Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
413 postów 2186 komentarzy

RP - Primum Non Nocere

Ryszard Opara - Lekarz z powołania. Polak - Patriota. Humanista. Misja i Cel Mojego Życia - Pomagać innym ludziom.

Farsa Wyborcza (I akt) – Parlament Europejski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ta zgraja, próbuje wmówić nam: ”jak dobrze, że jesteśmy w UE od 10 lat”.

Wiele, bardzo wiele dzieje się obecnie na świecie, w tzw. Unii Europejskiej oraz naszym kraju. Trudno wprost oprzeć się wrażeniu, że nad nami, przyszłością naszą i pokoleniem następców, zawisło już jakieś fatum zła i zagłady. Najgorszego zła; wszelkich grzechów znanych ludzkości. To przeczucie potęguje obawy, powiązane ze wszystkimi, obecnymi problemami cywilizacji.
Katastrofy zanieczyszczenia umysłów: ciał i duszy oraz środowiska prowadzą do przekonania: „Oto zbliżamy się do kresów (końca świata) -  naszej cywilizacji – europejskiej”.
Trwa nachalna, medialna kampania wyborcza o cudach… związanych z członkostwem w UE. Inicjatorem, głównym wykonawcą kłamliwej propagandy, są partie i politycy z pierwszych stron gazet i TV. Ci sami, zgrani aktorzy sceny politycznej od lat, teraz walczą o mandaty PE. To ta zgraja, próbuje wmówić nam: ”jak dobrze, że jesteśmy w UE od 10 lat”. Ale wiadomo: kandydatom do PE, chodzi głównie o kasę, która popłynie w ich stronę szerokim strumieniem A pieniądze… nie śmierdzą i za pieniądze ONI, są w stanie firmować każde kłamstwo i zło.
Przyjrzyjmy się więc, obiektywnie faktom -„dobrodziejstwom”- płynącym z Brukseli i Berlina. Oto krótki, choć wyrywkowy bilans tych 10-ciu lat członkostwa - bycia Polski w UE.
 

1.Dług publiczny Polski (oficjalny, rządowy) wynosi ok. 900mld zł. A naprawdę i nieoficjalnie dług ten, wynosi 3bln zł! (wraz z zobowiązaniami państwa dla emerytów), które nie wliczane są do długu publicznego, jak i np. miliardowe długi służby zdrowia czy funduszu drogowego, (obecnie ok. 50mld zł). Reasumując: każdy statystyczny Polak zadłużony jest w prywatnych światowych instytucjach finansowych na kwotę - 100 tys. zł. (Nawet każdy noworodek).
Statystycznego Polaka zadłużał każdy, kolejny Rząd RP w ciągu ostatnich 25 lat. Stało się tak, mimo wyprzedaży (za bezcen!)- 80% majątku narodowego. Teraz nie ma czego sprzedawać. Kolejne Polskie Rządy działały w oczywisty sposób na niekorzyść Państwa, społeczeństwa i wyborców, których reprezentowali, zachowując się przy tym jak… najgorszy alkoholik.
 

2. Obsługa długu publicznego RP, obciąża w ostatnich latach rocznie (średnio) budżet - sumą ok. 40mld zł. (To ok. 1200 zł rocznie na każdego Polaka). Pierwsze kwoty, na obsługę tego długu w budżecie - pokazały się już w 1993 roku. Reasumując: na obsługę długu publicznego - Polska wydała już w latach 1993 – 2012; kwotę około 800 mld zł.
 

3. Bilans wymiany handlowej od momentu podpisania umowy stowarzyszeniowej, między UE a Polską, (począwszy od roku 1993 do 2004) - wyniósł ok. 500 mld zł strat.  Pozwoliło to m.in. - w „starej” UE - stworzyć 1,5 mln  nowych miejsc pracy.
 

4. Polski bilans płatniczy (między Polską a UE) wygląda następująco: W latach 2004 -2012; bilans płatniczy był niekorzystny dla Polski i straty kraju z tego tytułu wynosi ok. 200 mld zł. (średnio rocznie strata Polski to ok. 25 mld zł).
Oczywiście oficjalna, rządowa prasa - ani też żaden polityk, (starający się o ciepłą posadkę w Parlamencie UE), nie poinformuje o tych faktach opinii publicznej. Wszyscy, takie sprawy - zgodnie zamiatają pod dywan… UE Niemiec.
 

5. Ci sami w/w ludzie, natomiast zgodnie twierdzą: Polska ma ogromne kwoty - wpływy z UE. A to zwykła bajka i wymysł propagandy. W przeliczeniu na szczególne lata, wpływy funduszy z UE - to zaledwie ok. 9% rocznego polskiego budżetu, w ramach PKB - to ułamek procenta. Natomiast składki, zobowiązania, kary finansowe Polski do UE, trudno wyliczyć. Mogą być dużo większe, od oficjalnych. Trudno to oszacować, nie mając wglądu do zasad księgowania. Istnieją uzasadnione podejrzenia, że MF oraz NBP, stosują kreatywną księgowość - w sprawie bilansu wpłat i wypłat z i do UE.

Zresztą kwoty wpływające z UE nie mają znaczenia ani nie decydują o rozwoju Naszego Kraju. Byt Polaków zależy tylko i wyłącznie od nas samych i naszej inwencji gospodarczej, produkcji. Obecne anty-polskie, (sprzedajne) rządy narodowe – są tylko hamulcem naszego rozwoju i…zbędnym kosztem, który można byłoby uniknąć. A więc…po co nam to jest potrzebne?
Oczywiście wszyscy pretendenci na „P-osłów” do Parlamentu Europy, większość „ekspertów” - działających na zlecenie UE Niemiec – zarzucą mi niewątpliwie nieznajomość rzeczy i faktów oraz określą jako ksenofoba czy „narodowca-faszystę”. Nie będę się tym przejmował - takie są moje przekonania oparte na faktach prawdy. Przyszłość pokaże rację - liczby nie kłamią.
Kilka zdań o dobrodziejstwach społecznych UE:  (wspomnę tylko kilka)
 

1.,,Dobrobyt” Polaków w UE zaowocował dużym bezrobociem. Oficjalnie w 2013 r. - 14%, - (nie licząc ok. 600 tys. ludzi na tzw. ukrytym bezrobociu szczególnie na wsi oraz tych co pracują na czarno w starej UE, szacunkowo ok. 1 mln ludzi). Daje to nam przybliżone realne gigantyczne bezrobocie w Polsce w granicach 30% Polaków. Wśród młodych Polaków w wieku 20-30 lat bezrobocie sięga - 35%! Dramat - główna przyczyna emigracji ”za chlebem”.
 

2. W czasach członkostwa Polski w UE – nastąpiła w naszym kraju zapaść demograficzna. Jeszcze w latach 80-tych, liczba urodzeń dzieci w Polsce była się na poziomie 720 tys. rocznie, a czasach przynależności Polski do UE liczba urodzeń spadła do poziomu 290 tys. rocznie !!! (Za to Polki na emigracji…w krajach „starej” UE, odznaczają się wyjątkowo dużą dzietnością,). W ostatnich latach ubyło z RP - 2 mln Polaków. Kolejny prawdziwy dramat narodowy!
 

3. W Polsce mamy 2,3 mln gospodarstw rolnych; z tego tylko 300 tys. jest dochodowych, pozostali wegetują na bardzo niskim poziomie życia.
 

4. UE, w ramach „sprawiedliwości wspólnoty”, broni głównie swoich własnych interesów - stosuje podwójne standardy w wielu sprawach. Oto kilka przykładów:
-Stocznie Niemieckie i Francuskie zostały obronione w interesie wspólnoty UE…, ale Polskie stocznie zlikwidowano wraz ze wszystkimi zakładami kooperującymi. Komisarze UE, nawet nie pozwolili sprzedać majątku stoczni - firmom, które chciały dalej budować statki w Polsce.
- Pobudowano gazo-port w Świnoujściu, ale gaz będzie dostarczany do Polski tylko statkami - gazowcami wybudowanymi w stoczniach ,,starej” Unii. Obowiązuje „sprawiedliwość Kalego”.
- Tak samo dzieje się z rolnictwem, gdzie członkowie „starej” UE – mają oczywisty priorytet.
 

5. UE zafundowała RP wiele propozycji „nie do odrzucenia”. W tym np. pakiet klimatyczny: -bardzo niski  limit na CO2. Skutkiem będzie: droga, niekonkurencyjna cena wyprodukowanej energii w Polsce, a więc…rychły upadek polskich elektrowni. A przy okazji zlikwiduje się też Polskie kopalnie, górnictwo – jako nieekonomiczne. Ale przecież możemy kupować tańszą energię w Niemczech. Zamiast być eksporterem energii możemy być importerem. A niezależność energetyczna - jest obecnie podstawowym paradygmatem suwerenności.
Bruksela i Berlin, działając w interesie bogatych krajów „starej” UE – poświęcają, (niestety za zgodą naszych obecnie rządzących) - wszystkie Polskie interesy, na rzecz właśnie tych krajów.
Berlin z Brukselą stał się regulatorem rynku w ramach UE, odbierając kompetencje rządom w poszczególnych krajach Unii – czyli UE Niemiec, całkowicie przejęła kontrolę nad gospodarką. UE to także gigantyczna biurokracja, która została stworzona celowo aby zniszczyć struktury narodowych państw i przejąć nad ich społeczeństwami całkowitą kontrolę finansową.
Zdradzieckie, obecne Polskie Rządy, oddały/nadal oddają, cały nasz wewnętrzny rynek zbytu. Bankowość i handel, niemal całkowicie kontrolują firmy UE, a ich dochody są wyprowadzane z Polski. Polscy przedsiębiorcy są pomijani w przetargach handlowych, mogą być tylko podwykonawcami robót i nie raz są w perfidny sposób oszukani przez firmy zachodnie.
Jak można określić, nazywać - taką działalność polskich polityków rządzie RP czy też UE? To zdrada, zdrada, zdrada! Po trzykroć zdrada narodowa.
 

PE to czysta fikcja - nie ma właściwie żadnej mocy ustawodawczej - nie jest parlamentem – jest wyłącznie forum legalizacji polityki decydentów - UE Niemiec.
Na marginesie wspomnę o korzyściach przynależności do UE (znam tylko kilka):
- Mamy swobodę poruszanie się i podróży - wszędzie po UE (jeżeli nas na to stać) możemy finansowo wspomagać przemysł turystyczny w UE.
- Mamy demokrację, wolność wypowiedzi – możemy się porozumiewać przez FB i Twittera – nie musimy rozmawiać ze sobą. Mamy internet (oficjalnie jako formę kontroli nastrojów).
- Wzrosła w Polsce liczba osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu.
- Możemy się lepiej i szybciej rozwijać, edukować seksualnie.
To wszystko. TO można, nawet trzeba o kant dupy rozbić. To nie jest Wspólnota Europejska?
 

Podsumowanie:
Polska (oraz wiele innych krajów Europy) - jest ofiarą gigantycznego oszustwa finansowego, a UE jest jednym wielkim, zorganizowanym przekrętem. Polaków zdradziły elity komunistyczne i elity solidarnościowe. Republika Polska w ramach UE Niemiec - zbankrutuje i upadnie.
UE, poprzez PE rządzi klasyczna mafia biurokratów, która niszczy w sposób podstępny przy pomocy sprzedajnych dziennikarzy - owoce pracy milionów ludzi Europy. Nadzieje budzi fakt, że kształt UE i jej sposób zarządzania, stają się niewydolne - co stanowi krok milowy w jej bankructwie. Biurokracja jest jak rak – zniszczy każdą strukturę i organizm.
 

A dla nas - cóż za różnica: Czy tymczasowo rządzi PE czy PO czy też PiS – toż to ta sama zgraja manipulantów i kombinatorów na P…. i Polskę. Traktują Nasz Kraj jako postaw sukna i każdy z nich chciałby wyrwać jak najwięcej dla siebie. Reszty nie trzeba - Reszta się nie liczy.
Wobec obecnej sytuacji: gigantycznego oszustwa oraz braku jakiejkolwiek wiarygodnej reprezentacji interesów Narodu Polskiego w proponowanych strukturach UE, (nieobecni nigdy nie mają racji) – wydaje się najbardziej rozsądnie zbojkotować wybory do PE.
Ryszard Opara
 

KOMENTARZE

 • Najważniejsza korzyść członkostwa w UE!
  Najważniejszą korzyścią jaką Polacy odnoszą z członkostwa w UE jest zmiana mentalna w stosunku do biurokracji. Dla tego jednego warto było wstępować do UE!

  Dotychczasowi zwolennicy krajowej biurokracji, jako ostoi suwerenności, niezawisłości i sprawiedliwości społecznej, teraz o unijnej biurokracji mówią tak:
  "Biurokracja jest jak rak – zniszczy każdą strukturę i organizm."

  A przecież biurokracja UE działa dokładnie tak samo jak nasza krajowa, ma dokładnie te same cele i te same metody - jedyną różnicą jest liczba ludzi objetych działalnością. Trudno będzie nawet w przypadku likwidacji UE wmawiać w przyszłości że nasza krajowa biurokracja jest teraz "cacy" po tym jak unijna biurokracja była "be". Trudno będzie się w przyszłości wycofać z tego stwierdzenia, wymagającego podkreślenia - KAŻDĄ STRUKTURĘ I ORGANIZM.

  Działanie biurokratyczne jest przeciwieństwem działań wolnego rynku.
  Jeżeli biurokracja jest jak rak to lekarstwem na nią jest wolny rynek.
 • Myślę że nalezy się zgodzic z Pana puentą...
  udział w wyborach, jest naszym podpisem pod wszystkimi zniewalającymi nas unijnymi traktatami i tym niszczącym naszą cywilizację liberalizmem. Można a raczej powinno się przy okazji zadac pytanie: kto i po co niszczy ten świat? nie tylko materialnie ale przede wszystkim duchowo (co widac już na każdym kroku gołym okiem). Nasz głos wrzucony do tej urny jest naszym aktem przyzwolenia na to
 • Polska Demokracja Kwantowa
  Polityczny truizm, zawsze będzie generował długi, bo nie może być układem w równowadze. Czas na wejście z polityką do ery techniki binarnej.
 • Fakty , które wymuszają pytanie : Czy możemy to zmienić?Czy chcemy to zmienić?Czy potrafimy to zmienić?
  Wpis za 5*.

  Mam nadzieję, że wnioski będą też na piątkę. Swoich refleksji od 2011 roku nie będę powtarzał. Nie chcę być namolny...
  Mam również nadzieję , że zajęcie się konkretami nie zostanie zalane frazesami o wartościach...
 • Ale mimo to Polacy majdanu nie zrobią
  każdy woli kombinować na własną rękę.
 • @programista 09:19:00
  biurwokracja jest oczywiście zła,

  ale twierdzenie, iż unijna działa tak samo jak krajowa jest gołosłowne.
 • @interesariusz z PL 10:35:20
  To nie jest twierdzenie gołosłowe - wynika ono z tego czym jest biurokracja, czym jest zarządzanie biurokratyczne.
  Biurokracja to sposób organizacji ludzkiego działania w społeczeństwie.
  Ten sposób jest taki sam dla każdego społeczeństwa i zawsze ma te same wady niezależnie od ludzi pełniących biurokratyczne role.
 • ----------------RDZEŃ - musi być jakaś IDEA -SENS
  ---------- w okół której -owiną się Polacy .Ludzie tak już mają !.

  ---------potrzebna LATARNIA i Latarnik --tak było i będzie ....
 • złe wnioski końcowe
  Podsumowanie:
  Polska (oraz wiele innych krajów Europy) - jest ofiarą gigantycznego oszustwa finansowego, a UE jest jednym wielkim, zorganizowanym przekrętem.
  UE, poprzez PE rządzi klasyczna mafia biurokratów, która niszczy w sposób podstępny przy pomocy sprzedajnych dziennikarzy - owoce pracy milionów ludzi Europy.
  Wobec obecnej sytuacji: gigantycznego oszustwa oraz braku jakiejkolwiek wiarygodnej reprezentacji interesów Narodu Polskiego w proponowanych strukturach UE, (nieobecni nigdy nie mają racji) – wydaje się najbardziej rozsądnie zbojkotować wybory do PE.
  Ryszard Opara
  ==============================
  Wydaje się, że wniosek końcowy autora, że najlepiej będzie zbojkotować wybory jest zły. Zły dlatego, że nieskuteczny wobec braku minimalnego progu wyborczego skutkującego nieważnością wyborów. Będą one ważne i posłowie wybrani nawet ,jeśli zagłosują na nich tylko ich rodziny i znajomi. Frekwencja ogólna jest mało ważna.
  Jeśli stawia się UE tak ciężkie zarzuty jak: gigantyczne oszustwo finansowe, zorganizowany przekręt, mafia biurokratów, brak reprezentacji interesu narodowego to logiczną konsekwencją jest raczej postawić zarzuty z KK i doprowadzić do śledztwa, lub co najmniej powołania komisji śledczej niż nawoływać o bojkot. Tak postąpiono by pewnie w USA i innych tzw.poważnych krajach, ale w Polsce są niższe standardy, pogadamy sobie, poblogujemy a zorganizowany przekręt będzie kwitł nadal aż do całkowitego upadku.
  Tak, że autorze prosimy o sformułowanie dalej idących wniosków, weź przykład np. z Nathanela i jego propozycji.
 • @programista 11:06:44
  Stwierdzenie, że tam mafia, i nas mafia, a każda mafia ma mafijne cele, bo przecież nie publiczne,

  nie oznacza, że mafie są równoważne i działają tak samo.

  To jest inny stopień szczegółowości.
 • @Autor
  Pozwoliłem sobie przedrukować Pański artykuł w:

  http://zygmuntbialas.salon24.pl/583575,szef-neon-u-r-opara-o-wyborach-do-parlamentu-europejskiego

  http://www.obiektywnie.com.pl/artykuly/szef-neon-u-r-opara-o-zblizajacych-sie-wyborach.html

  Mam nadzieję, że nie jest to wbrew Pańskiej woli.

  Pozdrawiam Pana.
 • Czy bojkot?
  Pan Opara nawołuje do bojkotu, pani Lichocka na niezależna.pl przeciwnie ,by iść gremialnie do wyborów.
  http://niezalezna.pl/55101-te-same-sztuczki-co-zawsze

  Kompletny chaos na kilka dni przed wyborami, jak ma się w tym połapać przeciętny człowiek, iść czy nie iść? Niech ktoś kompetentny i z autorytetem powie co robić, by nie przegrać Polski.
 • @jenot 12:52:01
  Przeciętny człowiek powinien się SAMODZIELNIE zastanowić i SAMODZIELNIE podjąć decyzję!
  Bo tylko wtedy nie przegra Polski jeżeli SAM zacznie podejmować decyzje które jej dotyczą, bez oglądania się na kompetentne autorytety, które powiedzą co robić.
 • @programista 12:58:48
  http://IMRAN.neon24.pl/post/108971,dlaczego-oddam-swoj-glos-na-knp#comment_968539
 • @programista 12:58:48
  Przecież tzw.przeciętni ludzie nie mają dostatecznej wiedzy, by samodzielnie podejmować dobre dla własnego państwa wybory. Dlatego codziennie słuchają w TV wiadomości, by czegoś się dowiedzieć, a tam spotykają chaos i sprzeczne ze sobą opinie ekspertów w niepolskich mediach.
  Trzeba przywrócić wiarygodne kanały państwowe w radio i TV, to podstawa. A następnie przywrócić choć część polskiej gospodarki i sektora finansowego.
 • @jenot 15:24:26
  Każdy człowiek zna dekalog, zawierający uniwersalne prawo naturalne, dające wykładnię co jest dobre a co jest złe. Każdy człowiek ma rozum i jest w stanie myśleć, a to w zupełności wystarczy do dokonania oceny czy to głoszą poszczególni kandydaci jest dobre czy złe.
  Żyjąc dzien po dniu każdy człowiek ciągle podejmuje takie decyzje i odpowiada sam za ich wynik, mimo tego że w większości przypadków także nie posiada dostatecznej wiedzy.

  Samodzielność jest podstawą, bo bez niej nawet nie będzie potrafił ocenić, czy kanały państowe w radio i TV są wiarygodne czy nie. Bez samodzielnego osądu nie będzie w stanie stwierdzić udało się przywrócić choć część polskiej gospodarki.
  Uchylać się od samodzielności to tak samo jakby uchylać się od życia.
 • @zygmuntbialas 11:32:04
  Nie oczywiście - nie mam z tym problemu. Bardzo proszę

  Ale proszę uprzejmie dać znać - jaka była reakcja ze strony tych portali.
  Ja osobiście tam nie zaglądam

  Pozdrawiam serdecznie
 • @programista 15:45:11
  Jakieś wierutne bzdury głosisz.
  Każdy człowiek jest poddany totalnemu praniu mózgu, czyli programowaniu przez otaczający świat sterowanych mediów. 90% ludzi daje się zaprogramować i działa zgodnie z wpisanym programem., więc nie może podejmować racjonalnych decyzji, tylko takie które wgrany program im narzuca. Ma rację "jenot", że nie można podejmować racjonalnych dobrych decyzji , opierając się na fałszywych danych.
 • @programista 12:58:48
  --------- masz rację ! Polak wreszcie MUSI nauczyć się samodzielnie podejmować decyzję -PROBLEM wdg. mnie TKWI w tym !! kto i jak ?! zagospodaruje te już podjęte decyzje
 • @topstopjuve 22:30:27
  -------PIS ?? NIGDY !!!! / głosowałam / -oni CELOWO !! utrzymują STATUS QUO/ przegrywają / aby NIErząd spokojnie mógł kończyć dzieło TWORZENIA JUDEOPOLONII z JUDEOCHRZEŚCIJAŃSTWEM

  --------- o jednaniu się z banderowcami -że nie wspomnę
 • @LordConqueror 12:20:32
  Dolacze sie do tej opinii podajac przyklad "z podworka" . We Francji ostatnie sondaze wykazaly, ze 30% ludnosci w przyszlych wyborach do UE chce zaglosowac na skrajnie prawicowy i antyunijny oraz antyeuro Front National pod kierownictwem Marine Le Pen. To jest wlasnie ta trzecia, nowa sila ( prawicowemu UMP daja ponad 23%, zas rzadzacemu , lewicowemu PSowi okolo 20% glosow)!
  Trzeba isc i glosowac na nowych ludzi, nawet z malych partyjek, ktore moglyby sie stac "koniem trojanskim" ukladu. We Francji istnieje duze prawdopodobienstwo na dominacje FN , ktory ma nacjonalny, antyunijny oraz prawicowy program..Tutaj takze wszelkimi sposobami walcza z FNem, szykanujac , wysmiewajac, straszac , lecz ludzie wiedza swoje i maja dosyc ukladu - UMP - PS ( polski PiS - PO) i wybrali trzecia mozliwosc...
 • Ryszard Opara był w Polsce już wcześniej, tuż przed referendum.
  Jestem zmęczony. Nie chce mi się dzisiaj czytać co pan Ryszard Opara tym razem napłodził. Może jutro.
  Czytając kiedyś jego życiorys szukałem motywu, dla którego zajął się polityką.
  Wywarło na mnie duże wrażenie, to że nie znalazłem u pana Opary żadnych objawów patriotyzmu podczas jego pobytu w Polsce przed referendum w sprawie anszlusu do niemieckiej "unii". Nie było jego, jego pieniędzy, ani ludzi. To samo zauważam u innych graczy, którzy się ostatnio obudzili, ale też u takich starych wyg jak Tymiński. Udawali w tamtych latach zamyślonych, zapatrzonych gdzieś w dal, zajętych ciułactwem, bardzo zapracowanych biznesmenów. Nie wiem czy jutro będzie mi się chciało przeczytać to co ci ludzie mają do powiedzenia w sprawie UE. To jest o wiele, wiele lat za późno.
 • @Ruch Narodowy 06:29:17
  Nikogo nie krytykując , ani nie broniąc muszę powiedzieć, że jeszcze 7 lat temu z wielkim zapałem głosowałem na Tuska i całą jego ferajnę, pojęcia nie mając co na świecie i w Polsce się dzieje. A jestem z przedziału wiekowego P.Opary. Ja przejrzałem na oczy dopiero w ostatnich 6-ciu latach.
 • @zadziwiony 18:38:09
  Właśnie dlatego ludzie dają się "programować", gdyż bardziej wierzą "autorytetom" niż samym sobie.
  Czemu nie udaje się zaprogramować tych brakujących 10%? Bo mają oni zaufanie do samych siebie, do własnego osądu. Bo te 10% nie szukają "autorytetów" który by im powiedziały co robić, tylko same podejmują decyzje.
  Samodzielność jest kluczem do tego, by się stać odpornym na "programowanie".
  Samodzielność pozwala rozpoznać te dane które są fałszywe i uwzględnić tę wiedzę w trakcie podejmowania decyzji.
 • ---------------------------WAŻNE !!!!!!!!!!!!!!
  http://innemedium.pl/wiadomosc/slowianska-sila-najwiekszy-skarb-rasy-aryjskiej
 • @Jan Paweł 09:54:09
  Całkowicie się zgadzam.

  Wystarczy np. przyjrzeć się temu co wyrabiają media UE - w kontekście ostatniego konkursu tzw Eurowizji.

  To wprost całkowita obrzydliwość człowieka ogarnia - patrząc na to jaki to dziwoląg i jaka piosenka wygrała.

  I takimi pomysłami i taką ideologią - karmi się nas wszystkich.
  Do czego to doszło - i co nam niesie przyszłość?

  Taką właśnie mamy "EURO - WIZJĘ"
 • @interesariusz z PL 10:34:00
  Tak Polacy - Majdanu chyba nie zrobią.

  W rezultacie wyniszczenia polskiej inteligencji w ciągu ostatniego stulecia oraz prania polskich mózgów (tych co pozostały) przez ostatnie - 25 lat - mamy rezultaty: całkowity brak wiary, obojętność i skrajności.

  1. Społeczeństwo całkowicie spolaryzowane i skłócone
  2. Brak elit narodowych i brak polskiej klasy średniej
  3. Ludzie w większości nie mają z czego żyć:
  - starsi nie mają zapewnionych emerytur
  - młodzież nie ma pracy - emigruje
  - Struktury Państwa (jak i np służba zdrowia) - dogorywa

  Polska stacza się po równi pochyłej w niebyt.
 • @jenot 11:24:43
  Szanowny Panie,

  Pan chyba żyje w innym albo nierealnym świecie.

  Bo w świecie w którym ja żyję - prawa i wszelkie decyzje mają wyłącznie Ci - którzy mają pieniądze. Duże pieniądze - takie dzięki którym można wszystko kontrolować.

  Postawi Pan zarzuty z KK; stworzy Pan komisję śledczą - dobry pomysł.

  Tylko kto te zarzuty, jaki Sąd i jaka komisja - będzie rozpatrywał?
  Oczywiście Ci - którzy są winni przekrętom, nadużyciom, oszustwom.
  Bo ONI są przecież u władzy - mają sądy, mają pieniądze i mają racje.

  Żeby cokolwiek zrobić trzeba mieć władzę i pieniądze.
  A Polaków - o obecnej sytuacji na to nie stać.
  Kółko historii tutaj się zamyka.
 • @Ryszard Opara 09:42:42
  Zgadzam się z Pana diagnozą. Popieram wniosek końcowy Pana Ryszarda Opary co do bojkotu wyborów do PE.
 • @LordConqueror 12:20:32
  Panie Lordzie,

  Niech Pan mi wymieni jakąkolwiek partie/Komitet Wyborczy startujący do PE - które mają szanse wygrać?

  Albo chociaż parę nazwisk kandydatów?

  Wybory do PE wygra Układ Zamknięty partii Okrągłego Stołu - wiadomo kto: PiS; PO; SLD i jakieś tam hybrydy.
  Frekwencja wyborcza będzie minimalna. Pewnie ze 30%.
  I nic się nie zmieni.

  Wszyscy kandydaci do PE idą tam - wyłącznie dla pieniędzy i wygodnego życia na następne 5 lat i oczywiście przyszłych emerytur.

  Przecież PE - właściwie NIC nie znaczy - jest wyłącznie przykrywką oraz zasłoną dymną dla wszystkich oszustw "Wspólnoty" - UE Niemiec.

  Tak. Nieobecni nie mają racji. To prawda.

  Ale... żeby coś zmienić - trzeba dokonać gruntownych zmian - rewolucji w Polsce i w systemie sprawowania władzy.
  Polacy muszą zmienić rzeczywistość.

  A tego Polacy już chyba nie są w stanie zrobić.
  Taka jest smutna prawda.

  Chociaż, może "Żywi nigdy nie powinni tracić nadziei" -
 • @Ruch Narodowy 06:29:17
  Szanowny Panie,

  W czasach "anszlusu do niemieckiej unii" -nie było mnie w kraju oraz nawet nie do końca rozumiałem wszystkich procesów. Tego wszystkiego co się w rezultacie przyłączenia Polski do UE stało .

  Walczyłem również o życie - z Bankiem UE (choć niby polskim), który usiłował mnie zniszczyć - co w dużej mierze temu bankowi się udało.
  Walczę nadal - i całe życie będę walczył.

  Zgadzam się również z faktem - że w czasach tzw Transformacji Ustrojowej - żyłem wielką nadzieją na wielkie zmiany w Polsce. Tak jak być może wielu innych Polakach.

  Teraz jestem w wieku, w którym patrzy się na wiele rzeczy z innej perspektywy - inaczej rozumie się rozmaite zdarzenia.
  Przyznaję - w wielu wypadkach całkowicie się myliłem.

  No cóż - do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć.

  Najważniejsze aby dorosnąć - i zadać sobie pytanie - co dalej?

  Czy jest coś, co możemy wszyscy zrobić aby zrozumieć rzeczywistość - i aby tę rzeczywistość zmienić?
 • @Ryszard Opara 10:06:08...Polacy muszą zmienić rzeczywistość.....
  Pełna zgoda ...
  Zmieniajmy rzeczywistość swojej egzystencji...Nie całego świata, przestańmy być "pawiem narodów"...

  """"...Pawiem narodów byłaś i papugą. A teraz jesteś służebnicą cudzą. Sęp ci wyjada nie serce – lecz mózgi."""

  Skoncentrowanie się na własnej egzystencji umożliwia racjonalne gospodarowanie siłami, które nie są ani takie male ani zbyt wielkie...
  Zwrócił Pan uwagę na zarzut pod listem Z.Wrzodaka, że jest to zdrada...???
  Bardzo prosto jest zniszczyć każdą inicjatywę oskarżeniem o zdradę , spiski, terroryzm....

  Dlatego ważne jest wyjście do Polaków z otwartym tekstem politycznym,
  że świat przechodzi z jednostronnego zarządzania przez USA do świata współzarządzanego przez kraje BRICS i w interesie naszego państwa, narodu, plemienia, rasy,cywilizacji jest dołączenie do tej grupy...Twórzmy ruch polityczny , który metodami demokratycznymi , doprowadzi do stanu , że znajdziemy się w grupie państw wschodzących gospodarek...Róbmy to jawnie i bez lęku ...

  To, co myślimy prywatnie , trzeba powiedzieć publicznie...Rechot i kpina tzw.poprawnych politycznie jest małą ceną w porównaniu z korzyściami
  głoszenia alternatywnej politycznej oferty dla wielu osób mieszkających
  w Polsce.

  Jestem przekonany o wielostronnych korzyściach takiego przedsięwzięcia i chętnie wezmę w nim udział na każdym etapie realizacji....

  Pozdrawiam
 • Ruch Narodowy 06:29:17 .CET
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=Bq5YzUHgvbo
 • @zbigniew1108 10:37:22
  To mi się podoba:

  "Twórzmy ruch polityczny , który metodami demokratycznymi , doprowadzi do stanu , że znajdziemy się w grupie państw wschodzących gospodarek...Róbmy to jawnie i bez lęku .."

  Wybierajmy jawnie swego króla, dopóki możemy wybierać - przypowieść.
 • @goodness 11:05:16
  Kiedy i gdzie się spotkamy ???
 • @zbigniew1108 11:15:42
  http://m.nowyekran.net/f70b0dc7e2879e7ca7535114a107f9ae,0,0.png
  .
  Przed spotkaniem ze mną wszyscy mają okazję się ujawnić na kwantowej liście, wystarczy wskazać swoją wolną wolę, aby wszyscy wiedzieli, kto zaczyna pierwszą poważną rozmowę. Czy łatwiej będzie dyskutować?

  http://nwsn.neon24.pl/post/83792,wielka-moc-demokracji-w-12-czynnych-warstwach-kolorow
 • @goodness 11:58:33
  Spróbuję się ujawnić...
  Wykształcenie wyższe...
  Ale z rozróżnieniem wolnej woli mam problem...

  Wolna wola ograniczona natura >>, to która ?
 • -------- cofnięto dotacje UE do Lasów -terenów zalesionych
  ---- masz las ?? to go wytniesz chłopie !! dla kasy oczywiście ! go wytniesz -bo w tym roku UE wymyśli np .dotacje do palm
 • @ninanonimowa 13:56:22
  Przed domem partii już jedna stoi:)
 • @zbigniew1108 13:21:30
  Natura wolnej woli występuje ograniczona, tylko pod opieką dorosłych, podczas sennego wypoczynku, lub przy dominacji złej woli, jak widać na ostatniej pozycji kwantowej listy.
 • @goodness 14:17:21
  Nie umiem rozszyfrować metody...klasyfikowania wolnej woli...

  Czym się różni honorowa do nabyte lub przyjętej ???
 • @zbigniew1108 14:25:17
  1. Wolna Wola – zapis obywateli z wieloma obywatelstwami ( energia kolor niebieski)
  2. Przyjęta Wola – zapis obywateli wyrzekających się posiadanych obywatelstw i przyjęcie jednego polskiego obywatelstwa.( energia kolor zielony)
  3. Wola Nabyta – jedno obywatelstwo polskie. ( energia kolor żółty)
  4. Honorowa Wola – jedno obywatelstwo polskie, samodzielne osiągnięcia i odpowiedzialność materialna za swoje decyzje.( energia kolor czerwony),

  Oczywiście kształcenie się, daje awans wyżej. Nie znam przyczyny, dlaczego wtydzą się Polacy swego jednego obywatelstwa, czy ukrywania wielu obywatelstw, bo lista jest pusta?
 • @Ryszard Opara 09:42:42
  Może i dobrze, że Polacy Majdanu nie zrobią. System chyba tylko na to czeka. Na świecie Polacy już mają przyklejoną łatkę budowniczych obozów śmierci, złodziei samochodów, bandytów itd. Tak samo jak kiedyś głośno w taki sposób było o Serbach. Nikt na świecie nie kiwnął palcem w bucie gdy Nato napadło na Jugosławię. Celowo przemilcza się i zaciera ślady po tym ile dobra Polacy dla świata zrobili, czy na ilu frontach na świecie Polacy ginęli.
  Wychodzi więc na to, że Polacy nie mają na świecie a tym bardziej w Unii przyjaciół. Jesteśmy sami skazani na siebie. Ale przecież nie jesteśmy sami, mamy Jasną Górę a tam Matkę Boską Królową Polski, nie szukajmy więc daleko, skoro już tyle razy nasza Królowa nam pomagała. To nie My Polacy powinniśmy się dołączac do jakichś tworów politycznych czy innych, to do nas Poddanych Matki Boskiej Królowej Polski powinni się ewentualnie przyłaczac inni, to do naszej Jasnej Góry powinni pielgrzymowac inni którzy chcieliby zyskac Jej Łaski.
  Wiele razy już wstawiałem ten materiał, ale warto się z nim zapoznac ku pokrzepieniu serc i zyskaniu tej Siły działania w tym kierunku:
  http://jozefbizon.wordpress.com/mancinelli-nmp-polska/
  Warto to sobie wydrukowac i przekazac innym. Warto poczytac także inne publikacje na ten temat np książkę Ks. Bartnika pt "Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą, dzieje kultu i Łaski"
  Myślę że Polska w obecnej sytuacji politycznej nie ma innego wyjścia...
  Bez Boga ani do proga.
  Pozdrawiam
 • @Jan Paweł 18:07:30
  ---bez Boga ani do proga -tak mawiał mój dziadek -wystawiając suchą rękę z sygnetem do pocałowania .Całowałam ten suchy / kostur/ dygając chudą nóżką ,trzęsąc się ze strachu przed / dziadziuniem/ ,który nigdy mi nie kupił cukierka ni ciastka .Za to !! rzucał na tacę i sponsorował remont kościoła .BEZ BOGA ANI DO PROGA kojarzy mi się po dzień dzisiejszy -ze STRACHEM / ODPYTYWANIEM a co ksiądz mówił na kazaniu / ZIMNYM KATOLICKIM wychowaniem ! pozbawionym-żartu -uśmiechu -czułości itp -

  --w dupie mam takich katolików -którzy będą terroryzować mnie i mój Naród -jakimiś progami -----MÓJ DZIADKU !!!
 • @ninanonimowa 18:57:57
  --JESTEM WOLNYM wreszcie CZŁOWIEKIEM !! a Boga widzę TAM !!! gdzie on jest !! i nie będzie mi nigdy więcej ŻADEN TALIB mówić o żadnym progu --PRÓG BĘDZIE TAM !!! gdzie ja ! zechcę go widzieć -AMEN
 • @ninanonimowa 18:57:57
  przepraszam Cię najmocniej ale niestety, jesteś typowym przykładem tego chyba systemowego obrzydzania Wiary katolikom. Także znałem takiego funkcjonariusza (tak nazwałem tego nadgorliwca) Kościoła, który potrafił obrzydzic (wtedy dzieciom) Wiarę.
  Ale chyba słabej jesteś wiary skoro ktoś tam jest Ci ją w stanie obrzydzic.
  Zaś mówienie, że próg jest tam gdzie Ty chcesz a nie tam gdzie jest on postawiony (w sensie Wiary oczywiście), jest niczym innym jak tylko relatywizowaniem Wiary. Dokładnie tak samo jak zrobił to Luter. Zamordował parę osób, schronił się w klasztorze, ale nie spodobał mu się celibat, wiec wymyślił sobie swój "kościół" z pastorami... żonatymi:-). Trafił z tym na podatny grunt, takich jak on relatywizujących Wiarę i obecnie mamy protestantów z wszystkimi przypadłościami. Koleżanko! PRÓG jest wyraźnie postawiony na swoim miejscu, jest nim Dekalog. I wg mnie każde odejście od tego, każde naginanie Nauk Chrystusa jest niczym innym jak tylko i wyłącznie relatywizowaniem Wiary. Własnie zbieramy owoce relatywizowania Wiary i uginanie się katolików w kierunku własnie relatywizmu, co zostało eufemistycznie nazwane ekumenizmem.
  Tysiące likwidowanych kościołów na Zachodzie, praktycznie masowa juz ateizacja a za tym cała plaga przypadłości z aborcją, eutanazją, eugeniką itd, itd... takie sa owoce relatywiacji Wiary, takie są owoce ekumenizmu... czyli przestawiania progów...
  Mam cichą nadzieję, że nie o takich przestawianiach progów piszesz. Pozdrawiam
 • @LordConqueror 00:13:31
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=qK__cr_vut4
 • @jenot 12:52:01
  z p. Lichocką to nigdy nic nie wiadomo. Może ktoś jej coś szepcze do ucha i tak musi śpiewać, jak w pamiętnym programie Forum . Tak, że nie przeceniałbym jej opinii. w tym kontekście nazwa portalu, na którym publikuje tj. "niezależna" brzmi jak żart.
 • @LordConqueror 00:13:31
  może masz trochę racji z tym Korwinem.
  Będzie tylko problem z jego dykcją, może być zupełnie niezrozumiały. :)

  "Zawsze trzeba próbować, to nic nie kosztuje." - już tyle razy próbowałem i z każdej strony dupa.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031