa i nieznanej dotąd wyspie Utopii) – książka z roku 1516 napisana przez Tomasza Morusa przedstawiająca idealne państwo i system społeczny.
  Jak śpiewała pewna znana szansonistka : Ale to już było, i nie wróci więcej...
  Od ponad 50 lat "zaciskam pasa" (bo cóż mam robić?!), zgpdnie z zaleceniami kolejnych rządów, tyle dziurek już dorobiłem (ostatnia jest już przy sprzączce), że następnej reformy już nie przetrzymam....
  Dla mojego kraju, niestety, nie ma już ratunku.
 • @Autor
  oczywiście można napisać program, czy nawet kilka - problem pojawi się, gdy znajdą się siły społeczne gotowe stanąć za jego realizacją - wtedy okaże się, że służby mamy całkiem sprawne -tyle tylko, że nie działające w interesie Państwa, czy obywateli, a w interesie obrony status quo. I pojawi się to, co zwykle w takich razach: infiltracja ruchu, nękanie administracyjno-skarbowe, zastraszanie, wypadki drogowe z udziałem ciężarówek wypełnionych betonem, szkodliwa kawa i ciastka, w końcu jedna, czy druga wizyta seryjnego...

  Więc by taką przemianę wprowadzić, trzeba być przygotowanym nie tylko na wojnę intelektualną, ale i realną - Fidel Castro idąc na Hawanę nie był wyposażony w wojskowe plecaki pełne książek - by użyć pierwszego z brzegu przykładu...
  Choć bezsprzecznie na początku winna być idea.

  pozdrawiam
 • Odważne
  i potrzebne Polsce zmiany żeby tylko społeczeństwo w końcu dojrzało do walki o własny byt.
 • @ Ryszard Opara
  .
  Uważam za utopię, demokrację bez prawdziwej równowagi rządzenia, jakby jej nie nazywać DB, BD.


  Gołym okiem widać w całej Polsce ludzi dotknął wirus braku szacunku do prawdziwej domeny (równowagi).

  Wszyscy zauroczeni są teoretyczną równowagą, to mamy teoretyczne państwo.

  Idealne państwo musi posiadać prawdziwą równowagę, czyli domenę demokracji w chwili potrzebnej życiu obywateli;)

  Teraz domena demokracji,(równowaga) potrzebna jest na Śląsku:)
 • @Jan Paweł 09:53:38
  właśnie..."nowe logo państwa". Już nie godło a logo, jak w jakiejś korporacji. A więc także przywrócenie należnej roli znamionom Państwowości Polskiej powinno byc niezwłocznym - jak widac - priorytetem.
 • Jedna z podstawowych spraw jest zmiana ordynacji wyborczej
  Zmiany w kierunku ograniczenia priorytetowości pasożytniczej motywacji wymagają wzrostu wplywu ogolu wyborców na swych wybranych (aktualnie do pasożytnictwa) A TO WYMAGA CHOCIAŻBY CZĘŚCIOWEJ JAWNOŚCI WYBORÓW. Tak by wyborcy (którzy rzeczywiście głosowali na danego wybranego) mogli odwolywać wybranych w ramach ograniczonej demokracji bezxposredniej.
 • Wy tu gadu, gadu...
  Tymczasem już w tym tygodniu z pras drukarskich zejdzie KONTRAKT WYBORCZY poważnego Polaka na urząd Prezydenta RP w nieco tylko zmienionym brzmieniu. https://dl.dropboxusercontent.com/u/75370509/Szukajcie%20kogo%C5%9B%20kto%20to%20ud%C5%BAwignie%20-%20propozycja%20ideowa%20kandydata%20na%20prezydenta.pdf
  Skąd wiem? - bo to ja mam go zredagować.

  Nie marudźcie i przyłączcie się do nas.
 • @oleg 10:02:29
  Szanowny Panie,

  Proszę mi wierzyć - pracuję nad tym, próbuję skontaktować się z nimi wszystkimi - zorganizować spotkanie, ale...nie jest to proste.

  Nie jestem przekonany, że ci panowie myślą podobnie.

  Ale niechaj żywi nie tracą nadziei. Będę próbował.
 • Szanowny panie Opara !
  Szanowny panie Opara ! napisał pan na końcu cytuje
  [ Repolonizacja Polski – jest możliwa. Wszystko zależy od decyzji Obywateli. ] koniec cytatu .
  !
  Panie Opara !
  Polska to nie jest państwo !!! a kolonia żydowska zamieniona w Obóz Koncentracyjny ! w tym obozie jest żydowska zasada !!!
  MAKSYMALNY ZYSK ! PRZY MINIMALNYCH KOSZTACH !!
  i wszytko jest tej zasadzie podporządkowane ! niskie płace trzecie od końca w UE ! niska kwota zwolniona od podatku [chyba najniższa w świecie 3010 zł ]
  a podstawą tej żydowskiej koloni dla Słowian jest żydowska konstytucja [ pisana w Izraelu i USA ] która CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIŁA OBYWATELI !!!! CAŁKOWICIE !!!
  !
  NIC BEZ ZGODY rządzących żydo-chazrów nie może zaistnieć !!!!
  NIC ! tak skonstruowali konstytucje !!!!!
  !
  do tego GIGANTYCZNA ROZBUDOWA APARATU UCISKU !
  wiecej policji niż wojska !!! do tego 9 formacji tajniaków !!!!! inwigilacja podsłuchy ! łapanki uliczne, zamykane ulice jak za Hitlera pod pozorem walki z pijaństwem !!!! w każdej chwili pod byle pretekstem skorumpowanej policji [ 15 lat emerytura ] będziesz pan aresztowany ! [ żydo-sejmy taśmowo produkują ustawy opresyjne w stosunku do Obywateli !!! ] [ sławetna 1066 ]
  !
  panie Opara ! zacytuje panu relacje z jednej demonstracji z Wrocławia ! cytuje
  Już po manifestacji do demonstrujących kobiet podjechały dwa radiowozy policji ! a potem następne dwa !!! po wylegitymowaniu kobiet ! odstąpili od dalszych czynności ! tylko pouczyli kobiety ze
  UWAGA !!! że normalni ludzie siedzą w pubach albo robią interesy !!
  !
  Te słowa są Puentą !! Obywatel ma siedzieć cicho ! i robić interesiki
  bo żydowska władza nie lubi jak mu Obywatel zajmuje się sprawami publicznymi !!!
  !
  Panie Opara ! czy już wie pan co z tą Polską ? jej nie ma !!!!
  JEST ŻYDOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY !!! gdzie gaz i pała , policyjna wyznacza ile demokracji ma mieć Obywatel !!!!
  !
  Słowianie !
  TYLKO POZA POLSKA MOŻE POWSTAĆ REALNA OPOZYCJA W STOSUNKU DO TEGO żydowskiego TERRORYSTYCZNEGO Państwa ! z poważaniem Ireneusz Tadeusz Słowianin lach !!!
 • @ele 12:29:42
  Będziemy mądrzy przed szkodą, czy jak zwykle po szkodzie?

  tfuuu, ale zamieszczę link:
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114875,17241168,_Kampania_w_rozsypce__Brak_pieniedzy__ludzi_i_pomyslow__.html

  Oni znają wielką ułomność Polaków tak dobrze, że mogą pisać jawnie "...w tej sytuacji PiS trzyma kciuki za kontrkandydatów. Jeśli zbiorą ponad 20 proc., Duda ma szanse na drugą turę" Czy jeszcze jaśniej można napisać, że liczą na głupotę Polaków, którzy wystawią z 20 kandydatów, a wówczas POPiS zatrzyma władzę.
  Czy ktoś jeszcze może mieć wątpliwości, do czego i komu potrzebnych jest 20 kandydatów szeroko rozumianego obozu patriotycznego?

  http://henrykkreuz.neon24.pl/post/117402,2015-nowy-grunwald
 • Do koziego syna @Kodiak 12:49:39
  W sanskrycie słowo ar oznacza jako rzeczownik “wzniosłość”, “szlachetność”, “doskonałość”. Stąd przymiotnik arya znaczy tyle co”szlachetny”, “doskonały”, “wzniosły”, “dobrze urodzony”, “wierny”, “lepszy”. Jako rzeczownik arya oznacza”pan”, “człowiek honoru”, “człowiek szlachetnego rodu”.
  !
  Słowianie ! teraz widzicie jak przepaść dzieli nas od żydo-chazarów ?
  przeczytajcie pierwszego lepszego półgłówka żydowskiego [Kodaka ]
  czy u niego lub jego kamratów znajdziecie szlachetność ? a może doskonałość ? NIE !!!
  tam znajdziecie prymitywizm ! kłamstwo ! zdradę ! i brak Honoru !
  !
  Słowianie ! NIGDY POLSKA NIE ZAZNA DOBROBYTU I BEZPIECZEŃSTWA GDY NA NASZEJ ZIEMI LECHICKIEJ BĘDZIE CHOĆ JEDEN !!! żyd !! Ireneusz Tadeusz Słowianin ARYJCZYK !!!
 • @Ryszard Opara 12:25:10
  i proszę pamiętać: powiedziane zostało "władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy!".
  To znaczy, że władzy raz zdobytej po dobroci nie oddadzą. I z tym przekazem trzeba myśleć o odrodzeniu Polski. Bez tego to można sobie pisać bajki...
 • @oleg 13:28:10
  Polityka nie znosi próżni a młodzi działają bardziej operatywnie.
  Ustaw będzie 10, bo to jest jeszcze w granicach percepcji wyborcy. Proszę mi wierzyć, że były wybrane z należytą pieczołowitością.
 • ---------WAŻNE !!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=dyjw17UnvFs
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:59:17
  Witam Pana Krzysztofa,

  Bardzo dobry pomysł - Referendum Obligatoryjne, jeżeli wniosek poprze
  1 mln podpisów.

  JOW - to kwestia decyzji obywateli. Jeżeli ONI taki wniosek będą popierać
  to trzeba to zaakceptować.
  Nie może być tak jak jest teraz.
  Obywatele mają swoje inicjatywy a władza robi to co jej pasuje czy to co partia popiera.
 • @Andrzej Tokarski 10:34:42
  Szanowny Panie,

  Program jest bardzo ważny, ale najważniejsze, żeby obywatele byli świadomi rzeczywistości i podjęli wyzwanie aby to zmienić.

  Bardzo ważne są media - środki masowego przekazu.
  Ważny jest też dar przekonywania.

  Żyjemy też w innych czasach - świadomość społeczna jest inna a dostęp do informacji za pomocą chociażby internetu masowy.

  Na pewno nie będzie łatwo. Ale próbować musimy.
  To jest nasze zadanie - misja dziejowa.
 • @goodness 11:04:25
  Goodness - Śląsk jest jednym z wielu przykładów innych regionów kraju, które muszą osiągnąć równowagę.

  To nie utopia - Polska nie jest Atlantydą.

  Jeżeli będzie właściwa świadomość i co może najważniejsze wola obywateli do zmian - wszystko jest możliwe.
 • @nikander 12:04:11
  Witam Panie Józefie.

  A może przyśle mi Pan draft - do konsultacji.
  Jestem bardzo zainteresowany.

  Kontrakt Wyborczy to jedna z podstawowych zmian, które należy wywalczyć

  Pozdrawiam
 • @ele 12:29:42
  Nie zgadzam się.

  Polska nadal istnieje i będzie istnieć - dopóki będą prawdziwi Polacy.
  Cała ta reszta - to tylko w rzeczywistości próba znalezienia tłumaczeń i powodów własnej indolencji.

  Jeżeli taka będzie wola większości - wszystko jest możliwe.
 • @Ryszard Opara 16:23:50
  Wyślę jak tylko będzie gotowy. Pozostaje 4 punkty z tego:
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/75370509/Szukajcie%20kogo%C5%9B%20kto%20to%20ud%C5%BAwignie%20-%20propozycja%20ideowa%20kandydata%20na%20prezydenta.pdf
  6 nowych zostanie dodane.
 • @
  Ludzie działajmy. Agenturalne władze zamierzają zlikwidować nieodwracalnie następne 4 kopalnie. Już tyle ich zniszczyli. Wróg niszczy nasze dobra.
 • @Ryszard Opara 16:26:59
  "Polska nadal istnieje i będzie istnieć - dopóki będą prawdziwi Polacy.
  Cała ta reszta - to tylko w rzeczywistości próba znalezienia tłumaczeń
  i powodów własnej indolencji."

  Cala prawda o Polsce i jej egzystencji z zastrzeżeniem "etnicznie prawdziwi Polacy". Obywatel Polski nie musi być etnicznie Polakiem.

  Nie zgadzam się jednak co do postrzegania problemu braku programu w wyborach. Opis działalności i sposobu uzdrowienia kraju jest podstawa do sukcesu na arenie politycznej. Naród nie chce księcia na białym koniu lecz kogoś z pomysłem który to także i zrealizuje. Gdyby była możliwość, na dzień dzisiejszy nawet polityk z Mongolii z przedstawionym i zgodnym z myślą Polaków programem został by naszym Prezydentem.
 • @Ryszard Opara 16:21:55
  Panie Ryszardzie, wszystko to dopiero będzie możliwe, gdy zaczniemy używać darmowej energii punktu zerowego, czyli powszechnie znanej prawdziwej "RÓWNOWAGI"
  .
  Dziś większość ludzi jest zauroczona teoretyczną równowagą, która w polityce ma pierwszeństwo. Dlatego bardzo trudno będzie dotrzeć do świadomości każdego obywatela, ze na drodze zwycięstwa ma nr 1. pokonanie równowagi.

  Dobrze że optymistycznie patrzymy w przyszłość. Ma Pan rację, że dla ludzi jest wszystko możliwe, ale, ale w prawdziwej równowadze.

  Musimy wreszcie zacząć narodowo, szanować prawdziwą wagę i jej równowagę, chociaż na 4 sekundy:)

  Bo pozorna równowaga tzw. "teoretyczna", gwarantuje nam brak wyniku wartości i same złudzenia:)
 • ------ŻYCIE PISANE SYMBOLAMI -pentagram / ORZEŁ /
  http://niezaleznatelewizja.pl/
 • Do @Ryszard Opara 16:26:59
  Panie Opara ! nie oszukujmy się Polska jako państwo nie istnieje tylko Polacy mimo żydowskiej propagandy kosmopolitycznej stoją na straży polskości !!!!
  Zacytuje panu co powiedział Tadeusz Drozda satyryk cytuje.
  !
  Jak jestem we Francji to śpiewają po francusku gdy jestem w Rosji
  śpiewają o rosyjsku gdy jestem we Włoszech śpiewają po włosku !!!
  a gdy jestem w Polsce śpiewają po angielsku !!!!! dziwy co ? koniec cytatu
  !
  mass-media w 99% są w rekach żydowskiej mafii ! i codziennie media
  niszczą polska -słowiańską kulturę polską-słowiańską tożsamość !!
  codziennie żydo-media napuszczają Polaków na siebie !!!
  !
  Co nie znaczy że nie popieram ludzi co chcą coś zrobić ! życze powodzenia !!! ale uważam ze wyzwolić sie z okupacji żydowskiej trzeba zaczynać od początku !! co już napisałem !!!!
  !
  MOJA DROGA DO WYZWOLENIA !!!
  SŁOWIANIE MUSZĄ NIEĆ SWOJĄ NARODOWĄ REPREZENTACJE !

  Do znudzenia powtarzam !!!!! POLACY SŁOWIANIE MUSZĄ NIEĆ SWOJĄ
  NARODOWĄ REPREZENTACJE NPS !!!! bo dziś wszystkie partie są w rekach żydo-chazarskich !! i dlatego POLACY SŁOWIANIE są przez żydów jawnie lub podstępnie rolowani !!!

  Słowianie !! dla żydostwa światowego największym zagrożeniem jest zjednoczenie się Słowiańskich narodów !
  !
  Jedna droga prowadzi do pozbawienia żydów władzy w Polsce !!!
  !
  1. Słowianie muszą się w końcu spotkać na kongresie zjednoczeniowym Słowian i powołać NPS , swoją Narodową Partie Słowian !!!!! .
  !
  2. zrobić logo partii , hymn partii ! i oznakę partii by każdy członek lub sympatyk partii nosił widoczny znak w klapie marynarki ZNAK SŁOWIAN ! !!!!![ będziemy widoczni ilu nas jest !! ]
  !
  3. Konieczny jest portal internetowy Słowian i TV SATELITA ! która by informował instruował, wzywał na akcję , pomagała członkom partii i jej zwolenników ! [ finansowana przez przyjaciół Słowian ! ]
  !
  Każda partia potrzebuję pieniędzy !!! a te trzeba uzyskać od przyjaciół Słowian !!! [ brać przykład z żydów ! żydostwo w Polsce brało garściami pieniądze z CIA Mosadu !!!! ] instruowani byli przez RWE !!!
  !
  .4 Gdy będziemy mieli swoją NPS i własne media ! to wtedy idziemy jednym blokiem i wygramy każde wybory !!!!
  !
  5. gdy wygramy wybory przeprowadzimy narodowe referendum o wydaleniu wszystkich żydów chazarów z polski do Izraela !
  !
  TO JEST JEDYNA DEMOKRATYCZNA DROGA DO WYZWOLENIA SIE Z żydo- okupacji !!!!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin lach !! POLSKA TO SŁOWIAŃSKA KULTURA !
 • do półgłówka @Kodiak 14:06:12
  Boże jaki ty jesteś prymityw ! chyba to typowe to u żydów !! powtarzasz sie i nic nowego nie piszesz ! tylko kretyn idiota itp.
  !
  Kodak ty półgłówku , błyśnij swoim żydowskim intelektem ! bo twój żydowski purnonsens godzi w poczucie zdrowego rozsądku !!! wstyd swojej nacji żydowskiej przynosisz kozi synu !!!!
  !
  Bracia Słowianie ! TYLKO NACJONALISTYCZNA PARTIA SŁOWIAN ! pozwoli
  nam deportować Wszystkich żydo-chazrów z Polski !!
  !
  POLSKA NIE MOŻE BYĆ żydowską KOLONIĄ ! Ireneusz Tadeusz Słowianin
 • NACJONALISTYCZNA PARTIA SŁOWIAN ! TO ŚWIĘTOŚĆ !!!
  SŁOWIANIE TO ŚWIĘTOŚĆ ! NACJONALISTYCZNA PARTIA SŁOWIAN !
  !
  https://www.youtube.com/watch?v=EYwDZvsmEFE
  !
  !
  Tylko My Słowianie ! Jesteśmy Gwarancją Niepodległości Polski !!!!!
  !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Aryjczyk Lach !
 • Panie Opara. Ma Pan odwagę na poważną dyskusję na temat wyzwolenia i odbudowy Polski?
  Zapraszam Pana do dyskusji na temat realnego planu na rzeczywiste zmiany w Polsce. Robię to już po raz kolejny. Ciekawy jestem czy w końcu się Pan odważy. Bo jakoś tak jest że nikt nie ma odwagi na poważną uczciwą dyskusję. Jedyne co potrafią to głosić hasła pierwszomajowe bez pokrycia i szans na realizację. Oraz dezawuować i krytykować innych.
  Jestem gotowy i zapraszam na poważną merytoryczną dyskusję. Jestem gotowy mimo że jestem na Pana podwórku.
  Hasła bez pokrycia i szans do niczego nie prowadzą. Wręcz przeciwnie. Ale pytanie jest czy Pan rzeczywiście chce pozytywnych zmian w Polsce?
 • @night rat 22:34:42 ?
  "ładnie, ale juz dawno przerabiano dylemat:
  szlachetny a nieskuteczny czy łgarz, który może zmienić cokolwiek na lepsze"


  ???
 • @night rat 00:27:55
  "realia są takie, że chociażby nie zwycięży żaden szlachetny bojownik w imie narodu tylko przedstawiciel jakiejś partii, będzie dobrze, jesli dla wyborców zrobi cokolwiek dobrego"

  ... a skąd Pan wie że realia są takie a nie inne? Przecież nikt w ostatnich dekadach nawet nie pokusił się aby z prawdziwym planem i poparciem
  ludzi przejąc władzę w Polsce!
 • @Jan Paweł 09:53:38 @Ryszard Opara
  .
  Świadomy krytycznej sytuacji swojego państwa, naród musi wypowiedzieć posłuszeństwo nielegalnej władzy, która działajac na jego szkodę już dawno pozbawiła się mandatu na reprezentowanie Polaków. Wszelkie ustawy i działania przez nia podjęte sa nielegalne i pozbawione mocy prawnej.
 • @ele 12:29:42
  .
  Ten obraz jest rzeczywisty, ale Polska istnieje i powróci do świetności. Panujace zło ustapi miejsca dobru w zgodzie z Prawem.
 • @Stara Baba 18:13:26 Prymat interesu narodowego względem partyjnego oraz osobistego
  Taki kandydat, który włączy do swojego programu wyborczego oraz zobowiąże się do szerokiego upublicznienia projektu Ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP
  (uzupełnienie przysięgi państwowej), ustanawiającej prymat interesów RP ponad interesami partii politycznych lub interesami osobistymi oraz zobowiązującej osoby pełniące funkcje publiczne – poczynając od prezydenta RP - do złożenia oświadczenia na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem utraty praw publicznych i obywatelskich, że są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań wobec: obcych służb specjalnych, korporacyjnego wywiadu gospodarczego, lub/oraz grup lobbystycznych, tak krajowych jak i zagranicznych, których działanie byłoby szkodliwe dla RP.
  Poza tym, szerokie upublicznienie proponowanej w/w Ustawy doprowadzi do "odsłonięcia przyłbicy" przez kontrkandydatów, parlamentarzystów, partie polityczne, oraz politologów - teoretyków medialnych.

  Czym jest interes narodowy?

  Wadliwie uformowany zbiór partii polit. nie jest interesem narodowym.

  Brak merytorycznej współpracy urzędu prezydenckiego z rządem oraz parlamentem nie jest interesem narodowym.

  Kto ma definiować?

  Nawet życie zdefiniowało:

  Jaka ochrona zdrowia Narodu i Obywateli RP?
  Jaki poziom ekonomiczny poszczególnych grup wiekowych w RP?
  Jaki poziom edukacji przyszłości Narodu i Obywateli?
  Jaki rodzaj przekształceń własnościowych?
  Jakie bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne?
  1997 r.
 • @Stara Baba 18:13:26 Cdn. programu to w imię interesu narodowego uzupełnić oswiadczenie lustracyjne
  rozciągając je, również na związki z: 1. obcymi służbami specjalnymi; 2. z ośrodkami lobbystycznymi działającymi na szkodę Polski.

  Czyli, załatać dziurawą, od początku, ustawę lustracyjną.

  Kandydat na prezydenta RP ma wielkie pole do działania, złożyć publiczne oświadczenie, że będąc wybranym, złoży, między innymi, w/w inicjatywy ustawodawcze, jednocześnie poddając je pod publiczną dyskusję.
 • Kandydat na prezydenta RP, to osoba wolna od wszelkich uwikłań, szybko i logicznie myśląca, uwzględniająca wieloaspektowe....
  uwarunkowania, w tym geopolityczne, wyciągająca logiczne wnioski z pożytkiem dla interesu narodowego RP, która poradzi sobie spacerkiem z niejedną "gwiazdą" mediów, o ile jakaś "gwiazda" mediów zdecyduje się na prowadzenie debaty dotyczącej rzeczywistych problemów, między innymi, jak w/w.

  Od 2000 roku żadna "gwiazda" lub "gwiazdor" mediów nie przejawił ochoty do dyskusji nad w/w programem.

  Szerokie wsparcie wyborców jest istotniejsze od medialnego. O ile aktywizacja wyborców stanie się faktem.
 • Postulaty polityczno – gospodarcze:
  1. Wystąpienie Polski z bilderbergowskiej Unii Jewropejskiej i zerwanie konkordatu z Watykanem!

  2. Wystąpienie Polski ze zbrodniczego, banksterskiego NATO!

  3. Nacjonalizacja banków. Pieniądze emituje państwo a nie banksterzy!

  4. Likwidacja złodziejskich giełd.

  5. Nacjonalizacja kluczowych gałęzi gospodarki – przemysł wydobywczy, metalurgia, energetyka, komunikacja, transport.

  6. Odbudowa armii wykorzystywanej JEDYNIE do obrony granic Polski i do pomocy w ew. klęskach żywiołowych.

  7. Delegalizacja agenturalnych partii realizujących obce interesy.

  8. Trybunały ludowe dla zdrajców, renegatów i agentów obcych interesów bez względu na zajmowane stanowiska.

  9. “Odkręcenie” trwającego od 1989 roku szabru majątku narodowego w ramach złodziejskiej “prywatyzacji”. Przywrócenie państwu stanu posiadania z roku 1989.

  10. Oddanie lokalnym samorządom i wiecom maksimum władzy i kompetencji. Decyzje dotyczące codziennego życia każdej lokalnej społeczności podejmuje suwerennie ona sama.

  11. Regionalne i centralne władze mają jej tylko tyle, na ile to jest konieczne. Polska silna silnymi wspólnotami lokalnymi.

  Postulaty kulturowo – społeczne:

  1. Odbudowa i otoczenie opieką państwa naszej własnej, słowiańskiej, pogańskiej, przedżydowskiej tradycji, kultury i tożsamości.

  2. Oddanie Rodzimowiercom wszystkich zagrabionych przez katolicyzm pogańskich miejsc kultu.

  3. Zakaz finansowania przez państwo kościołów i religii wrogich kulturze słowiańskiej.

  4. Oczyszczenie przestrzeni publicznej z symboli żydowskich religii monoteistycznych, wrogich Duchowi Słowiańszczyzny.


  źródło : http://opolczykpl.wordpress.com/2013/07/26/program-dla-polski-slowianskiej/

  Z tymi postulatami jest mi po drodze.
 • Do @night rat 22:37:04
  Jest żydowskiego pochodzenia ale JEST POLSKIM PATRIOTĄ ! a takich sie czyta i słucha z największym poważaniem !!
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Aryjczyk lach !
 • Do @Czartoryski 02:08:13 !
  Pełna zgoda panie Czartoryski ! też wierzę ze POLSKA sie ODRODZI !!!
  !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Aryjczyk lach !
 • DO @detektywmjarzynski 06:57:47 !
  Panie dedektywmajrzyński !!! tez mi z tym Programem o drodze !!!
  !
  !
  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach ! SŁOWIANIE ŁĄCZMY SIE ! W JEDNOŚCI NASZA SIŁA !!!!
 • @ele 08:37:43
  Pokażcie swoje poparcie, udokumentowane poparcie pieniądzem przez wyborców?
  Jeżeli nie macie poparcia wyborców to wynik z granicy błędu, a powyżej 0,1% to tylko z poparciem "Ducha Świętego", bo skoro bez poparcia wyborców. A gdzie jeszcze tysiące ludzi do pilnowania urn.

  Ale możecie być jedną z chorągwi armii, która wystąpi przeciw armii przeciwnej.
 • @LordConqueror 22:00:40
  .
  Ogólnie tak, ale daruj sobie ten PiS. Tu potrzebni sa ludzie apolityczni, nieskażeni tym systemem.
  Jeśli słyszałeś definicje nonsensu Einsteina, to wiesz chyba, że powtarzanie tego samego i oczekiwanie za każdym razem czegoś innego to wlaśnie nonsens.
 • ---------STEROWANI RELIGIĄ , KOŚCIOŁEM ----POLACY !!!!!
  ----KATOLICYZM w Polsce jest SZTUCZNIE utrzymywany przez ŻYDÓW ---
  ---nawet wbrew Polakom !!! ----STEROWANIE Narodem -CEL religii-

  --------------------WAŻNE !!!! bo prawdziwe !!!!

  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/117666,przestrzen-polityczno-medialna-dla-polakow-nie-istnieje
 • @LordConqueror 10:45:57
  //Ja nie piszę tego, Baronie dlatego, że akurat nie mam co zrobić z czasem:)))), albo, że jestem jakimś partyjniakiem(...)//

  Jasne! Z czegoś trzeba żyć :))))))
 • @LordConqueror 12:39:20
  Po co własność Polakom? Po co stocznie, kopalnie, lasy itp.?
  Przez ostatnie 25 lat obserwuję jak rządy w Polsce podchodzą do Polaków i polskiej własności, mianowicie identycznie jak koń do własności pola.
  Po co koniowi własność pola, jak on ma tylko orać i cokolwiek zjeść z łąki aby miał siłę do dalszej orki.

  Tylko dlaczego dajemy traktować się jak konie?
 • @Braterstwo.org 22:29:27
  Szanowni Państwo, Braterstwo

  Oczywiście, ze mam odwagę na poważną dyskusję. Jestem gotów.
  Proszę o kontakt na PW - podam telefon i możemy się spotkać.

  Ale tutaj nie chodzi tylko rozmowy - trzeba działać.
  Zapewniam Państwa, że nie brak mi odwagi i definitywnie chciałbym doprowadzić do pozytywnych zmian w Polsce - w Naszym Kraju.

  Pozdrawiam i czekam na kontakt

  Ryszard Opara
 • WPS
  Polakom pod rozwagę na początku 2015 roku
  (w dniu 76 rocznicy śmierci Romana Dmowskiego)

  Rozpoczął się rok 2015, który dla Polaków i Polski może być rokiem przełomowym.
  Z niepokojem obserwujemy, że Polacy jakby niczego się nie nauczyli i znów za swoje przyjmują reguły i praktyki wyborcze wyznaczone Im przez pookrągłostołowe mafie polityczne i wyreżyserowane w ciągu minionego 25-lecia.
  Jeśli odrzucimy emocje i nie pozwolimy narzucić sobie reguł politycznego myślenia naszych wrogów - przeciwników suwerennej, bezpiecznej i dostatniej Polski, to powinniśmy zrozumieć, że rok 2015 może być dla Polski pozytywnym przełomem wtedy i tylko wtedy, gdy postawimy na działanie, współdziałanie i samoorganizację. Jeśli przestaniemy paktować ze złoczyńcami, politycznymi hipokrytami i zwykłymi zdrajcami Polski, a w zamian za to postawimy im narodowe ultimatum obywatelskie.
  Musimy tak zrobić nie tylko ze względu na dramatyczną sytuację wewnątrzkrajową, ale także z tego powodu, że nasze wasalne władze państwowe angażują bezpośrednio Polskę w zaostrzającysię konflikt mocarstw. W sytuacji globalnej, oczywistej już konfrontacji broniących zasad suwerenności i respektowania prawa międzynarodowego krajów BRICS pod przywództwem Rosji, z dążącym do wojny, żydowsko-anglosaskim, imperialnym kompleksem finansowo-militarnym pod przywództwem Stanów Zjednoczonych – władze państwa polskiego opowiedziały się za polityką wojny i bezkrytycznie popierają imperializm amerykański . Polscy żołnierze stali się najemnikami agresorów, a obywatele Polsce mają pracować na potrzeby agresorów.
  Przez ostatnie ćwierćwiecze, elity Okrągłego Stołu i ich żydowsko-anglosascy mocodawcy, narzucali Polakom konstytucję, ordynację wyborczą, kalendarz wyborczy, jedynie słusznych kandydatów i partie polityczne, system finansowania wyborów oraz medialne rozgrywanie tej partii szachów, której wynik był generalnie ustalony. Jedyne co było dopuszczalne, to wewnętrzna walka piesków o kość rzuconą cynicznym politykom, gotowym dla swych prywatnych, bądź grupowym interesów sprzedać w roli paserów,w ciągu jednego pokolenia dorobek pracy kilku pokoleń Polaków.
  Pookragłostołowe mafie polityczne, pod nadzorem zagranicznych doradców narzuciły ordynację wyborczą- nowelizowaną zależnie od aktualnych potrzeb, one dysponują między sobą budżetem państwa z pominięciem „niepartyjnych” obywateli, one decydowały i zamierzają decydować kogo uznać za „poważnego kandydata”, kogo za kandydata drugiej ligi, a kogo bezkarnie skompromitować i ośmieszyć medialnie, nadając mu epitet „ruskiego agenta”, „antysemity”, „nacjonalisty”, „przestępcy skarbowego”itp.
  One to wreszcie wykorzystując zarówno „państwowe”, jak i prywatne tuby propagandowo-socjotechniczne z ul. Woronicza, Wiertniczej w Warszawie, i swych lokalnych dyspozytur wojewódzkich- zamieniły Polaków z suwerena w bezwolny, wolnorynkowy „kapitał społeczny”. Mało tego, doceniając narodowotwórczą rolę katolicyzmu – posunęły się do politycznego cynizmu i socjotechnicznego wykorzystywania ambony, iwprzęgły znaczną część skorumpowanej politycznie i ekonomicznie hierarchii KK w sojusz, w budowie „wolnej Polski pookragłostołowej”. Natomiast dla pewności, aby nie zachciało się Polakom myśleć samodzielnie w kategoriach narodowych i państwotwórczych - znaczną część tzw. katolicko-patriotycznego elektoratu zamieniono przy udziale „pasterzy”- w radiomaryjne i chrystusowo-królewskie sekty.
  Polacy chcąc wybrać prezydenta Polaka, propolskich posłów i senatorów oraz ustanowić polski rząd muszą uwolnić się z „ magdalenkowej jurysdykcji” i postawić okrągłostołowej mafii - narodoweultimatum obywatelskie.
  A oto niżej propozycja jego treści:
  „Prezydent Komorowski ponosi pełną odpowiedzialność polityczną i karną- w przypadku zwłoki lub zaniechania ( kodeks karny, rozdz.XVII)- za sporządzenie w terminie do końca lutego 2015r. przez premier Kopacz i jej rząd oraz prezesa NBP, prezesa GUS, prezesa NIK, pod nadzorem i opinią wybranej oddolnie przez naród polski Polskiej Rady Stanu ( PRS):
  1)Bilansu korzyści i strat Polski z okresu akcesji do UE ( włączając w to bilans tzw. okresu stowarzyszeniowego)
  2)Stanu własności polskich gruntów rolnych i nieruchomości
  3)Rejestru i podania do publicznej wiadomości stanu majątkowego osób, które sprawowały kierownicze funkcje w państwie w okresie od października 1988r do grudnia 2014r. wraz z udokumentowanymi źródłami jego posiadania
  4)Wykazu i ujawnienie stanu zabezpieczeń majątkiem państwowym zobowiązań finansowych RP wobec zagranicznych instytucji finansowych oraz niepublicznych instytucji w Polsce z udziałem zagranicznego kapitału, powstałych w okresie od października 1988 r. do grudnia 2014r.
  5)Protokołu i podania do publicznej wiadomości ustaleń podjętych w trakcie wizyty delegacji polskiego rządu do Izraela w lutym 2011r.
  6)Memorandum o zamrożeniu działań nad instalowaniem zagranicznych baz wojskowych na terenie RP oraz szkolenia jednostek wojskowych i sił specjalnych innych państw na terenie Polski, z zaangażowaniem polskich obiektów, sprzętu, kadr specjalistycznych i nakładów finansowych z budżetu RP
  7) Memorandum o zawieszenie wykonaniapomocy z budżetu RP wobec obecnego rządu Ukrainy oraz obywateli Ukrainy – przybyłych do Polski w okresie od 2010 do końca 2014r. z podaniem do publicznej wiadomości wielkości przekazanej i zadeklarowanej pomocy oraz statusu pobytu obywateli Ukrainy i kwot im przekazanej w naturze lub w formie świadczeń pieniężnych lub refinansowanych, bezzwrotnych świadczeń bądź usług
  8)Wykazu przyznanych obywatelstw RP, obywatelom innych krajów,w okresie od października 1988r do grudnia 2014r. według statystyki geograficzno-państwowej , narodowej i narodowościowej z podaniem osiągniętych opłat i poniesionych kosztów konsularnych.
  Ponadto:
  9)Prezydent Komorowski wraz z prezesem NBP będą gwarantami przyznania Narodowemu Komitetowi Wyborczemu i przekazania z BGK środków finansowych proporcjonalnie do liczebności, obywateli polskich popierających Narodowy Komitet Wyborczy (NKW) oraz adekwatnie i proporcjonalnie do liczebności partii obecnych w obecnym Sejmie RP oraz przyznanych tym partiom dotacji wyborczych po ostatnich wyborach.
  10)Prezydent Komorowski wraz z premier Kopacz będą zobowiązani do nadzorowania wykonania przez ministraadministracji i cyfryzacji , ministerstwa spraw wewnętrznych oraz KRRiT czynności umożliwiających równoprawny dostęp -w sensie czasu antenowego i kosztów -do publicznych mediów, członkomPRS, przedstawicielom NKW oraz narodowym kandydatom na prezydenta, posłów i senatorów.”

  W przypadku odrzucenia w/w narodowego ultimatum obywatelskiego przez obecne władze w Polsce, Polacy winni zbojkotować nadchodzące wybory i podjąć działania do samoorganizacji wokół PRS, NKW i Narodowego Funduszu Wyborczego.
  Celem tych działań powinno być zorganizowania w przez siebie wyznaczonym trybie i terminie - oddolnych wyborów narodowych i powołania w ich wyniku Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Naczelnika Państwa o kompetencjach kanclerskich.
  Natomiast wobec wyalienowanych i niereprezentatywnych władz w Polsce należy wystąpić z akcją nieposłuszeństwa obywatelskiego w oparciu o atrybuty najwyższego suwerena, w oparciu o konstytucyjną koncepcję Rzeczypospolitej, jako dobra wspólnego, konstytucyjny, powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej oraz powołując się na respektowaną przez prawo karne, zasadę obrony koniecznej.
  Niezależnie od zachowania się obecnych władz w Polsce wobec narodowego ultimatum obywatelskiego, obywatele polscy narodowości polskiej lub innej narodowości, ale uznający status suwerena narodu polskiego we własnym państwie- powinni niezwłocznie powołać:
  1)Polską Radę Stanu, spośród obywateli polskich narodowości polskiej lub innej, jeśli respektują oni status suwerena narodu polskiego w swoim państwie – których delegują organizacje polskie, i których działalność publiczna i zawodowa nie stała nigdy w sprzeczności z polskim interesem narodowy, i którzy w latach 1988-2014.nie piastowali funkcji : prezydenta RP, marszałka Sejmu i Senatu, kierowniczych funkcji rządowych i w urzędzie prezydenta RP, prezesa Sądu Najwyższego, prokuratora generalnego, prezesa NBP, prezesa NIK, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, szefa KRRiT.
  2)Narodowy Komitet Wyborczy- odpowiedzialny za selekcję kandydatów i przebieg procesu wyborczego w roku 2015
  3)Narodowy Fundusz Wyborczy- w formie zbiórki publicznej, bądź finansowania społecznościowego oraz jako instytucję dla wyegzekwowania od obecnych władz w Polsce kwot z budżetu państwa stosownie do treścinarodowego ultimatum obywatelskiego, pkt.9
  4)Podjąć działania dla oddolnego powołania Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego o kompetencjach ustawodawczych i zobowiązanego do nominowania Naczelnika Państwa

  w imieniu
  Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej
  i Ruchu obywatelskiego Kongres Polski Suwerennej
  Paweł Ziemiński

  Warszawa-Łódź-Gdańsk, dnia 2 stycznia 2015 r.
 • @stanislav 18:59:47
  Jeszcze raz dla utrwalenia najistotniejszych postulatów wyjsciowych


  Narodowe ultimatum obywatelskie.

  A oto niżej propozycja jego treści:


  „Prezydent Komorowski ponosi pełną odpowiedzialność polityczną i karną- w przypadku zwłoki lub zaniechania ( kodeks karny, rozdz.XVII)- za sporządzenie w terminie do końca lutego 2015.r. przez premier Kopacz i jej rząd oraz prezesa NBP, prezesa GUS, prezesa NIK, pod nadzorem i opinią wybranej oddolnie przez naród polski Polskiej Rady Stanu ( PRS):


  1)Bilansu korzyści i strat Polski z okresu akcesji do UE ( włączając w to bilans tzw. okresu stowarzyszeniowego)

  2)Stanu własności polskich gruntów rolnych i nieruchomości

  3)Rejestru i podania do publicznej wiadomości stanu majątkowego osób, które sprawowały kierownicze funkcje w państwie w okresie od października 1988 r. do grudnia 2014.r. wraz z udokumentowanymi źródłami jego posiadania

  4)Wykazu i ujawnienie stanu zabezpieczeń majątkiem państwowym zobowiązań finansowych RP wobec zagranicznych instytucji finansowych oraz niepublicznych instytucji w Polsce z udziałem zagranicznego kapitału, powstałych w okresie od października 1988 r. do grudnia 2014 r.

  5)Protokołu i podania do publicznej wiadomości ustaleń podjętych w trakcie wizyty delegacji polskiego rządu do Izraela w lutym 2011 r.

  6)Memorandum o zamrożeniu działań nad instalowaniem zagranicznych baz wojskowych na terenie RP oraz szkolenia jednostek wojskowych i sił specjalnych innych państw na terenie Polski, z zaangażowaniem polskich obiektów, sprzętu, kadr specjalistycznych i nakładów finansowych z budżetu RP

  7) Memorandum o zawieszenie wykonania pomocy z budżetu RP wobec obecnego rządu Ukrainy oraz obywateli Ukrainy – przybyłych do Polski w okresie od 2010 do końca 2014 r. z podaniem do publicznej wiadomości wielkości przekazanej i zadeklarowanej pomocy oraz statusu pobytu obywateli Ukrainy i kwot im przekazanej w naturze lub w formie świadczeń pieniężnych lub refinansowanych, bezzwrotnych świadczeń bądź usług

  8)Wykazu przyznanych obywatelstw RP, obywatelom innych krajów,w okresie od października 1988 r. do grudnia 2014 r. według statystyki geograficzno-państwowej , narodowej i narodowościowej z podaniem osiągniętych opłat i poniesionych kosztów konsularnych.

  Ponadto:

  9)Prezydent Komorowski wraz z prezesem NBP będą gwarantami przyznania Narodowemu Komitetowi Wyborczemu i przekazania z BGK środków finansowych proporcjonalnie do liczebności, obywateli polskich popierających Narodowy Komitet Wyborczy (NKW) oraz adekwatnie i proporcjonalnie do liczebności partii obecnych w obecnym Sejmie RP oraz przyznanych tym partiom dotacji wyborczych po ostatnich wyborach.

  10)Prezydent Komorowski wraz z premier Kopacz będą zobowiązani do nadzorowania wykonania przez ministra administracji i cyfryzacji , ministerstwa spraw wewnętrznych oraz KRRiT czynności umożliwiających równoprawny dostęp -w sensie czasu antenowego i kosztów -do publicznych mediów, członkom PRS, przedstawicielom NKW oraz narodowym kandydatom na prezydenta, posłów i senatorów.”


  W przypadku odrzucenia w/w narodowego ultimatum obywatelskiego przez obecne władze w Polsce, Polacy winni zbojkotować nadchodzące wybory i podjąć działania do samoorganizacji wokół PRS, NKW i Narodowego Funduszu Wyborczego.

  Celem tych działań powinno być zorganizowania w przez siebie wyznaczonym trybie i terminie - oddolnych wyborów narodowych i powołania w ich wyniku Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Naczelnika Państwa o kompetencjach kanclerskich.

  Natomiast wobec wyalienowanych i niereprezentatywnych władz w Polsce należy wystąpić z akcją nieposłuszeństwa obywatelskiego w oparciu o atrybuty najwyższego suwerena, w oparciu o konstytucyjną koncepcję Rzeczypospolitej, jako dobra wspólnego, konstytucyjny, powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej oraz powołując się na respektowaną przez prawo karne, zasadę obrony koniecznej.


  Niezależnie od zachowania się obecnych władz w Polsce wobec narodowego ultimatum obywatelskiego, obywatele polscy narodowości polskiej lub innej narodowości, ale uznający status suwerena narodu polskiego we własnym państwie- powinni niezwłocznie powołać:

  1)Polską Radę Stanu, spośród obywateli polskich narodowości polskiej lub innej, jeśli respektują oni status suwerena narodu polskiego w swoim państwie – których delegują organizacje polskie, i których działalność publiczna i zawodowa nie stała nigdy w sprzeczności z polskim interesem narodowy, i którzy w latach 1988-2014.nie piastowali funkcji : prezydenta RP, marszałka Sejmu i Senatu, kierowniczych funkcji rządowych i w urzędzie prezydenta RP, prezesa Sądu Najwyższego, prokuratora generalnego, prezesa NBP, prezesa NIK, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, szefa KRRiT.

  2)Narodowy Komitet Wyborczy- odpowiedzialny za selekcję kandydatów i przebieg procesu wyborczego w roku 2015

  3)Narodowy Fundusz Wyborczy- w formie zbiórki publicznej, bądź finansowania społecznościowego oraz jako instytucję dla wyegzekwowania od obecnych władz w Polsce kwot z budżetu państwa stosownie do treści narodowego ultimatum obywatelskiego, pkt.9

  4)Podjąć działania dla oddolnego powołania Obywatelskiego Zgromadzenia Narodowego o kompetencjach ustawodawczych i zobowiązanego do nominowania Naczelnika Państwa
 • WPS
  Panie Ryszardzie,

  proponowany skład Narodowego Komitetu Wyborczego ( pod nazwą komitet prezydencki) przesłałem Panu. Powinien Pan mieć tę listę.

  Raz jeszcze wyrażam pogląd, że przyszedł czas na ultimatum wobec uzurpatorów, a nie wchodzenie w ich ramy proceduralne, respektowanie ich zwyczajów polityczne oraz ich dominacji medialnej.

  Albo chcemy być narodem i suwerenem, albo nie udawajmy!
 • Cyt. Ryszard Opara: "Trzeba działać"
  Na początek należy zabić choć jednego. Tak w każdym razie wykładali nam na zajęciach z psychologi prowadzenia działań bojowych. Jak się jednego zabije, to od razu wszyscy widzą, że to na poważnie. To lepsza metoda na sprawdzenie lojalności i determinacji potencjalnego elektoratu, niż wpłata 10 złotych.

  Tak myślimy z chłopakami, że trzeba by dopomóc panu Oparze, skoro już działać pragnie. Ten inny ewentualny kandydat na prezydenta, pan Tymiński, to zamiast działać japońskie książki czyta i jojczy, że go korzonki boleją. To my na jednostce stawiamy w takim razie na Oparę, widać nic lepszego na Ojczyźnie się nie dostanie na dzień dzisiejszy, co bardziej utalentowany cywil na emigracji wszak siedzi, prezydentować nie ma komu.

  Komorowskiego byśmy najchętniej zgładzili, w tym akurat tygodniu nie mamy służby koszarowej i można by we dwóch na Warszawe skoczyć i śmiecia zamieść, wraz z kaszalotem najlepiej. Ale on odpada, bo będzie potrzebny do formalnego przekazania władzy nowemu prezydentowi, trzeba od kogoś innego zacząć. Zdradek byłby dobry, średni szczebel polityczny, niezbyt znaczny no i rzydówę ma za żonę nieochrzczoną, to i tak już jedną nogą w piekle stoi, trzeba go wiéc tam do końca wkopyrtnąć. Dwóch dobrych ludzi na Zdradka i jego ochroniarzy wystarczy, oni tam na Warszawie pewnie się czują i butnie, ataku się nie spodziewają. Może nawet strzelać nie trzeba będzie, po co amo na zdrajcę marnować, kozikiem się podłą rodzinkę Sikorskich załatwi.

  Faktycznie, koniecznie już teraz działać trzeba, panie Opara. Lepszego czasu na rozpoczęcie akcji już nie będzie. Zachód obecnie nie ma czasu, bo "jest Charli", Tłusta Córa Pastora zajęta jest rozruchami w Niemczech, Putin bankrutuje i Ukraina go zajmuje. W tej sytuacji nikt nawet nie zauważy, gdy się Zdradków wykosi. A jak już ludzi na stolicę poślę, to może jeszcze paru innych też załatwią, po co im po próżnicy tak daleko jeździć. Masz pan jakie propozycje na naszą shortlistę, panie Opara?
 • ---------!!!!!!!!??????????
  https://www.youtube.com/watch?v=kmg0LfAmuYA
 • @night rat 21:12:10
  Szczurze bałamutny,

  to nie jest żaden program. To jest po prostu instrukcja obsługi państwa.

  Wspólnota tworzy się wokół świadomej, zorganizowanej działalności ludzi wokół prostych prawd i tych, którzy wyrażają je śmiało i skupiają wokół siebie krąg ludzi zdeterminowanych.

  Tylko zupełny dureń i niewolnik chodzi do oprawcy z prośbą, aby ten poluzował mu obrożę.Oprawca zrobi to jedynie z dwóch powodów: 1) aby nakarmić swego karmiciela, 2) aby usłyszeć podziękowanie za swoją wspaniałomyślność
 • @stanislav 22:22:13
  --/ podziękowanie za swoją wspaniałomyślność / - i usłyszy !! naszą sprawą jest !!!! POWIEDZIEĆ !! aby dotarło .

  Fakt ! poniżej naszego pojmowania godności --ale BYĆ albo NIE BYĆ ---

  Z GODNOŚCIĄ można grać do końca -- a kogo to POTEM !! będzie obchodziło ??
 • @stanislav 19:26:48
  Panie Stanisławie,

  Listę NKW (Komitet Prezydencki) dostałem, dziękuję. Dobra inicjatywa, choć jak widzę wiele osób nie wyraża zgody bądź ma zastrzeżenia.

  Najważniejsze pytanie - Co dalej?

  Możemy napisać Ultimatum wobec Uzurpatorów - ale nie sądzę, żeby Uzurpatorzy bardzo się tym przestraszyli czy nawet zmartwili.
  Może najwyżej uśmiechnęli z pobłażaniem.

  Polityk musi być skuteczny. Miarą jego skuteczności są wygrane wybory.

  Musimy po prostu wygrać wybory.

  Zapraszam wszystkich do współpracy.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031