Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
413 postów 2180 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Cudy nad Wisłą – w rękach Polaków

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polska znajduje się na równi pochyłej w Niebyt - w rezultacie rosnącego, nie kontrolowalnego zadłużenia.

Zgodnie z zapowiedzią - w rocznicę Bitwy Warszawskiej - przełomowego momentu w historii RP -rozpoczęcia odbudowy suwerenności kraju, składam propozycję działań, które mogą rozwiązać obecny systemowy kryzys finansowy Naszego Kraju i w rezultacie odbudowę potęgi RP.
Pisałem wielokrotnie: Polska znajduje się na równi pochyłej w Niebyt - w rezultacie rosnącego, nie kontrolowalnego zadłużenia. Polska jest praktycznie zbankrutowana i pozbawiona majątku. Jedynie skoordynowana, masowa akcja całego narodu, pod przywództwem doświadczonych i dedykowanych menadżerów, jest w stanie zmienić sytuację, w krótkim - (ok. 10 lat) terminie. Tak jak pisałem w poprzednim artykule:
Patrząc na obecną sytuację w Naszym Kraju, z perspektywy dojrzałego, doświadczonego życiem człowieka, poprzez pryzmat własnego życia na co dzień i poprzez Internet - Nowy Ekran, Neon24 - przysłowiowy „nóż w kieszeni się otwiera”. Na usta cisną się dwa oczywiste pytania:

1. Polacy: co tu, w Naszym Kraju, do cholery jasnej się dzieje?
2. Polacy: co wyście „do kurwy nędzy” - zrobili z Naszego Kraju?

Podstawową sprawą w rozwiązaniu kryzysu, jest możliwie najszybsze odzyskanie „płynności” finansowej kraju/budżetu Państwa. Można to zrobić poprzez:

A. Maksymalną redukcję, cięcia kosztów funkcjonowania Państwa,
B. Zwiększenie przychodów budżetowych

*(Wiele lat temu, b. doświadczony biznesmen, wiadomego pochodzenia, przekazał mi prostą zasadę „dwóch palców” -prowadzenia interesów. Powiedział: „Twoje koszty to palec wskazujący a twoje przychody - palec środkowy. Ale…Nigdy odwrotnie. To główna zasada interesów).
 

I. - Maksymalna redukcja, kosztów operacyjnych, funkcjonowania Państwa, poprzez:

1. Redukcję administracji Państwa. Z obecnych ok. 800 tysięcy do maksymalnie 50 tys.
2. Obniżkę pensji urzędników Państwa – do Średniej Krajowej Brutto (ŚKB).
3. Pensja wszystkich członków Rządu i Parlamentarzystów, oraz ich personelu – ŚKB.
Państwo płaci koszty biura, transport i koszty operacyjne. Nic poza tym.

4. Likwidacja finansowania partii politycznych ze Skarbu Państwa. Polityka jest służbą dla Narodu – nie sposobem na zarabianie pieniędzy.
5. Prezydent, Premier i Ministrowie – ŚKB.
 

*To samo dotyczy służb mundurowych: wojska, policji. ŚKB, nie oznacza, że wynagrodzenia wszystkich urzędników Państwa są takie same. Zależy to od lat pracy, ilości godzin pracy. Przewiduje również premie, np. za wykonanie określonych zadań w terminie, ponad plan, czy powyżej budżetu. Premiowana będzie wydajność i efektywność w działaniu. Pośrednio zaś, być może urzędnicy państwa, będą robić wszystko aby podwyższyć ŚKB –dla wszystkich!
 

**Wszystkie osoby zwolnione dostaną 3 miesięczne wypowiedzenie – zgodne z prawem oraz opcję pracy/służby w wojsku, policji i innych strukturach bezpieczeństwa Państwa.
Zwiększenie przychodów (zasobów finansowych) Skarbu Państwa można uzyskać poprzez wpływy z podatków (bezpośrednich i pośrednich), ale również poprzez:
 

II. - Moratorium (bezterminowe), na spłatę wszystkich długów zagranicznych Państwa,
***Należy dokonać dokładnej, prawnej analizy długów zagranicznych Państwa. Wiele/większość z nich było działaniem niezgodnym z interesami III RP a więc niezgodna z Konstytucją Kraju. Obecne wpływy do budżetu Państwa, nie pokrywają nie tylko długów Państwa ale także odsetek od jego zobowiązań, dlatego w interesie Polskiej Racji Stanu - należy ogłosić moratorium na spłatę tych zobowiązań/długów. Bezterminowo.
 

III. - Reforma finansów – połączona z reformą samorządową Państwa (m.in.):
1. Likwidacja podatków PIT i CIT – w ich miejsce liniowego podatku obrotowego. (dla osób fizycznych i prawnych). Podatki pośrednie „od konsumpcji”.
 

2. Reforma poboru podatków. Samorządowe Urzędy Skarbowe pobierają podatki. Nadwyżki - przekazują do Skarbu Państwa. (Odwrócenie obecnego systemu).
 

3. Samorządy finansują projekty lokalne – z tego są rozliczane przez wyborców.
 

IV. - Reforma systemu finansów i bankowości Państwa.
1. Całkowita niezależność NBP od Rządu i Partii Politycznych. Prezes i Zarząd NBP wybierany przez członków RPP.
2. Zgodnie z Konstytucją - NBP wyłącznym monopolistą - emisji i „kreacji” pieniądza.
3. „Prywatyzacja” NBP- w celu likwidacji deficytu budżetowego, zapewnienia płynności Państwa - poprzez utworzenie Funduszu Emerytalnego (ZUS?) państwa oraz spłaty bieżących zobowiązań wewnętrznych RP.
*Skarb Państwa zatrzymuje kontrolę 51%, maksymalny akcjonariat prywatny – 1%; podstawowy warunek, obywatelstwo polskie. NBP jako Spółka Akcyjna SP - płaci dywidendę akcjonariuszom. (Każdy obywatel RP otrzymuje ? ilość akcji NBP SA).
4. Wprowadzenie prawa o rozproszeniu nowych emisji pieniądza poprzez gospodarkę
- a nie przez budżet!!!

5. Niezależność RPP od Rządu/Partii Politycznych. (12 Członków i Prezes RPP wybierani na 10 letnią kadencję w wyborach powszechnych, po akceptacji kandydatur przez Urząd Prezydenta RP).
5. Tworzenie banków lokalnych, samorządowych – w oparciu i akceptacji NBP.
6. Wprowadzenie rozmaitych alternatyw systemu uspołecznionej gospodarki rynkowej, - jako konkurencji dla wolnego rynku.
****Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego: Spółek Właścicielsko Pracowniczych. Państwo wspiera działalność gospodarczą obywateli/pracowników, wspomaga budowę ich aktywów, emerytur – poprzez rozproszenie nowych emisji pieniądza poprzez SW-P. (szczegóły w opracowaniu).
 

Aby osiągnąć proponowane zmiany, należy wcześniej doprowadzić do kilku zasadniczych zmian systemowych. Pisałem o tym uprzednio – dla przypomnienia:
1. Zmiana systemu sprawowania władzy – system prezydencki. Podział władzy na:
- władza wykonawcza – Urząd Prezydenta,
- władza ustawodawcza – Parlament i Senat
2. Zmiana Ordynacji Wyborczej – wprowadzenie JOW.
3. Reforma Samorządowa. Przekazanie władzy i administracji lokalnej kraju samorządom.
Konieczne będą także reformy Systemu i Aparatu Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Państwa, Służby Zdrowia i innych – ale będzie to wynikiem reformy systemu sprawowania władzy.
Podstawowym warunkiem wszelkich reform funkcjonowania RP jest reforma finansów Państwa, ale punktem wyjściowym wszystkich zmian – jest reforma świadomości Polaków jako Narodu.
To być może będzie wymagało kolejnego „Cudu nad Wisłą” – ale ten cud jest w rękach i zasięgu wszystkich Polaków.
 

Ryszard Opara

KOMENTARZE

 • @Zapluty Karzeł Reakcji 19:44:04
  Szanowny Panie,

  Dzisiejszy światem rządzi pieniądz. Taki jest system, szybko tego nie zmienimy. Musimy dać ludziom pieniądze - gwarantujące każdemu minimum.

  Państwo powinno dbać o dobrobyt każdego - (KAŻDEGO!) obywatela. Proponuje zrobić to poprzez NBP (Bank Państwa -który odpowiednio kierowany - może kreować duże zyski i ma wyłączne prawo emisji pieniądza:

  Każdy obywatel dostaje określoną ilość akcji NBP - odpowiedniej klasy, które są niezbywalne i "dożywotnie". Akcje tracą ważność po śmierci - One gwarantują minimum egzystencji.

  Oczywiście NBP SA ma również inne "komercyjne" klasy akcji.

  Jeżeli ktoś, chce mieć więcej niż minimum - ma wolny rynek a prócz tego rozmaite formy gospodarki uspołecznionej - wspieranej przez Państwo.

  Państwo powinno spełniać role: Obronne, Regulacyjne i Opiekuńcze.

  Ryszard Opara
  PS. Pracuję nad tą koncepcją - i wkrótce napiszę więcej.
 • @LordConqueror 00:43:36
  Szanowny Panie Lordzie,

  Redukcja urzędników, kosztów funkcjonowania Państwa - jest zgodna z zasadą dwóch palców.

  Jeżeli jest Pan przedsiębiorcą i prowadzi Pan firmę, która stoi na granicy bankructwa - to co Pan robi:

  1. Redukuje Pan maksymalnie koszty
  2. Próbuje Pan zwiększyć obroty - przychody
  3. Redukuje Pan długi, zobowiązania - albo przestaje Pan spłacać kredyty
  4. Szuka Pan partnera, alternatyw

  Jeżeli te wszystkie działania są nieskuteczne - zamyka Pan firmę, albo robią to za Pana wierzyciele.

  Oczywiście Państwo to nieco inna struktura - ale w efekcie końcowym zasady są te same.
  W związku z tym trzeba - jest konieczność stosowania się do reguł.

  Państwo, zresztą to też w pewnym sensie Spółka Akcyjna wszystkich obywateli.
  (Niestety w naszym przypadku (w Naszym Kraju) - to spółka określonych koterii albo grup interesów. To trzeba całkowicie zmienić.

  Jeżeli nie zrobimy tego MY Polacy - zrobi to za nas kto inny.

  Pozdrawiam
 • @LordConqueror 01:50:29
  Szanowny Panie,

  Ma Pan absolutną rację.
  Armia to podstawowy element bezpieczeństwa kraju, zwłaszcza jeżeli jest się w określonej sytuacji geopolitycznej jak Polska. Ale...

  Budowa armii - to kwestia pieniędzy i kwestia woli narodu/społeczeństwa.
  To również kwestia woli i stabilności politycznej.

  Tych wszystkich podstawowych rzeczy w Naszym Kraju - brak.
  To z kolei jest rezultatem braku świadomości społecznej.

  Koło się zamyka. Próbujemy właśnie wyjść z tego błędnego koła.
  Musi to się nam udać. Inaczej nas po prostu nie będzie.
 • ----------ŚWIADOMOŚĆ jest KLUCZEM do WOLNOŚCI
  -------- MĄDRZY LUDZIE -ŚWIADOMI ludzie ! -to jest ! ARMIA
 • @ninanonimowa 10:16:20
  ------------ w uzupełnieniu

  https://www.youtube.com/watch?v=JCtJXDJb-tY
 • Sprawy o których Pan pisze są bardzo ważne dla Polski i Polaków, lecz mnie osobiście głowę w ostatnim czasie zaprzątają bardziej
  przyziemne sprawy. "Ufoludki" z wiadomej firmy od pewnego czasu atakują nagminnie mój komputer, czyniąc go praktycznie bezużytecznym , a dostęp do internetu ograniczonym. Za każdym razem niszczony jest system operacyjny, co przy procedurze jego naprawiania niszczy wszystkie pliki zawarte na komputerze, w tym pocztę elektroniczną. Jeśli to będzie z ich strony w stosunku do mnie kontynuowane zwrócę się do nich o ponoszenie kosztów jego użytkowania. Do niedawna nie bardzo wiedziałem o co im chodzi. Wczoraj w końcu się dowiedziałem. Konrad Rydzyński - dyrektor Instytutu Medycy Pracy w Łodzi, syn mojego prześladowcy z okresu LWP - Naczelnego Psychiatry LWP płk.prof. Zdzisława Rydzyńskiego skierował do mnie swój pozew do sądu o naruszenie przeze mnie czci jego zmarłego ojca w związku z opublikowaniem przeze mnie w internecie tego artykułu :

  http://www.detektywmichaljarzynski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=141

  Żąda , abym usunął ten artykuł. Dodatkowo opublikował spreparowane dla mnie przez niego oświadczenie, w którym mam się samooskarżyć , iż ten artykuł jest nieprawdziwy oraz wyrazić samokrytykę, w tym poprosić o wybaczenie. Kolejnym żądaniem jest bym zapłacił 10 tysięcy zł na cel społeczny tj. na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Głowna.

  Swoją drogą , będąc synem mojego oraz innych wojskowych ofiar oprawcy trzeba mieć tupet oraz niesamowite poczucie bezkarności, by z czymś takim w stosunku do mnie wystąpić. Trzeba nie mieć elementarnej godności i honoru oraz poczucia wstydu.

  W kwestii żądań Konrada Rydzyńskiego informuje, iż potwierdzam prawdziwość zawartych w artykule "Psychiatria Wojskowa -Nieznane Fakty" wszystkich wykorzystanych w tym artykule informacji.

  W kwestii czci moje zdanie. Można czcić coś lub kogoś zwykle za coś. Ludzi za życia czci się za to co robią, a po śmierci za to kim byli. Można czcić boga i to wiąże się z wiarą. Można też czcić szatana , lecz to nazywa się satanizmem . Zdzisław Rydzyński za życia był złym człowiekiem i wyrządzał ludziom krzywdę. To nie jemu, lecz tym jego wszystkim poszkodowanym, jego ofiarom należy się cześć i szacunek oraz honor. Podeprę się w tym miejscu jedynie drobnym przykładem tego jak jako lekarz wojskowy postępował Zdzisław Rydzyński. za swojego życia .


  Dowód : pismo ppłk. pilota Zdzisława Konarzewskiego, z zawodu warszawskiego adwokata do Prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z dnia 22.08.1994 r. str. 3 . Cytuję :

  „ W kilka dni na oddziale lek.Z.Rydzyńskiego w sposób podstępny i z pełną świadomością zleca podanie mi ośmiu proszków zapewne wypełnionych "halleperidelen” stosowanym w ZSRR u więźniów politycznych dla pozbawienia ich osobowości co spowodowało chwilowy rozstrój psychiczny i fizyczny mojego zdrowia. W drugim dniu po spożyciu czwartej tabletki doznałem natychmiast nadmiernej pobudliwości-pociłem się , opuchłem, straciłem apetyt i panowanie nad instynktem mowy , słuchu, doznałem lęku czy przeżyję kolejną noc, wystąpiło zaczerwienie mojego ciała – w szczególności na szyi i twarzy, a na czole pojawiły się fioletowe plamy –wystąpiło drżenie rąk. W stanie rozstroju fizycznego i psychicznego przeprowadzono badanie EEG , które potwierdziły zmiany w zapisie , dyskretne zmiany neurologiczne, a pewnej mierze zmiany w zdjęciach rtg. czaszki , wskazując na pewne psychopatyczne cechy osobowości uzależnione od zmian organicznych i zmian mózgu”

  Cóż w tej sytuacji nie mam innego wyjścia: idę na wojnę sądową z Konradem Rydzyńskim mając świadomość tego, iż wspierają go "Ufoludki" oraz że ma on za sobą życzliwy wobec niego tzw. "wymiar sprawiedliwości " w Polsce.
 • Znacjonalizować banki
  i zresetować długi Polaków!
  Zreformować izby komornicze, które działają na zlecenie obcego kapitału.
 • @Autor
  Szanowny Autor określa pieniądz jako dzisiejszą broń - bardzo słusznie.
  Szkoda tylko, że nie dostrzega iż moc i siła tej broni nie biorą się wcale z powiększania emisji.
  Propozycje szanownego Autora dotyczące " Reforma systemu finansów i bankowości Państwa" doprowadzą do "uzbrojenia" Polaków w broń o sile kos i dzid zamiast siły samolotów i czołgów.
  Tak samo "zbroiły" Polaków rządy socjaliztyczne, w waryńskich i koperników, których siła w porównaniu do nieprzyjacielskich dolarów odpowiadała dokładnie wymienionemu porównaniu.
 • @detektywmjarzynski 11:52:30
  Komu służy Jacek Kozłowski - prokurator z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ?

  Otóż okazuję się, iż ten prokurator zamiast strzec praworządności i czuwać nad ściganiem przestępstw /art.2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Dz.U.1985 nr.31 poz.138/ ujawnia , albo precyzyjniej ujmując raportuje na piśmie Konradowi Rydzyńskiemu – synowi mojego oprawcy Naczelnego Psychiatry LWP płk.prof. Zdzisława Rydzyńskiego szczegóły postępowania , przeprowadzonego przez IPN z mojego zawiadomienia do IPN w Łodzi jako pokrzywdzonego na końcu swojego pisma do Konrada Rydzynskiego kajając się dodatkowo przed nim za zbyt długo okres realizacji jego zamówienia/żądania cytuje „ Bardzo przepraszam za długi okres oczekiwania na odpowiedź na Pana pismo”.

  art.48 ust.1. tejże ustawy mówi :

  Prokurator jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których w postępowaniu przygotowawczym, a także poza jawną rozprawą sądową, powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko prokuratora.

  art.231.§ 1. k.k. mówi :

  Funkcjonariusz publiczny , który , przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


  https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/s960x960/10380057_1666439223582294_1949476053243095193_o.jpg

  https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/s960x960/10604398_1666439343582282_4848046180128241158_o.jpg
 • @detektywmjarzynski 06:43:17
  Mając na uwadze moje osobiste wieloletnie doświadczenia z tzw. "wymiarem sprawiedliwości" w Polsce w pełni zgadzam się z tą opinią byłego wicewojewody warmińsko – mazurskiego Bogusława Owoc, iż sądy w Polsce to zorganizowana grupa przestępcza , z tym , iż rozszerzyłbym ją jeszcze o prokuratury i służby specjalne RP.


  https://www.youtube.com/watch?v=irQsfsxl2M0#t=33
 • Agent STASI
  .
  Figurujäcy na zdjęciu prezydent RFN Gauck jest kapłanem kościoła ewangelickiego. W czasie zarządzania przez niego dokumentami STASI zniknęły jego akta, tak że do dziś nie wiemy, ilu swych wiernych wydał do dyspozycji STASI .

  To, że obok niego także działaczka propagandowa FDJ Angela Merkel piastująca stanowisko kanclerza, premiera RFN, świadczy o tym, że głównie swpłocz z NRD mogła zrobić karierę po anszlusie do RFN. Merkel jest córką innego kapłana ewangelickiego.

  Kościół ewangelicki od czasów Lutra zawsze się pojmował jako instrument tych, którzy aktulanie sprawują władzę.

  > http://pppolsku.blogspot.com/2011/12/cc.html#Usmiech

  Katolicki był co prawda oprniejszy, ale jak widać, stara się doszlusować do ewangelickeigo, który kanon 1543 zlikwidował już przed 200 laty.
 • Kiedy Polakowi w Polsce coraz trudniej być Polakiem...
  http://wiadomosci.onet.pl/opole/na-opolszczyznie-wola-edukowac-mniejszosci/3zp8c
 • Wszyscy POLACY - DZIS 20.25 Polska- Rosja !!!
  .
  Polska - Rosja w meczu o awans do półfinału MŚ 2014. Mecz Polska - Rosja na żywo od godz. 20.25 w Polsat Volleyball 1. Starcie Polska - Rosja także online - mecz polskich siatkarzy będzie można obejrzeć live w internecie na platformie ipla.tv. Relacja Polska - Rosja minuta po minucie oraz wynik na żywo w sport.pl!
  .
  - Wygranie dwóch setów w czwartkowym meczu Polska - Rosja zagwarantuje reprezentacji Polski awans do półfinału MŚ siatkarzy. Porażka 0:3 lub 1:3 sprawi, że w strefie medalowej znajdzie się Sborna. Mecz w łódzkiej Atlas Arenie obejrzy komplet widzów.
  .
  Z grupy H awans do półfinału mają już zapewniony Brazylijczycy, którzy po porażce 2:3 z Polską w środę bez straty seta ograli Rosjan. Ten wynik sprawił, że drugiego półfinalistę z tej grupy wyłoni pojedynek biało-czerwonych z mistrzami olimpijskimi. W lepszej sytuacji przed tym meczem są Polacy, którzy mają już na koncie dwa punkty i do awansu wystarczy im wygranie dwóch setów. Rosjanie muszą natomiast zdobyć komplet punktów, by wyprzedzić Polaków i ich kosztem wywalczyć awans.
 • @Max von Stirlitz 16:57:56
  Trzeba grać żeby wygrać, a nie znowu liczyc ile setów, ile bramek etc. WYGRAĆ!
 • pan mania przepraszania 17:03:58
  .
  Ave Maniek !
  Polska 3 : 2 Rosja
  Porucznik - aktorzyna , pieknis Riccardo don Koalla kombinuje jak kon pod göre ubrany w Chomąto od Armaniego .
  Zamiast wklejac leszcza z historii pierdzenia publicystyki w koreanski bambus , transmisja na zywo z meczu Polska - Rosja !
  Yeaahhhhhh ...
  Reklama kasyna_Leon23 i sprawdzenie jak dzialaja serwery przy takim natezeniu ruchu klientöw .
  KS Grajdolek LEON23 spada w tym sezonie do okregöwki ..
  - Merde kurwa !
 • @Max von Stirlitz 17:28:02
  Nie przesadzaj, chcesz aby Solorz-Żak (czy ile tam ma nazwisk wpisane w paszportach) przysłał stado 'papug" wszelakich by rozdrapało ten "lufcik"?
 • @Max von Stirlitz 17:28:02
  Ps. Nie pisze się "Merde", a "Gwardia umiera, ale nie poddaje się" :)
 • pan mania przepraszania 17:34:42
  ...
  Legalna transakcja bez narazania sie na procesy sadowe.
  Zwykly biznes .
  Jest ryzyko jest zabawa na skale swiatowa .Nawet wyslanie rezysera kina akcji Geniusa van Hrabeckiego z kamera na mecz do Lodzi i underground patriotyczny on line .
  Yeahhhh....
  W karmieniu papugi pokarmem dla ptaköw KANAR ma pieknis don Koalla wprawe wiec...?
  8-)))
 • @Max von Stirlitz 17:47:40
  No ja sie zgadzam, ale "ja" to jestem "ja". Kudy mi tam do wielkich panocków...
 • Pytania do Pana Ryszarda Opary
  // Cudy nad Wisłą – w rękach Polaków //
  Sam tytuł brzmi może dość optymistycznie.

  // … składam propozycję działań, które mogą rozwiązać obecny systemowy kryzys finansowy Naszego Kraju i w rezultacie odbudowę potęgi RP. //
  Komu składa Pan tę propozycję? Czy nowej premier Ewie Kopacz, czy koalicji rządzącej? Co do Układu z Magdalenki, to ONI są świadomi tego co robią. Przecież są przedłużeniem ręki swych mocodawców.
  Czy może wszystkim Polakom? A jeśli w związku z Pańską propozycją znajdą się chętni zwykli Polacy, to co powinni robić. Powiedzmy, że mnie Pan przekonał, to co w związku z tym powinienem robić? No, ja to ja, ale jakiś tam Kowalski, czy Nowak …

  // Jedynie skoordynowana, masowa akcja całego narodu, pod przywództwem doświadczonych i dedykowanych menadżerów, jest w stanie zmienić sytuację, w krótkim - (ok. 10 lat) terminie. //
  Jak Pan zamierza do całego narodu dotrzeć? Czy robił Pan sodę uliczną, na temat popularności Pańskiego portalu wśród obywateli?
  Kto miałby skoordynować ten naród? Czy owych menadżerów to ma Pan już przynajmniej na oku? 
  Bo skoro składa Pan Propozycję, to pewnie wie Pan jak to od strony organizacyjnej przeprowadzić.
  Bo wizje można mieć, ale jeśli poważnie się proponuje, to należy być przygotowanym na różne warianty.
  Czy ten artykuł napisał Pan dlatego, że jest to poważna propozycja, czy może z powodów marketingowych, żeby po prostu portal zarabiał?
  Przeglądając Neon24.pl często odnoszę wrażenie, jakby autorom wielu artykułów wydawało się, że nieszczęście, czy pomyślność Polski zależy głównie od tego, czy Polacy chcą zmian na lepsze, czy nie. I jakby wszystko zależało od tego, czy uda nam się ich przekonać.
  Otóż ludzie do pozytywnych przemian są przekonani każdy z osobna.
  Ale nie zorganizowane masy to, żadna siła. Dlatego same propozycje niewiele wnoszą. W tej sytuacji właściwie nic.

  Co do Pańskiego pytania
  // 2. Polacy: co wyście „do kurwy nędzy” - zrobili z Naszego Kraju? //
  Co do tego Pańskiego pytania, to mam wątpliwości, czy Polacy są temu najbardziej winni. Przecież mamy też V kolumnę.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031