Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
413 postów 2186 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Narodowy Bank Polski – Reforma Państwa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żyjemy w świecie w którym rządzi Pieniądz, a raczej ludzie, którzy mają monopol na jego emisję i dystrybucję.

Powtarzam to wielokrotnie, do znudzenia. Pieniądz jest najlepszą, najskuteczniejszą bronią masowego rażenia. 
 
 
Kontrola nad emisją i dystrybucją Pieniądza znajduje się w rękach „nie naszych” - w rękach nieprzyjaciół. Nieważne nawet, kim są ci ludzie. Oni kierują naszym krajem, naszym życiem, pracą - wszystkim istotnym. MY, obecnie jesteśmy niewolnikami pracującymi dla Nich.
 
Warto zastanowić się: Jak całkowicie odwrócić obecną sytuację; jak pobić naszego największego wroga - jego własną bronią Pieniądzem. Jest to możliwe, jeżeli MY Naród, przejmiemy całkowitą kontrolę nad Narodowym Bankiem Polskim oraz kontrolę nad emisją i dystrybucją pieniądza. Zrobimy to zgodnie z Konstytucją, w ramach naszego prawa Suwerena - w formie Referendum.
 
Proponuję następujące zmiany w strukturach i funkcjonowaniu NBP.
 1. Przekształcamy NBP w Spółkę Akcyjną – wszystkich Polaków.
Trzy klasy akcji:
- „P” - Skarb Państwa; Akcje uprzywilejowane przepisami zawartymi w Konstytucji.
- „L” – Akcje w normalnym obrocie giełdowym. 
- „PL”-Wszyscy obywatele RP. Warunek – obywatelstwo i pobyt stały – min. 200 dni w roku na terenie kraju. Każdy obywatel musi mieć konto w NBP SA.
 1. Każdy obecny i nowonarodzony obywatel otrzymuje określoną liczbę klasy PL akcji NBP.
Akcje te są niezbywalne i tylko dożywotne – przywiązane do konkretnej osoby fizycznej. Uprawniają do corocznej dywidendy oraz do emerytury lub renty dla osób poza rynkiem pracy (np. niepracujące matki, bez dochodu, opiekujące się z dziećmi, bezrobotni). Akcje klasy PL mają prawo głosu – tylko w czasie wyborów Zarządu NBP – raz na 10 lat.
 1. Głównym, kontrolującym akcjonariuszem pozostaje Skarb Państwa 51% - Akcje klasy P.
 2. Pozostałe 49% akcji klasy jest L jest przedmiotem obrotu giełdowego. Maksymalna ilość akcji dla każdego pojedynczego akcjonariusza (osobę fizyczną lub prawną) – 1 %.
 3. Prezes/Zarząd NBP (kadencja 10lat) wybierani w wyborach bezpośrednich powszechnych Rada Nadzorcza: Prezydent, Premier, Marszałek Sejmu, Minister Finansów i Gospodarki. Prawo głosu – tylko akcjonariusze klasy PL.
 4. NBP tworzy oddziały w każdym województwie (oraz każdej większej społeczności, która wystąpi z wnioskiem do Prezesa NBP SA). Zasady akcjonariatu lokalnego podobne jw.
 5. NBP SA jest zgodnie z Konstytucją jedynym emitentem pieniądza – PLN. Emisja ta jest całkowicie oparta na zasadach parytetu gospodarczego (zbieżna z produkcją i wzrostem gospodarczym kraju).
 6. Dystrybucja każdej nowej emisji pieniądza odbywa się poprzez gospodarkę nie przez budżet.    
 7. NBP SA ma prawo emisji walut alternatywnych/lokalnych – na wniosek Lokalnych NBP - np. Dukat – do obrotu wyłącznie krajowego, wymienialnego tylko na PLN.
 8. NBP SA – podejmuje wszystkie decyzje dotyczące waluty narodowej.
Przedstawione wyżej propozycje reform NBP - są do dyskusji społecznej. Zdaniem autora są one jednak konieczne jako punkt wyjściowy, do całkowitej reformy funkcjonowania Państwa - w interesie wszystkich obywateli.
 
Konieczne będą również inne zmiany systemowe, które zapewnią odbudowę Naszego Kraju –jako Państwa prawa: bezpiecznego, przyjaznego i sprawiedliwego dla wszystkich obywateli.
 
Ryszard Opara
 
*Autorem propozycji jest wyłącznie i całkowicie Ryszard Opara®, który tym samym zastrzega sobie wyłączne prawa autorskie®.
 
Ryszard Opara

 

KOMENTARZE

 • @
  "Zrobimy to zgodnie z Konstytucją, w ramach naszego prawa Suwerena - w formie Referendum."

  No to róbcie to referendum, w końcu Polacy to suweren!
 • Drogi Panie
  jaką funkcję mają pełnić akcje w obrocie giełdowym ?
 • ----------SŁOWIAŃSKI czas -tyka !!!
  / przejedzcie strzałką po zegarze :) /

  http://slavic-aryan.narod.ru/swf/SlavClockFull.swf
 • @interesariusz z PL 09:29:12
  Szanowny Panie,

  Proponuję (na razie), trzy klasy akcji: P - Skarb Państwa; PL - Obywatele.
  Te akcje nie będą w obrocie giełdowym. Akcje PL nie będą również stanowiły formalnie kapitału NBP SA - będą miały prawo głosu tylko w trakcie wyborów do Zarządu Banku.

  Trzecia klasa L ; będzie stanowić 49% kapitału akcyjnego, będzie w normalnym obrocie giełdowym. Inwestorzy kupują akcje, głównie ze względu na ich wartość - ta z kolei wiąże się bezpośrednio z dywidendą oraz bezpieczeństwem tych walorów.

  Oczywiście, to wstępna propozycja - do dalszej dyskusji.
 • @Ryszard Opara 09:44:27
  Skoro akcje PL "Uprawniają do corocznej dywidendy oraz do emerytury lub renty dla osób poza rynkiem pracy"

  to ich liczba mierzona jako suma potrzebnych indywidualnych dywidend oraz zasiłków jest zmienna.

  Jak będzie wyliczana dywidenda akcji L ?

  Z drugiej strony jaki charakter będzie miało wypuszczenie akcji L ? Oprocentowanej pożyczki (po co?) przy tak wysokiej dywidendzie, aby inwestorom się to opłaciło? A może pozyskaniu frajerów, którzy wierzą w odsprzedanie akcji po wyższej cenie, przy niewielkiej dywidendzie?

  Po co NBP owa gotówka z akcji L ?

  O czym ma świadczyć giełdowa wycena akcji NBP ? W jakich mechanizmach społeczno-gospodraczych ma wziąść udział jako wskaźnik?
 • Wg mnie ok, oprócz:
  1. wystawiania akcji NBP na giełdę- sztuczny twór który służy przede wszystkim do spekulacji, manipulacji, wrogich przejęc, itd, itd
  2. rozpraszania dywideny na konsumpcję (porzez emerytury, renty itd) a nie na inwestycję przyszłośc Narodu, jaką jest solidna, państwowa, dostępna powszechnie (czyli bezpłatna) na wszystkich szczeblach EDUKACJA I WYCHOWANIE W DUCHU PATRIOTYCZNYM.
  Chyba przyzna mi Pan rację, że co jak co, ale taka wartośc narodowa jak NBP musi służyc tylko i wyłącznie ogólnej pomyślności polskiego narodu a nie jakimś tam wybrańcom, którym uda się kupic mniejszy lub większy pakiet akcji.
  Wystawianie akcji na giełdę z całą pewnością narazi tą wartośc na wszystkie możliwe jej przypadłości.
 • Wg mnie, NBP przysłuży sie Polsce...
  utrzymując parytet gospodarczy złotówki i poprzez państwowe banki detaliczne zasili polską gospodarkę, przede wszystkim tych tępionych teraz polskich indywidualnych przedsiębiorców bardzo tanimi kredytami.
  Innym ważnym kierunkiem rozproszenia emitowanego przez NBP pieniądza powinna byc polska nauka.
 • @AnnaP 08:24:46
  Szanowna Pani,

  W obecnym układzie koterii parlamentarno-gabinetowej - referendum to nawet przy masowym poparciu społecznym - ma małe szanse na sukces.

  Oczywiście będziemy próbować - i jesteśmy w trakcie tworzenia struktur
  społecznych, które takie referendum mogłoby zainicjować, poprowadzić.

  Gdyby się udało znaleźć lidera, premiera w stylu np Victora Orbana to też jest jakaś alternatywa.

  Moim zdaniem, najlepiej byłoby znaleźć człowieka, który między innymi dzięki takim inicjatywom zdobyłby masowe poparcie społeczne i wygrał następne wybory prezydenckie.
  Taki Prezydent, mając masowe poparcie społeczne - mógłby takie referendum skutecznie przeprowadzić - tak jak i inne reformy konieczne w naszym Kraju.
 • @Kodiak 08:57:57
  Szanowny Panie Kodiak,

  Nie bardzo rozumiem o co Panu chodzi w poprzednim komentarzu, mówiącym o ekonomii i ornitologii, ale zgadzam się - trzeba postawić na człowieka, którego nie obchodzą pieniądze a który mógłby ograć bankierów tego świata.

  To jest możliwe - przy masowym poparciu społecznym.
  Jeżeli Banki i Bankierzy utracą poparcie społeczne - nie będą kontrolować pieniędzy.
 • @interesariusz z PL 10:01:06
  Witam,

  Zgadzam się. Liczba akcji PL będzie zmienna z rozmaitych powodów, ale to jest sprawa, która należy przeanalizować i rozwiązać. To jest możliwe i mam kilka pomysłów ale nie będę zbyt wchodził w szczegóły.

  Dywidendy dla wszystkich klas akcji mogą być (i powinny być wyliczone) tak samo, ale mogą być np różne formy płatności.

  Moja propozycja, próbuje rozwiązać wiele rozmaitych spraw Państwa:
  - problemów związanych z emisją i dystrybucją pieniądza - aby przekazać większą kontrolę nad tym procesem - społeczeństwu.
  - problemów rent i emerytur oraz rozmaitych świadczeń socjalnych. Wiadomo obecny system, wkrótce się rozpadnie, ponieważ Państwo jest zbankrutowane. Trzeba znaleźć alternatywę...
  - próbuję zapewnić wszystkim obywatelom minimum socjalne,
  - próbuję też jakoś pogodzić niekwestionowany potencjał wolnego rynku ze społeczną gospodarką rynkową

  Jest wiele innych rzeczy, które muszą być zreformowane w naszym obecnym systemie funkcjonowania Państwa, ale Bank/NBP jest moim zdaniem sprawą kluczową a jednocześnie ma wiele zalet i możliwości aby stać się elementem wyjściowym reform Państwa.
 • @Jan Paweł 10:24:58
  Szanowny panie,

  1. Kontrola nad NBP - będzie zawsze w rękach Skarbu Państwa. Nie ma więc podstaw do spekulacji i manipulacji, wrogich przejęć. To może być zapisane w Konstytucji.

  2. Dywidenda dla akcji klasy PL, może w przyszłości zastąpić renty, emerytury czy świadczenia socjalne. Wiadomo chyba wszystkim, że obecny system wkrótce się zawali, bo Państwo jest zbankrutowane.

  Jeżeli, zaś Naród będzie rzeczywistym współwłaścicielem NBP - będzie miał nad tą instytucją (wartością narodową) faktyczną kontrolę, to wtedy wszystko będzie możliwe - wszystko będzie służyć ogólnej pomyślności wszystkich obywateli.

  Obecnie, tak naprawdę Naród/Polacy nie mają żadnej kontroli nad NBP a ta kontrola i wszelkie korzyści są właśnie w rękach niepolskich interesów.

  Jest wiele innych spraw, o których na obecnym etapie nie chciałbym się wypowiadać, ale moim zdaniem przejęcie faktycznej kontroli nad NBP jest koniecznością, jeżeli chcemy mówić o reformach systemowych Państwa i pierwszym, najważniejszym krokiem na drodze odzyskania suwerenności.

  Proszę uprzejmie się zastanowić nad wszystkim aspektami propozycji.
 • @Jan Paweł 10:36:20
  Zgadzam się z Panem całkowicie.
  To wszystko ważne sprawy ale ich realizacja w dalszym etapie jest możliwa tylko poprzez systemową reformę NBP i emisji/dystrybucji pieniądza.
 • @Ryszard Opara 11:38:59
  Proszę mi powiedzieć jak w tym systemie wyglądałyby operacje pilnujące równowagi towarowo-pieniężnej, to co obecnie dzieje się za sprawą operacji dostrajających RPP i operacji aprecjacyjnych NBP.
 • @Zapluty Karzeł Reakcji 10:44:44
  Szanowny Panie.

  Odpowiadam, ale tylko na niektóre pytania i ogólnie. Proszę zrozumieć, że pewne sprawy są jeszcze w opracowaniu. Niektóre wymagają poufności.

  1. Emisja pieniądza byłaby zgodna z parytetem/wzrostem gospodarczym i poprzez gospodarkę a nie budżet.
  W różnych formach ale głównie kredytów nieoprocentowanych.

  2. Budżet Państwa finansowany byłby głównie z podatków - należy także -maksymalnie zredukować koszty funkcjonowania Państwa
  -zreformować system podatkowy w tym sposób zbierania podatków
  Skarb Państwa miałby również inne dochody np dywidendy z NBP SA

  3. Tak, ale jest wiele innych możliwych pozytywnych aspektów tego rozwiązania, o których na obecnym etapie wolałbym nie mówić.

  4. Tak, akcje PL byłyby formą dywidendy narodowej, za pomocą której , docelowo - przy rozsądnym zarządzaniu - można byłoby zapewnić wszystkim obywatelom minimum socjalne, emerytury...

  a. Obecny system rent i emerytur wkrótce się rozpadnie, bo Państwo jest ogólnie rzecz biorąc zbankrutowane. Dywidenda narodowa, może ten system zastąpić (docelowo), a tak jak Pan pisze, kto chciałby mieć więcej Nikt nie będzie go ograniczał aby pracował, prowadził interesy etc.

  b. Akcje klasy L - mają wielkie znaczenie w wielu aspektach, jak chociażby zdobywania kapitału z rynku, płynności i wielu innych sprawach. Należy szukać rozwiązań pomostowych pomiędzy przedsiębiorczością Polaków i zaletami wolnego rynku - a "społeczną gospodarką rynkową".

  c. Ilość kapitału akcji klasy L ograniczona do 49% a indywidualnie do 1%
  W związku z tym akcje te byłyby głównie przedmiotem rynkowym, zgodnie z opisem powyżej. Wartość akcji L byłaby wprost proporcjonalna do dywidendy.

  d. Akcje klasy L mają wiele innych atrybutów rynkowych, które są również istotne dla NBP SA - jako przedsiębiorstwa finansowego.

  e. Podstawą reform funkcjonowania Państwa, w interesie wszystkich obywateli - wymaga olbrzymiej ilości kapitału, który należałoby ściągnąć w rozmaitych formach i z rozmaitych źródeł z rynków. O ile możliwe nie tylko polskich.
  Następnie ten właśnie kapitał musi i powinien pracować w interesie wszystkich obywateli.
  To jest punkt wyjściowy wszelkich reform.
 • @nikander 11:49:28
  Szanowny Panie,

  Nie chcę wchodzić w szczegóły - Pan jest zapewne lepszym specjalistą czy też znawcą szczegółów.
  Ale chyba przyzna Pan, że propozycja gwarantująca społeczeństwu lepszą, realną kontrolę nad emisją i dystrybucją pieniądza - jest w stanie zapewnić bezpośrednio właściwe operacje pilnujące równowagi towarowo-pieniężnej.

  Wszelkie inne aspekty, opisywane w szczegółach przez Pana, np kwestia rozproszenia emisji poprzez gospodarkę (a nie jak to się dzieje obecnie poprzez budżet) - byłaby również realizowana w interesie społecznym.

  Ukłony
 • @Autor
  Pkt 5 i 6 oznaczają po prostu hiperinflację!

  Będzie tak dlatego, że banki komercyjne tworząc obecnie kredyty nie tworzą PLN-ów - tworzą tylko zobowiązania do wypłaty takich PLN-ów.

  Działalność banków komercyjnych nie ulegnie zmianie, nastąpi zwiększenie kilkukrotne liczby pieniędzy w agregacie M0, i zgodnie z rezerwą cząstkową o rząd większe zwiększenie wartości agregatu M3.
 • @Ryszard Opara 12:38:02
  Trzeba pomyśleć o pedale gazu i o hamulcu. Koniecznie.
 • @programista 12:49:20
  Szanowny Panie,

  Nie wiem dlaczego Pan wnioskuje, że punkt 5 i 6 oznacza hiperinflację ale nawet jeżeli tak by było - hiperinflacja może uregulować rynek. To w okresie przejściowym może być korzystne jako korekta popytu i podaży.

  Jest jednak wiele innych aspektów propozycji, które mogą mieć pozytywny wpływ na regulację poziomu hiperinflacji.

  A na marginesie - działalność banków komercyjnych w wyniku tej reformy z pewnością ulegnie wielu zmianom - na korzyść gospodarki narodowej.
  Co do tego jestem absolutnie pewien.
 • @Ryszard Opara 13:16:31
  Uważa zatem szanowny Pan, że hiperinflacja byłaby korzystna w okresie przejściowym.
  To wyjaśnia wszystkie wątpliwości.
 • @Ryszard Opara 13:16:31
  Wydaje mi się, że jeżeli nie wprowadzi się państwowej konkurencji dla banków komercyjnych, to nic się nie zmieni dla gospodarki narodowej. Po prostu prywatne banki komercyjne z całą pewnością zawiążą jakieś tajne porozumienie, jak to jest w innych dziedzinach opanowanych przez korporacje (np w handlu, czy ubezpieczeniach).
 • @Jan Paweł 14:33:01
  Szanowny Panie,

  Właśnie ta propozycja niemal automatycznie wprowadza taką konkurencję,
  która sprowadzi banki komercyjne do właściwej pozycji - takiej jak to jest w Krajach Skandynawskich, Niemczech i wielu innych demokracjach.

  W Naszym Kraju praktycznie rządzą banki komercyjne, nawet jeżeli tak się dzieje bez formalnego porozumienia.
  NBP - jest jedynie dostarczycielem taniego pieniądza dla nich. Banki komercyjne zarabiają olbrzymie pieniądze, które eksportują do swoich krajów - albo też własnych "rajów podatkowych".
  Nasz Kraj i społeczeństwo jest ustawicznie oszukiwane i ograbiane.

  Tę sytuację trzeba jak najszybciej zmienić - dlatego taka propozycja.
  Inaczej wszelkie reformy w Naszym Kraju nie mają żadnych szans w świecie w którym rządzi pieniądz.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031